Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3B Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET SYSTEMBESKRIVELSE GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONALITET SYSTEMETS OVERORDNEDE KOMPONENTMODEL SYSTEMETS KOMPONENTER MAPNING AF KOMPONENTER, LØSNINGSFLOWS, LØSNINGSSUBFLOWS OG AKTIVITETER SYSTEMETS BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER SYSTEMET REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER PARAMETERSTYRING I SYSTEMET EKSEMPLER PÅ PARAMETERSTYRING SYSTEMETS BRUGERGRÆNSEFLADER SELVBETJENINGSLØSNING FOR BORGERE BRUGERGRÆNSEFLADE TIL KUNDERÅDGIVERE BRUGERGRÆNSEFLADE TIL FORRETNINGSADMINISTRATORER ROLLER OG RETTIGHEDER SYSTEMETS INTEGRATIONER OPTIONER LEVERANDØRENS BESVARELSE AF NON-FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET ARKITEKTUR UNDERSTØTTELSE AF ATP S FORRETNINGSBEHOV, -STRATEGI OG -OPGAVER ARKITEKTURPRINCIPPER INTEGRATIONER DATA Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 1 af 29 1

3 4.1.5 STANDARDISERING RAMMER FOR ARKITEKTUREN BELASTNING SKALERING DESIGN OG APPLIKATIONSSTRUKTURER SYSTEMDESIGN OPERATIONELT DESIGN RAPPORTDESIGN INTEGRATIONER BATCHKØRSLER LOGNING DESIGN LOGTYPER LOGDATA LOVGIVNING SIKKERHED DRIFTSSTYRING BACKUP BATCHKØRSLER CHANGE MANAGEMENT DEPLOYMENT FEJLHÅNDTERING OVERVÅGNING TILGÆNGELIGHED DATAKONVERTERING BRUGERVENLIGHED FAGSYSTEM SELVBETJENINGSLØSNING LOVGIVNING SIKKERHED DATA DESIGN Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 2 af 29 2

4 4.9.3 INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK MILJØER TESTMILJØER UDDANNELSESMILJØ PRODUKTIONSMILJØ PROJEKTLEDELSE UDDANNELSE DOKUMENTATION IDRIFTSÆTTELSE HYPERCARE SAMARBEJDE OG RAPPORTERING ØVRIGE KRAV LEVERANDØRENS BESVARELSE AF KRAVENE TIL DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING (YDELSERNE) OVERORDNEDE KRAV TIL YDELSERNE ETABLERINGSYDELSEN ETABLERING AF LOKALITETER ETABLERING AF KOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUR OG RELEVANTE MILJØER ETABLERING AF PROGRAMMEL ETABLERING AF PROCESSER FOR DRIFTSAFVIKLING OG SUPPORT ETABLERING AF PROCESSER OG VÆRKTØJER TIL VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING AF SYSTEMET VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET VIDEREUDVIKLING AF SYSTEMET LØBENDE DRIFT LOKALITETER INFRASTRUKTUR OG MASKINEL PROGRAMMEL TEKNOLOGISK RÅDGIVNING, RAPPORTERING OG SUPPORT DOKUMENTATION OG KONFIGURATIONSSTYRING Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 3 af 29 3

5 5.4.6 SIKKERHED OG BEREDSKAB OVERVÅGNING OPHØRSBISTAND SERVICE OPERATION INCIDENT MANAGEMENT PROBLEM MANAGEMENT CHANGE MANAGEMENT RELEASE MANAGEMENT EVENT MANAGEMENT - OVERVÅGNING CONFIGURATION MANAGEMENT INFRASTRUKTURKAPACITET CORES RAM SAN STORAGE OPERATIVSYSTEMINSTANSER UDKAST TIL AFREGNING FOR DEN LØBENDE DRIFT AF SYSTEMET Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 4 af 29 4

6 1 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse. Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. retningslinjer i bilag 3A, om vejledning til udfyldelse af Løsningsbeskrivelsen, samt Kontraktens punkt vedrørende risikolog, samt de instrukser der fremgår af bilaget. Tilbudsgiver skal overholde afsnitsstrukturen i bilaget. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 5 af 29 5

7 2 Indledning Nærværende bilag indeholder Leverandørens Løsningsbeskrivelse med udgangspunkt i de krav, der er opstillet i bilag 3A (Behovsopgørelse og bilag 3A.1 (Kravliste). Nærværende bilag følger således også kravgrupperingen i bilag 3A.1 (Kravliste) og i en vis udstrækning strukturen i bilag 3A (Leverancebeskrivelse). Leverandørens Løsningsbeskrivelse i nærværende bilag er dækkende for løsningen. Således fungerer eventuelle underbilag kun som uddybning af Løsningsbeskrivelsen og ikke som nødvendige for en overordnet forståelse af Leverandørens løsning. Henvisninger til eventuelle underbilag, som Leverandøren har indsat, fremgår med tydelige henvisninger og overholder ligeledes nærværende bilags overordnede struktur. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 6 af 29 6

8 3 Leverandørens besvarelse af funktionelle krav til Systemet Dette kapitel indeholder Leverandørens besvarelse af de funktionelle krav til Systemet, som er angivet i fanebladet Funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 (Løsningsflow og aktivitetsbeskrivelser - barselsspecifikke) og i bilag 3A.3 (Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser - tværgående). 3.1 Systembeskrivelse [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af den tilbudte løsning, herunder tilbudsgivers tilgang til understøttelsen af ATP s forretningsmæssige behov og opfyldelsen af de funktionelle krav.] Grundlæggende funktionalitet Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til grundlæggende funktionalitet i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] 3.2 Systemets overordnede komponentmodel [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en illustration og tekstuel beskrivelse af komponentmodellen for den tilbudte løsning. Såfremt denne komponentmodel afviger fra ATP s forslag til en komponentmodel i bilag 3A (Behovsopgørelse), skal tilbudsgiver tydeliggøre alle afvigelser og levere en fyldestgørende begrundelse for de enkelte afvigelser.] Systemets komponenter [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en fyldestgørende beskrivelse af alle komponenter i den tilbudte løsning. I beskrivelsen af komponenterne skal tilbudsgiver redegøre for hvilke løsningsflows, løsningssubflows og aktiviteter, der indgår i den pågældende komponent.] Mapning af komponenter, løsningsflows, løsningssubflows og aktiviteter [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en tabel der tydeligt viser hvilke løsningsflows, løsningssubflows og aktiviteter der understøttes/opfyldes af de forskellige komponenter i den tilbudte løsning.] 3.3 Systemets begrebs- og informationsmodeller [Tilbudsgiver kan vælge at basere den tilbudte løsning på en anden logisk og fysisk opdeling i databasen end ATP lægger op til, hvis tilbudsgiver finder dette mere fordelagtigt. Såfremt tilbudsgiver vælger dette, skal tilbudsgiver i dette afsnit klart an- Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 7 af 29 7

9 give, hvad dette medfører af ændringer til ATP s begrebs- og informationsmodeller.] 3.4 Systemet regel- og beslutningsmodeller [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til regel- og beslutningsmodeller i bilag 3A.1 (Kravliste) samt reglerne i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og bilag 3A.3, understøttes af den tilbudte løsning.] 3.5 Parameterstyring i Systemet [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 til parameterstyring i Systemet, understøttes af den tilbudte løsning.] Eksempler på parameterstyring Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte eksempler på hvordan tilbudsgiver med den tilbudte løsning vil understøtte at en ATP forretningsadministrator kan foretage den parameterstyring, der fremgår af følgende krav: Kravet FLD_01 i bilag 3A.1 (Kravliste) Kravet FLD-01_a i bilag 3A.1 (Kravliste) Kravstillet i løsningsflow LF - Drift - Foretag systemændringer 40.x.1.1 i bilag 3A.3 Kravstillet i løsningssubflow LSF Opret besked, ret besked, ret tekst 40.x i bilag 3A Systemets brugergrænseflader [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan de generelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 til brugergrænseflader understøttes af den tilbudte løsning.] Selvbetjeningsløsning for borgere [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til Selvbetjeningsløsningen i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Udviklingsstrategi for mobile platforme [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvilken udviklingsstrategi der benyttes for mobile platforme. Endvidere bedes leverandøren vedlægge anonymiserede eksempler på selvbetjeningsløsninger til mobile platforme.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 8 af 29 8

10 3.6.2 Brugergrænseflade til kunderådgivere [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til brugergrænsefladen til kunderådgiverne i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 understøttes af den tilbudte løsning.] Brugergrænseflade til forretningsadministratorer [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til brugergrænsefladen til forretningsadministratorerne i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 understøttes af den tilbudte løsning.] Roller og rettigheder [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til roller og rettigheder i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 understøttes af den tilbudte løsning.] 3.7 Systemets integrationer [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til systemet integrationer i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 understøttes af den tilbudte løsning.] 3.8 Optioner [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene optionerne i bilag 3A.1 (Kravliste) og i aktivitetsbeskrivelserne i bilag 3A.2 og 3A.3 understøttes af den tilbudte løsning.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 9 af 29 9

11 4 Leverandørens besvarelse af non-funktionelle krav til Systemet Dette kapitel indeholder Leverandørens besvarelse af de non-funktionelle krav til Systemet, som er angivet i fanebladet Funktionelle krav i bilag 3A.1 (Kravliste). 4.1 Arkitektur [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan arkitekturkravene i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Understøttelse af ATP s forretningsbehov, -strategi og -opgaver [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer understøttelsen af ATP s forretningsbehov, -strategi og -opgaver. Hvis den tilbudte løsning baserer sig på et standard-rammesystem, skal tilbudsgiver tydeliggøre hvor og hvordan standard-rammesystemet eventuelt ikke understøtter ATP s forretningsbehov, - strategi og -opgaver med angivelse af, hvordan den tilbudte løsning afviger og årsagen til denne afvigelse. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse redegøre for, hvordan ATP s ønske om en omkostningseffektiv løsning, i såvel udviklings- som i driftsperiode (Løsningens livscyklus), bliver indfriet.] Arkitekturprincipper [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af ATP s arkitekturprincipper, jf. bilag 3 (Leverancebeskrivelse), i henhold til kravet NFK.ARK.006 i bilag 3A.1 (Kravliste). I det omfang, hvor den tilbudte løsning ikke tilgodeser arkitekturprincipperne, skal tilbudsgiver begrunde dette i sin besvarelse.] Understøttelse af automatisk sagsbehandling [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af arkitekturprincip nummer 4, jf. bilag 3 (Leverancebeskrivelse), om automatisk sagsbehandling. Tilbudsgiver skal redegøre for graden af automatisering af motorveje, landeveje og bjergveje i den tilbudte løsning, således at ATP samtidig opnår den mest omkostningseffektive løsning. I denne kontekst et gøres tilbudsgiver opmærksom på, at "landeveje" og "bjergveje" er kendetegnet ved, at mængden af sager er mindre Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 10 af 29 1

12 end for "motorveje". I forlængelse af ATP s ønske om en omkostningseffektiv løsning, forventes en lavere grad af automatisering af "landeveje" og "bjergveje".] Genbrug af komponenter og services [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af arkitekturprincip nummer 5, jf. bilag 3 (Leverancebeskrivelse), om genbrug af information og funktionalitet. Tilbudsgiver skal redegøre for anvendelsen af generiske komponenter og fællesoffentlige services (eller anden relevant og brugbar eksisterende funktionalitet) i den tilbudte løsning. I det omfang den tilbudte løsning ikke anvender generiske komponenter og fællesoffentlige services, skal tilbudsgiver begrunde dette i sin besvarelse.] Genbrug af data [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer at data genbruges ved træk på autoritative kilder og/eller fællesoffentlige registre i henhold til kravet NFK.ARK.007 om datareplikering og rettigheder i bilag 3A.1 (Kravliste).Såfremt det er nødvendigt at etablere lokale replika i den tilbudte løsning skal tilbudsgiver redegøre for de regler og principper, som ligger til grund for etableringen og efterfølgende vedligeholdelse. Den tilbudte løsning skal sikre, en klar rollefordeling mellem masterdata og kopidata samt opdatering sker således at man bevarer konsistens i data og beskytter mod tab af data] Integrationer [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer at integrationer med it-løsninger kobles så løst som muligt i henhold til kravet NFK.ARK.005 om integrationer i bilag 3A.1 (Kravliste).] Data til data i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Datakonsistens [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer datakonsistens og dataejerskab i henhold til kravet NFK.ARK.002 om datareplikering og rettigheder i bilag 3A.1 (Kravliste).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 11 af 29 1

13 Filformater [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af begrænsninger for de filstørrelser og formater som den tilbudte løsning understøtter i henhold til kravene NFK.ARK.017, NFK.ARK.018 og NFK.ARK.019 om modtagelse, persistering og videresending af vedhæftede filer i bilag 3A.1 (Kravliste).] Standardisering [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer overholdelsen af relevante fællesstandarder i henhold til kravet NFK.ARK.005b om anvendelsen af standarder i bilag 3A.1 (Kravliste).] Offentlige standarder [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvilke attributter, relationer og operationer fra OIO Sag og Dokument-standarden der benyttes i den tilbudte løsning, samt de eventuelle lokale udvidelser. Hvis der er områder, hvor standarden ikke følges, skal tilbudsgiver beskrive disse og give en begrundelse herfor.] Anvendelse af standardfunktionalitet [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer for anvendelsen af officiel og dokumenteret funktionalitet fra standardsystemer og tredjeparts komponenter i den tilbudte løsning i henhold til kravet NFK.APP.022 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Markedsudbredelse af anvendte teknologier [Tilbudsgiver skal i dette afsnit redegøre for markedsudbredelse, modenhed og support af de anvendte teknologier i den tilbudte løsning i henhold til kravet NFK.ARK.013 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Systemets udbredelse [Tilbudsgiver skal i dette afsnit redegøre udbredelsen og anvendelsen af den tilbudte løsning i henhold til kravet NFK.ARK.016 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Rammer for arkitekturen Fleksibilitet [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af den tilbudte løsnings fleksibilitet i henhold til kravet NFK.ARK.014 i bilag 3A.1 (Kravliste). Beskrivelsen af løsningens fleksibilitet skal ske ved besvarelsen af nedenstående cases: Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 12 af 29 1

14 Under udarbejdelse Open source [Tilbudsgiver skal endvidere indsætte en beskrivelse af, i hvilket omfang og hvor den tilbudte løsning baserer sig på open source. Såfremt open source anvendes i forretningskritiske funktioner eller processer i den tilbudte løsning skal tilbudsgiver redegøre for governance og forvaltningsansvar, da ATP forventer stabilitet og høj kvalitet, bl.a. gennem god governance og forvaltning.] Belastning [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil tilsikre at den tilbudte løsning kan håndtere den belastning, der fremgår af kravene NFK.CAP.001 og NFK.CAP.002 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Skalering [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer, at den tilbudte løsning kan skaleres til at håndtere et stigende antal brugere, datamængder, funktionalitet og trafik i henhold til kravet NFK.ARK.011 i bilag 3A.1 (Kravliste), på en enkel og omkostningseffektiv måde.] 4.2 Design og applikationsstrukturer til design og applikationsstrukturer i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Systemdesign [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikrer at den brugervendte del af Selvbetjeningsløsningen er løst koblet i forhold til Systemet, således at nye kommunikationskanaler kan etableres, såfremt dette måtte blive relevant i henhold til kravet NFK.APP.023 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Operationelt design til det operationelle design i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 13 af 29 1

15 Endvidere skal tilbudsgiver redegøre for, om den tilbudte løsning stiller større krav til ATP s PC arbejdspladser end hvad der er understøttet i dag, jf. bilag 2C (ATP PC-arbejdsplads).] Rapportdesign til rapportdesign i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Integrationer til integrationer i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Batchkørsler til batchkørsler i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] 4.3 Logning til logning i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Design [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan designet af den tilbudte løsning understøtter at kravene til logning i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Logtyper [Tilbudsgiver skal i dette afsnit redegøre for, hvordan den tilbudte løsning: gennemfører logning hvad der logges og formatet korrelerer forskellige logge] Logdata til logdata i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver redegøre for, hvordan den tilbudte løsning genererer og benytter sig af unikke transaktions-id er i henhold til kravet NFK.LOG.007 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 14 af 29 1

16 4.3.4 Lovgivning [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning understøtter kravet om overholdelse af bogføringsloven i forbindelse med logning i henhold til kravet NFK.LOG.022 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Sikkerhed [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning understøtter kravet om sikkerhedsmæssige forsvarlig håndtering af logs i henhold til kravet NFK.LOG.023 i bilag 3A.1 (Kravliste).] 4.4 Driftsstyring til driftsstyring i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Backup [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravet til backup i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Batchkørsler [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravet til batchkørsler i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Change Management [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravet til Change Management i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Deployment [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan kravet til Deployment i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Fejlhåndtering til fejlhåndtering i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver redegøre for, hvordan datakorrektion og afstemning bliver gennemført i tilfælde af opståede fejl i data (datakorruption) i henhold til kravet NFK.OPM.007 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 15 af 29 1

17 4.4.6 Overvågning til overvågning i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] 4.5 Tilgængelighed til tilgængelighed i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere tilbudsgiver redegøre for hvordan den tilbudte løsning kan fortsætte normal drift efter logningen af informationer om eventuelle fejl i henhold til kravet NFK.AVA.001 i bilag 3A.1 (Kravliste).] 4.6 Datakonvertering [Tilbudsgiver skal, under hensynstagen til ATP s krav til datakonvertering jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) og 3A.1 (Kravliste), beskrive hvordan de vil gennemføre datakonverteringen. Afsnittet skal som minimum omfatte: Overordnet strategi for konvertering og datavalidering. Beskrivelse af hvilke metoder, teknikker og værktøjer der skal anvendes til konvertering Beskrivelse af konverteringsreglerne, som udgør designet for at flytte data fra den Eksisterende Løsning til Systemet. Beskrivelse af processen for hvordan Tilbudsgiver vil validere at de udtrukne data fra Eksisterende Løsning lever op til kravene hertil Beskrivelse af processen for hvordan Tilbudsgiver vil gennemføre datavask og transformering af data. Beskrivelse af processen for hvordan Tilbudsgiver vil gennemføre load og viderefordeling af data. Beskrivelse af processen for hvordan Tilbudsgiver vil foretage datavalidering og afstemning. Fordele/ulemper og risikovurdering ved den valgte konverteringsmetode. Beskrivelse af evt. forudsætninger for at Tilbudsgiver kan gennemføre datakonverteringen. Tilbudsgiver skal i sin beskrivelse lægge særlig vægt på at redegøre for, hvordan konverteringen af data til det nye sagsbegreb vil blive gennemført. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 16 af 29 1

18 Tilbudsgiver skal endvidere beskrive indhold og tidsmæssig placering af prøvekonverteringerne i bilag 1 (Tidsplan)]. 4.7 Brugervenlighed [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan de generelle designkrav til brugervenlighed og brugergrænseflader i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver redegøre for i hvilken udstrækning Systemet kræver plug-ins, herunder hvilke særlige funktionaliteter, som kræver plug-ins i henhold til kravet NFK.USA.014 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Fagsystem til brugervenlighed og brugergrænseflader for kunderådgiverne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver redegøre for hvordan og i hvilken grad, brugergrænseflader for kunderådgiverne vil kunne bringes til at understøtte at det afvikles på smart devices (telefoner og tablets).] Selvbetjeningsløsning til brugervenlighed og brugergrænseflader for Selvbetjeningsløsningen i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning opfylder WCAG 2.0 Level AA i henhold til kravet NFK.USA.038 i bilag 3A.1 (Kravliste).] 4.8 Lovgivning [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre dennes og systemets overholdelse af lovgivningskravene i bilag 3A.1 (Kravliste).] 4.9 Sikkerhed til sikkerhed i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 17 af 29 1

19 4.9.1 Data [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til datasikkerhed i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Design [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan den tilbudte løsning sikres mod ondsindede angreb, og hvordan en eventuel kompromittering af modulet med internetgrænsefladen ikke viderebringes til de bagvedliggende moduler. Endvidere skal tilbudsgiver beskrive, hvad der er inkluderet i den tilbudte løsning vedrørende: Network Intrusion Prevention-systemer til at overvåge trafikken og reagere på både kendte angrebsmønstre og større afvigelser i trafikken. Application Firewalling som sikrer, at kun de dataformater og datastrukturer, som den bagvedliggende infrastruktur kan forstå, bliver overført. DDoS Prevention-systemer til at afværge denial of service angreb.] Endelig skal tilbudsgiver i dette afsnit indsætte en beskrivelse af sikkerhedsmodellen for den tilbudte løsning, herunder hvordan adgangsstyringen bliver implementeret, jf. bilag 2 (Situationsbeskrivelse), som angiver de støttesystemer, den tilbudte løsning skal integrere med.] Informationssikkerhedspolitik [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til informationssikkerhedspolitikker i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] 4.10 Miljøer til miljøer i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Testmiljøer [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til testmiljøer i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 18 af 29 1

20 Uddannelsesmiljø [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til uddannelsesmiljøet i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Produktionsmiljø [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til produktionsmiljøet i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] 4.11 Projektledelse til projektledelse i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning Uddannelse til uddannelse i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning Dokumentation til dokumentation i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Besvarelsen af deltaljerede dokumentionskrav i bilag 4 (Dokumentation) og eksempler på dokumentation skal indsættes i bilag 4 i henhold til vejledningen i dette bilag Idriftsættelse til idriftsættelse i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver indsætte en beskrivelse af, hvordan man tilsikrer, at idriftsættelse af Systemet forstyrrer ATP s forretning og anden drift mindst muligt. I den udstrækning hvor planlægning og gennemførelse af idriftsættelse ikke kan indpasses med ATP s change og release processer og tilhørende servicevinduer jf. bilag 2 (Situationsbeskrivelse), skal Tilbudsgiver beskrive, hvordan man påtænker at udføre idriftsættelsen. Beskrivelsen skal inkludere en angivelse af Tilbudsgivers forventninger til nedetid i perioden fra kontraktindgåelse til Overtagelsesprøven, som ligger udover ATP s servicevinduer. Dette i henhold til kravet NFK.IDR.003 i bilag 3A.1 (Kravliste).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 19 af 29 1

21 4.15 Hypercare til hypercare i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Endvidere skal tilbudsgiver indsætte en beskrivelse af, hvordan Hyper-ydelsen vil blive leveret, så det sikres, at idriftsættelsen af Systemet efterlever servicemålene og imødegår de behov for support, som ATP s brugere af Systemet vil have i forbindelse med ibrugtagning af det nye system i henhold til kravet NFK.HYP.001 i bilag 3A.1 (Kravliste).] 4.16 Samarbejde og rapportering til samarbejde og rapportering i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning Øvrige krav [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en generel beskrivelse af, hvordan Øvrige krav i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 20 af 29 2

22 5 Leverandørens besvarelse af kravene til Drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling (Ydelserne) 5.1 Overordnede krav til Ydelserne [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan de overordnede krav til Ydelserne i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke metoder og værktøjer, der vil blive anvendt for at sikre overholdelse af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). Tilbudsgiver skal beskrive sin kapacitetsplanlægningsproces og hvorledes overvågning, optimering og skalering af de samlede Leverancer med kvalitetsniveauer og forbrugsmængder foregår. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes Tilbudsgiver, gennem kapacitetsplanlægning, vil sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelig kapacitet til rådighed for ATP s samlede miljø, herunder ligeledes hvilke parametre, Tilbudsgiver særligt vil måle på. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes Tilbudsgiver, gennem kapacitetsplanlægning, vil sikre, at der til enhver tid ikke er mere kapacitet til rådighed for ATP s samlede miljø end nødvendigt, herunder hvilke parametre, Tilbudsgiver særligt vil måle på. Tilbudsgiver skal beskrive hvilke særlige tiltag inden for grøn IT, som Tilbudsgiver vil levere i forbindelse med tilvejebringelsen af Ydelsen omfattet af Kontrakten. Tilbudsgiver skal ligeledes beskrive, hvordan Tilbudsgiver løbende vil opretholde tiltag inden for grøn IT, samt hvordan Tilbudsgiver vil rapportere på fremdrift i forhold til tiltagene. Tilbudsgiver skal beskrive budget- og rapporteringsprocesser. Tilbudsgiver skal beskrive bodsmodel og rapportering af bod. Tilbudsgiver skal beskrive de processer og værktøjer, som Tilbudsgiver vil benytte sig af, for at tilsikre kvalitet i leverance af Ydelserne omfattet af Kontrakten.] 5.2 Etableringsydelsen [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til etableringsydelsen i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 21 af 29 2

23 Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive den samlede tekniske platform, herunder alle relevante miljøer og kommunikationsinfrastruktur, samt hertil hørerende programmel og maskinel, som specificeret i Kontrakten. Tilbudsgiver skal beskrive hvilken metode og fremgangsmåde Tilbudsgiver anvender for at understøtte sikker overgang til drift. Tilbudsgiver skal endvidere i sin besvarelse redegøre for hvordan ATP og ATP s øvrige Leverandører skal inddrages.] Etablering af lokaliteter [Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive egne lokationer, driftscentre og maskinel, herunder opdeling i sikkerhedszoner.] Etablering af kommunikationsinfrastruktur og relevante miljøer [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til etablering af kommunikationsinfrastruktur og relevante miljøer i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive kommunikationsinfrastrukturen herunder aftaler og forbindelser mellem Tilbudsgiver og tredjeparter. Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive de relevante miljøer.] Etablering af programmel [Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive det middleware-, standard- og basisprogrammel, der er nødvendigt for at levere Ydelserne samt opfylde Kontrakten.] Etablering af processer for driftsafvikling og support [Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive programmel til understøttelse af driftsafvikling. Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive IT Service Management til understøttelse for supportprocesserne og integration mellem ATP s og andre relevante leverandørers IT Service Management værktøjer.] Etablering af processer og værktøjer til vedligeholdelse af Systemet [Tilbudsgiver skal ved hjælp af tegninger og tekst beskrive de processer og værktøjer der er nødvendige for at vedligeholde Systemet.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 22 af 29 2

24 5.3 Vedligeholdelse og videreudvikling af Systemet Vedligeholdelse af Systemet [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til vedligeholdelse af Systemet i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive procedurer for vedligeholdelse af Systemet, herigennem bl.a. sikre, at de fastsatte servicemål overholdes, jf. bilag 7 (Servicemål). Tilbudsgiver skal beskrive processer til håndtering af Fejl og Mangler i Systemet. Tilbudsgiver skal beskrive de processer der tilsikrer vedligeholdelse af Dokumentationen af Systemet.] Videreudvikling af Systemet [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til videreudvikling af Systemet i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive processer for videreudvikling af Systemet, middleware og infrastruktur herunder patch- og releaseplaner.] 5.4 Løbende Drift [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til løbende drift i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal angive de primære kvalifikationer fordelt på de konsulentkategorier, der er nævnt i bilag 5 (Priser og Betalingsplan), og skal derudover beskrive kvalifikationsniveauet i forhold til de efterspurgte drifts- og kapacitetsydelser.] Lokaliteter [Tilbudsgiver skal beskrive sine processer til sikring af løbende vedligeholdelse af Ydelseslokationer, herunder eksempelvis nødstrømsanlæg, brandslukning og køling mv.] Infrastruktur og maskinel [Tilbudsgiver skal beskrive sine processer til Vedligeholdelse af infrastruktur og maskinel.] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 23 af 29 2

25 5.4.3 Programmel [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til programmel i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive processer til Vedligeholdelse af middleware-, standardog basisprogrammel, samt antivirusprogrammel.] Teknologisk rådgivning, rapportering og support [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til teknologisk rådgivning, rapportering og support i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil tilsikre relevant kompetencer, der tilsikrer, at Tilbudsgiver er i stand til at yde teknologisk rådgivning for Ydelserne. Tilbudsgiver skal beskrive processer for rapportering og support.] Dokumentation og konfigurationsstyring. [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til dokumentation og konfigurationsstyring i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan CMDB vil blive anvendt og vedligeholdt. Tilbudsgiver skal beskrive relevante egne regler for problemhåndtering, kvalitetssikring, ændringsstyring, dokumentationsvedligeholdelse, systemudvikling, systemvedligeholdelse og IT-drift.] Sikkerhed og beredskab [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til sikkerhed og beredskab i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive relevante egne procedurer for sikring af intern og ekstern elektronisk kommunikation, som kan få indflydelse på leveringen af Ydelserne i henhold til dennes aftale. Tilbudsgiver skal beskrive procedurer for adgangstildeling såvel fysisk som logisk. Tilbudsgiver skal beskrive egne procedurer for sletning af datamedier. Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 24 af 29 2

26 Tilbudsgiver skal beskrive processer til sikring af data integritet.] Overvågning [Tilbudsgiver skal konceptuelt beskrive processer for overvågning.] Ophørsbistand [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til ophørsbistand i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning.] Service Operation [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til Service Operation i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan han til enhver tid vil kunne videregive samtlige oplysninger i en given sag (Incident, Problem, Change etc.), således at dokumentationen kan anvendes til drøftelse med ATP eller videregives til ATP s øvrige leverandører.] Supportløsningen [Tilbudsgiver skal beskrive processer for 1. og 2. level support.] Incident management [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til Incident Management i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive Incident Management processen og krav til dokumentation i den forbindelse jf. beskrivelsen i bilag 2 (Situationsbeskrivelse).] Problem management [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til Problem Management i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke standarder og procedurer for analyse af væsentlige, gentagne og uløste Incidents, der anvendes med henblik på at afdække bagvedliggende problemer (root causes).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 25 af 29 2

27 Change management [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til Change Management i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive Change Management processen og krav til dokumentation i den forbindelse jf. beskrivelsen i bilag 2 (Situationsbeskrivelse).] Release management [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til Release Management i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive sine release procedurer og checklister med videre. Tilbudsgiver skal beskrive sin versions- og release politik i forbindelse med Changes. Tilbudsgiver skal beskrive hvilken metode og fremgangsmåde Tilbudsgiver anvender til at understøtte sikker overgang til drift. Tilbudsgiver skal endvidere i sin besvarelse redegøre for hvordan ATP og ATP s øvrige leverandører skal inddrages. Tilbudsgiver skal beskrive indholdet af releaseplaner.] Event management - Overvågning [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af hvordan kravene til Event Management i fanebladet Krav til Ydelserne i bilag 3A.1 (Kravliste) understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan måling af performance foretages. Tilbudsgiver skal konceptuelt beskrive overvågningsløsningen.] Configuration management [Tilbudsgiver skal beskrive Configuration Management processen og krav til dokumentation i den forbindelse jf. beskrivelsen i bilag 2 (Situationsbeskrivelse).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 26 af 29 2

28 6 Infrastrukturkapacitet 6.1 Cores Leverandøren har i dette kapitel foretaget en udspecificering af den infrastruktur, som er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). Afregningen for den anførte infrastruktur sker i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). I dette afsnit har Leverandøren angivet det antal fysiske cores, som er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive antallet af fysiske cores, som er nødvendige for opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål) samt clockfrekvensen for disse cores.] 6.2 RAM Kapacitetsenhed Clockfrekvens Antal Fysiske cores [indsæt clockfrekvens] [indsæt antal] Tabel 2 Bestykning af cores I dette afsnit har Leverandøren angivet det antal GB fysiske RAM, som er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive antallet af GB fysiske RAM, som er nødvendige for opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål).] Kapacitetsenhed Fysisk RAM Antal GB [indsæt antal] Tabel 3 Bestykning af RAM 6.3 SAN storage I dette afsnit har Leverandøren angivet det antal GB storage af de forskellige typer, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan), som er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 27 af 29 2

29 [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive antallet af GB af de forskellige typer storage, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan), som er nødvendige for opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål).] Kapacitetsenhed Antal GB rpm storage [indsæt antal] rpm storage [indsæt antal] rpm storage [indsæt antal] Flash storage [indsæt antal] Tabel 4 Bestykning af storage 6.4 Operativsysteminstanser I dette afsnit har Leverandøren angivet det antal operativsysteminstanser af de forskellige typer og for de forskellige miljøer, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan), som er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive antallet af operativsysteminstanser af de forskellige typer og for de forskellige miljøer, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan), som er nødvendige for opfyldelsen af kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse) og overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål).] Serverrolle Produktion Præproduktion Uddannelse Ekstern test Applikationsserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Databaseserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Filserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Infrastrukturserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Printserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Terminalserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Webserver [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Øvrige servere [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] [indsæt antal] Tabel 5 Bestykning af operativsysteminstanser Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 28 af 29 2

30 7 Udkast til afregning for den løbende drift af Systemet Leverandøren har i dette kapitel indsat et udkast til den månedlige afregning for den løbende drift af Systemet på baggrund af bestykningerne i kapitel 6 og priserne anført i bilag 5 (Priser og betalingsplan). Såfremt der sker en regulering af bestykningerne i kapitel 6 og/eller priserne anført i bilag 5 (Priser og betalingsplan), skal der ligeledes ske en opdatering af udkastet til den månedlige afregning for den løbende drift af Systemet. Den månedlige fakturering efter Overtagelsesdagen skal foretages på baggrund af udkastet til den månedlige afregning for den løbende drift af Systemet. [Tilbudsgiver skal i dette kapitel indsætte et udkast til den månedlige afregning for den løbende drift af Systemet på baggrund af bestykningerne i kapitel 6 og priserne anført i bilag 5 (Priser og betalingsplan).] Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Side 29 af 29 2

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 4 Dokumentation

Bilag 4 Dokumentation Bilag 4 Dokumentation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERORDNEDE DOKUMENTATIONSKRAV... 4 3.1 FORMAT... 4 3.2 LEVERING AF DOKUMENTATION... 4 3.3 KONFIGURATIONSSTYRING

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8 Bilag 7 Version 0.8 26-06-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Gribvand Kravspecifikation

Gribvand Kravspecifikation Gribvand Kravspecifikation Bilag 1.2 Dette dokument er fortroligt og må kun deles og videredistribueres af Tilbudsgiver efter forudgående aftale med Gribvand. 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Baggrund og vision

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere