nto.dk Automation til industrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nto.dk Automation til industrien"

Transkript

1 nto.dk Automation til industrien

2 Projektledelse El-projektering Software Udvikling Tavle- og elmontage Idriftsætning Vedligeholdelse Hotline Serviceaftaler Elektronik Kompetencer Projektledelse El-projektering Software Udvikling Tavle- og elmontage Idriftsætning Tidsplanlægning Ressourcestyring Økonomisk styring Kvalitetssikring Kundekrav Gældende lovgivning Risikovurdering, Performance Level (PL) CE mærkning UL Normer El-dokumentation i E-PLAN og PCSchematic Referencebetegnelser Gængse PLC systemer Operatør interface, HMI, SCADA Gængse SERVO systemer Dataopsamling, PC interface WLAN trådløs kommunikation Industrinetværk Nye maskiner Software Driver til interface for dataopsamling, dataudveksling Eget el-værksted Styretavler MCC tavler Test og afprøvning iht. testskemaer Montage på maskiner og anlæg Indkøring af anlæg FAT SAT Overholdelse af kapacitetskrav Oplæring af brugerne Overdragelse til kunden Læs mere om vores forretningsområder på nto.dk

3 Tæt samarbejde, langvarige relationer Nordtec-Optomatic A/S, i daglig tale NTO, er langt mere end blot en underleverandør af automationsløsninger til industrien. Gennem det tætte samarbejde med vores kunder tilfører vi viden, værdi, praktisk erfaring og teknologisk knowhow til vores fælles projekter, så vi sammen kan skabe driftsikre og brugervenlige automationsløsninger af høj kvalitet. Vores mål er langvarige relationer baseret på kundefokus, åbenhed og tilgængelighed fra idéfase, udvikling og projektledelse til montage, idriftsættelse og efterfølgende serviceaftale. De primære arbejdsområder for NTO er: Komplette kundespecifikke automationsløsninger Hele processen fra idéudvikling og projektering til montage og idriftsættelse. Vi har alle kompetencer samlet i ét hus og løser automationsopgaver for en bred vifte af industrier, blandt andet inden for vindmøllefabrikation, tekstilindustri, intern transport, robotanlæg, brintteknologi samt energi/miljø. Desuden har NTO et mangeårigt samarbejde med Ecolab, hvor vi udvikler, producerer og servicerer sæbedoseringsanlæg til vaskerier i boligselskaber og erhvervsvaskerier i Danmark og Norge. Service og hotline Erfarne montører og serviceteknikere udfører service og vedligehold på eksisterende automatikanlæg, nye som gamle. Med vores store ekspertise inden for automation, elektronik, PLC og software samt en solid projekterings- og udviklingserfaring i baglandet, kan vi vedligeholde og tilrette styringer, sikre driften, optimere produktionen og udvikle nye løsninger til alle typer af automatikanlæg. 24 timers world wide hotline er en anden serviceopgave, der er i kraftig vækst, i takt med at vi leverer styringsløsninger til stadig fl ere anlæg over hele verden.

4 Vi øger din konkurrenceevne Vi skaber øget konkurrenceevne hos vores kunder og samarbejdspartnere ved hjælp af automatisering og produktionsoptimering. Hver eneste gang du kan automatisere en arbejdsgang i en produktion, gør du den samlede produktion mere rentabel. Men vi tænker videre end det. Vi overvejer også hvordan produktionen kan optimeres yderligere. Vores mål er at optimere arbejdsgangene for hvert enkelt delelement i anlægget. I et samspil, der giver den mest effektive og hensigtsmæssige produktion. Det drejer sig både om selve styringen af anlæg, men også om anlæggets konkrete udformning og funktionalitet, om dataopsamling og kontrol af produktionsfl owet samt ikke mindst brugerfl aden til maskinens operatør. Det gælder både helt nye projekter, men også de eksisterende automatikanlæg vi servicerer. Vi overvejer hele tiden, hvordan produktionen kan optimeres. Kun ved at forstå anlægget og dets funktion til bunds kan vi fi nde den optimale løsning. Den løsning der øger din konkurrenceevne og indtjening.

5 Styr på detaljerne, fokus på helheden Vi tænker på helheden Selve styringen af en specialmaskine eller produktionsproces er måske en vigtig del, men det er stadig kun en enkelt del af en større sammenhæng. Det ved vi, og det arbejder vi ud fra. Det er kendetegnende for vores arbejde, at vi tænker ud over vores egen del af automationsprocessen. Hvis vi skal opfylde vores mål om at forbedre vores kunders konkurrenceevne, er vi nødt til at forstå maskinen og dens funktion til bunds. Kun på den måde fi nder vi den mest effektive og hensigtsmæssige styringsløsning, hvor vores kunders maskiner producerer mest muligt med færrest mulige nedbrud. NTOs udgangspunkt er det tætte samarbejde, der fører til optimale løsninger og langvarige relationer. Og i sidste ende, er det den fælles forståelse for helheden, der fører til succes for begge parter. Forståelse, tillid og respekt Vi tror på, at de bedste resultater og løsninger skabes i en atmosfære, der er præget af gensidig forståelse, tillid og respekt. Det gælder både i forhold til vores kunder, vores leverandører og vores medarbejdere. Ingen af delene kommer af sig selv. Det er noget vi skal gøre os fortjent til. Ved at være ordholdende, ved at være åbne, ved at være fair, ved at være ærlige. Og ikke mindst ved at være dygtige. Derfor er NTO en virksomhed med en bred vifte af faglige og personlige kompetencer samt et højt teknisk og håndværksmæssigt niveau, hvor viden, erfaring og knowhow deles og anvendes på alle planer i et frugtbart og åbent arbejdsklima. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten Der skal ikke være ubehagelige overraskelser eller efterregninger. Når vi siger, hvad der skal til og hvad det koster, så mener vi det. Og vi holder hvad vi lover. En kunde, der ikke producerer optimalt, mister konkurrenceevne. En maskine, der holder stille, koster kunden penge. Et projekt, der bliver forsinket, er en omkostning for kunden. Så simpelt er verden indrettet, og det har vi altid i baghovedet. Derfor går vi altid efter den højeste kvalitet i vores løsninger. Vores mål er at få tingene til at fungere. Hurtigt, optimalt og kompromisløst. Vi giver aldrig op, og vi stopper først når det hele virker. Læs projektcases på nto.dk

6 NTO er en vigtig samarbejdspartner AB-Inventech A/S Niels Kirkegaard, direktør: NTO er en partner vi også i fremtiden vil arbejde så tæt som muligt sammen med, fordi de er en stor del af den succes, vi har oplevet i de senere år. Vi har et meget tæt samarbejde med NTO. Vores virksomhed er bygget op omkring mekaniske løsninger, og vi har valgt at koncentrere os om mekanikken og så bruge underleverandører på styringsdelen. Vores hovedsamarbejdspartner i det setup er NTO. Set fra vores side er NTOs spidskompetence at levere komplette styringsløsninger til større maskinprojekter, hvor der er forbundet en del projektledelse, koordinering og udviklingsopgaver. Det er deres helt store styrke, og det er der vi bruger dem mest. Større komplette anlæg, hvor styringsdelen udgør en væsentlig del af maskinerne. Vi har i det daglige en meget tæt dialog med projektlederne og direktionen på virksomheden. De er meget samarbejdsvillige og har en forståelse for de problemer, vi kommer ud for i samarbejdet med vores kunder, og der har vi altid haft 100 % opbakning fra NTO. Foamtex A/S Bruno Gade Nielsen, adm. direktør: Vi har haft et dagligt samarbejde med NTO i rigtig mange år. Vi startede for 30 år siden, og NTO var inde næsten med det samme, mest på den elektroniske og styringsmæssige side, som begyndte at blive moderne tilbage i 80erne. Det har så udviklet sig siden, hvor vi de senere år har bygget om, så det hele i dag er styret med PLCere ved hjælp af touchskærme, koblet op via internettet, så de kan programmeres hjemmefra, hvis vi for eksempel ønsker en ændring i vores blandemaskiner. Det er rarest at have én leverandør i stedet for at købe PLC fra en leverandør, software fra en anden og så andre igen der installerer. NTO løser hele opgaven. Det var ikke fortsat i så mange år, hvis ikke vi følte os tilfreds. En langvarig relation betyder utroligt meget i sådan et samarbejde, for de kan også huske hvordan vi gjorde for tyve år siden. Der er en fælles historie og forståelse. Vi vil gerne udvikle os, og det har vi gjort sammen med NTO. Langebæk Logistik A/S Peter Gyldendal, adm. direktør: Vi lægger vægt på langtidsholdbare relationer. Samarbejdet med NTO er langvarigt, og vi forventer ikke andet i fremtiden. Det er et godt samarbejde. NTO har stor erfaring med den type transportanlæg, vi arbejder med, og kender alle de væsentlige ting fra vores verden. De har alle kompetencerne samlet under ét tag, fra projektering til den afsluttende dokumentation, så der hele tiden er én vi kan snakke med. Samtidig er de fleksible og hurtige til at lave ændringer. Vi kender hinanden gennem mange år, og ved hvordan hinanden arbejder. Det betyder at vi starter arbejdet relativt langt fremme på nye projekter og hurtigt kan få priser og indikationer. Hvis man taler med en ny underleverandør, er det et stort arbejde at specificere sine krav. Det er en stor tillidssag, men vi er aldrig kommet skævt ud af et samarbejde med NTO. Læs fl ere referencer og cases på nto.dk

7 Vi brænder for automation Michael Byskov Projektingeniør hos NTO Jeg blev først ansat hos NTO i Århus, men sagde ja til at få arbejdsplads i Ikast, udelukkende fordi vi har ufatteligt spændende opgaver. Elektrolyseanlæg for GreenHydrogen er et udviklingsprojekt, hvor vi har været med helt fra starten. Det bedste ved at være her, er at vi laver så meget forskelligt, så man får muligheden for at sætte sig ind i nye teknologier. Det er ikke så meget mekanisk, det er udvikling af teknologi. Det har givet vigtige erfaringer og knowhow. En god ting ved at arbejde i NTO er, at vi er meget blandede. Vi kommer med forskellig baggrund og kan supplere hinanden. Folk har været her forholdsvis længe og der er ikke meget udskiftning, men der er kommet mange nye til. Arbejdet er præget af frihed under ansvar, og de folk der er her tager det til sig. Alle tager deres del af opgaverne. Andreas Nielsen Montør hos NTO, teamleder for montage Jeg er udlært i en almindelig installatørvirksomhed, hvor vi havde en del industriarbejde, men hvor vi ikke arbejdede så specialiseret. Det her er cremen indenfor elverdenen, hvor man får lov at lave tingene rigtigt, og der er råd til at opgaverne bliver lavet ordentligt. Her sætter man mere pris på at produkterne er i orden. Hvis fru Hansen ikke kan tænde sit lys i baggangen så gør det ikke så meget, men det koster en formue hvis vi har en maskine der står stille. Der bliver også lyttet til alle. Helt nedefra og op til ledelsen. Alle bliver taget med på råd, og alle kommer med gode ideer. Det går lynende stærkt, og man skal holde til at der er pres på til tider. Men omvendt er det også det, der er det sjove arbejde. Når vi skal af sted huhej til en kunde der har et problem. Det kræver at man er en type, der kan lide den slags. Og det kan jeg. Finn Larsen Automatiktekniker hos NTO Jeg har beskæftiget mig med automation siden 1985 og kom til NTO i april 2008, hvor mit hovedområde er maskiner til vindmølleproduktion. Det er et område i rivende udvikling, både i antal og teknologi, hvor NTO er på forkant med udviklingen. Jobbet er meget kundestyret og med et tæt kundesamarbejde. Fordelen er, at kunden har én kontaktperson med det fulde overblik. Det betyder også mere ansvar, for man er mere selvstændig i det man laver. Vi kommer til at favne bredere, når man har hele opgaven selv. En anden positiv ting er, at det er et mindre fi rma end jeg er vant til. Det gør, at det er hurtigere at dreje skuden. Man skal også selv være villig til at ændre kurs, det gælder ikke kun de andre. Det er mere fl eksibelt, og det passer mig godt. Læs fl ere medarbejderes beretninger på nto.dk

8 nto.dk Nordtec-Optomatic A/S Industrivej Ikast Tlf.: Fax: vermoe.dk

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som NFT forandringsagenter 4/2003 På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING Landets førende teknologipartner der gør det nemt... I over 40 år har vi leveret tekniske løsninger til det danske erhvervsliv, og vores mål har altid

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

EN GOD PARTNER PÅ BANEN OG PÅ SIDELINIEN

EN GOD PARTNER PÅ BANEN OG PÅ SIDELINIEN EN GOD PARTNER PÅ BANEN OG PÅ SIDELINIEN VI KRIDTER LIGE BANEN OP Vores vision er klar: Vi vil være den virksomhed, der gennem motiverede medarbejdere har den største kompetence indenfor håndtering af

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Interview November 2013. Indhold GDP Case Story: Norpharma Konsulentinterview: Sten Gyldendal-Melberg Konsulentportræt: Mai-Britt Olafsson #01

Interview November 2013. Indhold GDP Case Story: Norpharma Konsulentinterview: Sten Gyldendal-Melberg Konsulentportræt: Mai-Britt Olafsson #01 Interview November 2013 Indhold GDP Case Story: Norpharma Konsulentinterview: Sten Gyldendal-Melberg Konsulentportræt: Mai-Britt Olafsson #01 Kvalitet hos Norpharma Catarina Hammerstrøm er registreringschef

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere