CUNECO PROJEKT IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG"

Transkript

1 CUNECO PROJEKT IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

2 Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard, Jan Karlshøj, DTU Byg Kaj A. Jørgensen og Lene Faber Ussing, AAU Institut for Mekanik og Produktion Per Christensen, VIA Horsens Kjeld Svidt (projektleder) og Maria Thygesen, AAU Institut for Byggeri og Anlæg Med på sidelinjen: Hugo Søndergaard Nielsen, SDU Lisbeth Lindbo Larsen, Center for Diplomingeniøruddannelse, DTU

3 Projektplaner: Hvilke målsætninger og oprindelige planer var der for vores delprojekt De tunge ingeniørfaglige discipliner De analytiske fag Analyser og simuleringer af bygningskonstruktioner vedrørende energi, indeklima, bæredygtighed, statik/fem, stabilitet, bygbarhed, vind, evakuering, tilgængelighed, økonomi, planlægning og styring af byggeriet, økonomiske gevinster ved BIM mm.

4 Nedslagspunkter i proces (fase A-C), informationer (6 faglige spor), bygning og produkter Fase A - Programmeringsfase med analyse, planlægning og designudbud Fase B - Projekteringsfase med forslag, hovedprojekt og projektmateriale Fase C - Udførelsesfase med entrepriseudbud, aflevering, 1- og 5-års eftersyn I noget mindre omfang: Fase D - Drift og vedligehold Af de anførte 6 faglige spor berører projektet primært Spor 3 - Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber Spor 5 - Informatik (bim), formidling, dataudveksling og -arkivering Men i nogen grad også Spor 4 - Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø

5 Projektforløbet: Aktiviteter og samarbejder gennemført i delprojektet? Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse AAU Mekanik og Produktion: Prisberegning/kalkulation. AAU Byggeri og Anlæg: Konstruktion, Energi og indeklima. DTU: Informationsudveksling, Energi og indeklima, Kalkulation. VIA: Konstruktion, workshop. Klarlægning af hvad der arbejdes med indenfor de enkelte områder Sammenholdt dette med cunecos arbejde Udvalgt fokusområder, som er tilrettet cunecos stade Sikre dækning på høringer fra mindst et medlem i gruppen Arbejdsmetode: Skype-møde to gange om måneden. Fælles dokumenter i Google Docs

6 AAU Byggeri og Anlæg: Konstruktion, Energi og indeklima. Informationsudveksling mellem faglige discipliner. CAD-fagmodeller og analysemodeller indenfor de enkelte discipliner. Indeklima og energi Termisk, atmosfærisk, visuelt, akustisk indeklima Energirammekrav til bygningen Dimensionering af varmeanlæg (af ovenstående udvælges afgrænsede cases) Bærende konstruktioner Fokus på f.eks. søjle-bjælke system. Kan CCS hjælpe med at holde styr på typer og individer på tværs af arkitekt-cad-model, konstruktions- CAD-model og konstruktionsanalysemodel

7 Eksempel: Bærende konstruktioner Bærende bjælke i CAD-model før og efter analyse og redesign i konstruktionsanalyseprogram. Kan egenskaber overføres fra CAD-model til analysemodel og retur (maskine til maskine)? Kan CCS støtte processen?

8 AAU B&A: Konstruktion, Energi og indeklima. Gennemført indledende undersøgelser af mulige indsatsområder gennem interviews med kolleger. Afholdt koordinerende møder med øvrige projektdeltagere Igangsat introduktion af CCS-tankegangen for en underviser på konstruktionsområdet. Igangsat introduktion af CCS-tankegangen for undervisere på energi-og indeklimaområdet. Startet dialog op om klassifikation af analysemodeller med undervisere på energi-og indeklimaområdet. Der er arbejdet med implementering i kurset IT-støttet samarbejde og Digitale Modeller, som har ca. 60 studerende på 4. semester af bygningsingeniøruddannelsen i foråret En kursusgang med introduktion af CCS og øvelser med klassifikation. Video fra cunecos hjemmeside er anvendt. CCS er introduceret i kurset Informationsteknologi og Bygningsmodellering, som har ca. 50 studerende fra uddannelserne cand.scient.techn i hhv. Byggeledelse og Bygningsinformatik samt civilingeniør i Byggeledelse i foråret Efterår 2013: cand.scient.techn specialestuderende i Bygningsinformatik informeres om cunecos aktiviteter. CCS omtales i større eller mindre grad i 7 kandidatspecialer, som er afsluttet januar 2014.

9 AAU Mekanik og Produktion: Prisberegning/kalkulation Kandidatspeciale - BIM mængdeudtræk og kalkulation Der er udarbejdet et Abstract til et paper Building Information Model Based Quantity Surveying

10 DTU: Informationsudveksling, Energi og indeklima, Kalkulation. Der er afholdt forelæsning om Cunecos standarder af undervisere fra DTU og en inviteret indlægsholder fra Cuneco. De studerende har skullet løse konkrete opgaver omkring brug af klassifikation og gennem udarbejdelse af rapporter beskrive hvordan og i hvilke situationer Cunecos standarder kan benyttes. CCS er introduceret på alle CAD/BIM kurset CCS er anvendt, i 11031, BIM 1 for ca. 100 studerende Anvendt betyder rullet ud på alle relevante opgaver i kurset. Objektklassificerende pog typeidentifikation, mindre faglig anvendelse, eksempel prisberegning: SfB.

11 11031 opgave 13 Opgave 13 Rapport: Indhold: Byggebranchen står nu overfor 3 væsentlige udfordringer. 1. At få noget indhold i strukturerne, det være sig værdilister for egenskabsdata, objekt- og egenskabsspecifikation for de enkelte informationsniveauer fordelt på fag m.m. 2. At finde anvendelse for standarderne i de daglige processer internt og eksternt ved udveksling. 3. At få CCS implementeret i byggeprojekter via sektorens virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner.

12 11031 opgave 13 Opgave 13 Rapport: Indhold: Rapporten skal beskrive Jeres bud på de 2 sidste punkter. Det første punkt skal løses af specialister indenfor de forskellige arkitekt- og ingeniørdiscipliner og er derfor ikke aktuelt her. Vi kan stille Jeres besvarelse op i to spørgsmål: A. Hvad kan man anvende CCS til? B. Hvordan får man implementeret det?

13 11031 opgave 13 Opgave 13 Rapport: Ad. 1. Hvad kan man anvende CCS til Flette BIM hovedaktiviteter med Temaer/opgaver på kurset. Hvordan kan CCS bidrage til rationalering af disse hovedaktiviteter Lav en matrice til differentiering mellem CCS standarder og aktiviteter/kursusopgaver Lav en afgrænsning, udvælg CCS standarder aktiviteter.

14 11031 opgave 13 Opgave 13 Rapport: Ad. 1. Hvad kan man anvende CCS til Flette BIM hovedaktiviteter med Temaer/opgaver på

15 Undervisning: Hvilke konkret undervisning, undervisningsmateriale og lærervejledninger eller udredninger har i udarbejdet som resultat af jeres delprojekt? Flemming Vestergaard, DTU Struktur for afrapportering kunne tage udgangspunkt i matricen?

16 VIA: Konstruktion, workshop På Ingeniøruddannelsen i Horsens er der i løbet af projektperioden koblet to undervisere på, ud over Per Christensen som koordinerer projektet. De to kollegaer Katrine Steenbach og Adrian Daniel McCreadie varetager hhv. Revit introduktionsdelen og Statikundervisningen herunder diverse software applikationer. Der arbejdes løbende med udvikling af undervisningsmateriale på CUNECOS standarder i samarbejde med Bygningskonstruktøruddannelsen på stedet. I forbindelse med indeværende projekt er der ligeledes opstartet et udviklingsarbejde på et fælles forløb mellem ingeniøruddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen, hvor der tiltænkes et tværfagligt projektsamarbejde omkring CUNECOS Standarder mellem fagområderne Arkitekt og konstruktionsingeniør. Forløbet udvikles til opstart i efteråret 2014 og afrapporteres løbende med relevante status i.f.m. Indeværende projekt. Derudover deltager VIA Horsens i indeværende projekt med afholdelse af CUNECO relevante workshops, hvor der i videst mulige omfang optages og distribueres viden deling fra OCW-platformen

17 Generelle aktiviteter Flere fra gruppen har medvirket i et "Startkursus" hvor Cuneco havde sammensat et to-dagskursus, hvor der i begrænset omfang deltog projektdeltagere fra Cunecos udviklingsprojekter Afholdt koordinerende møder med øvrige projektdeltagere-ca. hver 2. uge.

18 Udfordringer På flere uddannelser er klassifikation ikke i forvejen en del af pensum, og det er ikke et fokusområde hos undervisere indenfor de enkelte fagdiscipliner. Alle undervisere har skullet bruge tid på et kompetenceløft eller en opdatering, da Cunecos standarder ikke lå klar til afprøvning, men har udviklet sig gennem projektperioden og flere er fortsat ikke frigivet i endelige versioner. Der har ikke kun været tale om mindre justeringer, men betydelige ændringer i materialet gennem projektforløbet. Da alle kandidatkurser afholdes på engelsk og en betydelig del af de studerende er udenlandske er der behov for at Cunecos standarder udgives på engelsk og accepteres i andre lande før de får en markant position i undervisningen. Manglende integration i software på nuværende tidspunkt

19

20 Hvilke forslag har I til den fremtidige udvikling, afprøvning og samarbejde om implementering af digitale standarder og værktøjer med baggrund i det behov I har indenfor jeres uddannelsesområde?

21 Hvordan kan vi forsætte indsatsen i BVU*net og på skolerne indenfor jeres uddannelsesområde?

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport om bygherrekrav efter IKTbekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri SBI 2013:21 Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen. UCN Teknologi. Forskning & udviklingsprojekt. Virtual reality - DE DIGITALE DAGE

Bygningskonstruktøruddannelsen. UCN Teknologi. Forskning & udviklingsprojekt. Virtual reality - DE DIGITALE DAGE 1 Bygningskonstruktøruddannelsen UCN Teknologi Forskning & udviklingsprojekt Virtual reality - DE DIGITALE DAGE 2 3 Titelblad UCN - Teknologi, Bygningskonstruktøruddannelsen Porthusgade 6 9000 Aalborg

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Casebeskrivelse DTU Byg Rapport

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering what s in it for me? indhold leder bips nyt 3 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

Case04: BIM hos større entreprenør

Case04: BIM hos større entreprenør Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Case04: BIM hos større entreprenør Casebeskrivelse DTU Byg Rapport SR

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere