Port of Aalborg Company profile

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Port of Aalborg Company profile"

Transkript

1 Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde

2 AALborg HAvN LogiSTiK A/S CompANy profile Danmarks intelligente havn Erhvervspark og transportcenter Stærk på logistik og samarbejde Danmarks bedst planlagte havneområde Aalborg Havn er det nordlige Danmarks trafik- og logistikcenter og med direkte betjening via skib, lastbil og jernbane koblet op på det globale transportnet. Fra havnen er der en times sejlads til Kattegat, 5 km til Aalborgs centrum og 20 minutters transport til Aalborg Lufthavn med de mange internationale afgange. i Danmarks intelligente Havn knyttes viden og service på logistikken. i samarbejde med CELog, Center for Logistik på Aalborg universitet, herunder netværket Smartlog, udvikler Aalborg Havn Logistik A/S konstant forretningsgange og logistikløsninger for at optimere rammer og løsninger, der skaber merværdi. Aalborg Havn udvikles og administreres af en dynamisk organisation fra domicilet Langerak 19 i Østhavnen. værdiskabelsen er baseret på den nyeste viden og forskning - og går hånd i hånd med udviklingen af samarbejdsrelationer, så de fælles ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for havnen, omgivelserne, havnens virksomheder, kunder og samarbejdspartnere. Aalborg Havn Logistik A/S er miljøcertificeret efter iso Den dokumenterede miljøindsats er én blandt mange kompetencer, der indgår i den løbende forretningsudvikling til gavn for havnens kunder og lejere. Et af målene er at blive Co2 - neutrale, bl.a. via et nyopført solcelleanlæg, der årligt præsterer ca kwh - og sparer miljøet for ca. 44 tons Co2. Anlægget benyttes samtidig til forskningsformål af Aalborg universitet. Danmarks bedst planlagte havneområde er beliggende udenfor byen på de åbne vidder - med plads til langsigtet udvikling. udover de kajnære faciliteter ejer Aalborg Havn 4,2 mio. m2 erhvervsarealer i baglandet, hvor infrastrukturen er tæt knyttet til motorvej E45. Næsten 100 virksomheder har allerede etableret sig i det attraktive område, heraf omkring halvdelen på de kajnære arealer. Aalborg Havn er et aktivt og rationelt led i den enkelte havnekundes logistikkæde; et knudepunkt for alle typer gods og alle former for transport med skib, lastvogn og jernbane - med Nordic Transport Centre, integreret i det samlede servicetilbud, der også rummer bl.a. Danske Fragtmænds terminal og lagerhotel. Sammen med de private havne Aalborg portland A/S og vattenfall A/S er Aalborg Havn i dag Danmarks 5. største havnesystem målt på samlet godsmængde. Aalborg Havn er samtidig Europas eneste basishavn for grønland - med ugentlig forbindelse til grønland - i direkte forlængelse af det globale container netværk via feederruten rotterdam - Aalborg - göteborg. Containerterminalen på Aalborg Havn har kapacitet til håndtering af containere årligt. Fra den specielle projektkaj udskibes løbende offshoreinstallationer og vindmøller, håndteret af alle former for materiel. BULKTERMINAL PROJEKTKAJ NORDHAVNEN OLIEHAVNEN CONTAINERTERMINAL MULTIGODSTERMINAL DDo Copyright Cowi KRYDSTOGTKAJEN ERHVERVSPARK 2 3

3 DANmArKS intelligente HAvN STærK på LogiSTiK og SAmArbEjDE Containere Stykgods Adgang til det globale containernetværk Transportløsninger til lands, vands og i luften Som containerhavn er Aalborg Havn præget af vækst og har et næsten ubegrænset udviklingspotentiale. grundlagt på Nordatlanten med royal Arctic Line som den store drivkraft. Senest udvidet med ny feederrute, Aalborg - rotterdam, som giver de jyske virksomheder ugentlig adgang til/fra hele verden. blot 5 km fra motorvejsnettet. Aalborg Havn er det naturlige godsknudepunkt for konkurrencedygtige transportkæder mellem Nordatlanten, Norden, Østersøområdet og det øvrige Europa. vi har alle faciliteter og terminaler til oplagring og håndtering af stykgods, tilsat professionelle transportaktørers varierede udbud af kombinerede løsninger til lands, til vands og i luften. Danske Fragtmænds terminal i Østhavnen er direkte tilkoblet jernbanenettet og tæt på motorvejsnettet. Aktiviteterne bakkes op af Aalborg Havn og havnens samarbejdspartnere med moderne faciliteter for håndtering af op til containere årligt. bl.a. stort lagerhotel tilknyttet fragtmændenes distributionssystem blot 100 meter fra containerterminalen, m2 areal til håndtering og oplagring af containere samt m3 køle- og frysekapacitet. på stykgodsstrækningerne i Centralhavnen og Østhavnen losses og lastes alle typer af stykgods døgnet rundt. Fra produktionsstål og belægningssten til træ og byggematerialer. Store stykgodsmængder pakkes i containere til hele verden, heraf en stor del til grønland. på havneområdet er der alle former for containerservices, toldoplag for gods fra lande udenfor Eu samt veterinær kontrolstation, border inspection post, reperation og vedligehold, rengøring og vask, pre Trip inspection af reefer containere og 500 reefer plugs. på Aalborg havn er der mulighed for oplagring af farligt gods. Aalborg Havn er en havn af national betydning og et betydende transportcenter i det europæiske transportnetværk. med eget toldoplag og en samlet pakhuskapacitet på m2, m3 køle/frysekapacitet og udendørs opslagspladser. Dry/Liquid Bulk Projektlast Værditilvæksten starter ved kajkanten Power til tunge og uhåndterlige opgaver Aalborg Havn er en af Danmarks travleste for losning og lastning af tør og flydende bulk. Effektive terminalanlæg i Nordhavnen, Centralhavnen, Østhavnen og oliehavnen servicerer skibe i alle størrelser 24 timer i døgnet med håndtering af olie, benzin, ethanol, mineralske og vegetabilske olier, korn- og foderstoffer, sten, grus, gips, salt... you name it. Aalborg Havn råder over alle faciliteter og anlæg til effektiv håndtering af tør og flydende bulk. også indendørs og udendørs oplagring i siloer, pakhuse og lagre samt store udendørs oplagspladser. vi starter værditilvæksten allerede ved kajkanten og tilbyder screening, pakning og håndtering frem til videre distribution, herunder lagerstyring, vejer- og målerfaciliteter samt inspektion og kvalitetskontrol. Aalborg Havn A/S driver port of Aalborg Tank Store ApS og samarbejder med en række internationale oliefirmaer. Alle fast tilknyttet til oliehavnen, der opfylder alle internationale krav til miljø- og terrorsikring. 4 Aalborg Havn er Danmarks suverænt stærkeste havn for transportløsninger til sværindustriens tunge og komplekse konstruktioner. med forstærkede kajanlæg og Strongpoints med tilladt tryk på op til 44 tons/m2, en heavy duty maskinpark til håndtering af tungt gods og enorme friarealer tæt på det europæiske motorvejs- og jernbanenet er området ved Østhavnen den optimale placering for de tungeste produktionsvirksomheder. Aalborg Havn Logistik A/S er Stærk på samarbejde og logistik og indgår i fleksible løsninger, tilpasset det aktuelle behov. Fra etablering af produktionsfaciliteter tæt på kajkanten til udlejning af arealer for midlertidig oplagring af projektgods. Fra indskibning af stål til udskibning af de færdige konstruktioner. F.eks. brosektioner og platforme fra bladt industries A/S og møllevinger fra Siemens wind power A/S. En af de senere års store projekt-udskibninger er 111 stålfundamenter fra bladt industries og tilhørende møllevinger fra Siemens til Anholt Havmøllepark. 5

4 DANmArKS intelligente HAvN STærK på LogiSTiK og SAmArbEjDE Erhvervspark Facility management Aalborg Havn har plads til udvikling Aalborg Havn er ikke bare et moderne multimodalt transportcenter. Det er også Danmarks bedst planlagte havneområde med et fremtidsdimensioneret bagland af etableringsarealer. Et 4,2 mio. m2 stort erhvervsområde med et ubegrænset udviklingspotentiale i direkte forlængelse af transportnettet. Hele området er godkendt til modulvogntog og tæt på motorvejen. Danske Fragtmænds terminal og andre betydende terminaler og områder er direkte tilkoblet jernbanenettet. Det er samtidig Nordjyllands eneste havnenære areal for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og en byggehøjde på op til 100 meter. Serviceprovider for havnens virksomheder Plug-and-play facility service En lang række spændende virksomheder har allerede etableret sig på Aalborg Havns erhvervsarealer, bl.a.... Aalborg Havn tilbyder et plug-and-play koncept til de virksomheder, der ønsker at etablere sig i havnens område. Nye skræddersyede faciliteter med tilhørende infrastruktur- og logistikløsninger kan leveres klar til indflytning og med tilbud om en lang række facility services, som blandt andet omfatter: it- og telefonløsninger kantineordning -central eller catering rengøring mødefaciliteter fitnesscenter og sundhedshus affaldshåndtering snerydning og græsslåning Nye virksomheder kan etablere sig som ejer eller lejer med kort varsel, da de nødvendige forudsætninger er opfyldt i forhold til udnyttelse af de ledige arealer. Erhvervsparken ved Østhavnen henvender sig således ikke blot til havneorienterede samarbejdspartnere, men alle virksomheder med ønske om en placering tæt på kombinerede transportløsninger. Knap 100 virksomheder har allerede etableret sig og der er plads til endnu flere - i alle størrelser og alle brancher, fra kontorer til stålvalseværker. Aalborg Havn Logistik A/S tilbyder endvidere rådgivning omkring miljøcertificering for havnens virksomheder. Teknik og Miljø Ingeniørkompetencer, udstyr og know how Aalborg Havn s tekniske afdeling har årtiers erfaring og know how i søopmåling og oprensning. vi håndterer Aalborg Havn s egne projekter, Fjordudvalget (Aalborg portland, vattenfall og Aalborg Havn) og andre private og offentlige virksomheder med ansvar for etablering og vedligehold af bundforhold. Fra sejlrender og havne til mindre kanaler og åløb. Fra planlægning, rådgivning, myndighedsbehandling, bundprøver, tilsyn og overvågning af vandkvalitet til dokumentation, oprensning og placering af sediment. Aalborg Havn har egne opmålerfartøjer, ingeniører, moderne gps- og multibeam udstyr, som sikrer præcise og dokumenterede målinger, volumeberegninger og kort. Bæredygtig miljøpolitik Aalborg Havn arbejder for en bæredygtig udvikling. vores mål er at blive Co2 neutrale og har bl.a. opført et af Nordjyllands største solcelleanlæg med en produktionskapacitet på ca kwh. Anlægget sparer årligt 44 tons Co2 og benyttes også til forskning af institut for Energiteknik på AAu. 6 vore servicekoncepter omfatter endvidere rådgivning, projektledelse, tilsyn og dokumentation samt assistance ved myndighedsbehandling indenfor havnekonstruktion, insfrastruktur, etablering af veje og pladser samt miljøledelse og miljøgodkendelse efter iso Det Norske veritas har certificeret Aalborg Havn Logistik A/S miljøledelsessystem efter iso

5 Aalborg Havn tror på vidensdeling - og vi deler gerne... De aktive netværk Aalborg Havn Logistik A/S er aktiv i opbygningen og driften af en række netværk med særlige interesser inden for transport og logistik: HubNorTH - wind power Development & production Centre. HubNorth profilerer det nordlige Danmark som center for vindenergi. hubnorth.dk ArCTiC business NETworK udbygger det erhvervsmæssige samarbejde mellem grønland og Nordjylland. arcticbusinessnetwork.com SmArTLog handler om smarte og intelligente logistiske løsninger. Netværket er forankret ved CELog på AAu. smartlog.aau.dk NorDjySK TrANSporTKLub som udviklings-, viden- og debat forum. Aalborg Havn A/S er foreningens sekretariat. nordjysktransportklub.dk ErHvErvSNETværK Et samarbejde for virksomheder i Aalborg Øst. Arbejder for udvikling af områdets infrastruktur. nv9220.dk Fakta om Aalborg Havn Danmarks 5. største havnesystem Europas eneste basishavn for Grønland Transportcenter 5 km fra motorvej E45 15 km til Aalborg Lufthavn 10,4 m vanddybe 7 km kajstrækning 44 tons/m 2 tilladt tryk på strongpoints m 3 flydende bulk kapacitet Containerkapacitet op til containere 500 reeferplugs m 2 bygninger m 2 pakhuskapacitet m 3 køle/frysekapacitet 4,2 m 2 erhvervsarealer, heraf 1,8 mio. m 2 ledigt Miljøcertificeret efter ISO Solcelleanlæg på ca kwh - stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Logistik A/S Langerak 19 DK-9220 Aalborg Øst Tlf Fax:

Aalborg Havn - Profilbrochure

Aalborg Havn - Profilbrochure 13.106 - CASE/september 2013 Side 1 af 5 Aalborg Havn - Profilbrochure Opgaven: Brochureopdatering Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde Side 2 af 5 AALborg HAvN LogiSTiK A/S

Læs mere

Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland

Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Nordjylland Aalborg Havn - en dynamo i Nordjyllands erhvervsudvikling 2 3 Claus Holstein Adm. direktør Aalborg Havn A/S Aalborg Havn er en markant økonomisk

Læs mere

The intelligent EU baseport

The intelligent EU baseport 12.216 - CASE/januar 2013 Side 1 af 5 Opgaven: Udarbejdelse af brochure til profillering af som base og samarbejdspartner for olie- og mineselskaber med interesse i den grønlandske undergrund. PORT OF

Læs mere

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE

Her udvider havnene. Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år DANSKE HAVNE Titel: Her udvider havnene Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende

Læs mere

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde Version 2.0 / 2015 Strategi Strategi Rapport - stærk på logistik og samarbejde AALBORG HAVN - STRATEGI RAPPORT 2015 Vision vil styrke udviklingen af stærke byer og regioner Den intelligente havn har tre

Læs mere

Intelligent Havn Smart By

Intelligent Havn Smart By N o 32 Vinter 2014 transport Aalborg Intelligent Havn Smart By Læs også om: Krydstogtsucces BusinessAalborg flytter ind Samarbejde om miljøjura Nyt trafiksystem Aalborg Havn - stærk på LOGISTIK OG samarbejde

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde

Center for Logistik og Samarbejde N o 30 Sommer 2014 transport Aalborg Center for Logistik og Samarbejde Læs også om: Supercykelsti til havnen Forskning i samspil Europas bedste havne Konkurrencedygtig feederline Aalborg Havn - stærk på

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Når der kommer et skib!

Når der kommer et skib! Når der kommer et skib! Eksempler på erhvervsaktiviteter i forbindelse med anløb af skibe i danske havne. Skibstrafik medfører mange forskellige erhvervsaktiviteter på havnen. Det skaber omsætning og indtjening

Læs mere

Godstransport på rette spor

Godstransport på rette spor N o 35 Efterår 2015 transport Aalborg Godstransport på rette spor Læs også om: Ny mand i BLAEST Danske Fragtmænd udvider Lokalt certifikatkontor letter eksporten Store energibesparelser på havnen Aalborg

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI) Regional

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa

Europas bedste havne. Den 1.-3. april 2014 i Grenaa Havnepolitisk Havnekonference redegørelse 2014 Europas bedste havne Den 1.-3. april 2014 i Grenaa E U R O P A S B E D S T E H A V N E Europas bedste havne Havnepolitisk Redegørelse 2014 Danske Havne 2014

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

One-stop logistics. at skabe øget værdi til hele kæden. Foto: Stig-Âke Jönsson

One-stop logistics. at skabe øget værdi til hele kæden. Foto: Stig-Âke Jönsson One-stop logistics at skabe øget værdi til hele kæden Foto: Stig-Âke Jönsson Frode Laursen førende i Norden Frode Laursen har gennem det sidste årti udviklet sig fra at være en mindre, national logistikudbyder

Læs mere

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1 Værktøjskasse for miljøledelse Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne 2014 DANSKE HAVNE 1 1 Danske Havne Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf.: 3370 3137 www.danskehavne.dk

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Fra olie til vind Flere traditionelle olie- og gasvirksomheder

Fra olie til vind Flere traditionelle olie- og gasvirksomheder HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA Offshore center danmark Vindenergi Havmølleenergi er fremtidens energiform Der planlægges nye projekter overalt langs Europas vestkyst og i Østersøen og mange lande

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Rum til udvikling. Nordjyllands mest attraktive erhvervslejemål Rum til udvikling

Rum til udvikling. Nordjyllands mest attraktive erhvervslejemål Rum til udvikling Rum til udvikling Nordjyllands mest attraktive erhvervslejemål Rum til udvikling Bliv en del af et Vi skaber rum til udvikling. Rum, der indbyder til flyvske og vidtløftige ideer. Til skæve vinkler. Store

Læs mere