SOS Forums. Projektkonference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOS Forums. Projektkonference"

Transkript

1 SOS Forums Projektkonference

2 Den gode projektoverdragelse Hvordan sikrer man en god overdragelse fra projekt til drift, set fra en modtagers perspektiv..? Med fokus på den projekt-tekniske forankring og den menneskelige forankring i idriftsættelsesfasen Og med udgangspunkt i gode og dårlige erfaringer fra en organisation med en stor projektportefølje 1. Den gode idriftsættelse 2. Den holdbare projektforankring 2

3 Region hovedstaden 1,6 mio. borgere ansatte 12 somatiske hospitaler med ca sengepladser praktiserende behandlere ambulante besøg på akutmodtagelser operationer gennemsnit ca patienter hver dag Et IT driftsbudget på 380 mio. kr. om året Et IT anlæg (projekt) budget på 130 mio. kr. om året 3

4 Lidt forskellige hatte IT Driftschef Projekt Styregruppe Formand Kunde Projekt Styregruppe Medlem 4

5 Den gode idriftsættelse Den gode idriftsættelse (den projekt tekniske forankring) 5

6 Typiske udfordringer - projektpyramiden Tid 6

7 Typiske udfordringer burde det være projektfirkanten? Implementering Kvalitet Omkostninger Tid 7

8 Typisk organisatoriske udfordringer ved idriftsættelsen Der er problemer med at få de rette ressourcer til både projektet og idriftsættelsen Der er uenighed / uklarhed over hvad der rent faktisk skal leveres Den formelle overdragelsen foretages når, eller efter, projektet slutter og derfor opstår der et ansvarsvakuum Afhængigheder er ikke ordenligt identificeret Kendskab til projektet og generel kommunikation er for dårlig eller for sent ude 8

9 Typisk tekniske udfordringer ved idriftsættelsen Projektet (teknologien) er ikke færdig og idriftsættes med en række udokumenterede fejl og mangler Projektet har ikke taget højde for en række standard drifts-faktorer (backup, storageforbrug, løbende driftsomkostninger etc.) 9

10 Typisk procesmæssige udfordringer ved idriftsættelsen Projektet medfører nye arbejdsgange i driften som ikke er beskrevet eller identificeret i projektet Ad hoc arbejdsmetoden ved en projektorganisation er ikke i overensstemmelse med driftens processer og rutiner. Opdatering af informationssystemer er ikke foretaget. Aftaler med kunder og underleverandører er ikke på plads 10

11 Typisk menneskelige udfordringer ved idriftsættelsen Der har ikke været tilstrækkelig involvering, så det er svært at forankrer ansvar og ansvarsfølelse, eller ledelsen er ikke tilstrækkeligt informeret eller involveret Der kan være faglig uenighed mellem tekniker og projekt som først kommer til udtryk under projektets idriftsættelse Kompetencer og viden fra projektet går tabt efter overdragelsen eller også agerer projektet supportorganisation i alt for lang tid Driften er ikke klædt ordenligt på til at varetage den efterfølgende supportopgave hvis ansvar? 11

12 Andre udfordringer ved idriftsættelse Urealistiske projekter som driften må kompensere for Konflikt mellem målsætninger for it-drift og it-projekt målsætningen for driften er stabil drift og målsætningen for projektafdelingen er hurtig og effektiv gennemførsel af projekter til tiden. Uenighed om hvorvidt et projekt overhoved er i drift? Og mange flere 12

13 Den gode idriftsættelse Hvad kan man gøre? 13

14 4 erfaringspunkter til en bedre idriftsættelse 1. Benyt en projektmodel som inkluderer en beskrevet idriftsættelseprocedure og brug den! 2. Brug organisationen og så vidt muligt de processer som allerede eksisterer 3. Sørg for involvering og accept også fra ledelsen 4. Kommunikation, kommunikation og kommunikation 14

15 Men først lige en lille disclaimer Bureaukrati ven eller fjende..? 15

16 1. Benyt en projektmodel med idriftsættelsesfase Så det er tydeligt hvad der skal leveres Så der er indlagt tid til overdragelse Benyt gerne gates således at show-stoppere er identificeret Og tjeklister masser af tjeklister Projektforberedelse Etablering Gennemførsel Afslutning 16

17 Idriftsættelsesfasen 17

18 Idriftsættelsesfasen - forberedelse 18

19 1. Møde internt og eksterne interessenter 19

20 2. Møde internt møde 20

21 Afprøvning 21

22 3. Møde - idriftsættelsesworkshop 22

23 4. Møde - certificering 23

24 2. Brug organisationen Processerne i en organisation er som et vejnet Find den rigtige indkørsel og lad vejen føre dig til din destination 24

25 2. Brug organisationen Når noget kan afleveres formelt, så gør det! Lad være med at omgå de etablerede processer det ender ofte galt og går ikke hurtigere Sort arbejde bliver ikke registreret og kan derfor ikke måles Formaliseres arbejdet er der større chance for at ledelsen agerer når driftsafdelingen bliver ramt af travlhed Så find ud af hvordan projektet kan koble sig på de eksisterende driftsprocesser..! 25

26 3. Sørg for involvering og accept også fra ledelsen Sammensæt et projekt-team der involverer kernepersoner fra driften og håndter evt. uoverensstemmelser prompte Inkluder de medarbejdere som efterfølgende skal supportere eller drifte løsningen. Skab ejerskab. Gør et projekt attraktivt for medarbejdere; uddannelse, nye arbejdsområder, nye karrierermuligheder Projektet skal forankres i ledelsen. Selvom de ikke er direkte involverede, så har de ansvaret for ressourcer 26

27 4. Kommunikation, kommunikation og kommunikation Man gennemfører et projekt for at skabe værdi for organisationen eller for en kunde det skal kommunikeres Som supplement til selve projektrapporteringen er det vigtigt at gøre projektet kendt også af de som ikke direkte berøres Benyt workshops, intranet, fællesmøder, nyhedsbreve og om muligt ekstern omtale Kommuniker når de første milepæle eller lavt hængende frugter er opnået de fleste vil gerne være en del af en success! 27

28 Den holdbare projektforankring Den holdbare projektforankring 28

29 Hvad går ofte galt? Forankringsperspektivet er ofte ikke medtænkt i projekter Gamle vaner dør langsomt - forankring tager tid og skal hele tiden genopfriskes. Det lange seje træk bliver overset Projekter er forandringer og forandringer møder modstand Projekter er bare mere arbejde der er ikke tilstrækkelig forståelse for meningen bag gennemførsel af et projekt 29

30 Hvad går ofte galt? Organisationer består af mennesker, og mennesker er ofte uenige om beslutninger og udførsel Konflikter opstår lettere i projekter Kommunikationen er for ringe der er ikke kommunikeret det rigtige budskab Meningen med projektet er ikke klart! 30

31 Den holdbare projektforankring Hvad kan man gøre? 31

32 Projektledelse er også ledelse Tag højde for de psykologiske aspekter ved at gennemføre et projekt i en organisation især hvis det indebærer ændrede tilstande for medarbejderne Implementering af et projekt kan blotte medarbejdernes (manglende) kompetencer i en sådan grad at de mister anerkendelse og modsætter sig projektet Der kan opstå en prioriteringskonfliker hos medarbejderen: kan en projektleder på samme niveau som mig prioritere MIN tid er det ikke min leders ansvar? 32

33 Hvad sker der når en medarbejder står foran en forandring? Afstand Opbakning Modstand Udforskning 33

34 Hvad kan du som projektleder gøre? Afstand Kommuniker og fokuser på facts og realiteter Opbakning Beløn og overvåg fremskridt Modstand Giv støtte og kom igennem modstanden Udforskning Styring, coaching, delegering og involvering 34

35 John Kotter giver lidt hjælp 1. Establish a sense of urgency 2. Form a powerful guiding coalition 3. Create a vision 4. Communicate the vision 5. Empower others to act on the vision 6. Plan for and create short term wins 7. Consolidate improvements and produce more change 8. Institutionalize new approaches IRT projektet med udgangspunkt i de 8 trin 35

36 IRT i region hovedstaden Incident Respons Team (IRT) var et initiativ der havde til hensigt at opnå en bedre og hurtigere løsning af incidents IRT er en synergi mellem - nye fysiske rammer - nye arbejdsgange - en ny samarbejdsmodel - tidstro SLA incident management 36

37 1. Establish a sense of urgency 37

38 2. Form a powerful guiding coalition En gruppe på tre medarbejdere deltog i udredningen af de ti værste sager og fandt årsager til den lange sagstid. De tre medarbejdere blev ambassadører En større gruppe på 10 medarbejdere blev nedsat for at brainstorme hvad der kunne gøres ved problemet og være med til at generere løsinger Ledelsen og medarbejderne mødtes til tre workshops Senere koblede vi en arkitekt på som skulle hjælpe med designet af IRT 38

39 3. Create a vision 39

40 3. Create a vision 40

41 4. Communicate the vision Personalemøder, mails, workshops og Hvis vi nåede 95% SLA i første kvartal? 41

42 Kommunikation Ethos. At fremstå med autoritet og virke ærlig. Pathos. At vække følelser hos deltagerne. Logos. At påvirke sine deltagere med logiske argumenter, med fokus på fakta som pris, statistik eller jura. 42

43 5. Empower others to act on the vision IRT bemanding Applikationsdrift (2) Antal løste sager pr. år 2564 Antal løste sager pr. uge 63 Windows (1) Unix (1) Netværk (1) Systemadministration (1) Database (1) Storage (1) Nyoprettet incident manager + service desk + teknikere 43

44 6. Plan for and create short term wins Personalemøde efter første 3 månedsrapporteringer De første 100 dage i IRT 44

45 6. Plan for and create short term wins For første gang i tre år har vi ingen røde alarmer på tavlerne Vi har i marts en SLA opfyldelsesgrad på 95% ALLE incidents på kritiske systemer er løst indenfor 4 timer i Marts måned Incident løsningstid på 98 % i den første uge Vi har fået nedbragt åbne sager fra 200 til 100 Fantastisk god feedback fra IT-chefer 45

46 7. Consolidate improvements and produce more change Incident manager prioriterer indkomne sager mere effektivt Meget bedre straksafklaring Samarbejde giver resultater: Integrationer er blevet mere stabile UNIX DBA og KSA har løst en række udfordringer med overvågning KSA er giver et godt samspil med IRT 46

47 7. Consolidate improvements and produce more change Bod / Bonus for Koncern IT i oktober Incident (SLA 95%) Kritisk kr. Høj kr. Medium kr. Lav kr. Service request (SLA 95%) Kritisk kr. Høj kr. Medium kr. Lav kr. De kr i bod for incidents er reduceret til kr. 0, Change (SLA 90%) Major kr. Signifikant kr. Minor kr. Oppetid kr. Capacity management kr. Restore kr. Problem management kr. Bod i alt kr ,47

48 Incident Respons Team (IRT) 48

49 49

50 Og så måtte jeg jo 50

51 Tak! Tak for opmærksomheden! 51

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Kom godt fra start og helt i mål

Kom godt fra start og helt i mål Kom godt fra start og helt i mål xxxxxxx xxxxx erfaringer og gode råd Inspirationshæfte til omstilling og fornyelse af arbejdsgange på danske sygehuse Kom godt fra start og helt i mål Partssamarbejdet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28 Indholdsfortegnelse Projektdefinition......2 Planlægning......4 Estimering......11 Projekt, struktur

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Manualen giver svar på bl.a. følgende spørgsmål:

Manualen giver svar på bl.a. følgende spørgsmål: Manual til Advocacy Et værktøj til de danske civilsamfundsorganisationer Fortalervirksomhed eller advocacy optager en stadig større plads i danske CSOers arbejde og samarbejde med partnere i Syd. FAGLIGT

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Paper Specifikke projektledelsesopgaver og -kompetencer Erfaringsbaseret paper Jensen, C. L. * Holmetoft, U. ** * Integra A/S, DK-2950 Vedbæk, Danmark,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før.

Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før. Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før. Tidligere tiders regelstyring er afløst af ledelse ved hjælp af værdier og visioner. Det stiller store krav til dine

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere