COSENZA CE / PIN:359BT CM 106CM 56CM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM"

Transkript

1 COSENZA CM 106CM 56CM CE / PIN:359BT870

2 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte dem, skal du enten kontakte vores kundeserviceafdeling eller din lokale forhandler. Brug af uautoriserede dele kan medføre farlige tilstande og være til fare for omgivelserne. Advarsler Apparatet er kun designet til udendørs brug. Læs alle monterings- og sikkerhedsanvisninger grundigt, og gem denne vejledning til senere brug. Udfør regelmæssig lækagetest på alle forbindelser til gasforsyningsslangerne. Brug ikke åben ild til at kontrollere for gaslækager. Hold området omkring grillen fri for brandbare materialer, herunder benzin og andre letantændelige væsker og dampe. Der skal altid være en afstand på mm mellem brandbare materialer og grillens top, bund, bagside og sider. Børn må aldrig betjene en gasgrill. Grillen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug. Udvis almindelig ansvarlighed, når gasgrillen betjenes. Hold gasslangen væk fra varme overflader. Brug varmebestandige handsker til håndtering af varme dele. Kraftig vind og lave temperaturer kan påvirke varmen og ydelsen for din gasgrill, så der skal tages højde for disse elementer, når grillen opstilles i forbindelse med udendørs madlavning. Indtagelse af alkohol eller receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin kan påvirke brugerens evne til at samle apparatet korrekt eller betjene det på sikker vis. Vigtige bemærkninger vedrørende sikkerhed Sørg for, at apparatet er korrekt samlet i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Og at alle dele er ordentligt fastgjort. Forsøg ikke at afmontere gasanordninger, mens apparatet er i brug. Inden brug skal det sikres, at alle gasforbindelser er helt spændte. Hvis de ikke er

3 det, skal gasflasken lukkes, og alle gasforbindelser skal kontrolleres. Læs denne vejledning samt anvisningerne på betjeningspanelet grundigt. Grillen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug. I tilfælde af gaslækager skal gasflasken lukkes med det samme. Hold børn og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug, og indtil den er afkølet. Hold alle letantændelige væsker, dampe og materialer væk fra apparatet. Sørg for, at området omkring apparatet er godt ventileret. Brug ikke apparatet til andre formål end det tiltænkte. En regulator, der er i overensstemmelse med gældende nationale standarder, skal sluttes til gasflasken for at sikre, at det korrekte gastryk opretholdes. Foretag ikke ændringer af regulatortrykket eller på brænderne. Eventuelle ændringer af apparatet kan være farlige. Udfør lækagetest på alle gasforbindelser, hver gang du slutter regulatoren til gasflasken. Brug varmebestandige handsker, når du tilbereder mad på apparatet. DATAMÆRKAT FOR EL TH TRANSPORTABEL GRILL Produceret for JYSK a/s, Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Model: EL TH Kat: GAS TYPE: TILFØRSELTRYK: Samlet input: Injektorstørrelse: PIN: I3B/P(30) Propan,Butan 30 mbar 10,5 kw( 764 g/h) Φ0,81 mm 359BT870 * Kun til udendørsbrug *Læs vejledningerne grundigt inden brug *Visse dele kan være meget varme. Hold børn på afstand af grillen. *PRODUCERET I KINA VIGTIGT: Læs følgende instruktioner grundigt, og sørg for, at din grill monteres, samles og vedligeholdes korrekt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre alvorlig personskade og/eller materiel skade. Hvis du har spørgsmål vedrørende samling eller betjening, skal du kontakte din forhandler eller LPG-gasleverandør. Når apparatet og cylinderen bruges på jorden, skal de altid placeres på en plan og jævn overflade.

4 BEMÆRKNING TIL FORBRUGEREN: Gemmes til senere brug 1. Apparatet skal monteres minimum 1 meter fra alle brandfarlige materialer. 2. Grillen skal placeres på en ikke-brandbar, plan overflade 3. Sørg for, at grillen placeret et sted, hvor dårligt vejr ikke påvirker dens ydelse. TILSLUTNING AF GASCYLINDEREN TIL APPARATET Dette apparat er kun egnet til brug med butan- eller propangas under lavt tryk og monteret med egnet lavtryksregulator via en fleksibel slange. Slangen skal fastgøres med slangeclips på regulatoren og apparatet. 1 Når en injektors diameter er φ0,91, er denne grill indstillet til drift med en mbar-regulator med butangas og en 37 mbar-regulator med propangas eller en 30 mbar-regulator med butan-, propangas eller en blanding af disse. 2 Når en injektors diameter er φ0,81, er denne grill indstillet til drift med en 50 mbar-regulator med butan-, propangas eller en blanding af disse. Brug en egnet regulator, der er certificeret i henhold til BSEN 12864: Kontakt din LPG-gasleverandør for at få oplysninger om en egnet regulator til gascylinderen. Regulator og slange Slangen og regulatoren leveres ikke med dette apparat. Kun slanger, der overholder de nationale standarder i slutbrugerens land, må monteres på apparatet. Desuden er det kun en regulator med det korrekte udgangstryk for slutbrugerens land der må monteres. Denne regulator skal overholde kravene i EN 12684: Brugen af en forkert regulator eller slange er farligt. Kontroller altid, at du har anvendt de korrekte genstande, inden du bruger grillen. Slangen skal overholde de relevante standarder for slutbrugerens land. Slangen skal have en længde på 1,5 meter (maksimum). En slidt eller beskadiget slange skal udskiftes. Sørg for, at slangen ikke er tilstoppet, bøjet eller berører andre dele på grillen end dens tilslutning. Gasforsyningsslangen skal kontrolleres regelmæssigt og skal udskiftes, hvis den er beskadiget, eller som minimum hvert andet år. Opbevaring af apparatet Indendørs opbevaring af apparatet tillades kun, hvis cylinderen er afmonteret og fjernet fra apparatet. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares i den originale emballage og opbevares i et tørt, støvfrit miljø. Gascylinder Gascylinderen må ikke tabes eller håndteres hårdhændet! Hvis apparatet ikke er i brug, skal cylinderen afmonteres. Monter den beskyttende hætte på cylinderen igen, når den afmonteres fra apparatet.

5 Cylindere skal opbevares udendørs i lodret position og uden for børns rækkevidde. Cylinderen må aldrig opbevares ved temperaturer over 50 C. Cylinderen må ikke opbevares i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. RYG IKKE I NÆRHEDEN AF DEN. Denne grill er designet til udendørs brug og på sikker afstand af enhver form for brandbare materialer. Det er vigtigt, at der ikke er forhindringer over grillen, og at der opretholdes en minimumafstand på 1 m til siderne og bagsiden af apparatet. Det er vigtigt, at ventilationsåbningerne på apparatet ikke tildækkes. Grillen skal bruges på en plan, stabil og ikke-brandbar overflade. Apparatet skal beskyttes mod direkte træk og skal placeres væk fra eller beskyttes mod direkte indtrængen af dryppende vand (f.eks. regn). Hvis grillen bruges på et træbord, skal det beskyttes med et ikke-brandbart betræk, så træet ikke misfarves. Dele, der er forseglet af producenten eller dennes agent, må ikke ændres af brugeren. Ingen dele på denne grill må modificeres, og reparationer og vedligeholdelse må kun udføres af en CORGI-registreret servicetekniker. Tilslutning til apparatet Inden tilslutning skal det sikres, at der ikke sidder snavs i hovedet på gascylinderen, regulatoren, brænderen og brænderporte. Edderkopper og insekter kan bygge rede i apparatet og derved tilstoppe brænderen/venturislangen ved åbningen. En tilstoppet brænder kan medføre, at der opstår brand under apparatet. Rengør brænderhullerne med en kraftig piberenser. Fastgør slangen til apparatet ved at spænde den på tilslutningsgevindet med en skruenøgle. Hvis slangen udskiftes, skal den fastgøres til apparatet og regulatortilslutningerne med slangeklemmer. Afmonter regulatoren fra cylinderen (i henhold til anvisningerne, der følger med regulatoren), når grillen ikke er i brug. Grillen skal bruges i et godt ventileret område. Gennemstrømningen af forbrændingsluft til brænderen må ikke blokeres, når grillen bruges. BRUG KUN DENNE GRILL UDENDØRS. KONTROLLER FOR LÆKAGER INDEN BRUG Brug aldrig åben ild til at kontrollere for lækager. Brug altid en sæbevandsopløsning. Lækagetest: Udfør en lækagetest, hver gang der tilsluttes en ny gasflaske eller efter længere perioder, hvor apparatet ikke har været i brug.

6 Sørg for, at ventilen er korrekt justeret med venturien. Sørg for, at slangen ikke har revner eller sprækker og ikke er i kontakt med den nederste støbning inden hver ibrugtagning. VIGTIGT: Hvis du ikke kan standse en gaslækage, skal du slukke for gasflasken på ventilen og kontakte din lokale gasleverandør. Udfør denne lækagetest væk fra åben ild og gnister, og ryg ikke i nærheden! 1. Lav ca. 70 ml opløsning til lækagesporing ved at blande én del opvaskemiddel med tre dele vand. 2. Sørg for, at alle betjeningsknapper er i positionen OFF (FRA). 3. Slut regulatoren til gasflasken. Forsøg ikke at placere gasflasken under rullebordet, medmindre dette fremgår af anvisningerne. 4. Kontroller herefter sikker tilslutning, og åbn helt for gasflasken. 5. Børst følgende dele med sæbevand: - gasflaskens ventil - regulator - slange og slangeforbindelse - ventiler - svejsninger eller sammenføjninger på gasflasken VIGTIGT! Hvis der optræder bobler, er der en gaslækage. Sluk øjeblikkeligt for ventilen på gasflasken. 6. Hvis der opdages en lækage, spændes alle gasforbindelser efter, og fremgangsmåden gentages (trin 2 til 6). Efter lækagetesten slukkes der for ventilen på gasflasken. 7. Fjern betjeningsknapperne. 8. Hvis problemet med lækage fortsætter, skal du ikke selv forsøge at løse problemet. Kontakt din LPG-gasleverandør. TÆNDING AF DIN GRILL Tændingsvejledning 1. Drej betjeningsknappen med uret til positionen " ". 2. Åbn låget inden brug. 3. Slut regulatoren til gasflasken. Drej gasforsyningen til "ON" (TIL) på regulatoren. Brug sæbevand til at undersøge, om der er eventuelle gaslækager mellem flasken og regulatoren. 4. Tryk betjeningsknappen A ind, og drej den mod uret til den store position " ", og der høres et klik. Dette tænder brænderen. Hvis den ikke tændes, gentages fremgangsmåden tre eller fire gange.

7 5. Hvis brænderen ikke tændes, ventes der 5 minutter, og trin 4 gentages. 6. Når brænderen er tændt, gentages trin 4 og 5 for at tænde de andre brændere. 7. Juster varmen ved at dreje knappen til positionen High/Low (Høj/Lav). 8. Sådan slukkes grillen: Drej cylinderventilen eller regulatorkontakten til positionen "OFF" (FRA), og drej derefter alle betjeningsknapper på apparatet med uret til positionen " ". Tænding: Gaskugleventil med integreret piezotænding. Advarsel: Hvis brænderen ikke kan tændes, skal alle betjeningsknapper slukkes (med uret), og cylinderventilen skal også slukkes. Vent fem minutter, inden du forsøger at tænde brænderne igen. Inden der tilberedes mad første gang, skal grillen have været tændt i ca. 15 minutter med låget lukket og gassen indstillet til HIGH (HØJ). Dette vil "varmerense" de indvendige dele og fjerne lugt fra den lakerede overflade. Overvejelser vedrørende stegefladen af støbejern og grillristen med højtemperaturmaling under brug: 1. Formålet med højtemperaturmaling er udelukkende rustbeskyttelse. Inden der tilberedes mad første gang, skal stegefladen af støbejern og grillristen brændes tilstrækkeligt af i ca. 15 minutter. Når temperaturen under forbrændingsprocessen overstiger den temperatur, som malingen kan tåle, skaller malingen af, hvilket gør, at højtemperaturmalingen karboniseres. Skrab kulstofprodukterne, som dannes ved forbrændingen, af med en spartel, og smør dem med olie. Herefter kan grillen bruges som normalt. Dette sker ikke igen. Rengør grillen efter hver BRUG. BRUG IKKE slibende eller letantændelige rengøringsmidler, da de beskadiger produktets dele og kan antænde. Rengør med varmt sæbevand. ADVARSEL: De tilgængelige dele kan være meget varme. Sørg altid for, at børn aldrig kommer i nærheden af det varme apparat (heller ikke under afkøling!). Det anbefales at bruge beskyttende handsker (f.eks. grillhandsker), når der håndteres særligt varme komponenter. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGT: Enhver form for rengøring og vedligeholdelse må kun udføres, når grillen er afkølet og med gasforsyningen SLUKKET ved gascylinderen. RENGØRING "Afbrænding" af grillen, når den har været brugt (ca. 15 minutter) holder mængden af madrester nede på et minimum.

8 UDVENDIG OVERFLADE Brug et mildt rengøringsmiddel eller natron samt en varmtvandsopløsning. Ikke-slibende skurepulver kan anvendes på genstridige pletter, hvorefter der skylles efter med vand. Hvis grilllågets indvendige overflade ligner afskallet maling, er den fastbrændte fedtophobning omdannet til kulstof og skaller af. Rengør grundigt med kraftig sæbevand. Skyl med vand, og lad det tørre helt. BRUG ALDRIG OVNRENS. DEN INDVENDIGE SIDE AF GRILLENS BUND Fjern rester med en børste, skraber og/eller rengøringssvamp, og vask derefter med sæbevand. Skyl med vand, og lad det tørre. PLASTOVERFLADER Vask med en blød klud og varm sæbevand. Skyld med vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler, fedtfjerner eller koncentreret grillrens på plastdelene. TRÆOVERFLADER Træoverflader skal aftørres med en fugtig klud. Ved genstridige mærker aftørres der med en opløsning med rengøringsmiddel. GRILLRIST Brug en mild sæbevandsopløsning. Ikke-slibende skurepulver kan bruges på genstridige pletter, hvorefter der skylles efter med vand. RENGØRING AF BRÆNDERINDSATSEN Sluk for gassen på betjeningsknappen, og afmonter cylinderen. Fjern køleristen. Rengør brænderen med en blød børste, eller blæs den ren med trykluft, og tør efter med en klud. Rengør eventuelle tilstoppede porte med en piberenser eller en stiv tråd (f.eks. en åben papirclips). Undersøg brænderen for eventuelle skader (revner eller huller). Hvis der opdages skader, skal den udskiftes med en ny brænder. Genmonter brænderen, og kontroller, at gasventilåbningerne sidder korrekt og godt fast inden i brænderindgangen (venturi).

9 SERVICEEFTERSYN Din gasgrill skal efterses årligt af en kompetent, autoriseret person. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Rist og plade Hvis grilloverfladerne er: - med kromoverflade: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring. - med porcelænsemaljeret overflade: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring. - i støbejern: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring, og smør med vegetabilsk olie. Det anbefales at gøre dette, hver gang den har været brugt. 2. Anbefalinger inden brug første gang Inden apparatet bruges første gang, skal det forvarmes i 15 minutter ved fuld varme. Dette kan afgive lugt. 3. Tilberedning af mad For at undgå eventuel røgdannelse under tilberedning af mad, kan fedtholdige dele fjernes inden tilberedningen. Sørg for, at der ikke ophobes fedtholdigt saft på apparatet. I tilfælde af antændelse af fedtet må der ikke bruges vand til at slukke det. Det kan beskadige brænderne. Sluk øjeblikkeligt for ventilen på gasflasken. Smør grilloverfladerne med vegetabilsk olie, da det forhindrer, at maden hænger fast. Sluk for betjeningsknapperne og ventilen på gasflasken efter brug. Sørg for, at apparatet er helt afkølet inden det rengøres, flyttes, tildækkes eller stilles væk til opbevaring. 4. Tænding Se tændingsvejledningen, der er trykt på apparatets betjeningspanel, og læs den grundigt igennem. 5. Opbevaring Hvis apparatet opbevares indendørs, skal gasflasken opbevares udenfor og væk fra direkte sollys og letantændelige materialer. Opbevar ikke gasflasken i en kælder eller områder uden ventilation. Hvis du overvejer at opbevare dit apparat i en længere periode, skal du følge anvisningerne nedenfor: - Vask og smør grilloverfladerne med vegetabilsk olie, og opbevar dem indendørs. - Fjern brænderne, og smør dem med vegetabilsk olie. Pak dem ind i avispapir. - Beskyt apparatet med et tilpasset betræk eller med et tæppe.

10 - Når apparatet bruges efter længere tids opbevaring, skal det først lækagetestes. SIKKERHEDSREGLER 1. Dette apparat er kun til udendørs brug. Bloker ikke lufttilgangen til brænderne. 2. Læs ALLE anvisninger og sikkerhedsregler INDEN samlingen af apparatet påbegyndes. 3. Hvis du bemærker gaslugt: (1) Luk for gasflaskens ventil, (2) sluk enhver form for åben ild, (3) åbn låget og (4) fortsæt lækagetesten. (5) Hvis lugten stadig er til stede, skal du kontakte din LPG-gasleverandør. 4. Advarsel: Visse dele kan være meget varme. Brug varmebestandige handsker, når du håndterer varme dele. Hold børn på afstand af grillen. Vær opmærksom på varmen, når låget åbnes. 5. Åbn altid grilllåget forsigtigt og langsomt, da varme og damp, der er fanget under låget, kan medføre alvorlige forbrændinger. 6. Flyt ikke apparatet, når det er i brug. Når apparatet er tændt, må det aldrig efterlades uden opsyn. 7. Hold alle letantændelige materialer væk fra apparatet. 8. Opbevar ikke benzin eller andre farlige gasser eller væsker i nærheden af apparatet. 9. Injektorerne er mærket i forhold til størrelse. Fjern aldrig injektorerne fra ventilerne. Eventuelle ændringer af apparatet kan være farlige. 10. Hold gasflasken væk fra alle antændingskilder, når gasflasken skiftes eller en lækagetest fortsættes. 11. Brug ikke grillkul eller andre antændingskilder med dette apparat. 12. Regulator medfølger ikke

11 NO BRUKSANVISNING EL TH MOBIL GASSGRILL BRUK BARE DEN MEDFØLGENDE SLANGEN OG SLANGEKOBLINGEN! Hvis det er nødvendig å bytte dem ut, må du ta kontakt med vår kundeserviceavdeling eller din lokale forhandler. Bruk av deler som ikke er godkjent kan føre til redusert sikkerhet. Advarsler Produktet er kun konstruert for utendørs bruk. Les monteringsanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene, og ta vare på dem for senere bruk. Foreta regelmessige lekkasjetester på alle gasstilførselskoblinger. Ikke bruk flamme til å kontrollere for gasslekkasje. Hold området rundt grillen fritt for brennbare materialer, inkludert bensin og andre brennbare gasser og damp. Brennbare materialer bør aldri være nærmere enn 1000 mm fra toppen, bunnen, baksiden eller sidene på grillen. La aldri barn bruke gassgrillen. Ikke la grillen være uten tilsyn mens den er i bruk. Utvis rimelig varsomhet når du bruker gassgrillen. Hold gasslangen unna varme overflater. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer varme deler. Sterk vind og lave temperaturer kan påvirke oppvarmingen og ytelsen til gassgrillen, så du bør ta hensyn til disse faktorene når du setter grillen utendørs for å lage mat. Bruk av alkohol eller legemidler med eller uten resept kan svekkes brukerens evne til å montere eller bruke produktet på en trygg måte. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Kontroller at produktet er satt riktig sammen i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Alle deler skal være godt festet. Ikke forsøk å koble fra noen gasskoblinger når gassgrillen er i bruk. Kontroller at gasskoblingene er godt festet før bruk. Hvis ikke skal du slå av gasstanken og kontrollere alle gasskoblinger. Les denne håndboken og instruksjonene på kontrollpanelet nøye. Ikke la grillen være uten tilsyn mens den er i bruk. Ved gasslekkasje skal du slå av gasstanken umiddelbart.

12 Hold små barn og kjæledyr unna grillen når den er i bruk og inntil den er avkjølt. Hold brennbare væsker, damp eller materialer unna grillen. Pass på at området rundt grillen er godt ventilert. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det det er beregnet for. En regulator som er i samsvar med gjeldende nasjonal norm må kobles til gasstanken for å få riktig gasstrykk. Ikke gjør noen endringer på regulatortrykket eller brennerne. Enhver endring på grillen kan være farlig. Utfør lekkasjetest på gasskoblingene hver gang du kobler regulatoren til gasstanken. Bruk varmebestandige hansker når du lager mat på grillen. DATASKILT FOR EL TH MOBIL GRILL Produsert for: JYSK a/s, Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Modell: EL TH Kat: I3B/P(30) GASSTYPE: TILFØRSELSTRYKK: Totalt inntak: Innsprøyterstørrelse : PIN: *Kun for utendørs bruk Propan,Butan 30 mbar 10,5 kw( 764 g/h) Φ0,81 mm 359BT870 *Les alltid instruksjonene nøye før bruk. *Noen deler kan være svært varme hold små barn unna *Produsert i Kina VIKTIG: Les de følgende instruksjonene nøye og pass på at grillen er riktig installert, montert og vedlikeholdt. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom. Hvis du har spørsmål vedrørende montering eller drift, kan du ta kontakt med forhandleren eller LPG Gas Company. Når grillen brukes på bakken, skal både grillen og sylinderen stå på flatt underlag. MERKNAD TIL KUNDEN: Oppbevar for fremtidig bruk 1. Grillen må være installert minst 1 meter vekk fra evt. brennbare materialer. 2. Grillen skal stå på en flat, ikke-brennbar overflate 3. Pass på at grillen står i et område der bruken ikke vil påvirkes av dårlig vær.

13 KOBLE GASSYLINDEREN TIL APPARATET Dette apparatet er bare egnet for bruk med butan- eller propangass med lavt trykk og utstyrt med riktig lavtrykksregulator via en fleksibel slange. Slangen skal festes til regulatoren og apparatet med slangeklemmer. 1 Når diameteren på innsprøyteren er φ0,91, er denne grillen stilt inn for å drive en mbar regulator med butangass og en 37 mbar regulator med propangass, eller en 30 mbar regulator med butan- eller propangass eller en blanding av disse. 2 Når innsprøyterens diameter er φ0,81, er grillen stilt inn til å drive en 50 mbar regulator med butan- eller propangass eller en blanding av disse. Bruk en egnet regulator som er sertifisert etter BSEN 12864: Kontakt din LPG-forhandler for informasjon om egnet regulator for gassylinderen. Regulator og slange Slangen og regulatoren leveres ikke sammen med dette apparatet. Bare en slange som er i samsvar med nasjonale normer i det aktuelle landet, må monteres på grillen. En regulator med riktig uttakstrykk for det aktuelle landet må også monteres. Denne regulatoren må oppfylle kravene i EN 12684: Bruk av feil regulator eller slange er utrygt; kontroller alltid at du har riktige deler før du bruker grillen. Den slangen som brukes, må oppfylle den relevante standarden for det landet der den brukes. Slangen må være 1,5 meter lang (maksimalt). Slitt eller skadet slange må byttes ut. Pass på at slangen ikke er tett, bøyd eller i kontakt med noen del av grillen, bortsett fra ved koblingen. Gasstilførselsslangen bør kontrolleres regelmessig og skal byttes ut hvis den er skadet, og minst hvert annet år. Oppbevaring av grillen Oppbevaring av et apparat innendørs er bare tillatt dersom sylinderen er koblet fra og fjernet fra apparatet. Når apparatet ikke skal brukes på en stund, skal det lagres i originalemballasje og oppbevares på et støvfritt sted. Gassylinder Gassylinderen skal ikke slippes ned eller håndteres uforsiktig! Hvis grillen ikke er i bruk, skal sylinderen være frakoblet. Sett på beskyttelseshetten på sylinderen etter at sylinderen er koblet fra apparatet. Sylinderen bør oppbevares utendørs, stående, og utenfor rekkevidde for barn. Sylinderen må aldri lagres på steder der temperaturen kan komme over 50 C. Ikke oppbevar sylinderen i nærheten av flammer, pilotflammer eller andre antennelseskilder. RØYKING FORBUDT. Denne grillen er utformet for utendørs bruk, i trygg avstand fra brennbare materialer.

14 Det er viktig at det ikke er noen hindringer i overkant og at det er en minimumsavstand på 1 m fra siden eller baksiden på grillen. Det er viktig at lufteåpningene på grillen ikke blokkeres. Grillen skal brukes på et flatt, stabilt, ikke-brennbart underlag. Apparatet bør beskyttes mot direkte trekk og skal plasseres unna eller beskyttes mot direkte inntrenging av dryppende vann (f.eks. regn). Hvis den brukes på et trebord, må bordet beskyttes med et ikke-brennbart dekke for å unngå at treet misfarges. Deler som er forseglet av produsenten eller produsentens agent, må ikke endres av brukeren. Det må ikke gjøres noen endringer på noen deler av denne grillen, og reparasjoner og vedlikehold skal bare utføres av en CORGI-registrert tekniker. Koble til apparatet Før tilkobling må du påse at det ikke finnes urenheter i gassylinderhodet, regulatoren, brennerne eller brennerportene. Edderkopper og insekter kan holde til i og blokkere åpningen på brenneren/venturi-slangen. En blokkert brenner kan føre til brann under grillen. Rengjør brennerhullene med en grov piperenser. Fest slangen på apparatet ved bruk av en skiftenøkkel for å stramme slangen på koblingsgjengene. Hvis slangen byttes ut, må den festes til grillen og regulatorkoblingene med slangeklemmer. Koble regulatoren fra sylinderen (i henhold til anvisningene som følger med regulatoren) når grillen ikke er i bruk. Grillen må brukes i et godt ventilert område. Ikke hindre strømmen av forbrenningsluft til brenneren når grillen er i bruk. BRUK DENNE GRILLEN BARE UTENDØRS. KONTROLLER FOR LEKKASJER FØR BRUK Se aldri etter lekkasjer med en åpen flamme. Bruk alltid såpevann. Lekkasjetesting: Test for lekkasjer hver gang en ny gasstank kobles til eller når grillen ikke har vært brukt på lenge. Pass på at ventilen er riktig innrettet med venturien. Pass på at det ikke er sprekker eller rifter i slangen og at den er unna bunnlokket før hver gangs bruk. VIKTIG: Hvis du ikke kan stoppe en gasslekkasje, skal du slå av gasstankventilen og kontakte din lokale gasstankforhandler. Utfør denne lekkasjetesten borte fra åpen ild eller gnister, og ikke røyk!

15 1. Lag 0,5 1 dl lekkasjedetekteringsvæske ved å blande 1 del oppvaskmiddel med 3 deler vann. 2. Pass på at alle regulatorbrytere er i AV-stilling. 3. Koble regulatoren til gasstanken. Ikke forsøk å sette gasstanken under trallen, med mindre du får beskjed om det. 4. Når du har sikret trygg tilkobling, åpner du gasstanken helt. 5. Børst over følgende deler med såpevann: - gasstankventil - regulator - slange og slangekoblinger - ventiler - sveiser eller sømmer på gasstanken VIKTIG! Hvis det blir bobler, er det en gasslekkasje. Slå av gasstankventilen umiddelbart / 6. Hvis det er lekkasje, strammer du alle gasskoblingene på nytt og gjentar prosedyren (trinn 2 til 6). Etter lekkasjetesten slår du av gasstankventilen. 7. Fjern regulatorbryterne. 8. Hvis lekkasjen fortsetter, skal du ikke prøve å reparere problemet selv. Ta kontakt med din LPG-leverandør. TENNE OPP GRILLEN Opptenningsinstruksjoner 1. Drei reguleringsbryteren med urviseren til " "-stilling. 2. Åpne lokket før bruk. 3. Koble regulatoren til gassflasken. Sett gasstilførselen på " PÅ" på regulatoren. Bruk såpevann til å se etter gasslekkasjer mellom flasken og regulatoren. 4. Trykk ned regulatorbryter A og drei den mot urviseren til høy stilling. Det høres et klikk som tenner brenneren. Hvis den ikke tennes, kan du gjenta prosessen 3 eller 4 ganger. 5. Hvis brenneren fremdeles ikke tennes, venter du i 5 minutter og gjentar trinn Når brenneren er tent, gjentar du trinn 4 og 5 for å tenne de andre brennerne. 7. Juster varmen ved å dreie bryteren til Høy/Lav-stilling. 8. For å slå av grillen: Drei sylinderventilen eller regulatorbryteren til "'AV"-stilling og drei deretter alle regulatorbryterne på grillen med urviseren til " "-stilling. Tenning: Pluggtype gassventil med integrert piezo-tenning. Advarsel: Hvis ikke brenneren tennes, skal du slå av alle regulatorbryterne (med urviseren) og slå av sylinderventilen. Vent i 5 minutter før du prøver å slå på tennerne igjen.

16 Før du lager mat første gang, skal du la grillen stå på i ca. 15 minutter med lokket lukket og gassen på HØY. Dette vil "varmerengjøre" de interne delene og fjerne lukt fra de lakkerte overflatene. Hensyn som må tas for matlagingsplate i støpejern og grillrist i høytemperaturmaling når den er i bruk: 1. Høytemperaturmalingen har bare en rustforebyggende funksjon. Før du lager mat første gang, må du brenne av stekeplaten i støpejern og grillristen i ca. 15 minutter. I løpet av denne forbrenningsprosessen, når temperaturen blir så høy at malingen ikke tåler det, faller malingen av. Prosessen innebærer en karbonisering av høytemperaturmalingen. Skrap av karbonproduktene som forårsakes av forbrenningen med en skrape, og smør overflaten med olje. Deretter kan den brukes på vanlig måte. Dette vil ikke skje flere ganger. Rengjør grillen etter hver BRUK. IKKE bruk ripende eller brennbare rengjøringsmidler, da dette vil skade produktdelene og kan forårsake brann. Rengjør i varmt såpevann. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn unna den varme grillen hele tiden, også mens det avkjøles! Det anbefales å bruke vernehansker (f.eks. grillvotter) ved håndtering av særlig varme komponenter. RENGJØRING OG PLEIE FORSIKTIG: All rengjøring og alt vedlikehold bør utføres når grillen er kald og med gasstilførselen skrudd AV ved gassylinderen. RENGJØRING "Brenn av" grillen etter hver bruk (i ca. 15 minutter) for å redusere matrester til et minimum. YTRE OVERFLATE Bruk et mildt vaskemiddel eller bikarbonat og varmt vann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på vanskelige flekker. Skyll deretter med vann. Hvis overflaten på grillokket ser ut som maling som skaller av, er det oppsamlet stekefett som er karbonisert og skaller av. Rengjør grundig med sterkt, varmt såpevann. Skyll med vann og la den tørke helt. BRUK ALDRI OVNSRENS. INNSIDEN AV GRILLBUNNEN Fjern rester ved bruk av en børste, skrape og/eller rengjøringsklut, og vask deretter med såpevann. Skyll med vann og la den tørke. PLASTOVERFLATER Rengjør med en myk klut og varmt såpevann. Skyll med vann. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, avfettingsmiddel eller konsentrert grillrengjøringsmiddel på plastdelene.

17 TREOVERFLATER Treoverflater skal tørkes av med en fuktig klut. Tørk av vanskelige flekker med et rengjøringsmiddel. GRILLRIST Bruk mildt såpevann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på vanskelige flekker. Skyll deretter med vann. RENGJØRE BRENNERNE Slå gassen AV med regulatorbryteren og koble fra sylinderen. Fjern avkjølingsristen. Rengjør brenneren med en myk børste eller blås den ren med trykkluft. Tørk deretter av med en klut. Rengjør tilstoppede porter med en piperenser eller stiv streng (som en utrettet binders). Inspiser brenneren for skade (sprekker eller hull). Hvis du oppdager skade, må brenneren byttes ut. Installer brenneren igjen, og kontroller at gassventilåpningene er riktig plassert og festet inne i brennerinntaket (venturi). SERVICE Det bør utføres service på gassgrillen hvert år, av en kompetent, registrert person. PLEIE OG VEDLIKEHOLD 1. Rist og plate Hvis stekeoverflatene er: - med kromoverflate: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk den nøye før lagring. - med proselensemalje-overflate: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk den nøye før lagring. - i støpejern: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk godt av før lagring og smør med vegetabilsk olje. Det anbefales å gjøre dette etter hver gangs bruk. 2. Anbefalinger før første gangs bruk Før du bruker apparatet for første gang, skal du varme det opp i 15 minutter med maksimal varme. Det kan oppstå noe lukt. 3. Matlaging

18 For å unngå mulig røyk som kan oppstå under matlaging, skal du fjerne deler med mye fett før steking. Pass på at det ikke samles opp fett på grillen. Ved fettbrann må du ikke bruke vann for å slukke. Dette kan skade brennerne. Slå av gasstankventilen umiddelbart. Smør stekeoverflaten med vegetabilsk olje. Dette vil hindre at maten fester seg. Slå av regulatorbryterne og gasstankventilen etter bruk. Forsikre deg om at grillen er helt avkjølt før rengjøring, flytting, tildekking eller lagring. 4. Opptenning Se opptenningsinstruksjonene som er trykket på kontrollpanelet på grillen og les dem nøye. 5. Oppbevaring Hvis grillen oppbevares innendørs, skal gasstanken oppbevares utendørs, borte fra direkte sollys og brennbare materialer. Ikke oppbevar gasstanken i kjeller eller ikke-ventilert område. Hvis du har tenkt å oppbevare grillen i lengre tid, skal du følge instruksjonene nedenfor: - vask og smør stekeoverflaten med vegetabilsk olje og oppbevar dem innendørs - fjern brennerne og smør dem med vegetabilsk olje pakk dem inn i avispapir - beskytt grillen med et tilpasset trekk eller med et laken - når du bruker apparatet etter at det har vært oppbevart over lengre tid, må du foreta en lekkasjetest SIKKERHETSREGLER 1. Dette apparatet er kun for utendørs bruk. Ikke blokker lufttilførselen til brennerne. 2. Les ALLE instruksjoner og sikkerhetsregler FØR du begynner monteringen. 3. Hvis du kjenner gasslukt: (1) slå av gasstankventilen, (2) slukk alle åpne flammer, (3) åpne lokket/dekselet, (4) utfør lekkasjetest,(5) hvis lukten fortsetter, ta kontakt med din LPG-leverandør. 4. Advarsel: Enkelte tilgjengelige deler kan være svært varme. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer varme deler. Hold små barn unna. Vær oppmerksom på varmen når du åpner lokket. 5. Åpne alltid grillokket forsiktig og langsomt, ettersom varme og damp inne i grillen kan gi alvorlig brannskade.

19 6. Ikke flytt apparatet mens det er i bruk. La ikke grillen være uten tilsyn når den er i bruk. 7. Hold brennbare materialer borte fra grillen. 8. Ikke oppbevar bensin eller andre farlige gasser eller væsker i nærheten av apparatet. 9. Innsprøyterne er stemplet med størrelse. Fjern aldri innsprøyterne fra ventilene. Enhver endring på grillen kan være farlig. 10. Hold gasstanken unna antennelseskilder når du bytter gasstank eller foretar lekkasjetest. 11. Bruk ikke kull eller annet brensel på dette apparatet. 12. Regulator medfølger ikke

20 SE BRUKSANVISNING EL TH MOBIL GASGRILL ANVÄND ENDAST MEDFÖLJANDE SLANG OCH SLANGKOPPLING! Om du behöver byta ut dessa, kontakta antingen vår kundtjänstavdelning eller din lokala återförsäljare. Om du använder ej godkända delar kan detta leda till fara för människor och miljö. Varningar Denna apparat är endast avsedd för utomhusbruk. Läs alla säkerhets- och monteringsanvisningar och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Alla gasledningar och anslutningar ska regelbundet läckagetestas. Använd aldrig öppen låga för att söka efter gasläckor. Håll området runt grillen fritt från lättantändligt material, exempelvis bensin och andra brännbara vätskor och gaser. Lättantändligt material får aldrig finnas närmare än på 1 cm avstånd från grillens topp, undersida, baksida och sidor. Låt aldrig barn hantera en gasgrill. Lämna inte grillen utan tillsyn medan den är i bruk. Iaktta rimliga försiktighetsåtgärder medan du använder din gasgrill. Försäkra dig om att gasslangen inte kommer i kontakt med varma ytor. Använd grillvantar eller liknande när du hanterar heta delar. Kraftig blåst och låg utomhustemperatur kan påverka gasgrillens effektivitet och grillresultaten, så tänk på dessa faktorer när du placerar grillen. Förtäring av alkohol eller receptbelagda/receptfria läkemedel kan påverka din förmåga att montera och använda grillen på ett säkert och korrekt sätt. Viktig säkerhetsinformation Kontrollera att grillen har monterats korrekt i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Kontrollera också att alla delar har dragits åt ordentligt. Lossa aldrig en gasanslutning medan grillen är i bruk. Kontrollera att alla gasanslutningar är ordentligt åtdragna innan du använder grillen. Om så inte är fallet ska du först stänga av gasbehållaren och sedan åtgärda gasanslutningarna. Läs både denna bruksanvisning och instruktionerna på kontrollpanelen omsorgsfullt. Lämna inte grillen utan tillsyn medan den är i bruk.

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET Brugervejledning VIGTIGT LÆS ALLE ANVISNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER, INDEN GRILLEN TAGES I BRUG. FØLG DE KORREKTE OPTÆNDINGS- OG ANVENDELSESPROCEDURER. HÅNDTER METALDELE MED FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

12723JSK DK 2007 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12723JSK Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

GASGRILL BG909 HN Kun til udendørs brug!

GASGRILL BG909 HN Kun til udendørs brug! GASGRILL BG909 HN 2551 Kun til udendørs brug! Læs brugervejledningen omhyggeligt, før gasgrillen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. SIKKERHEDSANVISNINGER OBS! Brug kun en passende slange

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 12371 DK-2009 12/08 1 Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager din LANDMANN -grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12213 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

12750-2008 DK Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12750 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Indhold: 1.Tekniske data 2.Funktioner 3.Monteringstips

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

DB nr

DB nr 90.405 DB nr. 1730065 0063-15 DK - Brugervejledning Gasgrill 5 brændere + SB+RB S - Bruksanvisning Gasolgrill 5 brännare + SB+RB N - Bruksanvisning Gassgrill 5 brennere + SB+RB UK - User manual Gas Grill

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder 0359 2 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 12781 DK - 2009 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12781 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual. CURTIS Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill Curtis GG201414 BEMÆRK: LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C 12206C DK 10/08 HJS, TC Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12206C Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere