CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLAIRVOYANCE fup eller fakta?"

Transkript

1 1

2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang 2

3 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der ikke spørgsmålstegn ved, om evnen til at se ved hjælp af metafysiske sanser er et faktum eller ej. Udgangspunktet er, at psykiske evner er et faktum. I stedet fokuseres der på, om man kan stole på arten og kvaliteten af den clairvoyance, der i stigende grad tilbydes mennesker, som opsøger terapeuter med psykiske evner, og om der er grund til at være kritisk og i givet fald hvordan. Det er blevet almindeligt at konsultere en clairvoyant, som ved hjælp af sine særlige evner er i stand til at se aura, indre verdener og fænomener, som man ikke kan se med det fysiske syn. Netop dette faktum medfører, at det er almindeligt at anklage clairvoyante terapeuter for at være ofre for hallucinationer eller måske endda direkte for at bedrage deres klienter, for ifølge den anerkendte naturvidenskabelige forskning skal al forskning baseres på fysisk iagttagelse, og det medfører, at det, der ikke kan iagttages med det fysiske syn, betragtes som ikke-eksisterende. Men ifølge åndsvidenskaben baserer terapeuterne også deres oplysninger på iagttagelse, for de benytter metafysiske synsevner til at gøre iagttagelser, men det forudsætter naturligvis, at terapeuterne faktisk er clairvoyante i ordets rette betydning. 3

4 Evnen til at se Clairvoyance er det franske ord for klarsyn. Clairvoyance er en medfødt eller optrænet evne til at registrere det, der eksisterer i andet end det tætte fysiske stof og opfatte denne registrering som synsindtryk. Ifølge åndsvidenskaben har sjælen en række sanser og psykiske evner, som den anvender som erkendelsesredskaber på menneskets syv bevidsthedsplaner, hvoraf det fysiske plan består af det tungeste og tætteste stof, der kan iagttages med det fysiske syn. De øvrige eksistensplaner kan iagttages med metafysiske sanser, der fungerer uafhængigt af den fysiske synsevne. Lavere og højere clairvoyance Clairvoyance eller klarsyn er eksempelvis sjælens evne til at se på astralplanet (følelsernes plan), som er det eksistensplan, der ligger umiddelbart bag det fysiskæteriske. Evnen til at se denne verden kaldes lavere clairvoyance. Ved hjælp af højere clairvoyance kan man se mentalplanet (tankens plan), som ligger bag den astrale verden, og derfor befinder sig på et endnu højere niveau, der består af endnu finere stof end det astrale. Clairvoyance er evnen til at se overfysiske fænomener og verdener uafhængigt af tid og rum. Der er mange grader af clairvoyance. Nogle har kun evne til at se de lavere astrale vibrationer, mens andre kan se helt op til det højere mentalplan ja højere endnu i sjældnere tilfælde. Ofte anvendes clairvoyance til at fortolke de tankeformer og farver, der findes i menneskets aura. Men den højere udviklede clairvoyance kan desuden iagttage både historiske og fremtidige begivenheder det sidste dog som potentialer, for mennesket har som bekendt fri vilje. Den højere clairvoyance er som sagt en betegnelse for klarsyn på mentalplanet. Det gør den højere clairvoyance mere præcis end den astrale udgave, der ofte rummer mulighed for mange blændværk. 4

5 Evnen til clairvoyance ligger latent hos alle mennesker, men for at opnå de højere grader må menneskets karakter udvikles betydeligt, for der kræves et højt moralsk niveau at kunne opnå og udholde at have denne evne. Det samme gælder for andre psykiske evner. Er den clairvoyante clairvoyant? En clairvoyant er derfor et menneske med oversanselige evner. Det clairvoyante menneske kan se de fænomener, der eksisterer på astral- og mentalplanet og i den menneskelige aura. Men mange, der tilbyder clairvoyance er ikke clairvoyante, for de kan ikke se de indre verdener. De føler eller fornemmer dem eller de hører beskeder men hvis de ikke ser dem med deres klarsyn, er der ikke tale om clairvoyance. Clairvoyance er derfor en falsk varebetegnelse. Nogle clairvoyante forsvarer sig med, at det kommer ud på ét, men det ville man nok ikke acceptere, hvis man købte et Tv, og fik leveret en radio med den begrundelse, at det kommer ud på ét. Hvis man opsøger en clairvoyant for at få clairvoyance, vil det være klogt indledningsvis at spørge, om der er tale om ægte clairvoyance, eller om det reelt er klarhørelse eller klarfølelse eller noget helt andet. Det kan nemlig have stor betydning for troværdigheden og udbyttet af den aktuelle seance. Vær tavs og lyt Et andet godt råd går ud på, at man ikke skal forsyne den clairvoyante med informationer under selve seancen. Bed den clairvoyante om at fortælle. En dygtig clairvoyant spørger aldrig! Lyt og undlad at kommentere oplysningerne undervejs, men afslut seancen med en samtale om de informationer, der blev givet. Et tankevækkende eksempel så man engang på Tv, hvor en clairvoyant lukkede øjnene og efter en pause indledte med at sige til klienten: Jeg får et T siger det dig noget? Klienten svarede tøvende: Øh... jo måske jeg elsker i hvert fald at 5

6 holde ferie i Tyrkiet, hvorefter den clairvoyante straks sagde: Ja! Tyrkiet jo, der er noget med dig og Tyrkiet! Du har sandsynligvis levet i Tyrkiet i et tidligere liv! Den slags er direkte skadeligt for det seriøse clairvoyante arbejde, der heldigvis også udføres i denne branche. Aura ja men hvilken? Er man clairvoyant, hvis man kan se et andet menneskes aura? Ikke nødvendigvis! Det afhænger af hvilken aura, man kan se. Er det den astrale aura, den mentale aura eller i sjældne tilfælde den kausale aura (sjælens aura), er der tale om clairvoyance. Nogle mennesker kan med det fysiske øje iagttage den aura og det svage farvespil, der omgiver alle mennesker, og måske er der blot tale om æterisk syn. Æterisk syn er ikke en psykisk evne, for det er resultatet af en videreudvikling og forædling af det fysiske øjes synsevne. Det sensitive fysiske syn kan opfatte det elektromagnetiske felt, der omgiver mennesket, og som åndsvidenskaben kalder æterlegemet eller den æteriske dublet. Det fysiske syn bliver derfor fysisk-æterisk. Æterlegemet er en del af det fysiske legeme. Fordi den æteriske synsevne er begrænset til den fysiske verden, kan æterisk syn ikke betragtes som clairvoyance. Clairvoyante ser ikke med de fysiske øjne. Det er en kendsgerning, at en terapeut ser klientens aura gennem sine egne legemer eller auraer. Det svarer til at betragte et landskab gennem farvet glas. Hvis terapeuten ikke har lært at tage dette forhold med i betragtningen, vil de egenskaber, som terapeuten selv er mest tilbøjelig til at reagere over for, være de mest fremtrædende hos klienten. 6

7 Der er forskel på at se og føle Mange clairvoyante terapeuter bruger reelt klarfølelse. De ser ikke den indre verden, tidligere liv, afdøde eller fremtidige potentialer. De føler eller fornemmer disse fænomener. Klarfølelse er absolut også en vigtig psykisk evne, men der er stor forskel på at se den indre verden og føle eller fornemme den. Klarfølelse rummer nemlig risiko for, at terapeuten sandsynligvis uden at vide det henter informationerne direkte fra klientens tanker og følelser, og det var jo ikke det, der var hensigten med at opsøge terapeuten. Hvis en seance blot medfører, at man får en anden til at aflæse og gentage, hvad man allerede selv har tænkt og følt, er man dårligt hjulpet. Hvorfor skulle det være interessant at få noget at vide, som man allerede ved og oven i købet betale penge for det? Det er svært at forstå. Alligevel fungerer mange clairvoyante på dette niveau. Problemet bliver stort, når det drejer sig om kontakt til afdøde. Kontakt til afdøde er et spændende og omdiskuteret emne, og set fra et åndsvidenskabeligt synspunkt er det både muligt og til tider gavnligt at kontakte afdøde. Ikke alene for at få en bekræftelse på, at der er et liv efter livet, men også for at afklare eventuelle uafklarede spørgsmål fra det fysiske liv. Men hvis terapeuten ved hjælp af klarfølelse alene refererer klientens egne tanker og forestillinger om den afdøde, er der ikke tale om kontakt med afdøde, men om tankelæsning eller en eller anden grad af telepati. Meget tyder på, at en del clairvoyante ikke er i stand til at skelne mellem klientens tanker og/eller følelser og en virkelig afdød person. 7

8 Telepati Telepati er den klassiske betegnelse for paranormal overførsel af tanker. Åndsvidenskaben skelner mellem den interne og eksterne telepati. Den interne telepati er den udveksling af bevidsthedsimpulser, der foregår mellem hjernen, astrallegemet, mentallegemet, og i bedste fald sjælen på sjælens eget plan (kausalplanet). Den eksterne telepati kan defineres som en spontan overførsel af bevidsthedsimpulser mellem mennesker. Ethvert menneske står i permanent telepatisk kontakt med sine omgivelser ofte uden at være klar over, at man hele tiden modtager tanke- og følelsesindtryk fra omgivelserne. Der findes mange typer af telepati afhængigt af de bevidsthedsplaner, de stammer fra. Den sande telepati er kommunikation fra mentallegeme til mentallegeme eller fra sjæl til sjæl. En indikation på, at terapeuten ikke aflæser klientens tanker og/eller følelser, er, hvis terapeuten er i stand til at komme med informationer, som klienten intet ved om, men problemet er naturligvis, at hvis man intet kender til informationerne, kan man ikke føle sig sikker på, at de er korrekte, medmindre man senere vil være i stand til at få dem bekræftet. Intuition? Nogle terapeuter kalder deres klarfølelse for intuition uden at vide, hvad der åndsvidenskabeligt menes med intuition. Alene det faktum, at intuition forbindes med føleevnen, viser, at der ikke er tale om ægte intuition. Intuition er ikke en følelse heller ikke en klarfølelse! Intuition i åndsvidenskabelig forstand er direkte åndelig og ufejlbarlig erkendelse. Det skyldes, at intuition er sjælens buddhiske evne dvs. evnen til at erkende sandheden uden hjælp af tænkning, logik, viden, følelser og fornemmelser. Intuition er derfor en direkte erkendelse af og viden om sandhed. Det buddhiske bevidsthedsplan befinder sig over sjælens bevidsthedsplan (kausalplanet), og intuition er derfor udtryk for meget høje eller forædlede bevidsthedsimpulser, som kun de færrest er i stand til at registrere i hjer-nebevidstheden. Ren intuition kan bedst defineres som en bevidsthed, der erkender, at livet er en enhed og at adskilthed derfor er en illusion. Alt liv er ét, men legemer og former skaber oplevelsen af adskilthed. Men legemer og former er også energi eller liv. Derfor er oplevelsen af adskilthed en illusion. Der er ét liv, alt er liv og livet udgør en enhed. Denne erkendelse udspringer fra det buddhiske plan, og kan ikke forklares eller beskrives, for en beskrivelse medfører adskilthed mellem det, der beskrives, og den der beskriver. Intuition er derfor en spontan indsigt i den større guddommelige helhed og plan, der ligger bag livets udfoldelse på det fysiske plan. Intuitiv indsigt vedrører ikke enkeltpersoner, men altid helhed, grupper af mennesker, fremtiden og den højere mening og formålet med livet. 8

9 Intuition eller instinktiv telepati? Intuition giver mennesket en klar viden om, hvilke højere formål det skal tjene. Terapeuter, der giver personlig rådgivning og påstår, at det sker ved hjælp af intuition, anvender ikke intuition men følelser og fornemmelser. Når ægte intuition virker i forbindelse med følelseslivet, opstår ægte kærlighed (der ikke er en følelse), og når samme enhedsbevidsthed udtrykker sig gennem mentallegemet opstår visdom, som er et andet udtryk for kærlighed. Intuition må derfor ikke forveksles med instinktiv telepati, som er en proces, hvormed et menneske via sin indføling spontant kan vide, hvad der sker i et andet menneske. Denne type indføling kan rumme illusioner det gør intuitionen aldrig. Jung har anerkendt intuitionen som en selvstændig psykologisk erkendelsesform, der er lige så sand og legitim som alle andre typer af erkendelse. Det samme har den transpersonlige psykolog Roberto Assagioli sagt. Han placerer intuitionen som en højere erkendelsesform, og den indtager en central plads i hans psykologiske system. Roberto Assagioli definerer intuitionen som den direkte erfaring af enhed med den ultimative virkelighed. Intuitionen kan give mennesket en direkte oplevelse af at være en del af den overordnede helhed, uden at vedkommende kan forklare alle detaljer i dette forhold. Klarfølelse er derfor ikke det samme som intuition! Psykisme Clairvoyante arbejder med psykisme, og psykisme handler om naturens skjulte kræfter, der kan erkendes ved hjælp af både lavere og højere sensitivitet, afhængig af om kræfterne og fænomenerne stammer fra lavere eller højere niveauer på det fysiske, astrale eller mentale plan. Der skelnes mellem to slags psykisme: Lavere psykisme, der ofte kommer til udtryk som clairvoyance eller clairaudience samt evnen til at kontakte ikke-menneske lige væsener (former). Højere psykisme kommer til udtryk som telepati, åndelige evner og evnen til at erkende det guddommelige i alle former samt illumination. Engang i en fjern fremtid vil disse evner ikke længere blive betragtet som psykiske, men som almindelige menneskelige egenska ber, fordi de alle ligger latent i ethvert menneske. 9

10 Skal en terapeut nødvendigvis kunne se de indre verdener for at kunne tilbyde hjælp ved at bruge sine psykiske evner? Nej bestemt ikke, men hvis terapeuten ikke ser, er der ikke tale om clairvoyance, og desværre er ordet clairvoyance ved at udvikle sig til at blive en fællesbetegnelse for alverdens psykiske evner lavere såvel som højere tvivlsomme såvel som reelle. Indre og ydre sanser Der er intet mystisk ved psykiske evner. Sjælen har en række sanser og evner, der benyttes som erkendelsesredskaber på menneskets syv bevidsthedsplaner. På det fysiske plan bruger sjælen personlighedens fem fysiske sanser, men på de indre bevidsthedsplaner, benytter den en række metafysiske eller oversanselige evner. Clairvoyance er blot en af dem. Clairaudience, telepati og intuition er andre eksempler på psykiske evner. Mentallegemets eller tænkeevnens højere funktioner betragtes af åndsvidenskaben som sjælens sjette sans og intuition som den syvende. Ikke alle sjælens sanser er oversanselige. Skelneevne og aspiration betragtes også som væsentlige erkendelsesredskaber, som de fleste åndeligt søgende mennesker benytter. Nogle terapeuter hører meddelelser fra de indre planer eksempelvis fra afdøde. Denne evne kaldes clairaudience (fransk). Clairaudience er en med født eller optrænet evne til at høre lyde, som ikke kan registreres af det fysiske øre. Clairaudience eller klarhørelse er evnen til at høre uafhængig af tid og rum. Lavere clairaudience er sjælens evne til at høre på astralplanet, og højere clairaudience er sjælens evne til at høre på mentalplanet. Evnen benyttes som regel til at høre, hvad afdøde på astralplanet eller i sjældnere tilfælde på mentalplanet meddeler. Kontakt med mestre og oplyste sjæle? Nogle terapeuter påstår, at de står i kontakt med mestre, opstegne og oplyste sjæle, ærkeengle m.m., og at de som terapeuter blot fungerer som kanaler for disse høje væsener. Her er der grund til at appellere til sund fornuft, for der ligger en alvorlig psykologisk fælde i denne påstand, for hvem sætter spørgsmålstegn ved et budskab, der kommer fra et ophøjet væsen, der nærmest er guddommeligt? Hvis man stoler på, at det personlige budskab faktisk stammer fra den påståede høje kilde, har man intet andet valg end at adlyde! Man må tilsidesætte sin egen skelneevne og kritikløst underkaste sig en påstået mester eller rettere den terapeut, der påstår, at der er kontakt til en opstegen mester. Terapeuten kan altid afvise ethvert ansvar for ethvert budskab under henvisning til, at jeg er jo kun en kanal jeg overbringer bare et budskab. 10

11 Hvis klienten i stedet var blevet ringet op og i telefonen hørte en ukendt stemme, der krævede, at klienten ændrede sit liv, valgte en anden partner, flyttede til en anden by osv., ville vedkommende uden tvivl med stor skepsis spørge: Hvem taler jeg med? og hvis stemmen påstod, at det var en oplyst sjæl, ville røret utvivlsomt blive lagt på. Men når en terapeut fungerer som omstillingsbord, tror mange ukritisk på påstanden og budskabet. Det enkelte menneske må naturligvis selv afgøre, om det vil tro på, at det er så betydningsfuldt for menneskehedens samlede udvikling, at en opstegen mester vil gøre sig den ulejlighed at give personlige råd om småjusteringer i det personlige liv. Ifølge åndsvidenskaben kommunikerer en mester aldrig direkte med inkarnerede personligheder, men alene med sjælene på sjælens eget plan (kausalplanet). Det er herefter det inkarnerede menneskes opgave at kontakte sin egen sjæl (eksempelvis gennem meditation) for ad denne vej at modtage vejledning i livet. Og hvis den stammer fra en mester, vil denne vejledning aldrig have karakter af personlige råd, men altid omhandle emner, der vil være til gavn for større grupper af mennesker eller for helheden. Andre psykiske evner I sjældnere tilfælde praktiserer psykiske terapeuter psykometri. Ordet psykometri er græsk, men kaldes også genstandslæsning. Psykometri var oprindeligt betegnelsen for evnen til at læse eller se ikke med de fysiske øjne, men med det indre syn. I dag bruger åndsvidenskaben ordet om evnen til ved berøring af en ting at kunne se eller føle denne tings fortidige historie altså en slags clairvoyance eller clairaudience. En psykometri ker kan f.eks. ved at tage en personlig genstand i hånden aflæse infor mationer om personen og de begivenheder, der har udspillet sig i genstandens nærhed. Hypnoterapi er en kendt og anerkendt terapeutisk metode til ændring af uheldige vaner som f.eks. rygning eller til kontakt med fortiden en såkaldt regression. I regression føres en person tilbage til tidligere tidspunkter i det aktuelle liv eller til 11

12 før fødslen eller endda til tidligere inkarnationer ved hjælp af regressionsteknikker. Hypnose kan bruges til meget andet, for det er en effektiv metode, som kan benyttes til at skyde genvej til de mange ressourcer, der gemmer sig under overfladen hos alle mennesker. Gennem hypnose kan der skabes en direkte kontakt til underbevidstheden, og derved skabe forandringer i dagligdagen. Formålet med hypnoterapi og regression er at skabe kontakt til de indre følelsesmæssige blokeringer, for på den måde at forstå, ophæve eller ændre dem til noget, der er mere hensigtsmæssigt og positivt. Det drejer sig om at få omprogrammeret handle- og tankemønstre, som engang var nyttige, men som ikke længere har noget formål. Hvad sker der? Hypnose er den græske betegnelse for de forskellige processer, hvorved en terapeut ved hjælp af sin vilje er i stand til at hensætte et andet menneske med svagere vilje i en slags trance. Hvis hypnosen ikke bruges til et positivt formål, falder handlingen ind under sort magi. I åndsvidenskaben betragtes hypnose som farligt både fysisk og moralsk for fysisk set påvirker den nerveæteren og de nerver, der kontrollerer blodets cirkulation i hårkarnettet. Og moralsk set bringes den hypnotiseredes vilje ind under hypnotisørens, og det er betænkeligt, hvis hypnotisøren ikke befinder sig på et højt moralsk niveau. 12

13 Håndlæsning eller kiromanti et ord, der også er græsk er også en af de alternative videnskaber, som stadig flere terapeuter tilbyder. Kiromanti går ud på at læse et menneskes anlæg og karakter og dermed dets potentielle skæbne ved tydning af håndens linjer og struktur. Psykiske evner og chakraerne Ifølge åndsvidenskaben er menneskets sanser både fysiske og metafysiske knyttet til chakrasystemet. Lugtesansen er forbundet med rodcentret, og dermed egoisme og selvopholdelsesdrift. Smagssansen er knyttet til sakralcentret og menneskets seksualitet og sanselighed. Det personlige følelsesliv, den lavere clairvoyance og lavere clairaudience udspringer af solar plexus centret. Den højere psykometri og medfølelse der er udtryk for kærlighed til gruppen er forbundet med hjertecentret. Høresansen og højere clairaudience (klarhørelse) er knyttet til halscentret, som repræsenterer menneskets evne til kommunikation og kreativ tænkning. Synssansen, intuitionen og den højere clairvoyance har sit udspring i pandecentret, hvor menneskets idéer, erkendelser og integration skabes. Endelig samles alle de højere sanser i hovedcentret, der repræsenterer bevidsthedsområdet med vilje, hensigt, kraft og transcendens. Det er vigtigt at understrege, at denne gennemgang af sanserne i forhold til chakraerne og de psykiske evner er meget forenklet og derfor bestemt ikke fyldestgørende. Vidende terapeuter og kritiske klienter efterlyses Mangel på viden hos både klienter og terapeuter er medvirkende til, at clairvoyancebranchen med rette udsættes for kritik og mistænkeliggørelse. Kritiske klienter vil 13

14 være en stor fordel for branchen, men det er først og fremmest de clairvoyante selv, der står med ansvaret for, at der skabes respekt om deres vanskelige arbejde. Der er derfor god grund til at opfordre clairvoyancebranchen og dens skoler til at modvirke den mangel på viden, uddannelse og moral, der ødelægger det udmærkede arbejde, der udføres af branchens seriøse, vidende og dygtige terapeuter. Og husk klarfølelse eller aflæsning af tanker og følelser er ikke clairvoyance! 14

15 15

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Guide til den åndelige verden

Guide til den åndelige verden Guide til den åndelige verden Information Indsigt Øvelser... Helt enkelt... CLAIRVOYANT FORENINGEN Mangler du svar? Lidt Historie. Formodentlig har der til alle tider eksisteret mennesker, der havde evner

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Højere og Lavere Psykisme

Højere og Lavere Psykisme 1 Højere og Lavere Psykisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Højere og lavere psykisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Inden forskellen på højere og lavere psykisme defineres,

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5

Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 1 Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Mennesket og de syv planer Introduktion til den esoteriske lære 5 Af Hardy Bennis Verdener af finere

Læs mere

TERAPI AF. J.H. CARLOS

TERAPI AF. J.H. CARLOS TERAPI AF. J.H. CARLOS 18 PSYKOLOG NYT Nr. 15. 2004 Det hypnoterapeutiske Et mål for hypnoterapi er en forandring hos klienten gennem dennes erkendelse af en eller flere tidligere fastlåste, uerkendte

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Lavere & højere CLAIRVOYANCE

Lavere & højere CLAIRVOYANCE 1 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Irving S. Cooper www.visdomsnettet.dk 2 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Af Irving S. Cooper Fra Methods of Psychic Development (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Laurence J. Bendit.

Laurence J. Bendit. 1 GENVEJE på udviklingsvejen Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 GENVEJE på udviklingevejen Af Laurence J. Bendit Fra Self Knowledge: A Yoga for the West (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 07 MENTALLEGEMET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 07 MENTALLEGEMET Af Erik Ansvang Inden tankesindet skal beskrives, vil det være hensigtsmæssigt at præcisere

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Af Erik Ansvang Alle de energier, der modtages, passerer gennem æterlegemet.

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

NATURENS ÅNDELIGE SIDE

NATURENS ÅNDELIGE SIDE 1 NATURENS ÅNDELIGE SIDE René Sønderbæk www.visdomsnettet.dk 2 Naturens åndelige side Af René Sønderbæk Det sensitive menneske i naturen Sensitivitet er forstærkede sanser både de velkendte fem fysiske,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Hvorfor virker meditation?

Hvorfor virker meditation? 1 Hvorfor virker meditation? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor virker meditation? Af Kennet Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Videnskaben om meditation

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

ASTRALPLANET. C.W. Leadbeater

ASTRALPLANET. C.W. Leadbeater 1 ASTRALPLANET C.W. Leadbeater 2 Astralplanet C.W. LEADBEATER OVERSAT OG REDIGERET AF THORA LUND MOLLERUP OG ERIK ANSVANG 3 Indhold FORORD af Annie Besant... 6 1. KAPITEL INTRODUKTION... 7 2. KAPITEL SCENERI:...

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Åndsvidenskab & Psykologi

Åndsvidenskab & Psykologi 1 Åndsvidenskab & Psykologi Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab & Psykologi Af Annie Besant (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fysiologi og psykologi Psykologien

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

BESÆTTELSE - årsager, virkninger og eksorcisme

BESÆTTELSE - årsager, virkninger og eksorcisme 1 BESÆTTELSE - årsager, virkninger og eksorcisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 BESÆTTELSE - årsager, virkninger og eksorcisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Den alvorligste

Læs mere

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er bevidsthed? Af Erik Ansvang I sin bog Det gådefulde univers skrev den engelske fysiker James Jeans, for mange år siden dette: I nutiden

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Intuition den nye tidsalders vigtigste evne

Intuition den nye tidsalders vigtigste evne 1 Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang uddannelse gennemgår en vigtig forvandling. Fra at være en

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Iflow - skolen for alternative studier

Iflow - skolen for alternative studier Optagelseskrav: Alderskrav minimum 18 år. Evt. par kan ikke gå på samme hold. At du er åben og villig til at se på verden med nye øjne. Iflow - skolen for alternative studier Jeg har igennem 13 år arbejdet

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Gruppesjælen & Menneskesjælen

Gruppesjælen & Menneskesjælen 1 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Gruppesjælen & Menneskesjælen Introduktion til den esoteriske lære 8 Af Hardy Bennis Sjælsprincippet

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere