Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011"

Transkript

1 Digitalt Vejnet - et forprojekt Betydningen for transportbranchen Herning den 7. april 2011 Nils Holm Projektleder Beslutning om forprojekt Tanken om et digitalt vejnet har bl.a. sin rod i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra I januar 2009 indgår folketingets forligspartier aftalen om En grøn transportpolitik. Under pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) findes et pilotprojekt vedr. etablering af et digitalt vejnet. Transportministeriet godkender formelt forprojektet den 23. april Notat beskriver forprojektet kort, herunder Vejdirektoratet får til opgave at gennemføre forprojektet. Der bevilges 20 mio. kr. af puljen til forprojektet. Perioden til forprojektet angives til Et praktisk demonstrationsprojekt skal gennemføres i et begrænset område og med eksisterende data. Forundersøgelsen skal resultere i et beslutningsgrundlag: funktionelt, driftsmæssigt, organisatorisk, økonomisk, som skal foreligge i september Udbud til private leverandører. 2 1

2 Visionen Et landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret Digitalt Vejnet. Skal være alment accepteret til en række anvendelser som f.eks. beregning af kørselsafgifter, hastighedskort, rutevejledning og øvrig service til trafikanterne, samt planlægning og vejforvaltning. Data om vejnet hos myndigheder, vejman.dk og Rosy. FOT. Leverandører af systemer, data og GPS. Forprojekt Resulterer i beslutningsgrundlag Fase 1 Udviklng Fase 2 Afprøvning Videre udvikling Hovedprojekt? Fase 3 Landsdækkende implementering Vision Nu-situation Landsdækkende Digitalt Vejnet 3 Beslutningsgrundlag omfatter En eller flere anbefalinger og skitser til organisering og forretningsmodeller i forbindelse med etableringen og den efterfølgende drift. Flere eksempler på ejerskab belyses. Overordnet beskrivelse af interessenternes gevinster og / eller omkostninger med fokus og incitament til at sikre kvaliteten af datagrundlaget. Evaluering af demonstrationsprojekterne for at estimere etableringsog driftsomkostninger, samt kvantitative og kvalitative gevinster ved anvendelse af Digitalt Vejnet på disse områder. Kortlægning af gevinster og / eller omkostninger ud over demonstrationsprojekterne, herunder for medlemmerne af referencegruppen og evt. andre relevante. Business case beskrives i henhold til Finansministeriets cirkulære. 4 2

3 Et landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret Digitalt Vejnet Eksisterende data fra vejforvaltningssystemerne og FOT *) m.fl. anvendes. Data kobles sammen til et landsdækkende digitalt vejnet. Data suppleres i relevant omfang. Kvaliteten dokumenteres (metadata, geodata-info.dk). Veldefinerede grænseflader for adgang til data. Data ajourføres ved kilden (høje krav til ajourføring). Serviceorienteret arkitektur (løst koblede elementer). *) FOTdanmark er en fællesoffentlig forening med kommunerne og staten v. KMS som medlemmer. Formålet med FOTdanmark er at etablere et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. 5 Modellen NYTTE Miljø Fremkommelighed Sikkerhed Service Ruteoptimering Kørselsafgift beregning Hastigheds regulering Vejforvaltning Trafikplanlægning Kobling til koll. trafik ANVENDELSER GRUNDLAG 6 3

4 Her foregår forprojektet - 7 kommuner og VD 7 Forprojekt vejbestyrelsesgruppe Brøndby Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Hvidovre Kommune Rødovre Kommune FOTdanmark KL 8 Per Christiansen Bente Steffensen (HRKS) Bjarne Hølt Bak (HRKS) Jesper Stenstrup Amalie Ferdinandsen Ivan Christensen Pia Brøndal Jacobsen Philip Hartmann Finn Møller Morten Tranekjær (HRKS) Linda J. Madsen Jette Hinrichs (HRKS) Anne Trojaborg Michael David Knudsen Thomas Halager Svendsen Christian Helring Andersen (HRKS) Anne Marie Carstens Dorte Holm Thomas W. Møller Pia Færch Vejdirektoratet Hans Jørgen Larsen Nils Holm Flemming Pedersen Jacob Langebæk Hegner Jan Holm Jens Foller Åke Egemalm Lise Gerd Pedersen Stig R. Hemdorff Marie Lanng Pallisgaard Udfordringer: Kvalitetssikring Løbende ajourføring 4

5 Forprojekt referencegruppe Associerede Beredskabsstyrelsen Center for samfundssikkerhed og beredskab (CSB) Ministerier og Finansministeriet Sune Thvillumstyrelser Kannegaard Klima- og Energiministeriet Claus Levinsky Interesseorganisationer (DTL) Dansk Transport og Logistik DI ITEK DI Transport FDM FOTdanmark Geoforum Karsten Gade John Robert Kristensen Annette Christensen Torben Lund Knudsk Dorte Holm Kristian Skak-Nielsen ITS Danmark Jens Peder Kristensen, Jens Thordrup Kollektiv Trafik Fælleskontoret for kollektiv Peter Lindahl trafik Trafikselskabernes itsamarbejde (TITSAM) Britta Rasmussen Trafikselskabet MOVIA Gitte Schwartz Forskning og uddannelse Kommuner Rådgivere og leverandører Aalborg Universitet (AAU) Niels Agerholm Danmarks Tekniske Carsten Jensen Universitet (DTU) Kommunernes Pia Færch Landsforening (KL) Repræsentant for Philip Hartmann, kommunerne i forprojektet Gladsaxe Kommune Repræsentant for kommunerne Grontmij I Carl Bro (Rosy) Navteq Tele Atlas Inge Flensted, Herning Kommune Jørn R. Kristiansen Johanne Borup Pia Steen Hansen Andre Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Forsikring og Pension Jørn Pakula Andresen Hans Reyman-Carlsen Miljøministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen Skatteministeriet Transportministeriet, Departementet Transportministeriet, Trafikstyrelsen Videnskabsministeriet, Itog telestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og byggestyrelsen Projektledelse Transportministeriet, Vejdirektoratet, formand Transportministeriet, Vejdirektoratet, projektleder Transportministeriet, Vejdirektoratet, projektsekretær Jens Hollænder Christine Jørnø Vestergaard Henrik Wedeby Martin Hellung-Larsen Adam Lebech Katrine Langballe, Kirsten Elbo Hans Jørgen Larsen Nils Holm Marie Lanng Pallisgaard 9 Afklaringsfase Datamodel/Design Grundsystem v.1 + FOT data Matchværktøj + CVF, RoSy, vejman data 4/8 15/10 20/10 Gr.sys. v.2 + Demo 1 Attributdata Grundsystem v.3 + Demo 2+4 Attributdata D1 24/1 (8/2) Grundsystem v. 4 + Demo /4 Tidsplan Evalueringsrapport Demo 1: Løbende vedligehold af data. 5/8 16/9 Demo 2: Service til trafikanterne med hastighedskort. Ruteplanlægger t. transport Demo 3: Vejnet til beregning af grønne kørselsafgifter. Overtagelses- og driftprøve Demo 4: Service til trafikanterne med dynamiske informationer. Demo 5: Cykelruteplanlægger. Drift Demo 6: Vejforvaltning og planlægning. Trafikmodeller. Business Case Demo 7: Ruteplanlægger til transportbranchen Beslutningsgrundlag D2 D3 30/5 D4 23/6 13/7 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/

6 Demonstrationsprojekter Løbende vedligehold af data. Web-baseret og et desktop-baseret system. Demonstration af digitalt hastighedskort med alle skiltede hastigheder inkl. de dynamiske. Opdateres løbende afhængig af, hvor man kører. Grundlag for grønne kørselsafgifter. Afprøvning af takststruktur. Afprøvning af forskellige map-matchnings procedurer. Dynamisk trafikantinformation fra Digitalt Vejnet præsenteres for trafikanterne i bilen. Mulighed for at trafikanterne rapporterer om hændelser på vejnettet. Ruteplanlægning for cyklister. Både web-baseret og en mobiltilpasset version. Grundlag for trafikmodeller (vejforvaltning). Ruteplanlægning for transportbranchen. Teknisk løsning for mobile demonstrationsprojekter er baseret på 3G kommunikation til mobile enheder, fx iphone. 11 Demo for transportbranchen Digitalt Vejnet kan være fundament for transportplanlægning. Eksempel: Ruteplanlægger for transportbranchen. Ikke navigationssystem. Bedste rute under hensyntagen til Start og slut punkter Via-punkter Karakteristika for køretøjet: Højde Tungvognsklasse Modulvogntog Evt. farligt gods. Dynamisk information, herunder, ulykker og vintervedligehold. Kørselsafgifter jf. demonstrationsprojekt herom. Tilgængelig på Internet og smartphone (iphone), - visning på kort. Mulighed for afprøvning i august Rapport om afprøvning på mindst ti typiske eksempler. 12 6

7 Informationer Digitalt Vejnet skal i forprojektet kunne håndtere følgende statiske og dynamiske informationer om vej- og stinettet: Generelle informationer om vejene Hastighedsgrænser Restriktioner Ruter Trafikinformation Trafikuheld Vintervedligeholdelse Trafiktal Skilte Kørespor og vejbredde Adgangsforhold 13 Afprøvning af data? Data udstilles gennem en projektportal (digitalt-vejnet.dk). Leverandører og andre interesserede opfordres til at afprøve data i forprojekt Digitalt Vejnet. Der er mulighed for at udvikle tjenester til egne formål eller til offentligheden. F.eks. Planlægning af godstransport. Mulighed for specialvejnet farligt gods eller busvejnet. Vejnet til trafikmodelarbejde eller støjkortlægning. Faktiske køretider, historiske køretider, elektronisk hastighedskort. Uheldsdata på det faktiske vejnet. Afprøvning baseres på en konkret aftale. 14 7

8 En vifte af handlemuligheder Forprojektet leverer en arkitektur, der er tilstrækkelig robust og fleksibel til at kunne udvides til en landsdækkende løsning. Data om veje og trafik findes i vejforvaltningssystemerne (med forskelle mellem vejbestyrelserne). Geometrien findes i FOT. Faseopdelt indførelse. En første fase kan være en landsdækkende løsning med begrænset dataindhold og dermed lav risiko. Der er også mulighed for at begrænse sig til de overordnede veje, fx statsvejene, som et første trin. Efterfølgende faser kan indeholde udvidelse til hele vej- og stinettet, samt nødvendig supplering af data, efterhånden som de skal bruges. Plukke de lavt hængende frugter først. Appetitten vokser, medens man spiser. Konklusion: Det er et projekt med lav faldhøjde. 15 Tak for ordet! Nils Holm, projektleder 8

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse

På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse university of copenhagen På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR Regeringens transportplan Mulighederne i ITS Der sker en meget hastig udvikling af ITS teknologierne, som gør, at ITS på sigt vil få meget større betydning, end det har i dag. ITS kan bidrage til at forbedre

Læs mere

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage.

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage. Konferencekatalog Kortdage 2012 Herning, 31. oktober - 2. november 2012 Mobil udgave på m.kortdage.dk Mobiludgave på m.kortdage.dk Velkommen til Kortdage 2012 Kære Kortdagsdeltager! Velkommen til Kortdage

Læs mere

Erhvervsperspektiverne på ITS-området Bidrag til en national strategi for anvendelse af Intelligente Transportsystemer i Danmark

Erhvervsperspektiverne på ITS-området Bidrag til en national strategi for anvendelse af Intelligente Transportsystemer i Danmark Center for Emballage og Transport Center for Analyse og Erhvervsfremme Erhvervsperspektiverne på ITS-området Bidrag til en national strategi for anvendelse af Intelligente Transportsystemer i Danmark November

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV.

KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. KSU møde KortSamarbejdsUdvalget Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted Deltagere Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Majkonferencer i 15 år. Husker I?

Majkonferencer i 15 år. Husker I? Majkonferencer i 15 år Husker I? 1999 Skoleplanlægning 2000 Grøn plejeplan 2001 Den første gang (med FOT) 2002 Kommunernes brug af GIS på internettet Er der bevidste valg/tanker om udformningen af GIS

Læs mere

Kursuskalenderen 2007-2008

Kursuskalenderen 2007-2008 KURSUSPLAN 2007-2008 Kursuskalenderen 2007-2008 Emne Nr. Tid Sted Side VEJE Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads 207141 12. - 13. september Roskilde 5 Vejen som arbejdsplads 207142 20. - 21. september

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Effektiv godstransport i byerne Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg

Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter. Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg Høringsseminar om trængsel og kørselsafgifter Mandag den 26. januar 2009 kl. 9.00-13.30 Landstingssalen, Christiansborg 1 Indholdsfortegnelse Program... 3 Foreløbig deltagerliste... 5 Præsentation af oplægsholdere...

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Geografisk information har voksende betydning for fællesoffentlig digitalisering 4 Geografiske

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser

Læs mere