Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014"

Transkript

1 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland Fokus på at mindske afstanden mellem udbydere af turismeprodukter og nuværende og kommende turister gennem brug af ny digital teknologi. Sydvestjysk Udviklingsforum kr. Projektet skal kortlægge nye digitale muligheder inden for oplevelsesformidling samt målgruppernes kendskab til, ønsker til og brug af ny digital teknologi. Der skal udvikles en strategi for anvendelse af digital markedsføring i området. Særlige feriesteder Projektet har fokus på udviklingen af kystturisme på 20 udvalgte feriesteder. Videncenter for Kystturisme kr. Blåvand og Henne Strand, som begge ligger i Naturpark Vesterhavet, er blandt de 20 udvalgte kystbyer og indgår i projektet Kultur Side 1 af 9

2 Naturen til bords Udvikling af lokale kvalitetsfødevarer og nye spiseoplevelser gennem netværksdannelse, uddannelsesforløb og udviklingstiltag Varde Erhvervs- og Turistråd Udviklingsplaner for kystbyerne Blåvand, Vejers, Henne Strand og Nymindegab En beskrivelse af byernes udvikling, samt mulige projekter for de enkelte indsatsområder i kystbyerne for at fremme stedets attraktivitet. Varde Kommune 1 Nymindegab medio 2014 Vejers Henne Strand Blåvand 400 mandetimer Finansieres af Varde Kommune som led i turismestrategien Museumscenter Blåvand Ombygning af Tirpitz-bunkeren til et nyt storslået museumscenter med moderne arkitektur. Museumscenteret samler flere mindre museer om blandt andet anden verdenskrig, ravmuseet og det lille lokalmuseum Blåvand Museum. Museet indgår også som formidlingspunkt i projektet Fortællinger i Naturpark Vesterhavet Museet for Varde By og Omegn 1 Forventes åbnet kr. Museumscenteret finansieres af A.P. Møller-fonden og Varde Kommune har støttet projektet med 12 millioner Formidling Fortællinger i Naturpark Vesterhavet Varde Kommune arbejder fra 2013 på det treårige pilotprojekt Fortællinger i Naturpark Vesterhavet vil give gæsterne bedre og lettere adgang til områdets unikke naturfortællinger og kulturhistorie ved hjælp af en app. I projektet bliver der etableret fem formidlingshytter, som på udvalgte Varde Kommune december kr. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne Side 2 af 9

3 steder får tilknyttet et handicapvenligt toilet. Alle formidlingspunkter for et gratis tilgængeligt WIFI og touchskærme, hvor gæsten kan søge informationer i tilknytning til området de befinder sig i, men også øvrige tilbud. Ved to af formidlingsstederne etableres der cykelpitstop med cykelpumper og lappemuligheder i samarbejde med Powered by Cyclingprojektet Panorame. Projektets samarbejdspartnere er lokale aktører og Friluftsrådet. Formidlingsture Udvikling af formidlingsture med vidensindhold til borgere og udenlandske gæster er fortsat et indsatsområde. Som supplement til eksisterende formidlingsture, hvor forskellige temaer som fugletræk, malerkolonien, Filsøs natur og kulturhistorie, udvikles nye formidlingsture og arrangementer. Der kunne eksempelvis være fokus på kulinariske naturoplevelser som naturens spisekammer i regi af Naturen til bords eller guidede ture på cykel, til hest eller guidede løbeture. Varde Kommune i samarbejde med Destination Sydvestjylland, Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde 1 Per år minimum et nyt arrangement eller ny formidling 50 mandetimer Desuden vil der fremadrettet blive fokuseret på nye segmenter. Side 3 af 9

4 Formidlernetværk Destination Sydvestjylland og Varde Kommunes turismestrategi retter begge deres fokus på at videreudvikle markedet og at tilpasse tilbuddene til efterspørgslen. Her tænkes eksempelvis på at koble arrangementer i en pakkerejse, eksempelvis Brunst og Brøl eller Grå Sol med overnatning eller en aktiv weekend kombineret med overnatning. Tilbudspakkerne skal udvikles, således de tiltrækker målgrupperne inden for forskellige segmenter. Der vil også fokuseres på at øge antallet af guidede ture på engelsk og tysk. Dette vil ske isamarbejde med natur- og kulturformidlere, som allerede sammen udgiver folderen Ta på tur. I dag afholder flere forskellige virksomheder formidlingsture i Naturpark Vesterhavet, herunder NaturKulturVarde, Museet for Varde By og Omegn og Naturstyrelsen. Herudover findes der private aktører, som også tilbyder formidlingsture i naturparkområdet. Der etableres et formidlernetværk/- forum under Naturpark Vesterhavet, hvor formidlere har mulighed for at møde hinanden og blive orienteret om nye tiltag i naturparken. Varde Kommune 1 Foråret kr. Side 4 af 9 15 mandetimer Første møde i netværket finansieres af Varde Kommune, men sidenhen er det tanken, at deltagerne selv betaler et beløb på maks. 300 kr. for deltagelse og mødeforplejning

5 Her kan lodsejere ligeledes formidle tiltag på deres arealer. F.eks. stillezoner, nye græsningsinitiativer, driftsplaner m.v. Kort over Naturpark Vesterhavet Udgivelse af et kort over naturparkområdet, som formidler områdets natur, kultur, friluftsliv og oplevelsesmuligheder til borgere og gæster Varde Kommune i samarbejde med Varde Erhvervs- og Turistråd 1 Revideret version foråret mandetimer inkl. grafisk arbejde Hjemmeside Forbedring af Naturpark Vesterhavets hjemmeside. Formålet er at samle aktiviteter og nyheder på naturparkens hjemmeside. Dermed sikres, at information bliver let tilgængelig for den besøgende, der via hjemmesiden kan søge viden om aktiviteter, som de er interesserede i. Varde Kommune, team Natur og Park 1 Foråret kr. 150 timer Hjemmesiden bliver tilgængelig på dansk, tysk og engelsk. Friluftsliv Powered by Cycling Panorama er et landsdækkende projekt og har formålet at tilføje nyt indhold - gode oplevelser på cykel - til den traditionelle kystturisme. Destination Sydvestjylland og Dansk Cyklistforbund kr. Panorama etablerer i Naturpark Vesterhavet to sløjferuter af overkommelig længde på de to kystcykelruter. I tilknytning til projektet forbedres skiltningen langs Side 5 af 9

6 ruten samt der indrettes pitstop med cykelpumper og lappemuligheder Udviklingsrådet for Blåvandshuks stiprojekt Udviklingsrådet Blåvandshuk etablerer efter aftale med Naturstyrelsen og øvrige mindre lodsejere to-tre nye vandreruter i området omkring Tirpitz og Ho Plantage. Formålet er at give lokale og gæster nye muligheder for at opleve den unikke natur og omgivelserne på lidt usædvanlige steder. Udviklingsrådet Blåvandshuk mandetimer kr. Udviklingsrådet afmærker stierne, mens Varde Kommune bidrager med kortoversigt over ruterne og har givet økonomisk støtte i form af indkøb af afmærkningspæle. Sydbank har bevilliget kr. til projektet, som bl.a. er gået til indkøb af piktogrammer. Naturoplevelser og sikring af adgangsforhold til observationssteder, strandene og fredede steder I Naturpark Vesterhavet ejes områderne af private lodsejere og Varde Kommune råder kun lidt over projekter. I samarbejde med lodsejerne bidrager kommunen primært med sagsbehandlingen, synliggørelse og kvalificering af projekter. Varde Kommune, NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn, Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen og Forsvaret 1 Indtil 2018 forventes det, at der er minimum to nye tiltag 100 Mandetimer Min 5 mio. kr., som blandt andet er finansieret gennem RealDania Det nuværende arbejde med at forbedre mulighederne for naturoplevelser fortsættes, og også projekter med fokus på Side 6 af 9

7 gangbesværede og handicapvenlighed, hvor det er muligt. Der kan udarbejdes en guide, som beskriver adgangsmulighederne fx på en skala fra 1-5. Forbedringen af adgangen til naturoplevelser kan især have fokus på udbedring af stiforløb, gøre fugletårne og strandene mere adgangsvenlige for handicappede og eksempelvis vil adgangen til fredede områdes tilgængeliggøres bl.a. med bedre parkering i umiddelbar nærhed. RealDania har et større projekt sammen med Naturfonden, hvor der rejses udkigsfaciliteter på søen, som er tilgængelige via en bro, hvorfra den genetablerede Filsø kan nydes. Projektet har blandt andet givet anledning til at etablere en ny indkørsel til parkeringspladsen for at forstyrre beboerne ved Filsø mindst muligt. Projektet styres i samarbejde med Naturstyrelsen Natur Øget naturpleje Inden for naturpleje er der tale om privatejet områder i naturparken, hvor Varde Kommune ikke har meget indflydelse på naturplejen. Kommunen bidrager primært med Varde Kommune Driftsansvarlige for arealerne er de respektive lodsejere: Forsvaret, Naturstyrelsen, Aage V Lodsejerne har deres eget naturplejebudget Varde Kommune bidrager med i alt 150 Side 7 af 9

8 sagsbehandling, synliggørelse og kvalificering af projekter i samarbejde med lodsejerne. Forsvaret har en omfattende driftsog plejeplan for deres øvelse- og skydeterræn i Naturpark Vesterhavet. Forsvaret er i gang med et omfattende projekt af afgræsning på deres arealer, hvor den skal være i overensstemmelse med øvelses- og skydeaktiviteter og hvilken dyreart, der er velegnet i det pågældende område. Naturstyrelsen har også planer om at udvide afgræsning på deres arealer med forskellige dyr, ligesom der i naturparken er etableret et Fårelaug i Nymindegab og Aage V. Jensen Naturfond bruger får og kvæg på deres arealer rundt om den genetablerede Filsø. Jensen Naturfond og øvrige lodsejere timer fordelt på sagsbehandling, kvalificering, koordinering m.v. Der vil være øget fokus på naturpleje med f.eks. afgræsning af flere arealer i naturparken. I samarbejde med lodsejerne sættes der delmål for hvert år frem til 2018, ligesom arealernes størrelse defineres nærmere. Kortlægning og sektionering af strandene Som led i beskyttelse af strandene og at opnå den bedst tænkelige brug af arealerne udarbejdes der et udkast til sektionering. Sektioneringen vil danne rammerne for at kunne beskytte særligt udsatte områder og Varde Kommune Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Forsvaret, Varde Kommune, repræsentanter fra 1 Forår mandetimer Side 8 af 9

9 dyr fx ynglefugle. Ved at kortlægge strandbrugen kan naturparken give gæsterne anbefalinger til fx familievenlige strande, drageflyvning, windsurfing osv. Der udarbejdes et forslag i samarbejde med lodsejerne. Forslaget sendes til politisk behandling i Varde Kommunes byråd campingpladserne, Varde Erhvervs- og Turistråd Sum 985 mandetimer kr. Side 9 af 9

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Naturparkplan Varde Kommune 2013

Naturparkplan Varde Kommune 2013 Naturparkplan Varde Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Baggrund...4 Tæt samspil...4 Formål... 4 Vision for Naturpark Vesterhavet...4 Geografisk afgrænsning af Naturpark Vesterhavet...4 I forlængelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VERSION 1 2014 KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune VANDSPORTSTURISME CYKELTURISME LYSTFISKERTURISME

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad. Dok.nr. 17287-13 Sagsnr. 12-4856. Input til turismestrategi fra interessentmøder

Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad. Dok.nr. 17287-13 Sagsnr. 12-4856. Input til turismestrategi fra interessentmøder Input til turismestrategi fra interessentmøder Input fra dialogmøde med Blåvand/Ho-området Samarbejde Man kan forbedre vejen Hvidbjerg Strand Camping til stranden bliver til grusvej. At hovedvejen til

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Porten til Naturpark Randers Fjord

Porten til Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt,

Læs mere

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted 113.000 Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets

Læs mere

OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING

OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 1 BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 6 DELPROJEKTER OG 1 TVÆRGÅENDE PROJEKT, SAMT DIVERSE BILAG TIL ANSØGNING VEDRØRENDE: OPLEVELSESØKONOMI

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger I første projektperiode 2011-2013 blev formidlingsnetværket etableret, og der blev udviklet et bredt udvalg af formidlingstilbud til en række af nationalparkens

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby

BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby BLÅVAND - Den nye nordiske kystferieby VISION Blåvand - sammenhæng mellem byen, naturen og stranden Vores vision Promoverende og rekreativ relationszone mellem Naturpark Vesterhavet/Kallesmærsk Hede og

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020

BILAG UDVIKLINGSPLAN. Oksbøl 2020 BILAG UDVIKLINGSPLAN Oksbøl 2020 INDSATSOMRÅDER TIL OKSBØL 2020 I samspil med naturen 1. Outdoorpark West 2. Overnat i Oksbøls unikke natur 3. Danmarks største galleri i naturen 4. I skovens dybe stille

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere