ADVODANnyt. Inkasso Det kan koste dyrt, når kunden ikke betaler. Blandede vejrforhold i dansk økonomi. Gammel gæld ruster. Advokat med hang til heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVODANnyt. Inkasso Det kan koste dyrt, når kunden ikke betaler. Blandede vejrforhold i dansk økonomi. Gammel gæld ruster. Advokat med hang til heste"

Transkript

1 Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< # ADVODANnyt Inkasso Det kan koste dyrt, når kunden ikke betaler Læs mere om den nye forældelseslov, betalingspåkrav og inkassoråd, der virker Gammel gæld ruster Blandede vejrforhold i dansk økonomi Nu betaler kunderne Advokat med hang til heste > Læs mere på side 2 > Læs mere på side 4 > Læs mere på side 6 > Læs mere på side 12

2 TEMA > Inkasso Indhold >< # Gammel gæld ruster 4 Inkassoråd der virker 4 Blandede vejrforhold i dansk økonomi TEMA > Inkasso Den nye forældelseslov kan gøre det sværere at få pengene hjem - specielt hvis virksomheden sover lidt i timen. Loven er derfor en kærkommen anledning til at få strammet op på inkassoproceduren. Advokat Henrik Bartels, 6 Nu betaler kunderne Gammel gæld ruster Efftektiv inkasso med faglighed bag Høj løsningsprocent og efftktiv behandling af skyldnere Undgå de dårlige betalere Skattesatser Leder Advokat med hang til heste Hvad er et betalingspåkrav? I 2005 blev der indført det, der kaldes den forenklede inkassoproces. Hvis gælden er under kr., kan du gå en forenklet vej for at få rettens hjælp til at opkræve gælden. Et betalingspåkrav er det dokument, som du skal indlevere til fogedretten, når du ønsker at starte en forenklet inkassoproces. Dokumentet hentes på domstol.dk. Hvis du ønsker det, kan fogedretten automatisk sørge for, at betalingspåkravet får samme bindende virkning som en dom. Fogedretten iværksætter så et udlæg mod skyldneren, hvis skyldneren er enig i kravet. Her vil sagen normalt ende. Men hvis skyldneren mod forventning ikke er enig i kravet, kan du få fogedretten til automatisk at sende sagen til civilretten, som derefter indleder en retssag på grundlag af betalingspåkravet. Med den nye forældelseslov, der trådte i kraft ved årsskiftet, ringer alarmklokkerne nu langt tidligere. Håndværksmesteren, forretningen, produktionsvirksomheden, tandlægen osv. har fra den 1. januar 2008 kun tre år til at få de penge, som andre erhvervsdrivende og private forbrugere skylder dem. Før lovændringen var fristen fem år. - Fristen på de tre år gælder, hvis virksomheden ikke foretager sig noget aktivt for at kræve sine penge af skyldneren, siger Henrik Bartels, advokat i ADVODAN Glostrup og uddyber, hvad virkningen af forældelse egentlig er: - Efter de tre år bortfalder kravet. Det vil sige, at hvis virksomheden har sendt en regning på kr. til kunden og ikke foretager sig yderligere, kan virksomheden efter de tre år intet kræve af kunden heller ikke renter af beløbet. Kunden er med andre ord ikke længere forpligtet til at betale gælden. Der skal mere til En anden grund til, at virksomhederne skal stå tidligt op, hvis de vil vinde kam- 2 <> 3 ADVODAN nyt #1 2008

3 Af Astrid Søes Poulsen pen om deres tilgodehavender, er, at de skal være mere aktive, hvis det skal lykkes at få afbrudt den korte frist på tre år og opnå en ny frist. Tidligere var det nok til at afbryde forældelsesfristen, at virksomheden bare skrev til skyldneren og mindede vedkommende om gælden. Efter de nye regler er det nødvendigt, at skyldneren selv foretager en aktiv handling fx ved skriftligt at vedkende sig gælden. Og vil skyldneren ikke være ved sin gæld, er virksomheden nødt til at gå hårdere til værks og få rettens ord for, at de har krav på pengene. Det kan være en dom ved retten, en voldgiftskendelse eller et betalingspåkrav fra fogedretten. - Har virksomheden på den måde gjort en aktiv indsats for at få sine penge, afbrydes forældelsen, og virksomheden får en ny frist, der gælder i ti år, lyder det fra Henrik Bartels. Han forklarer videre, at når forældelsen afbrydes, så løber der en ny frist fra dét tidspunkt. Sender en virksomhed fx en sag til inkasso efter 1½ år og får rettens ord for, de har krav på pengene, så løber der en ny ti-årig frist fra det tidspunkt. - I de ti år har virksomheden fået en ny chance for at få sine penge og den chance skal de selvfølgelig udnytte aktivt, siger Henrik Bartels. Virksomhederne skal også her være opmærksomme på en væsentlig ændring fra den gamle til den nye lov. Den omtalte frist på de ti år hed 20 år i den gamle lov domme, frivillige forlig m.m. forældes altså nu på den halve tid. Endnu et argument for at være vågen. Stram op Selvom det måske umiddelbart kan virke sådan for de erhvervsdrivende, har baggrunden for lovændringen ikke været at lægge hindringer i vejen for, at de kan få deres penge. Det hele handler om at speede processen op, så den, der skylder penge, ikke pludselig efter mange år bliver mødt med et krav, som vedkommende intet kan huske om og heller ingen mulighed har for at bevise gyldigheden eller ugyldigheden af. Derfor tvinges kreditorerne til at komme ud af busken tidligt i processen og gøre noget aktivt for at få pengene mens kravet stadig er i frisk erindring hos dem, der er involverede. En proces, der overvejende er til virksomhedernes egen fordel: - Som advokater hjælper vi mange virksomheder med deres inkassosager, og al erfaring viser, at jo ældre et krav er, jo sværere er det at få pengene hjem, fortæller Henrik Bartels. Hvis en ubetalt regning får lov til at ligge i for lang tid, kan det ifølge Henrik Bartels være langt sværere at bevise, at virksomheden har krav på pengene. Omvendt står de virksomheder stærkt, som har godt styr på hele processen, lige fra kunden bliver registreret i bogholderiet, og til den første rykker bliver sendt ud. Selvom der er indført en overgangsordning i den nye forældelseslov, anbefaler han derfor at bruge loven som anledning til et godt nytårsforsæt. - Se at få ryddet op i alle de gamle krav. Få dem på bordet nu, få dem afgjort og kom videre det er mit råd til virksomhederne. Danske virksomheder har milliarder til gode hos deres kunder, så det er ikke småpenge, vi taler om. Derfor giver det god mening at bruge forældelsesloven som indpisker til at få gjort noget ved kreditpolitikken og inkassoproceduren, slutter han. Fakta om den nye forældelseslov Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder herefter også for fordringer stiftet før denne dato. Som en overgangsregel gælder dog, at forældelse tidligst indtræder den 1. januar 2011, med mindre fordringen inden dette tidspunkt er forældet både efter de gamle og de nye regler. De hidtidige forældelsesfrister på henholdsvis 5 og 20 år bliver som udgangspunkt erstattet af en generel forældelsesfrist på 3 år. Der indføres særlige forældelsesfrister og tillægsfrister for en række fordringer, der ikke kan indpasses under lovgivningens almindelige ordning. Blandt andet gælder en 5-årig frist for lønkrav. Der indføres en absolut forældelsesfrist på 10 år mod tidligere 20 år. Den er dog udvidet til 30 år for erstatningskrav, der er begrundet i personskade eller miljøskade.

4 TEMA > Inkasso Inkassoråd, der virker Virksomhederne kan selv gøre rigtig meget for sikre sig, at de får den betaling, de har til gode hos deres kunder. Vi har her samlet en række værdifulde råd. - De råd, vi giver om inkasso, er egentlig meget simple og lette at administrere. Til gengæld er de uhyre effektive, siger advokat i ADVODAN Kolding Britt Reinwald, som har været med til at bygge ADVODANs inkassokoncept op. Få styr på fodfejlene Enhver virksomhed bør have en kreditpolitik, der beskriver en helt fast rutine for, hvordan virksomheden opretter nye kunder, hvordan fakturaerne sendes ud, hvornår virksomhedens bogholder skal sende rykkere ud, og hvor mange rykkere, virksomheden vil sende, før sagen ryger videre til advokaten. - Mange problemer starter allerede ved, at kunden ikke er registreret i virksomhedens bogholderi med alle nødvendige oplysninger, eller at fakturaen er sendt til den forkerte! Det er fodfejl, som enhver virksomhed vil tjene sig godt ved at få styr på, pointerer Britt Reinwald og fortsætter med en håndfuld værdifulde råd: En kreditperiode skal ikke være unødig lang. En rykker skal af sted med det samme, fristen for betaling er overskredet. Jo længere den ubetalte regning ligger, jo sværere er det ofte at få pengene hjem. Rykkere bør kun sendes to-tre gange ikke ti gange. Virksomheden skal ikke ukritisk give kredit til alle kunder det kan godt betale sig at foretage en kreditvurdering af sine kunder. Mindre virksomheder i farezonen Britt Reinwald har ofte set, at de dårlige betalere særligt beholder pengene i lommen, når det drejer sig om mindre firmaer. Givetvis ud fra den antagelse, at mindre firmaer som fx en lille håndværksmester eller tandlæge ikke har hverken tid eller økonomi til at forfølge sagen. Men det er ifølge den erfarne advokat vigtigt for en Blandede vejrforhold i dansk økonomi Efter år med økonomisk medvind på alle cykelstier, ser vejrudsigten for det kommende år mere blandet ud. Et omslag, der kan få negativ effekt på virksomhedernes muligheder for at få deres penge for det arbejde, de udfører. Cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian Cheføkonom ved Danske Bank Steen Bocian ser især den økonomiske opbremsning i USA og et sårbart dansk boligmarked som årsagerne til, at dansk økonomi går sværere tider i møde. - USA er på kanten af recession på grund af situationen på deres boligmarked kombineret med kreditkrisen. Den udvikling får de amerikanske banker til at være yderst forsigtige, hvilket sætter en unaturlig høj rente, forklarer Steen Bocian. Når den amerikanske økonomi bremses, sætter det sit præg på det globale vækstbillede. Situationen i USA er medvirkende til, at dansk økonomi kommer ind i lavere vækst samtidig med, at vi har faldende ledighed. Dertil kommer, at det danske boligmarked er påvirket, 4 <> 5 ADVODAN nyt #1 2008

5 Af Astrid Søes Poulsen» Hvis du er træt af at blive snydt for de penge, du har krav på, har du og din virksomhed selv en række effektive våben at bruge i den kamp «mindre lokal virksomhed at vise, at her handler man altså ikke gratis og gøre en aktiv og tidlig indsats for at kræve pengene hjem. - Det vil sige, at man skal have sendt rykkerskrivelser ud, der opfylder lovgivningens krav og dernæst et brev, der fortæller, at sagen er sendt til inkasso. Advokat Britt Reinwald - Hvis det rygtes, at der ingenting sker ved at lade være med at betale en regning hos den og den, så bliver det først dyrt for virksomheden, siger Britt Reinwald. Momsen tilbage - Virksomhederne skal også være opmærksomme på, at hvis de skal kunne få momsen tilbage på en endnu ubetalt vare eller ydelse, så er det som udgangspunkt nødvendigt, at man har forfulgt sagen og overgivet den til inkasso, fortsætter hun. Om man vil gå videre med sit krav til retten, det bestemmer man selv. Det behøver dog på ingen måde være ubetaleligt at forfølge sagen hele vejen, da der ligger helt faste priser for behandlingen af pengekrav op til kr. både hos retten og hos langt de fleste advokater. - Så hvis du er træt af at blive snydt for de penge, du har krav på, har du og din virksomhed selv en række effektive våben at bruge i den kamp, lyder slutreplikken fra Britt Reinwald. og særligt markedet for køb og salg af lejligheder er vendt. - De seneste årtiers kraftige stigning på boligmarkedet har givet mange familier store friværdier og dermed store frihedsgrader i økonomien. Det billede vil forandre sig noget, og nogle familier går en sværere økonomisk periode i møde, vurderer Steen Bocian, der begynder at se en svagt stigende tendens til tvangsauktioner. Arbejdsmarkedet er stadig godt i Danmark, men alligevel ikke så solidt som tidligere år. Alt i alt peger fremtidsudsigterne på, at sikkerhedsnettet under danskernes privatøkonomi vil være mindre i Flere konkurser Det er stadig gunstigt at drive virksomhed i Danmark, men en begyndende stigning i antallet af konkurser viser, at selvom konjunkturerne ser fornuftige ud, så er der grund til at være opmærksom. - Vi regner med en lavere vækst i 2008, men det er ikke sådan, at virksomhederne for alvor får problemer med at afsætte deres produkter. Tendenserne tyder dog på, at flere virksomheder end i 2006 og 2007 vil blive nødt til at lukke og gå på tvangsauktion, siger Steen Bocian, der allerede kan registrere en stigning nu. - Det er ikke alarmerende tendenser, som vi ser på indeværende tidspunkt for dansk økonomi, og vi taler ikke om en markant økonomisk vending. Men omvendt er økonomien heller ikke så gunstig, som den har været, og det er vigtigt at få øjnene op for det, siger Steen Bocian.

6 TEMA > Inkasso Nu betaler kunderne En mindre familieejet virksomhed har vendt dårlige tal til gode blandt andet ved at få styr på firmaets inkasso. En god del stædighed, klare linjer, gode systemer og professionel sparring er opskriften. I St. Karleby tæt ved Roskilde ligger gården Østervang. Foruden et økologisk landbrug med kvæg- og fårebesætning er gården hjemsted for en blomstrende entreprenør- og kloakvirksomhed. De i alt 14 ansatte udfører drænarbejde, slamsugning, TV-inspektioner af kloaksystemer, snerydning, anlægsarbejde, nedrivning og meget mere. Og så er der Heidi Kofoed, som fra sin bogholder-plads forsøger at holde styr på stort set det hele. Siden september 2006 har hun stået for sin egen nedrivning og nyt anlægsarbejde af virksomheden internt. Heidi Kofoed er uddannet økonom og har mange års erfaring fra en skatteforvaltning og som selvstændig. Det var ikke svært at få øje på, hvor der skulle tages fat. - Jeg har været og er stadig i fuldt sving med at rydde op og systematisere alle arbejdsgangene lige fra tilbud til fakturering, afstemning, leverandøraftaler og så videre. Og der er stadig et stykke vej til målet, siger Heidi Kofoed med fasthed i stemmen. Heidi Kofoed i midten - omgivet af nogle af kollegerne på Østervang I/S Kunderne opdraget Et af de områder, hvor Heidi Kofoed for alvor har fået skabt tyde 6 <> 7 ADVODAN nyt #1 2008

7 Af Astrid Søes Poulsen» Vi oplever, at der står respekt om firmaet blandt andet fordi vi er godt på vej med at få styr på tingene «lige resultater, er på inkassoområdet. Før hun kom til, havde virksomheden et stort debitorudestående og mange store inkassosager, som den tabte. Alene i 2006 anslår Heidi Kofoed, at tabet lå på kr. Virksomheden havde ingen fast rykkerprocedure, og det var de to ejere Verner Vincents og Lone Hansen, der pr. telefon rykkede for betalingen og ofte havnede i endeløse diskussioner med kunder, der ville forhandle om regningen. Nu ser verden anderledes ud på gården i Karleby.» Vores kunder er blevet opdraget til at betale regningerne, og vores dækningsbidrag pr. medarbejder er blevet væsentligt forbedret «- Jeg fik sammen med Rolf Ledertoug fra ADVODAN i Taastrup sat mig grundigt ind i ADVODANs inkassohåndbog og indført alle de procedurer, der er i håndbogen, forklarer Heidi Kofoed og siger, at effekten har været meget mærkbar. - Vi har kun ganske få og ikke ret store inkassosager på indeværende tidspunkt, og vi er gået fra at skulle sende rykkere ud om måneden til nu kun at sende stykker. Vores kunder er simpelthen blevet opdraget til at betale regningerne, og vores dækningsbidrag pr. medarbejder er blevet væsentligt forbedret, fortsætter hun. Hver 10. dag Heidi Kofoed får hver 10. dag en liste over samtlige debitorer, som hun skal sende en rykker til. Anden rykker bliver sendt præcis ti dage efter den første, og tredje rykker ti dage senere går direkte til virksomhedens advokat Rolf Ledertoug. Samtlige kunder er inde i systemet, og Heidi Kofoed har på den måde fået det nødvendige overblik. Hun ved derfor, at der går maksimalt 1½ måned fra en fakturas forfald, til den ligger hos advokaten, hvis den er ubetalt. - Det har lettet mig for så meget besvær og for rigtigt mange bekymringer, siger en tilfreds Heidi Kofoed. - Samtidig oplever jeg det som en stor fordel, at vi er kommet væk fra, at Verner og Lone har skullet tage den personlige kontakt og bruge en masse af deres tid på det. Nu går alt gennem mig. Det har da taget noget tid at vænne kunderne til det, for hos mig får de alle den samme besked. Det bliver altså ikke anderledes, og de er nødt til at betale det, de skylder. Gennemarbejdet tilbud Når Heidi Kofoed ikke ryster på hånden over for kunderne, er det fordi hun ved, at der er et grundigt forarbejde bag enhver tilbudsgivning og efterfølgende faktura. - Vi er meget omhyggelige, når vi afgiver et tilbud belært af dårlig erfaring. Nogle vil måske opleve det som en lidt omstændelig proces at få et tilbud fra os, men vi lægger vægt på, at alt er beskrevet og med de nødvendige underskrifter. Udover at vi har en langt bedre chance for at få vores penge, så giver det også tilfredse kunder i den sidste ende, siger hun og indrømmer samtidig, at det tager lang tid og koster mange penge at gøre tingene på den måde. - Men vi vil ikke springe det over, slår hun fast. Vi oplever, at der står respekt om firmaet blandt andet fordi vi er godt på vej med at få styr på tingene. Det skal være sådan, at leverandører, kunder og medarbejdere ved, hvor de har Østervang I/S og det gør de i dag. Effektiv kur Efter godt 1½ års erfaring med økonomistyring i en mindre virksomhed, føler Heidi Kofoed sig overbevist om, at de valgte rigtigt, da de satte tiden og pengene af til at få ryddet op og få den nødvendige sparring fra advokaten. Og hun anbefaler gerne samme kur til andre. - Uanset hvilken branche man er inden for, er behovet helt det samme, hvis målet er at forbedre tallene og være sikker på at få sine fakturaer betalt. Det kræver måske i en startfase, at man river en måned ud af kalenderen og kommer til bunds i sagerne, men det er det hele værd bedre tal på bundlinjen og langt færre bekymringer. Jeg har Rolf Ledertoug til at bekymre sig, siger hun med et glimt i øjet.» Det har lettet mig for så meget besvær og for rigtigt mange bekymringer «

8 TEMA > Inkasso Af jounalist Lotte Jahnsen Automatiseret inkassosystem, tæt samarbejde med RKI og knap 500 erfarne medarbejderes faglighed i ryggen er blot nogle af de elementer, der er med til at gøre ADVODANs nyudviklede inkassokoncept særdeles effektivt. Inkassochef Belinda Ahrenkilde, Effektiv inkasso med faglighed bag At have penge til gode er både bekosteligt og besværligt, men at kræve pengene ind kan ofte synes lige så uoverskueligt. Men med ADVODANs nyeste tiltag på inkassoområdet oplever klienterne hurtigere af få flere udeståender i kassen: - Vores Autoinkassosystem og det øgede samarbejde med RKI har uden tvivl øget kundernes succesrate, fortæller Belinda Ahrenkilde, der er inkassochef i ADVO- DAN i Glostrup. Hun har sammen med advokat Britt Reinwald fra ADVODAN i Kolding og advokatkædens inkassoudvalg udviklet et nyt inkassokoncept, hvor Autoinkasso er flagskibet: - Med Autoinkasso kommer kundernes inkassosager i et elektronisk, automatisk flow. Når vi har defineret, hvordan sagen skal forløbe, danner systemet selv skrivelserne, som skal sendes til skyldnerne, fortæller Belinda Ahrenkilde, der tilføjer, at inkassokonceptet giver et godt og tæt samarbejde med kunderne, som er med til at beslutte, hvordan sagen skal behandles. Personlig kontakt er også vigtig Selv om sagerne er sat i elektronisk system, er fagligheden og personlig kontakt dog vigtigst i inkassoarbejdet. Således kan telefonisk og dermed personlig kontakt med skyldneren være en del af inkassoaftalen: - Vi garanterer, at advokatfagligheden og den individuelle sagsbehandling altid står over systematikken, som dog sikrer, at sagerne bliver behandlet hurtigt og effektivt, siger Belinda Ahrenkilde. Hun tilføjer, at ADVODANs samarbejde med registret over dårlige betalere, RKI, også er en vigtig del af inkassokonceptet: - RKIs logo står nu på alle rykkere, vi sender ud, og det har en effekt på skyldnere, som ikke ønsker at blive registreret i RKI. Desuden får vi dagligt opdaterede lister fra RKI om blandt andet skyldnernes adresseændringer, så vi i højere grad træffer dem på de rigtige adresser. For at sikre klarhed for kunderne, har ADVODAN samlet alle trådene i Inkassohåndbogen, som blandt andet handler om, hvad god kreditpolitik er, hvordan man selv håndterer skyldnersager, ligesom bogen detaljeret gennemgår ADVODANs inkassokoncept og priser. 8 <> 9 ADVODAN nyt #1 2008

9 Høj løsnings Jeg kan slet ikke få kontakt med dem procent og effektiv behandling af skyldnerne De er som sunket i jorden ( Bliv advaret mod dårlige betalere, inden de når at skade din virksomhed) Sagerne bliver håndteret hurtigt, skyldnerne behandlet effektivt og godt, og vigtigst af alt: væsentligt flere skyldige beløb bliver inddrevet. For Unicon A/S, som er Skandinaviens største fabriksbetonudbyder, har inkassosamarbejdet med ADVODAN haft kontante fordele: - Vi har prøvet andre inkassoløsninger, men denne har givet en markant bedre succesrate end mange andre, fortæller Jørgen Brandt, der er Kreditchef i Unicon. For Jørgen Brandt og Unicon har ADVODANs faglige og personlige tilgang til inddrivelsen desuden stor værdi: - Vi lægger stor vægt på, at tingene skal behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og samtidig også i respekt for, at der er mennesker bag gælden. Vi synes, ADVODAN i deres sagsbehandling lever op til de krav, siger Jørgen Brandt. Han fortæller desuden, at ADVO- DANS inkassokoncept rent praktisk har lettet administrationen af inkassosagerne: - Afregningerne er letforståelige og har rent bogføringsmæssigt betydet færre posteringer for os. Desuden går sagerne nu mere effektivt og langt hurtigere gennem systemet, siger han.

10 TEMA > Inkasso» Der er bestemt ikke noget entydigt signalement af hverken virksomheden eller privatpersonen, der ikke kan betale sine regninger «Undgå de dårlige betalere RKI-registeret Kunderne leverer oplysninger om egne dårlige betalere til registeret og får så oplysninger tilbage om andre virksomheders dårlige betalere, som de benytter sig af, når en kunde søger kredit. Virksomheder, der ikke er kunder hos Experian, må IKKE true med registrering i RKI registret. For at en virksomhed må indberette uden dokumentation (skriftlig skylderkendelse eller retslig skridt), skal disse ting være opfyldt: Virksomheden har sendt tre skriftlige rykkere til skyldneren I den sidste rykker er skyldneren blevet advaret om inkasso og indberetning til RKI registret Beløbet skal være på mere end 200 kroner Der må ikke være strid i sagen Om Experian Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management. Læs mere om Experian på dk eller ring på telefonen Mange privatpersoner og virksomheder har svært ved at betale, hvad de skylder alene RKI har registreret gæld for 8,7 mia. kr. Men som virksomhed kan man ikke umiddelbart vide, hvornår man udfører arbejde for en god eller dårlig betaler. Det er ikke småpenge, som danske virksomheder og privatpersoner skylder væk. Statistikkerne fra det velkendte register over dårlige betalere, RKI, gemmer på store summer: Firmaer skylder samlet godt 722 mio. kr., og privatpersoner skylder knap 8 mia. kr. Hvis tallene splittes op, skylder de firmaer, der er registeret i RKI i snit kr., mens en privatperson i snit skylder kr. Kort sagt er det penge, som blandt andet de mindre og mellemstore virksomheder må kæmpe en hård kamp for at få for et stykke arbejde, de allerede har udført. Det gyldne spørgsmål er, hvordan man undgår at bruge sin arbejdskraft og dyre tid på kunder, der ikke kan betale? Kan man kende den dårlige betaler? - Nej, der er bestemt ikke noget entydigt signalement af hverken virksomheden eller privatpersonen, der ikke kan betale sine regninger, siger Camilla Rose, kommunikationschef i Experian (Experian er summen af både RKI, KOB og det tidligere Scorex) til ADVODAN nyt og fortsætter: - Vores erfaring viser, at det er et meget broget billede, og at det oftest ikke er forsætligt, når nogen kommer til at skylde penge. Kun ganske få spekulerer i at lade være med at betale sine regninger. Den almindelige årsag, der ligger bag en registrering i vores register, er uopmærksomhed, rod i rutinerne eller en uheldig økonomisk glidebane. Vurder alle kunder Ifølge kommunikationschefen i Experian er der særligt to råd, som virksomhederne bør følge for at undgå at stå med ubetalte fakturaer. Det første råd er af den forebyggende slags og handler om kreditvurdering. - Der er en stor værdi i for virksomhederne at få en fast procedure med at kreditvurdere deres kunder. På den måde ved virksomheden, om ens kunde kan betale, før arbejdet bliver udført, forklarer Camilla Rose, der mener, man skal se udgiften som enhver anden erhvervsforsikring. - Ved at få en fast procedure får virksomheden en fast, månedlig ydelse og sparer samtidig en masse administrativt bøvl. Virksomheden slipper for de mange ad hoc vurderinger og overvejelser over hvilke kunder, der skal kreditvurderes, lyder den klare anbefaling. Jo før jo bedre Det andet råd handler om, hvordan man sikrer sig en hurtig og effektiv helbredelse, 10 <> 11 ADVODAN nyt #1 2008

11 Kommunikationschef Camilla Rose og Mette Frølund Inkassopartner konsulent med ansvar for Inkassopartnerkonceptet hos Experian, som rådgiver og servicerer Inkassopartnere i hele Danmark. Af Astrid Søes Poulsen når skaden er sket. Og her er virksomhederne nødt til at spille en aktiv rolle. - ADVODAN og RKI har i fællesskab udviklet en række værktøjer, der har gjort processen med at inddrive penge lettere og mere effektiv for virksomhederne. Her tænker jeg fx på rykkerproceduren og på den rykkerskrivelse, som man får gennem ADVODANs inkassohåndbog med både ADVODANs og RKIs logo på. Denne rykkerskrivelse kan man bruge uafhængigt af, om man er kunde hos RKI eller ej, siger Camilla Rose og indskyder et godt råd: - Det er vigtigt at følge de frister, der er anbefalet og tage fat i ADVODAN og Experian så hurtigt som muligt, hvis der ikke er sket noget efter de første rykkere. Jo før jo bedre er en vigtig huskeregel. Så minimerer man tabet betydeligt, slutter Camilla Fakta Experian anbefaler følgende grundværktøjer for at undgå at få dårlige betalere inden for døren: Før skaden er sket: Kreditvurdering du tjekker dine kunder i RKI registret og får at vide, om din kunde er registreret som dårlig betaler af andre virksomheder, banker, forretninger eller offentlige myndigheder. Du har nu mulighed for at sige nej tak til kredit og bede kunden betale kontant. Overvågning Kreditvagten er et system, der holder øje med alle dine kunder hver eneste dag. Du får besked straks, når der sker ændringer (registrering i RKI, sletning og sletteårsag fra RKI, navne- og adresseændringer, ophørt virksomhed eller dødsfald). Når skaden er sket: Registrering i RKI registret. Når du i samarbejde med din advokat indberetter dine skyldnere til RKI registret, sikrer du dig et effektivt kreditstop, fordi skyldneren vil få meget svært ved at opnå kredit hos andre. På den måde undgår andre virksomheder et tab, og skyldneren oplever at blive afvist i at få kredit og dermed mindet om, at du har penge til gode. Rose.

12 Af jounalist Lotte Jahnsen Advokat med hang til heste En advokat er bedst, når han har andet og mere i sit liv end arbejdet, mener advokat Jens Iversen, der hellere taler om islandske heste end om love og jura, når han har fri. Når Jens Iversen morgenfrisk træder ind ad døren hos ADVODAN i Slagelse, har hans arbejdsdag allerede været i gang længe. Ikke med jura, avislæsning eller børstjek, men med at fodre, muge ud og måske nå en ridetur på en af sine islandske heste. Jens Iversen er advokat, partner og direktør i ADVODAN i Slagelse, men han tilbringer derudover rigtig mange timer med sin store interesse, islandske heste: - Man skal have noget uden for advokatverdenen, som man brænder for. Ellers bliver man hverken en god advokat eller et godt og triveligt menneske, siger Jens Iversen med overbevisning i stemmen. - Når det så er sagt, er jeg meget glad for mit job som advokat som, jeg synes, er både sjovt og udfordrende. Siden han i 1985 blev uddannet som cand.jur. har Jens Iversen arbejdet som advokat og har været selvstændig siden Hans specialer er erhvervsret, insolvensret og fast ejendom, og Jens Iversen fremhæver dialogen som noget af det vigtigste i hans arbejde som advokat: Løsninger frem for retssager - Jeg elsker kontakt med mennesker og holder meget af at snakke med mine kunder og modparterne og gennem dialog finde frem til gode løsninger. Det er meget mere tilfredsstillende end at ende i retten, fortæller han. Og taler man med Jens Iversens kolleger, er det tydeligt, at han er god til netop det: dialogen og forhandlingen. Kollegerne beskriver ham som en åben og udadvendt advokat, der er fagligt knivskarp, og som, i kraft af sin eminente evne til at tale med mennesker, er god til at få forhandlinger til at falde på plads. Desuden lægger han ifølge kollegerne vægt på at formidle sine budskaber uden unødvendige fagudtryk, og selv et informativt foredrag om arveret er både morsomt og underholdende, når Jens Iversen er oplægsholderen. - Jeg er meget bevidst om at kommunikere mit budskab ud og at være på en sådan måde, at mine klienter får det bedste ud af det. Det handler meget om at forstå, hvem man sidder overfor og at sætte sig godt ind i sagen, siger Jens Iversen. Han indrømmer, at ud over at være bevidst om sin kommunikation, er han også fra naturens side blevet tildelt en særlig evne til at tale med alle slags mennesker. Han er desuden overbevist om, at de mange timer, han tilbringer med sine rolige islandske heste, giver ham noget positivt i forhold til at kommunikere med mennesker. Baggrund som eliterytter Og det er ikke få timer, Jens Iversen tilbringer med heste. Det meste af et fuldtidsjob bliver det til, for siden han som 11-årig fik sin første islandske hest, har hele universet omkring de firbenede islændinge haft en stor plads i hans tilværelse: - Jeg holder af at være omkring hestene, og som rytter oplever jeg store udfordringer i at ride og udvikle hestens fem gangarter. Desuden er jeg meget begejstret for den baggrund og kultur, der ligger til grund for udviklingen af den islandske hest i Island og er glad for at være med til at arbejde med udviklingen som præsident for den internationale islandshesteorganisation, FEIF, siger Jens Iversen, der han vundet både DM, NM og EM-medaljer i sin tid som aktiv rytter og desuden gennem ti år har fungeret som landstræner og holdleder. Som ung drømte han om at blive landmand og få sin egen gård. Uddannelsen endte med at blive som cand. jur., men gården har han fået; han driver i dag sammen med sin kone, Dorte Rasmussen, Tjenergården ved Skælskør, hvor de avler og opdrætter nogle af landets bedste islandske heste. Og for Jens Iversen er der en klar fællesnævner mellem de forskelligartede elementer i hans liv, såvel hestene, foreningsarbejde og advokatgerningen: - I alt sin enkelthed handler det om at beskæftige sig med noget, man har en passion for, og om at være i omgivelser, som man har det godt med. Og sådan har jeg det både i advokatverdenen og omkring hestene, siger Jens Iversen. 12 <> 13 ADVODAN nyt #1 2008

13 Blå Bog: Jens Iversen 49 år Uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i Har siden 1. januar 1990 været selvstændig advokat. I dag advokat, partner og direktør med ansvar for HR og markeds føring hos ADVODAN i Slagelse. Speciale i erhvervsret, insolvensret og fast ejendom. Varetager desuden ti bestyrelsesposter. Fire hurtige: 1 2 Hvordan 3 Hvad 4 Vidste Hvad gør du for at slippe af med det støvede advokat-image? - Jeg føler ikke, jeg nogensinde har haft et støvet advokat image. Men for mig handler det mest om at have humoren med, at have det skægt og at have et liv ved siden af advokat faget. forbedrer du arbejdsklimaet på dit kontor? - På kontoret i Slagelse har vi en åben ledelsesstil, hvor vi gerne vil involvere medarbejderne i så meget som muligt. Og så har vi en fri og åben tone og har det sjovt sammen. laver du om ti år? - Nogenlunde det samme som nu, men tilbringer måske mindre tid som advokat og mere tid sammen med hestene. du, at jeg - Taler flydende islandsk og har arbejdet som landmand i to år.

14 Af Astrid Søes Poulsen Få svar brug hotline på advodan.dk Skattesatser 2008 Her følger en oversigt over en række af de nye skattesatser, som gælder i Du finder endnu flere satser på Når du kommer i tvivl om juraen i din professionelle hverdag, så ring eller brug vores hotline på hjemmesiden. Her sidder vores jurister klar til at give dig et hurtigt svar. Gå ind på advodan.dk og klik på hotline så får du svar indenfor 48 timer! Bliv opdateret Holder du dig opdateret? ( ilmeld dig ADVODANs elektroniske nyhedsbrev! ) Indsend responskortet i dag og få tilsendt ADVODANS elektroniske nyhedsbrev 30533_Responskort_01-08.indd 1 21/01/08 14:23:59 År 2007 År 2008 Skat Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct Bidrag til særlig pensionsopsparing* 0 pct. 0 pct Personfradrag (fyldt 18 år) kr kr. Personfradrag (und.18 år) kr kr. Bundskat 5,48 pct. 5,48 pct. Mellemskat 6 pct. 6 pct. Bundfradrag for mellemskat (efter AM-bidrag er trukket fra indkomst) kr kr. Topskat 15 pct. 15 pct. Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er trukket fra indkomst) kr kr. Skatteloft 59 pct. 59 pct. Maksimalt beskæftigelsesfradrag kr kr. Personalegoder Værdi af fri bil 25/20 pct. 25/20 pct. Bagatelgrænse for visse personalegoder kr kr. Maksimumsgrænse for fradrag for kapitalpension kr kr. Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag kr kr. Befordringsfradrag hjem-arbejde - de første 24 km intet fradrag intet fradrag km 178 øre/km 183 øre/km - over 100 km 89 øre/km 92 øre/km Indtægtsgrænse for forhøjet befordringsfradrag (udkantskommuner) kr kr - forhøjet befordringsfradrag (udkantskommuner) 178 øre/km 183 øre/km Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse - kørsel indtil km/år 335 øre/km 347 øre/km - kørsel ud over km/år 178 øre/km 183 øre/km - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 40 øre/km Gaver Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede kr kr. Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn kr kr. Maksimalt fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger mv. ( 8 A) kr. Kilde: skat.dk 14 <> 15 ADVODAN nyt #4 2007

15 Af Tom Skovbon, direktør Er gode råd dyre? Når vi har leveret en vare, vil vi også gerne have betaling! Når vi køber en liter mælk hos købmanden, er det helt naturligt, at vi skal betale for den. Men stadig flere virksomheder erfarer i disse tider, at det ikke er en naturlig sammenhæng eller en selvfølge, at man får betaling for den service eller ydelse, som man har leveret til sine kunder. Hvad skyldes dette, og hvad kan man gøre? I dette nummer af ADVODAN nyt har vi sat fokus på, hvad virksomhederne kan gøre for at sikre, at de penge, man har tjent, også kommer hjem. Og i denne forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på, at den nye forældelseslov, der trådte i kraft 1. januar i år, sætter nye begrænsninger for, hvor længe man kan vente med at forfølge en skyldner. Så til trods for overgangsordninger er den nye forældelseslov utvivlsomt en kærkommen anledning til at få strammet op på inkassoproceduren. Vi har også fokus på udviklingen i dansk økonomi, hvor der i øjeblikket er klare tendenser til, at det kan blive endnu sværere at få pengene hjem, specielt hvis virksomheden sover i timen. Vi har forsøgt at samle mange gode tips og ideer til, hvordan du kan forbedre virksomhedens arbejde med inkasso. Det er eksempelvis en god idé for alle virksomheder at have en kreditpolitik som blandt andet forholder sig til, hvordan kunderne bliver oprettet i økonomisystemet, og hvordan tilgodehavender bliver fulgt op. At være i godt selskab! Det kan derfor være en god anledning til både at revurdere interne rutiner, men også til at vurdere eventuelle samarbejdspartnere for at sikre en effektiv indkrævning af dine penge. ADVODAN har valgt at samarbejde med Experian, tidligere RKI, så vi sammen med kunderne og kædens inkassoprodukt kan sikre, at pengene kommer i hus. Jeg håber, du får nyttig inspiration! Artiklerne i ADVODAN nyt er baseret på temaer og nyheder fra forskellige juridiske områder. Magasinet udkommer 4 gange om året. Oplag: Redaktion: Erik Berg, Peter Vang, Rolf Ledertoug, Vibeke Kragh, Astrid Søes Poulsen, og Tom Skovbon (Ansvarh.) Redaktion afsluttet 22. januar 2008 ADVODAN nyt ISSN Advodan beskæftiger 570 medarbejdere heraf 185 jurister og er repræsenteret i mere end 55 byer. Grafisk produktion: Par No. 1 A/S Tryk: Scanprint als, Århus

16 Kan vi ikke bare ringe til dem og bede dem betale? ( Hvad gør man, når ens kunder ikke gider betale? ) ADVODAN's kontorer er fordelt over hele landet: Sjælland, Lolland Falster & Bornholm Albertslund: Faxe: Frederiksværk: Glostrup: Helsingør: Hillerød: Holbæk: Hundested: Hørsholm: Korsør: Køge: Lyngby: Maribo: Nakskov: Nykøbing Falster: Nykøbing Sj: Næstved: Roskilde: Rønne: Skælskør: Slagelse: Sorø: Store Heddinge: Taastrup: Fyn, syd & sønderjylland Billund: Brørup: Esbjerg: Grindsted: Haderslev: Kolding: Middelfart (Sekr): Odense: Rødding: Toftlund: Tønder: Vejen: Vojens: Nord & midtjylland Aulum: Brande: Give (Brande): Give (Billund): Holstebro: Horsens: Lad ikke en kundes dårlige økonomi skade hele taget er ADVODAN Inkasso din sikkerhed for, at du ikke smider gode penge efter Herning: din sunde virksomhed. Med ADVODAN Hurup: Inkasso får du bl.a. hjælp til selv at kunne dårlige. På advodan.dk kan du læse meget forebygge mod dårlige betalere og eventuelt foretage en kreditvurdering i samarbejde og inkassopolitik. Og hvorfor det kan betale mere om, hvordan du får styr på din kredit- Hvide Sande: Kjellerup: med RKI.Desuden sørger vi for systematisering af rykkere og inkassosager m.m. I det i ryggen, i den forbindelse. Ikast: sig, at have Danmarks største advokatkæde Kolding: Nykøbing Mors: Ringkøbing: Silkeborg: Thisted: Ulfborg: Fax Videbæk: Vildbjerg: Aalborg: Århus: VIRKSOMHEDSDANNELSE EJENDOMSADMINISTRATION SKATTERET KONTRAKTSRET GENERATIONSSKIFTE INKASSO SELSKABSRET ENTREPRISERET Telefon: wwww.advodan.dk Udlandet Malmø:

ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder

ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< #2 2008 ADVODANnyt Selskabskonstruktioner Den rette selskabsform understøtter virksomhedens vækst KR KR KR KR Overflødige regler skal væk Fra kartoffelkælder

Læs mere

ADVODANnyt. Kend den juridiske risiko. En lettet it-dirketør. Kend virksomhedens behov. Advokat for fuld musik. Fra taber til vinder

ADVODANnyt. Kend den juridiske risiko. En lettet it-dirketør. Kend virksomhedens behov. Advokat for fuld musik. Fra taber til vinder Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< #3 2008 ADVODANnyt Kend den juridiske risiko - Få et hurtigt overblik med JuraTjek Erhverv Kend virksomhedens behov En lettet it-dirketør Fra taber til

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET Bedre organisation Cash management skal op på ledelsesniveau DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Revurder tiltag Opnå de bedste resultater med det rette fokus Kredit- og debetkort Nye tiltag og

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

ADVODANNYTMagasin for mindre og. Vildledende markedsføring er et stort problem SIDE 2. TEMA: Markedsføring

ADVODANNYTMagasin for mindre og. Vildledende markedsføring er et stort problem SIDE 2. TEMA: Markedsføring TEMA: Markedsføring Pas på ikke at misbruge andre virksomheders kendetegn SIDE 6 Fogedret og forlig rydder op i kopisag SIDE 8 ADVODANNYTMagasin for mindre og mellemstore virksomheder Nr. 3 2011 FORBRUGEROMBUDSMAND

Læs mere

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm SMÅSAGER VI SER PÅ DET FØRSTE ÅR FIKTIVT NY RETSSAGSPRØVE SOM SKUESPIL RETSMÆGLING SUCCES MED NY ORDNING A D V O K A T E R N E S S E R V I C 5 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T TERRORBEKÆMPELSEN

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

57 december 2007. Få din vilje til sidst

57 december 2007. Få din vilje til sidst 57 december 2007 Få din vilje til sidst 4 Er nærmeste pårørende dine nærmeste? Hvem skal have pensionen, når du dør? Du bestemmer selv over en række af ydelserne. Læs om ændrede regler for, hvordan en

Læs mere

DIT DANA KENDISEFFEKT GAV IKKE MEDVIND DANAS AMBASSADØRER FOLDER SIG UD DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE NR. 107 30.

DIT DANA KENDISEFFEKT GAV IKKE MEDVIND DANAS AMBASSADØRER FOLDER SIG UD DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE NR. 107 30. DIT DANA NR. 107 30. ÅRGANG MARTS 2010 DANAS AMBASSADØRER FOLDER SIG UD KENDISEFFEKT GAV IKKE MEDVIND DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE MAÑANA? Af Keith Fobian, adm. direktør i DANA, foto Karina Blicher

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik... DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3 - september 2005 VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17 Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent

Springet. Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Springet Elleve fortællinger om at blive freelancekonsulent Folder den sig ud? Selv om spørgsmålet ikke siges højt, overdøver det fuldstændig larmen fra motorerne, når du sidder der ved døren i 4.000 meters

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere