Indledning IGLC juli 2004 SAMMENFATNING AF PAPERS. Med Sven Bertelsen s personlige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning IGLC 12. 27. juli 2004 SAMMENFATNING AF PAPERS. Med Sven Bertelsen s personlige bemærkninger"

Transkript

1 27. juli 2004 IGLC 12 SAMMENFATNING AF PAPERS Med Sven Bertelsen s personlige bemærkninger Indledning Siden jeg i foråret 1998 stiftede bekendtskab med arbejdet i the International Group for Lean Construction gennem de 28 papers fra konferencen i 1998 i Guarujà (i Brasilien), har jeg ikke blot læst, men også skrevet mine egne noter til samtlige papers i konferencen. I 2000 i Brighton startede det princip, at papers blev lagt på hjemmesiden med adgang for de registrerede deltagere. Det gjorde det muligt, at læse på forkant, hvilket jeg begyndte at gøre. Efter præsentationerne på konferencen opdaterede jeg noterne og gemte dem som mine egne referencer. I starten alene for min egen skyld, men ved konferencen i Virginia i 2003 kopierede Lean Construction DK mine noter til alle danske deltagere, og på min opfordring kom der en del kommentarer tilbage efter præsentationerne. I år er der ca. 70 papers til konferencen, og sammenfatningen er blevet tilsvarende længere. Man kan diskutere, om en sammenfatning af hver af disse papers eller af 950 sider proceedings giver mening, men jeg har fastholdt formen, om ikke anden så for min egen historie om min forståelse af byggeprocessen. Sammenfatningen indeholder derfor en kort, subjektiv vurdering af hvert paper. Længden er ikke et udtryk for den betydning, jeg har tillagt paperet; faktisk er der væsentlige papers, der blot kan konstateres at være væsentlige, men mere vanskelige papers, hvor der må en diskussion til for at yde dem fuld retfærdighed. Formålet er dog heller ikke retfærdighed, men at skabe en lettere indføring til andre, der ønsker at deltage i dette inspirerende nye initiativ i byggesektoren. Jeg har bevaret de numre, det enkelte abstract fik fra starten, idet de gør det lettere at referere til et bestemt paper. Papers markeret med * er kommenteret på basis af en tidligere version. Sven Bertelsen

2 Indhold Indledning... 1 Indhold... 2 Analyse : Construction Beyond Lean: A New Understanding of Construction Management : Making Do The Eighth Category of Waste* : Two Great Wastes in Organizations: A Typology for Addressing the Concern for the Underutilization of Human Potential : Leadership and Project Management: Time for a Shift From Fayol to Flores* : The Self-Destruction and Renewal of Koskela s TFV Theory: A Prediction From Boyd s Theory* : Understanding construction as a complex and dynamic system: An adaptive network approach* : Nature of Construction Technology* : Perspectives on Non-value added activities: The Case of piece-rate in the Swedish Construction Industry* : Towards a lean understanding of sub-contractor resource allocation in a multi-project environment (or 'What makes subcontractors tick?'*... 6 Labor and Trades management : Training Field Personnel for Small to Medium Construction Companies: An Alternative Tool to Increase Productivity : Value Carriers in Construction Projects How Different are they? : Revealing Cultures and Sub-cultures during the Implementation of Lean Construction : BygLOK A Danish Experiment on Cooperation in Construction : Achieving Collaboration in the Construction Supply Chain: An Onsite Subcontractors Evaluation Methodology*... 7 Production Control : Task Planning as a Part of Production Control : Project micromanagement: Practical site planning and management of work flow : Empirical research on deviations in production and current state of project control : Guidelines for Improving Cost Management in Fast, Complex and Uncertain Construction Projects ; The St. Olaf College Fieldhouse Project: A Case Study in Designing to Target Cost : Formalization of tasks control in small size construction sites in order to disseminate the Lean Construction principles... 9 Buffer Management and Work Structuring : How to Reduce Batch-size* : Simulation of buffering and batching practices IN THE interface design-fabrication-installation of HVAC ductwork* : Creating Work Structuring Transparency in Curtain Wall Design Development* : Simulation as an Aid Tool to Best Utilize Lean Principles* : The Design of Production Systems for Low-Income housing Projects : Reducing Schedule in Repetitive Construction Projects : Non-Unit Based Planning and Scheduling of Repetitive Construction Projects Product Development : Implementing Value through Lean Design : The Architectural Technologist s Role in Linking Lean Design with Lean Construction : A Theory of Workplace Planning: General Principles and a Management Steering Model : Fostering Collaboration and Learning in Project Definition: A Case Study in Workplace Planning : Fostering Collaboration and Learning in Project Definition: A Case Study : Manufactured Housing Construction Value Using The Analytical Hierarchy Process Performance Measurement : Performance Measurement for Benchmarking in the Construction Industry : Lessons in Development Effective Performance Measures for Construction Safety Management : Customer satisfaction in the construction : Waste in Turkish Construction: Need for Lean Construction Techniques : A system for evaluating the ongoing building process theory and practice Supply Chain Management : Time study on Two-Echelon Supply Chain for Steel Framing Construction by Using Networking Simulation Model : Improving the Delivery Process for Engineered-to-order products Lessons Learned from Power Distribution Equipment : Lean Supply Systems in Construction : Application of Lean Supply Chain Concepts to a Vertically-Integrated Company: A Case Study* : Value Stream Macro Mapping A Case Study of Aluminium Windows for Construction Supply Chain : Reegineering of Curtain Wall Construction Process though Life-cycle Value Stream Analysis : Resource Basins a Strategic Challenge for the Building Industry : Improvement Opportunities in the Cut and Bent Rebar Supply Chain in Brazil * Prefabrication and Assembly : Making Fabrication Lean* : Tolerance Mapping Partition Wall Case Revisited : Off-Site Production: Evaluating the Drivers and Constraints* : Flowshop Scheduling Model for Bespoke Precast Concrete Manufacturing under Comprehensive Crew Organisation*

3 054: Innovative and lean construction success factors for component manufacturers.* : Industrialization of Construction - A Lean Modular Approach* IT Support : Sequential Analysis of Reasons of Non-Completion of Activities: Case Study and Future Directions : Lean construction principles in heavy construction : Implementation of Line-of-Balance based scheduling and project control system in a large construction company : Web-based project delivering control system using PDA and bar code : Need for Decision Support Tools in a Lean Environment Safety, Quality and Environment : A Human Error Perspective of Safety Planning and Control : Agent-Based Modeling of Worker Safety Behavior at the Construction Workface : Production Rates - Construction Quality Relationships in US Residential Construction : Quality Assurance in Lean Construction Implementatation : Toyota Production System Adopted by Building Construction in Japan : Construction Sites: Using Lean Principles to Seek Broader Implementations : The Path from Lean Manufacturing to Lean Construction: Implementation and Evaluation of Lean Assembly : Management innovation Brokers - The Story of Lean Construction Entering Denmark : Shaping Lean Construction in project based organisations : Activation of Hidden Resources an Experience from a Development Initiative in a Regional Area in Denmark : Implementing Lean: Uk Culture and System Change : Project Strategic Planning: A Prerequisite to Lean Construction* Forfattere

4 Analyse Der er i alt accepteret ca 70 papers til årets konference, hvilket gør den til den største indtil dato. Efter min opfattelse er der tale om papers, der holder den relativt høje standard, som har præget IGLC over årene. Naturligvis er der indledende papers fra PhD studerende, der ikke er så relevante for andre, men de er relativt få i år. Byggeprocessen som et komplekst og dermed potentielt uforudseeligt fænomen fastholdes, og der er flere nye og spædende tilgange til forståelsen af dette, fx om simulation af sikkerhed. Både Koskela og Macomber/Howell tager fat på yderligere kilder til spild i fortsættelse af Shingo s syv klassiske. Koskela med make do, hvilket kan synes naturligt. Alt for ofte nøjes vi med det, vi har i stedet for at stoppe processen, mens Macomber og Howell ser på mangelfuld kommunikation. For mig at se, kan man ikke være uening med de sidste, mens make do måske er nødvendig i en kompleks og dermed uforudseelig proces. I hvert fald er der noget her, der bør bearbejdes yderligere. De senere års tendens til at de bløde sider af byggeprocessen kommer mere og mere i fokus er fortsat i år. Nu er det ikke blot enkeltstående papers fra Macomber og Howell, men en bred tendens, der findes inden for adskillige championships. Denne bevægelse er i sig selv interessant, men for en dansk læser kan den yderligere ses som et udtryk for den diskussion om produkt- eller procesvejen, der blev ført i forbindelse med PPB-programmet og Projekt Hus. Produktvejen træder tydeligt frem i visse bidrag ikke mindst fra Berkeley mens procesvejen, og dermed den bløde tilgang, dukker op en række andre steder. Dette åbner selvsagt det spørgsmål, hvor grænsen for emner, Lean Construction og helt konkret konferencen skal beskæftige sig med, går. Flere af de bidrag, der her er accepteret om analyser af værdikæden i fremstilling af komponenter, ville næppe påkalde sig den store opmærksomhed i en konference om industriel fremstilling. Er det overhovedet forskning i byggeprocessen endsige i Trimmet Byggeri? Først når værdikæden udstrækkes til selve byggeprocessen som det sker i et par af Ballard s papers opstår der en relevans. Men dette åbner så en anden diskussion: Mange bidrag tager afsæt i Hopp and Spearman s Factory Physiscs, der igen handler om den relativt ordnede og sekventielle proces, der udspiller sig på fabriksgulvet. Men er denne tænkning relevant i byggepladsens turbulente hverdag? Måske mangler vi en Construction Physics? Det kan forekomme snævert at mene, at produktion af komponenter ligger uden for Lean Construction, men en stadig voksende mængde bidrag må der ske en form for sortering eventuelt gennem en klar forståelse af, at vi arbejder i to forskellige verdener. I modsætning hertil synes der i årets bidrag om IT at være en mere præcis fokus end tidligere. Nu er det ikke blot IT til byggeprocesen, men til en trimmet version. Fx er betragtningerne om cyclogrammer til styring af flow af space i stedet for flow af arbejde interessante. Det forhold, at konferencen afholdes i Danmark har sikkert medvirket kraftigt til det relativt store antal danske bidrag. Kvaliteten af disse står efter min mening helt på højde med bidragene i almindelighed, hvilket sikker afspejler den fokus, der har været på Lean Construction i de senere år. Lad os håbe det fortsætter! 4

5 Theory 055: Construction Beyond Lean: A New Understanding of Construction Management Sven Bertelsen and Lauri Koskela DK/US Et forsøg på at samle hele forståelsen bag Lean Contruction og sætte den i kontrast til Lean Production, hvis metoder ofte bringes i fejlagtig anvendelse i forhold til selve byggeprocessen. Paperet må ses som en status, mere end som rapport om en forskning, der bringer egentligt nyt ind i forståelsen. Det nye kom med kompleksitetsforståelsen, og med forståelsen af planer som aftaler, der kom i 2002 og : Making Do The Eighth Category of Waste* Lauri Koskela UK Et interessant paper om en ottende form for spild som supplement til de syv, der er beskrevet af Ohno. Men det åbner unægtelig for en diskussion af begrebet waste i en kompleks og dynamisk proces. I mit review citerede jeg Christensen og Kreiner s fine lille bog: Projektledelse i løst koblede systemer fra Ohno s syv former for waste kan alle diskuteres med afsæt i systemet s dynamiske natur, idet de reflekterer et stift og ordnet system. Making Do repræsenterer noget af den samlede tilgang: I et ordnet system skal alt være til stede, før man starter, men i en kompleks og dynamisk situation er det er spørgsmål om at sondre mellem need to have og nice to have. Paperet skal ses og fortolkes i relation til papers #007 og #097, der dels behandler andre former for waste, dels ser på samarbejde og aftaler Især interessant pga forfatteren. 079: Two Great Wastes in Organizations: A Typology for Addressing the Concern for the Underutilization of Human Potential Hal Macomber and Gregory Howell US Et forsøg på at udvide Ohno s syv slags waste med bløde elementer. Naturligvis har de ret, men det er en anden form for waste, hvilket også anerkendes i paperet. Men det virker på tide, at det diskuteres dybere, hvad der egentlig er waste i komplekse systemer. De to kilder kan udvikle sig til watse på en anden måde, hvis der er for meget talen og lytten så bli r det nemlig hat og briller. 097: Leadership and Project Management: Time for a Shift From Fayol to Flores* Gregory A. Howell, Hal Macomber, Lauri Koskela, John Draper US/UK Dette er et interessant paper, der følger op på deres introduktion af Flores forståelse af ledelse som samtaler sidste år. Kan bidrage til forståelsen af og forklaringen på vores nye managementprincipper, uanset det måske ikke bringer så meget nyt i forhold til deres 2003 paper. 007: The Self-Destruction and Renewal of Koskela s TFV Theory: A Prediction From Boyd s Theory* Tariq Abdelhamid US Et meget interessant paper, der præsenterer Boid s forståelse af teorier som fænomener, der har deres egen livscyklus. Paperet ses TFV som et nyt paradigme, men samtidig udfordres TFV også på længere sigt, idet kompleksitetsforståelsen ses som en ny udfordring. Måske mere lærerigt som en inspiration end som noget, der bringer forståelsen og metoderne videre. 5

6 072: Understanding construction as a complex and dynamic system: An adaptive network approach* Ruben Vrijhoef and Michael K.L. Tong Netherlands/UK Et interessant paper med afsæt i kompleksiteten i byggeri og med en tilgang fra adaptive netværker i overvejelser om styring af leverancesystemet. Måske er for meget hentet fra almindelig teori om management af komplekse systemer? Fra en reviewer s bemærkninger: The paper introduces the understanding of adaptive networks from a broad organizational thinking, which indeed shall be welcomed in understanding the complexity of the construction supply chains. However, the paper does not discuss in any detail the differences between managing the ordered manufacturing and the chaotic projects which distinguish construction. Indeed, the paper deals very little with construction at all and its relation to the theoretical understanding of the construction process and its management as a complex system, which has been established in the IGLC work by f.i. Koskela, Howell, Ballard and Bertelsen is not referred to at all, which reduces its value for the conference s theory session somewhat. The same can be said for the lack of references to the experiences with partnering in the UK. 081: Nature of Construction Technology* Andrew S. Chang and Kuan Pei Lee Taiwan Om en forståelse af byggeprocessens produktionsteknologi gennem en sammenligning med massefremstilling og enkeltstyk-produktion. Sigtet er at skabe en dybere forståelse af byggeprocessens natur i stedet for blot at introducere mere standardiserede og automatiserede industrielle processer. Måske ikke så meget nyt for Lean Construction i Danmark, men et godt argument over for dem, der endnu ikke ved bedre. 102: Perspectives on Non-value added activities: The Case of piece-rate in the Swedish Construction Industry* Lasse Saukkoriipi Finland En analyse af ikke-værdiskabende aktiviteter med fokus på ikke-værdiskabelse i akkordsystemet. Efter min mening ikke teori, men snarere labor relations, men i øvrigt ikke uinteressante overvejelser om akkordsystemet. 038: Towards a lean understanding of sub-contractor resource allocation in a multiproject environment (or 'What makes sub-contractors tick?'* Rafael Sacks Israel Et meget interessant paper om betydningen af koblingen mellem projekter pga fagentreprenører, der arbejder på forskellige projekter og som optimerer deres ressourceudnyttelse, hvorved de skaber en tæt kobling. Paperet forsøger en analytisk tilgang til problemet, men spekulerer kort over en simulering. For mig synes det måske endnu mere naturligt at spille problemet igennem i artificial life. Forfatteren og Israel er ny i IGLC-sammenhæng, og det synes som om, der her åbnes en ny linie i forståelsesgrundlaget. 6

7 Labor and Trades management 101: Training Field Personnel for Small to Medium Construction Companies: An Alternative Tool to Increase Productivity Sugiharto Alwi Indonesia Om at øge produktiviteten ved at uddanne arbejderne i mindre indonesiske entreprenørvirksomheder, hvilket gav anledning til produktivitetsudvikling. Måske ikke så interessant, idet det jo er, hvad man vil forvente, men historien om det indonesiske arbejdsmarked i byggesektoren er tankevækkende. 015: Value Carriers in Construction Projects How Different are they? Søren Wandahl Denmark Om værdibaseret ledelse og værdiledelse en videreførelse af sidste års paper, men med eksempler fra arbejdet i BYGiNORD. Paperet er interessant idet det genåbner diskussionen af hvad værdi er og ser på værdi for hvem. Der synes at være uoverensstemmelser mellem de fremsatte synspunkter og de erkendelser, der blev nået i BEC s state-of-the-art rapport. Det er derfor vigtigt, at der i LC-DK arbejdes videre med emnet med henblik på at skabe en fælles dansk opfattelse. 063: Revealing Cultures and Sub-cultures during the Implementation of Lean Construction Bo Jørgensen, Stephen Emmitt and Sten Bonke Denmark Om de menneskelige aspekter og mekanismer ved implementering af lean construction, baseret på et case study. Paperet præsenterer en spændende indledende analyse af sociale systemer og kulturer, og det konstaterer, at de forhold, Tavistock rapporten fandt i 1966, stadig eksisterer i byggeriet. Derefter tager det fat på casen, hvor det konstaterer, at samarbejdet ikke er som tilstræbt, og det forsøger at forklare det fundne. Måske savnes der en dybere analyse af proceslederrollen i den etablerede teoretiske kontekst, idet proceslederen og procesledelsen behandles ganske indgående i caset. 026: BygLOK A Danish Experiment on Cooperation in Construction Steen Elsborg, Allan Dam and Sven Bertelsen Denmark Om de danske BygLOK og BygSoL programmer i relation til Lean Construction s nye forståelse af projektledelse. Paperet sætter behovet for samarbejde og læring i byggeprocessen ind i forståelsen af byggeri som en kompleks og dynamisk proces, og gør det med de principper om byggepladsen som kompetencecentre, der blev introduceret i BygLOK og som fortsætter i BygSoL. Paperet binder også op til Macomber og Howell s idéer om planer som aftaler. 010: Achieving Collaboration in the Construction Supply Chain: An Onsite Subcontractors Evaluation Methodology* Sergio Maturana, Luis F. Alarcón and Mladen Vrsalovic Chile Om administration af underentreprenører, der forekommer mere og mere og også i dybere og dybere lag. Fire årsager til konflikt mellem hoved- og underentreprenør identificeres: Klemt økonomi, ringe planlægning, mangelfuld information og holdninger. Der introduceres en interessant til- 7

8 gang ved at foreslå systemer, der illustrerer performance for at skabe en løbende forbedring gennem small wins. Svarer vel lidt til vores brug af indikatorer og harlekinskemaer. Production Control 019: Task Planning as a Part of Production Control Olli Seppänen and Juha-Matti Junnonenv Finland Et paper om den planlægning, der forbinder masterplanen med periodeplanen eller måske snarere en systematik for udarbejdelse af planerne. Bag dette og flere af de øvrige finke bidrag (fx #043 og #044) ligger en særlig finsk begejstring for cyclogrammer (line of balance) og ikke mindst for et finsk planlægningessystem. Det kan derfor være lidt svært at se, hvornår de taler om planlægning og hvornår det drejer sig om metoden/systemet. Der fokuseres på tasks sammenhængende opgaver, som er den naturlige enhed i cyclogrammet, hvilket man hævder, er en anden fremgangsmåde end den, der bruges i Last Planner. Måske er der noget om det. LP kan lede til en fokus på tidspunktet mere end på den samlede aktivitet. Procesplanen rummer vel normalt tasks som enheden, så det er mere i nedbrydningen til periodeplanen, dette er en interessant tanke. Bør nok drøftes ved lejlighed, fordi netop periodeplanen kan se let ud, og ofres derfor ikke opmærksomhed nok. Denne fremgangsmåde vil måske flytte blikket fra perioden til selve opgaverne. 057: Project micromanagement: Practical site planning and management of work flow Russell Kenley New Zealand Paperet starter med at påstå, at der ikke er sket udvikling i Lean Construction de senere år! Forklaringen er imidlertid, at forfatterens fokus er planlægning og styring, og han giver en interessant beskrivelse af den historiske udvikling af planlægningsmetoder, hvor han viser, at CPM og lignende har fokus på tid, men ikke på rum. Dette kan give problemer i byggeprocessen, hvor netop plads er et kritisk flow, og han når derfor frem til, at cyclogrammet her kaldt space management er et mere egnet værktøj. På en måde har han ret, og det ses sa også i praksis ved, at ugeplanen og til dels periodeplanen ofte nedfældes på en etageplan (jfr DR). Formentlig er denne diskussion af underliggende planlægningsmetode en nærmere overvejelse værd. Kunsten bliver at kombinere LP s evne til at håndtere den komplekse og dermed kaotiske proces med cyclogrammets styring af pladsforudsætningen. 044: Empirical research on deviations in production and current state of project control Olli Seppänen and Jouko Kankainen Finland Et paper afvigelser fra planerne og deres årsag baseret på et antal case studier. En interessant gruppering af årsagerne og nogle praktiske konklusioner om konflikter mellem fag, der arbejder samme sted. Men igen sker der en uheldig sammenblanding af systemet og anvendelsen. 069: Guidelines for Improving Cost Management in Fast, Complex and Uncertain Construction Projects Andrea P. Kern and Carlos T. Formoso Brazil Et brasiliansk paper om forbedrede metoder til styring af økonomien i byggeprojekter. 8

9 Emnet ligger på kanten af min viden, men det forekommer ikke umiddelbart at rumme noget egentligt nyt i hvert fald ikke i forhold til metoder, som jeg selv som rådgiver har benyttet. 107; The St. Olaf College Fieldhouse Project: A Case Study in Designing to Target Cost Glenn Ballard and Paul Reiser US Om en team-baseret design proces med en target pris. Der synes ikke at være så meget nyt i forløbet set med danske briller, men der anføres nogle sunde erfaringer til slut. Problemet er imidlertid meget relevant, og det burde tages op til en dybere undersøgelse med henblik på at udvikle modeller for processens tilrettelæggelse og styring. 048: Formalization of tasks control in small size construction sites in order to disseminate the Lean Construction principles José A. Krüger; Karine C. C. Ferreira; Fabiane R. Silva Hilgemberg and R. Hallinson Brazil Om implementering af Last Planner på små byggeprojekter i mindre brasilianske entreprenørvirksomheder. Buffer Management and Work Structuring 005: How to Reduce Batch-size* Anni Schmidt Nielsen and Mikkel Andreas Thomassen Denmark En spændende MT-H undersøgelse af et hurtigt projekt ud fra teorien om betydningen af små batches, der er tæt pakket. Dette er efter min mening et godt paper. Måske ikke i sin egen ret som et bidrag til forskningen, men som åbning gennem cases af et væsentligt spørgsmål: Giver en kortere byggetid en dårligere produktivitet? Indirekte siger det, at det måske tvært imod er muligt at opnå bedre produktivitet, hvis det gøres rigtigt. Det sker med en åbenhed, som MT-H er begyndt på og det beretter det om tre hurtige projekter ét, der kun lykkedes ved detaljeret planlægning og styring, men med ca 50% øgede omkostninger, og to, hvor en mere afslappet planlægning og øget delegering uden meromkostninger også fik det til at lykkes. Paperet opstiller og diskuterer et antal hypoteser om hurtige projekter, og uanset dette teoretiske element ikke er ført til bunds, er casene meget inspirerende, og fortjener et langt dybere studie fx af fagentreprenørernes og sjakkenes oplevelser. Imødekommelse af krav om hurtighed kommer mere og mere i fokus, og måske er der endnu flere fordele, hvis det gøres rigtigt (jfr Louise). Fx vil små batches svare til single piece flow, hvilket Shingo peger på som en vigtig kilde til øget kvalitet, idet fejl kan findes straks af det næste sjak. Men dette kræver så igen, at de er indstillet på at stoppe og påpege fejlen stop the line Men et fint indledende paper, der bør følges op af såvel teori som case studies. 050: Simulation of buffering and batching practices IN THE interface designfabrication-installation of HVAC ductwork* Thais da C.L. Alves and Iris D. Tommelein US Om simulering af workflow ved fremstilling af ventilationskanaler. Igen konstateres det, at mindre batches giver mindre buffere og kortere byggetid, idet det samlede flow bliver mere jævnt. Dimensioneringen af buffere diskuteres imidlertid ikke, idet modellen lidt arbitrært fastsætter bufferstørrelserne mellem de forskellige operationer. 9

10 Men måske er metoden og værktøjet værd at overveje som en demonstration af betydningen af jævnt flow? 025: Creating Work Structuring Transparency in Curtain Wall Design Development* Cynthia C.Y. Tsao and Iris D. Tommelein US Om et værktøj til at strukturere arbejdet i designfasens møder i relation til leverandørernes proces og leveringstider. Paperet redegør i stor detailrigdom om fremstilling af sten, glas og aluminiumsprofiler til curtain walls baseret på et case study. Man er næsten i stand til selv at begynde at producere efter læsningen. Men måske er der noget i konklusionen: at leverandører skal gøre mere ud af at forklare kompleksiteten og bindingerne i deres egne flow til designere og bygherrer, samt at et samarbejde, hvor man samtidig ser på løsningerne og processen, kan være gavnligt, når der ikke er tale om egentlige standardprodukter. 049: Simulation as an Aid Tool to Best Utilize Lean Principles* Abdulsalam Al-Sudairi Saudi Arabia Om simulering af tidsplaner med forskellig byggesekvens med et saudisk case. Det viser måske ikke overraskende, at hvis man presser fagene tættere sammen reduced cycle time opnår man kortere byggetid. Men i dette tilfælde ikke for tæt, hvilket kræver et nærmere studie for at forstå. Det, der ikke tages højde for, er effekten af variablility, hvis de kommer for tæt på hinanden. Paperet bruger begreber fra Factory Physics cycle time og work in progress uden at diskutere deres betydning og relevans i byggeprocessen. Dette bidrag kan dog være relevant, hvis vi starter på at etablere en teori for Construction Physics. 014: The Design of Production Systems for Low-Income housing Projects Fábio K. Schramm, Dayana B. Costa and Carlos T. Formoso Brazil En analyse af et antal low income housing projects i det sydlige Brasilien, hvor der er krav om (forholdsvis) hurtig gennemførelse. Mest en undersøgelse og diskussion af fremgangsmåder, og med en del planlægningsmæssige tilgange. Dette leder til rimelige konklusioner, men slet ikke til den nye forståelse, der ligger i paper #005 (Nielsen og Thomassen). 012: Reducing Schedule in Repetitive Construction Projects Luis F. Alarcón, Cristian Betanzo and Sven Diethelm Chile Om reduktion i tiden ved gentagne opførelser af samme type byggeri. Paperet giver en god oversigt over tænkning og metoder bag procesplanlægning mv, og beskriver et case, hvor metoderne er brugt til at reducere opførelsestiden for tankstationer. Måske ikke så meget nyt, men et godt case. 100: Non-Unit Based Planning and Scheduling of Repetitive Construction Projects Rong-yau Huang and Kuo-Shun Sun Taiwan Om en anderledes planlægningsmetode til planlægning af gentagne operationer. Uden en meget nærmere læsning og uden dybere kendskab til andre metoder er det vanskeligt at gennemskue nyhedsværdien. Er den slags i det hele taget Lean Construction? 10

11 Product Development 064: Implementing Value through Lean Design Stephen Emmitt, Dag Sander and Anders Kirk Christoffersen Denmark Om MT-H og NIRAS implementering af en værdibaseret, lean design proces VPO processen. Der lægges gennem en god teori op til en case baseret analyse af den workshopprojektering, der er udviklet i NIRAS i caset sammen med MTH og der peges fremad. Dette kan blive et centralt paper i udviklingen af værdi-dimensionen i Lean Construction, og det burde videreudvikles til fremlæggelse i en journal. 036: The Architectural Technologist s Role in Linking Lean Design with Lean Construction Elizabeth Brookfield, Stephen Emmitt, Robert Hill and Steve Scaysbrook UK Et interessant paper om arkitektens rolle i en lean design proces, hvor rollen ses rigtigt, og hvor det konstateres, at medens arkitekterne har bevæget sig mod design, så har entreprenørerne bevæget sig mod management, og byggeteknikken i midten er overladt til enkeltstående specialister. Der savnes med andre ord en produktionsorienteret arkitekt med fokus rettet mod bygbarhed mere end mod skabelsen af (arkitektonisk) værdi. Analysen er rigtig og rollen for så vidt ført igennem, men herefter tager brancheorganisationen over og fremhæver organisationens eget initiativ. Men er arkitekten den rette i en dansk sammenhæng, eller er det snarere andre uddannelser der måske ligner den engelske arkitekt mere der skal på banen? 090: A Theory of Workplace Planning: General Principles and a Management Steering Model Ari Pennanen, Michael Whelton and Glenn Ballard US Dette virker som et forsøg på en nytænkning af driften af byggepladsen som en produktion i sig selv og med fagene som kunder, til hvilke der skal skabes værdi. Imidlertid drejer det sig mest om en metode til styring af det flow, vi kalder plads i de 7 forudsætninger, hvilket er meget vigtigt for sunde aktiviteter. Det er værd at studere nærmere, måske også i forhold til den form for rullende planlægning, DR Ørestad har udviklet, hvor de rullende ugeplaner udtrykkes grafisk på en plan af etagen. (Der var i Virginia et paper om Ford Motor, hvor man var inde på det samme) 091: Fostering Collaboration and Learning in Project Definition: A Case Study in Workplace Planning Michael Whelton, Ari Pennanen and Glenn Ballard US Uanset titlen Workplace er dette ikke et paper om det samme som #090, men et case om samarbejde i planlægningen af en skole i Finland, hvor der er tale om at nå et kompromis mht arealer. Det virker ved en hurtig gennemlæsning som et case, der understøtter Emmitt, Sander og Christoffersen (#064) i deres forståelse af workshopprojektering, men det er ikke baseret på en tilsvarende afklaret model. 095: Fostering Collaboration and Learning in Project Definition: A Case Study Patricia Tzortzopoulos, Mike Kagioglou and Rachel Cooper UK 11

12 Paperet lægger ud med en diskussion af Product Development Models hvilket vi nok ville kalde fasemodeller for produktudvikling. Det bruger megen plads på at introducere anden forskning, uden egen mening, men det leder frem til en case, der viser, at Lennie Clausen s afhandling burde ha været skrevet på engelsk. Paperet når stort set den samme konklusion, man slet ikke på samme solide grundlag. Om caset, der er baseret på udvikling af et produkt og ikke på udviklingen af en byggeproces, er relevant, kommer an på om man anlægger proces- eller produktvejen. 006: Manufactured Housing Construction Value Using The Analytical Hierarchy Process Afshan Barshan and Tariq Abdelhamid US Et for dansk byggeri næppe særligt relevant paper om værdi i præfabrikerede huse. Men måske værd at nærlæse pga behandlingen af værdibegrebet i starten, og for at diskutere den mekanistiske metode, der anvendes? Evt, som eksempel på en vej, man ikke skal gå. På trods af referencerne til Wandahls arbejde tager paperet ikke fat i det, der i BEC s state-ofthe-art rapport kaldes proces -værdi den værdi, der knytter sig til produktets levering, hvilket man ellers ville ha forventet, når man fokuserer på produktvejen, hvor der netop er rum til at udvikle hele leveringsprocessen jfr Habitat. Performance Measurement 027: Performance Measurement for Benchmarking in the Construction Industry Dayana B Costa, Carlos Formoso, Michail Kagioglou and Luis Alarcón Brazil/UK/Chile En sammenligning af performance måling og benchmarking på tværs af virksomheder og lande. Ganske interessant, fordi der er opsamlet erfaringer fra implementeringen, og fordi der er anlagt ganske forskellige tilgange. Og relevant i sen tid, hvor vi Danmark jo også skal til at evaluere. Desuden interessant pga de udviklingslinier, der skitseres i konklusionen. 094: Lessons in Development Effective Performance Measures for Construction Safety Management Marton Marosszeky, Khalid Karim, Steven Davis and Nitin Naik Australia Om nye målemetoder under udførelsen, hvor der sættes fokus på projektledelsen i stedet for på projektet selv. Idéen er, at ved at sætte direkte fokus på problemerne og derefter på, om der gøres noget ved dem, skabes der umiddelbart en forbedring. Der sigtes i arbejdet generelt på såvel sikkerhed som kvalitet, men i den detaljerede gennemgang er det sikkerheden, der sættes i fokus, og problemer med at præsentere resultaterne på en forståelig måde behandles ganske dybt. 059: Customer satisfaction in the construction Sami Kärnä, Juha-Matti Junnonen and Jouko Kankainen Finland Et paper om måling af kundetilfredshed i finske entreprenørvirksomheder. Der indledes med en ret grundig gennemgang af tænkningen bag kundetilfredshed ved serviceydelser, og det konstateres sikkert med rette at høj kundetilfredshed ikke er et succeskriterium for den typiske entreprenør. Blot han ikke er så dårlig, at bliver fravalgt næste gang. 12

13 Afsættet for selve undersøgelsen er interessant, idet der benyttes data fra et officielt benchmarking system, hvilket burde give inspiration til en tilsvarende dansk analyse. Der blev målt på fem faktorer: kvalitet og aflevering, miljø og sikkerhed, samarbejde, mandskab, samt ledelse og underentreprenører. Ikke overraskende er kundetilfredsheden så som så. 067: Waste in Turkish Construction: Need for Lean Construction Techniques Gul Polat and Glenn Ballard US Om en undersøgelse af kilder til spild i den tyrkiske byggesektor. Den bygger på interviews med et stort antal virksomheder, hvor den indkredser de hyppigste kilder til spil af materialer og af tid. Den prøver desuden at vise men uden en dyb analyse at lean metoder kan reducere disse kilder væsentligt. Tilgange er imidlertid værd at forfølge som en rationel argumentation af LC-metoderne over for en reduktion af årsagerne til spild. 022: A system for evaluating the ongoing building process theory and practice Randi Muff Ebbesen Denmark Om et system til løbende performancemåling i forbindelse med ugeplan og PPU. Systemet er svært at vurdere uden at kende det i detaljer, men det ligner en formaliseret form for opfølgning på svigt i ugeplanen. Under alle omstændigheder er systemer, der understøtter læringsprocessen, af værdi, og selv om der sikkert skal gøres flere forsøg ad forskellige spor, er dette en interessant begyndelse. Supply Chain Management 046: Time study on Two-Echelon Supply Chain for Steel Framing Construction by Using Networking Simulation Model Chun-Nen Huang and Jeffrey S. Russell Taiwan/US Simulation af stålkonstruktioner fra fremstilling til montage. Det virker meget akademisk, og man kan tvivle på resultaternes generelle holdbarhed ud fra disse simulationer alene. Ud fra simalationerne hævdes det fx, at design/build projekter er mere produktive end design/bid/build projekter, hvilket måske er rigtigt. Men så burde en analyse af designet vel være nøglen. 084: Improving the Delivery Process for Engineered-to-order products Lessons Learned from Power Distribution Equipment Jan A. Elfving, Iris D. Tommelein and Glenn Ballard US Afslutningen på et flerårigt studie af leveringstider for el-tavler. Analysen siges at have overrasket deltagere og virksomheder, og den viser muligheder for væsentlige reduktioner. Tilsyneladende er det muligt næsten at halvere leveringstiden og samtidig øge produktiviteten med op mod 20 procent. Der er dog også problemer, blandt andet vaner og praksis, samt ikke mindst med priskonkurrence, der dels forhindrer længevarende samarbejde med fælle it-systemer, dels forhindrer små batches. Værd at inddrage i de videre overvejelser om produktvejen i byggeprocessen. 13

14 041: Lean Supply Systems in Construction Roberto Arbulu and Glenn Ballard US Et interessant paper, der tager hul på hele logistikken fra et strategisk synspunkt. Centrallagre mv behandles. Der reflekteres over betydningen af små usikkerheder i de mange strømme, der findes i virkelighedens verden, og der opstilles anvisninger, der minder meget om byggelogistik: Centrallagre, units, just in time, kobling til den rullende plan etc, men i en moderne iklædning. Måske er det præget for meget af deres arbejde med Heathrow Terminal Five, og måske også af Factory Physics tro på, at flow kan analyseres og styres ved en metodisk tilgang. Det er en tro, der præger flere papers, men en diskussion, der ligger uden for paperet s scope, og det vedkender sig da også, at det ser på en complex situation, men uden egentlig refleksion i forhold til Factory Physics relevans for sådanne systemer. 052: Application of Lean Supply Chain Concepts to a Vertically-Integrated Company: A Case Study* Nadia G. Akel, Iris D. Tommelein and J.C. Boyers US Om en undersøgelse af værdikæden i produktionen med anvendelse af lean metoder ( Learning to See ) i Butler ltd, som fremstiller stålhaller. Som paper #30 kan man spørge, om dette er et emne for lean construction. I hvert fald er vi med sikkerhed ovre i det, der i Projekt Hus blev benævnt Produktvejen. 110: Value Stream Macro Mapping A Case Study of Aluminium Windows for Construction Supply Chain Nadia G. Akel, Iris D. Tommelein, J.C. Boyers Endnu et paper om en anvendelse af Womack s analysemetode på en produktion, hvor det igen konstateres, at der er meget spildtid i processen og at denne spildtid kan reduceres. 068: Reegineering of Curtain Wall Construction Process though Life-cycle Value Stream Analysis S. Chin, S. W. Yun, Y. S. Kim, C. D. Kim, Y. K. Choi, J. Y. Chun and H. C. Lim South Korea Endnu en analyse af værdikæden ved design, fremstilling og montering af bygningsdele her facader. Ikke andet nyt, end at der er de samme ventetider her, som andre steder. Naturligvis er det nyttigt at vide, hvor eller hvordan man skal lede, hvis man vil nedbringe leveringstiderne, men spørgsmålet er, om ikke de fleste ved det. Problemet er det tillidsfulde samarbejde, der så ofte ødelægges af den priskonkurrence, der tilsyneladende skal lægges ned over alle byggeprojektets valg. 017: Resource Basins a Strategic Challenge for the Building Industry Malene Møller and Erik Bejder Denmark Om basins of attractors i byggeriets samarbejde. Noget, der kan blive en spændende tankerække i lyset af byggeri som et komplekst system. Først introduceret i BYGiNORD og her udrullet med en dybere baggrund I moderne fremstillingsteorier. Konceptet er interessant ikke fordi det egentlig er nyt men fordi det sætter det, vi egentlig godt ved, ind i et fastere format. Et sted minder det om Michael Porter s clusters, blot i en mindre skala. 14

15 Under alle omstændigheder kan tænkningen være et vigtigt bidrag til forklaringen på, hvorfor vi skal væk fra den evige køben hver del til den laveste pris. 030: Improvement Opportunities in the Cut and Bent Rebar Supply Chain in Brazil * Tiago Stum Marder and Carlos Torres Formoso Brazil Et paper, der ser på tildannelse og leverancer af byggematerialer ud fra Lean Production s metoder, og som sammenligner med en tilsvarende undersøgelse i Tyrkiet. Dermed drejer det sig især om management af leveringskæden, her om præfabrikeret armering i Brasilien, som de selv anser for godt koordineret, men hvor der trods alt er plads til forbedringer. Som flere andre papers gør dette det tydeligt, at der er ved at opstå to retninger i Lean Construction: Produktvejen og Procesvejen, hvor produktvejen mere og mere behandles som en ren fremstilling. Jfr fx også paper #052 Prefabrication and Assembly 004: Making Fabrication Lean* Glenn Ballard and Roberto Arbulu US En interessant opfølgning på Glenn Ballard et al s arbejde med leveringstider for specielle komponenter. Udgangspunktet er deres arbejde med Terminal 5 i London Heathrow, og deres tilgang er en metodisk analyse af usikkerheder i leverancekæden. Man kan overveje, om hvor langt deres metode kan implementeres i praksis, men som en forståelsesramme er den in alle tilfælde interessant. For mig åbnede den imidlertid spørgsmålet om, hvor der skal etableres buffere for at afkoble produktionens flow fra byggepladsens. De usikkerheder, der indgår i de to systemer, synes at være af forskellig natur, og det må være med afsæt i denne natur, at man skal forstå flowet, og dermed dets organisering og styring. 032: Tolerance Mapping Partition Wall Case Revisited Colin Milberg and Iris D. Tommelein US Om styring af tolerancer i designfasen, her baseret på en industriel tilgang tolerance loops. En videreudvikling af et tidligere paper (2003). Det er da rigtigt, at tolerancer er noget, der er dårligt styr på I byggeprocessen. På den anden side kan man tvivle på, om metoder som den her udviklede kan bruges i praksis. I hvert fald så længe vi ser på den del af processen, der udspiller sig på byggepladsen. Når det kommer til den industrialiserede del af processen, er der nok bedre muligheder, ikke mindst pga den tættere kobling mellem design, fremstilling og montage. 002: Off-Site Production: Evaluating the Drivers and Constraints* Christine Pasquire, Alistair Gibb and Nick Blismas UK Et forsøg på at etablere en metode til at bestemme, hvilke dele af et byggeri, der er egnede til præfabrikation, her mhp prefab af komponenter og systemer. Kan være relevant re BygSoL og i forbindelse med strategisk samarbejde i leverancesystemet, hvor der er mulighed for at beslutte at flytte produktion fra byggepladsen til fabrik. 018: Flowshop Scheduling Model for Bespoke Precast Concrete Manufacturing under Comprehensive Crew Organisation* Vacharapoom Benjaoran, Nashwan Dawood and Brian Hobbs UK 15

16 Dette drejer sig om fremstilling her af betonelementer, hvis levering jo (burde) styres af byggepladsens montagerytme, men som naturligvis ikke effektivt fremstilles i samme sekvens. Der ses på specialiserede sjak versus multi-sjak på fabrikken og forsøges opstillet en model. Måske relevant men skal i så fald læses nærmere. Det åbner imidlertid et spørgsmål, der trænger sig på: Hvor går grænsen mellem Lean Construction, der vel i sin natur ser på de processer, der er typiske for byggeriet, og produktion i almindelighed, fx af byggematerialer. 054: Innovative and lean construction success factors for component manufacturers.* Lars Stehn and Matilda Höök Sweden Om implementering af lean principper i svenske komponentvirksomheder, med sammenligning på tværs over forskellige brancher. Meget præget af en lean production tænkning, med referencer, der især knytter sig til fremstilling. Men måske ikke uinteressant. Den aktuelle sammenligning ligger ganske vist i producent-delen, men metoden og måleparametrene kan måske anvendes i andre dele af sektoren? 098: Industrialization of Construction - A Lean Modular Approach* Anders. Björnfot and Lars Stehn Sweden En diskussion af modularisering som en vej til en mere lean byggeproces, og dermed et bidrag til forståelsen af produktvejen. Med et ret enkelt case-study af modularisering ved fremstilling af store trækomponenter som en tilgang til en ny-industrialisering i stedet for typisering. Mange relationer til tænkningen bag Habitat. Fra et review: The paper presents well written analyses of modularisation in construction as opposed to the craft oriented traditional construction process. And it presents a case study of a fairly simple construction project from the timber industry. The discussion of prefabrication and thus modularization has been going on in neighbouring Denmark for quite some years since the ambitious program Projekt Hus under the heading of Product versus Process. Also full scale experiments on much more complicated projects within domestic housing have been carried out (Bertelsen, 2000b and2001). Also Pasquire et al (2002 and 2003) discussed the approach, and already Erhvervsfremmeststyrelsen (1993) understood the construction industry as two different kinds of enterprises: The industry part and the construction part; the first comprising manufacturers of building materials and components, the latter being the firms, undertaking the assembly on the site. Recent years have seen an increasing discussion of the construction process as a complex and dynamic system as opposite to the ordered world of manufacturing. The merit of modularization is thus a movement from the chaotic dynamic world of the construction site towards the ordered world of manufacturing, as discussed by Bertelsen (2002a, 2003a and b). Recently, but not yet published, a discussion of the relevance of the five lean principles as propagated by Womack et al (1990, 1996) in construction has come up in the light of the completely different nature of the two types of production. While manufacturing is ordered and its flow is laminar, the construction process is in its nature chaotic and its flow turbulent. Management principles must therefore be different. (Macomber and Howell 2003) ---- The discussion opened by the authors is highly relevant in the understanding of the further development of the construction process, and the paper is acceptable for the IGLC 12 conference. However, the paper should tie a bit better into not least the ongoing discussion of complexity, and maybe also to some of the previous work on the subject. The references to the lean principles seem too weak. The 16

17 principles are claimed to be the Japanese production philosophy, even though the term lean was coined by Womack et al. In Lean Construction Koskela has stated that it was in fact not Womack, but Shigeo Shingo that was the main inspiration to the new understanding of construction. The paper should therefore at least trace the term lean back to Womack et al and at the same time recognize the Japanese source for inspiration. IT Support 086: Sequential Analysis of Reasons of Non-Completion of Activities: Case Study and Future Directions Jose Nilton Oliveira Filho and Lucio Soibelman US Paperet introducerer tanken om, at der er sammenhænge mellem aktiviteter i en sekvens, der ikke afsluttes som forudset. Man tager afsæt i fx supermarkedernes analyser af indkøb, hvor bestemte typer varer ofte følges ad i kurven. Her siger man så: er der tilsvarende typer svigt (i noget der ligner de syv forudsætninger), der hænger sammen (og må man tilføje som vi ikke kunne gætte på forhånd). Man når ikke frem til en egentlig konklusion, men tanken kan måske være interessant. Det er jo aldrig lige her, årsagen skal findes, men et sted bagud i kæden. Måske er det 5 gange hvorfor sat i system? 039: Lean construction principles in heavy construction Jani Kemppainen, Olli Seppänen and Jouko Kankainen Finland Om anvendelsen af lean principper i anlægsarbejder, hvor det hævdes, de endnu ikke har vundet indpas pga mangel på værktøjer. Er det salg af IT-systemer, der er baggrunden? Det er i hvert fald de samme deltagere, der år efter år fortæller om fortræffelighederne i deres ITsystem Måske er det et godt værktøj, jeg ved det ikke, men er det et emne for en videnskabelig konference, og er det lean construction? 043: Implementation of Line-of-Balance based scheduling and project control system in a large construction company Mika Soini, Ilkka Leskelä and Olli Seppänen Finland Endnu et paper om implementeringen af DYNAProject line-of-balance (cyclogram?) planlægningssystemet hos NCC i Finland. En fortsættelse af tidligere papers, der som dette alle har været præget af, at det er et system, der skal markedsføres. Der er næppe tvivl om, at cyclogrammer er en noget overset teknik, der sætter fokus på arbejdssteder (plads) i stedet for aktiviteter (workflow). I mange projekter kan dette være meget relevant, og man ser da også i praksis, at man går den vej i periode- og ugeplanlægning. Sidste år var der et bidrag om Ford Motor, der benyttede etageplanen som grundlaget, og i DR Ørestad har man også fundet på dette. Måske er tænkningen derfor værd at studere dybere, men uden et bestemt edb-system tak! 074: Web-based project delivering control system using PDA and bar code Yu-Cheng Lin, Sheng-Tai Lin and H. Ping Tserng Taiwan Om et system, der anvender personal digital asistents og stregkoder i informationsbehandlingen omkring styring af byggeprocessen, i det refererede case ved levering og montering af betonelementer. 17

18 Det virker som om det drejer sig at holde styr på, hvor elementerne befinder sig mv og at det sker via en database, hvortil der så etableres adgang med mobiltelefoner og hvor der benyttes PDA er som terminaler, mens stregkoderne er identifikationsmidlet. Fint, men er det ikke det, VVS grossisterne har gjort i flere år her i Danmark? 051: Need for Decision Support Tools in a Lean Environment Kalyan Vaidyanathan US Paperet peger rigtigt på problemet med koblingen mellem projekter gennem fagentreprenørerne. Men herefter vender det sig mod behovet for et multi-projekt planlægningssystem, hvilket synes urealistisk hvis ikke han har et sådant i ærmet? <Not Presented> Safety, Quality and Environment 061: A Human Error Perspective of Safety Planning and Control Tarcisio A. Saurin, Carlos T. Formoso and Fabricio B. Cambraia Brazil En brasiliansk afprøvning af en ny tilgang til sikkerhed, baseret på synliggørelse af grænserne mellem sikkert usikkert arbejde. Dog med blandede resultater fra afprøvningen i praksis. Som Greg Howell skriver i sin introduktion, kan man være lidt tvivlende over for forfatternes fortolkning af Rasmussens model. Grænserne mellem sikkert og usikkert arbejde er ikke objektive, som det synes at være antaget her, men i høj grad person- og situationsafhængige. Derfor er det mere et spørgsmål om kultur samt naturligvis overholdelse af visse regler end om at opstille et rigidt system. 103: Agent-Based Modeling of Worker Safety Behavior at the Construction Workface Kenneth D. Walsh and Anil Sawhney US En ny tilgang til forståelsen af betydning af sikkerhed og belønningsstrukturer gennem en simulering af systemet. Den beskrevne model er meget simpel, men den kan udbygges i forskellige dimensioner. Metoden og modellen kan vise sig interessant som et undervisningseksempel. 104: Production Rates - Construction Quality Relationships in US Residential Construction Kenneth D. Walsh, Howard H. Bashford and Anil Sawhney US Om produktiviteten i typehusfirmaer, der arbejder med løse sjak. Hypotesen er, at jo mere arbejde, der skal udføres, desto løsere arbejdskraft benyttes, og derfor stiger fejlfrekvensen. Forfatterne forsøger at finde ud af, om Little s law: Work in Progress = Cycle Time * Throughput gælder, og samtidig om fejlfrekvensen stiger, når work in progress øges. Begge dele synes at være tilfældet, og den øgede fejlfrekvens medfører yderligere WiP, hvilket igen øger fejlene. Det er svært at se, hvor det umiddelbart har relevans for os, men måske er der alligevel noget, der kan bruges i argumentationen imod løse sjak og flere lag af underentrepriser. 065: Quality Assurance in Lean Construction Esben Misfeldt, Sten Bonke Denmark 18

19 Et interessant paper om kvalitetssikring i MT-H med en systematisk inddragelsen af arbejderne. Her har man i praksis om end kun i et isoleret forsøg lagt en del af kvalitetssikringen over til sjakket selv, og det synes at virke. Yderst relevant for BygSoL. Implementatation 003: Toyota Production System Adopted by Building Construction in Japan Yositaka Nakagawa Japan Japansk paper, der er meget tro mod Toyota s forståelse af lean, og som med udgang i denne ser på den japanske byggesektor, hvor dette begreb ikke anvendes ret meget ud over hos visse fabrikanter af typehuse. Der berettes dog om en enkelt entreprenørfirma, der har indført en tilpasset version på deres byggepladser. Selvom metoderne virker meget japanske, er der elementer, der godt kunne inspirere, fx orden på byggepladsen og synlige mål. 028: Construction Sites: Using Lean Principles to Seek Broader Implementations Flávio Augusto Picchi and Ariovaldo Denis Granja Brazil Et paper om implementering af Lean Construction ved brug af Womack s fem principper, dvs med en bredere tilgang end blot Last Planner. Paperet er en litteraturgennemgang, hvor der søges eksempler på, at hvert af de fem principper har været anvendt. Der synes at være forskellige opfattelser af Womack s begreber og dermed også af deres implementering. Fx nævnes Last Planner ikke som et pull værktøj! 075: The Path from Lean Manufacturing to Lean Construction: Implementation and Evaluation of Lean Assembly J. Solomo; O. Paez; O. Salem Genaidy and M. Luegrin US Et paper om afprøvning af lean manufacturing principper på et byggeri i USA. Paperet rummer en kort og præcis gennemgang af principperne og deres anvendelse i Lean Construction, ligesom caset er meget præcist og velskrevet. Værktøjerne er evalueret på basis af et enkelt forsøg mht effekt og omkostninger, og yderligere værktøjer overvejes. Meget inspirerende for eventuelle projekter om allerbedste praksis. 066: Management innovation Brokers - The Story of Lean Construction Entering Denmark. Rolf Simonsen, Sten Bonke and Pernille Walløe Denmark En fortsættelse af sidste års paper om udviklingen af Lean Construction i Danmark. For så vidt interessant, ikke mindst hvis man senere kunne udfolde hele historien om de seneste 20 års udvikling af byggeprocessen i Danmark. En idé til en ny krønike? 085: Shaping Lean Construction in project based organisations Rolf Simonsen and Christian Koch Denmark Om indførelsen af Lean Construction som en social proces med afsæt i cases fra NCC. 19

20 Historien viser, at Trimmet Byggeri ikke bare kommer af sig selv, og at der er talrige muligheder for at ivrige projektledere tager fat uden rigtig at forstå tænkningen. Her er det tilsyneladende gået rimeligt godt, idet man jo fortsætter, men der ligger en stor risiko, hvis man starter uden den nødvendige forståelse og så bliver skuffet. Yderst relevant for BygSoL. 021: Activation of Hidden Resources an Experience from a Development Initiative in a Regional Area in Denmark Erik Bejder, Randi Muff Ebbesen, Willy Olsen and Søren Wandahl - Denmark Om erfaringerne fra BYGiNORD s første fase og om planerne for den næste fase. En lang beretning om kendt stof for dem, der kender BYGiNord, men interessant for dem der ikke gør, og med en perspektivering, der kan give anledning til yderligere overvejelser. Fx om de mulige svagheder i et regionalt initiativ fra bagtroppen. Regionale clusters er ofte karakteristiske ved, at deltagerne repræsenterer den førende viden og erfaring, og da virker det regionale broderskab fornuftigt. Men hvis de førende skal indhentes, og der er tale om et nyt paradigme, der skal introduceres, er et regionalt sammenhold med fokus på egne kvalifikationer så den rette vej? Jfr også Johansen et al s paper i (#060) samme session Et emne til det faglige netværk? 060: Implementing Lean: Uk Culture and System Change Eric Johansen, Geoff Porter and David Greenwood UK Et paper i fortsættelse af et fra sidste år om erfaringer og forhindringer ved indførelse af Last Planner i UK. Men samtidig en væsentlig introduktion til de bløde aspekter og til de underliggende udfordringer, der ligger i at forandre kulturen. Og samtidig nogle kritiske observationer af indførelsen af Last Planner og nogle refleksioner over dogmer som partnering og lean i praksis. Efter min opfattelse kunne dette paper passende være afslutningen på præsentationerne og plægget til den åbne diskussion. 062: Project Strategic Planning: A Prerequisite to Lean Construction* Tom Crow and Peter Barda Australia En australsk undersøgelse af 28 vellykkede projekter, hvor vejen til succes er blevet kortlagt gennem dybdeinterviews med deltagerne. Fra en reviewer s bemærkninger: The paper looks at the strategic project planning which is an important issue in the implementation of a better construction process. It does so based upon a survey of 28 Australian construction projects deemed excellent by the participants, and it establishes a proposal for a road map in the implementation of a better kind of cooperation between the project participants. Form a practice point of view the road map seems to be good and useful and properly implemented it will indeed ease the road for process improvement such as value management and flow management (Last Planner and Building Logistics). Cooperation has in recent years gotten a steady growing importance in the Lean thinking. From a scientific point of view, however, the process of establishing of the road map can be challenged. The survey did only comprise projects with success and it thus not certain that one by looking at projects with 20

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

IGLC-11 Papers. Inhold

IGLC-11 Papers. Inhold IGLC-11 Papers Inhold GENERELT... 3 THEORY OF PRODUCTION MANAGEMENT... 4 Chair: Lauri Koskela/Sven Bertelsen...4 Introduction... 4 Lauri Koskela...4 #1: Foundations of Lean Construction: Linguistic Action...

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen

Titel: LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen Dias 1 Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen LEAN er i dag et meget fremherskende koncept indenfor logistikstyringen i mange danske virksomheder, såvel indenfor produktions-

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde

PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde PLUS-projektet Partnering, læring, udvikling og samarbejde Styring af risiko og økonomi ved partnering 10.05.07 Der kan opstå usikkerhed i et partnering samarbejde om, hvorledes økonomien kan styres. Denne

Læs mere

Indtryk fra IGLC 18, 2010

Indtryk fra IGLC 18, 2010 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Indtryk fra IGLC 18, 2010 1. FORMÅL Formålet med denne rapport er at redegøre for udbyttet samt de indtryk vi fik ved deltagelse i konferencen IGLC18 i Haifa,

Læs mere

IGLC 14 Santiago, Chile, juli 2006

IGLC 14 Santiago, Chile, juli 2006 IGLC 14 Santiago, Chile, juli 2006 Sammenfatning af papers v. Esben Misfeldt, MT Højgaard og Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning. Indledning...3 Generelle indtryk...3 Papers...4 Theory...4 On the metaphysics

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008 Nyhedsbrev Nr. 8 Indhold: IGLC 2008 Leder 2 IGLC 2008 3 Studietur til USA 4 Efterårets medlemsmøder 5 Lad os samarbejde 6 Introduktionsseminar til medlemmmer 9 Farvel, men på gensyn! 9 Kalender 10 Læs

Læs mere

LEAN i softwareudvikling Styring af gennemløbstid. www.goapplicate.com

LEAN i softwareudvikling Styring af gennemløbstid. www.goapplicate.com LEAN i softwareudvikling Styring af gennemløbstid IT udvikling = IT investering A Forretningbehov B Forretningfordel Kroner Cost (1) Benefit (2) Tid (3) X Usikkerhed (4) 5 minutter om Lean Thinking 1 2

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Søren Wandahl. Ph.d.-afhandling Værdi i byggeri

Søren Wandahl. Ph.d.-afhandling Værdi i byggeri Søren Wandahl Ph.d.-afhandling Værdi i byggeri Agenda Forløbet Indholdet Forsvaret Og hva så nu? (tiden bagefter) Ph.d.-forløbet & afhandlingen Historikken: 2002-2005 Tema: Building Management Artikelsamling

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

KONFERENCERAPPORT OG SAMMENDRAG AF PAPERS

KONFERENCERAPPORT OG SAMMENDRAG AF PAPERS IGLC 10 KONFERENCERAPPORT OG SAMMENDRAG AF PAPERS Sonja og Sven Bertelsen KONFERENCEN...3 Papers... 4 Format mv... 4 Top Ten... 5 THEORY AND KNOWLEDGE... 5 The Theory of Project Management: explanation

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere