BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I 2011 OG En sammenfatning af Analyserapport 2011 og Kontrakt 2012 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I 2011 OG En sammenfatning af Analyserapport 2011 og Kontrakt 2012 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I 2011 OG 2012 En sammenfatning af Analyserapport 2011 og Kontrakt 2012 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND

2 Titel Beskæftigelsespolitiske udfordringer I 2011 og 2012 En sammenfatning af Analyserapport 2011 Kontrakt 2012 Udgiver: Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland Udgivelsesår: Marts 2011 Oplag: Layout: 1000 stk. Wanek & Myrner aps Pjecen kan bestilles hos: Beskæftigelsesregion Nordjylland Nybrogade Aalborg Telefon eller hentes i en digital udgave på

3

4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Indsatsen skal understøtte, at der fremover er en tilstrækkelig stor arbejdsstyrke De ledige skal hurtigt i varig beskæftigelse Der er risiko for mangel på arbejdskraft med de kompetencer, der efterspørges En fokuseret indsats er nødvendig for at håndtere udfordringerne Mål 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Mål 3. Unge skal i uddannelse eller job Mål 4. Flere ikke vestlige indvandrere og efterkommere skal i job

5 2011 OG 2012 INDLEDNING I dette lille hæfte sætter vi fokus på de væsentligste udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked i 2011 og i Hæftet er en sammenfatning af to dokumenter, udarbejdet af Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregion Nordjylland. Dokumenterne er en del af planlægningen af de kommende års beskæftigelsespolitiske indsats regionalt og lokalt i jobcentrene. Analyserapport 2011 belyser de kommende års udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked udfordringer, der knytter sig til efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft. Beskæftigelsesrådet skal én gang årligt udarbejde denne analyserapport. Kontrakt 2012 er også en årligt tilbagevendende aktivitet. Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregion Nordjylland indgår en kontrakt med beskæftigelsesministeren. Kontrakten har især fokus på de mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012, som ministeren har meldt ud. I kontrakten fastlægges de niveauer, som man regionalt i Nordjylland vil arbejde for at nå i december Næste skridt i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i 2012 foregår i kommunerne. Det er de kommunale jobcentre, der er ansvarlige for indsatsen, som skal understøtte, at de ledige hurtigt og varigt kommer i job eller i uddannelse. Her bliver planlægningen mere konkret. De lokale beskæftigelsesråd og de kommunale fagudvalg er med til at drøfte beskæftigelsesplanerne, som endelig skal godkendes af kommunalbestyrelserne i oktober Det er vores håb, at dette hæfte og selvfølgelig Analyserapporten og Kontrakten vil være til inspiration for de drøftelser af den lokale beskæftigelsespolitik, som nu går i gang i kommunerne. Vi håber også, at dette vil være med til at understøtte en konstruktiv debat og det fremadrettede samarbejde mellem de erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske aktører i Nordjylland. I Nordjylland er der tradition for et tæt samarbejde på tværs af disse politikområder og hen over kommunegrænserne. Dette er en forudsætning for at understøtte vækst og velstand i Nordjylland fremover. Beskæftigelsesrådet Nordjylland har med dette udgangspunkt fastlagt en vision for arbejdet frem mod 2015: Et dynamisk arbejdsmarked i balance som bidrager til vækst og rummelighed. Analyserapporten, Kontrakt 2012 og andre analyser samt statistik om det nordjyske arbejdsmarked kan findes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside. God læselyst 5

6 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER INDSATSEN SKAL UNDERSTØTTE, AT DER FREMOVER ER EN TILSTRÆKKELIG STOR ARBEJDSSTYRKE Befolkningsfremskrivningerne peger på, at befolkningen i den arbejdsdygtige alder er faldende. Det betyder, at der vil blive risiko for nye flaskehalsproblemer, når virksomhederne for alvor får gang i hjulene, og efterspørgslen efter arbejdskraft igen stiger. Denne udvikling er illustreret i nedenstående figur: Den forventede udvikling i den nordjyske befolkning Antal ,3 % 63,5 % 60,7 % 57,4 % 55,5 % Over 65 år, år, 0-15 år Kilde: Danmarks Statistik, BEF1A, PROG109 og egne beregninger. Faktiske tal: Det er derfor væsentligt, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på at fastholde alle, der modtager offentlig forsørgelse, på arbejdsmarkedet. Det er især vigtigt, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet. De unge skal i gang med en uddannelse eller job, og de skal have de kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for varig beskæftigelse. Langtidsledigheden skal bekæmpes, og det er nødvendigt med en forebyggende indsats i forhold til de personer, der er i risiko for at overgå til permanente ydelser. Det er også væsentligt at integrere personer med anden herkomst end dansk på arbejdsmarkedet. Passiv forsørgelse øger risikoen for, at lediges og udsatte personers arbejdsevne forringes yderligere. En aktiv og individuelt tilrettelagt indsats skal bidrage til, at så mange som muligt fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Mere overordnet er det nødvendigt, at beskæftigelsesindsatsen understøtter, at den faglige og geografiske mobilitet bliver større. Personer i arbejdsstyrken skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det kræver forebyggelse og attraktive ansættelsesforhold. Man skal være opmærksom på, at der er risiko for en større konkurrence om arbejdskraft mellem den offentlig og private sektor. Og endelig skal man huske, at en kompetent arbejdsstyrke i sig selv er med til at tiltrække nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser. 6

7 2011 OG 2012 DE LEDIGE SKAL HURTIGT I VARIG BESKÆFTIGELSE Der har været en periode med lavkonjunktur og kraftigt stigende ledighed. Beskæftigelsesregionens prognoser peger på, at denne udvikling nu er bremset op. Nedenstående figur viser Beskæftigelsesregionens prognose et fald i ledigheden i 4. kvartal 2011 på 1,6% og i 4. kvartal 2012 på 4,4% - i forhold til samme kvartal året før. Prognose for udviklingen i ledigheden Tusinde Prognose K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010KV1 2010KV2 2010KV3 2010KV4 2011KV1 2011KV2 2011KV3 2011KV4 1. kvt kvt kvt kvt 2012 Oven på flere års stigende ledighed er det vigtigt at få de personer i gang, der er blevet ramt af krisen. Der har været mange afskedigelser inden for den private sektor, særligt industrien og bygge- og anlægssektoren, og mange ikke-faglærte, men også faglærte og andre faggrupper, har mistet deres job. Spørgsmålet er hvor mange af disse job, der vil blive genetableret, når der kommer gang i hjulene. Mange af de afskedigede har mange års erfaring på arbejdsmarkedet. Deres kompetencer skal i spil igen enten inden for det hidtidige fagområde eller ved at skifte fagområde. Mange nyuddannede, både akademikere og inden for andre faggrupper, har haft svært ved at finde job. Alt for mange er gået fra uddannelse til ledighed. Det er ressourcer, som ikke må gå tabt, og det er vigtigt at få disse folk i gang på arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden er steget kraftigt i løbet af krisen. Mange har været væk fra arbejdsmarkedet gennem længere tid, og dette øger risikoen for, at deres kompetencer forringes, eller at de i værste fald udstødes af arbejdsmarkedet. Ledigheden forventes at falde lidt, men udviklingen særligt i den offentlige sektor tegner lidt anderledes. Her er der allerede iværksat besparelser, og flere er annoncerede. Ledighedsstigningen under krisen har ikke været så stor for kvinderne som for mændene, men reduktioner inden for den offentlig sektor vil formodentlig særligt ramme kvinderne. Hovedudfordringen for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at de ledige bevarer eller opnår kompetencer, som gør det muligt at komme i job igen, at understøtte at de nyuddannede hurtigt kommer ud og får anvendt deres kompetencer og endelig at arbejde målrettet for at mindske langtidsledigheden. 7

8 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER DER ER RISIKO FOR MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MED DE KOMPETENCER, DER EFTERSPØRGES Nordjylland har tidligere haft et typisk udkantspræg med lavere uddannelsesniveau og færre unge, der gennemførte en ungdomsuddannelse. Dette er ikke længere tilfældet, men internt i regionen er der stadigvæk meget store forskelle. Og der er stadig mange, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Dertil kommer, at alene den demografiske udvikling vil mindske udbuddet af kvalificeret arbejdskraft særligt inden for de faglærte. Som figuren viser, tegner der sig et underskud på faglærte - med mindre det lykkes at uddanne flere. Arbejdsstyrken i Nordjylland i 2009 fordelt på uddannelse og alder Antal år år år Forskel (50-64 år) (16-29 år) Faglærte, Kort videregående, Mellemlang videregående, Lang videregående Kilde: Jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Nordjyllands egne beregninger De store linjer i udviklingen peger på, at der er stor risiko for, at der bliver et overskud af kortuddannet arbejdskraft. For de faglærte er der stor risiko for en udbredt mangel på arbejdskraft. Endelig er der risiko for, at der i mange brancher hurtigt kan komme mangel på arbejdskraft med videregående uddannelser. Det kan betale sig at tage en uddannelse. Hvis man ikke har en uddannelse, er risikoen for at blive ledig eller stå uden for arbejdsstyrken væsentlig større, end hvis man har en uddannelse. Og virksomhedernes krav til medarbejdernes kompetencer stiger. Der er et stort behov for at opkvalificere den nordjyske befolkning. For jobcentrene gælder det særligt om at motivere de unge uden uddannelse eller hjælpe dem til at blive klar til uddannelse. Det gælder også om at motivere voksne uden uddannelse til at tilegne sig nye kvalifikationer, måske via det formelle uddannelsessystem eller gennem virksomhedsrettede opkvalificerende tilbud. 8

9 2011 OG 2012 EN FOKUSERET INDSATS ER NØDVENDIG FOR AT HÅNDTERE UDFORDRINGERNE Det er en stor opgave, som jobcentrene skal løse. De skal understøtte, at flere borgere kommer i job eller ordinær uddannelse, at færre taber tilknytningen til arbejdsmarkedet, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene har et godt og professionelt samarbejde med virksomhederne, og at de kender virksomhedernes behov for arbejdskraft. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne involveres, når de ledige skal aktiveres. Analyser viser nemlig, at virksomhedsrettet aktivering for en stor gruppe af borgere i højere grad fører ledige i job end andre typer aktivering. Jobcentrene har da også i de seneste år gjort større brug af de virksomhedsrettede tilbud. Det er også jobcentrenes generelle vurdering, at virksomhederne i høj grad ønsker at gøre en indsats i forhold til de ledige. Både i forhold til dem, der er tæt på arbejdsmarkedet, og dem, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som derfor har brug for ekstra støtte. Dette skal der arbejdes videre med, og jobcentrene skal være i dialog med virksomhederne såvel med ledelsen som med medarbejderrepræsentanterne, også for at sikre at ansættelse på særlige vilkår ikke forringer mulighederne for, at virksomhederne ansætter ordinær arbejdskraft. Samtidig er det væsentligt, at jobcentret har et virksomhedsrettet fokus, der passer til den enkelte ledige. En af udfordringerne er at finde det rette redskab til den enkelte ledige, så det individuelle fokus sikres. Mange jobcentre starter derfor med afklarings- og vejledningsforløb, hvorefter den ledige tilbydes en mere specifik indsats. Udover den virksomhedsrettede aktivering har jobcentrene en række andre redskaber, der kan tilbydes de ledige borgere. Generelt viser erfaringerne og forsøg gennemført af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregionen, at en tidlig og hyppig kontakt med de ledige øger de lediges muligheder for job både på kort og langt sigt. Nogle ledige har brug for kortvarige forløb, måske opkvalificering som tager udgangspunkt i viden om mangelsituationer på det lokale arbejdsmarked. For de svagere grupper er det ofte en trappestigetankegang, der ligger til grund for indsatsen, før den ledige bliver klar til kontakt med en virksomhed. Målet er at bringe den ledige stadig tættere på arbejdsmarkedet. Det kan være nyttigt og nødvendigt med kombinerede forløb, som er særligt tilrettelagte for at styrke den lediges personlige, almene og faglige kompetencer. Ministeren sætter med sine 4 mål for indsatsen i 2012 fokus på de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i årene fremover. Beskæftigelsesrådet og regionen sætter det regionale ambitionsniveau for disse mål. Dette præsenteres kort på de følgende sider. Rådet og regionen vurderer, at der er fastlagt ambitiøse regionale mål, som vil kræve en målrettet indsats fra jobcentrenes side. Det er jobcentrene, som er ansvarlige for indsatsen. Det er Beskæftigelsesrådets og regionens hovedopgave at understøtte jobcentrene i dette arbejde. Rådet og regionen lægger blandt andet vægt på at være i dialog med jobcentrene, at stille viden til rådighed, at understøtte erfaringsudveksling mellem jobcentrene og at bidrage til udvikling af indsatsen blandt andet ved at medvirke i forsøg. 9

10 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Mål 1 LEDIGE SKAL HURTIGT TILBAGE I JOB LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES Jobcentrene skal fortsat have fokus på, at de nyledige hurtigt kommer tilbage i job. Dette er væsentligt for at modvirke langtidsledighed og risikoen for udstødning af arbejdsmarkedet. Ministeren har fastlagt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2012: Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 1 I Nordjylland er målet, at arbejdskraftreserven skal begrænses til personer i december 2012 et fald på 11,3 % fra december Ministerens mål 1: Antal personer med 3 måneders sammenhængende ledighed skal begrænses Antal dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 mål dec-11 mål dec-12 Mål Det vurderes, at jobcentrenes indsats stadig bliver skarpere, også fordi den fælles viden om, hvad der virker, bliver større i forbindelse med en tidlig, kontinuerlig og rettidig indsats, i forbindelse med den virksomhedsnære aktivering og i forbindelse med en individuelt tilrettelagt indsats. Dette forventes at få en positiv effekt i forhold til udviklingen i arbejdskraftreserven. Dagpengeperioden er forkortet til 2 år. Det kan have indflydelse på arbejdskraftreserven. Der er risiko for, at dagpengemodtagere taber retten til dagpenge, og en del af disse vil ikke være berettiget til kontanthjælp. De modtager derfor ikke offentlig forsørgelse og indgår ikke i arbejdskraftreserven. Det er vigtigt, at jobcentrene har et øget fokus på at udvikle indsatsen for at modarbejde langtidsledigheden og dermed risikoen for at tabe retten til dagpenge. 1 Arbejdskraftreserven opgøres som de ledige, der har haft 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse. Der skal være en afbrydelse på fire uger (arbejde, SU mv.) for at blive nulstillet. Deltidsledige indgår også i arbejdskraftreserven. 10

11 2011 OG 2012 Mål 2 BEDRE HJÆLP TIL LEDIGE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET FÆRRE MENNESKER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE Der vil blive risiko for mangel på arbejdskraft inden for en overskuelig årrække. Derfor skal så mange som muligt fastholdes på arbejdsmarkedet. Det er også væsentligt for den enkelte at kunne bidrage til samfundet som aktiv på arbejdsmarkedet. Derfor skal langtidsledighed og udstødning af arbejdsmarkedet forebygges, og det er vigtigt, at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt. Beskæftigelsesministeren har fastlagt følgende mål for 2012: Mål 2: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 2 I Nordjylland er målet, at tilgangen til de permanente ydelser skal begrænses til personer i december 2012 et fald på 18,8 % fra december Ministerens mål 2: Tilgangen til de permanente ydelser skal begrænses Antal i det rullende år dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 prognose dec-11 mål dec-12 Mål Jobcentrene har fået stadig mere fokus på at forebygge - i forhold til de ikke arbejdsmarkedsparate og i forhold til de langvarige sygedagpengeforløb. En aktiv indsats særligt for de syge, som har problemer med bevægeapparatet og psykiske lidelser, kan bidrage til, at de fastholdes på arbejdsmarkedet. Rådets holdning er, at der skal sættes beskæftigelsespolitisk fokus på at forebygge, at personer kommer på varige forsørgelsesydelser. Sker det alligevel, skal personer på ledighedsydelse hurtigt overgå til fleksjob. Færre personer skal gå passive på ledighedsydelse med risiko for senere at overgå til førtidspension. Fleksjob er et redskab til at bevare og nyttiggøre en restarbejdsevne, og er dermed også med til at reducere tilgangen til førtidspension. 2 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. december 2010, og kun den første permanente ydelse, som personen overgår til. 11

12 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Mål 3 UNGE SKAL I UDDANNELSE ELLER JOB De unge skal have en uddannelse eller i job. Samfundsøkonomisk er det nødvendigt, at alle bidrager. Hvis de unge ikke kommer i gang, vil der være et langt liv, hvor de ikke bidrager til samfundsøkonomien. For den enkelte er det ikke mindst væsentligt at have et aktivt liv. Beskæftigelsesministeren har fastholdt følgende mål for ungeindsatsen. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 3 I Nordjylland er målet, at antal unge på offentlig forsørgelse skal begrænses til fuldtidspersoner i december 2012 et fald på 8,2 % i forhold til december 2010 Ministerens mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse skal begrænses Fuldtidspersoner dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 mål dec-11 mål dec-12 Mål Der er to grupper, der giver særlig anledning til bekymring, og som har brug for en særlig indsats. For det første gruppen af indsatsklare og midlertidigt passive unge (match 2 & 3). Siden begyndelsen af 2008 har der været en kontinuerlig stigning i antal unge i denne gruppe, som ikke umiddelbart kan varetage et job. For det andet er der gruppen af unge på permanente ydelser. Også for denne gruppe gælder, at der har været en kontinuerlig stigning siden januar Især udviklingen i antal unge på førtidspension giver anledning til bekymring, da der her er en gruppe mennesker, som har risiko for i hele deres voksne liv at skulle modtage en permanent ydelse. 3 Målet omfatter alle unge fuldtidsbruttoledige (ledige og aktiverede) på offentlig forsørgelse: dagpenge, kontantog starthjælp, introduktionsydelse, revalidering og forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 12

13 2011 OG 2012 Mål 4 FLERE IKKE VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE SKAL I JOB Personer med ikke vestlig herkomst er en væsentlig ressource for det nordjyske arbejdsmarked. Beskæftigelsesfremgangen fra 1999 til 2008 bygger i høj grad på, at personer med ikke vestlig herkomst gik ind i arbejdsstyrken. Der bliver også brug for denne gruppe fremover. Dertil kommer, at deltagelse på arbejdsmarkedet er væsentlig for integrationen og dermed også væsentlig for såvel samfundet som den enkelte borger. Beskæftigelsesministeren har fastlagt følgende mål. Mål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. 4 I Nordjylland er målet, at antal personer med ikke vestlig herkomst på offentlig forsørgelse skal begrænses til fuldtidspersoner i december 2012 et fald på 6 % i forhold til december Ministerens mål 4: Antal fuldtidspersoner med ikke vestlig herkomst på offentlig forsørgelse skal begrænses Fuldtidspersoner dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 mål dec-11 mål dec-12 Mål For denne gruppe er det en særlig udfordring at begrænse tilgangen til førtidspension. Risikogrupperne i forhold til førtidspension er personer på længerevarende sygedagpengeforløb og de midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere. Antal personer på sygedagpenge har været stabilt, og det kan være med til at bremse op for tilgangen. Derimod er udviklingen i antal midlertidigt passive bekymrende, og vil kræve en særlig indsats for at bremse tilgangen til førtidspension for denne gruppe. Indsatsen bør også have fokus på muligheden for at få job inden for andre områder end privat og offentlig service og handel, som er typiske erhvervsområder for personer med ikke vestlig herkomst. 4 Målet omfatter alle fuldtidsbruttoledige (ledige og aktiverede) ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse: dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, revalidering og forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 13

14 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND Landsorganisationen i Danmark Erik H. Andersen (formand) Lars Christensen Ivan Ziegler Lene Haugbølle Jette Videnkjær Jørn Larsen Dansk Arbejdsgiverforening Egon Sørensen (1. næstformand) Lone Broberg Kurt F. Sørensen Leif Thellefsen Frede A. Hansen Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere Niels Eriksen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Søren Eriksen Akademikernes Centralorganisation Thomas Nielsen Ledernes Hovedorganisation Anne Lise Knørr Kommunerne Birthe Andersen (2. næstformand) Mai-Britt Iversen Thomas Krarup Bent Bjørn Annette Søgaard Danske Handicaporganisationer Inger Steen Møller Regionsrådet Bente Bang 14

15 2011 OG

16 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Nybrogade Aalborg Telefon BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009

Beskæftigelsespolitiske udfordringer en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009 Beskæftigelsespolitiske udfordringer 2009 - en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009 Marts 2008 2 Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland har offentliggjort

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere