3rd Party Purchase 3PP. En genvej til sourcing i Asien EKSEMPLER FRA FIRE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3rd Party Purchase 3PP. En genvej til sourcing i Asien EKSEMPLER FRA FIRE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 3rd Party Purchase 3PP En genvej til sourcing i Asien EKSEMPLER FRA FIRE VIRKSOMHEDER

2 Titel: En genvej til sourcing i Asien Eksempler fra fire virksomheder Forfatter: Copyright: Version: 1.0 Dato: Henvendelser om brochuren eller bestillinger af flere eksemplarer kan ske til: Hedeager Århus N Telefon

3 Succes med fremskudt indkøbskontor i Asien Med det åbne handelsklima der hersker i øjeblikket, er et altoverskyggende konkurrenceparameter for danske virksomheder, metoder og systemer til at identificere, udvælge og købe materialer på det globale marked. Adgang til viden og erfaring med globalt indkøb er dermed blevet en forudsætning for at kunne sikre både innovation og konkurrencedygtige priser i danske virksomheder. Når danske virksomheder køber ind på det globale marked, er fokus oftest rettet mod Asien, men der er flere risici. Der er en række eksempler hvor den asiatiske leverandør ikke lever op til krav og forventninger, og det kan blive rigtigt dyrt at udrede situationen på bagkant, når den asiatiske leverandør ikke lever op til forventningerne omkring leveringstider, produktkvalitet eller support ifm. indkøring af nye produkter. De virksomheder der har succes i Asien forstår at håndtere nedenstående seks udfordringer. Faste omkostninger: At høste gevinsterne i Asien uden at øge de faste omkostninger kræver både erfaring, tilstedeværelse, et godt netværk og effektivitet fra dag ét. Sourcing: At finde de rigtige leverandører og sikre implementering med stabil forsyning kræver indgående forretningserfaring med asiatiske leverandører. Innovation & teknologi: At sikre, at leverandøren har de nødvendige kompetencer kræver enten detaljerede forundersøgelser eller forudgående kendskab til leverandøren. Kulturelle barrierer: At forstå og agere i det asiatiske marked kræver lokal tilstedeværelse med lokale medarbejdere, som har flair for den asiatiske kultur og kommunikation. Ophavsrettigheder: At beskytte produkter mod kopiering giver mange bekymringer og kræver viden om modtræk samt kendskab til de asiatiske landes individuelle etik og moral. R&D: At udnytte Asiens hurtige vækst indenfor R&D, og de muligheder dét giver ift. speedto-market og øget kapacitet, kræver evnen til at identificere egnede processer til outsourcing - og til at gøre det rigtigt første gang. Traditionelt er indkøb og supply chain management blevet håndteret af virksomhedens egen organisation, men der er sket ændringer i dette traditionelle mønster. Flere og flere virksomheder ser fordele i en delvis outsourcing af indkøbs- og supply chain opgaver, for at minimere faste omkostninger, og for at sikre professionalisme i opgaveløsningen. 4IMPROVE har udviklet 3PP - et 3 rd Party Purchase koncept, hvor virksomheden igennem 4IM- PROVE får et fremskudt indkøbskontor i Asien, som håndterer de seks udfordringer professionelt for din virksomhed. Vi hjælper med at kortlægge dine indkøbsdata, vurdere potentialerne, finde leverandørerne i Asien og implementere en komplet løsning ved hjælp af en velstruktureret tilgang drevet af vore medarbejdere i både Danmark og Asien. 4IMPROVE har hjulpet en lang række virksomheder med at optimere deres indkøb. Vi har en stor erfaring med at etablere indkøbsprocesser, der håndterer alle seks udfordringer og vi skaber de rigtige løsninger første gang. Som inspiration, er der i denne folder samlet fire projekter, hvor vi har assisteret danske virksomheder med at opnå markante resultater, som både har styrket virksomhedernes likviditetsmæssige og konkurrencemæssige situation. De seks udfordringer ved sourcing i Fjernøsten

4 Transfer fra europæiske til asiatiske leverandører Konkurrencen på verdensmarkedet var blevet hård for Dantherm Air Handling A/S, som udvikler og producerer industrielle luftbehandlingsanlæg. For at øge konkurrenceevnen og leve op til kundernes stadigt stigende krav til pris, kvalitet og logistik, blev fokus øget på indkøb af emner i lavtlønsområder. I marts 2009 besluttede virksomheden at indgå et samarbejde med 4IMPROVE omkring indkøb i Asien. Høje krav til leverandørerne Virksomhedens produkter blev gennemanalyseret med det formål at udpege de emner og materialer, som med fordel kunne købes i Asien. For hvert udpeget emne var der opsat følgende krav: En besparelse på minimum 30% - inklusive fragtomkostninger og told. Minimum samme kvalitetsniveau som den nuværende leverandør-portefølje. Leverandørerne skulle opfylde virksomhedens krav til kvalitetssystemer. Lead time og ordrestørrelser skulle understøtte kundernes krav til fleksibilitet og lagerbinding. 4IMPROVE s Transfer model blev anvendt for at løse opgaven: 1. Analyse af kundens indkøbsdatabase (Kortlægning / Potentialetjek) 2. Finde og udvælge leverandører (Leverandør identificering) 3. Gennemføre transfer af emner til Asien (Implementering) Efter en solid analyse, besluttede virksomheden at flytte en række emner fra eksisterende europæiske leverandører til leverandører i Asien. Resultatet blev en total besparelse på mere end 30% - projektets målsætning var dermed opnået. Endvidere blev målsætningerne vedrørende de logistiske parametre ligeledes indfriet. Det vil sige uændrede lead times, ordre størrelser og fleksibilitet iht. Dantherms krav. Produkter der ikke indgik i transfer Disse produkter blev ligeledes gennemanalyseret og Dantherm brugte også her 4IMPROVE data til at sammenligne og genforhandle priser samt vilkår med sine eksisterende leverandører. Herved opnåede de ligeledes en væsentlig besparelse. Til opgaven blev der dannet et team bestående af en indkøbsansvarlig samt to konsulenter fra 4IMPROVE - en fast mand i Asien samt en mand i Danmark. 4IMPROVE s Transfer model

5 Hurtig og kompetent R&D løsning fra malaysiske leverandører En af Danmarks førende virksomheder og underleverandør indenfor medicinske produkter, havde af en amerikansk kunde fået til opgave at udvikle og producere næste generation af et af deres hovedprodukter. Formålet var en kraftig opdatering af design, funktionalitet samt at kunne introducere produktet til en lavere salgspris på markedet. For at kunne imødekomme kundens krav til produktpris, var den danske virksomhed nødsaget til at løse opgaven med en stor involvering af leverandører i lavtlønsområder. Fokus blev rettet mod Asien. Virksomheden havde i tidligere projekter arbejdet sammen med leverandører i Asien og havde gode erfaringer med derfra. Virksomheden opstillede følgende målsætninger: Lavere produktpris i forhold til en dansk/ europæisk supply chain. R&D processen skulle gennemføres med assistance fra asiatiske leverandører til aftalt tid. Uændrede logistikkrav. Kvalitet i henhold til kundens krav og specifikationer. Som et led i at gennemføre opgaven, blev der etableret et team bestående af en projektleder, konstruktionsspecialister, en indkøber og kvalitetsmedarbejdere fra virksomhedens side; en projektleder og en indkøber fra 4IMPROVE, samt tekniske repræsentanter fra de malaysiske leverandører. Teamets sammensætning var grundlaget for projektets succes. 4IMPROVE fungerede som brobyggere mellem Danmark og Asien, således at leverandørerne blev udviklet til at kunne levere hurtige og kompetente løsninger. 4IMPROVE s medarbejdere sikrede endvidere, sammen med leverandørerne, at disse blev udviklet til at levere montageklare produkter. 4IMPROVE var ansvarlig for: 1. At finde og udvælge egnede leverandører i Asien med fokus på R&D- og produktionskompetencer. 2. At forhandle de rigtige forretningsparametre på plads med leverandørerne, således at målsætningen for projektet kunne realiseres. 3. At kvalificere og godkende leverandøren til R&D opgaven og den efterfølgende produktion. 4. At fungere som brobygger mellem Danmark og Malaysia. Projektet blev gennemført med fem nye leverandører. Alle leverandører var placeret i Malaysia, og dette medførte en klar fordel i forbindelse med opfølgning og vedligehold af relationerne til leverandørerne. Samlet set blev der gennemført en væsentlig besparelse samt etableret en solid supply chain mellem Asien og Danmark. 4IMPROVE håndterede samspillet med alle leverandørerne - både i første og andet led - indtil der var opnået stabile leverancer mellem Asien og Danmark. I selve opfølgningsprocessen sikrede 4IMPROVE, at leverandørerne leverede til den aftalte tid, at kvaliteten blev som aftalt, samt at priserne levede op til de i kontrakten aftalte reduktioner. Typisk pay-back profil for udvikling af produkt med asiatiske leverandører

6 Fra decentralt indkøb til globalt strategisk indkøb En virksomhed der fremstiller personlige plejeprodukter, vaske-, rengørings- og opvaskemidler til dagligvarekæder i Skandinavien, stod med en massiv udfordring omkring forbedring af bundlinjen i en tid med markant stigende råvarepriser: Det seneste år er prisen på vore mange råvarer steget ekstraordinært meget som følge af de stigende oliepriser fra 5% på nogle varer og op til 70% på andre. (Anders Thostrup, Adm. Direktør) Virksomhedens indkøbsfunktion var indtil efteråret 2007 decentral organiseret, med indkøb fordel på virksomhedens tre fabrikker i Danmark. Den store økonomiske udfordring især på råvaresiden betød, at man var nødt til at gentænke måden man strukturerede sit indkøb på og derfor initierede virksomheden et globalt strategisk indkøbsprojekt. Succeskriteriet for projektet var at opnå markante besparelser på indkøbet, at løfte indkøbsprocessen til et strategisk niveau, og at opnå dette uden at skulle ansætte flere medarbejdere. 4IMPROVE var ansvarlig for udarbejdelse og implementering af en ny strategisk indkøbsmodel, som skulle understøtte den globale udfordring på materialemarkedet samt opgradere virksomhedens indkøbsfunktion til strategisk indkøb. Med en høj grad af involvering af virksomhedens medarbejdere blev der gennemført et fire måneders intenst indkøbsoptimeringsforløb. Det indebar en segmentering af indkøbsporteføljen, udarbejdelse af strategier og handlingsplaner for de forskellige segmenter og en restrukturering af indkøbsorganisationen, indkøbsprocesserne og hele samspillet med de øvrige dele af organisationen. Resultaterne var mange. Der skete en centralisering af den strategiske indkøbsfunktion for at sikre en mere struktureret tilgang til leverandørerne, samt at der rent faktisk blev arbejdet med strategisk indkøb. Det vil sige: Aktiv søgning af nye indkøbsmarkeder og leverandører Leverandør forhandlinger Pleje af leverandørrelationer Projektet har resulteret i en gennemgribende forandring af virksomhedens tilgang til strategisk indkøb og en målrettet kompetenceudvikling ved træning på jobbet. Begge dele betyder i sidste ende, at virksomheden i dag står stærkere i den globale konkurrence. Virksomheden anslår, at effekten af projektet har bidraget til en forbedring af bundlinjen med 20%, Forandringerne blev gennemført uden at ansætte flere ressourcer, men blot ved at omprioritere og optimere en række mere rutineprægede opgaver. Virksomheden benyttede 4IMPROVE s kompetencer og herigennem fik de åbnet op for markedet i Asien og køber nu i flere tilfælde direkte hos leverandører i Asien.

7 Asiatisk supply chain sikrer realisering af forretningspotentiale En større dansk elektronikvirksomhed var i gang med at udvikle et nyt produkt, hvortil der var store forventninger. Alle produktets designelementer og funktionalitet var allerede udviklet, men konstruktionsopgaven, produktionsprocessen og hele den bagvedliggende forsyningskæde var endnu uafklaret. Produktet indeholdt flere nøgleteknologier, satte store krav til overflader og funktionalitet og var underlagt en aggressiv prissætning. Således skulle projektet fra starten indeholde en lavtløns supply chain med en leverandør, som både kunne gennemføre konstruktionsprocessen og varetage den efterfølgende produktion. Økonomimodeller viste, at alle forretningsmodeller hvor konstruktion og produktion foregik i Europa, ikke kunne overholde kravene til en aggressiv produktpris samt et stramt udviklingsbudget. Opgaven gik derfor på at undersøge, om der var mulige leverandører i Asien, som kunne løfte opgaven og indgå i en prismæssigt konkurrencedygtig forsyningskæde. Følgende succesparametre blev opstillet: 1. Produktpris skulle fastholdes i henhold til den etablerede forretningsmodel. 2. Konstruktionsopgaven skulle gennemføres lokalt i Asien med assistance fra virksomhedens design- og projektmedarbejdere. 3. Produktkvalitet i henhold til kundens krav og specifikationer. Virksomheden etablerede et internt projektteam og koblede sourcing kompetencer fra 4IMPROVE på. Teamet skulle finde og udvælge én leverandør til opgaven samt udarbejde det nødvendige kontraktmateriale. 4IMPROVE var ansvarlig for at: finde og udvælge egnede underleverandører i Asien med fokus på konstruktions- og produktionskompetencer, I samarbejde med virksomheden at kvalificere og godkende leverandøren til konstruktionsopgaven og produktionen, forhandle forretningsparametre på plads, herunder udarbejde og forhandle projekt- og servicekontrakt, følge op på alle aftalte projektaktiviteter hos leverandøren og underleverandører samt overholdelse af leveringsterminer. overvåge produktpris og konstruktionsbudget hos leverandøren og underleverandører. I samarbejde med en leverandør i Malaysia blev opgaven gennemført, produktprisen blev holdt på et væsentlig lavere niveau målt i forhold til Europa. Virksomhedens målsætning var nået og produktet kunne lanceres. Den avancerede konstruktionsproces blev gennemført med stram styring og opfølgning overfor leverandøren. 4IMPROVE s 3rd Party Purchase Model realiserer forretningspotentiale

8 4IMPROVE er et jysk forankret konsulenthus, som har stor erfaring inden for bl.a. følgende områder: Gennemførelse af forandringsprogrammer, bl.a. indenfor Lean Indkøbsoptimering Sourcing i Asien Styringskoncept Supply Chain Strategi Activity Based Costing Kapitalfrigørelse gennem lageranalyse og optimering Vores konsulenter har alle en solid højere uddannelse, kombineret med flere års praktisk arbejde fra ansvarsfulde lederstillinger i erhvervslivet. 4IMPROVE arbejder primært for danske virksomheder og deres internationale datterselskaber. Kundebasen indeholder store såvel som mindre virksomheder, regionale og nationale virksomheder, herunder mange af dansk industris traditionelle kronjuveler. 4IMPROVE arbejder ud fra overbevisningen om: 1. at langvarige, ærlige og tillidsskabende kunderelationer er vigtigere end kortsigtede smarte løsninger 2. at kundens involvering i opgaveløsningen er vejen til holdbare løsninger og effektiv implementering 3. at den gode løsning er tilpasset den specifikke situation og den enkelte virksomhed 4. at gode løsninger skabes med udgangspunkt i professionalisme og stor faglighed 5. at det er vigtigt at kende egne styrker og begrænsninger 6. at den gode løsning skaber værdi for kunden på lang sigt, men at det kan være nødvendigt at prioritere en løsning med værdi på kort sigt. Står din virksomhed med en udfordring, i stil med den vi her beskriver, så ring gerne og få en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Venlig hilsen Hedeager Århus N Danmark Telefon IMPROVE Sdn Bhd Suite 14.02C Menara Boustead No. 39, Jalan Sultan Ahmad Shah Penang Malaysia Telefon

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik

Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

CASE- SAMLING. 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Case- samling 1

CASE- SAMLING. 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Case- samling 1 CASE- SAMLING 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling Case- samling 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN OTTE FORTÆLLINGER OM KOMP- AD... 3 1: FRA PAPIR TIL DIGITALT FÆLLES FORUM... 4 2:

Læs mere

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen mangfoldighed og vækst

innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen mangfoldighed og vækst innovation vækst branding frontrunner i dag rollemodel i morgen 2/9 intro Intro No budget forretningsudvikling De danske firmaer, der i dag performer bedst, er typisk fremsynede virksomheder, som kontinuerligt

Læs mere

KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER

KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER 1 En del af Dansk Industri Forord Kvalitet, professionalisme og etik Af branchedirektør Susanne Andersen, Dansk Management Råd Det er, hvad der karakteriserer

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen

The most comfortable place on earth. ECCO i et teknologihistorisk perspektiv. Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen The most comfortable place on earth ECCO i et teknologihistorisk perspektiv Marianne Toft Pedersen Nadja Lund Jeppesen Teknologihistorie Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse Din næste uddannelse i salg, marketing og ledelse Åbne uddannelser Virksomhedstilpasset uddannelser Konferencer Business Danmark Uddannelse Akademiuddannelser Faglig coaching Velkommen Aldrig har så mange

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

OUTSOURCING 5TIP CLOUD COMPUTING - FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL I DAG. Nr.9/Marts 10

OUTSOURCING 5TIP CLOUD COMPUTING - FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL I DAG. Nr.9/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.9/Marts 10 OUTSOURCING 5TIP MERE EFFEKTIV VIRKSOMHEDSDRIFT FOTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX Global outsourcing Har du gjort dit hjemmearbejde, kan du opnå store

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

Sådan går det med SCM i 2011

Sådan går det med SCM i 2011 Supply chain management Sådan går det med SCM i 2011 Der bliver rusket godt op i virksomhedernes forsyningskæder i disse år. Krise, klima, globalisering, hyperkonkurrence, teknologiudvikling, voksende

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

partnerskaber Strategiske Jeres guide til innovativt samarbejde i fødevareklyngen

partnerskaber Strategiske Jeres guide til innovativt samarbejde i fødevareklyngen Strategiske partnerskaber Jeres guide til innovativt samarbejde i fødevareklyngen STRATEGI PROFESSIONALISME OG PARATHED SCREENING OG FACILITERING OPFØLGNING AFTALER OG KONTRAKTER SAMARBEJDET INNOVATION

Læs mere