VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing"

Transkript

1 VIBRO INJECTOR Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

2 DK Denne brugsanvisning er beregnet for Kongskilde Vibro Injector. Vedrørende brug og vedligeholdelse af fordeleren og hydraulikmotoren, som er monteret på Vibro Injector en, henvises der til den separate brugsanvisning, som gælder for den valgte type udstyr. Følg ligeledes instruktionerne, som gælder for udbringningskøretøjet. Læs brugsanvisningerne omhyggeligt, før redskabet tages i brug. Brugsanvisningerne er fremstillet for at gøre det lettere og mere sikkert at betjene udstyret. Anvendelsesområde Kongskilde Vibro Injector er beregnet til nedfældning af flydende naturgødning (f.eks. gylle eller slam) på almindelige dyrkede landbrugsarealer i en dybde fra 5 til 15 cm. Sikkerhedssymbol Sikkerhedssymbolet anvendes i denne brugsanvisning til at gøre opmærksom på sikkerhedsinstruktioner, som vedrører den personlige sikkerhed for brugeren eller andre personer i nærheden af maskinen. Sikkerhed Hydrauliksystemet til løft af sidefløjene skal udluftes, før redskabet tages i brug første gang. Hvis der er luft i systemet, kan sidefløjene falde ned med et brag, når de sænkes. Hydrauliksystemet kan udluftes ved at afmontere stempelstangen ved løftearmen og sætte tryk på cylindrene, så stempelstangen bevæger sig nogle gange frem og tilbage. Monter derefter stempelstangen igen. Hvis der er udført reparationer på det hydrauliske system, skal det ligeledes udluftes, hvis der er kommet luft i systemet. Sidefløjene må kun hæves med hydrauliksystemet. Hvis sidefløjene løftes med en kran eller lignende, kommer der luft i systemet og sidefløjene falder ned med et brag, når de igen skal sænkes. Sænk aldrig sidefløjene når der befinder sig nogen inden for sidefløjenes svingområde. Vær altid opmærksom på at alle personer er ude af arbejdsområdet både på og omkring maskinen når sidefløjene hæves eller sænkes, eller når Vibro Injector en hæves eller sænkes med tre-punkt ophænget. Sørg for at hydraulikhåndtaget til betjening af sidefløjene er låst, når Vibro Injector en transporteres på vejen, så sidefløjene ikke kan foldes ud ved et uheld. Sørg for at redskabet er forsvarligt koblet til udbringningskøretøjet, før det tages i brug. Tag hensyn til reglerne for transport af landbrugsmaskiner på offentlig vej. Kontroller regelmæssigt det hydrauliske system for utætheder. Fastspænd utætte samlinger og kontroller omhyggeligt hydraulikslangernes tilstand og udskift eventuelle slidte eller beskadigede slanger. Hydraulikolie under tryk kan være meget farlig, da den kan trænge ind under huden Hydrauliktilslutningerne må kun frakobles, når der ikke er tryk på systemet. Det er ikke tilladt at opholde sig på redskabet under kørslen. Kør forsigtigt når redskabet transporteres i ujævnt terræn, mens det er løftet i tre-punkt ophænget, ellers er der stor risiko for overbelastning. Kravl aldrig ind under redskabet for at foretage reparationer, justeringer eller for at udskifte skær o.s.v. før redskabet er sikkert understøttet, så det ikke kan falde ned. Redskabet skal sikres i en fast position, så det hverken kan flytte sig eller falde ned, før der gøres noget forsøg på at arbejde under redskabet. Se efter dette symbol for at finde frem til sikkerhedsinstruktionerne. Sikkerhedssymbolet betyder, at man skal være specielt opmærksom, da den personlige sikkerhed er involveret. 2 Tilkobling Bemærk at tre-punkt ophænget for Vibro Injector en skal være indstillet i flydestilling under arbejdet. Hvis der overføres vægt fra udbringningskøretøjet, kan det medføre belastninger langt ud over det, som Vibro Injector en er beregnet til.

3 Vibro Injector leveres med trækbom kategori 3. Det er lettere og mere sikkert at foretage tilkoblinger, hvis tre-punkt ophængets trækarme har kroge for kuglebøsninger. Husk at montere en skive (A) på hver side af trækarmenes koblingsøje, da det reducerer slitagen. Husk også at sikre trækbommen med beslagene (B) og hårnålesplitterne (C) så trækbommen ikke kan udløse ved en fejl under kørslen. Der må ikke bruges splitter af dårligere kvalitet end de originale af hærdet fjederstål. C C For at undgå overbelastning af redskabet er det vigtigt, at slangen fra udbringningskøretøjet til fordeleren er monteret således, at slangen kan bevæge sig frit, når Vibro Injector en løftes eller sænkes med trepunkt ophænget. Kapacitet Den mængde gylle der kan nedfældes per arealenhed med Vibro Injector'en er afhængig af mange forhold, der kan f.eks. nævnes: Fremkørselshastigheden Gyllens egenskaber Fordelerens kapacitet Udbringskøretøjets kapacitet Pumpens kapacitet B A For at bestemme den præcise kapacitet anbefales det derfor at udføre en test i marken. Udbringningskøretøjet fyldes med en kendt mængde af den type gylle der skal nedfældes. Denne mængde nedfældes derefter, mens der køres med en konstant fremkørselshastighed. Derefter opmåles arealet hvor gyllen er nedfældet og kapaciteten beregnes ved at dividere den nedfældede mængde med det opmålte areal. Hvis der skal nedfældes en anden mængde per hektar ændres fremkørselshastigheden tilsvarende. Vigtigt: For at få en jævn fordeling af gyllen er det vigtigt at fordelerens rotor kører med den korrekte hastighed. For lav hastighed giver pulserende udløb og dermed ujævn fordeling af gyllen. For høj hastighed giver unødvendig slitage og lavere kapacitet. Det anbefales at begynde ved lav rotorhastighed og derefter gradvis øge hastigheden med traktorens hydrauliksystem indtil gyllen kommer ud i en jævn strøm. Hvis regulering fra traktoren ikke er muligt skal der monteres en mængde-reguleringsventil på fordelerens hydraulikmotor. Sidefløje For at sikre at sidefløjene på Vibro Injector 4021 har tilstrækkelig jordsøgning under alle forhold kan de låses med en splitbolt i sænket position. Husk at fjerne splitboltene igen før der gøres forsøg på at løfte sidefløjene med hydrauliksystemet. Sliddele Det anbefales at anvende Kongskildes 11 cm brede muldskær til Vibro Injector en. Dette skær giver både en sikker nedfældning af gyllen og en effektiv opblanding af gylle og jord. Det er dog muligt at anvende andre typer af skær, som er beregnet til Kongskildes Vibro Flex tand. Kongskilde 11 cm muldskær Indstilling af topstang Vær opmærksom på at Vibro Injector ens ramme skal være vandret under arbejdet, så forreste og bageste tandrække arbejder lige dybt. Dette justeres med topstangen. Når Vibro Injector en arbejder i jorden, skal topstangen være lavere ved udbringningskøretøjet end ved Vibro Injector ens trækopstander. Topstangen må aldrig være vandret, da det nedsætter stabiliteten. 3

4 Indstilling af arbejdsdybde Arbejdsdybden bestemmes af hjulene. Løft harven i liften, så er hjulene lettere at indstille. Drejning Drej aldrig så skarpt med Vibro Injector en, at tænderne tvinges sidelæns. Det kan medføre belastninger langt ud over det, som tænderne er beregnet til. Bakning Bak aldrig mens tænderne er i jorden men løft Vibro Injector en godt op. Ellers kan tænderne let blive overbelastet og det kan senere føre til brud. Stil aldrig furejævneren så dybt, at knivsektionerne bærer Vibro Injector en. Det vil give tænderne en ustabil dybdegang, og kan overbelaste furejævneren. Furejævneren udfører det bedste arbejde, når hastigheden er over 8 km/time. Hvis der køres for langsomt vil furejævneren ikke jævne og blande så effektivt. For at forhindre at furejævnerens nav fyldes op med jord og derved slides i stykker, er der monteret en afskraberbolt på hver side af navet. For at opnå et tilfredsstillende arbejdsresultet skal harven justeres, så tænderne arbejder lige dybt i begge sider. Bemærk, at for de største modeller med hjul på sidefløjene vil den samme indstilling på midtersektionen og sidefløjene ikke altid give samme arbejdsdybde for alle tænder. Midtersektionens hjul bærer en større vægt end sidefløjenes hjul, og vil derfor synke dybere i løs jord. Vær opmærksom på at arbejdsdybden passer til den mængde gylle, der skal nedfældes, jo større mængde gylle der skal nedfældes, desto større skal arbejdsdybden og dermed sporet efter tanden være, for at der er plads til gyllen i sporet. Furejævner Furejævnerens arbejdsdybde indstilles med spindlerne. Kør ikke med større arbejdsdybde end nødvendigt for at jævne tandsporene. Hvis furejævneren stilles for dybt, vil den kaste for meget jord tilbage i tandsporene, og marken vil ikke blive jævn. Udskift afskraberboltene, når de er slidt så meget, at de ikke kan holde navet rent. Hastighed Hastigheden skal naturligvis afpasses efter den mængde gylle der skal nedfældes, men generelt vil tænderne på Vibro Injector en udføre det bedste arbejde ved en hastighed på 8-12 km/time. 4

5 Vedligeholdelse Fordeler og hydraulikmotor Se separat instruktion for dette udstyr. Hydrauliksystem Kontroller regelmæssigt det hydrauliske systen for utætheder. Fastspænd utætte samlinger og kontroller omhyggeligt hydraulikslangernes tilstand og udskift eventuelle slidte eller beskadigede slanger. Hydraulikolie under tryk kan være meget farlig, da det kan trænge ind under huden Efterspænding På en ny maskine skal alle bolte og skruer efterspændes efter den første dags kørsel. I øvrigt bør man sørge for, at de altid er fastspændte. Smøring Smør regelmæssigt alle drejelige led, sidefløjenes hængsler og andre bevægelige dele. Hjulnav og hjularrangementer smøres med fedt hver 25. driftstime, dog mindst 1 gang ugentlig. Furejævnerens knivsektioner er smurte fra fabrikken og behøver ikke yderligere smøring. Dæk Dækstørrelse: 10.0/80x12,8 ply Dæktryk: 3,5 bar/50 psi Dækstørrelsen kan aflæses på siden af dækket. Kontroller regelmæssigt at dæk og fælge er i orden og at alle hjulbolte er fastspændte. Sørg for at dæktrykket altid er korrekt. Reparationer af dæk må kun udføres af uddannet personale. Skift af skær på harvetænder Sørg for at skærene udskiftes rettidigt så harvetanden ikke udsættes for unødvendig slitage. Løft redskabet i liften mens skærene skiftes. Kravl ikke ind under redskabet før det er forsvarlig understøttet og køretøjet er bremset. Ved udskiftning af skær skal man være opmærksom på at kanter på skær og bolte kan blive meget skarpe når de er slidte. Rengøring Det anbefales at rengøre og smøre redskabet efter brug. Det forlænger redskabets levetid. Husk også at rengøre slanger og fordeler efter brug (se brugsanvisningen for denne). Opbevaring Det forlænger maskinens levetid og øger driftsikkerheden hvis den beskyttes mod rust. Det anbefales derfor at opbevar maskinen på et tørt sted så den er beskyttet mod fugtighed eller at den behandles med et rustbeskyttelses middel. 5

6 GB This instruction manual is for the Kongskilde Vibro Injector. For instructions on the use and maintenance of the dosing distributor and hydraulic motor mounted on the Vibro Injector, please consult the instruction manual for the machinery in question. The operating instructions for the spreading vehicle must also be complied with. Please read the instructions carefully before using the machinery. They have been prepared to make it easier and safer to operate the machinery. Application Kongskilde Vibro Injector is designed to inject liquid natural fertilizers (e.g. liquid manure or sewage sludge) to a depth of 5-15 cm on cultivated agricultural land. Safety symbol A safety symbol is used in this manual to draw attention to vital instructions concerning the personal safety of the user or other persons in the vicinity of the machinery. Look for this symbol to find such safety instructions. 6 Safety Before the Vibro Injector is used, the hydraulic system for raising the side extensions must be bled. If there is air in the system, the side extensions may fall with a crash when lowered. The hydraulic system can be bled by dismanteling the piston rod and applying pressure to the cylinders so that the piston rod moves to and fro a couple of times. Then refit the piston rod. The hydraulic system must also be bled if air has been allowed into the system during repair work. The side extensions must only be raised using the hydraulic system. If the extensions are raised by crane or similar means, air enters the system and, when lowered, the side extensions will fall with a crash. Never lower the side extensions when there are people within the extension swing area. Always ensure that no one is within the working area on or around the machinery when the side extensions are raised or lowered, or when the Vibro Injector is raised or lowered by means of the three-point linkage. Ensure that the lever for the hydraulic control of the side extensions is locked when the Vibro Injector is to be transported on roads. This prevents the side extensions from being unintentionally extended. Before use, ensure that the machinery is securely connected to the Spreading vehicle. Observe regulations concerning the transportation of agricultural machinery on public roads. Check the hydraulic system for leaks at regular intervals. Tighten any leaky connections, and carefully check the condition of hydraulic hoses. Replace any worn or damaged hoses. Pressurised hydraulic oil can be extremely dangerous as it can penetrate the skin. Hydraulic connections must only be disconnected when the system is not pressurised. No one is permitted on the machinery when in motion. Drive carefully when the machinery is raised in the three-point linkage for transport across uneven terrain as this situation presents a high risk of overloading. Never crawl under the machinery in order to perform repair work, make adjustments, replace shares, etc. unless the machinery is securely supported to prevent it from falling. The machinery must be securely fastened in a fixed position so that it can neither move nor fall before attempting to work under it. Connection Note that the three-point linkage of the Vibro Injector must be in float position during use. The transfer of weight from the spreading vehicle may result in a much greater load than the Vibro Injector is designed for.

7 The Vibro Injector is supplied with cat. 3 drawbar. The connection is easier and more secure if the threepoint coupling system have have lower links with hook for ball bushing. Remember to place a washer (A) on either side of the lower link coupling heads in order to reduce wear. Remember also to secure the snap coupling with clamps (B) and hair pin clips (C) in order to prevent the snap coupling from disconnecting unintentionally during use. Hair pin clips of a quality inferior to that of the original hardened spring steel must not be used. C C In order to prevent the machinery from being overloaded, it is important that the hose from the spreading vehicle to the dosing distributor is installed in such a way that it can move freely when the Vibro Injector is raised or lowered by the three-point linkage. Capacity The quantity of slurry injected per unit area by the Vibro Injector depends on many factors, including: B A Forward speed Slurry properties Dosing distributor capacity Spreading vehicle capacity Pump capacity To determine the exact capacity, it is therefore recommended that a trial run be performed in the field. Fill the spreading vehicle with a known quantity of the slurry to be injected. Then inject this quantity while maintaining a constant forward speed. After measuring the area on which the slurry was injected, the capacity can be calculated by dividing the injected quantity by the measured area. If injection of a different quantity per hectare is required, the forward speed must be adjusted correspondingly. Important: To obtain an even slurry distribution, it is important that the distributor rotor operates at the correct speed. Insufficient speed results in pulsating flow and thus uneven slurry distribution. Excessive speed results in unnecessary wear and lower capacity. It is recommended that a low rotor speed be used initially and that the speed be gradually increased via the hydraulic system of the tractor until the slurry is evenly dispensed. If the speed cannot be regulated from the tractor, a flow control valve must be installed on the hydraulic motor of the distributor. Side extensions To ensure that the side extensions of Vibro Injector 4021 have sufficient soil contact under all conditions, they can be locked in the lowered position using split bolts. Remember to remove the split bolts before attempting to lift the side extensions again by means of the hydraulic system. Wearing parts It is recommended that 11 cm Kongskilde shares be used on the Vibro Injector. This share ensures both reliable slurry injection and effective mixing of slurry and soil. It is, however, possible to use other share types that fit Kongskilde Vibro Flex tines. Kongskilde 11 cm muldskær Adjustment of top link The Vibro Injector frame must remain horizontal during use to ensure that both front and rear tines work at equal depth. This is adjusted by means of the top link. When the Vibro Injector is operating, the top link must be lower at the spreading vehicle end than at the Vibro Injector headstock. The top link must never be horizontal as the Vibro Injector will then run unsteadily. 7

8 Adjustment of working depth The working depth is adjusted by means of the wheels. Raise the Vibro Injector in the lift to allow the wheels to be adjusted more easily. Turning Never turn the Vibro Injector so sharply that tines are forced sideways. This may result in far greater loads than the tines are designed to withstand. Reversing Never reverse with the tines in the soil. When reversing, the Vibro Injector must be raised to prevent the tines from being overloaded. Never set the furrow leveller so deep that the blade sections support the Vibro Injector. This causes uneven working depth and may overload the furrow leveller. The furrow leveller functions best at speeds of more than 8 km/h. At lower speeds, the furrow leveller does not level and mix so effectively. To prevent the hub from being filled with soil and thereby worn to pieces, a scraper bolt is fitted on either side of the hub. For the Vibro Injector to operate properly, it must be adjusted to ensure that all tines operate at the same depth. On large cultivators with wheeled side extensions, equal adjustment of the middle section and side extensions may not always result in all tines having the same working depth. As the wheels on the middle section carry a greater weight than the wheels on the side extensions, they will sink deeper into loose soil. Care must be taken to ensure that the working depth is appropriate for the quantity of slurry to be injected. The higher the quantity of slurry to be injected, the greater the working depth (i.e. the depth of the furrow after the tine) must be in order to make sufficient room in the furrow for the slurry. Furrow leveller The working depth of the furrow leveller is adjusted by means of the spindles. Do not go deeper than necessary to level the ridges of the hindmost tines. If the furrow leveller is set too deep it will throw too much soil back into the furrows, and the field will not be level. Replace the scraper bolts when they are so worn that they cannot keep the hub clean. Speed Naturally, tractor speed must be adapted to the quantity of slurry to be injected, but Vibro Injector tines are generally most efficient at speeds of 8-12 km/h. 8

9 Maintenance Dosing distributor and hydraulic motor See separate instruction manual for this equipment. Hydraulic system Re-tightening On a new Vibro Injector, all bolts and nuts must be re-tightened after the first working day. Apart from that, check that they are tight at all times. Lubrication Lubricate all swivelling parts, side extension hinges and other moving parts regularly. Lubricate wheel hubs and wheel assemblies after every 25 hours of work or at least once a week. The blade sections of the furrow leveller are factory-greased and need no further greasing. Check the hydraulic system regularly for leaks. Tighten any leaky connections, and carefully check the condition of hydraulic hoses. Replace any worn or damaged hoses. Important: Pressurised hydraulic oil can be extremely dangerous as it can penetrate the skin. Tyres Tyre size: 10.0/80x12, 8ply Tyre pressure: 3,5 bar/50 psi The tyre size can be seen on the side of the tyre. Check the condition of tyres and rims regularly, and check that all wheel nuts are tight. Ensure that the tyre pressure is always correct. Tyre repairs must only be performed by qualified personnel. Replacing tine shares Ensure that the shares are replaced in good time to prevent the tines from being subjected to unnecessary wear. Raise the Vibro Injector in the lift, support the frame, stop the spreading vehicle and apply the handbrake before anybody goes underneath to replace the shares. Care must be taken when replacing shares as the edges of shares and bolts become very sharp when used. Cleaning It is recommended that the machinery be cleaned and lubricated after use as this extends its service life. Remember also to clean hoses and distributor after use (see separate instruction manual for this equipment). Storage The service life and reliability of machinery can be improved by protecting it against rust. It is therefore recommended that the machinery be stored in a dry place and protected against moisture or treated with a rust inhibitor. 9

10 NL Deze gebruikershandleiding is voor de Kongskilde Vibro Injector. Voor de gebruikershandleiding en het onderhoud van de snijkast en de hydro motor gemonteerd op de Vibro Injector raadpleeg uw gebruikershandleiding van desbetreffende onderdelen. Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik gaat nemen. Deze zijn er om het werken met de machine eenvoudiger en veiliger te maken. Toepassing Kongskilde Vibro Injector is ontwikkeld Om organische drijfmest te injecteren Op een diepte van 5-15 cm op landbouwgrond. Veiligheidssymbool Een veiligheidssymbool is in deze handleiding gebruikt om uw aandacht te vestigen op belangrijke instructies betreffende persoonlijke veiligheid en die van andere personen die zich in de nabijheid van de machine bevinden. met een grote klap naar beneden kunnen vallen wanneer men de zijstukken laat uitklappen. Ontkoppel daarvoor de zuigerstang van het frame en plaats druk op de cilinders, zodat de zuigerstang enkele malen in en uit schuift. Monteer daarna de zuigerstang weer in het frame. De zijstukken mogen enkel gelicht worden door het hydraulische systeem. Wanneer de zijstukken gelicht worden doormiddel van een kraan of soortgelijke komt er lucht in het systeem zodat bij het zakken van de zijstukken deze met een klap naar beneden zullen komen. Laat de zijstukken nooit zakken wanneer er in het uitklapgebied mensen bevinden. Overtuig uzelf er van dat er niemand zich in het werkgebied of rond de machine bevindt wanneer de zijstukken worden gelicht of neergelaten, ook wanneer de Vibro Injector gelicht of neergelaten wordt doormiddel van de hefarmen. Leef de transportregels na betreffende agrarische machines op de openbare weg. Check het hydraulische systeem met regelmaat op lekkages Dicht eventuele lekkages, en controleer de hydrauliek slangen Op hun condities en vervang poreus of beschadigde slangen. Hydrauliek olie onder hoge druk kan extreem gevaarlijk zijn en kan zich in de huid penetreren. Ontkoppelen van hydraulische verbindingen mag enkel plaats vinden wanneer er geen druk in het systeem aanwezig is. Niemand is geoorloofd zich op de machine te bevinden Wanneer deze zich verplaatst. Rijdt voorzichtig wanneer de machines opgelicht is in de driepuntshefinrichting voor transport in hobbelig terrein, deze situatie geeft een verhoogd risico op overbelasting van het frame. Kruip nooit onder door de machine om reparatiewerkzaamheden, verstellingen of vervangingen van beitels e.d. te doen Tenzij de machine is beveiligd tegen neervallen door middel van bijvoorbeeld schragen. Let op dit symbool en lees deze veiligheidsinstructies. 10 Veiligheid Voordat de zijstukken uitgeklapt worden, dienen de cilinders ontlucht te worden omdat anders het risico bestaat, dat wanneer zich lucht in het systeem bevindt, de zijstukken Vergrendel de zijstukken met vergrendelpen altijd in transportstand. Let er hierbij op dat ook de hydrauliek hendel geblokkeerd staat dit voorkomt onbedoeld uitklappen. Let erop dat de Vibro Injector veilig vergrendeld is met het voertuig. Aankoppeling Zorg er voor dat de driepuntshefinrichting in zweef positie staat tijdens het gebruik van de Vibro Injector. De overdracht van gewicht van het voertuig op de Vibro Injector kan in veel grotere krachten resulteren dan waarvoor de Vibro Injector is ontworpen. De Vibro Injector wordt geleverd met een cat. 3 trekstang. De aankoppeling is eenvoudiger wanneer

11 de driepuntshefinrichting is uitgevoerd met snelkoppelhaken. Vergeet niet om aan elke kant van de hefarm een ring (A) te plaatsen om slijtage te reduceren. Vergeet ook niet om de aankoppeling te borgen doormiddel van de schetsplaat (B) en de haarspeldclip om onbedoeld afkoppelen te voorkomen. Gebruik altijd de originele haarspeldclips of van soortgelijke kwaliteit. C C Om te voorkomen dat de Vibro Injector overbelast wordt, is het belangrijk dat de slang van het voertuig naar de snijkast zo is gemonteerd dat deze vrij kan bewegen wanneer de Vibro Injector wordt gelicht of neergelaten d.m.v. hefinrichting. B A Om de exacte capaciteit vast te stellen is het aan te raden om een proefstuk aan te leggen in het veld. Vul de tank met een bekende hoeveelheid mest. Injecteer deze hoeveelheid vervolgens met een constante pompcapaciteit en snelheid. Wanneer vervolgens het geïnjecteerde gebied wordt gemeten kan de capaciteit worden berekend door de hoeveelheid mest te delen door het geïnjecteerde gebied. Wanneer er een andere hoeveelheid mest per hectare is gewenst dient de snelheid en of pompcapaciteit met evenredigheid te worden aangepast. Belangrijk: om een gelijkmatige verdeling van de mest te verkrijgen is het belangrijk dat de snijkast met de juiste snelheid werkt. Onvoldoende toeren resulteert in een pulserende stroom en dus in een ongelijkmatige verdeling Te veel toeren resulteert in onnodige slijtage en lagere capaciteit. Het is aan te raden om te beginnen met een laag toerental en dit toerental langzaam op te voeren via het hydraulische systeem van het voertuig totdat de mest zich gelijkmatig verdeelt. Wanneer de snelheid niet vanaf het voertuig kan worden geregeld zal er een hydraulisch regelventiel moeten worden geïnstalleerd voor de hydro motor van de snijkast. Kongskilde 11 cm muldskær Afstelling topstang Het frame van de Vibro Injector dient horizontaal te worden afgesteld tijdens gebruik, om een gelijkmatig egale diepte te verzekeren van voor en achterste rij beitels. Deze verstelling dient te worden verricht door middel van de topstang. Capaciteit De hoeveelheid van de geïnjecteerde mest per hectare door de Vibro Injector Hangt af van verschillende factoren waaronder: Snelheid Mestsamenstelling Snijkastcapaciteit Capaciteit van het voertuig Pomp capaciteit Slijtdelen Het is aan te raden om de 11 cm Kongskilde beitels te gebruiken op de Vibro Injector. Deze beitels verzekeren u van een goede injectie en effectieve vermenging van de mest en de grond. Het is desondanks mogelijk om een ander type beitel op de Kongskilde Vibro Injector tand te gebruiken. Wanneer de Vibro Injector in werkstand staat moet de topstang vanaf het voertuig oplopen naar de Vibro Injector. De topstang mag nooit horizontaal worden afgesteld hierdoor gaat de Vibro Injector onrustig lopen. 11

12 Diepte instelling De werkdiepte is instelbaar door middel van de steunwielen. Door de Vibro Injector te heffen zijn de steunwielen emakkelijker te verstellen. Om de Vibro Injector zo goed mogelijk te laten functioneren, is het belangrijk dat alle tanden even diep werken. De Vibro Injector 4000 serie is uitgevoerd met steunwielen aan de zijstukken. Een gelijke afstelling van het middenstuk en deze zijstukken zal niet altijd resulteren in een gelijkmatige diepte werking van alle tanden. Dit komt doordat de steunwielen in het middenstuk een grotere last dragen dan de zijstukken, waardoor deze dieper insporen in losse grond. De werkdiepte moet aangepast zijn aan de hoeveelheid te verwerken mest. Hoe meer mest er per hectare moet worden uitgereden des te dieper moet de werkdiepte zijn. Met andere woorden de diepte van de sleuf achter de tand moet voldoende ruimte hebben om de mest te kunnen onderwerken. de tanden niet met voldoende kracht vibreren en zal de messeneg niet goed mengen en egaliseren De aanbevolen snelheid bedraagt 8-12 km/uur. Bij deze snelheid worden de meest ideale tandvibraties bereikt en zal de messeneg het best werken. Het nemen van bochten Neem met de Vibro Injector nooit zulke scherpe bochten dat er tanden gedwongen worden om zijdelings vooruit te bewegen. Dit kan resulteren in veel grotere belastingen dan waarvoor de tanden zijn berekend. Achteruit rijden Rijdt nooit achteruit met de tanden nog in de grond. De Vibro Injector moet worden opgeheven om te voorkomen dat de tanden worden overbelast. Gebruik messeneg De werkdiepte van de messeneg wordt afgesteld door middel van de spindels. Stel de messeneg niet dieper af dan nodig is om de ruggen, gemaakt door de laatste rij tanden, te egaliseren. Wanneer de messeneg te diep is afgesteld, zal te veel grond worden teruggeworpen in de tandgleuf waardoor het veld niet egaal achterblijft. Stel de messeneg nooit zo diep af dat de messensecties de Vibro Injector gaan dragen. Dit veroorzaakt een onstabiele werkdiepte van de Vibro Injector en kan resulteren in een overbelasting van de messeneg. Om te voorkomen dat de rotor vol met grond gaat zitten, is er een schraperbout gemonteerd aan iedere zijde van de rotor. Vervang de schraperbouten wanneer zij zover zijn versleten dat zij de rotor niet meer schoon kunnen houden. Snelheid De snelheid moet worden aangepast aan de hoeveelheid te verwerken mest per hectare, echter met snelheden onder 6 km/uur, kunnen 12

13 Onderhoud Snijkast en hydro motor Zie gebruiksaanwijzing desbetreffend onderdeel. Hydraulisch systeem Check het hydraulische systeem met regelmaat op lekkages Dicht eventuele lekkages, en controleer de hydrauliek slangen Op hun condities en vervang poreus of beschadigde slangen. Hydrauliek olie onder hoge druk kan extreem gevaarlijk zijn en kan zich in de huid penetreren. Aandraaien bouten Bij een nieuwe Vibro Injector moeten alle bouten worden aangedraaid na de eerste werkdag. Daarnaast moet u zich ervan verzekeren dat alle bouten ten alle tijde zijn aangedraaid. Smering Smeer alle draaiende en scharnierende regelmatig. De wiellagers moeten iedere 25 werkuren gesmeerd worden. De rotoren van de messeneg zijn reeds vanaf de fabriek gesmeerd en hebben geen verdere smering nodig. Banden Bandenmaat: 10.0/80x12,8 ply Banddruk: 3,5 bar/50 psi Check de conditie van de banden en velgen regelmatig en controleer of de wielmoeren vast staan. Verzeker u zelf ervan dat de banden altijd op de juiste druk staan. Bandreparaties dienen te worden verricht door hiervoor gekwalificeerd personeel. Wisselen van beitels Hef de Vibro Injector in de hoogste stand door middel van de lift, ondersteun het frame, zet het voertuig stil en trek de handrem aan voordat iemand onder de machine gaat om beitels te verwisselen. Opbergen Reinig en smeer de Vibro Injector na gebruik. Het is aan te raden om de machine na gebruik op te bergen op een droge plaats en te beschermen tegen vocht en roest of te behandelen met een anti roestmiddel. Dit verlengt de levensduur van uw Vibro Injector. 13

14 14

15 15

16

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2008/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual У ция о а ации El-Tex 1300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information. Læs denne brugsanvisning før du betjener pistolen. Read this manual before operate your tool. Brugsanvisning Instruction Manual TJEP 90/F18 Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.rbmfurniture.com/use700

www.rbmfurniture.com/use700 Use 700 08/12/04 9:37 Side 1 www.rbmfurniture.com/use700 Use 700 08/12/04 9:37 Side 2 Use 700 Use 700 08/12/04 9:37 Side 3 1. 2. Use 700 08/12/04 9:37 Side 4 3. 4. Use 700 08/12/04 9:37 Side 5 5. 6. Use

Læs mere

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918 SÆBEKASSEBIL I TRÆ Brugsvejledning ATY 4 WHEELS CAR Installation Manual Modelnr. 10918 SIKKERHED: Anbefalet til børn i alderen 5-12 år. Sæbekassebilen er ikke egnet til børn under 3 år. Bilen skal samles

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E 2004 Betjeningsvejledning Texas Power Line Diesel motorer Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 - Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk TD420 / TD420E TD600 / TD600E

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB MFC Chaufførmanual Den information, der fi ndes sidst i manualen, er den som er aktuel, når førermanualen fremstilles. VBG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikation og udførelse uden

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG T H E M A N U FA C T U R E R O F TH E O N LY S CR AP E R F O R P R O F E S S I O N ALS SCRAPERS Om JBF JBF blev grundlagt omkring 1930, for

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere