COSENZA CE / PIN:359BT CM 106CM 56CM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM"

Transkript

1 COSENZA CM 106CM 56CM CE / PIN:359BT870

2 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte dem, skal du enten kontakte vores kundeserviceafdeling eller din lokale forhandler. Brug af uautoriserede dele kan medføre farlige tilstande og være til fare for omgivelserne. Advarsler Apparatet er kun designet til udendørs brug. Læs alle monterings- og sikkerhedsanvisninger grundigt, og gem denne vejledning til senere brug. Udfør regelmæssig lækagetest på alle forbindelser til gasforsyningsslangerne. Brug ikke åben ild til at kontrollere for gaslækager. Hold området omkring grillen fri for brandbare materialer, herunder benzin og andre letantændelige væsker og dampe. Der skal altid være en afstand på mm mellem brandbare materialer og grillens top, bund, bagside og sider. Børn må aldrig betjene en gasgrill. Grillen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug. Udvis almindelig ansvarlighed, når gasgrillen betjenes. Hold gasslangen væk fra varme overflader. Brug varmebestandige handsker til håndtering af varme dele. Kraftig vind og lave temperaturer kan påvirke varmen og ydelsen for din gasgrill, så der skal tages højde for disse elementer, når grillen opstilles i forbindelse med udendørs madlavning. Indtagelse af alkohol eller receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin kan påvirke brugerens evne til at samle apparatet korrekt eller betjene det på sikker vis. Vigtige bemærkninger vedrørende sikkerhed Sørg for, at apparatet er korrekt samlet i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Og at alle dele er ordentligt fastgjort. Forsøg ikke at afmontere gasanordninger, mens apparatet er i brug. Inden brug skal det sikres, at alle gasforbindelser er helt spændte. Hvis de ikke er

3 det, skal gasflasken lukkes, og alle gasforbindelser skal kontrolleres. Læs denne vejledning samt anvisningerne på betjeningspanelet grundigt. Grillen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i brug. I tilfælde af gaslækager skal gasflasken lukkes med det samme. Hold børn og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug, og indtil den er afkølet. Hold alle letantændelige væsker, dampe og materialer væk fra apparatet. Sørg for, at området omkring apparatet er godt ventileret. Brug ikke apparatet til andre formål end det tiltænkte. En regulator, der er i overensstemmelse med gældende nationale standarder, skal sluttes til gasflasken for at sikre, at det korrekte gastryk opretholdes. Foretag ikke ændringer af regulatortrykket eller på brænderne. Eventuelle ændringer af apparatet kan være farlige. Udfør lækagetest på alle gasforbindelser, hver gang du slutter regulatoren til gasflasken. Brug varmebestandige handsker, når du tilbereder mad på apparatet. DATAMÆRKAT FOR EL TH TRANSPORTABEL GRILL Produceret for JYSK a/s, Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Model: EL TH Kat: GAS TYPE: TILFØRSELTRYK: Samlet input: Injektorstørrelse: PIN: I3B/P(30) Propan,Butan 30 mbar 10,5 kw( 764 g/h) Φ0,81 mm 359BT870 * Kun til udendørsbrug *Læs vejledningerne grundigt inden brug *Visse dele kan være meget varme. Hold børn på afstand af grillen. *PRODUCERET I KINA VIGTIGT: Læs følgende instruktioner grundigt, og sørg for, at din grill monteres, samles og vedligeholdes korrekt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre alvorlig personskade og/eller materiel skade. Hvis du har spørgsmål vedrørende samling eller betjening, skal du kontakte din forhandler eller LPG-gasleverandør. Når apparatet og cylinderen bruges på jorden, skal de altid placeres på en plan og jævn overflade.

4 BEMÆRKNING TIL FORBRUGEREN: Gemmes til senere brug 1. Apparatet skal monteres minimum 1 meter fra alle brandfarlige materialer. 2. Grillen skal placeres på en ikke-brandbar, plan overflade 3. Sørg for, at grillen placeret et sted, hvor dårligt vejr ikke påvirker dens ydelse. TILSLUTNING AF GASCYLINDEREN TIL APPARATET Dette apparat er kun egnet til brug med butan- eller propangas under lavt tryk og monteret med egnet lavtryksregulator via en fleksibel slange. Slangen skal fastgøres med slangeclips på regulatoren og apparatet. 1 Når en injektors diameter er φ0,91, er denne grill indstillet til drift med en mbar-regulator med butangas og en 37 mbar-regulator med propangas eller en 30 mbar-regulator med butan-, propangas eller en blanding af disse. 2 Når en injektors diameter er φ0,81, er denne grill indstillet til drift med en 50 mbar-regulator med butan-, propangas eller en blanding af disse. Brug en egnet regulator, der er certificeret i henhold til BSEN 12864: Kontakt din LPG-gasleverandør for at få oplysninger om en egnet regulator til gascylinderen. Regulator og slange Slangen og regulatoren leveres ikke med dette apparat. Kun slanger, der overholder de nationale standarder i slutbrugerens land, må monteres på apparatet. Desuden er det kun en regulator med det korrekte udgangstryk for slutbrugerens land der må monteres. Denne regulator skal overholde kravene i EN 12684: Brugen af en forkert regulator eller slange er farligt. Kontroller altid, at du har anvendt de korrekte genstande, inden du bruger grillen. Slangen skal overholde de relevante standarder for slutbrugerens land. Slangen skal have en længde på 1,5 meter (maksimum). En slidt eller beskadiget slange skal udskiftes. Sørg for, at slangen ikke er tilstoppet, bøjet eller berører andre dele på grillen end dens tilslutning. Gasforsyningsslangen skal kontrolleres regelmæssigt og skal udskiftes, hvis den er beskadiget, eller som minimum hvert andet år. Opbevaring af apparatet Indendørs opbevaring af apparatet tillades kun, hvis cylinderen er afmonteret og fjernet fra apparatet. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares i den originale emballage og opbevares i et tørt, støvfrit miljø. Gascylinder Gascylinderen må ikke tabes eller håndteres hårdhændet! Hvis apparatet ikke er i brug, skal cylinderen afmonteres. Monter den beskyttende hætte på cylinderen igen, når den afmonteres fra apparatet.

5 Cylindere skal opbevares udendørs i lodret position og uden for børns rækkevidde. Cylinderen må aldrig opbevares ved temperaturer over 50 C. Cylinderen må ikke opbevares i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. RYG IKKE I NÆRHEDEN AF DEN. Denne grill er designet til udendørs brug og på sikker afstand af enhver form for brandbare materialer. Det er vigtigt, at der ikke er forhindringer over grillen, og at der opretholdes en minimumafstand på 1 m til siderne og bagsiden af apparatet. Det er vigtigt, at ventilationsåbningerne på apparatet ikke tildækkes. Grillen skal bruges på en plan, stabil og ikke-brandbar overflade. Apparatet skal beskyttes mod direkte træk og skal placeres væk fra eller beskyttes mod direkte indtrængen af dryppende vand (f.eks. regn). Hvis grillen bruges på et træbord, skal det beskyttes med et ikke-brandbart betræk, så træet ikke misfarves. Dele, der er forseglet af producenten eller dennes agent, må ikke ændres af brugeren. Ingen dele på denne grill må modificeres, og reparationer og vedligeholdelse må kun udføres af en CORGI-registreret servicetekniker. Tilslutning til apparatet Inden tilslutning skal det sikres, at der ikke sidder snavs i hovedet på gascylinderen, regulatoren, brænderen og brænderporte. Edderkopper og insekter kan bygge rede i apparatet og derved tilstoppe brænderen/venturislangen ved åbningen. En tilstoppet brænder kan medføre, at der opstår brand under apparatet. Rengør brænderhullerne med en kraftig piberenser. Fastgør slangen til apparatet ved at spænde den på tilslutningsgevindet med en skruenøgle. Hvis slangen udskiftes, skal den fastgøres til apparatet og regulatortilslutningerne med slangeklemmer. Afmonter regulatoren fra cylinderen (i henhold til anvisningerne, der følger med regulatoren), når grillen ikke er i brug. Grillen skal bruges i et godt ventileret område. Gennemstrømningen af forbrændingsluft til brænderen må ikke blokeres, når grillen bruges. BRUG KUN DENNE GRILL UDENDØRS. KONTROLLER FOR LÆKAGER INDEN BRUG Brug aldrig åben ild til at kontrollere for lækager. Brug altid en sæbevandsopløsning. Lækagetest: Udfør en lækagetest, hver gang der tilsluttes en ny gasflaske eller efter længere perioder, hvor apparatet ikke har været i brug.

6 Sørg for, at ventilen er korrekt justeret med venturien. Sørg for, at slangen ikke har revner eller sprækker og ikke er i kontakt med den nederste støbning inden hver ibrugtagning. VIGTIGT: Hvis du ikke kan standse en gaslækage, skal du slukke for gasflasken på ventilen og kontakte din lokale gasleverandør. Udfør denne lækagetest væk fra åben ild og gnister, og ryg ikke i nærheden! 1. Lav ca. 70 ml opløsning til lækagesporing ved at blande én del opvaskemiddel med tre dele vand. 2. Sørg for, at alle betjeningsknapper er i positionen OFF (FRA). 3. Slut regulatoren til gasflasken. Forsøg ikke at placere gasflasken under rullebordet, medmindre dette fremgår af anvisningerne. 4. Kontroller herefter sikker tilslutning, og åbn helt for gasflasken. 5. Børst følgende dele med sæbevand: - gasflaskens ventil - regulator - slange og slangeforbindelse - ventiler - svejsninger eller sammenføjninger på gasflasken VIGTIGT! Hvis der optræder bobler, er der en gaslækage. Sluk øjeblikkeligt for ventilen på gasflasken. 6. Hvis der opdages en lækage, spændes alle gasforbindelser efter, og fremgangsmåden gentages (trin 2 til 6). Efter lækagetesten slukkes der for ventilen på gasflasken. 7. Fjern betjeningsknapperne. 8. Hvis problemet med lækage fortsætter, skal du ikke selv forsøge at løse problemet. Kontakt din LPG-gasleverandør. TÆNDING AF DIN GRILL Tændingsvejledning 1. Drej betjeningsknappen med uret til positionen " ". 2. Åbn låget inden brug. 3. Slut regulatoren til gasflasken. Drej gasforsyningen til "ON" (TIL) på regulatoren. Brug sæbevand til at undersøge, om der er eventuelle gaslækager mellem flasken og regulatoren. 4. Tryk betjeningsknappen A ind, og drej den mod uret til den store position " ", og der høres et klik. Dette tænder brænderen. Hvis den ikke tændes, gentages fremgangsmåden tre eller fire gange.

7 5. Hvis brænderen ikke tændes, ventes der 5 minutter, og trin 4 gentages. 6. Når brænderen er tændt, gentages trin 4 og 5 for at tænde de andre brændere. 7. Juster varmen ved at dreje knappen til positionen High/Low (Høj/Lav). 8. Sådan slukkes grillen: Drej cylinderventilen eller regulatorkontakten til positionen "OFF" (FRA), og drej derefter alle betjeningsknapper på apparatet med uret til positionen " ". Tænding: Gaskugleventil med integreret piezotænding. Advarsel: Hvis brænderen ikke kan tændes, skal alle betjeningsknapper slukkes (med uret), og cylinderventilen skal også slukkes. Vent fem minutter, inden du forsøger at tænde brænderne igen. Inden der tilberedes mad første gang, skal grillen have været tændt i ca. 15 minutter med låget lukket og gassen indstillet til HIGH (HØJ). Dette vil "varmerense" de indvendige dele og fjerne lugt fra den lakerede overflade. Overvejelser vedrørende stegefladen af støbejern og grillristen med højtemperaturmaling under brug: 1. Formålet med højtemperaturmaling er udelukkende rustbeskyttelse. Inden der tilberedes mad første gang, skal stegefladen af støbejern og grillristen brændes tilstrækkeligt af i ca. 15 minutter. Når temperaturen under forbrændingsprocessen overstiger den temperatur, som malingen kan tåle, skaller malingen af, hvilket gør, at højtemperaturmalingen karboniseres. Skrab kulstofprodukterne, som dannes ved forbrændingen, af med en spartel, og smør dem med olie. Herefter kan grillen bruges som normalt. Dette sker ikke igen. Rengør grillen efter hver BRUG. BRUG IKKE slibende eller letantændelige rengøringsmidler, da de beskadiger produktets dele og kan antænde. Rengør med varmt sæbevand. ADVARSEL: De tilgængelige dele kan være meget varme. Sørg altid for, at børn aldrig kommer i nærheden af det varme apparat (heller ikke under afkøling!). Det anbefales at bruge beskyttende handsker (f.eks. grillhandsker), når der håndteres særligt varme komponenter. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGT: Enhver form for rengøring og vedligeholdelse må kun udføres, når grillen er afkølet og med gasforsyningen SLUKKET ved gascylinderen. RENGØRING "Afbrænding" af grillen, når den har været brugt (ca. 15 minutter) holder mængden af madrester nede på et minimum.

8 UDVENDIG OVERFLADE Brug et mildt rengøringsmiddel eller natron samt en varmtvandsopløsning. Ikke-slibende skurepulver kan anvendes på genstridige pletter, hvorefter der skylles efter med vand. Hvis grilllågets indvendige overflade ligner afskallet maling, er den fastbrændte fedtophobning omdannet til kulstof og skaller af. Rengør grundigt med kraftig sæbevand. Skyl med vand, og lad det tørre helt. BRUG ALDRIG OVNRENS. DEN INDVENDIGE SIDE AF GRILLENS BUND Fjern rester med en børste, skraber og/eller rengøringssvamp, og vask derefter med sæbevand. Skyl med vand, og lad det tørre. PLASTOVERFLADER Vask med en blød klud og varm sæbevand. Skyld med vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler, fedtfjerner eller koncentreret grillrens på plastdelene. TRÆOVERFLADER Træoverflader skal aftørres med en fugtig klud. Ved genstridige mærker aftørres der med en opløsning med rengøringsmiddel. GRILLRIST Brug en mild sæbevandsopløsning. Ikke-slibende skurepulver kan bruges på genstridige pletter, hvorefter der skylles efter med vand. RENGØRING AF BRÆNDERINDSATSEN Sluk for gassen på betjeningsknappen, og afmonter cylinderen. Fjern køleristen. Rengør brænderen med en blød børste, eller blæs den ren med trykluft, og tør efter med en klud. Rengør eventuelle tilstoppede porte med en piberenser eller en stiv tråd (f.eks. en åben papirclips). Undersøg brænderen for eventuelle skader (revner eller huller). Hvis der opdages skader, skal den udskiftes med en ny brænder. Genmonter brænderen, og kontroller, at gasventilåbningerne sidder korrekt og godt fast inden i brænderindgangen (venturi).

9 SERVICEEFTERSYN Din gasgrill skal efterses årligt af en kompetent, autoriseret person. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Rist og plade Hvis grilloverfladerne er: - med kromoverflade: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring. - med porcelænsemaljeret overflade: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring. - i støbejern: Vask med vand og sæbe eller med ikke-slibende rengøringsmiddel. Lad dem tørre helt inden opbevaring, og smør med vegetabilsk olie. Det anbefales at gøre dette, hver gang den har været brugt. 2. Anbefalinger inden brug første gang Inden apparatet bruges første gang, skal det forvarmes i 15 minutter ved fuld varme. Dette kan afgive lugt. 3. Tilberedning af mad For at undgå eventuel røgdannelse under tilberedning af mad, kan fedtholdige dele fjernes inden tilberedningen. Sørg for, at der ikke ophobes fedtholdigt saft på apparatet. I tilfælde af antændelse af fedtet må der ikke bruges vand til at slukke det. Det kan beskadige brænderne. Sluk øjeblikkeligt for ventilen på gasflasken. Smør grilloverfladerne med vegetabilsk olie, da det forhindrer, at maden hænger fast. Sluk for betjeningsknapperne og ventilen på gasflasken efter brug. Sørg for, at apparatet er helt afkølet inden det rengøres, flyttes, tildækkes eller stilles væk til opbevaring. 4. Tænding Se tændingsvejledningen, der er trykt på apparatets betjeningspanel, og læs den grundigt igennem. 5. Opbevaring Hvis apparatet opbevares indendørs, skal gasflasken opbevares udenfor og væk fra direkte sollys og letantændelige materialer. Opbevar ikke gasflasken i en kælder eller områder uden ventilation. Hvis du overvejer at opbevare dit apparat i en længere periode, skal du følge anvisningerne nedenfor: - Vask og smør grilloverfladerne med vegetabilsk olie, og opbevar dem indendørs. - Fjern brænderne, og smør dem med vegetabilsk olie. Pak dem ind i avispapir. - Beskyt apparatet med et tilpasset betræk eller med et tæppe.

10 - Når apparatet bruges efter længere tids opbevaring, skal det først lækagetestes. SIKKERHEDSREGLER 1. Dette apparat er kun til udendørs brug. Bloker ikke lufttilgangen til brænderne. 2. Læs ALLE anvisninger og sikkerhedsregler INDEN samlingen af apparatet påbegyndes. 3. Hvis du bemærker gaslugt: (1) Luk for gasflaskens ventil, (2) sluk enhver form for åben ild, (3) åbn låget og (4) fortsæt lækagetesten. (5) Hvis lugten stadig er til stede, skal du kontakte din LPG-gasleverandør. 4. Advarsel: Visse dele kan være meget varme. Brug varmebestandige handsker, når du håndterer varme dele. Hold børn på afstand af grillen. Vær opmærksom på varmen, når låget åbnes. 5. Åbn altid grilllåget forsigtigt og langsomt, da varme og damp, der er fanget under låget, kan medføre alvorlige forbrændinger. 6. Flyt ikke apparatet, når det er i brug. Når apparatet er tændt, må det aldrig efterlades uden opsyn. 7. Hold alle letantændelige materialer væk fra apparatet. 8. Opbevar ikke benzin eller andre farlige gasser eller væsker i nærheden af apparatet. 9. Injektorerne er mærket i forhold til størrelse. Fjern aldrig injektorerne fra ventilerne. Eventuelle ændringer af apparatet kan være farlige. 10. Hold gasflasken væk fra alle antændingskilder, når gasflasken skiftes eller en lækagetest fortsættes. 11. Brug ikke grillkul eller andre antændingskilder med dette apparat. 12. Regulator medfølger ikke

11 NO BRUKSANVISNING EL TH MOBIL GASSGRILL BRUK BARE DEN MEDFØLGENDE SLANGEN OG SLANGEKOBLINGEN! Hvis det er nødvendig å bytte dem ut, må du ta kontakt med vår kundeserviceavdeling eller din lokale forhandler. Bruk av deler som ikke er godkjent kan føre til redusert sikkerhet. Advarsler Produktet er kun konstruert for utendørs bruk. Les monteringsanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene, og ta vare på dem for senere bruk. Foreta regelmessige lekkasjetester på alle gasstilførselskoblinger. Ikke bruk flamme til å kontrollere for gasslekkasje. Hold området rundt grillen fritt for brennbare materialer, inkludert bensin og andre brennbare gasser og damp. Brennbare materialer bør aldri være nærmere enn 1000 mm fra toppen, bunnen, baksiden eller sidene på grillen. La aldri barn bruke gassgrillen. Ikke la grillen være uten tilsyn mens den er i bruk. Utvis rimelig varsomhet når du bruker gassgrillen. Hold gasslangen unna varme overflater. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer varme deler. Sterk vind og lave temperaturer kan påvirke oppvarmingen og ytelsen til gassgrillen, så du bør ta hensyn til disse faktorene når du setter grillen utendørs for å lage mat. Bruk av alkohol eller legemidler med eller uten resept kan svekkes brukerens evne til å montere eller bruke produktet på en trygg måte. Viktige sikkerhetsinstruksjoner Kontroller at produktet er satt riktig sammen i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Alle deler skal være godt festet. Ikke forsøk å koble fra noen gasskoblinger når gassgrillen er i bruk. Kontroller at gasskoblingene er godt festet før bruk. Hvis ikke skal du slå av gasstanken og kontrollere alle gasskoblinger. Les denne håndboken og instruksjonene på kontrollpanelet nøye. Ikke la grillen være uten tilsyn mens den er i bruk. Ved gasslekkasje skal du slå av gasstanken umiddelbart.

12 Hold små barn og kjæledyr unna grillen når den er i bruk og inntil den er avkjølt. Hold brennbare væsker, damp eller materialer unna grillen. Pass på at området rundt grillen er godt ventilert. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det det er beregnet for. En regulator som er i samsvar med gjeldende nasjonal norm må kobles til gasstanken for å få riktig gasstrykk. Ikke gjør noen endringer på regulatortrykket eller brennerne. Enhver endring på grillen kan være farlig. Utfør lekkasjetest på gasskoblingene hver gang du kobler regulatoren til gasstanken. Bruk varmebestandige hansker når du lager mat på grillen. DATASKILT FOR EL TH MOBIL GRILL Produsert for: JYSK a/s, Sødalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Modell: EL TH Kat: I3B/P(30) GASSTYPE: TILFØRSELSTRYKK: Totalt inntak: Innsprøyterstørrelse : PIN: *Kun for utendørs bruk Propan,Butan 30 mbar 10,5 kw( 764 g/h) Φ0,81 mm 359BT870 *Les alltid instruksjonene nøye før bruk. *Noen deler kan være svært varme hold små barn unna *Produsert i Kina VIKTIG: Les de følgende instruksjonene nøye og pass på at grillen er riktig installert, montert og vedlikeholdt. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom. Hvis du har spørsmål vedrørende montering eller drift, kan du ta kontakt med forhandleren eller LPG Gas Company. Når grillen brukes på bakken, skal både grillen og sylinderen stå på flatt underlag. MERKNAD TIL KUNDEN: Oppbevar for fremtidig bruk 1. Grillen må være installert minst 1 meter vekk fra evt. brennbare materialer. 2. Grillen skal stå på en flat, ikke-brennbar overflate 3. Pass på at grillen står i et område der bruken ikke vil påvirkes av dårlig vær.

13 KOBLE GASSYLINDEREN TIL APPARATET Dette apparatet er bare egnet for bruk med butan- eller propangass med lavt trykk og utstyrt med riktig lavtrykksregulator via en fleksibel slange. Slangen skal festes til regulatoren og apparatet med slangeklemmer. 1 Når diameteren på innsprøyteren er φ0,91, er denne grillen stilt inn for å drive en mbar regulator med butangass og en 37 mbar regulator med propangass, eller en 30 mbar regulator med butan- eller propangass eller en blanding av disse. 2 Når innsprøyterens diameter er φ0,81, er grillen stilt inn til å drive en 50 mbar regulator med butan- eller propangass eller en blanding av disse. Bruk en egnet regulator som er sertifisert etter BSEN 12864: Kontakt din LPG-forhandler for informasjon om egnet regulator for gassylinderen. Regulator og slange Slangen og regulatoren leveres ikke sammen med dette apparatet. Bare en slange som er i samsvar med nasjonale normer i det aktuelle landet, må monteres på grillen. En regulator med riktig uttakstrykk for det aktuelle landet må også monteres. Denne regulatoren må oppfylle kravene i EN 12684: Bruk av feil regulator eller slange er utrygt; kontroller alltid at du har riktige deler før du bruker grillen. Den slangen som brukes, må oppfylle den relevante standarden for det landet der den brukes. Slangen må være 1,5 meter lang (maksimalt). Slitt eller skadet slange må byttes ut. Pass på at slangen ikke er tett, bøyd eller i kontakt med noen del av grillen, bortsett fra ved koblingen. Gasstilførselsslangen bør kontrolleres regelmessig og skal byttes ut hvis den er skadet, og minst hvert annet år. Oppbevaring av grillen Oppbevaring av et apparat innendørs er bare tillatt dersom sylinderen er koblet fra og fjernet fra apparatet. Når apparatet ikke skal brukes på en stund, skal det lagres i originalemballasje og oppbevares på et støvfritt sted. Gassylinder Gassylinderen skal ikke slippes ned eller håndteres uforsiktig! Hvis grillen ikke er i bruk, skal sylinderen være frakoblet. Sett på beskyttelseshetten på sylinderen etter at sylinderen er koblet fra apparatet. Sylinderen bør oppbevares utendørs, stående, og utenfor rekkevidde for barn. Sylinderen må aldri lagres på steder der temperaturen kan komme over 50 C. Ikke oppbevar sylinderen i nærheten av flammer, pilotflammer eller andre antennelseskilder. RØYKING FORBUDT. Denne grillen er utformet for utendørs bruk, i trygg avstand fra brennbare materialer.

14 Det er viktig at det ikke er noen hindringer i overkant og at det er en minimumsavstand på 1 m fra siden eller baksiden på grillen. Det er viktig at lufteåpningene på grillen ikke blokkeres. Grillen skal brukes på et flatt, stabilt, ikke-brennbart underlag. Apparatet bør beskyttes mot direkte trekk og skal plasseres unna eller beskyttes mot direkte inntrenging av dryppende vann (f.eks. regn). Hvis den brukes på et trebord, må bordet beskyttes med et ikke-brennbart dekke for å unngå at treet misfarges. Deler som er forseglet av produsenten eller produsentens agent, må ikke endres av brukeren. Det må ikke gjøres noen endringer på noen deler av denne grillen, og reparasjoner og vedlikehold skal bare utføres av en CORGI-registrert tekniker. Koble til apparatet Før tilkobling må du påse at det ikke finnes urenheter i gassylinderhodet, regulatoren, brennerne eller brennerportene. Edderkopper og insekter kan holde til i og blokkere åpningen på brenneren/venturi-slangen. En blokkert brenner kan føre til brann under grillen. Rengjør brennerhullene med en grov piperenser. Fest slangen på apparatet ved bruk av en skiftenøkkel for å stramme slangen på koblingsgjengene. Hvis slangen byttes ut, må den festes til grillen og regulatorkoblingene med slangeklemmer. Koble regulatoren fra sylinderen (i henhold til anvisningene som følger med regulatoren) når grillen ikke er i bruk. Grillen må brukes i et godt ventilert område. Ikke hindre strømmen av forbrenningsluft til brenneren når grillen er i bruk. BRUK DENNE GRILLEN BARE UTENDØRS. KONTROLLER FOR LEKKASJER FØR BRUK Se aldri etter lekkasjer med en åpen flamme. Bruk alltid såpevann. Lekkasjetesting: Test for lekkasjer hver gang en ny gasstank kobles til eller når grillen ikke har vært brukt på lenge. Pass på at ventilen er riktig innrettet med venturien. Pass på at det ikke er sprekker eller rifter i slangen og at den er unna bunnlokket før hver gangs bruk. VIKTIG: Hvis du ikke kan stoppe en gasslekkasje, skal du slå av gasstankventilen og kontakte din lokale gasstankforhandler. Utfør denne lekkasjetesten borte fra åpen ild eller gnister, og ikke røyk!

15 1. Lag 0,5 1 dl lekkasjedetekteringsvæske ved å blande 1 del oppvaskmiddel med 3 deler vann. 2. Pass på at alle regulatorbrytere er i AV-stilling. 3. Koble regulatoren til gasstanken. Ikke forsøk å sette gasstanken under trallen, med mindre du får beskjed om det. 4. Når du har sikret trygg tilkobling, åpner du gasstanken helt. 5. Børst over følgende deler med såpevann: - gasstankventil - regulator - slange og slangekoblinger - ventiler - sveiser eller sømmer på gasstanken VIKTIG! Hvis det blir bobler, er det en gasslekkasje. Slå av gasstankventilen umiddelbart / 6. Hvis det er lekkasje, strammer du alle gasskoblingene på nytt og gjentar prosedyren (trinn 2 til 6). Etter lekkasjetesten slår du av gasstankventilen. 7. Fjern regulatorbryterne. 8. Hvis lekkasjen fortsetter, skal du ikke prøve å reparere problemet selv. Ta kontakt med din LPG-leverandør. TENNE OPP GRILLEN Opptenningsinstruksjoner 1. Drei reguleringsbryteren med urviseren til " "-stilling. 2. Åpne lokket før bruk. 3. Koble regulatoren til gassflasken. Sett gasstilførselen på " PÅ" på regulatoren. Bruk såpevann til å se etter gasslekkasjer mellom flasken og regulatoren. 4. Trykk ned regulatorbryter A og drei den mot urviseren til høy stilling. Det høres et klikk som tenner brenneren. Hvis den ikke tennes, kan du gjenta prosessen 3 eller 4 ganger. 5. Hvis brenneren fremdeles ikke tennes, venter du i 5 minutter og gjentar trinn Når brenneren er tent, gjentar du trinn 4 og 5 for å tenne de andre brennerne. 7. Juster varmen ved å dreie bryteren til Høy/Lav-stilling. 8. For å slå av grillen: Drei sylinderventilen eller regulatorbryteren til "'AV"-stilling og drei deretter alle regulatorbryterne på grillen med urviseren til " "-stilling. Tenning: Pluggtype gassventil med integrert piezo-tenning. Advarsel: Hvis ikke brenneren tennes, skal du slå av alle regulatorbryterne (med urviseren) og slå av sylinderventilen. Vent i 5 minutter før du prøver å slå på tennerne igjen.

16 Før du lager mat første gang, skal du la grillen stå på i ca. 15 minutter med lokket lukket og gassen på HØY. Dette vil "varmerengjøre" de interne delene og fjerne lukt fra de lakkerte overflatene. Hensyn som må tas for matlagingsplate i støpejern og grillrist i høytemperaturmaling når den er i bruk: 1. Høytemperaturmalingen har bare en rustforebyggende funksjon. Før du lager mat første gang, må du brenne av stekeplaten i støpejern og grillristen i ca. 15 minutter. I løpet av denne forbrenningsprosessen, når temperaturen blir så høy at malingen ikke tåler det, faller malingen av. Prosessen innebærer en karbonisering av høytemperaturmalingen. Skrap av karbonproduktene som forårsakes av forbrenningen med en skrape, og smør overflaten med olje. Deretter kan den brukes på vanlig måte. Dette vil ikke skje flere ganger. Rengjør grillen etter hver BRUK. IKKE bruk ripende eller brennbare rengjøringsmidler, da dette vil skade produktdelene og kan forårsake brann. Rengjør i varmt såpevann. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn unna den varme grillen hele tiden, også mens det avkjøles! Det anbefales å bruke vernehansker (f.eks. grillvotter) ved håndtering av særlig varme komponenter. RENGJØRING OG PLEIE FORSIKTIG: All rengjøring og alt vedlikehold bør utføres når grillen er kald og med gasstilførselen skrudd AV ved gassylinderen. RENGJØRING "Brenn av" grillen etter hver bruk (i ca. 15 minutter) for å redusere matrester til et minimum. YTRE OVERFLATE Bruk et mildt vaskemiddel eller bikarbonat og varmt vann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på vanskelige flekker. Skyll deretter med vann. Hvis overflaten på grillokket ser ut som maling som skaller av, er det oppsamlet stekefett som er karbonisert og skaller av. Rengjør grundig med sterkt, varmt såpevann. Skyll med vann og la den tørke helt. BRUK ALDRI OVNSRENS. INNSIDEN AV GRILLBUNNEN Fjern rester ved bruk av en børste, skrape og/eller rengjøringsklut, og vask deretter med såpevann. Skyll med vann og la den tørke. PLASTOVERFLATER Rengjør med en myk klut og varmt såpevann. Skyll med vann. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, avfettingsmiddel eller konsentrert grillrengjøringsmiddel på plastdelene.

17 TREOVERFLATER Treoverflater skal tørkes av med en fuktig klut. Tørk av vanskelige flekker med et rengjøringsmiddel. GRILLRIST Bruk mildt såpevann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på vanskelige flekker. Skyll deretter med vann. RENGJØRE BRENNERNE Slå gassen AV med regulatorbryteren og koble fra sylinderen. Fjern avkjølingsristen. Rengjør brenneren med en myk børste eller blås den ren med trykkluft. Tørk deretter av med en klut. Rengjør tilstoppede porter med en piperenser eller stiv streng (som en utrettet binders). Inspiser brenneren for skade (sprekker eller hull). Hvis du oppdager skade, må brenneren byttes ut. Installer brenneren igjen, og kontroller at gassventilåpningene er riktig plassert og festet inne i brennerinntaket (venturi). SERVICE Det bør utføres service på gassgrillen hvert år, av en kompetent, registrert person. PLEIE OG VEDLIKEHOLD 1. Rist og plate Hvis stekeoverflatene er: - med kromoverflate: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk den nøye før lagring. - med proselensemalje-overflate: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk den nøye før lagring. - i støpejern: vask med såpe og vann eller med et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Tørk godt av før lagring og smør med vegetabilsk olje. Det anbefales å gjøre dette etter hver gangs bruk. 2. Anbefalinger før første gangs bruk Før du bruker apparatet for første gang, skal du varme det opp i 15 minutter med maksimal varme. Det kan oppstå noe lukt. 3. Matlaging

18 For å unngå mulig røyk som kan oppstå under matlaging, skal du fjerne deler med mye fett før steking. Pass på at det ikke samles opp fett på grillen. Ved fettbrann må du ikke bruke vann for å slukke. Dette kan skade brennerne. Slå av gasstankventilen umiddelbart. Smør stekeoverflaten med vegetabilsk olje. Dette vil hindre at maten fester seg. Slå av regulatorbryterne og gasstankventilen etter bruk. Forsikre deg om at grillen er helt avkjølt før rengjøring, flytting, tildekking eller lagring. 4. Opptenning Se opptenningsinstruksjonene som er trykket på kontrollpanelet på grillen og les dem nøye. 5. Oppbevaring Hvis grillen oppbevares innendørs, skal gasstanken oppbevares utendørs, borte fra direkte sollys og brennbare materialer. Ikke oppbevar gasstanken i kjeller eller ikke-ventilert område. Hvis du har tenkt å oppbevare grillen i lengre tid, skal du følge instruksjonene nedenfor: - vask og smør stekeoverflaten med vegetabilsk olje og oppbevar dem innendørs - fjern brennerne og smør dem med vegetabilsk olje pakk dem inn i avispapir - beskytt grillen med et tilpasset trekk eller med et laken - når du bruker apparatet etter at det har vært oppbevart over lengre tid, må du foreta en lekkasjetest SIKKERHETSREGLER 1. Dette apparatet er kun for utendørs bruk. Ikke blokker lufttilførselen til brennerne. 2. Les ALLE instruksjoner og sikkerhetsregler FØR du begynner monteringen. 3. Hvis du kjenner gasslukt: (1) slå av gasstankventilen, (2) slukk alle åpne flammer, (3) åpne lokket/dekselet, (4) utfør lekkasjetest,(5) hvis lukten fortsetter, ta kontakt med din LPG-leverandør. 4. Advarsel: Enkelte tilgjengelige deler kan være svært varme. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer varme deler. Hold små barn unna. Vær oppmerksom på varmen når du åpner lokket. 5. Åpne alltid grillokket forsiktig og langsomt, ettersom varme og damp inne i grillen kan gi alvorlig brannskade.

19 6. Ikke flytt apparatet mens det er i bruk. La ikke grillen være uten tilsyn når den er i bruk. 7. Hold brennbare materialer borte fra grillen. 8. Ikke oppbevar bensin eller andre farlige gasser eller væsker i nærheten av apparatet. 9. Innsprøyterne er stemplet med størrelse. Fjern aldri innsprøyterne fra ventilene. Enhver endring på grillen kan være farlig. 10. Hold gasstanken unna antennelseskilder når du bytter gasstank eller foretar lekkasjetest. 11. Bruk ikke kull eller annet brensel på dette apparatet. 12. Regulator medfølger ikke

20 SE BRUKSANVISNING EL TH MOBIL GASGRILL ANVÄND ENDAST MEDFÖLJANDE SLANG OCH SLANGKOPPLING! Om du behöver byta ut dessa, kontakta antingen vår kundtjänstavdelning eller din lokala återförsäljare. Om du använder ej godkända delar kan detta leda till fara för människor och miljö. Varningar Denna apparat är endast avsedd för utomhusbruk. Läs alla säkerhets- och monteringsanvisningar och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Alla gasledningar och anslutningar ska regelbundet läckagetestas. Använd aldrig öppen låga för att söka efter gasläckor. Håll området runt grillen fritt från lättantändligt material, exempelvis bensin och andra brännbara vätskor och gaser. Lättantändligt material får aldrig finnas närmare än på 1 cm avstånd från grillens topp, undersida, baksida och sidor. Låt aldrig barn hantera en gasgrill. Lämna inte grillen utan tillsyn medan den är i bruk. Iaktta rimliga försiktighetsåtgärder medan du använder din gasgrill. Försäkra dig om att gasslangen inte kommer i kontakt med varma ytor. Använd grillvantar eller liknande när du hanterar heta delar. Kraftig blåst och låg utomhustemperatur kan påverka gasgrillens effektivitet och grillresultaten, så tänk på dessa faktorer när du placerar grillen. Förtäring av alkohol eller receptbelagda/receptfria läkemedel kan påverka din förmåga att montera och använda grillen på ett säkert och korrekt sätt. Viktig säkerhetsinformation Kontrollera att grillen har monterats korrekt i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Kontrollera också att alla delar har dragits åt ordentligt. Lossa aldrig en gasanslutning medan grillen är i bruk. Kontrollera att alla gasanslutningar är ordentligt åtdragna innan du använder grillen. Om så inte är fallet ska du först stänga av gasbehållaren och sedan åtgärda gasanslutningarna. Läs både denna bruksanvisning och instruktionerna på kontrollpanelen omsorgsfullt. Lämna inte grillen utan tillsyn medan den är i bruk.

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

12715 SWE - 2008 JA Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12715 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere