Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej Hellerup Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 7200"

Transkript

1 Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Leder... 3 Redaktion Velkommen til nye beboere og medarbejdere... 5 Beboer-pårørenderåd 6 Gudstjeneste 7 Referat af Beboer Pårørenderådsmøde 8-13 Egelunden på tur til Hammermølle 14 Glögg og æbleskiver på Egelunden 14 Mortens aften på Egelunden 15 Elev kor fra Rygårdsskolen & julekalenderen åbnes Gymnastik på Egelunden 18 Billard i Foyeren og Hyggedag på Egelunden 19 Julemarkedet anno søndag i advent 22 Opslagstavlen 23 Lucia optog på Rygårdscentret Julefrokost i Salen Dagligdagen i Rosenlunden 28 Kryds og tværs 29 Julebanko på Egelunden 30 Egelunden byder den nye afd. Sygeplejerske velkommen 31 I Sne står urt og busk i skjul 32 Støtte foreningen for beboerne på Rygårdcentret 33 Julefrokost på Egelunden 1. & 2. sal Lørdags film i januar 36 Beboer-pårørende rådet inviterer til Beboer-pårørende møde 37 Årets særlige arrangementer i Nytårskur 40 2

3 Leder for januar Vers fra Peters jul : Når Glædeligt Nytår vi har sagt og alle hinanden Hånden rakt, så kommer Karen her ind i Stuen og siger, hun takker Herren og Fruen. Jeg vil gerne takke beboere og medarbejdere for et dejligt 2014, med mange gode stunder og jeg ser frem til et 2015, som der allerede er mange planer for: Vores fokus i 2015 vil, som direktionens strategiplan beskriver, være Aktive medborgere, Fra ide til handling og Medarbejderne som drivkraft. Som tidligere nævnt vil dette være med den rehabiliterende tilgang for øje. Formålet med rehabilitering er overordnet, at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet. Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, forudsætningerne for at have en god hverdag og muligheden for at deltage i hverdagen. For at få det bedste ud af dette har alle ansatte gennemgået tre dages kompetenceudvikling ultimo 2014 og kan modtage hjælp fra vores tværgående træningsteam. Vi ser alle frem til at få et samarbejde i gang omkring den enkeltes hverdag og har allerede et godt samarbejde med beboerpårørende rådet, hvor vi sammen har planlagt en informations aften om blandt andet hverdagsrehabilitering. Aftenen er tiltænkt beboere i Egelunden og Akacie- Kastanjelunden samt pårørende. Aftenen afsluttes med fællesspisning og samvær. Vi håber og ønsker at mange beboere og pårørende har tid til at deltage, se opslag inde i bladet, på hjemmesiden samt omdelte invitationer. Jeg håber at se rigtigt mange til nytårskuren den 6. januar 2014, der som alle andre år finder sted i Rygårdcentrets Foyer. Berit Kronby Konstitueret Forstander 3

4 Redaktion Ansvarshavende: Redaktør: Layout: Omdeling: Berit Kronby, konstitueret forstander Jørgen F.M. Jensen, adm. leder Jeanette Burkal, assistent, administrationen Astrid Vildgaard, assistent, administrationen Teknik Sidste frist for indlæg til næste måneds Rygårdstidende er Fredag den 23. januar. Redaktionen opfordrer alle til at bidrage med indlæg. Har du brug for hjælp til at skrive, er du velkommen til at kontakte redaktionen. Rygårdstidende, Menuplaner, Aktivitetsplaner kan også downloades på internetadressen 4

5 VELKOMMEN TIL Alle på Rygårdcentret byder både nye beboere og medarbejdere velkommen. Nye beboere: Børge Johansen Egelunden Nye medarbejdere: Annette Lisberg Daghjemmet 5

6 Medlemmer af beboer / pårørenderådet på Rygårdcentret 2015 Akacie/Kastanjelunden beboer: Beboerrepræsentanter: Per Thomsen Claus Hübschmann Jonna Secher Krog Gerda Thomsen Grethe Pedersen Astrid Tetens (Suppleant) Egelunden 1&2. sal beboer: Christian Andersen Nelly Ølvang Akacie/Kastanjelunden pårørende: Pårørenderepræsentanter: Lis Sørensen Hanne Hvitnov Egelunden pårørende: Ole Tarborg Henni Hansen Lykke Brønderslev Det øvrige råd er forsat: Formand for rådet: Ole Tarborg Næstformand: Claus Hübschmann Per Thomsen (Suppleant for næstformand) Seniorrådsrepræsentant: Mogens Nielsen Medarbejderrepræsentant for Egelunden: Mona Andersen Medarbejderrepræsentant for Akacielunden: Hanne Rosenbech Afd. Sygeplejerske Egelunden: Charlotte Severin Afd. Sygeplejerske Akacielunden/Kastanjelunden: Anette Pedersen Konstitueret forstander: Berit Kronby 6

7 Gudstjenester Den 7. januar kl. 13:30 i Salen ved pastor Flemming Wichmann Salmenumre oplyses ved gudstjenesten Organist Ulrik Jensen Den 21. januar kl. 13:30 i Salen ved pastor Tue R. Lauridsen Salmenumre oplyses ved gudstjenesten Organist Ulrik Jensen 7

8 Referat af Beboer Pårørenderådsmøde Onsdag d kl Tilstede: Ib Christiansen (B), Charlotte Severin (M), Christian Andersen (B), Nelly Ølvang (B), Claus Hubschmann (B), Per Thomsen (B), Grete Pedersen (B), Gerda Thomsen (B), Inge Jensen (B), Lis Sørensen (P), Ole Tarborg (P), Lykke Brønderslev (P), Mona Andersen (M), Hanne Rosenbech (M), Anette Pedersen (M), Berit Kronby (M), Mogens Nielsen ( Seniorrådet) B= Beboer P = Pårørende M = Medarbejderrepræsentant Fraværende: Henni Hansen (P), Astrid Tetens (B)(har trukket sig fra rådet), Jonna Secher Krog (B) (trukket sig fra rådet), Hanne Hvitnov (P) Mødeleder : Formand Ole Tarborg Referent: Anette Pedersen Dagsorden: 1. Velkommen v/ Berit Kronby 2. Referatet fra d. 17. september Frivillige Hvordan arbejder vi med det til dato Nye tanker om rekruttering Ideer fra rådet 4. Pårørendeaftener januar Oplæg fra gruppen når en medbeboer dør 6. Orientering fra Berit Kronby Status på ældrepuljen Det Danske Madhus(DDM) Diverse opfølgninger fra sidste møde Mødedatoer seniorrådet 8. Eventuelt 8

9 1. Velkommen v/ Berit Kronby til årets sidste møde - præsentation af nye tilstedeværende borgere/medarbejder i rådet og præsentation af rådets medlemmer for de nyankomne. 2. Referat fra d. 17. september Godkendtes uden kommentarer. 3. Frivillige: På baggrund af forespørgsel fra Beboer-Pårørenderådet om indsatsen på Rygårdcentret redegøres for hvorledes vi håndterer frivillige på Rygårdcentret. Ansvaret for frivillig gruppen ligger hos afd. sygeplejerske Anette Pedersen som afholder en samtale med den enkelte borger, der henvender sig for at afdække om vedkommende vil være egnet til at være frivillig. Udover Anette Pedersen som leder af gruppen er SOSU assistent Malene Hansen tilknyttet som ressourceperson. Der er på Rygårdcentret for nuværende ca. 10 frivillige som dækker aktiviteter i hele huset mandeklub højtlæsning deltager i busture går til hånde med praktiske opgaver i dagligstue spadsereture med husets beboere. De frivillige fungerer ikke som besøgsvenner den opgave ligger hos Røde Kors eller andre organisationer. Forslag fra rådet om opsætning af opslag i afd. om rekruttering af frivillige blev taget til efterretning. Vi har udarbejdet et mere specifikt opslag til ophængning i div. sportsklubber ældreklubber skoler hvori vi beskriver hvilke aktiviteter vi gerne vil have frivillige til at hjælpe os med. For nuværende er der lavet opslag omhandlende Yatzy og andre spil samt Musik & Bevægelse. Til foråret laver vi et opslag omhandlende Petanque. Ideer fra rådet om aktiviteter der kan iværksættes - Systue/ strygning - Spil/Dart/Kortspil/ - alle forslag er velkomne og kan drøftes med Anette Pedersen afd. sygeplejerske Akacie-/ Kastanjelunden. Der afholdes 4 møder for frivillig gruppen årligt som oftest er der et tema tilknyttet disse møder vi har drøftet Demens Etik & Moral forslag til emner kommer fra gruppens medlemmer. 9

10 Formålet er øgning af faglige kompetencer - hygge tilknytning til huset og ikke mindst netværksdannelse gruppens medlemmer imellem. 4. Pårørendeaften Januar 2015 Der er planlagt en pårørendeaften for hele Rygårdcentret - Onsdag d. 21. januar 2014 kl denne dato og tema godkendtes af rådet. Tema for aftenen er - information om Hverdagsrehabilitering og information om Beboer- Pårørenderådet for hele huset v/repræsentanter fra rådet - derefter spisning i egen afd. pølsebord/ost mod en egenbetaling fra pårørende. Opslag kommer i december mdr. Rygårdstidende. 5. Oplæg fra gruppen " Når en medbeboer dør" Der er indkøbt en grøn tavle som hænges op på hver etage på Egelunden samt i Akacie-/Kastanjelunden - herpå noteres når en beboer er gået bort. Tavlen hænges til venstre for indgangsdøren på hver etage på Egelunden og på Akacie-/Kastanjelunden ved afd. sygeplejerske kontor. Tavler er et ønske fra beboere og pårørende på Rygårdcentret. Information om tavlen og dens eksistens vil være som indlæg i Rygårdstidende de kommende måneder. Ligeledes vil det fremadrettet blive indskrevet i den enkelte afd. velkomstpjece. Flag på kisten: Da kisten indimellem køres igennem dagligstuen/spisestuen fortrinsvis på Egelunden når bedemanden afhenter afdøde er der stillet forslag om at kisten pyntes med Dannebrog. Berit har undersøgt flagregulativ regler det er tilladt at benytte Dannebrog til dette formål. Dog kan der være mange traditioner tilknyttet Dannebrog og måske kan nogle efterladte blive påvirket heraf. Drøftelse ved mødet i gruppen når en medbeboer dør - og beslutningen er at flaget ikke skal anvendes og at den enkelte afd. skal drøfte hvorledes de forholder sig og viser den afdøde respekt i de tilfælde hvor kisten skal køres igennem dagligstue/spisestue. 10

11 6. Orientering fra Berit Kronby Status på ældrepuljen Hverdagsrehabilitering: Film vises om tankerne bag ved projektet Træn dig fri - Hverdagsrehabilitering. Efterfølgende informeres om træningsteamet og deres funktion i samarbejde med personalet. Alle medarbejdere er på 3 dages kursus for at øge kompetencerne og lære en anderledes tankegang. Eksempler på tiltag er - installering af køleskab og køkkenbord på hver stue på Drossellunden/ aflastning således at man som borger, der hvor det skønnes relevant kan optræne køkkenfærdigheder m.h.p. at klare dette hjemme. En borger i Akacie-/kastanjelunden har fået et rullebord således at han selv kan afhente sin morgenmad i køkkenet og derved ikke er afhængig af at skulle vente på personalet. Vigtig pointe er at iværksættelse af opgaver for borgeren foregår i tæt samarbejde borger og medarbejder imellem, og når det er borgerens ønske at blive mere uafhængig. Der er borgergrupper på RC der ikke formår at klare opgaverne selv og de får naturligvis den hjælp som deres situation påkræver. Der foregår et tæt samarbejde mellem servicepersonalet og plejepersonalet idet der er opgaver forbundet med både spisesituation og rengøring hos den enkelte i eget hjem/plejebolig. Yderligere spørgsmål kan besvares ved henvendelse til den enkelte afd. sygeplejerske samt ved pårørendeaftenen i januar. Beboer efterspørger kursus i demens for pårørende. Der er i Gentofte Kommune (GK)pårørendegrupper for ægtefæller/børn hvis pårørende er ramt af demens forudsætningen for at deltage i disse grupper er at der foreligger en udredt demensdiagnose. Rygårdcentret har ansat flere demensgranskere hvor muligheden foreligger for at få en snak med disse om specifikke udfordringer i samlivet med en dement. Akut Sygeplejefunktion Der er nu ansat akut sygeplejersker til at varetage akutte opgaver i GK med det formål at hindre unødige indlæggelser hurtig diagnosticering og hurtig iværksættelse af behandling i hjemmet og på plejeinstitutioner for at forebygge forværring i almen tilstanden som kan betyde hospitalsindlæggelse. Det fastansatte plejepersonale 11

12 kan tilkalde akut sygeplejerskerne. Gruppen har virket i ca. 1 mdr. og de gange vi har samarbejdet med dem på RC har det været meget tilfredsstillende og har forhindret indlæggelser. Det Danske Madhus Hvorledes opleves den mad vi modtager fra Det Danske Madhus. Smørrebrød/pålæg er kedeligt (Akacie-Kastanjelunden) hvorimod den kolde mad opleves meget positivt på Egelunden. Vi drøfter udfordringer og forskelle i måden maden serveres på. Den varme mad opleves generelt som kedelig af udseende, smagløst og til tider ligefrem uspiselig, fortrinsvis kødet opleves oftere sejt, end da det hed KRAM. Vi drøfter årsager til dette: Kan det være opvarmningen ; afd. ledere vil være opmærksomme på hvorledes dette foregår i de enkelte afd. det er ikke meningen at personalet på Rygårdcentret skal tilføre ekstra smagsstoffer i form af fløde/smør/krydderier men det er det vi gør. Opfølgninger fra sidste møde. Ingen emner der ikke er fulgt op på. Mødedatoer for 2015 i Beboer-Pårørenderådet Onsdag d. 4. marts 2015 kl Onsdag d. 24. juni 2015 kl Onsdag d. 9. september 2015 kl Onsdag d. 18. november 2015 Kl Årets Julemarked blot en remeinder Årets Julemarked afholdes torsdag d. 4. December 2014 i tidsrummet

13 7. Seniorrådet Mogens Nielsen seniorrådet fremlægger emner fra møde afholdt mellem Seniorrådet og Socialdirektør Thomas Bille. Seniorrådet har prøvesmagt maden fra Det Danske Madhus med tilstedeværelse af repræsentant fra DDM Dette var en meget kedelig oplevelse og samme beskrivelse af maden som ovenstående. Dette blev repræsentanten fra DDM gjort opmærksom på ved mødet. I forbindelse med vores beskrevne projekt Hverdagsrehabilitering er Seniorrådet meget optaget af at den megen kursusvirksomhed for alle faste medarbejdere hvilket betyder vikardækning for medarbejdere på kursus. Denne situation også drøftet med Thomas Bille. Afstedkommer en drøftelse af hvorledes vi planlægger kurser for husets medarbejdere og med meget bevågenhed på at borgerne skal mærke vikardækningen mindst muligt. I forbindelse med udsendelse af budget 2015 var skrevet et følgebrev til borgerne. Denne skrivelse var stort set ulæselig for menig mand. Via Mogens Nielsen er Ældresagen sat ind i situationen De vil rette henvendelser til de danske kommuner, om at være opmærksomme på at de skrivelser der kommer ud til borgerne er lette at forstå. 8. Ingen øvrige emner under eventuelt. Næste møde afholdes Onsdag d. 4. marts 2014 kl Ole Tarborg Formand Berit Kronby Konstitueret Forstander 13

14 Egelunden på tur til Hammermølle En hyggelig efterårstur, hvor vi fandt en del store grene til juledekorationer. Medbragt mad blev spist med stor appetit. Glögg og æbleskiver på Egelunden Glögg og æbleskiver blev nydt indimellem juleklip og juledekorationer. 14

15 Mortens aften på Egelunden Alle satte sig til et veldækket bord. God mad og hjemlig hygge. En dejlig aften på Egelunden. 15

16 Elevkor fra Rygårdsskolen Søde børn som synger fantastisk. Alle nød at lytte til børnene. Efter underholdningen med de dejlige julesange hyggede eleverne med sodavand. 16

17 Julekalenderen åbnes Eleverne viser den flotte julekalender frem. Per åbner den første låge. Her sættes figuren på. 17

18 Gymnastik på Egelunden Som det ses på billederne er der stor tilslutning, til de daglige gymnastik hold. Ove fra 2. sal foretrækker gymnastik ude i naturen på altanen. 18

19 Billard i Foyeren Hver fredag bliver der dystet i billard i Foyeren. Hyygedag på Egelunden Hygge på en flot og stemningsfyldt efterårsdag. 19

20 Julemarkedet Anno 2014 Traditionen tro, holdt Rygårdcentret julemarked i salen og foyeren med et stort udvalg af boder, der solgte alt lige fra julepynt til Tupperware. Borgmester Hans Toft kom også forbi for at hilse på. Gladsaxe spillemandslaug spillede op til dans med godt humør og nissehuer. 20

21 Flere benyttede lejligheden til at få en svingom, mens andre nød blot at lytte til musikken. Julemarkedet Anno 2014 Senere kom julemanden forbi i sin kane for at køre børn og barnlige sjæle en tur rundt på Rygårdcentret. Så blev det atter jul og vi håber at alle har haft en god jul og får et godt nyt år. 21

22 1. søndag i advent Søndag den 30. november blev der afholdt 1. søndag i advent i salen. Igen i år var salen helt fuld af husets beboere og pårørende. Mens politiets damekor sang for os, nød vi juleboller, kaffe, the og portvin. Det var en dejlig måde at starte julemåneden på. 22

23 Opslagstavlen Frisøren holder ferie Frisøren holder ferielukket i uge 7, fra Mandag den 9. februar 2015 til og med Fredag den 13. februar 2015 Hilsen Katarina Larsen Tøjsalg Onsdag den 7. januar 2015 Fra kl til Kommer Charlotte og sælger tøj 23

24 Fredag d. 12 december, var der traditionen tro, Lucia optog på Rygårdcentret. Det var de søde skoleelever, fra Rygårdsskolen der igen i år kom og sang skønne julesange for os. LUCIA OPTOG PÅ RYGÅRDCENTRET Lucia optoget startede i salen, hvor beboere og personale sad klar til at lytte til de dejlige julesange. Efter at have sunget i salen, gik turen videre til Drossellunden. Også her sad beboere og personale klar, til at nyde Lucia optoget. 24

25 LUCIA OPTOG PÅ RYGÅRDCENTRET Herefter gik turen til Egelunden. Lucia koret sang for Egelundens beboere og personale i deres store fælles stuer. På Egelundens 1. og 2. sal var beboere og personale klar til at byde Lucia optoget velkommen på deres afdelinger. Efter at have besøgt og sunget på alle afdelingerne på Rygårdcentret, fik Lucia optoget sig en velfortjent pause med sodavand. 25

26 Julefrokost i Salen Beboerne fra plejeboligerne og daghjemmets gæster fik sat gang i julemad og godter da Rygårdcentret holdt julefrokost i salen. 26 Alle nød den traditionelle julefrokost og det gode selskab.

27 Julefrokost i Salen Efter maden var det tid en svingom. 27

28 Dagligdagen i Rosenlunden Alle tager del i de daglige gøremål. Oprydning efter middagen. 28

29 KRYDS & TVÆRS Månedens opgave Indlevér løsningen senest den 20. i receptionen og deltag i lodtrækningen om en flaske vin. Vinderen i denne måned blev: Annelise Carlsen, Egelunden. Tillykke. Præmien kan afhentes i receptionen NAVN: AFDELING: KODEORD: 29

30 Julebanko på Egelunden En stor tak til Edith Flemmings søster for gaver til banko. Samt Inges mor, der også kom med mange flotte gaver. 30 Denne taske samt løber. Tæpper, en masse engle vi kan blive ved... Jule hilsen til alle der deltager frivilligt. V.H Bente

31 Egelunden byder den nye afdelings sygeplejerske velkommen Beboere og personale byder vores nye afd. Sygeplejerske Charlotte Severin velkommen. Inges drinks bliver serveret. Lagkager som Maja havde dekoreret. 31 Berit tager afsked med Egelunden efter gode år som afd. Sygeplejerske, men bliver i huset som konstitueret forstander.

32 I Sne står urt og busk i skjul I sne står urt og busk i skjul; Det er så koldt drude; Dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rude Giv tid! giv tid! - den nynner glad og ryster de små vinger, - Giv tid! Og hver en kvist får blad; Giv tid! - hver blomst udspringer. Giv tid! Og livets træ bli r grønt, må frosten det end kue; Giv tid! Og hvad du drømte skønt, Du skal i sandhed skue. Giv tid! Og åndens vinterblund Skal fly for herlig sommer; Giv tid, og bi på Herrens stund, - hans skønhedsrige kommer! B.S.Ingemann 32

33 33

34 Julefrokost Egelunden 1. sal Tak til besøgs Kirsten for året der er gået. Samt til sosu- assistent Sanne for madlavningen. En hyggelig eftermiddag med skøn stemning. 34

35 Julefrokost Egelunden 2. sal Stor tak til alle de pårørende og frivillige, samt besøgs Marianne for året, der er gået. Og for hjælp til madlavningen, til julefrokosten. Og tak til Bente for sit store engagement og indsats året igennem. 35

36 Lørdags film i januar Lørdag den 10. januar kl viser vi den svenske film Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt Filmen er baseret på den internationalt bestseller roman af Jonas Jonasson. Det er en usandsynlig historie om en 100-årig mand, der beslutter det er ikke for sent at begynde sit liv forfra. Der er lagt op til en fejring af ham på plejehjemmet, men nu har han fået nok... Allan Karlsson falder tilfældigt over en kuffert fyldt med narkopenge, og med både gangstere, politiet og sin familie i hælene går det derudaf! Han stifter mange nye bekendtskaber, der får ham til at reflektere over sit lange liv. Hr. Karlsson er bestemt ikke som andre, og han har været til stede ved flere historiske begivenheder. 36

37 Beboer-pårørende rådet inviterer til Beboer-pårørende møde for Egelunden og Akacie- Kastanje lunden Onsdag den 21. januar 2015 klokken Der vil være følgende program: Velkommen Orientering om Hverdagsrehabilitering ved ledelsen Orientering om beboer-pårørende rådet ved f ormanden for beboer-pårørende rådet Mulighed for spørgsmål Arrangementet afsluttes med oste/pølsebord som spises afdelingsvis. Oste/pølsebordet koster 100 kr. pr person, for beboerne i Egelunden er det en del af måltidspakken. (Drikkevarer afregnes efter forbrug). Tilmelding til kontaktperson og sidste frist herfor er den 6. januar

38 Årets særlige arrangementer i 2015 Et udvalg af planlagte arrangementer for hele Rygårdcentret. Der vil være mange andre arrangementer i løbet af året - nogle annonceres i Rygårdstidende. Til alle arrangementer er pårørende velkomne. Tilmelding nødvendig, undtaget til julemarked og nytårskuren Dag Måned Aktivitet Tirsdag den 6. Januar Nytårskur Kl i Foyeren Alle beboere, daghjemsgæster, pårørende og medarbejdere er velkomne. Mandag den 16. Februar Torsdag den 19. Marts Fredag den 10. April Onsdag den 29. April Fastelavn Afholdes i hver afdeling i dagtimerne. Påskefrokost Afholdes på Egelunden i afdelingerne i dagtimerne. Daghjem, Akacie og Kastanjelunden holder i Salen. Rygårdcentrets fødselsdag Afholdes i hver afdeling i dagtimerne. Dansens dag Maj Græske dage Aktiviteter og maden vil være græsk inspireret. Tirsdag den 2. Juni Havens dag Rygårdcentret sætter fokus på blomster og havearbejde, sammen med beboere, gæster, pårørende, frivillige og medarbejdere. Mandag den 15. Juni Kartoflens dag Afholdes forskelligt i afdelingerne. 38

39 Dag Måned Aktivitet Tirsdag den 23. Juni Sankt Hans fest Aften arrangement for alle. Fest i salen med god mad, underholdning og bål. Torsdag den 24. September Høstfest Aften arrangement for alle. Fest i salen med god mad og underholdning Oktober Æbledage Rygårdcentret sætter fokus på æbler i både maden og aktiviteterne. Tirsdag den 10. November Mortensaften Afholdes forskelligt i afdelingerne. Søndag den 29. November 1.Søndag i advent Eftermiddags arrangement for alle der samles i Salen. Onsdag den 2. December Julemarked Rygårdcentret holder julemarked med stort udvalg af boder. Tirsdag den 8. December Julefrokost Afholdes på Egelunden i afdelingerne i dagtimerne. Daghjem, Akacielunden og Kastanjelunden afholder i Salen. Mandag den 14. December Lucia optog Elever fra Rygårdskolen går Lucia optog rundt i alle afdelinger. Torsdag den 24. December Julemiddag Aften arrangement der afholdes i hver afdeling med julemiddag, juletræ og julehygge. Torsdag den 31. December Nytårsaften Aften arrangement der afholdes i hver afdeling. 39

40 NYTÅRSKUR TIRSDAG DEN 6. JANUAR KL I FOYEREN. BEBOERE, GÆSTER OG MEDARBEJDERE, FRIVILLIGE OG PÅRØRENDE ØNSKER HINANDEN GLÆDELIGT NYTÅR PEDER KRAGERUP KOMMER OG SPILLER KL

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 7200 rygaardcentret@gentofte.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 7200 rygaardcentret@gentofte.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 7200 rygaardcentret@gentofte.dk www.gentoftekommune.dk/rygaardcentret Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse.... 2 Leder... 3 Redaktion. 4 Velkommen

Læs mere

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. Æbledage i Lunden. Mandeuge. Nostalgi. Se side 14. Se side 20. Se side 9. Se side 8

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. Æbledage i Lunden. Mandeuge. Nostalgi. Se side 14. Se side 20. Se side 9. Se side 8 Kommende arrangementer På Rygårdcentret Se side 8 Mandeuge Se side 9 Nostalgi Se side 20 Æbledage i Lunden Se side 14 Hyggekroge på Drossellunden: Drossellunden er en aflastnings afdeling med plads til

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej Hellerup Tlf

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. Indvielse af oplevelsesstien. Julemarked. Lucia optog på Rygårdcentret. Se side 9. Se side 11.

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. Indvielse af oplevelsesstien. Julemarked. Lucia optog på Rygårdcentret. Se side 9. Se side 11. Kommende arrangementer På Rygårdcentret Julemarked Indvielse af oplevelsesstien Lucia optog på Rygårdcentret Se side 8 Se side 11 Se side 9 Se side 16 Tema på forsiden: Vi har valgt, at de kommende måneders

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse.... 2 Leder... 3 Redaktion. 4 Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse. 2 Leder 3 Redaktion.. 4 Velkommen til

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Deltagere Svend, bolig 7 Anker, bolig 11 Torben, bolig 4 Børge, bolig 1 Gerda, bolig 5 Arne, bolig 6 Erik, bolig 8 Ove, bolig 10

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. Suduko. Høstfest på Rygårdcentret. Egelunden i Forst Botanisk have Se side 17. Se side 22.

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. Suduko. Høstfest på Rygårdcentret. Egelunden i Forst Botanisk have Se side 17. Se side 22. Kommende arrangementer På Rygårdcentret Se side 8 Suduko Se side 13 Høstfest på Rygårdcentret Se side 22 Egelunden i Forst Botanisk have Se side 17 Rododendron: Af græsk rhodódendron, af rhódon (= rose)

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

ARENDSE NYT September 2016

ARENDSE NYT September 2016 ARENDSE NYT September 2016 Indholdsfortegnelse September 2016 Forside Indholdsfortegnelse Julen nærmer sig Billeder fra Tivoli Velkommen Referat af Beboermøde Sommerliv Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste oplevelser hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i november:

Oversigt over aktiviteter i november: November nr.11 Oversigt over aktiviteter i november: Tirsdag d.3. kl. 10.00 Torsdag d. 5. kl. 10.15 Tirsdag d.10. kl. 10.00 Torsdag d.12 kl. 10.15 Tirsdag d.17 kl. 10.00 Torsdag d.19 kl. 10.15 Tirsdag

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30.

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere. 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30. 1. sal: 4. årgang 8. udgave 1. Januar 2014 3. Preben Rosenkjær 6. Otto Jepsen 30. Matilde Jensen 2. sal: 6. Vita Hansen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 4. sal: 9. Selma A. Nørhede Hansen Dagcenteret: 3.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Bøgen. Nr. 19 December Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 19 December Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 19 December 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 5 Konkurrence Side 6-9 Nyt fra

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JULI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JULI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JULI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Juni 2015. Mærkedage: Grundlovsdag den 5. Sankt Hans den 23.

Juni 2015. Mærkedage: Grundlovsdag den 5. Sankt Hans den 23. Juni 2015 Juni er årets sjette måned. Den er opkaldt efter Jupiters hustru, Juno. Hun var ægteskabslykkens gudinde. Hun blev også kaldt Himlens og Jordens dronning. Ældre dansk navn: Skærsommer Mærkedage:

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. En uge i sportenstegn. Se side 8. Se side 14. Se side 20 Se side 12

Kommende arrangementer På Rygårdcentret. En uge i sportenstegn. Se side 8. Se side 14. Se side 20 Se side 12 Kommende arrangementer På Rygårdcentret Se side 8 Se side 20 Se side 12 En uge i sportenstegn Se side 14 Rygårdcentret består af en masse Lunde; Egelunden, Drossellunden, Akacielunden, Kastanjelunden,

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Harmonikaspil. Torsdags dans

Harmonikaspil. Torsdags dans Det sker i Harmonikaspil Hver uge har Digterparkens beboere mulighed for at lade sig underholde af Grenaa Harmonikaklub, som spiller i Digterparkens Café. Her har du mulighed for at nyde det gode selskab

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

ARENDSE NYT DECEMBER 2014

ARENDSE NYT DECEMBER 2014 ARENDSE NYT DECEMBER 2014 Indholdsfortegnelse December 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Julefest med Beboerrepræsentationen Konkurrence Referat af beboermøde Medarbejder

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter November 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter November 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem:Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1 1 DATO: STED: AKTIVITET: TIDSPUNKT: FORMÅL: HVEM SKAL INDRAGES: TOVHOLDER: Faste Ugentlige aktiviteter Fjordglimt Mandag: Fælles kaffe med besøg af spillemænd (harmonika) 1. mandag hv. 2. mdr. 1. gang

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Plejecenter

Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Plejecenter Aktivitets- og oplevelsesplan 2017 Lions Park Søllerød Plejecenter Oplevelsestilbud i Plejecentret Fælles-gymnastik i gymnastiksalen hver mandag, onsdag og fredag formiddag Træning med fysioterapeuter

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

November 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

November 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 November 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Træd ind af hukommelsens dør... Når man er dement, er meget af hukommelsen væk

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Lillevangsposten. Maj Juni 2015. 17. årgang nr. 3

Lillevangsposten. Maj Juni 2015. 17. årgang nr. 3 Lillevangsposten Maj Juni 2015 17. årgang nr. 3 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 15: Side 17: Side 18: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste aktiviteter hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

H E L E N E N Y T Forårsudgaven Maj 2016

H E L E N E N Y T Forårsudgaven Maj 2016 H E L E N E N Y T Forårsudgaven Maj 2016 På tur til Flyvergrillen på Amager 23.3.16. I læ for regn og rusk Jan, Susanne, Ole, Leif, Mogens og Caroline HELENE NYT Forårsnummer maj 2016 Årgang 27 Plejehjemmet

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Indholdsfortegnelse April 2016

Indholdsfortegnelse April 2016 ARENDSE NYT 2016 Indholdsfortegnelse April 2016 Forside Indholdsfortegnelse Referat af Beboermøde Invitation til Pårørendeaften Konkurrence Vinder af konkurrencen Fødselsdage i april 2016 Tur med bussen

Læs mere

STEN O P ALKE F Juni 2016 Figur 1

STEN O P ALKE F Juni 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Juni 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

bbb Børnebiksen, december 2015. Ørbækvej 34, Svendborg, kontor 42912080 Biksen 23927149, Banjen 23921749, udegruppe 93991535

bbb Børnebiksen, december 2015. Ørbækvej 34, Svendborg, kontor 42912080 Biksen 23927149, Banjen 23921749, udegruppe 93991535 bbb Børnebiksen, december 2015. Ørbækvej 34, Svendborg, kontor 42912080 Biksen 23927149, Banjen 23921749, udegruppe 93991535 Nyt fra kontoret: Så blev det december og årets sidste måned, som vil indeholde

Læs mere

December Når vi kigger tilbage på året der gik, så var én af sommerens rigtig gode oplevelser på Helenes Minde, den ualmindelige store

December Når vi kigger tilbage på året der gik, så var én af sommerens rigtig gode oplevelser på Helenes Minde, den ualmindelige store HELENE NYT December 2016 Når vi kigger tilbage på året der gik, så var én af sommerens rigtig gode oplevelser på Helenes Minde, den ualmindelige store oplevelse og fornøjelse, at få en fantastisk optræden

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere