På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22"

Transkript

1 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde

2 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre grundlaget for trafikantservice, herunder mulighederne for inddragelse af private parter (20 mio. kr.) Praktisk demonstration: begrænset område, eksisterende data Beslutningsgrundlag: funktionelt, driftsmæssigt, organisatorisk, økonomisk Udbud til private leverandører 2

3 Vi bruger allerede ITS 3

4 Oplevet og formidlet virkelighed VENSTRE SPOR SPÆRRET 300 m 4

5 Digitalt Vejnet 5

6 Modellen Miljø Fremkommelighed Sikkerhed Service NYTTE Kørselsafgift beregning Hastigheds regulering Trafikplanlægning Vejforvaltning Ruteoptimering Kobling til koll. trafik ANVENDELSER GRUNDLAG 6

7 Visionen Et landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret Digitalt Vejnet. Skal være alment accepteret til en række anvendelser som f.eks. beregning af kørselsafgifter, hastighedskort, rutevejledning og øvrig service til trafikanterne, samt planlægning og vejforvaltning. Data om vejnet hos myndigheder, vejman.dk og Rosy. Leverandører af systemer, data og GPS. Forprojekt Resulterer i beslutningsgrundlag Fase 1 Udviklng Fase 2 Afprøvning Videre udvikling Hovedprojekt? Fase 3 Landsdækkende implementering Vision Nu-situation Landsdækkende Digitalt Vejnet 7

8 Et landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret Digitalt Vejnet Fælles national datamodel. Eksisterende data anvendes. Data suppleres i relevant omfang. Data kobles sammen til et landsdækkende digitalt vejnet. Kvaliteten dokumenteres (metadata). Veldefinerede grænseflader for adgang til data. Data ajourføres ved kilden. Serviceorienteret arkitektur (løst koblede elementer). 8

9 Forprojekt - 7 kommuner 9

10 Kommunerne i forprojektet Hvad kan kommunerne få ud af at være med i forprojekt om Digitalt Vejnet? Ajourførte data i vejforvaltningssystemerne. Digital forvaltning på forkant med udviklingen. Styr på processerne. Deltage i demonstrationsprojekter. Påvirke Digitalt Vejnet til fordel for kommunerne. 10

11 Udveksling af informationer FOT Landsdækkende, standardiserede geodata for bl.a. vejmidter. CPR-vejkoder mv. Digitalt Vejnet med CVF vejman.dk vejman.dk GIS GIS og Rosy og andre andre Rosy Vejforvaltning RoSy Rosy RoSy Rosy Rosy Andre Andre Navteq Navteq Dataleverandører Tele Tele Atlas Atlas Private Private og og offentlige offentlige leverandører af leverandører af anvendelser anvendelser Andre datakilder, herunder dynamiske data fra fx TrafikMan og log med hastighedsgrænser. Stedfæstelse fx TMC. Standard for udveksling af informationer om referencesystem og attributdata. 11

12 Forprojekt referencegruppe 12

13 Udbud konkurrencepræget dialog 10 anmodninger om prækvalificering 5 udvalgt til videre dialog: COWI med Adapt, Astando og KMD som underleverandører CSC med Grontmij Carl Bro som underleverandør Informi GIS med Tetraplan som underleverandør Rambøll Informatik med Euman og Atkins m.fl. som underleverandører TRIONA med Fleetech og KeyResearch som underleverandører 13

14 Forprojektet leverancens omfang Detaljeret afdækning af behov og funktioner. Konceptuel datamodel og designspecifikation. Etablering af data til Digitalt Vejnet på grundlag af eksisterende data, forædling af disse, samt indsamling af nye data. Design og udvikling af løsning til Digitalt Vejnet, herunder service, der kan kommunikere med applikationer hos private og offentlige leverandører og brugerne af data fra det Digitale Vejnet. Gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med eksterne offentlige og private brugere, leverandører og Vejdirektoratet. Evaluering af demonstrationsprojekter som input til udarbejdelse af business case for et landsdækkende projekt. Input til det videre arbejde vedr. organisering, drift og økonomi for et landsdækkende Digitalt Vejnet. Vedligeholdelse og support af system og data under Forprojektet. Drift af løsning i Forprojektet til og med

15 Krav til referencesystemet Beskrive det samlede vej- og stinet og udvalgte sideanlæg. Et lineært referencesystem baseret på en robust segmentmodel med ikkebetydningsbærende segment identifikationer. Geografisk placering skal til enhver tid være defineret i 3 dimensioner. Kun et fysisk set nyt segment tildeles et nyt segment ID. Segmenterne skal udgøre et topologisk sammenhængende netværk. Håndtering af punkt- og retningsbestemte strækningsdata, samt flader. Tre detaljeringsniveauer i netværket og med indbyrdes reference. Forskellige stedfæstelsesmetoder / nøgler til dataudveksling med andre systemer og søgning i data med forskellige søgekriterier. FOT udgør grundlaget for etablering og vedligeholdelse af basisnetværket med hensyn til geometri, stedfæstelse og topologi for vej- og stimidter. Kobling mellem FOT vejmidte og vejforvaltningssystemerne. Fremtidigt fælles referencesystem for vejforvaltningssystemer i Danmark. Referencesystemet skal kunne håndtere, både en tids- og statusdimension. 15

16 Attributter I Generelle Vejklassificeringer for hele vejnettet (SAMKOM) Byzone Navngivning af knuder (f.eks. motorvejsudfletning eller vejkryds) Hastighedsgrænser for hele vejnettet Statiske, der ændres sjældent Dynamiske, der ændres som følge af de trafikale forhold, vejarbejder, tidspunktet ved fx skole og vejarbejder Differentierede hastighedsgrænser i forhold til køretøjstypen Restriktioner, som kan være dynamiske (herunder, hvis de er forskellige afhængig af biltype) Svingforbud Ensretning (opdelt på biler og cykler) Indkørsel forbudt Miljøzoner for lastbiler Ruter på vej- og stinettet, bl.a. Det rutenummererede vejnet Frihøjder på vejnettet Cykelruter (nationale og lokale ruter) 16

17 Attributter II Trafikinformation Rejsehastigheder på det overordnede vejnet (gennemsnit/historiske) Rejsehastigheder (dynamisk information) Kødannelser (dynamisk information) Ulykke (dynamisk information) Tabt gods (dynamisk information) Vejarbejde (semidynamisk information) Trafikuheld til analyse og statistik Vintervedligeholdelse, bl.a. snerydningsruter Trafiktal (fx årsdøgntrafik, julidøgntrafik, hverdagsdøgntrafik, lastbiltrafik over 2 tons totalvægt, lastbiltrafik over 3,5 tons totalvægt samt ækvivalente 10 tons aksler (Æ 10)) Skilte og signaler Kørespor og vejbredde Adgangsforhold (hvilken status, f.eks. offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej som den pågældende vej har) 17

18 Demonstrationsprojekter Løbende vedligehold af data med et web-baseret og et desktop-baseret system. Demonstration af digitalt hastighedskort med alle skiltede hastigheder. Opdateres løbende afhængig af, hvor man kører. Grundlag for grønne kørselsafgifter. Afprøvning af takststruktur. Afprøvning af forskellige map-matchnings procedurer. Dynamisk trafikantinformation fra Digitalt Vejnet præsenteres for trafikanterne i bilen. Mulighed for at trafikanterne rapporterer om hændelser på vejnettet. Ruteplanlægning for cyklister. Både web-baseret og en mobiltilpasset version. Grundlag for trafikmodeller. Samt en hel række optioner. Teknisk løsning for mobile demonstrationsprojekter er baseret på 3G kommunikation til mobile enheder, fx iphone. 18

19 Forprojekt - tidsplan Kravspecificering og EU-udbud i 2009 Konkurrencepræget dialog - Gennemført Endelig kravspecifikation og udbud - Gennemført Kontrakt 19. april Gennemført Fase 1 leverance oktober 2010 Dataindsamling Grundsystem Demo anvendelser Fase 2 leverance frem til medio 2011 Etapevis levering af yderligere data og demo anvendelser Overtagelses- og driftsprøver ultimo 2011 Evaluering og indstilling om evt. videre udbredelse

20 Mere information 20

21 Nils Holm, konsulent, projektleder

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR Regeringens transportplan Mulighederne i ITS Der sker en meget hastig udvikling af ITS teknologierne, som gør, at ITS på sigt vil få meget større betydning, end det har i dag. ITS kan bidrage til at forbedre

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen

Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Januar 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tel.: 33 93 33 38 Fax.: 33 15 63 35 Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Bilag: IKT-arkitektur. IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010

Bilag: IKT-arkitektur. IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010 Bilag: IKT-arkitektur IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010 OSG-IKT Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Overordnet model for IKT-arkitekturen... 2 1.2 Den nationale strategi

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Effektiv godstransport i byerne Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE

BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE Til Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE COPENHAGEN CONNECTING ANALYSE Revision 3 Dato 12-09-2013 Udarbejdet

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Geografisk information i en enterprise arkitektur

Geografisk information i en enterprise arkitektur Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere