Referat fra Forlagsforum i Koda, den 24. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Forlagsforum i Koda, den 24. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra Forlagsforum i Koda, den 24. marts 2015 Dagsorden var Velkommen v. mødeleder Fie Schrøder, Forlags- og Medlemschef 1. Hans Peter Roth Mere om YouTube udbetalingen og online-tjenester 2. Online & Broadcast status v. Kaare Struve 3. Martsudbetalingen orientering v. Rolf Faurskov 4. ICE Status v. Jens Visby 5. Gensidig orientering fra Koda, NCB og musikforlæggere Herunder Status på de fire arbejdsgrupper 6. Eventuelt Husk datoerne for Forlagsforum 2015: 17/6, 6/10, 15/12 Deltagere var Musikforlæggere: NCB: Koda: Ekstern gæst: Afbud fra: Mikael Kristiansen (Edition Wilhelm Hansen) Loui Törnqvist (Edition Wilhelm Hansen) Tine Birger Christensen (Edition Wilhelm Hansen) Jette Møller (Warner Chappell) Jacob Poe Stærmose (Crunchy Tunes) Lars Bisgaard (Apollo Music) Christian Fløe Svenningsen (GL Music A/S) Katarina Bangsted-Balenius (EMI Music Publishing) Patrik Sventelius (EMI Music Publishing) Peter Lund (Lyngdahl Music Publishing) Jeppe Kaltoft (Upright Music) Hanne Christensen (DMFF) Anne Louise Holsøe (Juridisk konsulent) Anne Sophie Gersdorff Schrøder (Afdelingschef, Forlags- og medlemsservice) Signe Klarskov Overgaard (Forlagskonsulent, Forlags- og medlemsservice) Mette Caroline Holm (Medlemskonsulent, Forlags- og medlemsservice) Elisabeth Balsby (Repertoirechef) Jens Visby (Repertoire supervisor) Marianne Thorkildsen (Repertoire konsulent) Kaare Struve (Afdelingschef for Broadcast, Online og Key Account) Rolf Faurskov (Projektleder, afregning) Kaspar Lindhardt (Juridisk Seniorkonsulent) Hans Peter Roth (Direktør NMP Online Services) Mette Zähringer (Iceberg Publishing A/S) Diana Strandberg (Upright Music) 1

2 1. Hans Peter Roth Mere om YouTube udbetalingen og de udfordringer der er med håndteringen af de nye online-tjenester (m. supplement fra Kaare Struve undervejs). Hans Peter Roth indledte med en kort historisk gennemgang af,,arven fra NCB til NMP med NCB s grundlæggelse i over en udvikling- og ændring af NCB s forretningsgrundlag til etableringen af NMP som selvstændig enhed i I dag agerer NCB (Nordisk Copyright Bureau) som front-office med administration af mekaniske rettigheder i de 8 lande, som de repræsenterer. NMP (Network of Music Partners) er et servicecenter med kunder, der med udgangspunkt i eget servicekatalog, tilbyder ydelser baseret på en transparent prismodel og service level agreements (SLA's). NMP ejer ingen rettigheder. NMP s kunder består i dag af: Offline: NCB, MCPS/PRS for Music Online: Koda, TONO, Teosto, Steff og Buma/Stemra samt Baltikum (AKKA-LA, LATGA-A og EAU). Hans Peter skitserede og forklarede herefter arbejdsgangen med håndteringen af online processering i territorierne Norden, Baltikum og Buma/Stemra (2015) med udgangspunkt i flg. emner: 1) Højvolumen transaktionel behandling af onlinerapporter på Bifrost-systemet 2) Direct license og konsekvenserne på det danske marked 3) YouTube 3.1 Rapporter 3.2 Fra fuld til distribueret værdi 3.3 Eksempler Kommentar til emnerne: 1) Bifrost-systemet: Hans Peter fortalte, hvordan Bifrost-systemet er bygget op, og hvordan de arbejder med værkdata i det: Indlæsning af rapporter for brug af musik på online-tjenester (uden eller med (men ofte mangelfuld) metadata), track-matches, hvor NMP i dag med sin oparbejdede viden genkender op mod 95-99% af rapporterede tracks (ikke det samme som at et værk er matchet til tracket!), fakturering til kunden for brugen af musikken, etc. NMP opretter også status 4-værker, som de sender til Koda og forlag flere gange om året. Hvert kvartal processeres distribution, hvor der udbetales for alle tracks, der kan matches korrekt op mod værkdata. Alt, hvad der ikke er matchet af tracks, lægges i automatch-maskineriet. Hans Peter kommenterede, at jo højere økonomisk værdi tracks har, jo oftere kommer de igennem maskineriet. Når NMP nærmer sig en distributionsperiode kigges der på tracks, som har en nordisk ISRC-kode. I forbindelse med fakturering kigges der på et internationalt ISRC-nummer for at sikre korrekt carve out. Hans Peter fortalte i denne sammenhæng, at NMP efter instruks - fakturerer un- 2

3 matched tracks, men at de ikke har ret til at fakturere for det repertoire, der er licenseret direkte af rettighedshaverne (de store forlag og enkelte selskaber). På et spørgsmål om, hvorvidt NMP modtager data for al online-brug, forklarede Hans Peter, at f.eks. Kodas aftaler indeholder krav om, at alt brug skal rapporteres fra DSP erne (Spotify, itunes m.fl.), men at det kan være vanskeligt for DSP erne at få alt/korrekt metadata på det repertoire, de modtager fra aggregatorer/pladeselskaber. 2) Direct License: Hans Peter fortalte, at der i skete den første carve out fra de fire Majors, hvorefter PRS (IMRO), Sacem, SGAE, SPA, Impel, BMG og senest Kobalt fulgte trop. Hans Peter fremhævede udfordringen i at holde rede på, hvilket repertoire der ejes af hvilket forlag/musikselskab, fordi katalogerne og rettighederne kontinuerligt flyder fra ejer til ejer pga. køb/salg. For at kunne håndtere dette sender NMP breve ud til de forlag og selskaber, der licenserer direkte, med oplysninger om det repertoire, NMP vil licensere, medmindre man hører andet. Hans Peter nævnte en europæisk samarbejdsgruppe: Technical Online Working Group Europe (TOWGE), hvor man bl.a. drøfter administrationen af tracks i dispute, repertoire definitioner samt benchmarker forretningsregler for online administration. Der blev i forlængelse heraf drøftet brug af carve out / direct license samt formål ift. økonomien i det og håndteringen af det hos forvaltningsselskaberne. Hans Peter fremhævede, at det er særdeles omkostningstungt. I den forbindelse fortalte Hans Peter, at EU-kommissionen i sin undersøgelse af ZELTA selv anfører, at der kun er 5 selskaber/virksomheder i Europa, der i dag kan håndtere carve out: PRS, GEMA, STIM, Sacem og NMP. 3) YouTube: Hans Peter fortalte, at NMP modtager 3 slags rapporter fra YouTube: 2 rapporter for musikbrug: 1 Music (H) og Music (LT) samt 1 rapport med Non-Music brug. Alt, det der generer reklamer skal YouTube efter aftalen rapportere. I forhold til processering fortalte Hans Peter, at Bifrost ikke kan processere rapporterede tracks, der har mindre end 1 øre i værdi, men at dette som udgangspunkt også giver god mening udfra et value for money perspektiv. Al NMP fakturering foregår på baggrund af data om rettighedshaverandele på værkniveau. Der blev stillet et spørgsmål om grunden til NMP s mange unmatched. Hertil svarede Hans Peter, at metadata som sagt generelt er meget mangelfuld/fejlbehæftet og at NMP heller ikke modtager ISRC-koder på alle tracks. De modtager typisk kun en titel samt evt. performer og hvis de er heldige et rettighedshavernavn. Det er i praksis vanskeligt at forpligte kunden til at levere fyldestgørende metadata, da kunden i en række tilfælde ikke har modtaget disse metadata i forbindelse med upload. En forlægger gjorde opmærksom på, at YouTube søgemaskinen kan genkende både fløjt og nynnen. Og at det er de forskellige labels (musikselskaber), der vælger, hvor meget YouTube skal gå ind og claime på track-versioner o. lign. Det var ny viden, og det blev i forsamlingen bemærket, 3

4 at dette kan virke underligt, da det er forlaget, som ophavsretsmæssigt skal claime rettighederne til track-versioner(!). Hans Peter fremhævede i forhold til udbetaling fra YouTube, at antal streams ikke nødvendigvis er en 1:1 udbetaling, fordi der rapporteres reklameomsætning per asset eller track. Og da der sagtens kan være streams af en video uden reklamer på, hænger omsætning altså ikke altid sammen med antal streams. 2. Online & Broadcast Status v. Kaare Struve Kaare Struve kunne fortælle om det glædelige samarbejde med TDC YouSee, hvor man endelig har fået underskrevet en stor 5-årig aftale om tjenester på digitalt tv. Aftalen omfatter alle digitale tjenester i hele TDC koncernens tv-produkter. Aftalen peger fremad set i forhold til mængden af digitale tjenesteudbydere på markedet i dag; At modtage digitale vederlag er noget, som Koda har stor fokus på, fortalte Kaare og gjorde opmærksom på, at dette også skal ses i lyset af de faldne kabelvederlag. Kaare fortalte, at aftalen med Netflix (SVoD-udbyder) blev indgået i sommeren En forlægger spurgte til, hvordan Koda fordeler pengene fra Netflix, hvortil Kaare svarede, at man fordeler per stream, men at indtægten er per måned/abonnement. Kaare knyttede en kommentar om, at man kan mærke, at Netflix primære forretning er indholdsbaseret, og at de er en rigtig positiv aktør i markedet - også for det danske producentmiljø og for ophavsmændene. I Online & Broadcast har de i øjeblikket fokus på en aftale med Viasat om ViaPlay-udbyderen, fortalte Kaare. Man er ret fortrøstningsfuld og tror, at aftalen kommer på plads inden for et år. Kaare fortalte, at forhandlingerne med HBO er lidt mere op ad bakke, fordi at HBO kommer fra en amerikansk virkelighed, hvor det at betale en andel af sin omsætning til en rettighedshaverorganisation ikke er normal praksis. Kaare bekræftede, at der på nuværende tidspunkt ikke er en forhandlingsvenlig løsning på HBO-aftalen. Bundling-videotjenesterne er den store nye kamp på markedet ift. brug af/klarering af rettigheder og dumping af priser, kunne Kaare fortælle. Praksis er, at man lægger indholdsmæssige produkter ind i teleabonnementer. Eksempelvis Telmore Play, som har en masse indholdsprodukter såsom Min Bio, Euroman, etc. Kaare fortalte, at de i Online & Broadcast oplever et pres fra markedet om, at Koda bør acceptere disse nye vilkårsbetingelser i forbindelse med indgåelse af aftaler. I forlængelse heraf opstod en drøftelse af praksis vedr. afregning/udbetaling fra disse bundlingvideotjenester samt strategien bag denne forretningsmodel. En forlægger kommenterede idéen med at alle rettighedshavere fik udbetalt en klik-pris. Hertil svarede Kaare, at kunderne generelt set ikke anser en processering per klik som en kompatibel model i forhold til deres forretningsmodel. Hans Peter Roth bemærkede, at processeringen vel også yderligere blev kompliceret af, at der er ikke-musik brug i bundling-tjenesteudbyderne. 4

5 Om YouTube fortalte Kaare, at aftalen udløber til efteråret og at første forhandlingsmøde om en eventuel ny aftale er i uge 13. Herefter blev den eksisterende aftale diskuteret. En forlægger spurgte om Vimeo-tjenesten er en del af YouTube-pakken. Hertil svarede Kaare, at Vimeo bare er en indholdsleverandør af indhold på YouTube. Vimeo uploader på deres egen hjemmeside Forlæggeren fortalte, at det får en væsentlig højere indtjening per streaming (også i YouTube universet), når de uploader på Vimeo.com, fordi forlaget ejer masterrettighederne, og fordi Vimeo er en partnerkanal på YouTube. 3. Martsudbetalingen Orientering v. Rolf Faurskov (Præsentation sendes med referat ud til mødedeltagerne) Rolf orienterede om martsudbetalingen. 99 MDKK er sendt ud til medlemmerne ved denne udbetaling (104 MDKK inkl. NCB). Bemærkninger En påmindelse om, at udbetalingsbilledet i dag er et andet pga. indførelsen af kvartalsudbetalingerne, gældende fra 2014-septemberudbetalingen. En kommentar til slideoversigten forskydning i rapportering : det er sekunder, der er nævnt under terminerne. Vi har stadig udfordringer med rapportering for P4 fladen, hvilket der løbende følges op på. Udland: Indeholdt er Tyskland ekstrabetaling, som er en speciel ordning Koda har med GEMA om renteindtægter. Grundlaget er udbetalinger, vi har modtaget fra GEMA i perioden Der er foretaget en konvertering af data vedrørende disputes fra ældre afregningssystemer. I de tilfælde hvor disputen er ophævet og kan udbetales vil afregningsområdet Løst dispute fremgå. Hvis man har behov for yderligere information, er man velkommen til at kontakte Rolf Faurskov: Rolf fortalte, at man ved 2015-Juniudbetalingen kan forvente udbetaling for 4. kvartal (2014) på samtlige områder, vi kender. En forlægger spurgte til udbetaling fra BIO. Rolf lovede at vende tilbage med et svar og kan i forlængelse af mødet oplyse, at BIO udbetales til September 2015 for 2014 fremførelser. Fie supplerede med at sige, at der på vores hjemmeside ligger up-to-date information om, hvad der kommer til udbetaling i vores udbetalingsperioder. 5. ICE status v. Jens Visby (Præsentation sendes med referat ud til mødedeltagerne) Vi har tidligere annonceret, at Koda (sammen med TONO og Teosto) gik live på ICE i sommeren Den aktuelle dato hedder nu: 5. oktober 2015 med første afregning/udbetaling december ICE systemet vil med Polaris-selskabernes repertoire være på over 25 millioner værker. 5

6 Jens mindede i den sammenhæng om Polaris Nordic-samarbejdet med TONO og Teosto, hvor man arbejder på fælles rapporterings- og afregningssystemer samt delvis samme web-systemer (Mit Koda, fx). Jens fortalte, at ambitionen med Mit Koda er, at man som medlem/forlag vil se meget lidt ændring den 5. oktober ICE leverer i dag backoffice service på dokumentationsområdet for: PRS for Music, STIM, BUMA, snart også TONO, Teosto og Koda. GEMA og SABAM forventes at komme på ICE i Jens fortalte, at det skulle blive nemmere og billigere for Koda at være med i ICE-fællesskabet, bl.a. fordi at dansk musik vil blive eksponeret bedre internationalt, samt at Koda vil få nemmere og billigere adgang til BUMA/Stemras og PRS's repertoire (på sigt også GEMA's og SABAM's). I forhold til visning af værker i ICE, gjorde Jens opmærksom på, at forlagene som udgangspunkt vil komme til at se data, der stammer fra Nord-Doc samt ny anmeldelser og kun i begrænset omfang data indlæst af et af Kodas søsterselskaber. Data i ICE bliver løbende konsolideret og tilgængeligt for alle ICE's interessenter. I forbindelse med data konverteringen i september vil der blive sendt lister til Kodas forlæggere med værker, hvor deres krav bliver ændret efter "closest to source"-princippet. Dette princip bruges blandt ICE's kunder og går ud på, at hvis et selskab repræsenterer en originalforlægger og denne forlægger angiver et større eller mindre krav end en anden kundes subforlags-krav, så ændres dette krav i forhold til originalforlagets oplysninger. Jens fortalte, at der i overgangen til ICE vil ske en 1:1 implementering af data i Mit Koda, Polaris Rep og -Dis, som bl.a. vil bevirke en udskiftning af værknumre (fra Nord-Doc til ICE), nye agreementnumre (fra Nord-Doc til ICE) samt ændring i service level agreement-niveauet. Her vil man opleve, at der vil kunne gå nogle dage, fra Koda sender en sags-request til ICE, til det bliver ordnet. Jens opfordrede til, at de forlæggere, som har associates, som også anmelder de samme værker, bør overveje at benytte en såkaldt central-værkanmeldelse i én fil fra blot én af parterne, der gælder alle territorierne. Den af jer, der anmelder, vil få kontakten med ICE. Jens fortalte, at hvis man benytter eanmeld-modulet på Mit Koda samt det såkaldte Bulk (excel/masseanmeldelsesformat), så vil man fortsat have kontakten med Koda. Jens (med supplement fra Fie) fortalte, at Koda vil køre en ICE-informationskampagne med start ca. 3 måneder før vi går på ICE. Og at forlæggerne vil kunne modtage krydsreferencetabeller med nye værknumre, hvis behovet er der. Hvis man allerede nu har behov for mere og konkret information, må man henvende sig til 6. Gensidig orientering fra Koda, NCB og musikforlæggere Herunder status på de fire arbejdsgrupper Orientering fra Koda: Udland: Fie fortalte, at de i udlandsafdelingen arbejder videre med planlægningen af udlandsbesøgene, som oftest er en meget positiv og udbytterig oplevelse særligt i forhold til ny 6

7 viden men også i forhold til indtægter. De har senest været på besøg hos GEMA, hvor der blev identificeret en række koncerter, som Koda i følge GEMA's egne udmeldinger burde modtage udbetaling for, men hvor vi endnu ikke har modtaget noget. På nuværende tidspunkt mangler vi bekræftelse på, at beløbene vil komme til udbetaling ved juni-udbetalingen Besøg hos SABAM, Sacem og PRS er i pipeline, det samme er et besøg hos selskaber i Asien/Japan. Fie fortalte, at man har drøftelser i gang med STIM om et fællesbesøg hos det japanske JASRAC. Fie nævnte afslutningsvis, at vi meget gerne modtager konkret viden fra forlæggerne, som kan bruges til at indhente penge fra udlandet. Status på de fire arbejdsgrupper: (Præsentation sendes med referatet ud til mødedeltagerne) Mit Koda forlag: Fie fortalte, at Kodas it-ressourcer er begrænsede, og at vi derfor alene kan arbejde med mindre ændringer og små releases, fx muligheden for at rapportere udenlandske fremførelser ind via ekoncert modulet. Næste møde er planlagt til den 13. april 2015, hvor vi vil komme nærmere ind på indholdet af de små releases. Dokumentationsgruppen: Marianne fortalte, at der ikke var afholdt møder siden 30. oktober 2014 og at næste møde er planlagt til at være: 13. maj kl i Koda. Hvis man har punkter til dagsorden, som man gerne vil drøfte, skal de sendes til Marianne Thorkildsen: Derudover gjorde Marianne opmærksom på, at forlagsadgangen til ICE vil blive demonstreret på kommende Forlagsforummøde den 17. juni 15 i Koda. Afregningsgruppen: Signe fortalte, at man ved sidste møde havde drøftet Kodas håndtering af CRD-formatet samt separate emner, fx: ISRC-koden. En forlægger supplerede med en opfordring om, at Koda burde modtage ISRC-koder fra DR, når de rapporterer. I denne digitale verden bliver det mere og mere nødvendigt at kunne identificere, hvad det er for et track / master, der bliver spillet. Samme forlægger opfordrede til en fælles manøvre; at få musikselskaberne til at tilføje ISRC-koder i metadata, særligt når der i dag er så mange online udgivelser. Herefter opstod en drøftelse af, i hvilket omfang digitale distributører (aggregatorer) og DR benytter ISRC-koder. Næste møde afhænger af, hvornår Koda har it-ressourcer til rådighed. AV-gruppen: Signe fortalte, at der generelt set er fokus på cue sheet udfordringer ikke kun i Kodaregi, men også hos Brancheklubben for Film - og Mediekomponister (BFM), som gerne vil fremme en større gennemsigtighed/åbenhed omkring indrapportering af brug af musik i AV-produktioner. Herefter opstod en løs snak om praksis i dag i håndteringen af cue sheets, hos Koda såvel som hos producenter og forlæggere. Fie bekræftede, at et endnu bedre samarbejde mellem forlag og søsterselskaber vil gavne processen i udveksling af cue sheets, korrekt registrering af titler, etc. 7

8 Jens Visby fortalte, at Nord-AVI databasen som udgangspunkt bliver koblet på ICE og at funktionaliteten bliver den samme. En forlægger kommenterede, at det var mere hensigtsmæssigt, hvis Mit Koda cue sheet adgangen linker til Nord-AVI databasen. Næste møde: Signe skriver rundt til deltagerne i arbejdsgruppen vedr. planlægning af et nyt møde. Musikforlagssektionen på - v. Signe K. Overgaard Signe mindede om musikforlagssektionen på Kodas hjemmeside. Seneste nyt er hjælpetekster til funktioner i Mit Koda, som nu ligger på hjemmesiden (se under Medlem/Musikforlag/Mit Koda forlag). Under Musikforlagssektionen/Udbetaling kan man nu også finde en oversigt over udbetalinger i 2014/2015 der viser, hvornår vi udbetaler for de forskellige områder i 2015 i forhold til De områder, der kvartalsudbetales er markeret i oversigten. Orientering fra NCB: (præsentation sendes med referatet ud til mødedeltagerne) Anne Louise Holsøe præsenterede den nye NCB/NMP organisationsstruktur, som man også kan finde på NCB s og NMP s hjemmeside. Der arbejder omkring 23 medarbejdere i NCB, omkring 30 i NMP samt medarbejdere i kontoret i London, der processerer al online for MCPS, fortalte Anne Louise. En forlægger spurgte, om man har en medarbejder, der er ansvarlig for udland. Hertil svarede Anne Louise, at området er delt ud i de respektive afdelinger. Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at sende dem til Anne Louise Holsøe som vil videresende informationen til de rette medarbejdere. En forlægger kommenterede, at det ville være rart med tilgængelig kontaktinformation på de NCBmedarbejdere, som man plejer at samarbejde med. Anne Louise vil sørge for at få udarbejdet en sådan liste, som hun sender til Koda, der sender den videre til mødedeltagerne. Der var ingen orientering fra musikforlæggerne. 7. Eventuelt Fie orienterede om kommende medlemsmøde i Koda: Mød Kodas bestyrelse som finder sted mandag den 13. april 2015, kl hos Koda. Man kan tilmelde sig mødet på Kodas hjemmeside. Husk datoerne for Forlagsforum i 2015: 17/6, 6/10, 15/ Signe Klarskov Overgaard, 27. marts

Referat fra Forlagsforum i Koda den 21. september 2015

Referat fra Forlagsforum i Koda den 21. september 2015 Referat fra Forlagsforum i Koda den 21. september 2015 Dagsorden var Velkommen v. mødeleder Martin Folman 1. Generel orientering om Koda v. Gorm Arildsen 2. Septemberudbetalingen & 2015-Forecast Q4 v.

Læs mere

Referat fra Forlagsforum i Koda, den 17. juni 2015

Referat fra Forlagsforum i Koda, den 17. juni 2015 Referat fra Forlagsforum i Koda, den 17. juni 2015 Dagsorden var Velkommen v. midlertidig mødeleder Elisabeth Balsby, Repertoirechef 1. Status på ICE v. Jens Visby 2. NCB: Ny nordisk model for synkronisering

Læs mere

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 19. juni 2014

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 19. juni 2014 Referat fra Forlagsforum på Koda, den 19. juni 2014 Dagsorden var Formiddag: Velkommen v. mødeleder Fie Schrøder, Forlags- og Medlemschef 1. Referatet fra Forlagsforum den 27.3.2014 - kommentarer og opfølgning

Læs mere

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 9. december 2014

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 9. december 2014 Referat fra Forlagsforum på Koda, den 9. december 2014 Dagsorden var Velkommen v. mødeleder Fie Schrøder, Forlags- og Medlemschef 1. Referatet fra Forlagsforum den 6.10.2014 - kommentarer og opfølgning

Læs mere

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 6. oktober 2014

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 6. oktober 2014 Referat fra Forlagsforum på Koda, den 6. oktober 2014 Dagsorden var Velkommen v. mødeleder Fie Schrøder, Forlags- og Medlemschef 1. DR s musikpolitik og holdning til musikbrug, v. Tor Arnbjørn og Gustav

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 27.3.2014

Referat fra Forlagsforum på Koda, den 27.3.2014 Referat fra Forlagsforum på Koda, den 27.3.2014 Dagsorden var Formiddag: Velkommen v. mødeleder Fie Schrøder, Forlags- og medlemschef 1. Referatet fra Forlagsforum den 5.12.2013 - opfølgning og kommentarer

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009

Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Medlemsundersøgelse Musikforlæggere 2009 Respondenterne 727 musikforlagsmedlemmer pr. 31/12-08 371 musikforlag KODA-indtjening i 2008 = aktive forlag 193 aktive musikforlag har mailadresse registreret

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk. link til Mit KODA under Medlemmer. Så vises log onbillede Log på Mit KODA På Mit KODA kan du se

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012)

FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) FORLAGSHÅNDBOGEN er Kodas medlemshåndbog for forlag (opdateret juni 2012) Forlagshåndbogen er et supplement til de øvrige informationer, som findes på Kodas hjemmeside. Indholdet af Forlagshåndbogen vil

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem?

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? 1 Dagsorden for mødet - Velkommen - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? - Information om Ishøj Fællesantenne - Præsentation v. Netplan - Hvad så nu? - Spørgsmål/svar - skriftligt - Afrunding 2 3 4 Information

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film Gennemførtaf YouGov for Egmont Sp.1 På hvilke af følgende måder ser du film og/eller TV-serier derhjemme? Du kan markere flere svar På

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Velkommen til samarbejde med DR Medieindkøb. Når du producerer en produktion til DR er du som producent eneansvarlig for at DR

Læs mere

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi

Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi Film i udlandet Vi har lavet denne folder om film i udlandet, fordi afregningspraksis på film-området kan variere meget fra land til land. korrekt identifikation kan være vanskelig, bl.a. fordi film ofte

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6

Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 indhold koda / indhold 01/ kort om koda 4 Hvad er KODA? 5 Hvem kan blive medlem af KODA? 6 Hvad indebærer det at være medlem? 6 02/ det gyldne overblik 8 Ophavsret og beskyttelse af din musik og tekst

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013 Beretning 2012-2013 ÅRET DER GIK SÅ SPILLER MUSIKKEN - for medlemmer og kunder Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 24. oktober 2013 I 2011 leverede Gramex det bedste resultat nogensinde;

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010

NYHEDSBREV GRØNLAND KODA JULI 2010 Kære medlem, I nyhedsbrevet kan du denne gang læse om kommende medlemsmøder, Grønlandsprisen samt vores planer om kommende komponist- og sangskriverkurser på Grønland og ikke mindst lidt vejledning i brug

Læs mere

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015

Dokumentarfilm Publikumsanalyse. Det Danske Filminstitut Juni 2015 Dokumentarfilm Publikumsanalyse Det Danske Filminstitut Juni 2015 HVEM SER DOKUMENTARFILM I BIOGRAFEN? Eksisterer der et kernepublikum til dokumentarfilm, eller henvender vi os til nye målgrupper for hver

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog: Civilafdelingen Dato: 4. maj 2015 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 1564797 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Aftale om internetradio

Aftale om internetradio Aftale om internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V DK-1021 København

Læs mere

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne Returadresse: Stibo, Saturnvej 65, 8700 Horsens, NKU 2018 Vedr.: E/F Præstehaven Jan Møller Præstehaven 12:00 AM TV ST 7400 Herning K2707 Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 18. maj blev på mange måder et interessant år for Gramex og radiomarkedet.

Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 18. maj blev på mange måder et interessant år for Gramex og radiomarkedet. Beretning 2015-2016 Så spiller musikken MUSIKKEN VISER VEJ Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 18. maj 2016 2015 blev på mange måder et interessant år for Gramex og radiomarkedet.

Læs mere