DET SIKRE MATCH Gør din virksomhed en tjeneste - det er slet ikke så svært at ansætte en nydansker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SIKRE MATCH Gør din virksomhed en tjeneste - det er slet ikke så svært at ansætte en nydansker!"

Transkript

1 DET SIKRE MATCH Ansættelse af højtuddannede nydanskere. Inspiration til mindre og mellemstore virksomheder Udgivet i maj 2007 af: Projekt Det Sikre Match IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København K. Tlf.: ida.dk Tryk: IDAs PrintCenter Layout: sylvester hvid & co. Inspirationsfolderen er udarbejdet som afsluttende aktivitet i projekt Det Sikre Match. Det er udviklet i et snævert samarbejde mellem IDA, en række udvalgte eksterne samarbejdspartnere og konsulentfirmaet Point of View. Inspirationsfolderen er udviklet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. DET SIKRE MATCH Gør din virksomhed en tjeneste - det er slet ikke så svært at ansætte en nydansker! Fotos: Personen på forsidefotoet er Mechanics Sourcing Manager Adel Sadek. Personen på billedet på side 4 er Zaid Al-Nawas. Personen på billedet på side 5 er Steen Richard Andersen. Personen på billedet på side 7 er Jens O. Hansen. Personen på billedet på side 8 er Georg Markhovsky.w Personen på billedet på side 9 er Per Thue. Personen på billedet på side 10 er Vera Mali. De afbildede personer har bidraget til inspirationsfolderen med personlige erfaringer i forhold til enten at ansætte en højtuddannet nydansker eller ved selv at blive ansat. De kommer fra følgende virksomheder Nokia Danmark, SR-Design i Næstved, Novenco A/S i Næstved og TDC i København. Inspirationsfolderen er tilgængeligt som pdf-fil på IDAs hjemmeside

2 DET SIKRE MATCH HVORFOR DENNE INSPIRATIONSFOLDER? Ansættelse af højtuddannede nydanskere. Inspiration til mindre og mellemstore virksomheder Jeg kan ikke lide at få en speciel behandling. Jeg vil bare opfattes som almindelig og blive vurderet på mine faglige kompetencer. De (kollegerne) kender mig godt. Jeg er ikke fundamentalist, og jeg kan godt tåle kritik. Vi kan sagtens tale om ting der er sket i samfundet, som f.eks. Muhammedkrisen. DIPLOMINGENIØR ZAID AL-NAWAS. De fleste af vores kunder er privatkunder - Hr. og Fru Jensen der hyrer os til at bygge et hus på deres grund. I starten var jeg var lidt betænkelig ved at Zaid skulle være byggesagsbehandler for den type af kunder hvor der i forvejen er en hårfin balance i forhold til service, krav og kommunikation imellem kunde og virksomhed. Derfor startede Zaid med at være byggesagsbehandler på det byggeri som vi selv står for at bygge og sælge. Nu er der ingen forskel på hvilken type kunder der tildeles Zaid. DIREKTØR STEEN RICHARD ANDERSEN. Det er paradoksalt at danske virksomheder mangler arbejdskraft samtidig med at vi har dygtige nydanskere uden job. Ingeniørforeningen har i samarbejde med en række samarbejdspartnere høstet konkrete erfaringer i forhold til hvad der skal til for at få lavet et sikkert match af virksomhed og nydanske medarbejdere, og hvad der skal til for at ansættelsesforholdet bliver til glæde for begge parter. Disse erfaringer vil vi gerne dele med andre gennem denne inspirationsfolder. Erfaringerne er hentet gennem projekter hvor vi har fået højtuddannede nydanskere i job. Mange af de råd du finder i inspirationsfolderen, kan du imidlertid også bruge ved ansættelse af etniske danskere. NYDANSKER: I denne pjece bruger vi udtrykket nydansker. Hermed mener vi en person der er født i udlandet og kommet til Danmark med en uddannelse i bagagen eller som er uddannet i Danmark. Alle andre betragter vi som danskere. Nogle danskere er efterkommere af forældre der er født i udlandet. Nogle af dem kan på grund af kulturelle forskelle have svært ved at finde vej ind på det danske arbejdsmarked. Meget af det der står i inspirationsfolderen, kan derfor også læses med henblik på denne gruppe. Zaid Al-Nawas er oprindelig fra Irak og begyndte at læse til bygningsingeniør i Bosnien hvor han næsten blev færdig med uddannelsen. Zaid begyndte forfra på ingeniøruddannelsen i Danmark. Han har været ansat hos SR-design i Næstved i halvandet år. Steen Richard Andersen er direktør i SR-design. Vi har inddelt inspirationsfolderen efter de faser som et ansættelsesforløb typisk forløber efter: Før ansættelsen, Udvælgelse, Selve ansættelsen og Efter ansættelsen. Sidst i folderen finder du referencer til organisationer der har erfaring med at ansætte nydanskere. Du finder også forslag til emner der kan indgå i et introduktionsprogram på din virksomhed når du vælger at ansætte nydanskere. Projekterne og denne folder er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 2 3

3 FØR ANSÆTTELSEN Bryd traditioner i jobannoncen: Vi har tendens til at tænke meget traditionelt når vi skriver jobannoncer. Hvis der er tale om et job der har været besat tidligere, skriver vi ofte jobannoncen som om det kan lade sig gøre at ansætte en kopi af den medarbejder der forlader jobbet. Heldigvis er arbejdsmarkedet ikke fyldt af kopier. Derfor kan vi lige så godt benytte et ledigt job til få tilført nye kompetencer til virksomheden oven i de grundlæggende kompetencer som det enkelte job kræver. Beskriv jobbet i brede vendinger: En jobannonce opstillet i punktform signalerer et ønske om en medarbejder der helt præcis kan leve op til de krav der er stillet op i punkterne. Punktopstillingen kommer næsten til at virke som en tjekliste hvor alle punkter helst skal være opfyldt før man søger jobbet. Det er i stedet en god idé at beskrive det ledige job i brede vendinger med vægten på de opgaver medarbejderen skal løse frem for de krav I stiller til kandidaten: Det signalerer fleksibilitet og muligheder for at den nye medarbejder selv kan være med til at forme jobbet. På den måde får du flere ansøgere og et bredere felt at vælge i. Du får altså mulighed for at tage en anderledes chance der kan komme virksomheden til gode. Fortæl hvad I vil vide om ansøgeren: En del nydanskere er mindre fortrolige med at skrive ansøgninger end de fleste danskere med lang eller mellemlang uddannelse. Det danske system stoler ikke på andre landes uddannelsessystemer. Matematik er internationalt. Beregning af kraftfordeling og beregning af hvor meget sne en tagkonstruktion kan bære, er de samme beregninger uanset om huset skal bygges i England, Bosnien eller i Danmark. Der kan være nogle særlige ting i forhold til æstetik eller materialevalg, men det kan læres. ZAID AL-NAWAS, DIPLOMINGENIØR, ANSAT HOS SR-DESIGN. Det er derfor en god idé at skrive i annoncen hvad I gerne vil vide om ansøgeren. Og det er vigtigt at gøre opmærksom på hvad I forventer at kandidaten kan ved ansættelsen, og hvad I regner med at vedkommende kan lære i jobbet. Hvis en nydansker er kommet hertil med en udenlandsk uddannelse, skal du forvente at CIRIUS (Undervisningsministeriet) har vurderet hvad uddannelsen svarer til i det danske uddannelsessystem. Det er gratis at bruge CIRIUS. Det er nydanskerens ansvar selv at sørge for at få en sådan vurdering, og du skal normalt forvente at den er foretaget og at ansøgeren nævner vurderingen i ansøgningen. Men det kan jo være at ansøgeren ikke tror at vurderingen er så vigtig og derfor ikke har skrevet om den. Så kan du eventuelt spørge om CIRIUSvurderingen ved samtalen. Giv ansøgere en fornemmelse af virksomheden: Mulige ansøgere må gerne få et meget konkret og sanseligt indtryk af hvordan der er på virksomheden ved at læse annoncen. Brug derfor en del af jobannoncen til at give et indtryk af virksomheden: Hvor mange kolleger får kandidaten? Hvilke uddannelser har kollegerne? Hvor gamle er Vi gør os tanker om på sigt i salgsøjemed at bruge Zaids sproglige kvalifikationer i forhold til at der er mange privatkunder med anden etnisk baggrund end dansk der ønsker at bygge deres eget hus. Her kan vi have gavn af at Zaid taler flere sprog. STEEN RICHARD ANDERSEN, DIREKTØR I SR-DESIGN. de? Hvad er deres baggrund? Har I flekstid? Hvordan er de fysiske rammer? Har I en kantine? Har I madordning? Har I nogle vigtige traditioner? Har I særlige krav til påklædning? Signalér også gennem beskrivelse af virksomheden at I faktisk ønsker ansøgninger fra nydanske kandidater. Brug etniske netværk: En del ansættelser sker uden jobannonnce og uden ansøgning. I stedet bruger vi egne eller medarbejdernes netværk eller vi reagerer på uopfordrede henvendelser. Hvis I allerede har medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk ansat i virksomheden, er det en rigtig god idé at bruge deres netværk til at rekruttere fra. Mange nydanskere er bedre end andre danskere til at bruge deres netværk, og de har typisk et meget stort netværk bestående af nydanskere. Det kan i sig selv være en grund til at ansætte den første nydansker: Du får et større rekrutteringsgrundlag med som sidegevinst. Hvis I allerede har en eller flere nydanskere ansat, kan I med fordel skrive en kontaktperson der ikke har et traditionelt 4 5

4 Inden Zaid skulle starte, kaldte jeg personalet sammen for at orientere om at han var blevet ansat og for at gøre opmærksom på at det øvrige personale skulle tage lidt hensyn til ham. Der blev lavet lidt fis med om der så skulle lægges bedetæppe ud og sådan nogle ting, men det er også i orden. Det gav anledning til at vi fik snakket lidt om det. Jeg fik på den måde tilkendegivet over for personalet at det skulle fungere med Zaid og at det var en god idé at tale direkte med ham hvis der var tegn på misforståelser. dansk navn på i annoncen. Hermed signalerer I meget tydeligt at I allerede har højtuddannede nydanskere ansat. Myterne er ofte langt væk fra virkeligheden. I Danmark har vi nydanskere med mange forskellige baggrunde. Gennem de senere år er der f.eks. kommet mange veluddannede mennesker fra Østeuropa. De er ofte bosat i Danmark fordi de er gift med en dansker. De er meget motiverede for at arbejde fordi de ikke har noget at leve af ud over ægtefællens indtægt. Forbered virksomheden: På nogle arbejdspladser er der en del myter om hvad det indebærer at ansætte nydanskere: Alle fremmede er muslimer, De har brug for særlig kost og bederum, De faster i Ramadanen, De har andre skikke. En del af myterne handler om religion, og i de senere år har der særligt været fokus på betydningen af at have muslimer ansat. Mange muslimer har et afslappet forhold til bedetider, og rigtig mange arbejdspladser har muslimer ansat som ikke beder i arbejdstiden. I øvrigt har vi i Danmark mange religioner repræsenteret. Det kan oven i købet være en fordel af have ansatte med forskellige religioner: Det giver bedre muligheder for f.eks. at få dækket vagter ved helligdage. STEEN RICHARD ANDERSEN, DIREKTØR I SR-DESIGN. Uanset om der er myter og fordomme på arbejdspladsen, er det vigtigt at I afklarer hvilke konsekvenser I vil tage af at I ansætter en nydansker. Hvordan vil I f.eks. håndtere andre helligdage end de kristne, hovedbeklædning, ønske om bederum? Og det er vigtigt at I forbereder medarbejderne på at de får en ny kollega med en anden kulturel og/eller religiøs baggrund. TOP 10 OVER NYDANSKERES OPRINDELSESLANDE PR. 1. JANUAR 2006: Oprindelsesland Procenter af det samlede antal indvandrere og efterkommere Tyrkiet 12,0 Irak 5,8 Tyskland 5,6 Libanon 4,9 Bosnien-Hercegovina 4,5 Pakistan 4,2 Det tidligere Jugoslavien 3,8 Somalia 3,6 Norge 3,4 Polen 3,2 Kilde: Integrationsministeriets publikation Tal og fakta Befolkningsstatistik om udlændinge, 2006 UDVÆLGELSE Når vi læser ansøgninger igennem, danner vi os naturligvis et billede af kandidaterne, og vores forestillinger om de forskellige kandidater vil naturligt blive påvirket af vores hidtidige erfaringer og opfattelser. Hvis vi et par gange har oplevet at ingeniører fra Aalborg er bedre til samarbejde end ingeniører fra DTU, vil vi med stor sandsynlighed forvente at alle ingeniører fra Aalborg er gode til at samarbejde. På samme måde vil vores mere eller mindre velbegrundede erfaringer med andre kulturer spille en rolle når vi læser ansøgninger fra nydanskere. Før I sætter jer til at læse ansøgningerne igennem, kan I med fordel overveje følgende forhold: Ved ansættelsessamtalen fik jeg et godt indtryk af Georges personlige og faglige kvalifikationer. Der opstod gensidig tillid lyder det fra Sales Manager Jens O. Hansen, der ansatte ingeniøren Georg Markhovsky til en stilling som Area Sales Manager hos Novenco A/S i Næstved. SALES MANAGER JENS O. HANSEN, NOVENCO A/S 6 7 Faglige og personlige kvalifikationer: Det er vigtigt at være opmærksom på at både ansøgning og CV kan være udformet anderledes end I er vant til. Det er almindeligt kendt på det danske arbejdsmarked at de personlige kvalifikationer tæller lige så meget eller mere end de faglige kvalifikationer. Nydanske kandidater lægger ofte meget stor vægt på faglige kvalifikationer og mindre vægt på personlige kvalifikationer end andre danske ansøgere. Forestil jer to ansøgere som begge beskriver hvilke delkompetencer inden for maskiningeniørfaget de har. I den ene ansøgning beskriver kandidaten endvidere sig selv som initiativrig, engageret, fleksibel og ansvarlig. Det er nærliggende at vælge at tale med den kandidat

5 SELVE ANSÆTTELSEN GEORG MARKHOVSKY, AREA SALES MANAGER, NOVENCO A/S der både beskriver sine faglige og personlige kvalifikationer og fravælge den kandidat som kun beskriver sine faglige kvalifikationer. Men i virkeligheden er de forskellige beskrivelser blandt andet et udtryk for forskellig kulturel baggrund hos kandidaterne. Titler: Mange danskere er relativt ligeglade med titler. En del nydanskere specielt fra kulturer hvor der er stor forskel på samfundets bund og top synes at titler er vigtige. Det kan både skinne igennem i deres ansøgning når de beskriver et tidligere job, og det kan skinne igennem i samtalen, f.eks. ved at kandidaten lægger mere vægt på position end funktion. Så er det bare at bore lidt dybere med spørgsmål, så skal du nok få svar. Formelle krav: Gør op hvor vigtigt det er at kandidaten lever op til en række formelle krav inden ansættelse og hvor meget oplæring og efteruddannelse I har mulighed for at give kandidaten. Hvis du er usikker på kandidatens formelle uddannelse fra et andet land, så husk at CIRIUS kan hjælpe kandidaten med at vurdere uddannelsen i forhold til tilsvarende, danske uddannelser. Det danske sprog: Nydanske kandidaters danske sprog er sandsynligvis ikke perfekt. Afklar på forhånd på hvilket niveau kandidaten forventes at kunne tale dansk. I bør være opmærksomme på at det går stærkt med at lære mere dansk når først kandidaten er begyndt i jobbet. Uanset hvad er det dog vigtigt at finde ud af hvordan I kan hjælpe med at videreudvikle hans eller hendes dansk: Vil I tilbyde sprogundervisning, vil I udpege en kollega der løbende kan give feed-back på den nye kollegas sprog eller vil I gøre noget helt tredje. I kan få råd hos det sprogcenter der betjener den kommune jeres nye kollega bor i. Vær kritisk over for egne fordomme: Hvis I har sorteret ansøgninger fra nydanskere fra, vurdér da en ekstra gang hvilken rolle jeres egne fordomme har spillet. Sproget: En ansøgning fra en nydansker kan sagtens være skrevet på fejlfrit dansk, uden at det er udtryk for at kandidaten kan begå sig i enhver sammenhæng på dansk. Fagudtryk kan f.eks. være vanskelige. For at give nydanskere de bedste muligheder for at være forberedt til en ansættelsessamtale er det en god idé på forhånd at sende noget materiale om virksomheden til de nydanske kandidater. Hvis I ikke har en hjemmeside I kan henvise til, kan interessant materiale f.eks. være en pjece, et produktblad, omtale af virksomheden i lokalpressen eller et personaleblad. Når kandidaten læser materialet igennem, har vedkommende samtidig mulighed for at få oversat fagudtryk, og så starter jeres Det kan jo ikke undgås at kandidaten måske udtrykker sig på en måde til samtalen eller gør noget andet end vi er vant til. Så er det vigtigt at bremse op og spørge og på den måde undgår vi at tabe tråden. PROJEKTCHEF PER THUE, TDC KABEL TV. samtale ved et andet udgangspunkt end hvis I skal oversætte fagudtrykkene i selve samtalen. Gør job og virksomhed konkret: En ansættelsessamtale med en nydansker kan med fordel begynde med at du tager kandidaten med ud i virksomheden hvor han eller hun skal arbejde. Det giver mulighed for at tage en faglig snak mens I går rundt i virksomheden, det kan medvirke til at få løst op og ansøgeren får et konkret billede af jeres virksomhed og opgaverne. Hvis en rundtur på virksomheden ikke er mulig, kan du overveje at bruge en kollega til at fortælle om dagligdagen og opgaverne. 8 9

6 EFTER ANSÆTTELSEN Brug personlighedstest: Danske arbejdspladser forventer at medarbejderne blander sig og gør deres indflydelse gældende. Det kan være vanskeligt at forstå hvis man er opvokset i en kultur med en hierarkisk ledelsesstruktur. Lysten til f.eks. at søge indflydelse og tage selvstændige initiativer kan være meget forskellig, afhængigt af hvilken kultur man kommer fra. Og det er naturligvis vigtigt at I ikke går skævt i forventningerne til hinanden. Hvis du er usikker på kandidatens personlige kompetencer, er det en god idé at bruge en personlighedstest idet det giver mulighed for at tale med kandidaten om jeres virksomhedskultur i forhold de personlige kompetencer som en personlighedstest kan afdække. Og det er vigtigt at I taler åbent om de områder hvor kandidatens personlige kompetencer kan blive en udfordring for jer. Fortæl f.eks. åbent hvis det er vigtigt for jer at jeres medarbejdere aktivt gør deres indflydelse gældende og tager selvstændige initiativer. Det er godt at oversætte sine kompetencer til dansk inden samtalen, så man ikke skal sidde og lede efter ordene. Det er også en hjælp at se på firmaets hjemmeside inden samtalen, så man har ordene og vendingerne klar. PROJEKTLEDER VERA MALI, TDC KABEL TV. For nogle nydanskere er starten på jeres arbejdsplads måske også starten på det danske arbejdsmarked. Det er altid krævende at starte på en ny arbejdsplads, og hvis man tilmed skal arbejde på et andet sprog end modersmålet og både virksomhedskultur og dansk arbejdskultur er fremmed, er det ekstra krævende at starte i nyt job. Derfor er en grundig introduktion overordentlig vigtig. Tænk på at begreber som vi betragter som selvfølgeligheder, kan være fremmede for jeres nye kollega f.eks. samarbejdsudvalg, personalekontor, personalemøder, medarbejdersamtaler, sikkerhed, medarbejderforening, regler ved sygdom, ferie, lønudbetaling, fradrag, skattetræk osv. Lav et introduktionsprogram: Et godt introduktionsprogram bør omfatte både faglige mål (hvilke opgaver skal den nye medarbejder introduceres til og beherske hvornår) og mål for introduktion til virksomhedskulturen og dansk kultur. I kan eventuelt lave introduktionsprogrammet sammen med den nyansatte. På den måde får I afstemt jeres forventninger til hvad der skal ske i den første periode af ansættelsen. Bagerst i denne folder finder du forslag til hvilke punkter der kan indgå i en aftale om hvad den nye medarbejder skal nå inden for den første periode. Hvis jeg har ansat en person, der er stærkt religiøst orienteret, så er jeg mere påpasselig med for eksempel ikke at bande, men ellers giver jeg de samme skideballer og fortæller de samme vittigheder som jeg plejer at gøre. Jeg har nok en lidt hård jargon, men på en kærlig måde. STEEN RICHARD ANDERSEN, DIREKTØR I SR-DESIGN. Prøvetiden er mange steder tre måneder, men det er alt for lang tid at lade gå inden I evaluerer hvordan det går. Læg gerne en evalueringssamtale ind allerede efter et par dage og derefter f.eks. hver eller hver anden uge indtil prøveperioden er slut. Det er vigtigt at følge meget tæt op i starten, så kandidaten kan blive integreret hurtigst muligt i virksomheden. Evalueringen behøver ikke at ophøre når prøveperioden slutter, men det bør være et mål at I på sigt opfatter den nydanske kollega fuldstændig på linje med de øvrige ansatte. Der er ikke mange der bryder sig om at blive fastholdt i en position som anderledes

7 BRUG ANDRES ERFARINGER Det er vigtigt at udvikle sproget, så man kan indgå på lige fod. PROJEKTLEDER VERA MALI, TDC KABEL TV. Forholdet mellem medarbejdere og ledere: I Danmark har vi sammenlignet med andre kulturer en meget lille afstand mellem ledelse og medarbejdere: Danske medarbejdere kan diskutere ligeværdigt med deres ledere, vi kan kritisere ledelsen når vi samtidig tager ansvaret for kritikken og ledere deltager i sociale arrangementer på lige fod med medarbejdere uden at ledelsens ledelsesret dermed bliver udfordret. Kommer man fra en anden kultur, kan det være vanskeligt at forstå, og det er derfor nødvendigt at forklare forholdet mellem ledelse og medarbejdere. Udpeg en kontaktperson: Mange virksomheder har særdeles gode erfaringer med at udpege en kontaktperson på virksomheden. En kontaktperson kan f.eks. hjælpe den nydanske kollega med at forstå virksomhedskulturen og danske arbejdspladsnormer, videreudvikle sine sprogkundskaber, sikre at den nye kollega kommer med til frokostpause, får tilbud om at deltage i sociale arrangementer. Kontaktpersonen kan godt være den samme person som den der står for den faglige introduktion, men det behøver ikke at være den samme. Kontaktpersonen får et særligt ansvar for at sikre at forhold, der virker oplagte når man er erfaren på arbejdspladsen, også bliver forståelige for den nye kollega. Derfor skal kontaktpersonen også være til rådighed for at svare på banale spørgsmål. Virksomhedens forkortelser: Enhver arbejdsplads har nogle forkortelser som det kan være svært at forstå som nyansat uanset hvilken baggrund man har. Forkortelserne kan imidlertid være endnu vanskelige for en nydansker at forstå fordi vedkommende ikke så nemt som en dansker kan gætte sig til hvad forkortelserne står for. Det er derfor vigtigt at introducere den nydanske kollega til jeres forkortelser. Dansk humor: Næsten hver gang dansk kultur bliver beskrevet i forhold til andre kulturer, fremhæver vi vores humor som noget specielt. Og mange udlændinge har erfaret at det er nemt at fare vild i den danske humor. Det er derfor en rigtig god idé at tale med de danske kolleger om at de kan blive nødt til at forklare vitser over for nydanske kolleger og have tålmodighed med at de måske ikke forstår ironiske kommentarer. Omvendt bør den nydanske kollega opfordres til at spørge hvis vedkommende føler sig koblet af på grund af humor. Det er vigtigt at være efter sproget at rette både i tale og skrift, så den nye medarbejder kan kommunikere sikkert både internt og eksternt. Det skal der være enighed om så der bliver gjort noget. Virksomheden må tage et ansvar for at den nye medarbejders sprog videreudvikles. PROJEKTCHEF PER THUE, TDC KABEL TV. En række virksomheder og organisationer har allerede erfaringer med at ansætte nydanskere med mellemlang eller lang videregående uddannelse. Herunder finder du en række organisationer du kan kontakte for at få råd og yderligere inspiration: INTEGRATIONSSERVICE I MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tlf. nr Mail: ARBEJDSGIVERORGANISATIONEN DANSK INDUSTRI Hvis din virksomhed er medlem af Dansk Industri kan du kontakte Lise Thomsen, Dansk Industri, DK-1787 København V. Tlf. nr til Lise Thomsen: FORENINGEN NYDANSKER, Sankt Peder Stræde 28C, 4. sal, 1453 Kbh. K. Tlf. nr ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS VIDENSCENTRE FOR KOMPETENCEAFKLARING. Der er 5 regionale videnscenter. Adresse, tlf. nr. o.a om de 5 centre findes på - se under øvrige informationer. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN. Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats (SEBI), Taastrup. Tlf.nr eller på følgende hjemmeside PERSONALESTYRELSENS GUIDE FRA 2006 STYRK MANGFOLDIGHEDEN guide til rekruttering af etniske minoriteter. Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside eller på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ENGAGEMENT På kan du hente både inspiration og information

8 FORSLAG TIL INTRODUKTIONSPROGRAM HOVEDEMNE DELEMNER Faglige mål Her noterer I de faglige opgaver eller emner som den nyansatte skal introduceres til, prøve eller eventuelt have ansvaret for i løbet af de første tre måneder. Eksempel fra et byggefirma: NN skal selvstændigt kunne beregne tilbud. Udvikle sprogkundskaber i dansk Her noterer I de sproglige udfordringer som den nyansatte skal kunne klare efter en periode. Det kan f.eks. være at betjene kunder personligt og på telefon, at holde møder med samarbejdspartnere, at skrive breve, referater, tilbud, . Virksomhedsstruktur I langt de fleste virksomheder vil følgende emner være relevante at blive introduceret til: Virksomhedens historie, opbygning, struktur, ejerforhold, politik, mødestruktur. Personaleadministrative regler, f.eks. sygemeldinger, sygt barn, ferieønsker, fix-/flekstid, lønudbetaling og løntillæg. Personalegoder, f.eks. madordning, motionscenter, personalefester, sygeforsikring. Personalepolitiske forhold, f.eks. MUS, uddannelsespolitik, samarbejdsorganisationen, sikkerhedsorganisationen, rygepolitik, alkoholpolitik, udstationeringspolitik, seniorpolitik. Virksomhedskultur Ofte er virksomhedskultur vanskeligere at introducere til end strukturen idet kulturen netop er de uskrevne normer og den usynlige kit der binder virksomheden sammen. En del af kulturen får man belyst ved at fortælle om følgende: Virksomhedens image i lokalområdet og blandt kunder og samarbejdspartnere. Den måde virksomhedens ansatte taler om kunder og samarbejdspartnere. De gode historier på virksomheden. Dvs. de historier og anekdoter der fortælles igen og igen. De forhold man typisk kan gøre grin med. Samtaleemner i pauserne. Hvordan man i dagligdagen oplever forskel på ledere og medarbejdere. Hvad der giver status og det modsatte hos kolleger og ledere. Historier internt i virksomheden om forskellige medarbejdergrupper og afdelinger. HVORDAN Her noterer I hvordan den nyansatte skal introduceres til de faglige opgaver eller emner. Det kan være ved at skrive hvem der har ansvaret for at introducere, om det foregår ved sidemandsoplæring, om den nyansatte skal på kursus eller lignende. Eksempel fra et byggefirma: NN skal gennemlæse tre typiske tilbud, have introduceret de leverandører vi indhenter priser hos og nå at beregne et tilbud inden for prøvetiden. PP er ansvarlig for at NN får det nødvendige materiale, de nødvendige kontakter og bliver koblet på et tilbud. Her noterer I den støtte I vil give for at udvikle den ansattes sprogkundskaber, f.eks. danskundervisning, feedback fra en kollega, feedback fra chef, korrekturlæsning med feedback fra en administrativ medarbejder. På større virksomheder indgår emnerne typisk i et introduktionskursus, ellers kan det være en opgave for en kontaktperson. Ved de løbende evalueringssamtaler er det hensigtsmæssigt at afdække om den nye kollega er blevet fortrolig med virksomhedens struktur. Det er hensigtsmæssigt at lade en kontaktperson tage sig af at introducere til kulturen, blandt andet ved at stille sig til rådighed for spørgsmål. Emnerne kan med fordel indgå i de løbende evalueringssamtaler for at finde ud af hvor fortrolig den nye kollega er blevet med kulturen 14 15

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN

EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN EN GOD START FOR NYDANSKERE I FINANSSEKTOREN RÅD OG VEJLEDNING TIL TILLIDSMÆND Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE TILLIDSMAND I de kommende

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Kompetence værktøjskassen. Få indvandrere i job. værktøjskasse til en målrettet indsats

Kompetence værktøjskassen. Få indvandrere i job. værktøjskasse til en målrettet indsats Kompetence værktøjskassen Få indvandrere i job værktøjskasse til en målrettet indsats Det betaler sig at gøre en målrettet indsats Det har været konstateret tit og ofte: Det er spild af ressourcer at

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Mangfoldighedstilbud August 2009

Mangfoldighedstilbud August 2009 Mangfoldighedstilbud stholdelsesberedskab 1 2 3 Danskundervisning på arbejdspladsen Oplever I, at begrænsede danskkundskaber hos medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er en udfordring for

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

4 trins raketten Hvervning af ildsjæle til IDA i praksis

4 trins raketten Hvervning af ildsjæle til IDA i praksis 4 trins raketten Hvervning af ildsjæle til IDA i praksis At arrangere arrangementer og tilbud til medlemmer af IDA kræver mandskab. Alle råd, selskaber, afdelinger og udvalg vil derfor før eller siden

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport Evaluering af anonymisering af ansøgninger 1 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger Ambios

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Formel, modtager navn og køn ukendt Kære Hr., Kære Fru., Formel, når man henvender sig til adskillige

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208

+ 131 + 52 + 116. Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal. Vækst i % 34.448 79.656 + 45.208 Efterkommere 16-64 år Integrationsministeriet: (2010). 2010 2020 Vækst i antal Vækst i % Ikke-vestlig baggrund 34.448 79.656 + 45.208 + 131 Vestlig baggrund 7.981 12.159 + 4.178 + 52 I alt 42.429 91.815

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Mercuri Urval A/S. Grundlagt i 1967 DK 1974. Flere end 3.000 kunder I alle sektorer. Kontorer i 23 lande. Små, mellemstore og store organisationer

Mercuri Urval A/S. Grundlagt i 1967 DK 1974. Flere end 3.000 kunder I alle sektorer. Kontorer i 23 lande. Små, mellemstore og store organisationer Velkommen Mercuri Urval A/S Grundlagt i 1967 DK 1974 Kontorer i 23 lande 800 konsulenter Flere end 3.000 kunder I alle sektorer Små, mellemstore og store organisationer Over 10.000 opgaver hvert år Hvem

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? ANSØGNINGSFRIST: 22. marts 2015 ANSÆTTELSESSAMTALER: 8. april 2015 KLIK PÅ OVENSTÅENDE LOLLAND KOMMUNE LOGO FOR AT SE JOBOPSLAG VI GLÆDER

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere