Pak Papir LEDER. Nr april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pak Papir LEDER. Nr. 2. 19. april 2013"

Transkript

1 Pak Papir Nr april 2013 LEDER Ønske om mere uddannelse opfyldes Uddannelsesinitiativerne blomstrer inden for branchen. På Skjern Papirfabrik er Per Rindom (foto) en af de medarbejdere, der en gang om ugen deltager i undervisning i it og dansk. Han har fået mere indhold i sit arbejde, og kan løse flere opgaver. På DS Smith Packaging Denmark kan medarbejderne deltage i et nyetableret operatørforløb, som ruster dem til fremtidens krav. Det er glædeligt, at medarbejdere og virksomheder i fællesskab øger mængden af uddannelsestilbud til gavn for begge parter. Behovet er stort, for uddannelse er en vigtig brik til fastholdelse af beskæftigelsen og udvikling af arbejdsmarkedet. På Amcor Flexibles i Horsens har mange medarbejdere fået omlagt deres kost og fået foretaget sundhedstjek. Og 3F Randers rummer nu den eneste rene grafiske brancheafdeling i Danmark efter at 3F Kolding har nedlagt sin grafiske afdeling. Et stærkt parløb i Randers giver resultater. branchebladet for emballage og papir

2 3F Randers rummer den eneste tilbageværende grafiske gruppe i forbundet, men formand Jan Guldmann og faglig sekretær Peter Dyrborg danner tilsammen et stærkt parløb, som engagerer medlemmer og giver optimal støtte til tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Stærkt parløb bag eneste grafiske gruppe i 3F - Ja, så er vi Danmarks største og bedste grafiske gruppe i 3F, siger gruppeformand Jan Guldmann med et smil. Men han skynder sig også at tilføje: - Men desværre også den eneste.! I forbindelse med nedlæggelsen af den grafiske gruppe i 3F Kolding er den grafiske gruppe i 3F Randers den eneste tilbageværende af de fire grafiske grupper, som blev dannet i 2000 i forbindelse med nedlæggelsen af Grafisk Forbund. Igennem alle årene har Guldmann og Dyrborg arbejdet tæt sammen om at skabe de bedst mulige forhold for medlemmerne. Begge har de arbejdet på bølgepapfabrikken Neopac i Randers, og begge har været tillidsrepræsentanter samme sted, inden de begge fortsatte samarbejdet i gruppe- og afdelingsregi. I dag er Jan Guldmann også næstformand i selve 3F Randers med ca medlemmer, og Peter Dyrborg er foruden hvervet som faglig sekretær i 3F Grafisk også kasserermedhjælper i afdelingen. - Vi har haft hele kulturen med fra både DBKF og Grafisk Forbund, som vi har arbejdet med i mange år, siger Peter Dyrborg. - Og det var en speciel kultur med en livlig debat og oftest en mere markant holdning til både det faglige og det politiske, end både SiD og 3F har kunnet mønstre. Det er nu gået meget godt alligevel, fordi medlemmerne takket være den personlige kontakt til os i grafisk gruppe har kunnet bevare den nære forbindelse til deres brancheområde. Her møder de folk, der kender til deres specifikke arbejdsområde og kender de problemer, de oplever på de grafiske arbejdspladser. - De overenskomster, der er knyttet til vores område, er også anderledes og ofte bedre end de øvrige 3F-overenskomster, og vi er i mange tilfælde inspirationskilden til overenskomstforbedringer, men gabet mellem den grafiske overenskomst og de øvrige er ikke så stort mere. Men alligevel er forskellene iøjnefaldende. Bl.a. er der fuld løn under sygdom og barsel i så lang en periode, som andre kun kan drømme om. Det er fordele, der værdsættes, og det er fordele, som er skaffet via den overenskomst, som fagforeningen har forhandlet, præciserer Peter Dyrborg. Udover overenskomstfordelene har den grafiske gruppe i 3F Randers en solidarisk kontingentpolitik, der betyder et væsentligt lavere kontingent for medlemmer ramt af ledighed. Dyrborg og Guldmann deler arbejdet i gruppen ligeligt og dækker hinanden ind. Medlemmerne ringer ofte med problemer eller møder frem på afdelingskontoret med problemer, som tillidsrepræsentanterne ikke umiddelbart kan løse på arbejdspladsen: - Nu er jeg så også blevet næstformand i afdelingen, så vi har vores kalendere fyldt op. Men samtidig arbejder vi sammen med hele 3F-helheden om at skabe en moderne fagforening, som også tager højde for, at en fagforening ikke alene skal tage sig af de faglige elementer, men også give medlemmerne tilbud om eksempelvis kulturelle oplevelser, biografforestillinger, teater og koncerter, siger Jan Guldmann. Jan Guldmann og Peter Dyrborg mener, det er en svaghed for det faglige arbejde, når en 3F-afdeling nedlægger sin grafiske gruppe. Vi kan altid hjælpe medlemmerne Peter Dyrborg: - Medlemmerne må aldrig opleve, at vi ikke kan hjælpe dem. Der skal være en person, der kan bistå straks. Det har vi hele tiden opstillet som et kvalitetskrav. Hvis både Jan og jeg er væk til et møde eller en konference, kan vi altid nås på telefonen, men det er sjældent, at vi er væk på samme tid. Vores 2 Pak & Papir 2 / april 2013

3 Den røde fane fra grafisk gruppe i 3F Randers bliver ofte luftet, når solidariteten skal demonstreres inden for afdelingens område. medlemmer har gennem årene betalt et gruppekontingent, som er højere end de øvrige 3Fgruppers, men til gengæld har de også haft værdien af at have egen gruppe. Medlemmerne har følt, at de har fået noget for pengene, og det er altafgørende. De mange sociale aktiviteter har også været med til at skabe et godt sammenhold mellem medlemmerne, og det har også stor værdi, fordi vi har mange arbejdspladser med få medlemmer og få med mange medlemmer. Meget få af fagforeningens medlemmer er ikke i kontakt med afdelingen i løbet af et år. - Det sørger det store udbud af arrangementer og aktiviteter for. Der er altid et eller andet, der kan interessere medlemmet. De føler et tilhørsforhold, og i langt de fleste tilfælde kan man tage en ledsager med til arrangementerne. Det skaber samhørighed, og vores initiativer smitter også af på aktivitetsniveauet hos de andre grupper. Flere af dem kommer også med tilbud til medlemmerne, som ligner dem, vi tilbyder, siger Jan Guldmann. En skovl er en skovl De to grafiske ildsjæle har arbejdet tæt sammen om det faglige arbejde gennem en lang årrække, og de er ikke blevet trætte af samarbejdet. Tværtimod. - Vi er meget ærlige over for hinanden. Vi går ikke og gemmer på synspunkterne, men kommer frem med dem i det daglige samarbejde. Og så er vi også meget enige om den faglige linje. Med det arbejde, vi har på det faglige område, tilbringer vi også lige så meget tid sammen på jobbet, som vi gør med ægtefæller og familien. Vi taler lige ud af posen og kalder en spade en spade. Vi er aldrig bange for at tage en diskussion, men vi er altid enige om den faglige linje, og netop det parløb, vi har kørt, har betydet gode resultater i det faglige arbejde for medlemmerne. Det er Peter Dyrborg og Jan Guldmann enige om. De har et nært kendskab til stort set alle medlemmer i grafisk gruppe i 3F Randers. De kender de fleste i familierne, og det skaber et optimalt grundlag for den faglige service. - Vi er hverken født eller uddannet til at skulle arbejde med det faglige arbejde, men er blot to kartonnagearbejdere, der er så heldige, at vi er valgt til at arbejde for vores kammerater. Og så er det faglige arbejde blevet en del af vores liv, siger Jan Guldmann. Han og Peter Dyrborg mener, at netop eksistensen af en separat branchegruppe har givet gode faglige resultater. - Mange misunder os, at vi har så tæt kontakt til medlemmerne, for det er selvfølgelig et af problemerne i dag, at der er for lang afstand mellem medlemmer og fagforening. Vi har vores selvstændighed i gruppen, og det giver frihed til at udvikle os, som medlemmerne ønsker det. Tilfredse medlemmer giver aktive medlemmer, og det smitter af på hele afdelingen. - Vi vil ikke være separatister i forhold til andre grupper i afdelingen, så det er ikke sådan, at vi sidder på en bakketop, billedligt talt, og kigger ned på de øvrige grupper i afdelingen. Vi søger også at inddrage dem i initiativerne og lade dem tage ejerskab til gode ideer. Det er en fordel at få løftet ideer fra gruppeniveau til afdelingsniveau. Sådan betragter vi det, siger Jan Guldmann. P P Sidste grafiske gruppe i 3F Da Grafisk Forbund blev opløst i 1999, besluttede man, at bogbinder- og kartonnagearbejderne skulle overføres til det daværende SiD pr. 1. januar Samtidig dannedes fire rene grafiske brancheafdelinger: i København, i Kolding, Vejle og Randers. Disse afdelinger fungerede selvstændigt indtil udgangen af 2004, hvor 3F blev dannet med virkning fra 1. januar Ved samme lejlighed blev den københavnske grafiske afdeling en del af 3F Vestegnen gennem en fusion. I Vejle blev gruppen splittet op i tre - og medlemmerne knyttet til henholdsvis 3F-afdelinger i Horsens, Vejle og Fredericia. Kun Randers og Kolding forblev selvstændige, og da 3F Kolding på efterårsgeneralforsamlingen nedlagde gruppen, er der nu kun én grafisk gruppe tilbage, 3F Randers. 3 Pak & Papir 2 / april 2013

4 Sundt liv og sundt arbejdsliv hænger sammen Fire Amcor-medarbejdere sunder sig med sund mad oven på Peter Faarbæks foredrag. Medarbejderne på Amcor Flexibles i Horsens - herunder de 140 3F ere - fik tilbud om et sundhedstjek. Men først hørte de 3F s Peter Faarbæk fra projektet Ulighed i sundhed fortælle om vigtigheden af at få lagt mad- og livsvaner om og leve livet på en sundere måde. Da lederen af 3F s sundhedsprojekt Ulighed i sundhed, Peter Faarbæk, kan fortælle, at en stor del af de F-medlemmer, der i 2012 deltog i en undersøgelse af sundhedsniveauet, havde stærkt forhøjet blodtryk uden at vide det, giver det et lille gib i forsamlingen, og flere rykker lidt uroligt på stolene. Nogle tænker måske, at de også kan være i farezonen, men det har de nu en chance for at få klarlagt. Peter Faarbæks optræden ved fire fyraftensmøder på Amcor Flexibles i Horsens skal nemlig gerne motivere virksomhedens medarbejdere til at deltage i et frivilligt sundhedstjek, som foregår i arbejdstiden og varer en halv times tid. Emballagevirksomhedens ledelse har besluttet sig for, at medarbejderne skal have mulighed for at få en fornemmelse af, hvordan deres sundhedstilstand er. - Jeg synes, det er et fremragende initiativ, siger tillidsrepræsentant Arne Hoppe, - og jeg kan kun være tilfreds med, at man har inddraget 3F i initiativet. Direktør Jørgen Winther Projektleder Peter Faarbæk, 3F, og TR Arne Hoppe, Amcor (t.v.), krydser klinger med et par sunde gulerodssnacks. Manende resultater fra 3F-projektet Ulighed i sundhed overrasker de fleste deltagere. og projektleder for sundhedsfremme Githa Brydebøl henvendte sig til mig for at høre nærmere om 3F-indsatsen, og gennem Flemming Thuesen i afdelingen kom vi i kontakt med sundhedsprojektet i 3F. Projektleder Peter Faarbæk har gennem fire fyraftensmøder fortalt en stor del af virksomhedens medarbejdere om de erfaringer, der er kommet, efter at 3F s sundhedsprojekt har kørt et par år. Baggrunden var en viden om, at især mændene blandt ufaglærte ikke gider lytte til sundhedsråd. Når forbundet satte projektet i gang, skyldes det, at 3F s medlemmer dør tidligere end akademikerne eksempelvis. Næstformand Jane Korczak, 3F, varetager den overordnede styring af projektet, og hun ser flere perspektiver end det individuelle element i projektet: - Et sundhedstjek kan følges op ved nedsættelse af et lokalt sundhedsudvalg og ved at involvere tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis ansatte i en virksomhed har problemer med f.eks. overvægt, kan man organisere motion inden for arbejdspladsens rammer og derved motivere hinanden, ligesom man kan lave rygeafvænning, kostomlægning m.m. i arbejdspladsens regi, siger 3F-næstformanden. TR er er den gode indgang til projektet I 3F-kampagnens første del tog 70 procent af de ansatte på virksomhederne imod tilbudet om et sundhedstjek. Og det er et meget tilfredsstillende resultat. Jane Korczak mener, at det positive resultat skyldes, at man netop har TR er og AMR er med i projektet. De er den gode indgang til medarbejderne, og motiverer mere, end hvis man blot sender projektet og indbydelsen ud i al almindelighed. Projektleder Peter Faarbæk, 3F, er også positivt overrasket over den store opbakning til sundhedstjekkene. - For fem år siden ville mange have piftet og buh et af initiativet, men i dag er bevidstheden omkring sundhed - også hos mænd - meget større. Der er sket meget på den korte tid, og jeg kan ikke sige, om det skyldes sam- 4 Pak & Papir 2 / april 2013

5 Sådan er et sundhedstjek Sundhedsinstruktøren måler blodtryk, fedtprocent, kolesteroltal, blodsukker og kondition. Tjekket omfatter målinger og kort personlig vejledning om kost, motion og livsstil. Hver enkelt deltager får en mulighed for faglig sparring, hvis man ønsker at ændre sine vaner. Sundhedsinstruktøren kan hjælpe med at sætte realistiske mål for sundheden og motivere til at nå målene. Alle oplysninger opbevares og behandles fortroligt af sundhedsinstruktøren, der ligeledes har tavshedspligt. Hvis arbejdspladsen ønsker en samlet rapport over medarbejdernes sundhedstilstand, bliver det i anonymiseret form, hvor man ikke kan finde tilbage til den enkelte medarbejder. På Amcor Flexibles er det sundhedstjek foretaget af Dansk Firmaidrætsforbund, der anvendes. HR-chef Githa Brydebøl håber på, at rygestopkurserne giver et bedre resultat. fundsdebatten eller vores egen indsats, siger Peter Faarbæk. Fra Peter Faarbæks besøg på arbejdspladserne er det oftest erfaringen, at mændene ikke er motiverede for at vurdere egen helbredstilstand. Mænd bruger den praktiserende læge 30 procent mindre end kvinderne. Men til gengæld er det mændene, der ligger i hospitalssengene i den anden ende af livet. Kvinderne vænner sig til at gå til læge allerede fra puberteten. Når de skal have prævention, og så møder de igen lægen ved graviditeten og som unge mødre. Unge mænd går først til lægen, hvis de fejler noget. Og den indstilling har gruppen af voksne mænd også. På Amcor Flexibles har TR Arne Hoppe ydet en solid indsats for at få kollegerne til at interessere sig for initiativet med sundhedstjekket Det er sundhedsudvalget, der sammen med Githa Brydebøl står for afviklingen af projektet. Githa Brydebøl kan også fortælle, at virksomheden har afviklet sundhedsfremmeaktiviteter inden for bl.a. motion, pausegymnastik, stressforebyggelde, rygestop m.v. Deltagelse og succesrate har været meget varierende. - I forbindelse med rygestop har der været svingende succesrate, siger Githa Brydebøl. - Nogle er stoppet helt, andre er stoppet en kortere periode. Trods en positiv indstilling til at ville holde op, kræver det meget af den enkelte. Én ting er selve kursussituationen, men det er faktisk i den daglige arbejdssituation, det er nødvendigt med støtte fra ikke mindst kollegernes side. Vi er ved at planlægge nye rygestopforløb og vi tror, at vi skal gøre meget mere ud af at etablere solide støttegrupper blandt kollegerne, så der på jobbet er støtte og opbakning at få, når rygetrangen presser sig på. Godt resultat forudsætter behandling Når medarbejderne får konstateret en eller anden lidelse, er det væsentligt, at de også kommer under behandling for den. - Det er ikke nok at tilbyde sundhedstjek og få en række lidelser blotlagt, måske forhøjet kolesteroltal, forhøjet blodtryk eller diabetes, hvis man ikke bagefter fastholder dem i behandling. Det siger professor i forebyggelse ved Københavns Universitet, Finn Diderichsen, til Ugeskrift for Læger. - Man kan selvfølgelig ikke tvinge folk til at følge en behandling. Men der er en tendens til, at det danske sundhedsvæsen resignerer: Herregud, når folk ikke vil, skal vi da heller ikke tvinge dem. Man kunne sagtens være mere opsøgende, og f.eks. skrive eller ringe, når folk ikke dukker op til kontrol, mener Finn Diderichsen. Han mener, at de sociale forhold har en stor betydning for risikoen for at dø før tiden på grund af farlig livsstil. Det er sund mad, der serveres ved møderne på Amcor Flexibles. - Der skal sættes ind i uddannelsessystemet for at højne andelen af unge mænd, som får en erhvervsmæssig uddannelse. Det er den sundhedsmæssige ulighed mellem uddannede og ufaglærte, der er afgørende for, hvor mange mænd der går til lægen, mener Finn Diderichsen. For TR Arne Hoppe hænger sundhedstjekket også sammen med et godt arbejdsmiljø: - Vi har en god arbejdsmiljøorganisation på virksomheden, men det er også vigtigt at tage livsstil med ind i vurderingen af en opstået lidelse. Og det er både den enkelte medarbejder og virksomhedens fælles interesse, at der bliver gjort noget ved sundheden. En aktiv indsats giver færre sygedage eksempelvis, siger Arne Hoppe. Han har sin egen lille Hassan som medlem af virksomhedens kantineudvalg: - Til møderne får vi stadig rundstykker med smør om morgenen. Det ville nok være sundere med groft brød. Jeg har peget på problemet, men det er svært at komme til livs. Og begge dele smager altså lige godt, smiler Arne Hoppe. P P Pak og Papir fortæller mere I juni-udgaven af branchebladet Pak og Papir besøger vi igen Amcor Flexibles i Horsens og taler med nogle af de 3Fmedlemmer, der har deltaget i sundhedstjekket, og hører, hvordan resultaterne har påvirket deres hverdag. Har de lagt deres livsvaner om, efter at de har fået at vide, hvilke skavanker de har? 5 Pak & Papir 2 / april 2013

6 Per Rindom og hans kolleger på Skjern Papirfabrik lærer it og dansk, og så har han i øvrigt også taget kørekort til lastbil som efteruddannelse. - Man kan heldigvis lære noget nyt hele tiden, siger 3F eren, der gerne vil fortsætte med mere efteruddannelse. Det er genbrugspapir, Skjern Papirfabrik producerer nyt materiale af. Per Rindom tager ofte en tørn med de store maskiner. Per er blevet Per Rindom havde egentlig ikke forestillet sig, at han skulle sidde på en skolebænk igen. Men det kom han til, da virksomheden tilbød ham at deltage i et kursus i it og dansk. Og selvfølgelig blev det afviklet i arbejdstiden, for havde det været uden for, havde interessen nok ikke været til stede. At skulle uddanne sig efter arbejdstiden - det var ikke tillokkende. - Jeg er meget tilfreds med at have fået muligheden for at lære både it og dansk, siger Per Rindom. -Forløbet er fordelt over syv tirsdage, og det er hele dagen, vi er i sving. Det giver rigtig meget at få opdateret det danske sprog og brugen af en computer, for selvom jeg til daglig arbejder med intern transport på hele fabriksområdet, bruger jeg computer flere gange i løbet af arbejdsdagen, og jobbet kræver også en vis sikkerhed i det danske sprog. Per Rindom og fem andre kolleger fra Skjern Papirfabrik fik først testet deres kunnen af medarbejdere på det lokale VUC-center, og umiddelbart efter blev de så præsenteret for et uddannelsesforløb, der er tilpasset deres individuelle behov. - Det er både lette og sværere ord, vi gennemgår, og vi lærer, hvordan de er sat sammen, så det bliver lettere at stave og huske dem, ligesom vi også får en bedre forståelse af deres betydning, fortæller Per Rindom. Når det gælder computeren, fremhæver 3F eren, at kursisterne præsenteres for en række hjælpeprogrammer, der kan understøtte den nyerhvervede viden om dansk. - Jeg har en computer derhjemme, som jeg kun har brugt begrænset, fordi jeg slet ikke vidste, hvad den kunne, siger Per Rindom. - Nu har jeg fundet ud af, at der er uanede muligheder forbundet med computeren - både arbejdsmæssigt og til fritidssyslerne. Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Det ville være forkert at sige, at Per Rindom har følt sine manglende danskkundskaber som en svaghed. Han er heller ikke erklæret ordblind, men han erklærer selv, at han har stavebesvær. - Og når nu muligheden for at lære mere er til stede, kan man lige så godt benytte sig af chancen og komme til at stå stærkere. Det er alt sammen initiativer, der er med til at styrke den enkeltes værdi på arbejdsmarkedet. Jo mere, man kan, desto lettere har man ved at få et job, hvis det skulle blive aktuelt. Kørekort som efteruddannelse Per Rindom er glad for sit arbejde på Skjern Papirfabrik, hvor han har været i en længere årrække. Fabrikken har i sin reception portrætter af alle 25-års-jubilarer hængende, og flere 6 Pak & Papir 2 / april 2013

7 grebet af efteruddannelsen Per Rindom passer sit job i det lille skur på fabriksområdet - med eget sidespejl. af dem kan om få år fejre 40-års-jubilæum. Det er en virksomhed, man bliver på i mange år. - Jeg kan godt lide de efteruddannelsesmuligheder, vi får tilbudt, og har i øvrigt også fået kørekort til lastbil som efteruddannelse. Jeg havde det i forvejen, men efter de nye EUregler var det ikke længere brugbart. Nu blev det så fornyet som et efteruddannelsesprojekt, og samtidig fik vi opdateret vores viden om førstehjælp, imens ændringerne af færdselsreglerne blev indlært gennem kørsel på køretekniske anlæg. Vi lærer også at køre mere økonomisk. Det er alt sammen vigtig viden, der er rar at have, siger Per Rindom. Efteruddannelseskurset med kørekortet er IKUF-finansieret, og tillidsrepræsentant på Skjern Papirfabrik John Lauridsen arbejder ihærdigt på at få kollegerne til at bruge de IKUF-støttede kurser. - Det er et fantastisk godt tilbud, IKUF giver til medarbejderne. Endnu har vi kun haft tre kolleger af sted, men når vi først får mere gang i projekterne, og folk finder ud af, at det ikke koster dem noget på lønområdet, så forventer jeg, at flere kommer ud, siger John Lauridsen. Her fra 1. januar kan man jo overføre ubrugte kursusuger fra de seneste år, så der kan blive tale om kurser af længere varighed. John Lauridsen erkender, at mange kolleger er tøvende over for efteruddannelsen. - Der er et hav af muligheder at vælge imellem, og det er måske ligefrem det, der er problemet - at udvalget er for stort, men hellere det, end hvis der var tale om et begrænset udbud. Jeg forsøger at motivere kolleger til at tage af sted på uddannelse, for det er en investering i fremtiden, siger John Lauridsen. Udnytter spildvarmen Skjern Papirfabrik har et varmepumpeanlæg, som på ydelsessiden er det største og konstruktionsmæssigt det eneste af sin art i Danmark. Formålet med varmepumpeanlægget er at udnytte den spildvarme/energi, der opstår i tørreprocessen ved fremstilling af papir, med henblik på at producere fjernvarme. Fjernvarmen leveres til det offentlige fjernvarmenet, og anlægget er placeret i en nybygget tilbygning til papirfabrikken. Når varmepumpeanlægget udnyttes 100 procent, vil det kunne producere cirka 60 procent af den varme, som Skjern Fjernvarme selv producerer til fjernvarmenettet i byen. Varmeproduktionen fra varmepumpeanlægget erstatter varme, som skulle være produceret på en gasmotor/gaskedel, og dermed medvirker anlægget til en reduktion i CO2-udledningen med cirka 6000 ton pr. år som følge af et reduceret brændselsforbrug på cirka tre millioner kubikmeter. Skal skubbe på Per Rindom peger også på, at det giver et godt netværk at deltage i efteruddannelsen. - Man lærer en masse nye kolleger at kende, og det giver også et løft i dagligdagen, siger Per Rindom. John Lauridsen erkender, at der skal skubbes på mange kolleger for at få dem til at tage beslutningen om efteruddannelse. - Vi har en høj gennemsnitsalder blandt kollegerne, og nogle mener, at når de er over 50 år, er der ingen mening i at tage på efteruddannelse, men det er der da netop, hvis man vil have opdateret sin kunnen i en tid, hvor der sker mange forandringer, og vi bliver vurderet på, om vi er omstillingsparate, siger John Lauridsen. Og det er vigtigt, at det er i arbejdstiden, for er det efter fyraften, er man træt og har ikke den samme indlæringsevne. P P TR erne John Lauridsen og Jan Pedersen: - Det er vigtigt, at virksomheden også tager initiativ til at lave kurser i it og dansk. Mange mangler den viden. 7 Pak & Papir 2 / april 2013

8 Steen Hougaard Jensen står for den kreative del, hvis LB Stanseforme bliver bedt om at lave en prøve på en emballage. De laver emballagens kreative grundlag Steen Pedersen Stein kan klare alle arbejdsprocesser på jobbet, men er oftest beskæftiget med at lave de stanseforme, fabrikkerne skal arbejde med. LB Stanseforme er en mindre, men solid grafisk virksomhed, som leverer stanseforme til mange af emballagebranchens store og små producenter. To grafiske 3F ere laver både kreativt arbejde og produktionsarbejde i firmaet. Det lyder så enkelt, når medarbejderne på LB Stanseforme i Hornslet mellem Århus og Randers melder, at de kan levere fra dag til dag, men konkret kan en arbejdsopgave ofte løses på en enkelt dag. Fra den kommer som ordre fra kunden om morgenen, til den er leveret til samme kunde næste morgen. LB Stanseforme leverer stanseforme til emballageindustrien. Den lille virksomhed med seks medarbejdere ejes af Keld Christensen og Søren Christensen. Sidstnævnte har arbejdet i snart 20 år i virksomheden og begyndte som fejedreng. I dag er Søren Christensen medejer af virksomheden, men det tidligere medlem af 3F Grafisk i Randers bistår stadig i produktionen, når der er behov for det. To af medarbejderne er medlemmer af 3F Grafisk i Randers, og den ene, Torben Hougaard Jensen, har endda været tillidsrepræsentant for sin nuværende chef, Søren Christensen. Da Torben startede, arbejdede han med at klippe og sætte knive i træforme hele arbejdsdagen igennem, men i de senere år er arbejdet blevet mere afvekslende og udfordrende. I dag foregår arbejdet ved computeren på tegnestuen, hvor han eksempelvis om morgenen får en ordre fra en kunde, der ønsker et forslag til, hvordan et specielt produkt kan blive emballeret. Torben Hougaard arbejder på at konstruere en kasse på computeren, og når den er godkendt af kunden, fortsætter det videre arbejde med at producere selve formen. Data fra computeren overføres til den store laserskærer, som skærer de nødvendige riller i træpladen, og senere leveres de færdige knive fra den computerstyrede maskine. Den eneste manuelle opgave i processen er så at banke knivene ned i træet og påsætte gummilisterne. Derefter kan formen sendes til kunden. Alle processer klares på den samme arbejdsdag, og kunden har sin færdige form leveret, dagen efter at ordren er afgivet. Mens Torben Hougaard Jensen i dag primært tager sig af det kreative arbejde, er det Steen Pedersen Stein, der udfører det manuelle med stanseformene. Steen vendte tilbage til LB Stans sidste år efter en årrække i et andet firma. Han er enlig far og er glad for at have en fast arbejdstid, der holder, så han kan passe afhentningstiderne for sit barn. - Jeg kan godt lide arbejdet og kollegerne. Vi kender hinanden særdeles godt, og der er et godt kammeratskab. Arbejdet er spændende, og selvom man måske kunne mene, at stanseformene ser ens ud, så er opgaverne jo forskellige, og kreativiteten er stor. I dag betyder emballagens udseende meget, når en vare skal sælges, så producenterne vil gerne ofre energi på udformningen. Har ikke mærket faldende omsætning LB Stanseforme er en af de få virksomheder i Danmark, der laver stanseforme til emballageindustrien, men firmaet har en sund økonomi og en stabil beskæftigelse. Investeringer i maskinparken finansierer man selv, og blandt kunderne er der både større og mindre aktører inden for emballagebranchen. Firmaet har ikke mærket nævneværdig faldende omsætning i de senere år, der ellers har været præget af nedgang i emballagebranchen. De større virksomheder producerer oftest selv stanseformene, mens de mindre får arbejdet udført hos LB Stanseforme. Det hænder dog 8 Pak & Papir 2 / april 2013

9 Store og små emballager - LB Stanseforme kan klare alle størrelser. også, at større producenter får hjælp hos LB Stans, som i øvrigt også har udenlandske producenter i kundekredsen. Firmaet har et godt navn i emballagebranchen og værdsættes for hurtig levering og god kvalitet. - LB Stanseforme har ry for at være en god arbejdsplads, siger formanden for 3F Grafisk i Randers, Jan Guldmann. - Der er fast daghold, og timelønnen er på 175 kroner. Det er spændende, at der også er plads til en mindre arbejdsplads som LB Stans. Jan Guldmann har selv arbejdet på blandt andet Neopac (nu Peterson) i Randers, hvor man som på andre større emballagefabrikker havde sin egen produktion af stanseforme. - Når man har så hurtig leveringstid som LB Stanseforme, så kan formene laves og leveres næsten lige så hurtigt, som hvis de blev produceret indenhus, anfører Jan Guldmann. Medarbejderne har alle prøvet de forskellige arbejdsfunktioner på virksomheden, så de kan træde til, hvis det bliver nødvendigt. - Men jeg foretrækker nu min faste funktion som den, der laver stanseformene, smiler Steen Pedersen Stein. - Det er rart at kunne udføre de fleste opgaver, fordi vi selvfølgelig er sårbare, hvis halvdelen af de seks medarbejdere er sygemeldte, men det er også vigtigt at have én bestemt funktion, man mestrer fuldt ud. De to ejere af virksomheden kan også udføre de forskellige funktioner, så de er klar til at gå i aktion, hvis en medarbejder eksempelvis ønsker job i et andet firma. - Vi kan alle sammen tage over, hvis der opstår en akut situation, så vores produktion er altid sikret, siger ejer Søren Christensen. Der passes godt på medarbejderne på LB Stanseforme. Der er gratis morgenmad og frisk frugt hver dag og ofte smørrebrød til frokost. Og så er der helt i firmaets ånd både julefrokost og julegave til medarbejderne. P P Formanden for 3F Grafisk i Randers, Jan Guldmann, i snak med sit tidligere medlem, nu medejer af LB Stanseforme, Søren Christensen. Hvad er en stanseform? En stanseform består af en krydsfinerplade, hvori der laserskæres nogle riller. Ned i disse riller banker man med en blød hammer nogle knive, der er fremstillet af stål. Når knivene sidder godt fast, limer man nogle stykker selvklæbende gummi på hver side af kniven, og formen er nu færdig til at blive placeret i en stansemaskine. Her presses formen hårdt mod et ark karton, bølgepap eller det materiale, som emballagen nu består af. Knivene skærer, så det overflødige skæres fra, og tilbage har man et ark, som nu bukkes og eventuelt limes til en færdig karton eller kasse. Det gummi, som limes på ved siden af knivene, er med til at holde arket stille under udstansningen, som skal være meget nøjagtig, for at kassen kan lukke rigtigt. De knive, der sidder på formen, kan, alt efter hvor langt de er banket ned i træet, enten skære pappet helt igennem, eller de kan perforere det, så det for eksempel senere kan fjernes ved at trykke let på kartonen. Knivene kan også være runde, så de ikke skærer igennem pappet, men blot laver en bukkelinje, så kassen let kan lukkes. Det er to fuldautomatiske computerstyrede maskiner, der selv afkorter, bukker og færdiggør de små knive, som senere skal placeres i træformen. Oftest bruges en træform, men plast bruges også i enkelte tilfælde, hvis der er tale om en leverance til levnedsmiddelindustrien. 9 Pak & Papir 2 / april 2013

10 Efteruddannelse er slet ikke så farligt endda DS Smith Packaging Denmark A/S giver i fremtiden medarbejderne mulighed for at gennemgå en grundlæggende operatøruddannelse. - Der sættes fokus på konkrete behov, og uddannelsen planlægges i forbindelse med medarbejdersamtalen, siger TR Karl René Sørensen. Han er glad for initiativet, som sikrer, at produktionsmedarbejderne kan leve op til virksomhedens krav om viden og kompetencer. Bruno Jensen og Johnny Feldbæk er glade for at have været på den grundlæggende operatøruddannelse. Da industrioperatøruddannelsen endnu eksisterede på AMU Syd i Kolding, var mange deltagere kede af, at de skulle være væk hjemmefra en hel uge ad gangen. Det undgår deltagerne i den grundlæggende operatøruddannelse, som DS Smith Packaging Denmark nu har igangsat for de cirka 400 produktionsmedarbejdere på virksomhedens afdelinger med både bølgepap-, flamingo og formproduktion. DS Smith Packaging har med stor succes afviklet et pilotprojekt med et hold medarbejdere, og to af deltagerne fra produktionen i Grenå, Bruno Jensen og Johnny Feldbæk, er meget begejstrede for tilbuddet, som over en årrække skal tilbydes produktionsmedarbejderne på produktionsstederne i Grenå, Taulov og Vejle. - Det har været en meget positiv oplevelse og er med til at styrke vores kompetencer i arbejdssituationen. Selvfølgelig kan 10 dages uddannelse ikke gøre det ud for den tidligere længerevarende industrioperatøruddannelse, men dette forløb kaldes også kun grundlæggende, og det har klart også en række redskaber, vi kan bruge i dagligdagen, siger Bruno Jensen og Johnny Feldbæk. Det er DS Smith Packaging Denmarks interne uddannelsesudvalg, der har kreeret uddannelsesforløbet. Her sidder TR Karl René Sørensen som medlem sammen med blandt andet HR-chef Annette Nedergaard og produktionschefer, og han er ligesom kollegerne godt tilfreds med forløbet af det første kursus, som netop er blevet evalueret. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne opnår øget basiskompetence i produktionen. Deltagerne i forløbet får øget procesforståelsen og får konkrete redskaber til pro- blemløsning og daglig produktionsoptimering. Målsætning og handlingsplaner er en gennemgående del af uddannelsen. Forløbet giver deltagerne mulighed for at møde kolleger fra andre afdelinger og dermed få et større kendskab til arbejdsgange, materialer, forbedring af rutinerne og sikker adfærd på tværs af produktionsenhederne. - Vi har sat uddannelsen i system, men den skal fortsat udvikle sig, siger Karl René Sørensen. - Det sker ikke for uddannelsens skyld, men for udviklingens. I forbindelse med medarbejdersamtalerne er der blandt andet uddannelsesmæssig dialog mellem leder og medarbejder, og udgangspunktet er, at der skal fokuseres på konkrete behov og ikke alene medarbejderens personlige ønsker. TR Karl René Sørensen: - Vi har sat uddannelsen i system, men den skal fortsat udvikle sig. Bundlinjen påvirkes også af uddannelse - Begge parter får stor glæde af uddannelsesindsatsen. Medarbejderne bliver dygtigere, og deres forbedrede kompetencer smitter naturligt nok af på virksomhedens bundlinje, siger Karl René Sørensen. Uddannelsesforløbet er skræddersyet til DS Smith Packaging af eksterne konsulenter på baggrund af de ønsker, uddannelsesudvalget har udtrykt. Alle timelønnede medarbejdere blev sidste år testet for deres kompetencer, så uddannelsens indhold og sammensætning er skabt på et realistisk grundlag. I øvrigt giver forløbet merit, hvis medarbejderne senere påbegynder den klassiske industrioperatøruddannelse. Bruno Jensen og Johnny Feldbæk afsluttede, som deres kolleger, uddannelsesforløbet med et projekt. Det kan laves sammen med en kollega, men skal fremlægges individuelt, så deltagerne får også øvelse i at kommunikere med en større forsamling. - Det viger mange ellers tilbage for. De er ofte for blufærdige til at optræde for en større forsamling, men det er en god øvelse at få, og deres positive indstilling til projektet har afsmittende virkning på kollegerne, som finder ud af, at videreuddannelse slet ikke er så farligt endda. Det kan tværtimod være med til at styrke den enkeltes position og kompetencer på arbejdsmarkedet, siger Karl René Sørensen: - Jeg er som TR meget glad for det projekt, vi nu har fået sat i gang. Efteruddannelse er vejen frem. Det kan vi lige så godt erkende og indrette os efter, og vi har nu fået et uddannelsesprogram, som både er udfordrende og udviklende for den enkelte. Hurtig udmelding fra DS Smith Bruno Jensen og Johnny Feldbæk er godt til- 10 Pak & Papir 2 / april 2013

11 fredse med, at DS Smith Packaging så hurtigt efter overtagelsen af SCA s produktionsanlæg i Danmark sætter gang i et efteruddannelsesprojekt. - Deltagerne bliver udpeget af teamlederne, men det er umiddelbart hensigten, at alle produktionsmedarbejdere skal igennem kurset over en årrække, fortæller Bruno Jensen. - Ud over undervisningen med dens faktuelle indhold var det også en oplevelse at komme sammen med kollegerne fra andre produktionssteder og få udvekslet erfaringer med dem. Det indledes kursusdagene med, og så er vi blevet rystet sammen. Når man er 20 deltagere, er det rart at hilse lidt nærmere på de enkelte. Så går det hele meget nemmere. Bruno og Johnny har haft positive tilbagemeldinger med tilbage til de kolleger, der skal på kursus næste gang. - Vi lægger meget vægt på, at ingen behøver at være tilbageholdende eller frygte at komme afsted. Det er vigtigt, at vi neddæmper nervøsiteten og i stedet giver kollegerne tryghed. - Mange er allerede nervøse for fremlæggelsesprocessen, inden de starter på kurset. De føler, det er en slags eksamen, men sådan skal det slet ikke opfattes. Det er da lidt grænseoverskridende, at man skal fremlægge sin opgaveløsning foran kollegerne, men det vænner man sig til, og når det er overstået, er man blevet den erfaring rigere og er ikke nervøs næste gang, siger Johnny Feldbæk. Bruno Jensen fremhæver, at deltagerne allerede fra førstedagen lærer at rejse sig og give udtryk for deres mening. - Man lærer faktisk at optræde mere frit og køre en saglig dialog om problemløsninger, siger Bruno Jensen, som også er tilfredsmed de værktøjer, deltagerne blev udstyret med: - Det er alt sammen noget, der er brugbart i den aktuelle arbejdssituation. Både den nuværende og den tidligere ejer har været gode til at uddelegere arbejdsopgaverne til den enkelte medarbejder, og det giver arbejdsglæde at have ansvar. Vi fungerer meget selvstændigt og behøver ikke altid at ulejlige teamlederen. Det er rart at kunne tænke selv - og få lov til det. Bruno og Johnny føler også, at der i forbindelse med ejerskiftet fra SCA til DS Smith er kommet flere ordrer til huse. - Det er, som om der værnes mere om vores arbejdsplads, siger Bruno Jensen. -DS Smith er en af de få større arbejdspladser, der er tilbage i Grenå-området, så den betyder også meget på den front. Det har været en positiv overgang fra én ejer til en anden. Vi har fået flere ordrer, kan man mærke, og det har også skabt flere arbejdspladser. Efteruddannelsesprojektet er kommet oveni og er ligeledes et meget positivt træk. P P Steen Grøndahl laver meget forskelligt arbejde i produktionen på Schur Pack i Horsens. Steen blev reddet på stregen Kort tid før Steen Grøndahl ville være faldet ud af dagpengesystemet, kom han i arbejde på Schur Pack Denmark i Horsens, hvor han nu håber på en varig beskæftigelse. TR Jørn Lau satser på fastholdelse af arbejdskraften i virksomheden i forbindelse med fleksog akutjobbere. Situationen så lidt skidt ud for Steen Grøndahl. Om få måneder ville han falde ud af dagpengesystemet, hvis han ikke kom i beskæftigelse. Redningen kom fra Schur Pack Denmark i Horsens, hvor en langtidssygemelding havde skabt en situation, der åbnede for en jobmulighed af begrænset varighed. - Umiddelbart havde vi ikke mulighed for at få et rigtigt akutjob etableret, fordi virksomheden ikke direkte kunne garantere beskæftigelse et halvt eller et helt år, men man indgik den aftale med Steen Grøndahl, at hvis man kunne garantere beskæftigelse i en given periode efter de fire ugers praktiktid på dagpenge, så ville Steen godt etablere et samarbejdsforhold, og sådan er det blevet. Vi satser selvfølgelig på, at Steen bliver fastholdt i jobbet, og det tyder meget på. Vi har en pæn fremgang i ordrerne, og fra tillidsmandsside har vi gerne villet være med til at tage et socialt ansvar og få ledige kolleger i arbejde, siger tillidsrepræsentant Jørn Lau. Steen Grøndahl er glad for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og glæden er gensidig, for kollegerne og virksomheden, Schur Pack, er også tilfredse med hans indsats. Alt tegner til, at der bliver tale om et længerevarende arbejdsforhold. - Jeg har været beskæftiget inden for mange forskellige brancher, så jeg har en bred erfaring fra arbejdsmarkedet. Da krisen kom, mistede jeg mit faste arbejde og har så været i praktik- og løntilskudsjobs efterfølgende. Jeg har altid været meget ihærdig med at søge jobs, og jeg har ikke på forhånd haft nogle erhvervsønsker, jeg ikke ville fravige. Jeg har tidligere også arbejdet med fabriksproduktion, og det var derfor ikke nogen besværlig overgang for mig at komme i gang her på Schur Pack, hvor jeg i første omgang har arbejdet med rengøring, men senere også håber at komme i gang med operatørarbejde fast. Jeg har prøvet at arbejde ved forskellige maskiner, og det har været spændende, fortæller Steen Grøndahl. Han er blevet taget positivt imod af kollegerne, som også håber, han får fast beskæftigelse. - Jeg har ikke selv tænkt over, at jeg endnu kun arbejder i afgrænsede tidsrum, og jeg er faldet godt til - ganske hurtigt, siger Steen Grøndahl. Tradition for socialt ansvar Schur Pack Denmark i Horsens har tradition 11 Pak & Papir 2 / april 2013

12 - Jeg håber, at mit akutjob ender med fast beskæftigelse, siger Steen Grøndahl. for at påtage sig et socialt ansvar. Da Jørn Lau blev TR for fem-seks år siden, blev virksomheden inspireret til at tage fleksjobbere ind i produktionen. - De mennesker, virksomheden har været med til at slide ned, har man også en forpligtelse over for, mener Jørn Lau. - Virksomheden har været meget positiv over for fleksjobmuligheden, og i øjeblikket er der hele fem fleksjobbere her. Fleksjobberne har ingen problemer med at blive integreret på virksomheden. Den eneste forskel på fleksjobberne og de normale medarbejdere er jo, at fleksjobberne arbejder på nedsat arbejdstid, og de har alle skånehensyn koblet til deres job-funktion. Det er en meget lykkelig ordning at kunne tilbyde de kolleger, der oftest er blevet nedslidte af deres arbejde, så de fortsat under rimelige vilkår kan bevare kontakten til deres gamle arbejdsplads. Arbejdsmiljøorganisationen på Schur Pack er velfungerende og meget opmærksom på de faktorer og problemer, der er med til at skabe nedslidningsproblemer for medarbejderne. - Det er selvfølgelig ikke sådan, at man bare affinder sig med problemerne, fordi der er en positiv indstilling til fleksjobberne. Vores arbejdsmiljøorganisation er meget opmærksom og energisk, og dens fokus er på forebyggelse, så vi undgår, at kollegerne bliver ramt af de skader, som vi har set gennem årene. De skader, fleksjob-kollegerne har, er opstået for år siden, hvor vi ikke havde så meget fokus på problemerne, siger TR Jørn Lau. Dørene bør åbnes for de slidte Schur Packs tillidsrepræsentant fortæller videre, at både virksomhed og medarbejdere har et ønske om at hjælpe de kolleger, der er ramt af nedslidning, ligesom man også gerne vil yde et bidrag til at skaffe arbejde til de, der i forbindelse med dagpengereformen falder ud af systemet. - Vi har været inde i en periode, hvor der stabilt er kommet mere arbejde til virksomheden, og det har givet anledning til væsentligt mere overarbejde, end vi er vant til. Det er fint med overarbejde en gang imellem, men det skal ikke være permanent. Det er min klare holdning, at vi så skal have ansat flere faste folk, for det er der vitterligt behov for. Overarbejde må ikke blive en permanent tilstand. Er det nødvendigt med kontinuerligt overarbejde, så er der også behov for folk i faste stillinger, og det er vi ved at lave en aftale om. - Vi har en forpligtelse over for vore ledige kolleger, fastslår Jørn Lau. - Det er ikke en rigtig og moralsk forsvarlig løsning, at man bare rager overarbejdet til sig, når der er kolleger, der er ledige. Men den indstilling skal arbejdsgiverne selvfølgelig også have. Ellers hænger det ikke sammen. Jørn Lau oplever mange forskellige holdninger til den sag, når han møder kolleger på kurser og lignende. - Kollegerne på andre virksomheder fortæller ofte, at de får ledige ind i praktikperioder, uden at de ledige er sikret arbejde efterfølgende. Så plejer jeg at anbefale kollegerne, at de skal huske at stille krav til arbejdsgiverne. Der er jo tale om et samarbejde, og de forskellige ordninger, der findes, skal være til gavn for de ledige. Vi kan ikke være andet bekendt, siger Jørn Lau. P P TR Jørn Lau og Steen Grøndahl glæder sig over, at Schur Pack ser positivt på for eksempel fleksjobbere. 12 Pak & Papir 2 / april 2013

13 Ny tilsynsførende på Samsø Bestyrelsen for de grafiske sommerhuse på Samsø er glade for at have fundet en god person, der i månederne juni, juli og august vil bo i feriebyen, og her kunne tage sig godt af de mange glade feriegæster. Jan Guldmann, der er formand for feriebyen, oplyser, at det bliver Ingrid Skouborg og hendes mand Knud, som de mange feriegæster kommer til at møde. Ingrid og Knud bor til daglig i den lille jyske by Kjellerup i Midtjylland, og Ingrid har i tiden før hun gik på efterløn arbejdet flere år på Midtjyllands Avis, og er i dag folkepensionist. Ingrid og Knud vil bo i huset Fasanen, og hver lørdag sørge for det praktiske i forbindelse med de mange feriegæsters ankomst og afrejse. Herudover vil de passe de grønne områder, og i øvrigt være feriegæsterne behjælpelige ved forskellige spørgsmål eller problemer. Bestyrelsen byder hermed Ingrid og Knud velkommen til den nye sæson. I månederne april og maj samt september og oktober vil der ikke være en tilsynsførende i feriebyen, men her vil man klare sig ved nogle forbedrede løsninger med selvbetjening på forskellige former for udlån og leje af ekstraudstyr, ligesom el-afregning allerede er fjernet, da dette sker ved en forlods a conto-betaling. Pasning af de grønne områder samt forskellige former for hjælp til håndværksmæssige forhold vil blive løst gennem aftaler med lokale håndværksfirmaer på Samsø. Bestyrelsen vil i løbet af foråret udsende brev til alle lejere i de måneder, hvor der ikke er daglig bemanding i feriebyen, med nærmere oplysninger om de enkelte forhold. Forbedringer i feriebyen i 2013 Jan Guldmann kan oplyse, at der igen i år er flere fine forbedringer i feriebyen. For eksempel har man fået opsat udendørsbelysning i form af 13 lygtepæle placeret langs de 2 veje på feriebyens område, og det ser rigtig godt ud. D-husene har fået nye terrassedøre, samt nogle indendørs forbedringer i stuen, som dermed er blevet bedre udnyttet. Feriebyen er blevet tilknyttet det nye Samsø Bredbånd, og kan om kort tid præsentere en internetforbindelse på hele 20/20 megabit, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere. Endelig arbejder man med nogle forbedringer af feriebyens udendørs aktiviteter i form af legeplads og nye aktivitetstilbud. Så det er en forventningsfuld formand og bestyrelse, som går den nye sæson i møde, og dermed åbner dørene for op imod et par tusinde gæstende grafiske medlemmer og deres familie og venner. Ledige uger i feriebyen Selvom der allerede er en fin udlejning, er der fortsat mulighed for at leje hus i de fleste uger - undtaget er dog ugerne 27-32, hvor alt p.t. er optaget. På campingpladsen er der fortsat mulighed for plads i alle uger, men ønsker man at sikre sig plads i uge 29/30, hvor der er Samsø Festival, skal man snart bestille plads. Al henvendelse om leje af sommerhus/ campingplads skal ske til feriebyens kasserer, Kjeld Pedersen, på telf Kjeld træffes dagligt på telefonen - bedst i tidsrummet klokken Pak & Papir 2 / april 2013

14 Scan dig til info om natarbejde Grafisk BAR har taget nye metoder i brug, når rådet vil informere om arbejdsmiljøproblemer. Senest er udkommet en plakat, hvor man skal bruge QR-koder for at få den fulde effekt. Man kan også gå ind på under natarbejde og se alle film og tekster om emnet. Skiftehold og natarbejde er kommet for at blive, og den grafiske branche er i særdeleshed et område, hvor mange ansatte arbejder på skæve tidspunkter. Undersøgelser viser, at skiftehold og natarbejde kan have både helbredsmæssige og sociale konsekvenser primært afledt af forstyrrelser i døgnrytmen. Grafisk Branchearbejdsmiljøråd vil med plakaten rette opmærksomheden mod natarbejde og skiftehold. Via QR-koderne får både ansatte og arbejdsgivere information om en række temaer. Formålet er at afbøde nogle af de skadelige virkninger, som især arbejde om natten kan give og derved skabe bedre forhold for de mennesker, som må arbejde på skæve tidspunkter. Plakaten omhandler følgende temaer: Motion, kost, sexliv og søvn. Helbredstjek og organisering af arbejdet. Arbejdspladsvurdering og indeklima. Og endelig interview med en natarbejder. For at indlæse QR-koder skal man bruge en QR-scanner, for eksempel i-nigma, som kan hentes gratis i App Store eller i android playbutik. QR-koderne kan scannes med en smartphone, enten iphone eller Android. Årskonferencen 2012 blev også holdt på Smålandshavet i Karrebæksminde. Klar til årskonferencen på Smålandshavet Programmet til årskonferencen for papir- og emballageområdet, der i år afholdes på 3F s kursusejendom Smålandshavet i Karrebæksminde, er på plads. Konferencen holdes i dagene fredag den 31. maj og lørdag den 1. juni, og det er 14. gang, årskonferencen holdes. Både repræsentanter fra papir- og emballagearbejderne indbydes som deltagere i konferencen. Udover de faste punkter på dagsordenen er der i år mulighed for at høre forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F s industrigruppe, fortælle om mulighederne for at deltage i selvvalgt uddannelse. En række tillidsfolk fra branchens virksomheder vil ligeledes orientere om de aktuelle forhold i deres virksomheder, om beskæftigelsessituationen og om evt. opnåede aftaler. Derudover rummer dagsordenen også redegørelsen for forløbet af 2012 ved forhandlingssekretær Peter B. Andersen, 3F s industrigruppe. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent ved kasserer René Jensen, og endelig holdes separatmøderne for de to brancher også i forbindelse med årskonferencen, ligesom Feriefondens og Ferie- og Rekreationsforeningens regnskaber også gennemgås. Der er udsendt cirkulære til afdelingerne om årskonferencen, og tilmelding til årskonferencen skal ske til afdeling senest den 30. april Steen Madsen udtrådt af brancheudvalget Brancheudvalget for papir og emballage er blevet et medlem mindre. Det er Steen Madsen, der er udtrådt af udvalget, og der er ingen suppleanter fra emballageområdet som erstatning for Steen Madsen. 3F Kolding besluttede på en generalforsamling i efteråret at nedlægge 3F Grafisk som gruppe, og lægge dens funktioner ind under Industrigruppen i afdelingen. Dermed repræsenterer Steen Madsen ikke længere afdelingen i udvalget. 14 Pak & Papir 2 / april 2013

15 Inspiration søges! Kartonnage- og Papirvarearbejdernes Feriefond skal investere i en ny feriefacilitet og vil gerne inspireres af dig. Hvor kunne du tænke dig, at vi købte feriehus eller lejlighed? Er du til storbyferie eller badeferie? Eller vil du hellere nyde stilheden i naturskønne omgivelser? Er du mere til vandreture i bakket terræn, der kan blive til de sjoveste skiløjper om vinteren? Giv os dit bud! Vi arbejder lige nu med 2 begreber. En 6 timers zone, altså en placering der ligger indenfor 6 timers transporttid med egen bil eller tog. En øvrige lande, altså steder det er hurtigere at komme til med fly og som ikke allerede er et rejsemål i forhold til 3Fs feriemuligheder. Dine bud skal blot kunne holde ud over Sne eller sol..? Europa Storbyferie Feriehus nyhedens interesse og have rimelige muligheder for transport til og fra. Send dine forslag til gerne med link til eventuelle hjemmesider for området. Pak&Papir nummer 2/2013 ISSN Pak&Papir udgives af Papir- og Emballagebranchen i 3F. Ansvarshavende redaktør: Peter B. Andersen. Adresse: Pak&Papir Kampmannsgade 4 Postboks København V Telefon Telefax Layout og teknik: Fagbladet 3F. Tryk: Scanprint, 8260 Viby J. Papir: 100g cyclus print, dansk genbrugspapir. Redaktionen påtager sig ikke noget ansvar for manuskripter, billeder, tegninger eller andet materiale, der indsendes uopfordret. Pak Papir Udgivelsesdag: 19. april Nummer 3 udkommer 21. juni Deadline nummer 3: 31. maj Kartonnage- og Papirvarearbejdernes Feriefond Feriebyen i Halsnæs er solgt og overtaget af en privat ny ejer i efteråret Fondsbestyrelsen har endnu ikke besluttet, hvilke feriefaciliteter der i stedet skal investeres i, men for at kunne tilbyde emballagearbejderne en feriemulighed i år, har vi sikret os retten til et feriehus i Svaneke på Bornholm i ugerne Huset udlejes kun i hele uger, fra lørdag klokken til lørdag klokken (Det vil sige uge 26 starter lørdag i uge 25 og så videre). Feriehuset, der ligger i forbindelse med Keramikernes øvrige huse har plads til fire personer og indeholder stue, åbent køkken, toilet og bad samt to værelser, det ene med køjeseng, det andet med en dobbeltseng. Der er desuden en overdækket terrasse. Huset ligger få minutters gang fra en god badestrand og fra Svaneke centrum. Huset er røgfrit og det er ikke tilladt at medbringe husdyr. Huset udlejes, som nævnt, kun i hele uger og kan lejes af medlemmerne for kroner pr. uge. Der udlejes efter først til mølle, og er du interesseret i at leje feriehuset, så ret henvendelse til René Jensen i 3F Industri Vestegnen på telefon eller pr. mail til Du kan kigge forbi afdelingens hjemmeside under Feriehuse og se, hvilke uger der er ledige. 15 Pak & Papir 2 / april 2013

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 3. 20. juni 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 3. 20. juni 2014 LEDER BJARNE LUKKER OG SLUKKER I NÆSTVED Efter 43 år er det slut med at arbejde på Peterson Packaging i Næstved. Bjarne Larsen er manden, der formodentlig til oktober lukker

Læs mere

Pak Papir LEDER. læse om problemerne med at erhverve en ferielejlighed i Barcelona. branchebladet for emballage og papir. Nr. 5. 14. nov.

Pak Papir LEDER. læse om problemerne med at erhverve en ferielejlighed i Barcelona. branchebladet for emballage og papir. Nr. 5. 14. nov. Pak Papir Nr. 5. 14. nov. 2014 LEDER HORSENS-FOLK TOG GODT HUMØR MED TIL KURSUS De er gode til at markere sig fagligt, TR erne, AMR erne og klubbestyrelsesmedlemmerne fra Horsens, men de er også gode til

Læs mere

Nr. 4 5. sept. 2005. Pak Papir

Nr. 4 5. sept. 2005. Pak Papir Pak Papir Nr. 4 5. sept. 2005 L E D E R OPBRUD I BRANCHERNE Papir- og emballagebranchen fortsætter med at tilpasse sig markederne, og især de katastrofale papirpriser. SCA har netop besluttet at lukke

Læs mere

Pak Papir L E D E R. Nr. 1 13. februar 2009. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir L E D E R. Nr. 1 13. februar 2009. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 1 13. februar 2009 L E D E R Sæt fokus på sygefraværet... Sygefraværet er et af de store indsatsfelter på arbejdsmiljø-området, og erfaringerne viser, at sætter medarbejdere og virksomhed

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia HK BLADET SYDJYLLAND 03I2012 Glad hver morgen Louise stortrives som voksenelev hos Nobia Sådan bliver du administrationsbachelor Ny mand i spidsen for HK Sydjylland Lederen - AF AFDELINgSFORMAND OLE KJÆR,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Pak Papir LEDER. hvordan grafisk medlemskab gav fuld løn under sygdom til nyansat. Nr. 1. 21. feb. 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. hvordan grafisk medlemskab gav fuld løn under sygdom til nyansat. Nr. 1. 21. feb. 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 1. 21. feb. 2014 LEDER SÅ ER OK-FORHANDLINGERNE I GANG Med overenskomstforliget på industriområdet kom der gang i overenskomstforhandlingerne på DA/LO-området og hermed også i vore forhandlinger

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af:

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri.

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri. Magasinet Nr. 10 oktober 2003 50 år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside: www.co-industri.dk Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 6 7. december 2007

Pak Papir LEDER. Nr. 6 7. december 2007 Pak Papir Nr. 6 7. december 2007 LEDER DANMARK MED IGEN... Efter sidste år at brilliere med totalt fravær ved den prestigefyldte Scanstar uddeling, fik Danmark i år fire priser. Alle gik til SCA, der også

Læs mere

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

Frihed. Forsikring. Vi vil have frihed...

Frihed. Forsikring. Vi vil have frihed... Nr. 3 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring Frihed [ TEMA 4-13 ] Vi vil have frihed... Sofaforsikringsmedarbejder Gode råd, når du vil arbejde hjemmefra [ Side 6-7 ] Fri og forelsket

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere