Resultatkontrakt. Vedrørende. Partnerskabet UNIK. 1. januar december 2013 Journalnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Partnerskabet UNIK. 1. januar 2010-31.december 2013 Journalnummer: 1-15-1-3-09"

Transkript

1 kontrakt Vedrørende Partnerskabet UNIK 1. januar december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Tenna Korsbek Andreasen Syddansk Universitet Dekan Per Michael Johansen Teknisk Fakultet Niels Bohrs Allé Odense M Att: Niels Jul Jacobsen CVR: Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2014 Sammenfatning UNIK er et fireårigt projekt startet i 2010 og afsluttet 31. december 2013 med et samlet budget på 60 mio. DKK. Ud af de otte kroniske lidelser de såkaldte folkesygdomme - har UNIK arbejdet inden for fire områder: Hjertekarsygdomme, diabetes, muskel- og skeletlidelser og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (rygerlunger). UNIK har bidraget til at udvikle nye innovative velfærdsteknologiske løsninger og services til gavn for mennesker med kroniske lidelser med henblik på forbedret livskvalitet og højere grad af selvhjulpenhed blandt denne gruppe mennesker. UNIK har bidraget til at understøtte vækst og innovation i den spirende klynge inden for intelligent velfærdsteknologi. Dette er realiseret gennem udvikling af en række nye koncepter og teknologier til behandling, pleje og rehabilitering af mennesker med kroniske sygdomme i eget hjem. De nye løsninger er udviklet i et tæt samarbejde med brugerne dvs. patienter og medarbejdere i kommuner og på sygehuse, hvor de enkelte projekter har taget udgangspunkt i behov og efterspørgsel på ny teknologi og services. Projektgrupperne har alle været tværfagligt sammensatte med repræsentanter fra slutbrugere (sundhedssektor og borgere), vidensinstitutioner (GTS og/eller universitet) samt innovative virksomheder, der f.eks. arbejder med sensorer, robotter, telemedicin eller IT- infrastruktur til social- og sundhedsområdet. UNIK er opbygget med fokus på fire spydspidsprojekter, der udgør partnerskabets hovedaktiviteter: DiaLife, KOL og RIHAB. Spydspidsprojekterne er alle innovationsprojekter, hvor der har været fokus på at udvikle nye produkter eller services. Tidligt i projektforløbene har der været matchmaking mellem virksomheder og vidensinstitutioner med henblik på at definere rammerne og sætte partnerkredsen i de enkelte projekter. Efter identificering af partnerkredsen foregik det videre arbejde i workshops og ved projektmøder samt ved test hos brugerne. Spydspidsprojekterne er kendetegnet ved at spille en stor rolle i UNIK, og de har strakt sig over en længere periode. Spydspidsprojekterne understøttes af tre tværgående projekter med fokus på IT-infrastruktur, fælles journal og brugerdreven innovation: Connect2care, Brugerdreven Innovation (BDI) og Shared Care Platform også kaldet kronikerjournalen. Derudover har UNIK i alt gennemført 12 udviklingsprojekter, hvoraf de sidste er startet op i løbet af 2013 med slutdato d. 31. december Udviklingsprojekternes opbygning ligner spydspidsprojekternes, og der arbejdes efter samme principper med matchmaking, videndeling, workshop, tværfaglighed mv., men de har haft et væsentligt mindre budget ligesom projektperioden har været kortere dvs. mellem et halvt år til godt og vel 1 år. Projekter med de bedste resultater og størst potentiale er beskrevet og uddybet sidst i evalueringe. I bilag 1 findes en oplistning af projekterne med formål, resultat og status på projekterne. For uddybende forklaring henvises til UNIKs hjemmeside, hvor de endelige resultater ligger herunder også filmklip fra projekterne fra UNIK s afslutningskonference.

3 Partnerskabets udvikling Projektkoordinering- og samarbejde har været succesrigt; der har været udbredt samarbejde på tværs af projekterne i UNIK med det formål at udnytte partnerskabets kompetencer og erfaringer bedst muligt. Denne koordinering og samarbejde har været faciliteret via de fælles projektledermøder, som sekretariatet har arrangeret. Etablering af en tværsektoriel og tværfaglig innovationsplatform med fokus på teknologiske løsninger til kronisk syge har været succesrig. Mange udfordringer blev identificeret og søgt løst i samspil mellem universiteter, virksomheder, GTS-institutter, professionshøjskoler, hospitaler, regioner, kommuner og interesseorganisationer. Netværkets strategi Netværkets strategi UNIK er et Partnerskab blandt universiteter, vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, hospitaler og interesseorganisationer, som blev dannet for at skabe bedre sundhedsydelser til borgere med kroniske lidelser. I UNIK blev brugerbehov afdækket med henblik på at skabe nye velfærdsteknologiske koncepter, nye forretningsmodeller og nye behandlingskoncepter samt afprøve disse i kliniske miljøer. De vigtigste udviklings mål har været: Vækst og innovation indenfor velfærdsteknologi og udvikling af intelligent velfærdsteknologi og forbedret livskvalitet for borgere med kroniske sygdomme som hjerte-kar sygdomme, diabetes, muskel- og skeletlidelser og KOL (rygerlunger). I den sidste del af UNIK har der overordnet set været fokus på resultater, formidling af disse samt hvordan resultaterne kunne forankres og / eller videreføres. UNIK s resultater herunder formidling deraf blev vægtet højt ved afslutningskonferencen d. 23. oktober 2013, som blev afholdt i samarbejde med Lev Vel, men med UNIK som overordnede tovholder. Udover ved oplæg på konferencen blev resultaterne præsenteret ved udstilling og pitches til filmklip samt ved presse meddelelser til medierne i tiden op til. Konferencen, som blev afholdt i DGI byen i København, blev en god succesfuld afslutning på projektet. Der var rigtig god tilslutning både fra projektdeltagere, men også med eksterne deltagere. I alt deltog 135 hvoraf 1/3 var fra private virksomheder. Hvordan forankres og / eller videreføres resultaterne fra UNIK Erfaringer fra UNIK har været anvendt som input til partnerkredsen i Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærd (ISV), hvor partnerne både geografisk og strategisk spænder vidt. Der samles landsdækkende ressourcer i en slags partnercentre rundt om i landet i ISV. Det sikrer bl.a., at netværket bliver synligt nationalt samt, at partnerne ikke bliver konkurrerende internt i netværket. De tre GTS Institutter (Teknologisk Institut, Delta og Alexandra Instituttet) er placeret i tre forskellige regioner og med tre forskellige fokusområder. Det samme gør sig gældende med Væksthus Hovedstadsregionen (Lev Vel), MTIC og SDU (partnerskabet UNIK), som alle i forvejen har et godt erfaringsgrundlag i forhold til at samarbejde med SMV er gennem forskellige samarbejds- og udviklingsprojekter. 3

4 Virksomhedsklyngen Welfare Tech bliver den samlende partner via sekretariatsfunktionen, og der bygges videre på det virksomhedsnetværk, der i forvejen er en del af klyngen. UNIK sekretariatet har været en central spiller i forbindelse med identificering af relevante partnere til ansøgningen til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærd (ISV) og har været med i denne proces helt fra starten. Sekretariatet har haft en overordnet og faciliterende funktion i processen dels med at sammensætte en partnerskreds, der afspejlede, at ISV er et stærkt nationalt Innovationsnetværk, og dels som en del af koordinations- og skrivegruppen. I processen omkring ISV ansøgningen er det tætte samarbejde med Lev Vel videreført. For de projekter fra UNIK, der har behov for yderligere innovation, videreføres ca. 1/3 i ISV, 1/3 i og 1/3 i andre/nye projekter, og flere af projekterne er allerede videreført i nye sammenhænge. Der samarbejdes med Lev Vel, Innovationsnetværket RoboCluster og Medico Innovation. UNIK har i hele projektperioden haft tæt samarbejde med især Lev Vel i form af fælles arrangementer. UNIKs sekretariat har rent fysisk været lokaliseret sammen med Innovationsnetværket RoboCluster og og der har været et tæt samarbejde. Af øvrige samarbejdspartnere i innovationssystemet kan nævnes: Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation, MedTech Innovation Center, Innovation Center Shanghai, Biopeople, Innovation Center München. Som tidligere nævnt har UNIK sekretariatet arbejdet hen imod, at der kom et innovationsnetværk på sund- og velfærdsområdet, hvilket nu er en realitet. Der vil kunne være elementer af overlap med andre aktører på sundhedsområdet fx De andre netværk på sundhedsområdet har imidlertid en helt anden type virksomheder: Biopeople har især virksomheder inden for pharma og bioteknologi i netværket og Innovationsnetværk for Medicoteknologi har især virksomheder inden for det medicotekniske område i deres netværk. PR og kommunikation Hjemmesiden har været en vigtig platform dels til synliggørelse af projekterne og dels til formidling af resultaterne. Alle arrangementer både fra UNIK sekretariatet, men også delprojekterne og fra netværkets partnere har været annonceret på hjemmesiden, hvilket har øget UNIK s synlighed. I sidste del af projektperioden har UNIK haft en ekstern journalist til at bistå med formidling af projektresultater, og der er udarbejdet en del populærvidenskabelige artikler, der samtidig kunne reklamere for afslutningskonferencen. Endvidere har de tilknyttede forskningsinstitutioner udarbejdet videnskabelige artikler. Derudover har mange af de deltagende partnerne synliggjort det eller de UNIK projekter, de har deltaget i på deres respektive hjemmesider eller linket til UNIK s hjemmeside. Artikler fra freelance journalist der har været tilknyttet UNIK i slutningen af 2012 og i 2013 KOL: PM i januar 2013 førte til omtale af gangpaceren og Kinnect 3D i Dagens Medicins tillæg om KOL. Samme PM førte primo februar 2013 til omtale i online-mediet MedWatch (ejet af JP /Politikken). En længere artikel (Teknologi til folket) om velfærdsteknologi blev bragt i RASK magasinet i marts 2013, projekter under Bedre liv med KOL samt det efterfølgende KOL projekt indgik heri. 4

5 Hjerte-kar sygdomme PM i februar førte til en artikel om i Dagens Medicin i marts En samlet artikel (Teknologi til folket) om velfærdsteknologi blev bragt i RASK magasinet i marts 2013; indgik heri. Med udgangspunkt i kilder fra er en artikel om psykiske fordele for patienterne ved anvendelsen af telemedicin blevet udarbejdet og den forventes bragt i RASK magasinet i november/december PM om de psykiske fordele for patienterne ved anvendelsen af telemedicin (med udgangspunkt i kilder fra fremsendes til Hjerteforeningen samt som pull til øvrige medier, når artiklen nævnt ovenfor er gået i trykken. PM om den intelligente seng er sendt som push til DRs sundhedskorrespondent. Her arbejdes der i øjeblikket på at lave en programserie om nye velfærdsteknologier og deres anvendelse i sundhedsvæsenet. Den intelligente seng kan forventes at blive omtalt her, såfremt disse programmer bringes på TV. Samme PM om den intelligente seng sendt til Jyllands Posten, er positivt modtaget af erhvervsredaktøren men endeligt svar på om historien vil blive bragt afventes. Ryglidelser En artikel om Fremtidens træningsplatform og træning ved nakkepude blev udarbejdet til fagmediet Helse. En længere artikel (Teknologi til folket) om velfærdsteknologi blev bragt i RASK magasinet i marts 2013, projekter under Fremtidens træningsplatform indgik heri. PM med udgangspunkt i projektet Fra demonstrationsmodel til funktionsmodel om elastiksensorerne førte til omtale i note-form i Børsen i oktober 2013 (erhvervsvinkel). Samme PM om elastiksensorerne førte til en artikel i online-mediet MedWatch (OPI og innovationsvinkel). Samme PM blev på engelsk bragt i BioTech News Denmark (OPI og innovationsvinkel). Diabetes PM om DiaNerve blev sendt og diskuteret med Berlingske i oktober og der forventes bragt en historie i november 2013 (vinkel: tidlig opsporing af nerveskader) er og effekter I alt har 46 virksomheder opnået forskellig former for innovation på baggrund af deltagelse i projekter i UNIK. I starten af projektperioden var der fokus på at definere projekterne med afsæt udfordringer og behov hos brugerne med henblik på at udpege og nedsætte partnerkredsen for det enkelte projekt. Efterfølgende blev der gennemført idégenerering og matchmaking med deltagelse af videninstitutionerne og private virksomheder. Der har endvidere været afholdt workshops og projektmøder i de enkelte delprojekter dels for at videndele og dels for at udvikle fælles projektaktiviteter. Endvidere har der har været afholdt seminarer og konferencer for alle medlemmer i partnerskabet med henblik på matchmaking og videndeling. Det skønnes, at mindst 23 virksomheder har udviklet nye produkter, nye forretningsområder, nye processer, nye forretningsgange, nye organisationsformer eller anden virksomhedsudvikling på baggrund af deltagelse i UNIKprojekter. 5

6 Konkrete resultater fra UNIK: Idékatalog med koncepter for fremtidige mobile og intelligente pilledispensore. Udvikling af sensorteknologier til forskellige redskaber/øvelser, fx PEP sensor til lungeøvelser, bevægelsessensorer, elastiksensor, stabilizer nakkepudesensor, Q sensor til inkontinens, iltmætningssensor til KOL samt udvikling af skridttæller. Elastiksensoren spås et stort potentiale og en virksomhed er ved at blive etableret (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater) Der er udviklet en række matematiske algoritmer som led i beslutningsstøtte ved screening for diabetes, herunder også en algoritme der kan hjælpe med at identificere, hvilke patienter der ved diagnosetidspunktet har forstadie til øjensygdom. Undersøgelse af hvorledes diagnostik og behandling for diabetikere kan optimeres ved hjælp af moderne teknologiske muligheder og derved på sigt give sundhedsfaglige og diabetikeren et bedre beslutningsgrundlag og redskab i hverdagen fx i forhold til at reducere komplikationer. Fortsætter som Ph.d. Mulighed for udveksling af sundhedsdata mellem velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler. Påvirkning af national standard. Ved at implementere en national standard har projektet demonstreret anvendelsen af Continua Health Alliance (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater) Der er udviklet en ny undersøgelsesteknik til påvisning af nerveskader. erne forventes offentliggjort i internationalt tidsskrift. Fortsætter som Ph.d. Synliggjort nytten af og behovet for en åben platform. Værdifuld læring om træningsprototypernes og infrastrukturens potentialer, begrænsninger og udfordringer. Udvikling af App, der gør det muligt for unge diabetikere at sende data fra deres målinger til behandlere på OUH fx. i perioder, hvor deres blodsukkermålinger er ustabile. Projektet har fået udviklet, testet og markedsmodnet Den intelligente seng til hjertepatienter i telemedicinsk behandling. Virksomhederne har fået udviklet et koncept og en teknisk løsning om den intelligente seng, hvilket har resulteret i nye arbejdspladser i den private virksomhed. Markedsføres allerede internationalt (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater). Fokus på at udvikle IT løsninger, der kan understøtte træning af borgere med ondt i ryggen Test af sensorteknologi fx til nakketræning. Der er udarbejdet en rapport: Online opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedback enheder koblet til smartphones. Projektets formål var at skabe et funktionelt og sundhedsfremmende aktivitetstilbud til psykisk udviklingshæmmede. Projektet mundede ud i et mobilt system, som er udformet sådan, at det let kan flyttes, nemt kan benyttes af personalet og samtidig digitaliserer den påkrævede dokumentation. ICURA træningsudstyr er videreudviklet, og der foreligger nu et godkendt produkt, som bl.a. kan opsamle og dele data med fx terapeuter. 6

7 Projektet (Brugerdreven Innovation) har været med til at styrke det faglige netværk på tværs af de deltagende institutioner og virksomheder og har givet inspiration til nye metoder og nye vinkler i arbejdet med brugerinddragelse inden for det velfærdsteknologiske felt. Projektet er en integreret del af alle projekterne og lever derfor videre i mange forskellige sammenhænge. Udvikling af Shared Care Platformen (Kronikerjournalen) muliggør elektronisk at kommunikere mellem sygehus, kommune og praktiserende læge (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater) I det følgende afsnit beskrives og uddybes de innovationsprojekter, der har opnået de bedste resultater og med størst potentiale som spænder vidt fra at påvirke den nationale standard ved at implementere en åben standard og demonstrere anvendelsen af Continua Health Alliance til etablering af en ny born global virksomhed over til en nyudviklet tværsektoriel platform, der vinder et EU udbud i Region Syddanmark og til en telemedicinsk seng, som allerede markedsføres internationalt. Bilag 1 indeholder en oplistning af alle projekterne med formål, resultat og status på projekterne. For uddybende forklaring henvises til UNIK s hjemmeside, hvor de endelige resultater ligger samlet under hvert enkelt projekt. Faglige innovationsprojekter med størst potentiale Connect2Care og End2End Demonstrator-projektet Connect2Care har været et tværgående projekt, som har taget afsæt i og samarbejdet med spydspidsprojekterne på de fire kronikerområder. Projektet har haft fokus på udvikling af åben infrastruktur for IKT baserede produkter på social- og sundhedsområdet og projektet har kortlagt og udviklet åbne tekniske standarder med særligt fokus på løsninger i boligen eller arbejdspladsen, men også i et vist omgang mobile løsninger. Det gjaldt især de sensorer, robotter og øvrige trådløse teknologier, der blev udviklet som led i spydspidsprojekterne på de fire kronikerområder. Men løsningerne skulle være så fleksible, at de kunne anvendes af alle fremtidige IKT-baserede social- og sundhedsprodukter i boligen, uanset hvilken teknologi de baserer sig på. Derved dannes grundlag for, at et nyt marked kan udvikle sig. Projektets primære målgruppe var virksomheder, der udvikler kommunikerende systemer og produkter til boligen og eller borgere/patienter. Projektet har med anbefalinger og standarder skabt grundlag for, at virksomhedernes IKT-baserede sundheds- og socialprodukter kan kommunikere med hinanden og med andre IKT-løsninger i boligen, på hospitaler, i den kommunale hjemmepleje, hos praktiserende læger mv. Projektets arbejde med standarder og infrastruktur foregik i agile processer, hvor ideer blev udviklet og afprøvet vha. prototyper på infrastrukturløsninger. Projektet undersøgte, hvordan disse nye infrastrukturer og internationale standarder kunne sameksistere med eksisterende nationale infrastrukturer. Hvor Connect2Care projektet udstak retningen for en overordnet udvikling af digital sammenhæng i sundhedssektoren, har End2End Demonstrator-projektet bidraget til at synliggøre værdien af dette igennem teknisk og praktisk afprøvning. Ligeledes synliggjordes Open Source tilgange ved telemedicinske projekter. 7

8 I et samarbejde mellem virksomheder, universitet, National Sundheds-IT og GTS-Institut demonstrerede man for første gang demonstreret, at det kunne lade sig gøre at udveksle sundhedsdata imellem velfærdsteknologisk løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler. Dette blev demonstreret live ved UNIK s afslutningskonference i efteråret Især SMV er, der udvikler apparater, men ikke kan løfte infrastrukturopgaven selv vil kunne drage nytte af projektet, da der blev udviklet en række standardiserede løsninger til den fælles infrastruktur, hvilket betyder at SMV er kan reducere deres udviklingsomkostninger. Med projektet elimineres en af de centrale barrierer for at sætte fart i markedet for velfærdsteknologiske løsninger. Samtidig har projektets anbefalinger skabt en langt bedre ramme for, at infrastrukturfirmaer kan udvikle og markedsføre nye infrastrukturløsninger. Og begge typer indsats vil styrke både konkurrenceevne og eksport. End2End Demonstrator-projektet har påvirket den nationale standard ved at implementere en åben standard, og projektet har demonstreret anvendelsen af Continua Health Alliance. På sigt forventes det, at projektet kan være med til at sætte skub på en fremtidig udvikling, hvor brugen af internationale standarder ikke blot er velmente intentioner, men hvor det også sker i praksis. Af konkrete fremtidige aktiviteter kan peges på GTS Institutternes resultatkontrakt om at gøre Danmark til telemedicinsk foregangsland, som vil gøre brug af resultaterne fremover ud fra den samme filosofi om en åben infrastruktur til at bære et økosystem af forskellige aktører og systemer. i Connect2Care: Alexandra Instituttet, Århus Universitet, Københavns Universitet, NSI, MedCom, Syddansk Universitet, TDC, Aarhus Kommune, Silverbullet, IBM, DNU, Intel Sweden AB, KMD, Region Midtjylland, Sekoia ApS, Sundhed.dk i End2End-demonstrator: Alexandra Instituttet, CSC Scandihealth, Århus Universitet, Systematic, NSI Fremtidens Træningsplatform / Fra demonstrations- til funktionsmodel erne i udviklingsprojektet Fremtidens Træningsplatform er videreført i Fra demonstrations- til funktionsmodel med det formål at videreudvikle på prototyperne. Den vigtigste af disse prototyper var elastiksensoren BandCizer som er en sensor, der let påmonteres træningselastikker, som anvendes af terapeuter. Sensoren monteres med en magnet på elastikken og måler kraft og antal gentagelser, når brugeren trækker i den. et vises løbende på brugerens smartphone eller tablet, hvor data kan gemmes eller videresendes til terapeuten. BandCizer har vist sig at være særdeles efterspurgt af forskere, terapeuter samt forhandlere af træningselastikker. BandCizer videreudvikles i samarbejde med virksomheden PROcare, som i forvejen har et relevant internationalt forhandlernetværk. Sensoren er opfundet og patenteret af Anders Stengaard Sørensen, Robotlaboratoriet, Syddansk Universitet. Den er udviklet fra prototype til funktionsmodel af Syddansk Universitet, gennem partnerskabet UNIK og 8

9 virksomheden PROcare med feedback fra brugere gennem offentlige og privat praktiserende terapeuter. Eftersom BandCizer primært blev udviklet i partnerskabet UNIK, vil dette projekt fungere som en fortsættelse af denne UNIK aktivitet over i en privat virksomhed. BandCizer anvendes også i projektet til validering af forskning i nakketræning. Januar 2014 har Bancizer søgt midler hos OPI-fonden dels til hjælp til yderligere finpudsning af teknologien samt til godkendelse og dels til yderligere test i kommunalt regi (Odense Kommune) Elastiksensoren er born global og den har vakt international interesse bl.a. på MEDICA messen i Düsseldorf, og hos verdens førende producent af træningselastikker TheraBand i USA, hvor den blev præsenteret december Sensoren søges nu kommercialiseret gennem stiftelsen af virksomheden BandCizer ApS fra marts 2014, i partnerskab mellem opfinderen og indehaveren af PROcare Aps, der har 20 års erfaring med distribution af træningsredskaber. Der ses et stort eksportpotentiale i dette produkt, da der bliver solgt 10 millioner elastikker om året verden over. Det bliver muligt at sælge BandCizer kommercielt fra 4. kvartal 2014, efter opnåelse af CE mærkning og brugerfladens tilpasning til konkrete behov fra brugerne. Fremtidens Trænings platform: Syddansk Universitet, UCL, Yoke, Team Online, ProCare, CareConsult, Mobile Identity, Odense Universitetshospital, Back App, Delta Fra demonstrationsmodel til funktionsmodel: PROcare, EGLU, Syddansk Universitet Shared Care Platform / kronikerjournalen et var at etablere forudsætningerne for at udvikle en Shared Care Platform (SCP) for behandlingen af kronisk syge patienter samt at give behandlerne overblik over den kroniske syges behandling på tværs at sektorerne. Projektet har haft 3 fokuspunkter: 1. Forløbsprogrammer Projektet har taget udgangspunkt i de forløbsprogrammer, som Sundhedsstyrelsen har opstillet for de 4 patientgrupper: diabetes 2, KOL, hjertesygdom og muskel-skeletsygdom. På grundlag af forløbsbeskrivelserne blev forløbene beskrevet i flowdiagrammer, hvor patientens kontakt med de sundhedsfaglige parter blev beskrevet. Herved tydeliggjordes de enkelte sektorers opgaver og ansvarsforhold i forløbet. For virksomheder, der står for at skulle udvikle it-understøttelse af disse forløb, danner programmerne ramme om det konkrete dataindhold. 2. Integrationsløsning For at tilgodese de kliniske brugeres behov for sammenhængende it-løsninger, blev der udviklet en integrationsløsning mellem Region Syddanmarks SCP og DAK-e s datafangstmodul, således at praktiserende læger kan anvende SCP integreret med deres eget system, så data kunne overføres mellem lægesystem og SCP. Løsningen er generisk og kan anvendes af de it-systemer, der ønsker at etablere integration med lægesystemerne via datafangstmodulet. 9

10 3. Videoportrætter Der blev gennemført en behovsundersøgelse, der genererede viden om patienternes behov i forhold til en SCP. Fokus var på patienternes syn på deres sygdom og på sundhedsteknologi i et hverdagsperspektiv. Med udgangspunkt i Region Syddanmarks udvikling og ibrugtagning af SCP til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde om hjerterehabilitering blev gennemført Seeds-forløb, som bl.a. resulterede i anbefalinger til implementering og drift af it-systemer. Projektet har bidraget til forbedret kommunikation omkring patienten og har skabt det bedst mulige beslutningsgrundlag for en effektiv og koordineret behandlingsstrategi for den enkelte patient. I løbet af projektperioden har Region Syddanmark gennemført et EU-udbud og udviklet en SCP med IBM som leverandør. Systemet opfylder langt hen de krav og ønsker, som er frembragt i UNIK-projektet. Dog er patientdelen endnu ikke udfoldet, men her vil der blive taget udgangspunkt i det materiale, der er fremkommet i UNIK-projektet. Efter projektafslutning er det iværksat, at SCP bliver implementeret flere steder i Region Syddanmark. Endvidere er SCP blevet en del af hvor platformen, der som bekendt er udviklet til patienter med kroniske lidelser, skal understøtte et akut forløb i spydspidsprojekterne i : DAK-e, UCL, Region Syddanmark, IBM, CGI og KMD - Den Intelligente seng I projektets første modul (1. maj 2012 til august 2012) blev en brugerdreven innovationsproces gennemført med interviews og observationer hos hjertepatienter i eget hjem, og der blev afholdt tværfaglige workshops. Der blev identificeret og udarbejdet værdianalyse af fremtidige funktioner til den intelligente seng for svært hjertesyge i eget hjem, og der blev udarbejdet en kravspecifikation for et fremtidsscenarie for brug af den intelligente seng. Fremtidsscenariet er generiske forstået på den måde, at det også kan anvendes til andre sengeliggende patientgrupper, som modtager hjælp i eget hjem. Den samlede projektperiode var fra 1. september 2012 til 31. december med projektet var: at videreudvikle og teste den intelligente seng, at forebygge genindlæggelser, at øge livskvaliteten og trygheden for patienten, at gennemføre proof-of concept således, at den intelligente seng blev telemedicinsk, at udvikle en business case for brug af den intelligente seng i hjemmeplejen. Virksomheder har i samarbejde mellem parterne i projektet fået udviklet, testet og markedsmodnet Den intelligente seng til hjertepatienter i telemedicinsk behandling. Sengen indeholder sensorer, vægt og løbende dataovervågning, og det er hensigten, at sengen skal bidrage til reduktion af indlæggelsestiden og om muligt forebygge indlæggelser, så den kan spare ressourcer i kommunerne. Efter den tekniske udvikling har den intelligente seng har været i klinisk afprøvning på 2 hjertesvigt patienter i hjemmesygeplejen i Frederikshavn Kommune, og under supervision fra kardiologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Forskningsmæssigt vil der blive foretaget en udforskning af brugen af den intelligente seng set fra patienter, pårørende, og sundhedsprofessionelle. Der vil blive anvendt kvantitative og kvalitative dataindsamlingsteknikker. 10

11 De intelligente senge skal i første halvår af 2014 afprøves på danske hospitaler og i kommuner, inden de bliver godkendt som hospitalsudstyr med en europæisk CE mærkning og går i produktion. Virksomhederne har fået udviklet et koncept og en teknisk løsning af den intelligente seng. Dette har foreløbig rent jobmæssigt resulteret i nye arbejdspladser hos KR-Hospitalsudstyr, som allerede nu oplever en stor interesse fra hospitalssektoren for den nye seng. Prisniveauet bliver som en almindelig plejeseng kr., og Region Midt har lavet en aftale med projektfirmaerne om, at de må købe sengen uden at gå i EU-udbud i op til ti år. Virksomheden forventet mindst en øget omsætning på mio. kr. i Danmark årligt, men de spår eksportpotentialet som markant større, og virksomheden har allerede inddraget det skandinaviske marked, hvor de er i fuld gang med markedsføringen, ligesom de ser hele det europæiske marked som potentielt for den nye seng. Aalborg Universitet, Zibo A/S, Linak A/S, KR-Hospitalsudstyr, Tunstall Healthcare, Sygehus Vendsyssel, Hjørring & Frederikshavn Kommuner, Århus Universitet, KMD. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE REGNSKAB Godkendt seneste budget/regnskab vedhæftes som fil TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING UNIK Region Midt bevilling opdateret 1 april 2014 Region midt Budget Endeligt regnskab Aktivitet BDI Connect2Care DiaNerve Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. oktober 2012 Region Midtjylland

12 Bilag 1 Kort præsentation af alle projekter og deres resultater Den intelligente pilledispensor Teknologisk Institut /status et med projektet har været, at udvikle nye idéer og inspirationer til fremtidige mobile og intelligente pilledispensore rettet mod kronikere. Projektet har trukket på eksisterende viden etableret i Lev Vel regi, i relation til eksisterende løsninger og behov. Projektet er mundet ud i et idékatalog med koncepter for fremtidige mobile og intelligente pilledispensore. Idéerne er ikke færdigudviklede koncepter, men kan kombineres og videreudvikles, og kataloget fungerer således som inspiration til fremtidig produktudvikling - frit tilgængeligt for interesserede. Der arbejdes videre med 2-3 koncepter i regi Teknologisk Institut, Astrid Leisner & Søn /Status Fremtidens Træningsplatform Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet et med Fremtidens Træningsplatform (FTP) er nemt og hurtigt at kunne sammensætte et motiverende og individuelt træningsprogram/platform, der har fokus på (genop)træning gennem motivation. I projektet er inddraget virksomheder, der kan udvikle produkter og services indenfor området. FTP har udviklet sensorteknologier til forskellige redskaber/øvelser, fx PEP sensor til lungeøvelser, bevægelsessensorer, elastiksensor, Stabilizer nakkepudesensor, Q sensor til inkontinens, iltmætningssensor til KOL samt udvikling af skridttæller. I projektet er der endvidere arbejdet på brug af data-opsamling til live -feedback den såkaldte biofeedback f. eks. via smartphones eller tablet, som skal bidrage til at styrke motivationen for træningen hos brugeren. erne fra FTP tages med videre til projektet Fra Demonstrations- til Funktionsmodel idet flere af prototyperne har international interesse og potentiale. For at komme videre med prototyperne er det nødvendigt med yderligere forskning og udvikling i samarbejde med de implicerede parter. Metropol, UCL, Odense Universitetshospital, Delta, ICURA, TeamOnline, BackApp, Syddansk Universitet Fra Demonstrations- til Funktionsmodel Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet Videreførelse af projekter og resultater fra Fremtidens Trænings platform og består ligeledes 12

13 af forskellige delprojekter: Elastiksensor kontakt til amerikansk virksomhed - samarbejde med Q-sensor konsordie dannet PEP fløjte samarbejde med GameLab4Health, OUH Nakkepuden kontakt til amerikansk virksomhed samarbejde med Elastiksensoren spås et stort potentiale og er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater EGLU, PROcare, Syddansk Universitet /Status DiaData Aalborg Universitet Det overordnede formål er at undersøge, hvorledes diagnostik og behandlingen for diabetikere kan optimeres ved hjælp af moderne teknologiske muligheder og derved på sigt give sundhedsfaglige og diabetikeren et bedre beslutningsgrundlag og redskab i hverdagen fx i forhold til at reducere komplikationer. Der er udviklet en række matematiske algoritmer som led i beslutningsstøtte ved screening for diabetes, herunder også en algoritme der kan hjælpe med at identificere, hvilke patienter der ved diagnosetidspunktet har forstadie til øjensygdom. Målet er på sigt at disse kan indgå i at diagnosticere patienterne tidligere i deres sygdomsforløb og skræddersy behandlingsforløbet med det endepunkt at komplikationer kan reduceres væsentligt. Projektet forsætter i form af et Ph.d. forsker-forløb indtil april 2015 Aalborg Universitet End2End Demonstrator / Connect2Care Århus Universitet Hvor Connect2Care-projektet udstikker retningen for en overrodnet udvikling mod bedre og billigere digital sammenhæng i sundhedssektoren, er End2End Demonstrator projektet med til at synliggøre værdien af dette igennem en teknisk og praktisk afprøvning. Udveksling af sundhedsdata mellem velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler. Påvirkning af national standard. Ved at implementere en national standard har projektet demonstreret anvendelsen af Continua Health Alliance. Projektets resultater vil indgå i GTS Institutternes resultatkontrakt om at gøre Danmark til telemedicinsk foregangsland Projektet er uddybet under UNIK s bedste resultater 13

14 Alexandra Instituttet, Århus Universitet, Københavns Universitet, NSI, MedCom, Syddansk Universitet, TDC, Aarhus Kommune, Silverbullet, IBM, DNU, Intel Sweden AB, KMD, Region Midtjylland, Sekoia ApS, Sundhed.dk DiaNerve Århus Universitetshospital et var at udvikle højfelts MR teknikker til at påvise skader på perifere nerver hos patienter med diabetes Der er udviklet en ny undersøgelsesteknik til påvisning af nerveskader. erne forventes offentliggjort i internationalt tidsskrift. Projektet fortsætter som PhD ( ) og med samarbejde med Siemens Siemens, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitet, Odense Universitetshospital, Heidelberg Universitetshospital Et bedre liv med KOL Alexandra Instituttet Projektet har bidraget til udviklingen af connect2care s åbne infrastruktur bl.a. ved at tilføje understøttelse af kontekstdata på målinger og device info Synliggjort nytten af og behovet for en åben platform. Værdifuld læring om træningsprototypernes og infrastrukturens potentialer, begrænsninger og udfordringer SDU arbejder videre med genoptræningsprojekter bl.a. i og vil arbejde videre med resultaterne der. Delta, Odense Universitetshospital, Medisat, Dansk Lægemiddelinformation, Marselisborg Centret, Sekoia, KMD, Welfare Solutions, Reformo, Alexandra Instituttet DiApp Teknologisk Institut Hjælp til unge med diabetes til at styre deres hverdag og samtidig kontrollere deres diabetes. DiaApp gør det muligt for unge diabetikere at sende data fra deres målinger til behandlere på OUH fx. i perioder, hvor deres blodsukkermålinger er ustabile. Projektet videreudvikles i hvor det nu er koblet til det internationale projekt Diabetic Link, og hvor både tidligere samt en ny partner arbejder videre med en kommercialisering af DiaApp. 14

15 Odense Universitetshospital, CellPoint Mobile, KMD, Teknologisk Institut / Den intelligente seng Aalborg Universitet et er at videreudvikle og teste den intelligente seng til brug i hjemmet hos svært syge hjertepatienter med henblik på at forebygge genindlæggelser, øge livskvalitet og tryghed. Projektet fået udviklet, testet og markedsmodnet Den intelligente seng til hjertepatienter i telemedicinsk behandling. Virksomhederne har fået udviklet et koncept og en teknisk løsning om den intelligente seng, hvilket jobmæssigt har resulteret i nye arbejdspladser Projektet er uddybet under UNIK s bedste resultater Aalborg Universitet, Zibo A/S, Linak A/S, KR-Hospitalsudstyr, Tunstall Healthcare, Sygehus Vendsyssel, Hjørring & Frederikshavn Kommuner, Århus Universitet, KMD. RI-HAB / Teknologi understøttet rygtræning UCN og Metropol Fokus på at udvikle IT løsninger, der kan understøtte træning af borgere med ondt i ryggen Test af sensorteknologi fx til nakketræning. Der er udarbejdet en rapport: Online opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedback enheder koblet til smartphones. Rapporten er tilgængelig på UNIK s hjemmeside erne blev videreført i Fremtidens træningsplatform. UCN, Metropol, UCL, Fysiocenter Århus og Fysiocenter Tårnby, Syddansk Universitet I-Space Knowledge Lab Projektets formål var at skabe et funktionelt og sundhedsfremmende aktivitetstilbud til psykisk udviklingshæmmede. i-space-projektet udmundede i et mobilt system, som er udformet sådan, at det let kan flyttes, nemt kan benyttes af personalet og samtidig digitaliserer den påkrævede dokumentation. Personalet kan placere de forskellige satellitter i det ønskede træningsmodul eller program, og derefter sætte spillet i gang. Spillene kan varieres, men de mest populære spil er de, der indebærer en konkurrence spillerne imellem. Dele af projektet er indgået i projektet Uderum, som handler om at skabe en moderne lege- 15

16 plads på en af Odenses udsatte skoler, og via de trådløse sensorer i i-space forbinde den med en anden legeplads i det tilstødende boligkvarter UCL, PlayAlive, Team Online, Socialt Lederforum, Assens kommune, Udvikling Fyn, Knowledge Lab Den intelligente trøje / Rihab VIAUC University College Udvikling af et produkt til genoptræning af borgere med muskel og skeletlidelser især ryg og skulder. ICURA træningsudstyr er videreudviklet og der foreligger nu et godkendt produkt, som bl.a. kan opsamle og dele data med fx terapeuter VIAUC University College, syddansk Universitet, ICURA DiaLife Teknologisk Institut var at hjælpe diabetes patienter med at få en bedre hverdag på via udvikling og videreudvikling af en række teknologiske løsninger. Projektet blev lukket ned november 2012 pga. manglende fremdrift Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Intramed, Skovdata, Odense Kommune, Medicus Engineering, Hypo-safe Brugerdreven Innovation BDI Alexandra Instituttet Projektets hovedformål har været at udbrede viden og erfaring med inddragelse af brugere i udviklingen af velfærdsteknologi. Projektet har haft en tværgående rolle i UNIK samarbejdet og støttet og rådgivet de andre projekter i inddragelse af brugere. Projektet har været med til at styrke det faglige netværk på tværs af de deltagende institutioner og virksomheder og har givet inspiration til nye metoder og nye vinkler i arbejdet med brugerinddragelse inden for det velfærdsteknologiske felt. BDI er en integreret del af alle projekterne og lever derfor videre i mange forskellige sammenhænge. Konkrete eksempler er Alexandra Instituttets resultatkontrakt med Forskningsog Innovationsstyrelsen og Haschtrack i et digitalt udviklingsprojekt, Knowledge Lab laver i samarbejde med Helsingør kommune for unge med problematisk forhold til rusmidler. 16

17 Alexandra Instituttet, Syddansk Institut, Aalborg Universitet, Knowledge Lab, Designskolen Kolding. Shared Care Platform / Kronikerjournal Region Syddanmark At etablere forudsætningerne for at udvikle en Shared Care Platform for behandling af kronisk syge Region Syddanmark har gennemført et EU-udbud og udviklet Shared Care Platformen sammen med IBM. Platformen muliggør elektronisk at kommunikere mellem sygehus, kommune og praktiserende læge UCL, CGI, KMD, IBM, DAK-e, Region Syddanmark 17

UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser. Digital journal shared care platform

UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser. Digital journal shared care platform UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser Digital journal shared care platform UNIK 4-årigt partnerskab Ca. 80 partnere Budget: 53 mio. DKK Basis-bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation

Læs mere

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Resultatkontrakt Vedrørende Partnerskabet UNIK 1. januar 2010-31.december 2013 Journalnummer: 1-15-1-3-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Tværgående projekt Brugerdreveninnovation i udvikling af velfærdsteknologi til kronikere

Tværgående projekt Brugerdreveninnovation i udvikling af velfærdsteknologi til kronikere Tværgående projekt Brugerdreveninnovation i udvikling af velfærdsteknologi til kronikere Jacob R. Jensen Johanne Mose Entwistle Formål / Målgruppe Formål At støtter de fire spydspidsprojekter med relevante

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

J.nr.: 11/5008. UNIK 2 supplerende konkrete projekter. Projektnavn: Syddansk Universitet, Teknisk Fakultet v/ dekan Per Michael Johansen.

J.nr.: 11/5008. UNIK 2 supplerende konkrete projekter. Projektnavn: Syddansk Universitet, Teknisk Fakultet v/ dekan Per Michael Johansen. Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren Tirsdag den 24. september 2013 Teledi@log telerehabilitering af hjertepatienter

Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren Tirsdag den 24. september 2013 Teledi@log telerehabilitering af hjertepatienter Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren Tirsdag den 24. september 2013 Teledi@log telerehabilitering af hjertepatienter Ved lektor Birthe Dinesen og lektor John Hansen 1 Agenda 1. Film om Teledi@log

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet Forsknings- og innovationsprojektet Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet 01.01.08 30.06.11 1 A jungle of terms Medical enginering and informatics Telemedicine

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNOX Healthcare 01.012014 31.10.2015 Journalnummer: 1337623210 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Resultatkontrakt Vedrørende Partnerskabet UNIK 1. januar 2010-31.december 2013 Journalnummer: 1-15-1-3-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Formål med temadagen

Formål med temadagen Formål med temadagen Øget fokus på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med innovation, Formidle et bredspektret billede af de mange innovationsaktiviteter, der allerede foregår på OUH Demonstrere eksempler

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Redskaber i fremtidens træningsplatform Biofeedback og netværk

Redskaber i fremtidens træningsplatform Biofeedback og netværk Biofeedback og netværk Syddansk universitet www.sdu.dk October 22, 2013 CreatedinLATEX About me Ekspert i computerstyring Sensorer Robotter Electronik Fysik Nysgerrig outsider i Træning Rehabilitering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

status og fremtidens behov?

status og fremtidens behov? status og fremtidens behov? Agenda Visionen for velfærdsteknologi i Hvor er vi, og hvad har vi opnået? Borgere i eget hjem. Hvordan? De første skridt ind i fremtiden Gratis Tryghed, telebesøgsvenner og

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN SELF-CARE & SELV-MONITORERING Patient empowerment Borgerne ønsker mere kontrol over deres eget liv og helbred Borgeren tager mere ansvar for egen sundhed Patienter og pårørende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk Afdeling E Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-58

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Kurset er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Sundhedsinnovation, sygehusene i Region Syddanmark og Koncern HR Personaleudvikling.

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Indlæg til møde 16/6 2011 i netværksgruppen om forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse v/peter Bogason, Bogason Consulting Konsortium

Læs mere