Velkommen til nyhedsbrev nr. 3, 2006 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 3 kan du læse det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til nyhedsbrev nr. 3, 2006 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 3 kan du læse det"

Transkript

1 Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 3, 2006 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 3 kan du læse det spændende interview med HR konsulent Kirstine Hanghøj og Afdelingsdirektør Lars Bork, Carl Bro. "Fra Mus til Puma". Interviewet handler om hvordan vi, som ledere og konsulenter, kan accelerere effekten af vores MUS samtaler til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. I samme forbindelse inviterer vi til Brunch-møde om samme emne, som afholdes den 15. november kl Endvidere kan du i dette nyhedsbrev også læse et interview med Ragnhild Christensen som er HR- og Uddannelseschef i Gentofte kommune, der har godt 7000 ansatte, heraf over 300 i ledelsesstillinger. I en stor organisation med mangeartede funktioner stilles store krav til såvel ledelses-, kommunikations- som uddelegeringsevner, og dem har Ragnhild Christensen fået skærpet gennem sin uddannelse i Master of Coaching Based Leadership. Sidst men ikke mindst kan du få tip til en relevant bog. God læsning ϑ De bedste hilsner Tip en kollega! På kan du se de forrige Nyhedsbreve samt tilmelde dig næste Nyhedsbrev. The Coaching Company Indhold 1. Interview med HR konsulent Kirstine Hanghøj og Afdelingsdirektør Lars Bork, Carl Bro. "Fra Mus til Puma". 2. Invitation til gratis Brunch-møde: Hvordan øger du effekten af MUS. 3. Interview med HR- og Uddannelseschef Ragnhild Christensen, Gentofte kommune og hendes udbytte af uddannelsen Master of Coaching Based Leadership. 4. Datoer for Executive Coach uddannelsen, Master of Coaching Based Leadership og Coaching Baseret Projektledelse. 5. En god bog.

2 "Fra MUS til PUMA" Et interview med HR konsulent Kirstine Hanghøj og Afdelingsdirektør Lars Bork Hansen, fra Carl Bro, af Senior Coach Dorthe Knauer, The Coaching Company. Hvad fik jer til at starte projekt "fra MUS til PUMA"? For 2 år siden startede vi et lederudviklingsforløb op i Coaching Baseret Ledelse (CBL) i samarbejde med The Coaching Company. Projektet omfattede primært afdelingscheferne, men topledelsen var også igennem et forløb, der endvidere indeholdet individuelle coachingsessioner. I dag har ca. 100 afdelingschefer været igennem træningen og et efterfølgende netværksforløb. Parallelt med at 1. hold gik i gang med uddannelsen i Coaching Baseret Ledelse, drøftede vi forskellige muligheder for at forbedre vores MU-samtaler. MUS var blevet for rituelt og forudsigeligt og vi spurgte os selv, hvor meget værdi, samtalerne egentlig tilførte - medarbejder såvel som virksomheden. Ikke mindst set i lyset af, hvor mange timer, vi brugte på MUS. Med det første CBL-hold drøftede vi, om og hvordan CBL kunne øge effekten af MUS til gavn for alle. Med andre ord, udvikle MUS til en coaching baseret samtale. Samtlige afdelingschefer var enige om, at flere elementer fra CBL med fordel kunne integreres i MUS og på den baggrund startede vi projektet "fra MUS til PUMA", som har udmøntet sig i vores nuværende udviklingssamtale PUMA-samtalen, HR konsulent Kirstine Hanghøj. Hvad står PUMA for? Vi ønskede at skabe en fremadrettet samtale med udgangspunkt i den enkeltes motivation og potentiale og på denne måde løfte energien for alle og accelerere medarbejderens arbejdsglæde og ikke mindst bidrag til resultatskabelsen. Deraf opstod navnet PUMA, der står for 4 vigtige elementer i CBL: Potentiale, Udfordring, Motivation og Acceleration. Motivationen er det væsentligste for at styrke opgaveløsningen. Lederne skal udfordre medarbejdernes svar ved at fokusere på potentiale og opløse eventuelle barrierer og sammen med medarbejderen fastlægge udviklingsmål og koble det til virksomhedens mål. Først da accelereres resultatskabelsen for virksomheden,

3 udtaler HR konsulent Kirstine Hanghøj. Hvordan tilrettelagde i projektet? I en periode holdt vi både MUS og PUMA-samtaler på samme tid, men efterhånden som størstedelen af vore ledere kom igennem lederudviklingsforløbet, bredte PUMA-samtalen sig hurtigt til hele organisationen. HR afdelingen har lavet et inspirationsmateriale til lederne, som de kan støtte sig til og lade sig inspirere af. Vi har bl.a. udarbejdet en DvD i samarbejde med The Coaching Company, hvor lederne kan se, hvordan en PUMA-samtale kan forløbe. Som en del af materialet, har vi udarbejdet en "udviklingsaftale", hvor leder og medarbejder efter samtalen beskriver, hvem der gør hvad og hvornår, samt lægger det ind i Outlook. På denne måde sker implementering og opfølgning i umiddelbart forlængelse af samtalen og bliver ikke noget, lederen skal sikre opfølgning på, men en aftale, som begge engagerer sig i. Opfølgningen aftales i samtalen og lægges ind i udviklingsaftalen. Set i bakspejlet har vi nok ikke gjort nok ud af at informere medarbejderne om, hvad der var ideen med det nye koncept - dette har i høj grad været lagt over på den enkelte leder. Her kunne HR have haft sparringsmøder med lederne om, hvordan de kunne gribe denne information an, eller HR kunne have informeret mere om det på afdelingsmøder. Det er vigtigt med så god en forventningsafstemning som overhovedet muligt. Vi har lært meget af den første omgang PUMA-samtaler og ser nu frem til at få endnu mere effekt af anden runde. Refleksion og udvikling følger i tiden efter PUMA-samtalen, så man ved anden runde samtaler vil nå længere ind i motivationsfaktorer og potentialeafklaring og dermed tættere på, hvilke elementer, der skal være til stede, for at man trives og arbejder optimalt, udtaler HR konsulent Kirstine Hanghøj. Hvad har I så fået ud af det? Fra medarbejderne er der mange positive tilbagemeldinger. Nogle giver udtryk for at være blevet mere motiveret og de fleste er enige om, at det er meget anderledes end MUS. En medarbejder har fortalt, at det har fået ham på sporet af sin karriere. For lederne har PUMA betydet ny indsigt i, hvad der motiverer den enkelte og meget større mulighed for at

4 matche opgaverne i forhold til den enkelte medarbejder. Desuden er mange begejstrede for, at der er sket noget radikalt nyt og forfriskende i forhold til samtalerne, og at der nu er mere fokus på udbytte end på form. Der har været stillet spørgsmål ved, hvad man som leder gør med ros og ris, med konfliktsituationer eller med behov for "skideballer". Her har vi haft gode drøftelser om, hvad der ligger i den daglige ledelse, og hvad der ligger i PUMA-samtalen. Nogle ledere har givet udtryk for, at PUMA-samtalerne resulterer i, at de fungerer mindre som "brandslukkere" og mere som ledere, fordi medarbejderne har mere energi på opgaverne, når de arbejder i overensstemmelse med deres personlige motivationsfaktorer. For virksomheden som sådan er vi overbevist om, at PUMA-samtalerne frigør energi og potentiale, gør det sjovere at gå på arbejde og dermed også accelererer resultatskabelsen. udtaler HR konsulent Kirstine Hanghøj. Og Afdelingsdirektør Lars Bork Hansen fra Carl Bro fortsætter: det har været særdeles mærkbart at komme helt ind på den enkelte ved at anvende teknikken bag CBL i PUMA-samtalen i stedet for at anvende fastlagte spørgsmål. Processen med at kunne stille de rette spørgsmål for at kunne komme i dybden, er det der virkelig giver noget, og faktisk opleves det at medarbejderen selv bliver overrasket over, hvad det egentlig er de selv vil og selv kan se et stort potentiale i. Tanker som man ofte har svært ved at få frem, selv når man planlægger en MU-samtale, men som bliver helt klare når man går i dybden på den rette måde. Det giver en fantastisk aha-oplevelse for både medarbejder og leder. Følelsen af en medarbejder der udtrykker "det der CBL... det virker bare" efter en session med brug af CBL, er en fantastisk rar følelse at mærke - ikke mindst som leder. Denne følelse afspejles klart i medarbejderens efterfølgende engagement, væremåde og ikke mindst resultat; og dette smitter igen af i organisationen. Var der noget I ikke havde set i kortene? Nogle ledere sætter i for høj grad lighedstegn mellem CBL og PUMA-samtalen, forstået på den måde, at PUMA-samtalen bliver det rum, de udøver Coaching Baseret Ledelse i. Det er væsentligt, at CBL først og fremmest er knyttet til dagligdagen, hvor det meste ledelse jo foregår og altså ikke primært til en årlig samtale. Hvis vi fra starten af havde været opmærksomme på denne effekt, havde vi gjort mere ud af at

5 kommunikere netop omkring denne pointe udtaler HR konsulent Kirstine Hanghøj, og Afdelings direktør Lars Bork Hansen fortsætter: Det er jeg helt enig i. Coaching Baseret Ledelse bliver hurtigt et dagligt værktøj, som anvendes i større eller mindre udstrækning afhængig af de enkelte daglige situationer. Invitation til gratis Brunch-møde: Sådan øger du effekten af dine Mus samtaler The Coaching Company inviterer til Brunch-møde den 15. november kl , hvor du kan høre om hvordan du og din virksomhed kan øge effekten af MUS. Program: : Velkomst v/ Partner Pia Porse Wett Jørgensen, The Coaching Company : Hvad er det der gør filosofien bag og værktøjerne i Coaching Baseret Ledelse velegnet til at øge effekten af MUS v/ Senior Coach og Cand.psyk. Dorthe Knauer, The Coaching Company : Et strategisk tilbage og fremtidsblik v/ Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, CBS : Fra MUS til PUMA samtale - erfaringer fra Carl Bro v/ HR konsulent Kirstine Hanghøj : Drøftelse og idégenerering Tilmelding er nødvendig og kan ske til Anneke Foged på tlf.: eller på da antallet af pladser er begrænset. Succes med Coaching Baseret Ledelse i Gentofte kommune Ragnhild Christensen er HR- og Uddannelseschef i Gentofte kommune, der har godt 7000 ansatte, heraf over 300 i ledelsesstillinger. En stor organisation med mangeartede funktioner stiller store krav til såvel ledelses-, kommunikations- som uddelegeringsevner, og dem har Ragnhild Christensen fået skærpet gennem sin uddannelse i Master of Coaching Based Leadership. Nu arbejder hun på at få indført ledelsesprincipperne som generel praksis i kommunen. Gentofte Kommunes HR- og Uddannelseschef, Ragnhild Christensen, er uddannet psykolog. Det er en faglighed, der giver god baggrund for forståelse af menneskelige relationer, bevæggrunde og motivation. Ikke desto mindre følte Ragnhild Christensen i 2003 et stort behov for konkrete ledelsesmæssige fremgangsmåder, der kunne omsætte den psykologiske indsigt til praksis, og hun gennemførte derfor

6 samme år Executive Coach uddannelsen hos The Coaching Company. Executive Coach uddannelsen gav Ragnhild Christensen et solidt ledelsesfundament, og de tilegnede principper blev hurtigt implementeret i det daglige arbejde. Så da Ragnhild Christensen tre år senere igen brændte efter at komme videre både som coach og som leder tog det hende ikke mange minutter at beslutte, at den nye Master of Coaching Based Leadership uddannelse var det, hun havde brug for. Indledningsvis var hun dog noget spændt på, hvor meget den nye uddannelse reelt kunne supplere Executive Coach uddannelsen, men det skulle hurtigt vise sig, at der var meget nyt at lære: 'Uddannelsen har til fulde levet op til min forventning. Jeg har fået meget mere teoretisk input at binde min coaching og min ledelse op på. Master-uddannelsen gik både i dybden og i bredden og gav mig mange nye indsigter og ledelsesmæssige værktøjer, som jeg bruger i mit daglige arbejde. The Coaching Company er ikke forelsket i én metode eller én teori, men plukker det, der giver værdi i den konkrete sammenhæng ud fra et bredt spektrum af teorier. Herefter sikrer underviserne, at deltagerne kan relatere dem til deres respektive arbejdssituationer, så der også kommer 'kød' på teorierne. Det faktum, at selve uddannelsesforløbet var koblet til nogle helt konkrete udfordringer og mål i forbindelse med mit arbejde, gjorde samtidig hele processen meget resultatorienteret og betød, at jeg med det samme fik omsat teori til praksis', siger Ragnhild Christensen. 'En kæmpe fordel for alle' I praksis har Ragnhild Christensen haft mange fordele ved at implementere Coaching Baseret Ledelse fx i forbindelse med de ledelses- og konsulentopgaver, hun har i kommunen: 'Traditionelt har konsulenten enten fungeret som 'ekspert' eller facilitator i forbindelse med gennemførelsen af konkrete processer. Problemet med den indgang er bare, at løsningerne trækkes ned over hovederne på dem, der skal nå målene i praksis. Det er derfor, så meget ledelses- og konsulentarbejde ender som skuffeprojekter. Når man arbejder med de coaching baserede ledelsesværktøjer er man i langt højere grad opmærksom på at sikre, at lederne er i dialog med hinanden frem for med konsulenten. Det betyder, at de involverede engageres og tager ejerskab til de projekter, der skal gennemføres. Dermed bliver opgaverne i langt højere grad løst, og vi opnår bedre - og hurtigere - resultater. Det er en kæmpe fordel for alle', siger Ragnhild Christensen. Det øgede engagement har betydet, at Ragnhild Christensen i dag i højere grad end tidligere tror på, at

7 projekterne rent faktisk bliver implementeret, når ansvaret overlades til de involverede ledere. Og det har den positive sidegevinst, at hun selv i praksis har fået frigjort mere tid og energi til andre opgaver. Master-projektet en vigtig brik i uddannelsesforløbet En af hjørnestenene i forbindelse med Master-uddannelsen er det praktiske Master-projekt i egen virksomhed. Ragnhild Christensen valgte i den forbindelse et projekt, der gik ud på at få nogle ledelsesudviklingsprocesser samt implementering af et nyt system til at spille sammen og berige hinanden i en af kommunens institutioner. Master-projektet skal fungere som katalysator for implementering af de ledelsesmæssige metoder og værktøjer, man får med sig i løbet af uddannelsen, og hver gang Ragnhild Christensen havde gennemført et undervisningsmodul, fik hun en række helt konkrete opgaver, der relaterede sig til Master-projektet. 'Og det var helt afgørende for resultatet og for læringen, siger Ragnhild Christensen. 'At blive konstruktivt tvunget til efter hvert modul at omsætte det lærte til praktisk handling i et projekt og derefter reflektere over begge dele i en skriftlig rapport, har været en meget effektiv læringscocktail for mig, - en god blanding af akademisk og praktisk tilgang. Og den endelige master-afhandling gav en god mulighed for at binde hele forløbet sammen og løfte læringen endnu et niveau. Samtidig resulterede processen i, at Master-projektet hurtigt blev organisatorisk forankret i den institution, det handlede om.' Stor interesse for coaching som ledelsespraksis i kommunen For Ragnhild Christensen har den coaching baserede ledelsesstil bragt så positive resultater, at hun i dag arbejder systematisk på at udbrede kendskabet til coaching som generel ledelsespraksis i Gentofte Kommune. 'I praksis implementerer vi principperne helt uformelt, siger Ragnhild Christensen. 'Jeg afholder fx coachingkurser for ledelsesgruppen, som godt 1/3 af kommunens 300 ledere har deltaget på allerede. Desuden coacher jeg såvel enkelte medarbejdere som grupper, hvis de ønsker det. Jeg har lagt information om coaching værktøjer ud på kommunens intranet og skriver artikler om emnet. Generelt har jeg fået meget positiv respons på de aktiviteter, og det har bestyrket min overbevisning om, at Coaching Baseret Ledelse er en ledelsespraksis, der er næsten umulig at komme uden om, set i lyset af de krav og forventninger, medarbejdere har til deres arbejdsliv og dermed til deres ledelse. Og som værktøj for

8 lederne til at håndtere en ledelsesopgave, der bliver stadig mere kompleks og krævende.' En bedre leder Ragnhild Christensen er ikke tvivl om, at kombinationen af Executive Coach og Master of Coaching Based Leadership uddannelserne har ændret hendes syn på lederskab generelt: 'Det er fantastisk at opleve, hvor stor forskel det kan gøre at arbejde med coaching i praksis. Jeg er i dén grad blevet bevidst om min lederrolle og tænker i dag langt mere over samspillet mellem mig selv, mine medarbejdere og den øvrige ledelsesgruppe. Fx er jeg blevet mere bevidst om at stille flere åbne spørgsmål i stedet for at diskutere. På den måde får jeg indblik i de enkeltes motiver, og det skaber langt bedre mulighed for sammen at finde frem til konstruktive løsninger, der tilfredsstiller alle parter.' Ifølge Ragnhild Christensen har Master-uddannelsen desuden kastet et nyt lys over de konsulentopgaver, hun har i kommunen. I dag behøver hun derfor ikke længere bruge så meget tid på at løse andres problemer som før. Ved hjælp af coachende ledelse har hun øget engagement og ejerskab til konkrete projekter blandt dem, der reelt har ansvaret for opgaverne, og processerne glider meget nemmere. Også på det personlige plan har Ragnhild Christensen haft stor glæde af uddannelsesforløbet: 'Det har været en stor gave at være i en læreproces igen. At få tid og rum til fordybelse, refleksion og konstruktiv - til tider provokerende sparring med TCC's undervisere og de eksterne ressourcepersoner fra CBS, udlandet mv. Det har været intenst i de 8 måneder, det hele stod på, og uddannelsesforløbet har gjort mig til en langt bedre coachende leder og givet mig en anden bevidsthed om mit lederskabs betydning', slutter Ragnhild Christensen. Datoer for åbne uddannelser i Coaching Baseret Ledelse Executive Coach uddannelsen Hold 16: Modul 1: november 2006 Modul 2: december 2006 Modul 3: januar 2007 Modul 4: 28. februar - 1. marts 2007

9 Certificering: 27., 28. eller 29. marts 2007 * Hold 17: Modul 1: 31. januar - 1.februar 2007 Modul 2: marts 2007 Modul 3: april 2007 Modul 4: maj 2007 Certificering: 19., 20. eller 21. juni 2007 * * Vedr. certificeringsdatoerne: der er angivet tre sammenhængende datoer for selve certificeringen - men hver deltager skal kun booke én af dagene. Du bedes således vælge blot én af de tre angivne datoer der passer bedst i din kalender efter modul 1. Master of Coaching Based Leadership - MCBL Opstartsworkshop: 15. januar 2007 Modul #1: 24. til 26. januar 2007 Modul #2: 7. til 9. marts 2007 Modul #3: 30. april til 2. maj 2007 Modul #4: 13. til 15. juni 2007 Eksamen og certificering: 20. til 23. august 2007 ** ** Vedr. certificeringsdatoerne: der er angivet fire sammenhængende datoer for selve certificeringen - men hver deltager skal kun booke to af dagene. Er du interesseret i at vide mere om de åbne uddannelser i Coaching Baseret Ledelse samt optagelseskrav kan du læse mere på eller kontakte Partner Pia Porse Wett Jørgensen, The Coaching Company på telefon eller på Coaching Baseret Projektledelse - CBPL Der er tale om nytænkning af kernekompetencen hos en projektleder - ledelse af projekter og processer. Uddannelsen har fokus på ledelse af projekter og processer med udgangspunkt i coaching og Coaching

10 Baseret Ledelse. CBPL handler om at accelerere deltagerens evne til at lede projekter succesfuldt og derved øge deltagerens bidrag til projektet og virksomhedens resultatskabelse samt at accelerere deltagerens projektlederskab og rolle som den coachende projektleder. Coaching Baseret Projektledelse henvender sig til dem, som har til opgave at lede projekter og processer, og som ønsker at accelerere kompetencen at lede projekter og processer. Datoer for 2007 vil snarest være at finde på Er du interesseret i at vide mere så kontakt Senior Coach og underviser Kim Dahlberg på eller på En god bog Anmeldelse af "Human ressource Management - License to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern" af Henrik Holt Larsen, Professor Dr. Merc. Ved Institut for organisation og Arbejdssociologi, CBS. Forlaget Valmuen, 2006 Så har han gjort det igen. Henrik Holt Larsen har skrevet endnu en nyttig, velfunderet og yderst læseværdig bog om HR - et felt i rivende udvikling. Bogen kan læses såvel i sin helhed som bruges som et gavnligt opslagsværk inden for samtlige felter af HR området. Den har fokus på såvel udviklingen inden for det danske HR-felt som det internationale. Værket kan læses af såvel HR ansvarlige, ledere, konsulenter som studerende. Der er mange relevante og brugbare referencer, samt henvisninger til underbyggende undersøgelser og forskning inden for området. Henrik Holt Larsens pen er klog, nuanceret og berigende og gør bogen særlig anvendelig når du skal opdateres, inspireres el. blot stille skarpt på et af de mange aktuelle emner, der optager ledere, virksomheder og HR folk, for at støtte mennesker i organisationer til at skabe resultater, samarbejde og ikke mindst trives. Ja så HR slet og ret primært fungerer som tryllestøv for arbejdslivet. Bogen er på 476 sider og indeholder 24 solide og interessante kapitler som tager sit udgangspunkt i den moderne virksomhed med de mange nye strukturelle og organisatoriske virkeligheder og stiller gode og

11 provokerende spørgsmål ved gamle vaner, rutiner og ritualer. Herudover en fyldig litteraturliste. Så gå bare ombord i denne debat-, brugs- og lærebog om arbejdets menneskelige ressourcer. Dorthe Knauer, Senior Coach, The Coaching Company Det med småt Nyhedsbrevet udgives af The Coaching Company, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk Du kan let tilmelde eller framelde dig nyhedsbrevet. Gå ind på Kontaktinformation Har du kommentarer eller ønsker til nyhedsbrevet er du velkommen til at kontakte Partner & Int. Certified Coach Pia Porse Wett Jørgensen; The Coaching Company

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Circle of Leadership. Leader Development Program

Circle of Leadership. Leader Development Program Circle of Leadership Leader Development Program Circle of Leadership er et udviklingsprogram til motiverede ledere som ønsker at komme tættere på sig selv og sine medarbejdere og derved blive inspireret

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Mentoring for iværksættere

Mentoring for iværksættere Mentoring for iværksættere Sparringspartnerne 30. januar 2017 Kirsten M. Poulsen info@kmpplus.com Kirsten M. Poulsen International ekspert inden for mentoring Forfatter og konsulent med særlig passion

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

- Coaching skaber erkendelse og styrker beslutninger om forandringer, siger Nils Stahlschmidt Og uddyber:

- Coaching skaber erkendelse og styrker beslutninger om forandringer, siger Nils Stahlschmidt Og uddyber: Coaching giver bedre ledere - coaching af ledere i Næstved Kommune Artiklen er skrevet af erhvervspsykolog Andreas Granhof Juhl, Konsulent Nils Stahlschmidt, udviklingschef Bettina Høst Poulsen, områdeleder

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Lederen som resultatskaber

Lederen som resultatskaber Lederen som resultatskaber Ledelse med fokus på performance opnår resultater Det er ikke svært at fastsætte høje KPI er for sine medarbejdere. Kunsten er at hjælpe dem med at leve op til disse mål. Dette

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling

I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel Når forandring og udvikling Kære Læser I dette sommernummer kan du læse den spændende artikel "Når forandring og udvikling skal give mening - om evnen til at anlægge kommunikationsperspektivet" af Partner Pernille Jackson samt læse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere