COSENZA CE / PIN:359BT CM 106CM 56CM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM"

Transkript

1 COSENZA CM 106CM 56CM CE / PIN:359BT870

2 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte dem, skal du enten kontakte vores kundeserviceafdeling eller din lokale forhandler. Brug af uautoriserede dele kan medføre farlige tilstande og være til fare for omgivelserne. Advarsler Apparatet er kun designet til udendørs brug. Læs alle monterings- og sikkerhedsanvisninger grundigt, og gem denne vejledning til senere brug. Udfør regelmæssig lækagetest på alle forbindelser til gasforsyningsslangerne. Brug ikke åben ild til at kontrollere for gaslækager. Hold området omkring grillen fri for brandbare materialer, herunder benzin og andre letantændelige væsker og dampe. Der skal altid være en afstand på mm mellem brandbare materialer og grillens top, bund, bagside og sider. Børn må aldrig betjene en gasgrill. Grillen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug. Udvis almindelig ansvarlighed, når gasgrillen betjenes. Hold gasslangen væk fra varme overflader. Brug varmebestandige handsker til håndtering af varme dele. Kraftig vind og lave temperaturer kan påvirke varmen og ydelsen for din gasgrill, så der skal tages højde for disse elementer, når grillen opstilles i forbindelse med udendørs madlavning. Indtagelse af alkohol eller receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin kan påvirke brugerens evne til at samle apparatet korrekt eller betjene det på sikker vis. Vigtige bemærkninger vedrørende sikkerhed Sørg for, at apparatet er korrekt samlet i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Og at alle dele er ordentligt fastgjort. Forsøg ikke at afmontere gasanordninger, mens apparatet er i brug. Inden brug skal det sikres, at alle gasforbindelser er helt spændte. Hvis de ikke er

3 det, skal gasflasken lukkes, og alle gasforbindelser skal kontrolleres. Læs denne vejledning samt anvisningerne på betjeningspanelet grundigt. Grillen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug. I tilfælde af gaslækager skal gasflasken lukkes med det samme. Hold børn og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug, og indtil den er afkølet. Hold alle letantændelige væsker, dampe og materialer væk fra apparatet. Sørg for, at området omkring apparatet er godt ventileret. Brug ikke apparatet til andre formål end det tiltænkte. En regulator, der er i overensstemmelse med gældende nationale standarder, skal sluttes til gasflasken for at sikre, at det korrekte gastryk opretholdes. Foretag ikke ændringer af regulatortrykket eller på brænderne. Eventuelle ændringer af apparatet kan være farlige. Udfør lækagetest på alle gasforbindelser, hver gang du slutter regulatoren til gasflasken. Brug varmebestandige handsker, når du tilbereder mad på apparatet. DATAMÆRKAT FOR EL TH TRANSPORTABEL GRILL Produceret for JYSK a/s, Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Model: EL TH Kat: GAS TYPE: TILFØRSELTRYK: Samlet input: Injektorstørrelse: PIN: I3B/P(30) Propan,Butan 30 mbar 10,5 kw( 764 g/h) Φ0,81 mm 359BT870 * Kun til udendørsbrug *Læs vejledningerne grundigt inden brug *Visse dele kan være meget varme. Hold børn på afstand af grillen. *PRODUCERET I KINA VIGTIGT: Læs følgende instruktioner grundigt, og sørg for, at din grill monteres, samles og vedligeholdes korrekt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre alvorlig personskade og/eller materiel skade. Hvis du har spørgsmål vedrørende samling eller betjening, skal du kontakte din forhandler eller LPG-gasleverandør. Når apparatet og cylinderen bruges på jorden, skal de altid placeres på en plan og jævn overflade.

4 BEMÆRKNING TIL FORBRUGEREN: Gemmes til senere brug 1. Apparatet skal monteres minimum 1 meter fra alle brandfarlige materialer. 2. Grillen skal placeres på en ikke-brandbar, plan overflade 3. Sørg for, at grillen placeret et sted, hvor dårligt vejr ikke påvirker dens ydelse. TILSLUTNING AF GASCYLINDEREN TIL APPARATET Dette apparat er kun egnet til brug med butan- eller propangas under lavt tryk og monteret med egnet lavtryksregulator via en fleksibel slange. Slangen skal fastgøres med slangeclips på regulatoren og apparatet. 1 Når en injektors diameter er φ0,91, er denne grill indstillet til drift med en mbar-regulator med butangas og en 37 mbar-regulator med propangas eller en 30 mbar-regulator med butan-, propangas eller en blanding af disse. 2 Når en injektors diameter er φ0,81, er denne grill indstillet til drift med en 50 mbar-regulator med butan-, propangas eller en blanding af disse. Brug en egnet regulator, der er certificeret i henhold til BSEN 12864: Kontakt din LPG-gasleverandør for at få oplysninger om en egnet regulator til gascylinderen. Regulator og slange Slangen og regulatoren leveres ikke med dette apparat. Kun slanger, der overholder de nationale standarder i slutbrugerens land, må monteres på apparatet. Desuden er det kun en regulator med det korrekte udgangstryk for slutbrugerens land der må monteres. Denne regulator skal overholde kravene i EN 12684: Brugen af en forkert regulator eller slange er farligt. Kontroller altid, at du har anvendt de korrekte genstande, inden du bruger grillen. Slangen skal overholde de relevante standarder for slutbrugerens land. Slangen skal have en længde på 1,5 meter (maksimum). En slidt eller beskadiget slange skal udskiftes. Sørg for, at slangen ikke er tilstoppet, bøjet eller berører andre dele på grillen end dens tilslutning. Gasforsyningsslangen skal kontrolleres regelmæssigt og skal udskiftes, hvis den er beskadiget, eller som minimum hvert andet år. Opbevaring af apparatet Indendørs opbevaring af apparatet tillades kun, hvis cylinderen er afmonteret og fjernet fra apparatet. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares i den originale emballage og opbevares i et tørt, støvfrit miljø. Gascylinder Gascylinderen må ikke tabes eller håndteres hårdhændet! Hvis apparatet ikke er i brug, skal cylinderen afmonteres. Monter den beskyttende hætte på cylinderen igen, når den afmonteres fra apparatet.

5 Cylindere skal opbevares udendørs i lodret position og uden for børns rækkevidde. Cylinderen må aldrig opbevares ved temperaturer over 50 C. Cylinderen må ikke opbevares i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. RYG IKKE I NÆRHEDEN AF DEN. Denne grill er designet til udendørs brug og på sikker afstand af enhver form for brandbare materialer. Det er vigtigt, at der ikke er forhindringer over grillen, og at der opretholdes en minimumafstand på 1 m til siderne og bagsiden af apparatet. Det er vigtigt, at ventilationsåbningerne på apparatet ikke tildækkes. Grillen skal bruges på en plan, stabil og ikke-brandbar overflade. Apparatet skal beskyttes mod direkte træk og skal placeres væk fra eller beskyttes mod direkte indtrængen af dryppende vand (f.eks. regn). Hvis grillen bruges på et træbord, skal det beskyttes med et ikke-brandbart betræk, så træet ikke misfarves. Dele, der er forseglet af producenten eller dennes agent, må ikke ændres af brugeren. Ingen dele på denne grill må modificeres, og reparationer og vedligeholdelse må kun udføres af en CORGI-registreret servicetekniker. Tilslutning til apparatet Inden tilslutning skal det sikres, at der ikke sidder snavs i hovedet på gascylinderen, regulatoren, brænderen og brænderporte. Edderkopper og insekter kan bygge rede i apparatet og derved tilstoppe brænderen/venturislangen ved åbningen. En tilstoppet brænder kan medføre, at der opstår brand under apparatet. Rengør brænderhullerne med en kraftig piberenser. Fastgør slangen til apparatet ved at spænde den på tilslutningsgevindet med en skruenøgle. Hvis slangen udskiftes, skal den fastgøres til apparatet og regulatortilslutningerne med slangeklemmer. Afmonter regulatoren fra cylinderen (i henhold til anvisningerne, der følger med regulatoren), når grillen ikke er i brug. Grillen skal bruges i et godt ventileret område. Gennemstrømningen af forbrændingsluft til brænderen må ikke blokeres, når grillen bruges. BRUG KUN DENNE GRILL UDENDØRS. KONTROLLER FOR LÆKAGER INDEN BRUG Brug aldrig åben ild til at kontrollere for lækager. Brug altid en sæbevandsopløsning. Lækagetest: Udfør en lækagetest, hver gang der tilsluttes en ny gasflaske eller efter længere perioder, hvor apparatet ikke har været i brug.

6 Sørg for, at ventilen er korrekt justeret med venturien. Sørg for, at slangen ikke har revner eller sprækker og ikke er i kontakt med den nederste støbning inden hver ibrugtagning. VIGTIGT: Hvis du ikke kan standse en gaslækage, skal du slukke for gasflasken på ventilen og kontakte din lokale gasleverandør. Udfør denne lækagetest væk fra åben ild og gnister, og ryg ikke i nærheden! 1. Lav ca. 70 ml opløsning til lækagesporing ved at blande én del opvaskemiddel med tre dele vand. 2. Sørg for, at alle betjeningsknapper er i positionen OFF (FRA). 3. Slut regulatoren til gasflasken. Forsøg ikke at placere gasflasken under rullebordet, medmindre dette fremgår af anvisningerne. 4. Kontroller herefter sikker tilslutning, og åbn helt for gasflasken. 5. Børst følgende dele med sæbevand: - gasflaskens ventil - regulator - slange og slangeforbindelse - ventiler - svejsninger eller sammenføjninger på gasflasken VIGTIGT! Hvis der optræder bobler, er der en gaslækage. Sluk øjeblikkeligt for ventilen på gasflasken. 6. Hvis der opdages en lækage, spændes alle gasforbindelser efter, og fremgangsmåden gentages (trin 2 til 6). Efter lækagetesten slukkes der for ventilen på gasflasken. 7. Fjern betjeningsknapperne. 8. Hvis problemet med lækage fortsætter, skal du ikke selv forsøge at løse problemet. Kontakt din LPG-gasleverandør. TÆNDING AF DIN GRILL Tændingsvejledning 1. Drej betjeningsknappen med uret til positionen " ". 2. Åbn låget inden brug. 3. Slut regulatoren til gasflasken. Drej gasforsyningen til "ON" (TIL) på regulatoren. Brug sæbevand til at undersøge, om der er eventuelle gaslækager mellem flasken og regulatoren. 4. Tryk betjeningsknappen A ind, og drej den mod uret til den store position " ", og der høres et klik. Dette tænder brænderen. Hvis den ikke tændes, gentages fremgangsmåden tre eller fire gange.

7 5. Hvis brænderen ikke tændes, ventes der 5 minutter, og trin 4 gentages. 6. Når brænderen er tændt, gentages trin 4 og 5 for at tænde de andre brændere. 7. Juster varmen ved at dreje knappen til positionen High/Low (Høj/Lav). 8. Sådan slukkes grillen: Drej cylinderventilen eller regulatorkontakten til positionen "OFF" (FRA), og drej derefter alle betjeningsknapper på apparatet med uret til positionen " ". Tænding: Gaskugleventil med integreret piezotænding. Advarsel: Hvis brænderen ikke kan tændes, skal alle betjeningsknapper slukkes (med uret), og cylinderventilen skal også slukkes. Vent fem minutter, inden du forsøger at tænde brænderne igen. Inden der tilberedes mad første gang, skal grillen have været tændt i ca. 15 minutter med låget lukket og gassen indstillet til HIGH (HØJ). Dette vil "varmerense" de indvendige dele og fjerne lugt fra den lakerede overflade. Overvejelser vedrørende stegefladen af støbejern og grillristen med højtemperaturmaling under brug: 1. Formålet med højtemperaturmaling er udelukkende rustbeskyttelse. Inden der tilberedes mad første gang, skal stegefladen af støbejern og grillristen brændes tilstrækkeligt af i ca. 15 minutter. Når temperaturen under forbrændingsprocessen overstiger den temperatur, som malingen kan tåle, skaller malingen af, hvilket gør, at højtemperaturmalingen karboniseres. Skrab kulstofprodukterne, som dannes ved forbrændingen, af med en spartel, og smør dem med olie. Herefter kan grillen bruges som normalt. Dette sker ikke igen. Rengør grillen efter hver BRUG. BRUG IKKE slibende eller letantændelige rengøringsmidler, da de beskadiger produktets dele og kan antænde. Rengør med varmt sæbevand. ADVARSEL: De tilgængelige dele kan være meget varme. Sørg altid for, at børn aldrig kommer i nærheden af det varme apparat (heller ikke under afkøling!). Det anbefales at bruge beskyttende handsker (f.eks. grillhandsker), når der håndteres særligt varme komponenter. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGT: Enhver form for rengøring og vedligeholdelse må kun udføres, når grillen er afkølet og med gasforsyningen SLUKKET ved gascylinderen. RENGØRING "Afbrænding" af grillen, når den har været brugt (ca. 15 minutter) holder mængden af madrester nede på et minimum.

8 UDVENDIG OVERFLADE Brug et mildt rengøringsmiddel eller natron samt en varmtvandsopløsning. Ikke-slibende skurepulver kan anvendes på genstridige pletter, hvorefter der skylles efter med vand. Hvis grilllågets indvendige overflade ligner afskallet maling, er den fastbrændte fedtophobning omdannet til kulstof og skaller af. Rengør grundigt med kraftig sæbevand. Skyl med vand, og lad det tørre helt. BRUG ALDRIG OVNRENS. DEN INDVENDIGE SIDE AF GRILLENS BUND Fjern rester med en børste, skraber og/eller rengøringssvamp, og vask derefter med sæbevand. Skyl med vand, og lad det tørre. PLASTOVERFLADER Vask med en blød klud og varm sæbevand. Skyld med vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler, fedtfjerner eller koncentreret grillrens på plastdelene. TRÆOVERFLADER Træoverflader skal aftørres med en fugtig klud. Ved genstridige mærker aftørres der med en opløsning med rengøringsmiddel. GRILLRIST Brug en mild sæbevandsopløsning. Ikke-slibende skurepulver kan bruges på genstridige pletter, hvorefter der skylles efter med vand. RENGØRING AF BRÆNDERINDSATSEN Sluk for gassen på betjeningsknappen, og afmonter cylinderen. Fjern køleristen. Rengør brænderen med en blød børste, eller blæs den ren med trykluft, og tør efter med en klud. Rengør eventuelle tilstoppede porte med en piberenser eller en stiv tråd (f.eks. en åben papirclips). Undersøg brænderen for eventuelle skader (revner eller huller). Hvis der opdages skader, skal den udskiftes med en ny brænder. Genmonter brænderen, og kontroller, at gasventilåbningerne sidder korrekt og godt fast inden i brænderindgangen (venturi).

9 SERVICEEFTERSYN Din gasgrill skal efterses årligt af en kompetent, autoriseret person. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Rist og plade Hvis grilloverfladerne er: - med kromoverflade: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring. - med porcelænsemaljeret overflade: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring. - i støbejern: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring, og smør med vegetabilsk olie. Det anbefales at gøre dette, hver gang den har været brugt. 2. Anbefalinger inden brug første gang Inden apparatet bruges første gang, skal det forvarmes i 15 minutter ved fuld varme. Dette kan afgive lugt. 3. Tilberedning af mad For at undgå eventuel røgdannelse under tilberedning af mad, kan fedtholdige dele fjernes inden tilberedningen. Sørg for, at der ikke ophobes fedtholdigt saft på apparatet. I tilfælde af antændelse af fedtet må der ikke bruges vand til at slukke det. Det kan beskadige brænderne. Sluk øjeblikkeligt for ventilen på gasflasken. Smør grilloverfladerne med vegetabilsk olie, da det forhindrer, at maden hænger fast. Sluk for betjeningsknapperne og ventilen på gasflasken efter brug. Sørg for, at apparatet er helt afkølet inden det rengøres, flyttes, tildækkes eller stilles væk til opbevaring. 4. Tænding Se tændingsvejledningen, der er trykt på apparatets betjeningspanel, og læs den grundigt igennem. 5. Opbevaring Hvis apparatet opbevares indendørs, skal gasflasken opbevares udenfor og væk fra direkte sollys og letantændelige materialer. Opbevar ikke gasflasken i en kælder eller områder uden ventilation. Hvis du overvejer at opbevare dit apparat i en længere periode, skal du følge anvisningerne nedenfor: - Vask og smør grilloverfladerne med vegetabilsk olie, og opbevar dem indendørs. - Fjern brænderne, og smør dem med vegetabilsk olie. Pak dem ind i avispapir. - Beskyt apparatet med et tilpasset betræk eller med et tæppe.

10 - Når apparatet bruges efter længere tids opbevaring, skal det først lækagetestes. SIKKERHEDSREGLER 1. Dette apparat er kun til udendørs brug. Bloker ikke lufttilgangen til brænderne. 2. Læs ALLE anvisninger og sikkerhedsregler INDEN samlingen af apparatet påbegyndes. 3. Hvis du bemærker gaslugt: (1) Luk for gasflaskens ventil, (2) sluk enhver form for åben ild, (3) åbn låget og (4) fortsæt lækagetesten. (5) Hvis lugten stadig er til stede, skal du kontakte din LPG-gasleverandør. 4. Advarsel: Visse dele kan være meget varme. Brug varmebestandige handsker, når du håndterer varme dele. Hold børn på afstand af grillen. Vær opmærksom på varmen, når låget åbnes. 5. Åbn altid grilllåget forsigtigt og langsomt, da varme og damp, der er fanget under låget, kan medføre alvorlige forbrændinger. 6. Flyt ikke apparatet, når det er i brug. Når apparatet er tændt, må det aldrig efterlades uden opsyn. 7. Hold alle letantændelige materialer væk fra apparatet. 8. Opbevar ikke benzin eller andre farlige gasser eller væsker i nærheden af apparatet. 9. Injektorerne er mærket i forhold til størrelse. Fjern aldrig injektorerne fra ventilerne. Eventuelle ændringer af apparatet kan være farlige. 10. Hold gasflasken væk fra alle antændingskilder, når gasflasken skiftes eller en lækagetest fortsættes. 11. Brug ikke grillkul eller andre antændingskilder med dette apparat. 12. Regulator medfølger ikke

11 NO BRUKSANVISNING EL TH MOBIL GASSGRILL BRUK BARE DEN MEDFØLGENDE SLANGEN OG SLANGEKOBLINGEN! Hvis det er nødvendig å bytte dem ut, må du ta kontakt med vår kundeserviceavdeling eller din lokale forhandler. Bruk av deler som ikke er godkjent kan føre til redusert sikkerhet. Advarsler Produktet er kun konstruert for utendørs bruk. Les monteringsanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene, og ta vare på dem for senere bruk. Foreta regelmessige lekkasjetester på alle gasstilførselskoblinger. Ikke bruk flamme til å kontrollere for gasslekkasje. Hold området rundt grillen fritt for brennbare materialer, inkludert bensin og andre brennbare gasser og damp. Brennbare materialer bør aldri være nærmere enn 1000 mm fra toppen, bunnen, baksiden eller sidene på grillen. La aldri barn bruke gassgrillen. Ikke la grillen være uten tilsyn mens den er i bruk. Utvis rimelig varsomhet når du bruker gassgrillen. Hold gasslangen unna varme overflater. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer varme deler. Sterk vind og lave temperaturer kan påvirke oppvarmingen og ytelsen til gassgrillen, så du bør ta hensyn til disse faktorene når du setter grillen utendørs for å lage mat. Bruk av alkohol eller legemidler med eller uten resept kan svekkes brukerens evne til å montere eller bruke produktet på en trygg måte. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Kontroller at produktet er satt riktig sammen i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Alle deler skal være godt festet. Ikke forsøk å koble fra noen gasskoblinger når gassgrillen er i bruk. Kontroller at gasskoblingene er godt festet før bruk. Hvis ikke skal du slå av gasstanken og kontrollere alle gasskoblinger. Les denne håndboken og instruksjonene på kontrollpanelet nøye. Ikke la grillen være uten tilsyn mens den er i bruk. Ved gasslekkasje skal du slå av gasstanken umiddelbart.

12 Hold små barn og kjæledyr unna grillen når den er i bruk og inntil den er avkjølt. Hold brennbare væsker, damp eller materialer unna grillen. Pass på at området rundt grillen er godt ventilert. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det det er beregnet for. En regulator som er i samsvar med gjeldende nasjonal norm må kobles til gasstanken for å få riktig gasstrykk. Ikke gjør noen endringer på regulatortrykket eller brennerne. Enhver endring på grillen kan være farlig. Utfør lekkasjetest på gasskoblingene hver gang du kobler regulatoren til gasstanken. Bruk varmebestandige hansker når du lager mat på grillen. DATASKILT FOR EL TH MOBIL GRILL Produsert for: JYSK a/s, Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Modell: EL TH Kat: I3B/P(30) GASSTYPE: TILFØRSELSTRYKK: Totalt inntak: Innsprøyterstørrelse : PIN: *Kun for utendørs bruk Propan,Butan 30 mbar 10,5 kw( 764 g/h) Φ0,81 mm 359BT870 *Les alltid instruksjonene nøye før bruk. *Noen deler kan være svært varme hold små barn unna *Produsert i Kina VIKTIG: Les de følgende instruksjonene nøye og pass på at grillen er riktig installert, montert og vedlikeholdt. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom. Hvis du har spørsmål vedrørende montering eller drift, kan du ta kontakt med forhandleren eller LPG Gas Company. Når grillen brukes på bakken, skal både grillen og sylinderen stå på flatt underlag. MERKNAD TIL KUNDEN: Oppbevar for fremtidig bruk 1. Grillen må være installert minst 1 meter vekk fra evt. brennbare materialer. 2. Grillen skal stå på en flat, ikke-brennbar overflate 3. Pass på at grillen står i et område der bruken ikke vil påvirkes av dårlig vær.

13 KOBLE GASSYLINDEREN TIL APPARATET Dette apparatet er bare egnet for bruk med butan- eller propangass med lavt trykk og utstyrt med riktig lavtrykksregulator via en fleksibel slange. Slangen skal festes til regulatoren og apparatet med slangeklemmer. 1 Når diameteren på innsprøyteren er φ0,91, er denne grillen stilt inn for å drive en mbar regulator med butangass og en 37 mbar regulator med propangass, eller en 30 mbar regulator med butan- eller propangass eller en blanding av disse. 2 Når innsprøyterens diameter er φ0,81, er grillen stilt inn til å drive en 50 mbar regulator med butan- eller propangass eller en blanding av disse. Bruk en egnet regulator som er sertifisert etter BSEN 12864: Kontakt din LPG-forhandler for informasjon om egnet regulator for gassylinderen. Regulator og slange Slangen og regulatoren leveres ikke sammen med dette apparatet. Bare en slange som er i samsvar med nasjonale normer i det aktuelle landet, må monteres på grillen. En regulator med riktig uttakstrykk for det aktuelle landet må også monteres. Denne regulatoren må oppfylle kravene i EN 12684: Bruk av feil regulator eller slange er utrygt; kontroller alltid at du har riktige deler før du bruker grillen. Den slangen som brukes, må oppfylle den relevante standarden for det landet der den brukes. Slangen må være 1,5 meter lang (maksimalt). Slitt eller skadet slange må byttes ut. Pass på at slangen ikke er tett, bøyd eller i kontakt med noen del av grillen, bortsett fra ved koblingen. Gasstilførselsslangen bør kontrolleres regelmessig og skal byttes ut hvis den er skadet, og minst hvert annet år. Oppbevaring av grillen Oppbevaring av et apparat innendørs er bare tillatt dersom sylinderen er koblet fra og fjernet fra apparatet. Når apparatet ikke skal brukes på en stund, skal det lagres i originalemballasje og oppbevares på et støvfritt sted. Gassylinder Gassylinderen skal ikke slippes ned eller håndteres uforsiktig! Hvis grillen ikke er i bruk, skal sylinderen være frakoblet. Sett på beskyttelseshetten på sylinderen etter at sylinderen er koblet fra apparatet. Sylinderen bør oppbevares utendørs, stående, og utenfor rekkevidde for barn. Sylinderen må aldri lagres på steder der temperaturen kan komme over 50 C. Ikke oppbevar sylinderen i nærheten av flammer, pilotflammer eller andre antennelseskilder. RØYKING FORBUDT. Denne grillen er utformet for utendørs bruk, i trygg avstand fra brennbare materialer.

14 Det er viktig at det ikke er noen hindringer i overkant og at det er en minimumsavstand på 1 m fra siden eller baksiden på grillen. Det er viktig at lufteåpningene på grillen ikke blokkeres. Grillen skal brukes på et flatt, stabilt, ikke-brennbart underlag. Apparatet bør beskyttes mot direkte trekk og skal plasseres unna eller beskyttes mot direkte inntrenging av dryppende vann (f.eks. regn). Hvis den brukes på et trebord, må bordet beskyttes med et ikke-brennbart dekke for å unngå at treet misfarges. Deler som er forseglet av produsenten eller produsentens agent, må ikke endres av brukeren. Det må ikke gjøres noen endringer på noen deler av denne grillen, og reparasjoner og vedlikehold skal bare utføres av en CORGI-registrert tekniker. Koble til apparatet Før tilkobling må du påse at det ikke finnes urenheter i gassylinderhodet, regulatoren, brennerne eller brennerportene. Edderkopper og insekter kan holde til i og blokkere åpningen på brenneren/venturi-slangen. En blokkert brenner kan føre til brann under grillen. Rengjør brennerhullene med en grov piperenser. Fest slangen på apparatet ved bruk av en skiftenøkkel for å stramme slangen på koblingsgjengene. Hvis slangen byttes ut, må den festes til grillen og regulatorkoblingene med slangeklemmer. Koble regulatoren fra sylinderen (i henhold til anvisningene som følger med regulatoren) når grillen ikke er i bruk. Grillen må brukes i et godt ventilert område. Ikke hindre strømmen av forbrenningsluft til brenneren når grillen er i bruk. BRUK DENNE GRILLEN BARE UTENDØRS. KONTROLLER FOR LEKKASJER FØR BRUK Se aldri etter lekkasjer med en åpen flamme. Bruk alltid såpevann. Lekkasjetesting: Test for lekkasjer hver gang en ny gasstank kobles til eller når grillen ikke har vært brukt på lenge. Pass på at ventilen er riktig innrettet med venturien. Pass på at det ikke er sprekker eller rifter i slangen og at den er unna bunnlokket før hver gangs bruk. VIKTIG: Hvis du ikke kan stoppe en gasslekkasje, skal du slå av gasstankventilen og kontakte din lokale gasstankforhandler. Utfør denne lekkasjetesten borte fra åpen ild eller gnister, og ikke røyk!

15 1. Lag 0,5 1 dl lekkasjedetekteringsvæske ved å blande 1 del oppvaskmiddel med 3 deler vann. 2. Pass på at alle regulatorbrytere er i AV-stilling. 3. Koble regulatoren til gasstanken. Ikke forsøk å sette gasstanken under trallen, med mindre du får beskjed om det. 4. Når du har sikret trygg tilkobling, åpner du gasstanken helt. 5. Børst over følgende deler med såpevann: - gasstankventil - regulator - slange og slangekoblinger - ventiler - sveiser eller sømmer på gasstanken VIKTIG! Hvis det blir bobler, er det en gasslekkasje. Slå av gasstankventilen umiddelbart / 6. Hvis det er lekkasje, strammer du alle gasskoblingene på nytt og gjentar prosedyren (trinn 2 til 6). Etter lekkasjetesten slår du av gasstankventilen. 7. Fjern regulatorbryterne. 8. Hvis lekkasjen fortsetter, skal du ikke prøve å reparere problemet selv. Ta kontakt med din LPG-leverandør. TENNE OPP GRILLEN Opptenningsinstruksjoner 1. Drei reguleringsbryteren med urviseren til " "-stilling. 2. Åpne lokket før bruk. 3. Koble regulatoren til gassflasken. Sett gasstilførselen på " PÅ" på regulatoren. Bruk såpevann til å se etter gasslekkasjer mellom flasken og regulatoren. 4. Trykk ned regulatorbryter A og drei den mot urviseren til høy stilling. Det høres et klikk som tenner brenneren. Hvis den ikke tennes, kan du gjenta prosessen 3 eller 4 ganger. 5. Hvis brenneren fremdeles ikke tennes, venter du i 5 minutter og gjentar trinn Når brenneren er tent, gjentar du trinn 4 og 5 for å tenne de andre brennerne. 7. Juster varmen ved å dreie bryteren til Høy/Lav-stilling. 8. For å slå av grillen: Drei sylinderventilen eller regulatorbryteren til "'AV"-stilling og drei deretter alle regulatorbryterne på grillen med urviseren til " "-stilling. Tenning: Pluggtype gassventil med integrert piezo-tenning. Advarsel: Hvis ikke brenneren tennes, skal du slå av alle regulatorbryterne (med urviseren) og slå av sylinderventilen. Vent i 5 minutter før du prøver å slå på tennerne igjen.

16 Før du lager mat første gang, skal du la grillen stå på i ca. 15 minutter med lokket lukket og gassen på HØY. Dette vil "varmerengjøre" de interne delene og fjerne lukt fra de lakkerte overflatene. Hensyn som må tas for matlagingsplate i støpejern og grillrist i høytemperaturmaling når den er i bruk: 1. Høytemperaturmalingen har bare en rustforebyggende funksjon. Før du lager mat første gang, må du brenne av stekeplaten i støpejern og grillristen i ca. 15 minutter. I løpet av denne forbrenningsprosessen, når temperaturen blir så høy at malingen ikke tåler det, faller malingen av. Prosessen innebærer en karbonisering av høytemperaturmalingen. Skrap av karbonproduktene som forårsakes av forbrenningen med en skrape, og smør overflaten med olje. Deretter kan den brukes på vanlig måte. Dette vil ikke skje flere ganger. Rengjør grillen etter hver BRUK. IKKE bruk ripende eller brennbare rengjøringsmidler, da dette vil skade produktdelene og kan forårsake brann. Rengjør i varmt såpevann. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn unna den varme grillen hele tiden, også mens det avkjøles! Det anbefales å bruke vernehansker (f.eks. grillvotter) ved håndtering av særlig varme komponenter. RENGJØRING OG PLEIE FORSIKTIG: All rengjøring og alt vedlikehold bør utføres når grillen er kald og med gasstilførselen skrudd AV ved gassylinderen. RENGJØRING "Brenn av" grillen etter hver bruk (i ca. 15 minutter) for å redusere matrester til et minimum. YTRE OVERFLATE Bruk et mildt vaskemiddel eller bikarbonat og varmt vann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på vanskelige flekker. Skyll deretter med vann. Hvis overflaten på grillokket ser ut som maling som skaller av, er det oppsamlet stekefett som er karbonisert og skaller av. Rengjør grundig med sterkt, varmt såpevann. Skyll med vann og la den tørke helt. BRUK ALDRI OVNSRENS. INNSIDEN AV GRILLBUNNEN Fjern rester ved bruk av en børste, skrape og/eller rengjøringsklut, og vask deretter med såpevann. Skyll med vann og la den tørke. PLASTOVERFLATER Rengjør med en myk klut og varmt såpevann. Skyll med vann. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, avfettingsmiddel eller konsentrert grillrengjøringsmiddel på plastdelene.

17 TREOVERFLATER Treoverflater skal tørkes av med en fuktig klut. Tørk av vanskelige flekker med et rengjøringsmiddel. GRILLRIST Bruk mildt såpevann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på vanskelige flekker. Skyll deretter med vann. RENGJØRE BRENNERNE Slå gassen AV med regulatorbryteren og koble fra sylinderen. Fjern avkjølingsristen. Rengjør brenneren med en myk børste eller blås den ren med trykkluft. Tørk deretter av med en klut. Rengjør tilstoppede porter med en piperenser eller stiv streng (som en utrettet binders). Inspiser brenneren for skade (sprekker eller hull). Hvis du oppdager skade, må brenneren byttes ut. Installer brenneren igjen, og kontroller at gassventilåpningene er riktig plassert og festet inne i brennerinntaket (venturi). SERVICE Det bør utføres service på gassgrillen hvert år, av en kompetent, registrert person. PLEIE OG VEDLIKEHOLD 1. Rist og plate Hvis stekeoverflatene er: - med kromoverflate: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk den nøye før lagring. - med proselensemalje-overflate: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk den nøye før lagring. - i støpejern: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk godt av før lagring og smør med vegetabilsk olje. Det anbefales å gjøre dette etter hver gangs bruk. 2. Anbefalinger før første gangs bruk Før du bruker apparatet for første gang, skal du varme det opp i 15 minutter med maksimal varme. Det kan oppstå noe lukt. 3. Matlaging

18 For å unngå mulig røyk som kan oppstå under matlaging, skal du fjerne deler med mye fett før steking. Pass på at det ikke samles opp fett på grillen. Ved fettbrann må du ikke bruke vann for å slukke. Dette kan skade brennerne. Slå av gasstankventilen umiddelbart. Smør stekeoverflaten med vegetabilsk olje. Dette vil hindre at maten fester seg. Slå av regulatorbryterne og gasstankventilen etter bruk. Forsikre deg om at grillen er helt avkjølt før rengjøring, flytting, tildekking eller lagring. 4. Opptenning Se opptenningsinstruksjonene som er trykket på kontrollpanelet på grillen og les dem nøye. 5. Oppbevaring Hvis grillen oppbevares innendørs, skal gasstanken oppbevares utendørs, borte fra direkte sollys og brennbare materialer. Ikke oppbevar gasstanken i kjeller eller ikke-ventilert område. Hvis du har tenkt å oppbevare grillen i lengre tid, skal du følge instruksjonene nedenfor: - vask og smør stekeoverflaten med vegetabilsk olje og oppbevar dem innendørs - fjern brennerne og smør dem med vegetabilsk olje pakk dem inn i avispapir - beskytt grillen med et tilpasset trekk eller med et laken - når du bruker apparatet etter at det har vært oppbevart over lengre tid, må du foreta en lekkasjetest SIKKERHETSREGLER 1. Dette apparatet er kun for utendørs bruk. Ikke blokker lufttilførselen til brennerne. 2. Les ALLE instruksjoner og sikkerhetsregler FØR du begynner monteringen. 3. Hvis du kjenner gasslukt: (1) slå av gasstankventilen, (2) slukk alle åpne flammer, (3) åpne lokket/dekselet, (4) utfør lekkasjetest,(5) hvis lukten fortsetter, ta kontakt med din LPG-leverandør. 4. Advarsel: Enkelte tilgjengelige deler kan være svært varme. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer varme deler. Hold små barn unna. Vær oppmerksom på varmen når du åpner lokket. 5. Åpne alltid grillokket forsiktig og langsomt, ettersom varme og damp inne i grillen kan gi alvorlig brannskade.

19 6. Ikke flytt apparatet mens det er i bruk. La ikke grillen være uten tilsyn når den er i bruk. 7. Hold brennbare materialer borte fra grillen. 8. Ikke oppbevar bensin eller andre farlige gasser eller væsker i nærheten av apparatet. 9. Innsprøyterne er stemplet med størrelse. Fjern aldri innsprøyterne fra ventilene. Enhver endring på grillen kan være farlig. 10. Hold gasstanken unna antennelseskilder når du bytter gasstank eller foretar lekkasjetest. 11. Bruk ikke kull eller annet brensel på dette apparatet. 12. Regulator medfølger ikke

20 SE BRUKSANVISNING EL TH MOBIL GASGRILL ANVÄND ENDAST MEDFÖLJANDE SLANG OCH SLANGKOPPLING! Om du behöver byta ut dessa, kontakta antingen vår kundtjänstavdelning eller din lokala återförsäljare. Om du använder ej godkända delar kan detta leda till fara för människor och miljö. Varningar Denna apparat är endast avsedd för utomhusbruk. Läs alla säkerhets- och monteringsanvisningar och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Alla gasledningar och anslutningar ska regelbundet läckagetestas. Använd aldrig öppen låga för att söka efter gasläckor. Håll området runt grillen fritt från lättantändligt material, exempelvis bensin och andra brännbara vätskor och gaser. Lättantändligt material får aldrig finnas närmare än på 1 cm avstånd från grillens topp, undersida, baksida och sidor. Låt aldrig barn hantera en gasgrill. Lämna inte grillen utan tillsyn medan den är i bruk. Iaktta rimliga försiktighetsåtgärder medan du använder din gasgrill. Försäkra dig om att gasslangen inte kommer i kontakt med varma ytor. Använd grillvantar eller liknande när du hanterar heta delar. Kraftig blåst och låg utomhustemperatur kan påverka gasgrillens effektivitet och grillresultaten, så tänk på dessa faktorer när du placerar grillen. Förtäring av alkohol eller receptbelagda/receptfria läkemedel kan påverka din förmåga att montera och använda grillen på ett säkert och korrekt sätt. Viktig säkerhetsinformation Kontrollera att grillen har monterats korrekt i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Kontrollera också att alla delar har dragits åt ordentligt. Lossa aldrig en gasanslutning medan grillen är i bruk. Kontrollera att alla gasanslutningar är ordentligt åtdragna innan du använder grillen. Om så inte är fallet ska du först stänga av gasbehållaren och sedan åtgärda gasanslutningarna. Läs både denna bruksanvisning och instruktionerna på kontrollpanelen omsorgsfullt. Lämna inte grillen utan tillsyn medan den är i bruk.

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Couv_253431808-B _SV.fm Page 1 Mercredi, 10. août 2011 3:34 15 Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning 253431808-B - 08/2011 - SV LU 253421758-A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere