Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej Hellerup Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 7200"

Transkript

1 Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Leder... 3 Redaktion Velkommen til nye beboere og medarbejdere... 5 Beboer-pårørenderåd 6 Gudstjeneste 7 Referat af Beboer Pårørenderådsmøde 8-13 Egelunden på tur til Hammermølle 14 Glögg og æbleskiver på Egelunden 14 Mortens aften på Egelunden 15 Elev kor fra Rygårdsskolen & julekalenderen åbnes Gymnastik på Egelunden 18 Billard i Foyeren og Hyggedag på Egelunden 19 Julemarkedet anno søndag i advent 22 Opslagstavlen 23 Lucia optog på Rygårdscentret Julefrokost i Salen Dagligdagen i Rosenlunden 28 Kryds og tværs 29 Julebanko på Egelunden 30 Egelunden byder den nye afd. Sygeplejerske velkommen 31 I Sne står urt og busk i skjul 32 Støtte foreningen for beboerne på Rygårdcentret 33 Julefrokost på Egelunden 1. & 2. sal Lørdags film i januar 36 Beboer-pårørende rådet inviterer til Beboer-pårørende møde 37 Årets særlige arrangementer i Nytårskur 40 2

3 Leder for januar Vers fra Peters jul : Når Glædeligt Nytår vi har sagt og alle hinanden Hånden rakt, så kommer Karen her ind i Stuen og siger, hun takker Herren og Fruen. Jeg vil gerne takke beboere og medarbejdere for et dejligt 2014, med mange gode stunder og jeg ser frem til et 2015, som der allerede er mange planer for: Vores fokus i 2015 vil, som direktionens strategiplan beskriver, være Aktive medborgere, Fra ide til handling og Medarbejderne som drivkraft. Som tidligere nævnt vil dette være med den rehabiliterende tilgang for øje. Formålet med rehabilitering er overordnet, at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet. Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne, forudsætningerne for at have en god hverdag og muligheden for at deltage i hverdagen. For at få det bedste ud af dette har alle ansatte gennemgået tre dages kompetenceudvikling ultimo 2014 og kan modtage hjælp fra vores tværgående træningsteam. Vi ser alle frem til at få et samarbejde i gang omkring den enkeltes hverdag og har allerede et godt samarbejde med beboerpårørende rådet, hvor vi sammen har planlagt en informations aften om blandt andet hverdagsrehabilitering. Aftenen er tiltænkt beboere i Egelunden og Akacie- Kastanjelunden samt pårørende. Aftenen afsluttes med fællesspisning og samvær. Vi håber og ønsker at mange beboere og pårørende har tid til at deltage, se opslag inde i bladet, på hjemmesiden samt omdelte invitationer. Jeg håber at se rigtigt mange til nytårskuren den 6. januar 2014, der som alle andre år finder sted i Rygårdcentrets Foyer. Berit Kronby Konstitueret Forstander 3

4 Redaktion Ansvarshavende: Redaktør: Layout: Omdeling: Berit Kronby, konstitueret forstander Jørgen F.M. Jensen, adm. leder Jeanette Burkal, assistent, administrationen Astrid Vildgaard, assistent, administrationen Teknik Sidste frist for indlæg til næste måneds Rygårdstidende er Fredag den 23. januar. Redaktionen opfordrer alle til at bidrage med indlæg. Har du brug for hjælp til at skrive, er du velkommen til at kontakte redaktionen. Rygårdstidende, Menuplaner, Aktivitetsplaner kan også downloades på internetadressen 4

5 VELKOMMEN TIL Alle på Rygårdcentret byder både nye beboere og medarbejdere velkommen. Nye beboere: Børge Johansen Egelunden Nye medarbejdere: Annette Lisberg Daghjemmet 5

6 Medlemmer af beboer / pårørenderådet på Rygårdcentret 2015 Akacie/Kastanjelunden beboer: Beboerrepræsentanter: Per Thomsen Claus Hübschmann Jonna Secher Krog Gerda Thomsen Grethe Pedersen Astrid Tetens (Suppleant) Egelunden 1&2. sal beboer: Christian Andersen Nelly Ølvang Akacie/Kastanjelunden pårørende: Pårørenderepræsentanter: Lis Sørensen Hanne Hvitnov Egelunden pårørende: Ole Tarborg Henni Hansen Lykke Brønderslev Det øvrige råd er forsat: Formand for rådet: Ole Tarborg Næstformand: Claus Hübschmann Per Thomsen (Suppleant for næstformand) Seniorrådsrepræsentant: Mogens Nielsen Medarbejderrepræsentant for Egelunden: Mona Andersen Medarbejderrepræsentant for Akacielunden: Hanne Rosenbech Afd. Sygeplejerske Egelunden: Charlotte Severin Afd. Sygeplejerske Akacielunden/Kastanjelunden: Anette Pedersen Konstitueret forstander: Berit Kronby 6

7 Gudstjenester Den 7. januar kl. 13:30 i Salen ved pastor Flemming Wichmann Salmenumre oplyses ved gudstjenesten Organist Ulrik Jensen Den 21. januar kl. 13:30 i Salen ved pastor Tue R. Lauridsen Salmenumre oplyses ved gudstjenesten Organist Ulrik Jensen 7

8 Referat af Beboer Pårørenderådsmøde Onsdag d kl Tilstede: Ib Christiansen (B), Charlotte Severin (M), Christian Andersen (B), Nelly Ølvang (B), Claus Hubschmann (B), Per Thomsen (B), Grete Pedersen (B), Gerda Thomsen (B), Inge Jensen (B), Lis Sørensen (P), Ole Tarborg (P), Lykke Brønderslev (P), Mona Andersen (M), Hanne Rosenbech (M), Anette Pedersen (M), Berit Kronby (M), Mogens Nielsen ( Seniorrådet) B= Beboer P = Pårørende M = Medarbejderrepræsentant Fraværende: Henni Hansen (P), Astrid Tetens (B)(har trukket sig fra rådet), Jonna Secher Krog (B) (trukket sig fra rådet), Hanne Hvitnov (P) Mødeleder : Formand Ole Tarborg Referent: Anette Pedersen Dagsorden: 1. Velkommen v/ Berit Kronby 2. Referatet fra d. 17. september Frivillige Hvordan arbejder vi med det til dato Nye tanker om rekruttering Ideer fra rådet 4. Pårørendeaftener januar Oplæg fra gruppen når en medbeboer dør 6. Orientering fra Berit Kronby Status på ældrepuljen Det Danske Madhus(DDM) Diverse opfølgninger fra sidste møde Mødedatoer seniorrådet 8. Eventuelt 8

9 1. Velkommen v/ Berit Kronby til årets sidste møde - præsentation af nye tilstedeværende borgere/medarbejder i rådet og præsentation af rådets medlemmer for de nyankomne. 2. Referat fra d. 17. september Godkendtes uden kommentarer. 3. Frivillige: På baggrund af forespørgsel fra Beboer-Pårørenderådet om indsatsen på Rygårdcentret redegøres for hvorledes vi håndterer frivillige på Rygårdcentret. Ansvaret for frivillig gruppen ligger hos afd. sygeplejerske Anette Pedersen som afholder en samtale med den enkelte borger, der henvender sig for at afdække om vedkommende vil være egnet til at være frivillig. Udover Anette Pedersen som leder af gruppen er SOSU assistent Malene Hansen tilknyttet som ressourceperson. Der er på Rygårdcentret for nuværende ca. 10 frivillige som dækker aktiviteter i hele huset mandeklub højtlæsning deltager i busture går til hånde med praktiske opgaver i dagligstue spadsereture med husets beboere. De frivillige fungerer ikke som besøgsvenner den opgave ligger hos Røde Kors eller andre organisationer. Forslag fra rådet om opsætning af opslag i afd. om rekruttering af frivillige blev taget til efterretning. Vi har udarbejdet et mere specifikt opslag til ophængning i div. sportsklubber ældreklubber skoler hvori vi beskriver hvilke aktiviteter vi gerne vil have frivillige til at hjælpe os med. For nuværende er der lavet opslag omhandlende Yatzy og andre spil samt Musik & Bevægelse. Til foråret laver vi et opslag omhandlende Petanque. Ideer fra rådet om aktiviteter der kan iværksættes - Systue/ strygning - Spil/Dart/Kortspil/ - alle forslag er velkomne og kan drøftes med Anette Pedersen afd. sygeplejerske Akacie-/ Kastanjelunden. Der afholdes 4 møder for frivillig gruppen årligt som oftest er der et tema tilknyttet disse møder vi har drøftet Demens Etik & Moral forslag til emner kommer fra gruppens medlemmer. 9

10 Formålet er øgning af faglige kompetencer - hygge tilknytning til huset og ikke mindst netværksdannelse gruppens medlemmer imellem. 4. Pårørendeaften Januar 2015 Der er planlagt en pårørendeaften for hele Rygårdcentret - Onsdag d. 21. januar 2014 kl denne dato og tema godkendtes af rådet. Tema for aftenen er - information om Hverdagsrehabilitering og information om Beboer- Pårørenderådet for hele huset v/repræsentanter fra rådet - derefter spisning i egen afd. pølsebord/ost mod en egenbetaling fra pårørende. Opslag kommer i december mdr. Rygårdstidende. 5. Oplæg fra gruppen " Når en medbeboer dør" Der er indkøbt en grøn tavle som hænges op på hver etage på Egelunden samt i Akacie-/Kastanjelunden - herpå noteres når en beboer er gået bort. Tavlen hænges til venstre for indgangsdøren på hver etage på Egelunden og på Akacie-/Kastanjelunden ved afd. sygeplejerske kontor. Tavler er et ønske fra beboere og pårørende på Rygårdcentret. Information om tavlen og dens eksistens vil være som indlæg i Rygårdstidende de kommende måneder. Ligeledes vil det fremadrettet blive indskrevet i den enkelte afd. velkomstpjece. Flag på kisten: Da kisten indimellem køres igennem dagligstuen/spisestuen fortrinsvis på Egelunden når bedemanden afhenter afdøde er der stillet forslag om at kisten pyntes med Dannebrog. Berit har undersøgt flagregulativ regler det er tilladt at benytte Dannebrog til dette formål. Dog kan der være mange traditioner tilknyttet Dannebrog og måske kan nogle efterladte blive påvirket heraf. Drøftelse ved mødet i gruppen når en medbeboer dør - og beslutningen er at flaget ikke skal anvendes og at den enkelte afd. skal drøfte hvorledes de forholder sig og viser den afdøde respekt i de tilfælde hvor kisten skal køres igennem dagligstue/spisestue. 10

11 6. Orientering fra Berit Kronby Status på ældrepuljen Hverdagsrehabilitering: Film vises om tankerne bag ved projektet Træn dig fri - Hverdagsrehabilitering. Efterfølgende informeres om træningsteamet og deres funktion i samarbejde med personalet. Alle medarbejdere er på 3 dages kursus for at øge kompetencerne og lære en anderledes tankegang. Eksempler på tiltag er - installering af køleskab og køkkenbord på hver stue på Drossellunden/ aflastning således at man som borger, der hvor det skønnes relevant kan optræne køkkenfærdigheder m.h.p. at klare dette hjemme. En borger i Akacie-/kastanjelunden har fået et rullebord således at han selv kan afhente sin morgenmad i køkkenet og derved ikke er afhængig af at skulle vente på personalet. Vigtig pointe er at iværksættelse af opgaver for borgeren foregår i tæt samarbejde borger og medarbejder imellem, og når det er borgerens ønske at blive mere uafhængig. Der er borgergrupper på RC der ikke formår at klare opgaverne selv og de får naturligvis den hjælp som deres situation påkræver. Der foregår et tæt samarbejde mellem servicepersonalet og plejepersonalet idet der er opgaver forbundet med både spisesituation og rengøring hos den enkelte i eget hjem/plejebolig. Yderligere spørgsmål kan besvares ved henvendelse til den enkelte afd. sygeplejerske samt ved pårørendeaftenen i januar. Beboer efterspørger kursus i demens for pårørende. Der er i Gentofte Kommune (GK)pårørendegrupper for ægtefæller/børn hvis pårørende er ramt af demens forudsætningen for at deltage i disse grupper er at der foreligger en udredt demensdiagnose. Rygårdcentret har ansat flere demensgranskere hvor muligheden foreligger for at få en snak med disse om specifikke udfordringer i samlivet med en dement. Akut Sygeplejefunktion Der er nu ansat akut sygeplejersker til at varetage akutte opgaver i GK med det formål at hindre unødige indlæggelser hurtig diagnosticering og hurtig iværksættelse af behandling i hjemmet og på plejeinstitutioner for at forebygge forværring i almen tilstanden som kan betyde hospitalsindlæggelse. Det fastansatte plejepersonale 11

12 kan tilkalde akut sygeplejerskerne. Gruppen har virket i ca. 1 mdr. og de gange vi har samarbejdet med dem på RC har det været meget tilfredsstillende og har forhindret indlæggelser. Det Danske Madhus Hvorledes opleves den mad vi modtager fra Det Danske Madhus. Smørrebrød/pålæg er kedeligt (Akacie-Kastanjelunden) hvorimod den kolde mad opleves meget positivt på Egelunden. Vi drøfter udfordringer og forskelle i måden maden serveres på. Den varme mad opleves generelt som kedelig af udseende, smagløst og til tider ligefrem uspiselig, fortrinsvis kødet opleves oftere sejt, end da det hed KRAM. Vi drøfter årsager til dette: Kan det være opvarmningen ; afd. ledere vil være opmærksomme på hvorledes dette foregår i de enkelte afd. det er ikke meningen at personalet på Rygårdcentret skal tilføre ekstra smagsstoffer i form af fløde/smør/krydderier men det er det vi gør. Opfølgninger fra sidste møde. Ingen emner der ikke er fulgt op på. Mødedatoer for 2015 i Beboer-Pårørenderådet Onsdag d. 4. marts 2015 kl Onsdag d. 24. juni 2015 kl Onsdag d. 9. september 2015 kl Onsdag d. 18. november 2015 Kl Årets Julemarked blot en remeinder Årets Julemarked afholdes torsdag d. 4. December 2014 i tidsrummet

13 7. Seniorrådet Mogens Nielsen seniorrådet fremlægger emner fra møde afholdt mellem Seniorrådet og Socialdirektør Thomas Bille. Seniorrådet har prøvesmagt maden fra Det Danske Madhus med tilstedeværelse af repræsentant fra DDM Dette var en meget kedelig oplevelse og samme beskrivelse af maden som ovenstående. Dette blev repræsentanten fra DDM gjort opmærksom på ved mødet. I forbindelse med vores beskrevne projekt Hverdagsrehabilitering er Seniorrådet meget optaget af at den megen kursusvirksomhed for alle faste medarbejdere hvilket betyder vikardækning for medarbejdere på kursus. Denne situation også drøftet med Thomas Bille. Afstedkommer en drøftelse af hvorledes vi planlægger kurser for husets medarbejdere og med meget bevågenhed på at borgerne skal mærke vikardækningen mindst muligt. I forbindelse med udsendelse af budget 2015 var skrevet et følgebrev til borgerne. Denne skrivelse var stort set ulæselig for menig mand. Via Mogens Nielsen er Ældresagen sat ind i situationen De vil rette henvendelser til de danske kommuner, om at være opmærksomme på at de skrivelser der kommer ud til borgerne er lette at forstå. 8. Ingen øvrige emner under eventuelt. Næste møde afholdes Onsdag d. 4. marts 2014 kl Ole Tarborg Formand Berit Kronby Konstitueret Forstander 13

14 Egelunden på tur til Hammermølle En hyggelig efterårstur, hvor vi fandt en del store grene til juledekorationer. Medbragt mad blev spist med stor appetit. Glögg og æbleskiver på Egelunden Glögg og æbleskiver blev nydt indimellem juleklip og juledekorationer. 14

15 Mortens aften på Egelunden Alle satte sig til et veldækket bord. God mad og hjemlig hygge. En dejlig aften på Egelunden. 15

16 Elevkor fra Rygårdsskolen Søde børn som synger fantastisk. Alle nød at lytte til børnene. Efter underholdningen med de dejlige julesange hyggede eleverne med sodavand. 16

17 Julekalenderen åbnes Eleverne viser den flotte julekalender frem. Per åbner den første låge. Her sættes figuren på. 17

18 Gymnastik på Egelunden Som det ses på billederne er der stor tilslutning, til de daglige gymnastik hold. Ove fra 2. sal foretrækker gymnastik ude i naturen på altanen. 18

19 Billard i Foyeren Hver fredag bliver der dystet i billard i Foyeren. Hyygedag på Egelunden Hygge på en flot og stemningsfyldt efterårsdag. 19

20 Julemarkedet Anno 2014 Traditionen tro, holdt Rygårdcentret julemarked i salen og foyeren med et stort udvalg af boder, der solgte alt lige fra julepynt til Tupperware. Borgmester Hans Toft kom også forbi for at hilse på. Gladsaxe spillemandslaug spillede op til dans med godt humør og nissehuer. 20

21 Flere benyttede lejligheden til at få en svingom, mens andre nød blot at lytte til musikken. Julemarkedet Anno 2014 Senere kom julemanden forbi i sin kane for at køre børn og barnlige sjæle en tur rundt på Rygårdcentret. Så blev det atter jul og vi håber at alle har haft en god jul og får et godt nyt år. 21

22 1. søndag i advent Søndag den 30. november blev der afholdt 1. søndag i advent i salen. Igen i år var salen helt fuld af husets beboere og pårørende. Mens politiets damekor sang for os, nød vi juleboller, kaffe, the og portvin. Det var en dejlig måde at starte julemåneden på. 22

23 Opslagstavlen Frisøren holder ferie Frisøren holder ferielukket i uge 7, fra Mandag den 9. februar 2015 til og med Fredag den 13. februar 2015 Hilsen Katarina Larsen Tøjsalg Onsdag den 7. januar 2015 Fra kl til Kommer Charlotte og sælger tøj 23

24 Fredag d. 12 december, var der traditionen tro, Lucia optog på Rygårdcentret. Det var de søde skoleelever, fra Rygårdsskolen der igen i år kom og sang skønne julesange for os. LUCIA OPTOG PÅ RYGÅRDCENTRET Lucia optoget startede i salen, hvor beboere og personale sad klar til at lytte til de dejlige julesange. Efter at have sunget i salen, gik turen videre til Drossellunden. Også her sad beboere og personale klar, til at nyde Lucia optoget. 24

25 LUCIA OPTOG PÅ RYGÅRDCENTRET Herefter gik turen til Egelunden. Lucia koret sang for Egelundens beboere og personale i deres store fælles stuer. På Egelundens 1. og 2. sal var beboere og personale klar til at byde Lucia optoget velkommen på deres afdelinger. Efter at have besøgt og sunget på alle afdelingerne på Rygårdcentret, fik Lucia optoget sig en velfortjent pause med sodavand. 25

26 Julefrokost i Salen Beboerne fra plejeboligerne og daghjemmets gæster fik sat gang i julemad og godter da Rygårdcentret holdt julefrokost i salen. 26 Alle nød den traditionelle julefrokost og det gode selskab.

27 Julefrokost i Salen Efter maden var det tid en svingom. 27

28 Dagligdagen i Rosenlunden Alle tager del i de daglige gøremål. Oprydning efter middagen. 28

29 KRYDS & TVÆRS Månedens opgave Indlevér løsningen senest den 20. i receptionen og deltag i lodtrækningen om en flaske vin. Vinderen i denne måned blev: Annelise Carlsen, Egelunden. Tillykke. Præmien kan afhentes i receptionen NAVN: AFDELING: KODEORD: 29

30 Julebanko på Egelunden En stor tak til Edith Flemmings søster for gaver til banko. Samt Inges mor, der også kom med mange flotte gaver. 30 Denne taske samt løber. Tæpper, en masse engle vi kan blive ved... Jule hilsen til alle der deltager frivilligt. V.H Bente

31 Egelunden byder den nye afdelings sygeplejerske velkommen Beboere og personale byder vores nye afd. Sygeplejerske Charlotte Severin velkommen. Inges drinks bliver serveret. Lagkager som Maja havde dekoreret. 31 Berit tager afsked med Egelunden efter gode år som afd. Sygeplejerske, men bliver i huset som konstitueret forstander.

32 I Sne står urt og busk i skjul I sne står urt og busk i skjul; Det er så koldt drude; Dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rude Giv tid! giv tid! - den nynner glad og ryster de små vinger, - Giv tid! Og hver en kvist får blad; Giv tid! - hver blomst udspringer. Giv tid! Og livets træ bli r grønt, må frosten det end kue; Giv tid! Og hvad du drømte skønt, Du skal i sandhed skue. Giv tid! Og åndens vinterblund Skal fly for herlig sommer; Giv tid, og bi på Herrens stund, - hans skønhedsrige kommer! B.S.Ingemann 32

33 33

34 Julefrokost Egelunden 1. sal Tak til besøgs Kirsten for året der er gået. Samt til sosu- assistent Sanne for madlavningen. En hyggelig eftermiddag med skøn stemning. 34

35 Julefrokost Egelunden 2. sal Stor tak til alle de pårørende og frivillige, samt besøgs Marianne for året, der er gået. Og for hjælp til madlavningen, til julefrokosten. Og tak til Bente for sit store engagement og indsats året igennem. 35

36 Lørdags film i januar Lørdag den 10. januar kl viser vi den svenske film Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt Filmen er baseret på den internationalt bestseller roman af Jonas Jonasson. Det er en usandsynlig historie om en 100-årig mand, der beslutter det er ikke for sent at begynde sit liv forfra. Der er lagt op til en fejring af ham på plejehjemmet, men nu har han fået nok... Allan Karlsson falder tilfældigt over en kuffert fyldt med narkopenge, og med både gangstere, politiet og sin familie i hælene går det derudaf! Han stifter mange nye bekendtskaber, der får ham til at reflektere over sit lange liv. Hr. Karlsson er bestemt ikke som andre, og han har været til stede ved flere historiske begivenheder. 36

37 Beboer-pårørende rådet inviterer til Beboer-pårørende møde for Egelunden og Akacie- Kastanje lunden Onsdag den 21. januar 2015 klokken Der vil være følgende program: Velkommen Orientering om Hverdagsrehabilitering ved ledelsen Orientering om beboer-pårørende rådet ved f ormanden for beboer-pårørende rådet Mulighed for spørgsmål Arrangementet afsluttes med oste/pølsebord som spises afdelingsvis. Oste/pølsebordet koster 100 kr. pr person, for beboerne i Egelunden er det en del af måltidspakken. (Drikkevarer afregnes efter forbrug). Tilmelding til kontaktperson og sidste frist herfor er den 6. januar

38 Årets særlige arrangementer i 2015 Et udvalg af planlagte arrangementer for hele Rygårdcentret. Der vil være mange andre arrangementer i løbet af året - nogle annonceres i Rygårdstidende. Til alle arrangementer er pårørende velkomne. Tilmelding nødvendig, undtaget til julemarked og nytårskuren Dag Måned Aktivitet Tirsdag den 6. Januar Nytårskur Kl i Foyeren Alle beboere, daghjemsgæster, pårørende og medarbejdere er velkomne. Mandag den 16. Februar Torsdag den 19. Marts Fredag den 10. April Onsdag den 29. April Fastelavn Afholdes i hver afdeling i dagtimerne. Påskefrokost Afholdes på Egelunden i afdelingerne i dagtimerne. Daghjem, Akacie og Kastanjelunden holder i Salen. Rygårdcentrets fødselsdag Afholdes i hver afdeling i dagtimerne. Dansens dag Maj Græske dage Aktiviteter og maden vil være græsk inspireret. Tirsdag den 2. Juni Havens dag Rygårdcentret sætter fokus på blomster og havearbejde, sammen med beboere, gæster, pårørende, frivillige og medarbejdere. Mandag den 15. Juni Kartoflens dag Afholdes forskelligt i afdelingerne. 38

39 Dag Måned Aktivitet Tirsdag den 23. Juni Sankt Hans fest Aften arrangement for alle. Fest i salen med god mad, underholdning og bål. Torsdag den 24. September Høstfest Aften arrangement for alle. Fest i salen med god mad og underholdning Oktober Æbledage Rygårdcentret sætter fokus på æbler i både maden og aktiviteterne. Tirsdag den 10. November Mortensaften Afholdes forskelligt i afdelingerne. Søndag den 29. November 1.Søndag i advent Eftermiddags arrangement for alle der samles i Salen. Onsdag den 2. December Julemarked Rygårdcentret holder julemarked med stort udvalg af boder. Tirsdag den 8. December Julefrokost Afholdes på Egelunden i afdelingerne i dagtimerne. Daghjem, Akacielunden og Kastanjelunden afholder i Salen. Mandag den 14. December Lucia optog Elever fra Rygårdskolen går Lucia optog rundt i alle afdelinger. Torsdag den 24. December Julemiddag Aften arrangement der afholdes i hver afdeling med julemiddag, juletræ og julehygge. Torsdag den 31. December Nytårsaften Aften arrangement der afholdes i hver afdeling. 39

40 NYTÅRSKUR TIRSDAG DEN 6. JANUAR KL I FOYEREN. BEBOERE, GÆSTER OG MEDARBEJDERE, FRIVILLIGE OG PÅRØRENDE ØNSKER HINANDEN GLÆDELIGT NYTÅR PEDER KRAGERUP KOMMER OG SPILLER KL

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk

Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00. www.rygaardcentret.dk Rygårdstidende udgives af: Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22 2900 Hellerup Tlf. 39 98 72 00 www.rygaardcentret.dk Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse..... 2 Leder.... 3 Redaktion.. 4 Velkommen

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden.

AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. April 2014 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk AKACIE NYT udkommer en gang om

Læs mere

Grøn december i Roskilde

Grøn december i Roskilde H USAVISEN PLEJECENTER Sct. Jørgensbjerg Grøn december i Roskilde Juleaften 2011 i ord og billeder Vi takker beboere og pårørende for en hyggelig juleaften, der traditionen tro bød på andesteg, ris a la

Læs mere

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Februar 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk 1 AKACIE NYT

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning

Lukkedage i juni Dato Helligdag Lukket Evt. bemærkning juni 2015 Bladet kan også læses på aktivitetscentrets hjemmeside: www.aktivitetscenter.info Ledelse Funktion Navn Telefon Mail Centerleder og Ansvarshavende redaktør. Susanne Christensen Telefonnr. oplyses

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 35 Klub Fortuna... 44 Teglporten... 41 Rønnebærhus... 45 Digital hjemmevejledning... 40 Foreninger ABS...

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Lystholm Nyt maj, juni og juli 2015.

Lystholm Nyt maj, juni og juli 2015. Center for Ældre og Handicap Lystholm Nyt maj, juni og juli 2015. LyL Plejecenter Lystholm Lystholm 20 3480 Fredensborg lystholm@fredensborg.dk Indholdsfortegnelse: Hilsen fra Centerlederen.... 3 Forord

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014

Side 1. Koltnyt nr. 1 / 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Svend Erik Poulsen e-mail: g.s.poulsen@it.dk

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere