Distrikt Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distrikt 1470 - Nyhedsbrev"

Transkript

1 Nr.8 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, Redaktør: Lone Lauritzen Lay-out: Birte Marie Linnebjerg, Indlæg til nyhedsbrevet skal sendes til Lone Lauritzen Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af Rotary distrikt Ønsker du ikke fremover at modtage nyhedsbrevet, bedes du gå ind på din profil på rotary.dk og framelde dig. Faste rubrikker: Nye medlemmer side 10 Distriktskalender side 10 Rotary og PR Tekst Niels Schou Lindegaard Dette nummer af Guvernørens Nyhedsbrev er domineret af indlæg, der i bund og grund omhandler PR i Rotary sammenhænge! Hvad vil vi i Rotary? Leve stille og ubemærket? Eller leve i vished om, at vi fortæller både os selv i Rotary og omverdenen, hvad Rotary er og står for? Mange medlemmer af Rotary er blevet stillet overfor spørgsmålene: Hvad er Rotary?, Hvad står Rotary for?, Er det en velgørenhedsorganisation? eller Er det en humanitær organisation? Selvom vi er mange medlemmer af Rotary All over the World er der desværre mange både medlemmer og ikke medlemmer, der ikke ved hvad Rotary er og står for! I dette nummer af Guvernørens Nyhedsbrev er der en historie om vores interne PR via Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve! Men der er også en artikel om et af de seneste tiltag for at få Rotary eller i det mindste Rotary Distrikt 1470 set i sammenhæng med den kommende Klimakonference! Der skal skrives stile af årige i hele Europa! Efter dette skal deltagerne nok vide, at der er noget der hedder Rotary! Når vinderne præsenteres ved en event skal vi nok sikre os, at omverdenen er klar over, at Rotary eksisterer! Og dette skal ske uden at drukne i Klimakonferencen, men støttet af dens tilstedeværelse for stilene skal handle om klima! Generelt skal vi sikre os, at så mange som muligt i vore omgivelser har en opdateret viden om hvad Rotary er og at Rotary eksisterer! Ikke for nødvendigvis at hverve medlemmer! Dette kan betyde, at vi også i Rotary Danmark skal benyttes os af alternative PR og markedsføringsmetoder! HIGHLIGHTS: Intern contra ekstern PR I Danmark har vi i Rotary både Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve til den interne PR, men er det nok? Fortsættes side 2 Deltaget i Rotarymøder i 10 år Tholo en servicehund, der gladelig har fulgt sin ejer Karl Vilhelm Nielsen fra Sønderbro Rotaryklub til møder i 10 af de 25 år Karl Vilhelm har været medlem. Fortsættes side 3 Hvad er ledelsesvilkårene i Rotary I frivillige organisationer er der andre ledelsesvilkår end i virksomheder og organisationer, hvor medarbejderne er aflønnet! Det giver specielle vilkår og udfordringer for ledelsen i Rotary. Fortsættes side 5 Et bidrag til klimakonferencen Distriktet har besluttet at gå aktivt ind i lad os kalde det markedsføringen af WCC - Verdens Klima Konferencen i København i december Fortsættes side 6 Long Island Youth Orchestra Klassisk kirkekoncert er med til at udrydde polio på verdensplan. Fortsættes side 7 Guvernørens nyhedsbrev eller???? Er det guvernøren, der skal skrive Guvernørens nyhedsbrev eller??? Fortsættes side 8 Gammel vin på nye flasker Hvordan bliver Rotary Belæring positivt? Fortsættes side 8 Klub nr : Hornbæk RK Endelig blev Hornbæk Rotary klub chartret den 5. maj Fortsættes side 8 PR i Rotary Danmark i dag Rotary Danmarks PR foregår aktuelt hovedsageligt via Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve. De to medier tjener hovedsageligt til intern PR. Fortsættes side 9

2 2 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år Nr. 8 Intern contra ekstern PR Tekst og fotos Niels Schou Lindegaard I Danmark har vi i Rotary både Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve til den interne PR, men er det nok! Hvad med den eksterne PR og markedsføring? Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve Vi står i dag står i en situation, hvor Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve alene er PR rettet mod Rotarianere! Men er det egentligt PR? PR nok i den egenskab, at det skal være med til at informere og fastholde medlemmerne til organisationen. Det er givet, at også andre end medlemmer af Rotary får Rotary Norden at se ligesom andre givetvis får Guvernørernes Månedsbreve at se. Det umiddelbare indtryk er, at dette ikke sker som en målrettet selekteret indsats. Andre spørgsmål er, om det sker i tilstrækkeligt omfang, og om vi har viden om, hvem der modtager information fra disse medier! Lokalaviser og Landsaviser Mange klubber skriver indlæg i lokalaviser. Der er også set artikler om PDG Helge Andersens Polio Plus rejse i PTU Bladet (Polio Trafik og Ulykkesramte). I ny og næ opnås også mindre omtaler i de landsdækkende aviser. Men f.eks. arrangementet i Tivoli for år tilbage, hvor formanden for PTU landsretssagfører Kallehauge modtog en check ved et arrangement i koncertsalen blev kun sparsomt nævnt i Berlingske Tidende. Klubbernes PR indsats er imidlertid ikke koordineret hverken i lokalområderne f.eks. Amager eller i Distriktet. En antagelse vil være, at en koordineret målrettet og planlagt indsat vil kunne få større effekt og formentligt også blive bedre modtaget af lokalavisernes chefredaktører. Et eksempel kan være en klubs artikel om, at der er modtaget udvekslingsstudenter. En rigtig god historie, der i øvrigt er af lokal interesse! Men historien ville kun blive bedre af, at der blev omtalt hvor mange andre udvekslingsstudenter, der var kommet til området og hvor mange områdets klubber havde sendt ud! Med andre ord fokus på områdets, distriktets eller Rotary Danmarks indsat i stedet for den enkelte klubs indsats. Jo da, jeg har selv skrevet indlæg i Amager Bladet, der overvejende havde fokus på Amager Rotary Klub! Imidlertid gik bestræbelserne på at få Amager Rotary Klub til at virke større ved også at nævne Amagers øvrige klubber. Hvad skal vi satse på? Lokalaviser? Regionale aviser? Landsdækkende aviser? TV? Radio? Ugeblade? Situationen er, at lokalaviser naturligvis helst indrykker artikler, der har lokal interesse og så fremdeles. De landsdækkende aviser vil på den anden side heller ikke være begejstrede for at indrykke artikler af mere lokalt præg! Og så noget helt, helt andet! Hvis artiklerne med lokale nyheder ikke ligger hos lokalavisens redaktion stort set samtidig med at begivenheden løber af stablen, har de ikke meget lyst til at indrykke dem! Gamle nyheder er ingen nyhed! En anden problematik er også, at nogle lokalavisredaktører endnu ikke har kastet sig ind i århundredet med borgerjournalistik! Og det gælder endog indenfor samme bladkoncern. Og så ved vi godt i PR-udvalget, at der er medlemmer af Rotary, der sidder meget, meget tæt på redaktionerne! Det skal vi være bedre til at benytte os af og de bør på den anden side også give os muligheden uden, at der skal være tale om nepotisme! Igen bør vi formentlig som en vis hr. von Münchhausen hale os selv op ved håret for at løfte nyhederne og dermed gøre os selv mere interessante således, at de vil skrive om os eller i det mindste lader vore artikler trykke. Det kan være, at vi skal udarbejde aftaler med mediehuse og mediekoncerner om at levere et hvis antal artikler om året? Vi skal givetvis også sikre os forhåndsaftaler om dækning af forskellige Rotary begivenheder enten ved, at vi selv leverer artikler eller ved, at der sendes pressemeddelelser eller, at de sender reportere. PR-udvalget vil gerne skrive og tage fotos eller være behjælpelige med at bearbejde oplæg til artikler, men nyhederne kan vi ikke selv opfinde, de skal komme fra klubberne i det omfang, der ikke er tale om Distriktets arrangementer og nyheder. Hvorfor ekstern PR? Vi skal kun være Rotarianere i Rotary! Men det vil være fornuftigt at sikre, at vore omgivelser har den korrekte viden om hvad Rotary er og hvad Rotary beskæftiger sig med! I første omgang har det intet med medlemshvervning at gøre! Sund information til rette tid på rette sted! Den eksterne PR vil også bevirke, at medlemmerne bliver Rotarianere og gerne bruger deres Rotary nål også når de

3 3 ikke er til Rotary møder! Dels fordi andre ved hvad Rotary er og de ved det også selv, men ikke mindst fordi omverdenen ved, at Rotary ikke er en loge for ældre gråhårede vesteklæde cigarrygende direktører! De ved, at medlemmerne er fra begyndelsen af de 30 år, er kvinder og mænd, er beskæftiget i mange forskellige erhverv og på forskellige niveauer af organisationerne. Men de kender også Rotarys mærkesager! Platinum Plus Rotary International MasterCard, Radio Rotary og Rotary TV I mulighedernes land USA, hvor Rotarianerne kan få et Platinum Plus Rotary International MasterCard og samtidig sikre deres klub 25 USD ville det have været oplagt med Radio Rotary og Rotary TV! Mig bekendt findes det ikke! Til gengæld findes kortet dog også i Canada, Indien, Irland, Italien, Japan, Mexico, Filippinerne, Spanien, Syd Korea, Taiwan, Thailand og UK. Det kunne være en godt måde, at sikre et bredere kendskab til Rotary, hvis vi i Danmark også fik et Rotary Master- Card. Et Rotary International Platinum Plus MasterCard vil angiveligt også blive set når det gives til tjeneren i Tivoli eller endog selv når det trækkes igennem terminalen ved betalingerne i Fields! Hvad er Rotary? vil der givetvis blive spurgt! PR til fods i dagligdagen ydet af os alle! Og måske kunne der blandt medlemmerne findes nogle ildsjæle, der kunne arbejde med Radio Rotary og på længere sigt Rotary TV? Indimellem zapper jeg forbi Christiania TV, samme kanal hvor der er en række andre sendeblokke fra lokalområder i Københavnsområdet! Hvis Christiania TV er bæredygtigt burde Rotary TV også være det? Vi er trods alt et væsentligt større samfund end Christiania med vore godt medlemmer! PR kan med andre ord have mange ansigter og forskelligt omfang! Spørgsmålet er til sidst hvilke og i hvilket omfang? Og hvorvidt det skal koordineres? Det kunne være interessante spørgsmål at tage op i klubberne! Måske ved et skjorteærmemøde? Jubilæum Deltaget i Rotarymøder gennem 10 år Tekst Lone Lauritzen Det er måske ikke lige til at få øje på sensationen, men i dette tilfælde er der tale om Tholo en servicehund, der gladelig har fulgt sin ejer Karl Vilhelm Nielsen fra Sønderbro Rotaryklub til møder i 10 af de 25 år Karl Vilhelm har været medlem. Se det er et rigtigt jubilæum! Fra servicehund til familiehund Tholo er i dag 13 år og gået på pension, så rollen som ledsager er overgået til den ny servicehund Akeno. Men selv om Tholo ikke længere er servicehund for Karl Vilhelm, ses de dagligt. Efter mange overvejelser er det nemlig besluttet, at Tholo skal blive hos familien, så nu er Tholo gået på pension hos Karl Vilhelm og hustruen Mette, og har fået status som familiehund. En beslutning, der som nævnt, er tænkt godt igennem, inden den blev afprøvet. Der er jo mange spørgsmål, der trænger sig på. Kunne Tholo finde sig i, at der kom en anden hund i huset, og overtog dens pligter. Som servicehund er der mange pligter, det er ikke nok at deltage i Rotarymøder. En servicehund er brugerens hund, så det er vigtigt, at hunden ved, hvem der er dens ejer og at den er på arbejde. Derfor er det også vigtigt, at man ikke henvender sig til en hund med den iøjefaldende vest, der fortæller, at her er der tale om en hund på arbejde. Men Tholo er ikke længere på arbejde. Nu skal Tholo vænne sig til, at den er familiehund, der skal tage imod ordrer fra hele familien, men nu får den også ros fra hele familien. Og alle bekymringer er gjort til skamme, det har vist sig, at Tholo trives fint med sin nye status. Når hunden skal til Rotary Karl Vilhelm bruger krykker, og er derfor ikke i stand til at bære sin mappe, så det er en af de opgaver, servicehunden har, derfor er hanken på mappen beklædt, så den er nemmere for hunden at få fat, og selvfølgelig skåner det samtidig hundens tænder. Men det er langt fra den eneste funktion servicehunden har. Den kan f.eks også samle ting op fra gulvet, hvis man er så uheldig at tabe noget. Hunden er således en væsentlig hjælpefunktion i Karl Vilhelms dagligdag. Mange har ikke kendskab til servicehunde, fordi

4 4 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år Nr. 8 de ikke er så udbredte i Danmark. Der er få der træner hundene, det tager ca. to år at træne en hund, og træningen begynder først, når hunden er et år. Karl Vilhelm oplever da også, at der er nogen der tager fejl af førerhunde og servicehunde, og undrende spørger, jamen du kan da godt se ikke? Selv om Tholo har deltaget i mange Rotarymøder, har det aldrig fanget den, den har ofte valgt at bruge tiden til at nappe sig en lur, og det går ikke altid stille for sig, mange foredragsholdere er blevet afbrudt af en gaben, snorken og stønnen. Karl Vilhelm er uddannet jurist og formand for Dansk Handicap Idræts-Forbund, det medfører ud over Rotary, mange møder forskellige steder, og Tholo har da også deltaget i byrådsmøder, været i landsretten, folketinget og på Amalienborg. Nu har vi fået hund Selv om der tidligere har været en hund i familien, var det ikke familien, der fik hund, da Karl Vilhelm fik sin servicehund, servicehunden er jo for det meste sammen med brugeren. En servicehund skal op til en prøve, der giver den de samme rettigheder som en førerhund, og dermed ret til at færdes steder, hvor hunde normalt ikke har adgang. Tholo der nu er hustruens hund, har ikke længere de samme rettigheder, og Tholos tilværelse som pensionist, skulle da også gerne medfører lidt mere tid til en eftermiddagslur, så Tholo er hjemme i dagtimerne. Det er anderledes, vi kan mærke, vi har fået hund, hvis min hustru skal noget efter arbejde, er vi afhængige af, at jeg kan tage hjem, det behøvede vi jo ikke tænke på tidligere. Hvis der er tale om familiebesøg eller lignende, kommer begge hunde selvfølgelig med. Begge hunde skal da også med til det årlige Dog-a-thon, et arrangement der har til opgave at samle midler ind til foreningen, så flere kan få en hund. Der ydes nemlig ikke offentligt tilskud til servicehunde, den stilles gratis til rådighed for brugerne. Teamtræning Selv om Foreningen Servicehunde Til Handicappede (STH) har godkendt én til en hund, ophører træningen ikke, både hund og ejer ses jævnligt efter i sømmene. I Karl Vilhelms tilfælde har man besluttet, at begge hunde skal deltage i teamtræning. Det gøres for at sikre, at begge hunde trives med de nye omgivelser. Kan Akeno trives med at være et sted, hvor der er en hund med en anden status, og kan Tholo finde sig i pensionisttilværelsen. Så selv om Tholo er gået på pension er den i princippet stadig en servicehund, så foreningen STH, sikrer derfor, at den trives i de nye omgivelser. Akeno har meget at lære, den er ikke driftsikker endnu, og det skal jeg lære den, det er en af grundene til den efterfølgende teamtræning. Akeno bærer min mappe fra bilen og ind i huset, men så synes den også opgaven er udført. Tholo er vant til at aflevere mappen til mig, så han tager over og tager fat i tasken, som regel medfører det, at Akeno tager konkurrencen op, og også vil have tasken, det får den lov til. Tholo gider ikke kæmpe for at få lov at arbejde, Akeno er en meget selskabelig hund, så kan den se sit snit til at blive klappet, så gør den det, jeg har oplevet, den er løbet hen til folk, og hvis jeg ikke straks kalder ham til mig, kommer han først tilbage, når han synes, gan har fået hilst nok. Når hunden kommer tilbage, er det vigtigt at rose fordi den kom, man skal ikke skælde ud fordi den gik, hele træningen bygger på ros. En servicehund har gennemgået en lang træning inden den udleveres til brugeren, hvor der sker efterfølgende træning, så det sikres, at hunden trænes i at udfører opgaver specifikt tilegnet den enkelte bruger. STH lægger stor vægt på, at bruger og hund matcher. Som nævnt er det også vigtigt, at der er opfølgning, derfor er der fællestræning flere gange årligt, og det er altid muligt at ringe, hvis der opstår problemer. Faktaboks Foreningen Servicehunde til Handicappede (STH) har til formål, at uddanne og udplacere servicehunde. STH er en non-profit forening, hvis målsætning er, at hjælpe personer som er bevægelseshandicappede, ved at bevilge specialtrænede servicehunde og bistå med vedvarende støtte og vejledning for at sikre et værdifuldt samarbejde for teamet. STH blev stiftet i Drivkraften i foreningen er dels en række frivillige og ulønnede værtsfamilier, der lægger hjem og hjerte til en hvalp i ca. 12 mdr., for at give den kommende servicehund et godt fundament til dens fremtidige karriere. - Dels en række privatpersoner, fonde og virksomheder, der via økonomiske sponsorater, foder og udstyr gør det muligt at træne servicehunde til handicappede.

5 5 Hvad er ledelsesvilkårene i Rotary? Tekst Niels Schou Lindegaard I frivillige organisationer er der andre ledelsesvilkår end i virksomheder og organisationer, hvor medarbejderne er aflønnet! Det giver specielle vilkår og udfordringer for ledelsen i Rotary. Der er givetvis mange, rigtig mange præsidenter og Rotarianere, der ønsker at blive præsidenter, der har haft eller har en oplevelse af, at det at lede en Rotary Klub kan vel ikke være mere besværligt end deres aktuelle lederjobs! Det er vel bare at sætte sig for bordenden og styre Rotary klubben, som havde det været den afdeling, sektion, division eller virksomhed man har sin ledererfaring fra. Der er givetvis også mange, rigtig mange past præsidenter, der efterfølgende erkender, at det har været mere besværligt at lede klubben og var noget anderledes end de lederjobs de havde bestridt i det virkelige liv! Men klublivet er det virkelige liv! Det er sikkert ikke mange, der åbent fortæller om deres erkendelse! Det er der for så vidt intet galt i, men naturligvis trist, at erkendelsen ikke kommer andre til dels. Vilkårene for ledelse i Rotary vil kun skille sig ud på enkelte punkter i forhold til andre frivillige organisationer. Punkter, der forekommer uvæsentlige i denne sammenhæng! Vilkårene for ledelse af projekter lever i et vist omfang under de samme betingelser, som ledelse af frivillige organisationer. Et fælles træk er, at projekterne ofte får deltagelse af medarbejdere fra basisorganisationen på frivillighedens grundlag og samtidig med, at medarbejderne fortsat arbejder for eller i basisorganisationen! De organisatoriske vilkår for klubberne i Rotary er nogenlunde de samme som for et projekt! Der er tale om en midlertidig organisation når vi taler projekter! Hvert år skiftes der organisation i klubberne, derved er der i princippet tale om en midlertidig organisation! En organisation, der som hovedregel suverænt sammensættes af den kommende præsident! Her adskiller Rotary klubben sig fra projektet, idet det desværre kun i sjældnere tilfælde gælder, at projektlederen selv vælger sine medlemmer af projektet. Projekter eller projektorganiseringen er velegnet til at varetage kortvarige usædvanlige arbejdsopgaver i organisationer. Arbejdsopgaver der typisk er med sigte på udvikling. Også her adskiller vi os i Rotary fra projekter! Og dog! Tillad mig en antagelse: Der er givetvis mange præsidenter, der defaktum arbejder med deres nye organisation, bestyrelse og udvalg, som om det var en ukendt størrelse i Rotarys historie. Det der med at lytte til pastpræsidenten eller pastpræsidenterne er nok svært, for man har jo sin solide viden og erfaring fra det virkelige liv og lige pludselig er præsidenten med sin nye bestyrelse og udvalg tilbage som projektleder i en midlertidig organisation en projektorganisation! I projekterne har projektlederne ofte et ledelsesansvar, der ikke omfatter personaleansvar! De kan lede og fordele arbejdet, men når der er tale om både positive og negative sanktioner kommer de til kort! De har ikke magt, som de har agt! De kan ikke belønne med lønforhøjelser og de kan ikke reducere lønnen! De kan bruge deres øvrige ledelsesfærdigheder med ris og ros! Give mere spændende opgaver eller begrænse opgaverne. Med andre ord motivere! Og der står præsidenten så med sin genstridige sekretær, kasserer eller udvalg, der ikke fungerer! Mulighederne er begrænsede! Nærmest de samme som for projektlederen. Men hvor projektlederen formentlig kan hente støtte i basisorganisationen med henblik på, at få brugt nogle mere håndfaste midler til at få korrigeret en projektdeltagers adfærd har præsidenten det noget anderledes, der er kun ris og ros tilbage, samt naturligvis fratagelsen af hvervet! Sidstnævnte situation er næppe særlig attraktiv! Pege fingre offentligt af en person man selv har valgt til en post i tillid til, at denne - netop denne - vil kunne løse opgaven perfekt for klubben og dermed den siddende præsident? Nej mulighederne er og bliver begrænsede og dermed gør det lederhvervet som præsident i en Rotary klub til noget ganske andet end lederhvervet i det virkelige liv! Og hvor man kan komme nogenlunde godt af sted med en holdning om, at det er mig der bestemmer, i det virkelige liv er det bestemt ikke en acceptabel attitude for en præsident i en Rotary klub! Her er det væsentligt, at klubben er intet uden medlemmerne! Distriktet er intet uden medlemmerne ligesom Rotary International intet er uden medlemmerne! Det starter i klubberne! Det er væsentligt at lederskabet fungerer her! At præsidenterne søger hjælp og opbakning fra dem der har prøvet det før! Men naturligvis også hjælp og opbakning samt støtte fra medlemmerne for eller stødes disse fra! Kun de mest hårdhudede siger måske fra eller fortsætter uden en mine, men risikoen for, at en fejlslagen ledelse medfører medlemsafgang er overhængende! Der står vi så igen i en parallel situation med projekterne! Der er mange, rigtig mange projekter, der er kørt i sænk på trods af brugen af topprofessionelle rationelle projektstyringsværktøjer og projektplaner, men som dør på grund af dårlig projektledelse! LILLE BI Søren Christensen og Kristian Kreiner har skrevet en hyggelig lille bog, som vi i undervisningen på CBS kaldte lille bi på grund af forsiden! Den hedder: Projektledelse i løst koblede systemer ledelse og læring i en ufuldkommen verden bogen er udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag og er lystig læsning! Tilbage står vi med en situation, hvor der kunne anbefales en lang, lang række af bøger og hægte sig op på boss words, som videnkapital [pastpræsidenter og resten af klubben], vidensdeling [lad andre få del i din viden og erfaringer, men lyt også til andre], situationsbestemt ledelse

6 6 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år Nr. 8 [ingen klub skal ledes som andre klubber, ingen klub skal ledes som sidste år, og ingen klub skal ledes som du gjorde i det virkelige liv ] og mange andre! Men når alt kommer til alt så lad være med at være firkantet, men læs, hvad der står i de firkantede parenteser! Så nej, det er ikke bare at sætte sig for bordenden og styre Rotary klubben, som havde det været den afdeling, sektion, division eller virksomhed man har sin ledererfaring fra. Guvernører og andre ledere i Rotary lever under de samme vilkår som præsidenterne, men da det er et krav, at man har været præsident inden man kan stille op som guvernør må vi antage, at guvernørerne har lært det meste af lektien inden de indtræder i den funktion. ANDRE TEORIER OG VÆRKTØJER For den nysgerrige, der gerne vil have yderligere viden om problemområderne i relation til ledelse i frivillige organisationer, kan der henvises til bl.a. principal agent teorien samt til arbejdspsykologiens teorier om rollekonflikter og rolleforventninger! Et bidrag til Verdens Klima Konferencen Tekst og foto Niels Schou Lindegaard Distriktet har besluttet at gå aktivt ind i lad os kalde det markedsføringen af WCC - Verdens Klima Konferencen i København i december Rotary vil gerne sætte fokus på, at vi deltager aktivt i verdens problemer. Bidraget er gennemførelse af et forslag fra Søllerød Rotary Klub, med udskrivning af en stilekonkurrence om bedre klima eller reduktion af forureningen i fremtidens verden! Derfor er der etableret en styregruppe og arbejdsgrupper. Hvem tænker mest utvunget? En på 50 år, der ved hvad der kan lade sig gøre eller en på år, der har de kreative sprudlende ucensurerede idéer? Selvom vi, der har rundet de 50, ikke er glade for det, må vi nok indrømme, at originaliteten mest findes hos de unge! Søllerød Rotary Klub fremsendte et velbegrundet forslag, til gennemførelse af en stilekonkurrence for unge i alderen år. De unge skal indsende forslag til ideer, aktiviteter og tiltag, der kan bidrage til et bedre klima, eller reduktion af forureningen i fremtidens verden. Det er ikke kun er danskere, der skal kunne deltage i konkurrencen, derfor er det et krav, at stilen besvares på engelsk! Deltagerne skal findes både indenfor kredsen af børn af rotarianere og udenfor. Som nævnt har distriktsledelsen nedsat en styregruppe og 3 arbejdsgrupper! STYREGRUPPE DG Jens van der Watt DGE Peter Stærmose DGN Torben Justesen PP Ben Møller Sørensen, Søllerød Rotary Klub ARBEJDSGRUPPE 1 REGEL- OG VURDERING Anne Frausing Jannik Johansen Michael Lange ARBEJDSGRUPPE 2 PR Lone Lauritzen Niels Schou Lindegaard Henrik Bertelsen ARBEJDSGRUPPE 3 DISPLAY OG EVENT Katharina Sture Kristensen Peter Skifter Jacob Anders Guldberg Stryhn De 3 arbejdsgrupper skal arbejde med følgende opgaver: 1. Regel- og vurderingsgruppe. Gruppen skal udarbejde emne, betingelser, herunder struktur for det færdige produkt, som kan distribueres til de enkelte kompetanter gennem Rotary s netværk samt gennemføre en preevaluering og sammensætte et egentligt dommerpanel (ekspertudvalg) til at udpege de endelige vindere. 2. PR-gruppe. Gruppen skal udarbejde og gennemføre en marketingplan og kommunikationsplan kommunikationen forventes primært at anvende elektroniske medier. 3. Display og Event-gruppe. Gruppen skal undersøge, hvor Rotary skal være synlig, herunder om Rotary skal være repræsenteret i Bella Centeret under Klimakonferencen. Desuden skal de udarbejde et motiveret budget og tidsplan for deltagelse. I forhold til det oprindelige oplæg er der to arbejdsgrupper mindre. Klubbernes præsidenter og præsident electer har modtaget fra DG med opfordring til at stille med forslag til medlemmer af ovennævnte arbejdsgrupper! Der er valgt deltagere fra de indsendte forslag samt deltagere distriktsledelsen selv har peget på. Søllerød Rotary Klubs forslag følges i vidt omfang og der skal allerede i august 2009 foreligge publicerbare invitationer med kriterier for deltagelse! På samme tidspunkt skal der foreligge en køreklar PR og medieplan. Indlevering af stilen skal ske senest i november Invitationerne med

7 7 Styregruppen og en del af arbejdsgrupperne i arbejdstøjet! Set med ryggen til og fra venstre mod højre: Peter Skifter, Ben Møller Sørensen og Torben Justesen. Set i profil eller forfra og fra venstre mød højre: Henrik Bertelsen, Jens van der Watt, Lone Lauritzen og Peter Stærmose. projektbeskrivelse skal formidles til samtlige europæiske Rotary distrikter, der formentlig lokalt skal varetage offentliggørelsen af konkurrencen. En konkurrence med muligheden for at vinde en førstepris på EURO, en andenpris på EURO samt en tredje pris på EURO. Det blev drøftet om, der skulle etableres en særskilt stilopgave og præmie til en grønlandsk deltager. Priserne forventes overrakt vinderne i forbindelse med WCC og modtageren af førsteprisen skal give en minutters præsentation af sit forslag! Præmiesummen på EURO samt rejseomkostninger til vinderne er allerede sponsoreret. Aktuelt er der én sponsor, men der skal nok findes et par co-sponsorer. Distrikt 1470 skal have ret til at publicere stilene således, at Rotary Distrikt 1470 får PR værdi ud af arrangementet. LONG ISLAND YOUTH ORCHESTRA (LIYO) Klassisk sommerkoncert er med til at udrydde polio på verdensplan. Rotary Distrikt 1470 er arrangør af koncerten, og den er en fortsættelse af Rotary Internationals store vedholdende arbejde med Polio Plus! Alle indtægter går ubeskåret til formålet! Du har nu mulighed for at opleve musikverdenens kommende talenter, det sker den 14. juli 2009 kl i København. Så hold øje med disse sider, Rotary.dk eller BILLETnet.dk! Gå ikke glip af denne uforglemmelige oplevelse! LIYO består af unge mænd og kvinder og blev etableret i 1962 som det første orkester i New York, der har til formål at udvikle unge musikere til på sigt at indgå i professionelle symfoniorkestre. I dag indgår ca. 100 musikere i orkesteret og mere end har været igennem uddannelsen og flere af dem spiller i dag i de fineste orkestre eller underviser på musikskoler i hele USA. Orkesteret har flere gange afholdt koncert i Carnegie Hall, haft 37 koncertturneer over hele verdenen, flere gange i Danmark, sidste gang i 2002, hvor de gav koncert på Hotel Marriott - også dengang arrangeret af Rotary Distrikt Orkestrets leder Martin Dreiwitz, der startede orkesteret for 47 år siden er med i Danmark. Efter premieren i Danmark går turen videre til Norge, Island og Canada.

8 8 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år Nr. 8 Guvernørens Nyhedsbrev! eller medlemmernes? Tekst Lone Lauritzen Selvom både nuværende, tidligere og kommende guvernører er meget spændende personer, der oplever mangt og meget, er det ikke Guvernøren, der trods navnet Guvernørens Nyhedsbrev skal dække hele indholdet i nyhedsbrevet. Guvernørens Nyhedsbrev er medlemmernes kanal, til at fortælle om events, donationer, problemer og glade budskaber, så vi alle kan få glæde af de erfaringer, der gøres i andre klubber. De fleste klubber har en PR ansvarlig, det betyder ikke nødvendigvis, at den person skal skrive artikler, men personen skal være OBS på, om der er emner, som kunne have interesse for andre rotarianere eller offentligheden. Vi der sidder i PR Udvalget for Distrikt 1470 hører meget gerne fra jer, hvis der er emner I vil have os til at tage op. Hvis vi har mulighed for det, kommer vi gerne forbi og dækker et møde eller en event. Vi vil også gerne skrive en artikel, hvis I sender lidt stikord. Med andre ord vi er her for jer, så brug os, vi vil hellere kontaktes en gang for meget, end at ærgre os over, at vi først få kendskab til en pressebegivenhed efter deadline og nyhedens interesse er gået af ballonen. Gammel vin på nye flasker Tekst Torsten W. Branth, Virum RK Findes der noget mere støvet end Rotary Belæring. Emnet er tørt, stemmen monoton og indlægget uden ende. Øjnene falder i og roen sænker sig over det ugentlige Rotary Møde. I forbindelse med et generationsskifte fik Virum Rotary Klub behov for atter at give information om Rotary. Der var behov for fornyelse og 11 emner blev derfor tildelt lige så mange udvalgte medlemmer, som hver fik 5 minutters taletid. Indlæggene erstattede 3 minutter. Det blev til 70 gode minutter og vi var alle klogere. De 11 emner var: Poul Harris, Rotary International, Rotary i Danmark, Dansk Rotarys Ungdomsudveksling, Gorgia Rotary Student Programme og Group Study Exchange, Dansk Rotarys Hjælpefond, Rotary Foundation, Virum Rotary Klubs historie, Årets aktiviteter i Virum Rotaryklub, Projekter i Virum Rotary Klub og Inner Wheel. Idéen er hermed givet videre. Klub nr : Hornbæk Rotary Klub Tekst Birte Linnebjerg Den 5. maj 2009 skrev RI President D.K. Lee til alle medlemmerne i Hornbæk Rotary Klub og bød dem velkommen i Rotary International. D.K. Lee skriver bl.a. også, at han vil bede klubben fokusere på udviklingsprojekter, som sikrer børn rent vand, bedre sundhed og mulighed for at gå i skole. D.K. Lee fortsætter: Vi må arbejde sammen, den ene klub med den anden, og gøre hvad der er behov for. Hornbæk Rotary Klub holder møde hver tirsdag kl på Sauntehus Slotshotel. Klubbens første bestyrelse består af fra venstre: Anders Drachmann, præsident, Mads Kjærsgaard, sekretær, Mette Rude Clemmensen, kasserer, Christoffer Jørgensen, vicepræsident, guvernør Jens van der Watt, naturligvis ikke med i bestyrelsen, Kim Frederiksen, klubmester.

9 9 PR i Rotary Danmark i dag! Tekst Niels Schou Lindegaard Rotary Danmarks PR foregår aktuelt hovedsageligt via Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve. De to medier tjener hovedsageligt til intern PR. Et interessant spørgsmål er, hvor mange der læser Rotary Norden! Og endnu mere interessant, hvor mange andre end Rotarianere, der læser Rotary Norden! På nuværende tidspunkt har Rotary Danmark nogle faste medier, hvorigennem nyheder formidles og dermed tjener til PR for Rotary Danmark. Af faste nyhedsformidlingskanaler har vi: Rotary Norden Distriktsguvernørernes Nyhedsbreve Klubbernes nyhedsbreve, der ikke nærmere diskuteres her udgives på elektronisk form! Dette dog velvidende, at også et elektronisk Rotary Norden vil blive skrevet ud, men angiveligt i mindre omfang end det aktuelle oplagstal. Guvernørens Månedsbrev Distriktsguvernørernes Månedsbreve ligger, bortset fra Distrikt 1450 s, tilgængelige på den åbne del af Rotary.dk. I bunden af medlemmernes profil kan disse markere hvilke af Distrikternes Nyhedsbreve vedkommende gerne vil modtage. Se figur herunder: Rotary Norden Rotary Norden udkommer i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island. I Danmark er Per O. Dantoft, Hundslund vores redaktør og administration og annoncer varetages af Emil Christensen i Fredericia. Under Rotary.org punktet Media and News, Regional magazines fås oplysninger om de 31 Rotary magasiner, der udkommer all over the world! De udgives uafhængigt og distribueres i mere ned 130 land på over 20 sprog. Det samlede oplagstal er mere end Det oplyses samtidigt, at hver andet år inviteres de regionale editors til at deltage i et todages møde for at diskutere aktuelle problemer. Samtidig får Rotary International mulighed for at give vejledninger! Emil Christensen oplyser, at Rotary Norden udkommer 8 gange årligt og har et samlet oplagstal pr. gang på , heraf sendes direkte til rotarianere, fordelt på følgende lande: Danmark , Finland , Norge og Island og endelig Sverige ! Der er forskellig praksis med udsendelser til øvrige modtagere i de enkelte lande. I Danmark er der ad hoc udsendelser til potentielle medlemmer, som klubberne rekvirerer, ligesom der lægges eksemplarer i venteværelser hos visse rotarianere. Herudover er Rotary International samt Nationalbiblioteket faste modtagere. Rotary Norden benyttes ikke pt. offensivt i PR-arbejdet. Læsertallet kan i Danmark være både højere og lavere end ! Hvis det er lavere end oplagstallet er det trist, hvis det er højere er det bare godt! Et andet spørgsmål er også, om hvorvidt en trykt udgivelse af Rotary Norden er det vi skal have? I vore tider med en kommende klimakonference i København kunne et argument være, at vi skal gøre Rotary Norden grøn ved, at det Aktuelt kan man kun se dette når man på sin profil trykker på knappen / markering for ret profil. Også kun der kan man se, hvilke af Distrikternes Månedsbreve man abonnerer på! I denne forbindelse hedder Distrikt 1470 s Guvernørens Nyhedsbrev! Guvernørens Nyhedsbrev er imidlertid nok en bedre betegnelse, idet det ikke forpligter til at udkomme månedligt! I det følgende skrives alene Guvernørens Månedsbrev. Guvernørernes Månedsbreve er opstillet vidt forskelligt og er af vidt forskellig indhold og omfang! Distrikt 1470 markerer sig nok ved at have det mest omfattende. Hvorvidt andre, og her menes andre medier, benyttet sig af muligheden for at snuse nyheder op på Rotary.dk har vi ligeledes ingen viden om. Det må antages, at det i vidt omfang alene er rotarianere, der modtager og læser Guvernørernes Månedsbreve! På forsiden af Rotary.dk oplyses det, at der per 1. april 2009 er medlemmer i Danmark. I praksis vil det sige, at Guvernørernes Månedsbreve maksimalt udgives i eksemplarer. Det interessante spørgsmål er imidlertid om, hvor mange der læser Guvernørernes Månedsbreve! Og endnu mere interessant, hvor mange udenfor Rotary Danmark læser Guvernørernes Månedsbreve! Såfremt der efterfølgende kan hentes oplysninger ud af Rotary.dk omkring anvendelsen og udbredelsen af Guvernørernes Månedsbreve vil dette blive offentliggjort. Aktuelt står vi imidlertid med Rotary Norden og Guvernørernes Månedsbreve som PR rettet mod Rotarianere! Men er det egentligt PR? PR nok i den egenskab, at det skal være med til at informere og fastholde medlemmerne i organisationen!

10 10 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år Nr. 8 VELKOMMEN TIL KALENDER Bent Bering Christensen Britta Tvede Hansen Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen Claus Melgaard Flemming Rembert Nielsen Henrik Brandt Ibsen Henrik Gerner Hansen Jørgen Leschly Thorsted Karen Bladt Karina-Lykke Hugan Keld Hvitfeldt Lasse Nygaard Nielsen Marianne Lundberg Mark Thorsen Morten Messerschmidt Niels Andersen Per Westergaard-Andersen Peter Hansen Peter Larsen Peter Lund Peter Thrane Borregaard Dato Emne Sted Tid U PR-udvalgsmøde Gyngemose Parkvej 29, 4. th., Søborg 18: U Foundation Udvalgsmøde Hotel Hillerød 17: U Lokal synlighed i området Poppelgårdvej 16, Søborg 17: D RI Convention i Birmingham National Exhibition Centre, Birmingham G Kædeoverrækkelse Frederiksberg Rådhus 17: G Område 5 præsidenters netværksmøde Højbro Plads 6 17: U Møde i P-klubben område 2 Jyske Bank, Farum 17: G Distriktskonference : G Område 5 præsidenters netværksmøde Højbro Plads 6 17: Område 5 præsidentelecters netværksmøde Område 5 præsidenters + præsident electers netværksmøde Espergærde-Humlebæk Tårnby Frederiksborg Holte Rødovre-Vanløse Nexø København København-Langelinie Hasle København Ørestad Herlev Herlev Herlev København-Langelinie København København-Langelinie Søllerød Gilleleje Ballerup København-Langelinie København-Langelinie Højbro Plads 6 17:30 17:30 Ride along with Chicago journalist Jim Petersen as he shares personal insights from the motorcycle trip he took through Latin America for The Rotarian, visiting Rotary clubs along the way. The first time I viewed the images in my camera, I realized I was not seeing the before shots.... Rotary clubs had acted; I was seeing the after shots. Read more here: rotary.org/en/mediaandnews/ Newsletters/Interactive/ Pages/200905/Feature.aspx Distrikt Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr. 7 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 120 Marts 2010 31. Årgang Prinsen på besøg hos Inner Wheel 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 40 års jubilæum i Virum Inner Wheel... 13 Aabenraa IW sælger

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE 2007 DECEMBER nr. 3 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Europa Forum i Bukarest...10-13 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-6 Organisationen...7-9 Nyt fra klubberne...14-22

Læs mere

Indhold. Fra redaktionen. Udtryk nr. 6 - december 1999 3. Fra formanden... side 4. Temadag om stammen hos unge... side 5. Ringene breder sig...

Indhold. Fra redaktionen. Udtryk nr. 6 - december 1999 3. Fra formanden... side 4. Temadag om stammen hos unge... side 5. Ringene breder sig... Indhold Fra formanden... side 4 Temadag om stammen hos unge... side 5 Ringene breder sig... side 7 Børnenes side... side 9 Efterårstræf i Svendborg... side 11 Stuttering, an Integrated Approach to its

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense Indhold: 1. Guvernørens beretning 2. DICO 3. Projektkoordinator

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 3 juli 2012 Bladet SamfundSbanken kan være en realitet om 10 år Poul busk Sørensen, Side 4 de finansielle aktører efter Penge reformen uffe madsen, Side

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Gør en. forskel. - også for lokalsamfundet. Se her i magasinet, hvad Rotarys indsats kan betyde for dig. Vækst og fællesskab i lokalsamfundet

Gør en. forskel. - også for lokalsamfundet. Se her i magasinet, hvad Rotarys indsats kan betyde for dig. Vækst og fællesskab i lokalsamfundet Gør en forskel - også for lokalsamfundet Vækst og fællesskab i lokalsamfundet Mentorordning til iværksættere På udveksling med Rotary Se her i magasinet, hvad Rotarys indsats kan betyde for dig Kære læser!

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Alzheimerforeningen rykker ud til de unge. Indhold MAGASINET. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Februar 2006. Demenscafé på brugernes

Alzheimerforeningen rykker ud til de unge. Indhold MAGASINET. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Februar 2006. Demenscafé på brugernes Indhold Demenscafé på brugernes præmisser Eksperten skriver om selvbestemmelsesretten DemensDagene 2006 MAGASINET 16. årgang no.1 Februar 2006 Alzheimerforeningen rykker ud til de unge Om Alzheimers og

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere