UDBUD MED FORHANDLING OMDANNELSE AF THOMAS B. THRIGES GADE EVALUERINGSRAPPORT FRA GADE TIL BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD MED FORHANDLING OMDANNELSE AF THOMAS B. THRIGES GADE EVALUERINGSRAPPORT FRA GADE TIL BY"

Transkript

1 UDBUD MED FORHANDLING FRA GADE TIL BY OMDANNELSE AF THOMAS B. THRIGES GADE EVALUERINGSRAPPORT FRA GADE TIL BY

2 Thomas B. Thriges Gade Ejlskovsgade Dannebrogsgade Skibhusvej Kochsgade m PROJEKTOMRÅDET: THOMAS B. THRIGES GADE Kongensgade Vestergade Klostervej Jernbanegade Vindegade Slotsgade Mageløs Filosofgangen Vestergade Klaregade Østre Stationsvej Gravene Nørregade Skulkenborg Nørregade Skt. Knuds Plads Klosterbakken I. Vilh. Werners Plads Hans Jensens Stræde Bangs Boder Adelgade Overgade Hans Mules Gade Nedergade Albanigade Tværgade Østergade Skt. Jørgens Gade Frederiksgade Benediktsgade

3 INDHOLD 03 UDBUD - BAGGRUND - UDBUDSFORLØB 9 BEDØMMELSEN - DOMMERKOMITÉ - DOMMERKOMITÉENS ARBEJDE 11 TILDELINGSKRITERIER - TILDELINGSKRITERIUM OG TILHØRENDE UNDERKRITERIER - VURDERINGSMODEL 15 TILBUDSVURDERING - VURDERING AF UNDERKRITERIUM 1 HELHEDSPLAN - VURDERING AF UNDERKRITERIUM 2 ØKONOMISK REALISERBARHED - VURDERING AF UNDERKRITERIUM 3 BÆREDYGTIGHED - VURDERING AF UNDERKRITERIUM 4 ORGANISATION OG BEMANDING T E M A // T H E M E 1 RUMDANNENDE BEBYGGELSE // SPACE-SHAPING BUILDINGS BÆREDYGTIGHED // SUSTAINABILITY T E M A // T H E M E 2 MANGFOLDIGE BYRUM // DIVERSE URBAN SPACES V I S I O N FRA GADE TIL BY - et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense med bylivet i fokus // FROM STREETSCAPE TO CITYSCAPE - a coherent, sustainable and dense Odense with a focus on urban life T E M A // T H E M E 5 MIDLERTIDIGE ANVENDELSER OG AKTIVITETER // TEMPORARY USES AND ACTIVITIES T E M A // T H E M E 3 PARKERINGSFACILITETER // PARKING FACILITIES T E M A // T H E M E 4 INTEGREREDE RUTER // INTEGRATED ROUTES 39 KONKLUSION - SAMLET VURDERING FRA KONKURRENCEPROGRAMMET: VISIONEN FOR FRA GADE TIL BY EVALUERINGSRAPPORT 1_40

4 SKT. KNUDS KIRKE ODENSE DOMKIRKE VÆGTERGÅRDEN DANSKE BANK SCT. ALBANI KIRKE ALBANIGADE TORVEGADE DANSKE BANK THOMAS B. THRIGES GADE FISKETORVET THOMAS B. THRIGES GADE

5 UDBUD BAGGRUND Partnerskabet mellem Odense Kommune og Realdania udskrev i starten af marts 2011 en indbudt projektkonkurrence blandt syv udvalgte teams om udformningen af en helhedsplan for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960 erne for at modernisere Odense trafikalt. I årtier har Thomas B. Thriges Gade udgjort en trafikal og mental barriere i Odense bymidte. Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade ønsker Odense Byråd, at bymidten igen bliver bundet sammen på tværs af den kløft, som 1960 ernes gadegennembrud skabte. Området skal omdannes til et sammenhængende, bæredygtigt og tæt byområde med bylivet i fokus til glæde for alle byens borgere. Projektområdet omfatter et areal på ca m2 og strækker sig 700 meter gennem et område, der kan dateres tilbage til middelalderen, hvor Odense opstod som by. Projektområdet går fra Odense Å i syd til Østre Stationsvej i nord, hvor Thomas B. Thriges Gade fortsætter mod havnen. UDBUDSFORLØB Udbuddet af totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af helhedsplanen er gennemført som en projektkonkurrence efterfulgt af et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse iht. EU-direktiv 2004/18/EF, artikel 31. PROJEKTKONKURRENCEN Odense Kommune offentliggjorde den 25. oktober 2010 en projektkonkurrence i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF vedrørende projektet Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - fra gade til by. Den 5. januar 2011 besluttede partnerskabets styregruppe at prækvalificere følgende syv teams til at deltage i projektkonkurrencen: 3XN Underrådgivere: NORD Arkitekter Ove Arup and Partners International Ltd (UK) Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Konsulent: Jeppe Aagaard Andersen Landskabsarkitekter Entasis Underrådgivere: Grontmij SWECO Architects sbs rådgivning MOMENTUM Research & Development Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S Underrådgivere: Kragh&Berglund Landskabsarkitekter A/S Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s Konsulenter: Reinertsen Sverige AB - Stefan Krii Gielstrup Therkelsen Aps ALECTIA A/S Underrådgivere: SLETH A/S CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s Schul + Okra Landskabsarkitekter (NL/DK) Peter Brett Associates LLP (GB) Colliers Hans Vestergaard A/S Polyform, Henning Larsen Architects, Dress & Sommer Underrådgivere: WTM Engineers International (D) Argus (D) Jonathan Speirs + Major (UK) EVALUERINGSRAPPORT 3_40

6 H. C. ANDERSENS PLADS - ILLUSTRATION FRA TEAM POLYFORM M.FL. UDVIDELSE AF LOTZES HAVE - ILLUSTRATION FRA TEAM ADEPT OVERGADE - ILLUSTRATION FRA TEAM ENTASIS

7 ADEPT Aps Underrådgivere: MVRDV bv (NL) Ting & Wainø landskabsarkitekter Aps Slot Møller Rådgivende Ingeniører A/S Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Via Trafik EMCON AS ACT Capacent Management Consulting A/S U:R:D Urban Research and Design schmidt hammer lassen architects Kristine Jensens Tegnestue Underrådgivere: Tyréns AB (S) WS Green Technologies (D) PriceWaterhouseCoopers ecosistema urbano arquitectos S.L.P. (ES) Ved udløb af fristen for aflevering af konkurrenceforslag havde alle syv teams afleveret konditionsmæssige forslag. Forslagene er efter modtagelsen blevet bedømt anonymt i henhold til følgende kriterier i uprioriteret rækkefølge. Christian von Scholten, Ingeniør, Projekt- og Markedschef, fagdommer udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører Rådgivere for dommerkomitéen: Odense Kommune: Jørgen Clausen, Stadsdirektør, Borgmesterforvaltningen Søren Bonde Hansen, Direktør, By- og Kulturforvaltningen Anne Velling Christiansen, Stabschef, Bystrategisk stab, Borgmesterforvaltningen Henrik Lumholdt, Afdelingschef, Plan og Byg, By- og Kulturforvaltningen Dorte Harbo, Kontorchef, Byplan, Plan og Byg, By- og Kulturforvaltningen Jannek Nyrop, Chefarkitekt, Bystrategisk stab, Borgmesterforvaltningen Ellen Drost, Afdelingschef, Natur, Miljø og Trafik, By og Kulturforvaltningen Thomas Jaap, Kontorchef, Trafik og Anlæg, Natur, Miljø og Trafik, By- og Kulturforvaltningen Øvrige: Svend Heegaard, Projektchef, Partnerskabet Karen Skou, Projektleder, Realdania Mette Lis Andersen, Direktør, Realdania By Lars Ole Hansen, Udbudsekspert Ann-Pia Puggaard, Bygherrerådgiver, COWI A/S Hans Toksvig Larsen, Kgl. Bygningsinspektør Marianne Ramlau, Konsulent, Bæredygtighed Konkurrencesekretær: Anne-Mette Bølling, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling. _ Kvaliteten af helhedsplanen (arkitektonisk og funktionel), herunder byrum og p-anlæg samt projektbeskrivelsen vurderet i forhold til krav og ønsker i konkurrenceprogrammet og i den forbindelse forslagets evne til at opfylde partnerskabets (Odense Kommune og Realdania) visioner for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. _ Procesbeskrivelse vurderet i forhold til, hvordan opgaven løses organisatorisk og tidsmæssigt, samt hvordan de forskellige tværfaglige kompetencer på holdet bringes aktivt i spil. _ Forslagets robusthed i forhold til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og til overholdelse af den økonomiske ramme. Der blev derudover lagt særlig vægt på muligheden for etapedeling samt robustheden og realiserbarheden i forhold til en langsigtet udvikling og nye udviklingsmuligheder og ønsket om en bæredygtig by fra første dag. Projekterne blev bedømt af en dommerkomité bestående af: Anker Boye, Borgmester, Odense Kommune (formand for dommerkomiteen) Jan Boye, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Flemming Borreskov, Adm. direktør Realdania Hans Peter Svendler, Direktør Realdania Torben Schønherr, landskabsarkitekt MDL, MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen Finn Selmer, lektor, arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Arkitektforeningen Dommerkomitéen fandt, at tre konkurrenceprojekter ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige under hensyntagen til bedømmelseskriterierne. Der blev derfor udpeget følgende tre vindere af konkurrencen, der efterfølgende blev inviteret til at deltage i udbuddet med forhandling uden offentliggørelse i henhold til Direktivets artikel 31, stk. 3: Entasis forslag 6/05003 Underrådgivere: Grontmij; SWECO Architects; sbs rådgivning; MOMENTUM Research & Development ADEPT Aps forslag 7/35713 Underrådgivere: MVRDV, Thing & Wainø, Esbensen, Sloth Møller, ViaTrafik, Emcon, Lasse Vegas Kontoret, ACT, Home Erhverv Polyform, Henning Larsen Architects, Dress & Sommer forslag 2/55555 Underrådgivere: WTM Engineers International (D); Argus (D); Jonathan Speirs + Major (UK), Rambøll A/S, Procasa Dommerkomitéen benyttede sig ikke af muligheden for at udpege separate vindere af de to delaftaler. De tre vindere af konkurrencen blev derfor udpeget som vindere af både delaftale 1 og delaftale 2. EVALUERINGSRAPPORT 5_40

8 ILLUSTRATION - TEAM ENTASIS

9 UDBUD MED FORHANDLING I overensstemmelse med dommerkomitéens anbefaling har partnerskabet i fortsættelse af projektkonkurrencen indledt et udbud med forhandling med vinderen af projektkonkurrencen. Udbuddet med forhandling blev indledt den 23. august 2011 med udsendelse af udbudsmaterialet. Udbuddet med forhandling gennemføres som fortrolige, parallelle forhandlinger mellem udbyderen og de enkelte vindere af projektkonkurrencen. Deltagerens forslag/tilbud blev således under forhandlingerne behandlet fortroligt. Formålet med forhandlingen var at drøfte udvalgte fokusområder for at sikre en fælles forståelse af opgaven samt udvikle hovedideen i vinderforslaget. _ Bygherrerådgiver Ann-Pia Puggaard, COWI _ Konsulent Marianne Ramlau (bæredygtighed) _ Fagdommer Torben Schønherr, Arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening _ Fagdommer Finn Selmer, Arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening. _ Fagdommer Christian von Scholten, Ingeniør, udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Under forhandlingerne blev der afholdt to forhandlingsmøder med hvert team samt et afsluttende møde med præsentation af det endelige tilbud. På forhandlingsmøde nr. 1 den 24. august 2011 præsenterede hver tilbudsgiver sit konkurrenceforslag og modtog dommerkomitéens og forhandlingsgruppens bemærkninger til forslaget, herunder påpegning af styrker og svagheder samt emner at arbejde videre med, herunder yderligere forhold til bearbejdning og belysning. Tilbudsgivernes konkurrenceforslag har dannet grundlag for forhandlingen mellem tilbudsgiverne og partnerskabet. Der blev nedsat en central forhandlingsgruppe, som på vegne af Partnerskabet varetog de overordnede og strategiske forhandlinger/dialog. Mellem de to forhandlingsmøder var der indlagt en mellemaflevering den 23. september, som forberedelse til forhandlingsmøde nr. 2. Ved mellemafleveringen afleverede tilbudsgiverne skitser af den reviderede helhedsplan samt reviderede tegninger af parkeringsanlæg. Skitserne blev suppleret med beskrivelser af ændringer og forbedringer af konkurrenceforslaget overvejet af tilbudsgiveren siden forhandlingsmøde nr. 1. Forhandlingsgruppen bestod af: _ Direktør Hans Peter Svendler, Realdania _ Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune _ Direktør Søren Bonde Hansen, Odense Kommune _ Projektchef Svend Heegaard, Partnerskabet. Bygherrerådgiver Ann-Pia Puggaard fra COWI var møde- og procesleder på forhandlingsmøderne. Forhandlingsgruppen blev på møderne bistået af en række rådgivere, som havde til opgave at klæde forhandlingsgruppen på forud for forhandlingsmøderne samt kommentere og kvalificere de ideer og input, som teamene præsenterer undervejs i forhandlingsforløbet. Rådgivergruppen bestod af: _ Karen Skou, Projektleder, Realdania _ Anne Velling Christiansen, Stabschef, Bystrategisk stab, Borgmesterforvaltningen _ Henrik Lumholdt, Afdelingschef, Plan og Byg, By- og Kulturforvaltningen _ Thomas Ramsay, Afdelingschef, Trafik og Anlæg, Natur, Miljø og Trafik, By-og Kulturforvaltningen _ Dorte Harbo, Kontorchef, Byplan, Plan og Byg, By- og Kulturforvaltningen _ Jannek Nyrop, Chefarkitekt, Bystrategisk stab, Borgmesterforvaltningen _ Ellen Drost, Afdelingschef, Natur, Miljø og Trafik, By- og Kulturforvaltningen _ Thomas Jaap, Kontorchef, Trafik og Anlæg, Natur, Miljø og Trafik, By-og Kulturforvaltningen Forhandlingsmøde nr. 2 blev afholdt den 28. september Tilbudsgiverne præsenterede deres bearbejdede konkurrenceforslag og modtog forhandlingsgruppens bemærkninger til forslaget, herunder påpegning af styrker og svagheder. I forlængelse af forhandlingsmøde nr. 2 fik tilbudsgiverne fremsendt Arbejd videre - notater. Arbejd videre -notaterne indeholder forslag til, hvilke områder i de reviderede forslag der ønskes belyst nærmere. Der blev fremsendt henholdsvis et individuelt notat, der kun blev udsendt til den enkelte tilbudsgiver samt et fælles notat, som blev udsendt til alle tilbudsgivere. Derudover er der som et led i besvarelse af spørgsmål fra de bydende fremsendt ni udsendelsesbreve inkl. bilag indeholdende svar på spørgsmål samt ændringer/præciseringer af udbudsmaterialet. Endelig er der den 24. november 2011 fremsendt en orientering pr. mail til tilbudsgiverne omkring tilbudspræsentationen. Tilbudsgiveren afleverede endeligt tilbud den 1. december 2011 kl. 14. Den 8. december blev afholdt et præsentationsmøde hvor den enkelte tilbudsgiver præsenterede sit endelige tilbud for dommerkomitéen. EVALUERINGSRAPPORT 7_40

10 VESTERGADE H.C. ANDERSENS TORV OVERGADE

11 BEDØMMELSEN DOMMERKOMITÉ Til bedømmelse af de afgivne tilbud har partnerskabet besluttet at fortsætte med den dommerkomité, der blev nedsat under den forudgående projektkonkurrence med den ændring, at Jan Boye erstattes af Steen Møller. DOMMERKOMITÉENS ARBEJDE Dommerkomitéen har afholdt tilbudsevalueringsmøde den 21. december Forud for tilbudsevalueringsmødet er de afleverede tilbud blevet indgående gennemgået og analyseret af dommerkomitéens rådgivere, herunder i forbindelse med møder afholdt den 13. og 14. december På tilbudsevalueringsmødet blev den enkelte tilbudsgivers tilbud endvidere præsenteret for dommerkomitéen af fagdommere og rådgivere. Det enkelte tilbuds styrker og svagheder i henhold til de fastsatte underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev herefter drøftet og vurderet af dommerkomitéen. Dommerkomitéen foretog derefter en samlet vurdering af de afgivne tilbud i forhold til den vedtagne pointmodel. Efterfølgende og i forlængelse af tilbudsevalueringsmødet den 21. december er udarbejdet nærværende evalueringsrapport med tilhørende indstilling til partnerskabet om valg af totalrådgiver. EVALUERINGSRAPPORT 9_40

12 ETAGEFORDELING FUNTIONSINDELING ILLUSTRATIONER FRA TEAM ENTASIS, IKKE MÅLFAST

13 TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIUM OG TILHØRENDE UNDERKRITERIER Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af nedenfor anførte underkriterier og med den anførte vægtning: ØKONOMISK REALISERBARHED Ved vurdering af den økonomiske realiserbarhed og holdbarhed lægges der jf. udbudsmaterialets vægt på forslagets evne til gennem hele omdannelsen at sikre et cashflow af indtægter og udgifter, som vil overholde partnerskabets investeringsramme på 343 mio. kr. 1. Helhedsplan (rumdannende bebyggelser, byrum, p-kældre, integrerede ruter og midlertidige anvendelser), vægtes 45 % Arkitektonisk, funktionel og teknisk kvalitet af det tilbudte projekt efter afklaring af eventuelle usikkerhedselementer i forhold til forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det afleverede forslag. Der lægges endvidere vægt på, at forslaget kan realiseres, så byudviklingen gennemføres på en så optimal måde som muligt i forhold til det tidsmæssige aspekt samt kvalitet i p- anlæg, infrastruktur og byrum, mere end at byudviklingen kan generere et positivt afkast for partnerskabet. Der lægges vægt på en så kort udviklingsperiode som muligt under forudsætning af realistiske og dokumenterbare indtægter og udgifter. 2. Økonomisk realiserbarhed, vægtes 25 % Den økonomiske realiserbarhed og holdbarhed inden for projektets økonomiske rammer, herunder proces- og etapeplanens gennemførlighed ved anvendelse af det økonomiske værktøj. 3. Bæredygtighed, vægtes 15 % Det samlede forslag til bæredygtighedstiltag vurderet ved besvarelsen af bæredygtighedsværktøjet samt ved beskrivelsen i konkurrenceforslaget og den fysiske gestaltning af bæredygtighed i planen. 4. Organisation og bemanding, vægtes 15 % Forslag til organisationsplan og bemanding af opgaven, herunder redegørelse for nøglepersoners kompetencer samt ansvarsfordeling. HELHEDSPLAN (RUMDANNENDE BEBYGGELSER, BYRUM, P-KÆLDRE, INTEGREREDE RUTER OG MIDLERTIDIGE ANVENDELSER) Ved vurdering af helhedsplanen lægges der jf. udbudsbetingelserne vægt på følgende kriterier: _ Forslagets evne til at opfylde programmets krav og ønsker, herunder især den arkitektoniske, funktionelle og tekniske kvalitet af det tilbudte projekt og til at opfylde Odense Kommunes og Realdanias visioner for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade med fokus på de fem centrale temaer _ Forslagets evne til at sikre en optimal procesplan med mulighed for etapedeling og robusthed i forhold til en langsigtet udvikling og nye udviklingsmuligheder og ønsket om en bæredygtig by fra første dag. Tilbudsgivernes honorartilbud indgår i bedømmelsen ved vurdering af de laveste priser for faste, henholdsvis fleksible ydelser. Der lægges vægt på, at teamet på overbevisende vis fremfører dokumentation for forslagets realiserbarhed og robusthed i forhold til konjunkturer m.v. BÆREDYGTIGHED Ved vurdering af bæredygtighed lægges der vægt på processen, kvaliteten, bredden og dybden i besvarelsen af bæredygtighedsværktøjet for de enkelte indikatorer, samt på hvordan bæredygtighed er integreret og gestaltet i helhedsplanen. Tilbuddets bæredygtighedsprofil (jævnfør den tildelte score for miljø og ressourcer, social og sundhed samt økonomi) vil blive udarbejdet på baggrund af besvarelsen af bæredygtighedsværktøjet. Tilbuddets bæredygtighedsprofil vil indgå i den samlede vurdering, men opnåelse af den samlede højeste score ved anvendelse af bæredygtighedsværktøjet er ikke et kriterium, der lægges vægt på i sig selv. ORGANISATION OG BEMANDING Bemanding: De tilbudte nøglemedarbejdere vurderes på grundlag af deres cv ud fra følgende kriterier og afhængig af deres tildelte funktion: _ Erfaring med projektledelse af store, komplekse projekter _ Erfaring med trafik- og parkeringsforhold i relation til indretning af parkeringsanlæg _ Erfaring med økonomi- og risikostyring af byudviklingsprojekter _ Erfaring med bæredygtighed i byudviklingsprojekter _ Erfaring med projekteringsledelse og projektering af byrum og parkeringsanlæg. EVALUERINGSRAPPORT 11_40

14 VISUALISERING AF MUSIKHUSPASSAGEN VED ROSENGADEKVARTERET- TEAM ENTASIS

15 Organisation: Ved vurdering af tilbudsgiverens forslag til organisation og proces lægges vægt på følgende: _ Hvordan tilbudsgiverens organisation vurderes at kunne levere en effektiv og kvalificeret løsning af opgaven _ Hvordan tilbudsgiverens organisation i de enkelte faser understøtter de særlige udfordringer, disse faser vurderes at indebære _ Hvordan eventuel udskiftning af nøglemedarbejdere sker, så det forårsager mindst mulig gene for bygherren, og således at kontinuiteten til enhver tid er sikret uden merudgift for bygherren. VURDERINGSMODEL VURDERING AF KVALITATIVE UNDERKRITERIER Med kvalitative underkriterier menes alle kriterier med undtagelse af delkriteriet honorartilbud under økonomisk realiserbarhed. For hvert underkriterium foretages der en helhedsvurdering ud fra de visioner, krav og ønsker, der er angivet i konkurrenceprogrammet, og delkriteriet tildeles en karakter i skalaen Der gives karakteren 10 til det tilbud, som på overbevisende vis opfylder delkriteriet. Der gives karakteren 1 til det tilbud, der alene vurderes at opfylde de ufravigelige krav, og som ikke herudover indeholder løsninger, der kan tillægges positiv betydning i henhold til delkriteriet. Tilbud, der ikke er givet karakteren 10 eller 1 er tildelt en karakter efter nedenstående pointgivning. KARAKTER INDHOLD OVERBEVISENDE OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET OVERBEVISENDE OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET. ENKELTE PUNKTER DOG KUN GODT OPFYLDT GOD OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET. EN DEL PUNKTER OVERBEVISENDE OPFYLDT GOD OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET. ENKELTE PUNKTER OVERBEVISENDE OPFYLDT GOD OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET GOD OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET. ENKELTE PUNKTER DOG KUN ACCEPTABELT OPFYLDT ACCEPTABEL OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET. EN DEL PUNKTER GODT OPFYLDT ACCEPTABEL OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET. ENKELTE PUNKTER GODT OPFYLDT ACCEPTABEL OPFYLDELSE AF KRAVENE I UDBUDSMATERIALET OPFYLDER DE UFRAVIGELIGE KRAV, OG SOM IKKE HERUDOVER INDEHOLDER LØSNINGER, DER KAN TILLÆGGES POSITIV BETYDNING VURDERING AF HONORARTILBUD Ved vurderingen af delkriteriet honorartilbud foretages der en vurdering af det tilbudte honorar for de faste ydelser, de tilbudte honorarprocenter samt de tilbudte timesatser. Der anvendes ligeledes en karakterskala fra 1-10, og således at det bedste tilbud (laveste honorar for de faste ydelser, laveste tilbudte honorarprocenter samt de laveste tilbudte timesatser) får maksimumkarakteren 10. Den vægtede timesats er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig timesats for samtlige medarbejderkategorier, og således at hver medarbejderkategori indgår med samme vægt. Ved fastlæggelse af karakterskalaen er det endvidere forudsat: _ at den fiktive tilbudspris for de faste ydelser, der er 200 % dyrere eller mere end det laveste tilbud får karakteren 1. _ at den fiktive tilbudspris for den gennemsnitlige honorarprocent, der er 60 % dyrere eller mere end det laveste tilbud får karakteren 1. _ at den fiktive vægtede timesats, der er 20 % dyrere eller mere end det laveste tilbud får karakteren 1. De to tilbud, der ikke har afgivet den laveste pris, tildeles karakteren efter en retlinet interpolation mellem de to yderpunkter (minimumkarakteren 1 og maksimumkarakteren 10) på baggrund af det enkelte tilbuds procentvise afvigelse af det laveste tilbud. Eftersom der er tale om en matematisk model, anvendes der ikke kun hele karakterer ved vurderingen af delkriteriet honorartilbud. VALG AF TILBUDSGIVER Den tilbudsgiver, der efter anvendelse af vurderingsmodellen scorer den højeste totalkarakter, har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og indstilles derfor som den tilbudsgiver, med hvem der skal afsluttes forhandlinger med henblik på indgåelse af totalrådgivningsaftale. EVALUERINGSRAPPORT 13_40

16 HELHEDSPLAN - TEAM ENTASIS, IKKE MÅLFAST

17 TILBUDSVURDERING VURDERING AF UNDERKRITERIUM 1 HELHEDSPLAN TEAM ENTASIS Kort beskrivelse af forslaget og dets udgangspunkter m.m. Forslaget fremstod efter projektkonkurrencen som et seriøst og på mange måder velfungerende forslag. I forbindelse med det efterfølgende udbud med forhandling er der imidlertid sket en betydelig videreudvikling, således at projektet nu manifesterer et meget højt, samlet kvalitetsniveau. På den ene side er der med det foreliggende materiale fastlagt en lang række præcise og inspirerende, arkitektoniske valg og på den anden side vil projektets mange enkeltdele være åbne for fortsat idéudvikling og tilpasning. Det samlede projektmateriale er klart og let aflæseligt, hvorved forslaget fremstår som et første, overordnet styringsredskab, og i det hele taget er det forslagets afgørende styrke, at man fastlægger indlysende og inspirerende principper inden for hvilke, der senere kan videreudvikles og optimeres. Rumdannende bebyggelser De bygningsmæssige voluminer defineres som det, der står tilbage, når de enkelte byrum har fundet deres form. Rum kommer altså før objekter, og bygningshøjder er afstemt efter de lokale udgangspunkter. Generelt hedder det om de nye bygningsvoluminer, at de skal fremstå tunge og grønne, hvilket er et godt eksempel på, hvordan projektet definerer retningslinjer med udgangspunkt i et arkitektonisk princip uden at detailstyre. I den sydlige del af konkurrenceområdet placeres to fem-syv etager høje karréer, således at kirkerne mod syd bevarer deres nuværende status i bybilledet, og mod nord komponeres et felt af punkthuse med fra to til 17 etager det højeste placeret mod nord, hvor skyggen falder på vejarealer, og hvor den markante bygningsenhed udpeger den videre forbindelse til fremtidige byudviklingsområder omkring havnen. Halvprivate udearealer etableres mod syd i form af karréernes indre gårde, og mod nord arbejdes der med større tagterrasser og med gaderum, der har en mere uformel karakter end det tætte område mod syd. Byrum Byrummene bygges op omkring en grøn strategi for bymidten. Der tages på overbevisende måde fat om Odense bys behov for at tænke byen som et landskab, uden derved at miste den rummæssige fasthed. Ved at fortælle om sammenhængende parkrum, strukturgivende beplantninger, tegl som underlag for bevægelse, granit på byens vigtigste torve samt bruge vandet konstruktivt og afdæmpet, viser der sig et billede af varierede byrum af meget høj kvalitet. De enkelte byrum er velproportionerede, afstemt efter deres brug uden unødige falbelader. Rummene inviterer til et afvekslende byliv uden at være låst fast i bestemte slags udfoldelser. Lotzes have gøres til en stor sammenhængende have. Dette er en mulighed, men man bør overveje, om stedets nuværende intime karakter kan klare en sådan størrelse have. Denne problemstilling hænger sammen med forslaget om at erstatte det nuværende H.C. Andersen Hus med en større og mere organisk formet bygning hvilket ikke anses for realistisk på kort sigt. Parkeringsanlæg Forslaget arbejder med et stort sammenhængende P-anlæg i hele TBTG s længde med hovedadgange fra Albanigade i syd og fra TBTG s forlængelse i nord. Herudover er foreslået to sekundære adgange via Skulkenborg (nedkørsel) og Nørregade (nedkørsel), samt en adgang til P-anlæg i det nye Musikhus. Det nordlige område udformes med én etage, mens det sydlige udformes i to etager. De to områder er bundet sammen ved en relativ smal midtersektion med gennemkørselsmulighed i begge retninger, hvor gående og kørende mødes. Det bør overvejes, om passagen skal suppleres med fartdæmpende foranstaltninger og evt. andre sikkerhedsregulerende foranstaltninger. Parkanten ledes gennem anlægget fra syd/nord ad en primær og direkte kørevej og forløber langs med og parallelt med en catwalk til de gående. Promenaden på terræn er placeret lige over catwalken, og letbanen er placeret langs med promenaden på ydersiden af P-anlægget. De primære adgange til terræn er placeret i forbindelse med catwalken. Ideen og motivet med på denne måde at få infrastrukturen under og over terræn integreret sammen, giver forslaget stor styrke på en klar og logisk måde. Der foreslås hovedsagelig en vandret funktionsfordeling, hvor der placeres detailhandel i underetagen, kontorarealer herover og boliger i de øverste etager. Dette giver en optimal udnyttelse af dagslys og udsigtsmuligheder, men også i nogle tilfælde relativt komplicerede adgangsforhold og installationsføringer. EVALUERINGSRAPPORT 15_40

18 ILLUSTRATIONER FRA TEAM ENTASIS, IKKE MÅLFAST PLAN OVER PARKERINGSKÆLDER

19 Ud over at tilgodese de primære funktioner har p-anlægget et gennemgående arkitektonisk motiv i form af catwalken. Denne catwalk bringer byen en etage ned, eller omvendt, kælderen en etage op. Betydningen af at opprioritere materialevalget og det rummæssige forløb er meget væsentlig, således at den besøgende oplever at bevæge sig i kvalitetsmæssigt ligeværdige byrum, hvad enten det er over eller under jorden. Tilstedeværelsen af dagslys samt kvaliteten af vertikale forbindelser er god. Det fremtidige byggeri over terræn foreslås båret på griddet 8,1 x 8,1 m. Dette vil give nogle bindinger bl.a. ifm. brugen af tunge facader. Et alternativ med en udvekslingskonstruktion mellem bygninger og P-anlæg vurderes som en økonomisk uhensigtsmæssig løsning. Alt i alt vurderes det foreslåede søjle-grid system som den bedste tekniske og økonomiske løsning og værende tilstrækkeligt fleksibelt som grundlag for udvikling af økonomiske og funktionelle bygninger over terræn. Forslaget giver en enkel og overskuelig trafikafvikling for både biler og gående. Trafikken ad den primære kørevej generes generelt ikke af parkerende biler, idet søgetrafik og køretrafik generelt er adskilt. Forslagets organiske planudformning kombineret med catwalkmotivet, adgangsforhold og overskuelighed giver mulighed for et indbydende og unikt P-anlæg. Indretningen af den øverste kælderetage, -1, er generelt rigtig god. Dog ender alle P-søgevejene blindt, hvorved parkanterne kan ende med at skulle vende på en meget smal vej. Forslaget arbejder med vinkelret parkering som erfaringsmæssigt giver en god udnyttelse. Forslaget forudsætter anvendelse af P-pladsinformationssystem for visning af ledig plads for hver enkelt plads, så unødig kørsel til parkering undgås. Placering af ramperne til nederste etage, -2, virker ikke logisk. Ramperne er placeret midt i kælderen. Dette bevirker et stort pladsspild, fordi bilerne skal kunne U-vende i det nederste niveau. Dette forhold reducerer ligeledes kapaciteten betragteligt, fordi de to trafikstrømme krydser hinanden i denne bevægelse. Placeringen af rampen bør ændres, lige som det skal overvejes, om der bør etableres gennemkørselsmulighed i bunden af hver anden række. Ramper i syd fra Albanigade er placeret på ydersiden af letbanens tracé, mens rampe i nord er givet et sving mod øst for at kunne gå fri af letbanen. Viadukten under Østre Stationsvej udnyttes kun delvist, og den valgte løsning her synes kompliceret og fordyrende og kan være i konflikt med Musikhuset. Løsningen bør revurderes, herunder ændring af letbanens tracé i dette område. Der er indlagt ca. 1 m mellem terræn og overside af P-kælderdæk. Dette giver en stor robusthed med hensyn til forskellige terrænopbygninger m.m., som ønskes indbygget i projektet. Det vurderes, at højden kan optimeres af hensyn til de øgede omkostninger ifm. den ekstra belastning og en dybere beliggende P-kælder. Forslaget er samlet set det bedste, fordi det er lykkedes forslagsstilleren at optimere kvaliteten af parkeringsforholdene og det konstruktive modul-grid, så parkeringsfaciliteterne på én gang fremstår på en indbydende, original, funktionel og nytænkende måde. Integrerede ruter De integrerede ruter virker velfungerende og enkle. Letbanens svagt buede forløb bevirker, at det opfattes som om, gaden kom før letbanen. Måden hvorpå skinneføringen opleves som blot stålspor i en belægning eller i græs er forbilledlig. Standsningsstederne ligger rigtigt, og udnyttelsen af bygningsmassen som læskærm er god, ligesom forslaget om at knytte torvehal og byens kantine til letbane-stoppene er inspirerende. At cykelruten er opdelt i to adskilte forløb virker fornuftig, og bevægelsen under terræn er en fremragende måde at udnytte det underliggende byrum på. Farten reguleres ved skift fra asfalt til tegl, hvor anvendelsen af tegl markerer, at her foregår det på de gåendes betingelser. Enkelt og velfungerende! De gående har ligeledes gode betingelser for fri bevægelighed. Flere ruter kan vælges fra et bestemt udgangspunkt til et andet, alt efter ønske om oplevelse, og alle ruter vil være nogenlunde lige lange, hvilket gør byen til en forunderlig og varieret oplevelse. Citybussens forløb virker fornuftigt og velgennemtænkt. Det er uklart, hvor mange bomme der er indtænkt i forslaget ved anlæggets ind-/udgange. P-båsene og manøvrearealer er udført anderledes end normalt. Manøvrearealet bag P-båsene er reduceret, samtidig med at båsebredden er øget. Denne optimering er forudsætningen for det bærende søjle-grid modulsystem på 8,1 x 8,1 m som hele P-anlægget og byggeriet over terræn foreslås opbygget efter. Forslaget foreslår anvendelse af præfabrikerede søjler, bjælker og dækelementer i anlæggets indre og vægge mod letbane evt. som sekantpælevægge inkl. midlertidige forankringer. Forslaget redegør ikke nærmere for, hvordan de øvrige ydervægge udformes. Anvendelse af præfabrikerede søjler, bjælker og dæk kombineret med et grid på 8,1 x 8,1 m vurderes økonomisk fordelagtigt for P-anlægget. Midlertidige anvendelser Entasis redegør for en proces for midlertidige anvendelser før, under og efter byggeprocessen. Processen springer ud af en attraktiv grundlæggende idé om, at bæredygtighed er det overordnede tema. Arbejdet foretages af en ansat koordinator og en taskforce i tæt samarbejde med Odense Kommune og interessenter. De to info-bokse forventes at være en god mulighed for fleksibel borgerinddragelse. Forslaget viser gode intentioner om samarbejde med borgere. Og der gives overbevisende forslag til navngivne lokale interessenter. EVALUERINGSRAPPORT 17_40

20 ALBANI TORV ILLUSTRATIONER FRA TEAM ENTASIS, IKKE MÅLFAST

21 Forslaget er målrettet og viser god forståelse for, hvordan midlertidighed kan anvendes i byudvikling. Der gives eksempler på mange forskellige anvendelser af både eventkarakter og fysisk karakter, som er relevante i Odenses skala. Det viser en god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og en del punkter er overbevisende opfyldt. Det gennemgående tema vedr. bæredygtighed synes strategisk stærkt. Gennem specifikke forslag til aktiviteter og samarbejdspartnere understøtter temaet en strategisk udvikling i det relevante økokvarter, f.eks. i form af et folkekøkken, en mobil skov og events med bæredygtigheds- og sundhedstemaer. Dette strategiske blik forventes anvendt på alle kommende bykvarterer. Forslaget forventer at benytte halvdelen af økonomien afsat til midlertidige anvendelser i løbet af de første to år. Der savnes forslag til muligheder for at øge økonomien til de foreslåede midlertidige aktiviteter gennem hele byggeprocessen. Procesplan Den vedlagte beskrivelse er god og overskuelig. Planen virker dog ikke helt overbevisende, ift. at der startes med Fisketorvets karré. Der kan derved stilles spørgsmålstegn ved, hvordan der sikres optimal adgang til den nye P-kælder på Fisketorvet, mens Albani Karréen bygges. Samlet vurdering, helhedsplan Samlet set har teamet leveret en besvarelse, der vurderes som overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter dog kun godt opfyldt, hvilket giver karakteren 9. EVALUERINGSRAPPORT 19_40

22 HELHEDSPLAN - TEAM ADEPT, IKKE MÅLFAST

23 TEAM ADEPT Kort beskrivelse af forslaget og dets udgangspunkter m.m. Projektet har fra første færd været klart og systematisk fremstillet tekstmæssigt i et tilgængeligt sprog og grafisk formidlet via en velfungerende kombination af diagrammer, der forklarer principper og sammenhænge, og visualiseringer, der formidler stemninger og rumlige oplevelser. Den designmæssige tilgang baserer sig på forestillingen om det historiske nye, der tager afsæt i en 1800-tals byplan for Odense, som trimmes i det horisontale plan og fortættes i det vertikale. Derved tilføres den forestående omdannelse af TBTG variationer og overraskelser, som det ellers kan være svært for planlæggeren at opfinde. De enkelte bygningers udtryk sammensættes på den ene side af traditionelle, primært tunge udtryk og på den anden side af nye, primært lette og transparente. Rumdannende bebyggelser De bygningsmæssige voluminer er til dels fastlagt ved den indledende trimning og fortætning, der bl.a. er resultat af byrummenes udformning. Derved dannes der karréer mod syd og en friere sammenstilling af enkeltbygninger mod nord. De enkelte bygningsenheder er dog i alle tilfælde relativt markante i kraft af 1800-tals-planens brogede geometri og har inden for rammerne af dette mønster ret varierede bygningshøjder og udtryk. Parkeringsanlæg Anlægget er udformet som et samlet anlæg med mulighed for gennemkørsel. Det nordlige område udformes med to etager, mens det sydlige udformes med én etage. De to områder er koblet sammen ved en relativ smal midtersektion med gennemkørselsmulighed i begge retninger. De primære adgange sker fra nord (TBTG s forlængelse) via eksisterende tunnel under Østre Stationsvej og i syd fra Albanigade via rampen i det eksisterende P-anlæg. Parkeringsanlæggets arkitektoniske fremtoning koncentreres i op- og nedgange, og de viste eksempler virker overbevisende og gennemarbejdede. Dog kunne man have ønsket sig, at præget af kælder kunne være mindre fremtrædende, således at parkeringsrummet nærmede sig de øvrige byrums kvalitet. Brugen af dagslys er bevidst og god. Indretningen fremstår generelt lidt rodet. Den sydlige kælder er svær at overskue, og adgangen mellem etage -1 og -2 foregår midt i den nordlige P-kælder, hvilket giver unødig trafik i den nordligste del af P-kælderen. Hvert byggefelt tildeles et grønt fyrtårn, og der foreslås en primært lodret funktionsopdeling, således at der bortset fra detailhandel i stueplan findes bygningsenheder, der overvejende rummer enten boliger eller erhverv. Denne fordeling øger muligheden for at etablere enkle adgangssystemer og installationsføringer, men kan i nogle tilfælde bevirke, at boligers dagslys- og udsigtsforhold nedprioriteres. Det skal derfor bemærkes, at projektet i løbet af det afholdte udbud med forhandling har været underkastet et seriøst udviklingsarbejde i netop disse henseender. Hvad angår forslagets bebyggelsesmønster har det springende punkt imidlertid været selve det grundlæggende designprincip, hvor det historiske afsæt synes i for mange tilfælde at medføre vilkårlige og uhensigtsmæssige geometrier, der vil gøre det svært efterfølgende at optimere de enkelte dele af bebyggelsesplanen og at tilpasse sig stadigt skiftende forudsætninger. Byrum Analysen af byrummenes betydning for bylivet har samme fine kvalitet som i fase 1, og forståelsen for byrummenes betydning er velbeskrevet. Temaerne er fastholdt, og der vises en større detaljering. Det må dog konstateres, at der ikke er sket en videreudvikling i retning af, at byrummene er tænkt som det første, og at byens huse danner ramme om disse byrum. Det enkelte byrums detaljering svinger fra det meget detaljerede på Musik- og Teaterhuspladsen, til det meget overordnede på Albani Torv og Plads. Pladsernes belægningsmæssige motiver er ganske forskellige, dog uden at det opleves som en særlig kvalitet. Indretning af den sydlige P-kælder er problematisk. Vejene har samme status, således at de både er fordelings- og P-søgeveje. Trafikken ad den centrale vej gennem anlægget kan blive generet af parkerende biler. Forslaget arbejder med skråparkering, hvilket ikke er optimalt på de strækninger hvor der er dobbeltrettet vej, idet parkanten kun har direkte adgang til halvdelen af P-båsene. Anlægget er forholdsvist regulært i sin grundplan, hvilket giver gode muligheder for at optimere konstruktionerne. Viadukten under Østre Stationsvej udnyttes fuldt ud. Det er uklart, hvorfor forslaget lige nord for Østre Stationsvej foreslår etableret et kryds. Det nye P-anlæg er hovedsageligt friholdt af letbanens tracé, hvilket giver mulighed for, at letbanen kan anlægges næsten uafhængigt af P-anlægget. Forslaget foreslår anvendelse af insitu-støbte betonkonstruktioner med kælderydervægge udført som sekantvægge. De bærende dækkonstruktioner understøttes primært af langsgående bjælker og ydervægge i P-anlæggets længderetning. De bærende dæk foreslås udført som bobledæk (dvs. insitu-støbte betondæk med indstøbte luftkugler ) for at minimere dækkenes vægt. Da dækkonstruktionen primært virker som en enkelspændt konstruktion, udnyttes bobledækkets fordele ikke optimalt. En normal præfabrikeret dækløsning vurderes mere fordelagtig med hensyn til økonomi, anlægstid og dæktykkelse. Det grønne udtryk fremhæves som konsekvent og som en stor kvalitet. Det kan dog diskuteres om løsningen på Albani Torv/Plads har bevæget sig for meget i retning af det stenede. Især løsningen ved Lotzes have virker smuk og overbevisende. EVALUERINGSRAPPORT 21_40

24 OVERGADE / VESTERGADE NY PLADS VED MUSIK- OG TEATERHUSET PLAN OVER PARKERINGSKÆLDER ILLUSTRATIONER FRA TEAM ADEPT, IKKE MÅLFAST

25 Der er indlagt ca. 1,5 m mellem terræn og overside P-kælderdæk. Dette giver en stor robusthed med hensyn til forskellige terrænopbygninger m.m., som ønskes indbygget i projektet. Forslaget foreslår, at bygningerne oven på P-anlægget frit kan placeres, således at bygningernes søjler og vægge ikke nødvendigvis behøver at stå direkte over søjler og vægge i P-anlægget. Bygningernes belastning overføres til P-anlæggets søjler og vægge via bjælker i udvekslingslaget mellem terræn og P-kælderdæk samt af de langsgående bjælker i P-kælderdækket. Forslaget indeholder strategisk blik og viser god forståelse for, hvordan midlertidighed kan anvendes i byudvikling. Der gives eksempler på forskellige midlertidige anvendelser af både eventkarakter og fysisk karakter, som er relevante i Odense. Forslaget viser en god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet og enkelte punkter er overbevisende opfyldt. Forslaget forventer at benytte halvdelen af økonomien afsat til midlertidige anvendelser i løbet af byggeprocessens første tre år. Forslaget arbejder desuden med at skabe yderligere nødvendig driftsfinansiering fra samarbejdspartnere, som forventes at indgå i midlertidige projekter. Konceptet med fri placering af bygningerne vurderes positivt. En fuldstændig fri placering vurderes dog at have store omkostninger og give store tekniske udfordringer. Den relativt lille højde, som udvekslingsbjælkelaget har (~ 1,0 m) sammenholdt med op til ti etagers lodret last, vurderes uhensigtsmæssig både teknisk (bæreevne og differensdeformationer) og økonomisk. Højden bør være højere. Tilsvarende for en del af de langsgående bjælker i P-anlæggets dækkonstruktion. Projektet forholder sig til ventilation i P-anlægget, hvilket vurderes positivt. Ventilationen foreslås etableret ved udsugningsventilatorer i kombination med pulsventilatorer med afkast over tag af bygninger. Procesplan Adept har udarbejdet en god og overskuelig procesbeskrivelse, som synes gennemtænkt i forhold til robusthed og økonomisk bæredygtighed. Teamet forslår dog at anlægge midlertidige p-pladser i nordligt område samt en midlertidig by allerede i 2012, hvilket ikke kan lade sig gøre, da TBTG ikke er lukket endnu. Samlet vurdering, helhedsplan Samlet set har teamet leveret en besvarelse, der vurderes som god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter overbevisende opfyldt, hvilket giver karakteren 7. Forslaget vurderes samlet set at være godt gennembearbejdet med en klar konstruktionsstrategi, der giver stor frihed for det fremtidige byggeri over terræn. Investeringen til etablering af et udvekslingslag, som skal kunne det hele, vurderes dog at være for stor i forhold til den gevinst, det giver. Integrerede ruter De integrerede ruter virker i deres helhed velbegrundede. Der er en fint samspil mellem de forskellige ruter, således at alle former for bevægelse tilgodeses. En overvejelse omkring cykelrutens forløb som enkelt eller dobbelt forløb kunne sikkert have givet nogle byrumsmæssige fordele. Letbanens forløb er yderst velbegrundet og skaber et varieret byrum, der fratager TBTG dens nuværende dominans. Der er ligeledes et godt overlap af ruter ved standsningsstedet på Albani Torv. Midlertidige anvendelser Forslaget fra Adept pointerer, at byen skal være for dens beboere, mens den skabes. Det er attraktivt, at teamet arbejder med midlertidighed som dynamo og lægger vægt på, at midlertidige aktiviteter skabes af byens aktører og borgere og har en folkelig appel, som f.eks. etablering af et midlertidigt tivoli med pariserhjul. Der etableres et JA-kontor, hvorfra de midlertidige aktiviteter koordineres. Udførelsen sker i tæt samarbejde med Odense Kommune og relevante interessenter. Adept foreslår at midlertidighed tager udgangspunkt i en eventyrdynamo og en innovationsdynamo. Begge dynamoer forekommer overbevisende i Odense-sammenhæng og vil sikre strategisk fokus og samarbejde fra mange relevante navngivne samarbejdspartnere i Odense. EVALUERINGSRAPPORT 23_40

26 HELHEDSPLAN - TEAM POLYFORM M.FL., IKKE MÅLFAST

27 TEAM POLYFORM M.FL. Kort beskrivelse af forslaget og dets udgangspunkter m.m. Forslaget adskilte sig i forbindelse med projektkonkurrencen fra de øvrige ved at fastholde TBTG som et stort, sammenhængende, nord-sydgående træk inden for konkurrenceområdet vel at mærke ikke i form af en stærkt trafikeret vej, men derimod som en allé, der skulle indramme letbanen og mod syd fortsætte uden for konkurrenceområdet. Der er en fin videre detaljering af de enkelte byrum, og især Albani Torv har gennemgået en meget positiv forenkling. Som overordnet idé virker forslaget, på trods af den førnævnte kritik, stadig velmotiveret i sin tænkning omkring tværforbindelser og sammensyning af byen. Dette hovedgreb var bemærkelsesværdigt, men dommerkomiteen var samtidig usikker på, om det store grønne tracé ville give tilstrækkelige udfordringer og den nødvendig støtte til de tværgående forbindelser, herunder muligheden for at skabe gode og veldefinerede byrum. Det er dommerkomiteens vurdering, at det ikke i forbindelse med det efterfølgende udbud med forhandling er lykkedes at udvikle projektet overbevisende på disse væsentlige punkter. Rumdannende bebyggelser Traceets placering har i det store og hele bevaret sit forløb, men i en udgave uden alléplantning. Derved har de tre nordligste bebyggelser fortsat karakter af foring uden på eksisterende karreer eller sagt på en anden måde: eksisterende og ny bebyggelse danner tilsammen en rist, der adskiller sig fra karréen ved at have indeliggende bebyggelse med gårde på begge sider, men ingen direkte kontakt til gaderum. Overordnet set indebærer løsningen desuden, at det bymæssige felt, der udgør det nye TBTG-forløb, reduceres hvad angår omfang og oplevelsesmuligheder. Ny bebyggelse foreslås overordnet fra fem til 13 etager, således at fem-syv etager høje karréer mod syd suppleres med tårnbygninger, hvorimod ny bebyggelse mod nord snarere fremstår som kæder af enkeltbygninger med varierende højder afsluttende med et højhus mod nord, der i lighed med et andet projekt udpeger den videre forbindelse til fremtidige byudviklingsområder omkring havnen. Parkeringsanlæg Anlægget er udformet som et samlet anlæg med mulighed for gennemkørsel. Det nordlige område udformes med to etager mens det sydlige område udformes med en etage. De to områder er koblet sammen ved en relativt smal midtersektion med gennemkørselsmulighed i begge retninger. De primære adgange sker fra nord (TBTG s forlængelse) via eksisterende tunnel under Østre Stationsvej og i syd fra Albanigade og Flakhaven. Projektet foreslår adgang til P-anlæg i det nye Musikhus samt muligheden for en rampe til Skulkenborg. Indretningen af P-anlægget fremstår generelt hensigtsmæssigt med god funktionalitet og overskuelighed. Det er positivt, at der arbejdes med udsmykning og særlige farver for de gående, således at den besøgende naturligt ledes mod en opgang. Op-og nedgange er placeret optimalt og virker lyse og indbydende. Belysningens karakter af udsmykning er ligeledes en stor kvalitet. Anlægget kunne dog nok have haft glæde af et stærkere udtryk af byrum, hvor det nu stadig overvejende har karakter af kælder. Trafikken ledes nogenlunde direkte gennem anlægget fra syd til nord. Dette giver en rimelig enkel og overskuelig trafikafvikling. Trafikken på vej gennem det nordlige område kan dog blive generet af parkerende biler på vej ud af eller ind i parkeringsbåse. Tilsvarende i den sydlige del af det sydlige område nær rampen. Hvad angår funktionsfordeling foreslås overordnet en lodret opdeling, idet detailhandel dog generelt placeres i underetagen. Desuden indbygges en fleksibilitet mht. placering af henholdsvis boliger og erhverv, idet disse to kategorier kan fordeles på forskellige måder på større enheder som karréer, eller fordeles som mindre bestanddele inden for disse enheder. Byrum Forslaget fastholder i det store hele sin oprindelige form, hvad angår byrummenes udstrækning og indbyrdes sammenhæng. Der er således ikke taget hensyn til dommerkomiteens bekymring for, om de viste byrum er for udflydende, og om TBTG-forløbet stadig fremstår som en adskillelse af bymidten. Da det grønne allémotiv fra fase 1 af konkurrencen er fjernet, uden at TBTG samtidig er gjort smallere eller har et mere bugtet forløb, fremstår forløbet efter dommerkomiteens skøn stadig som en væsentlig barriere mellem de to bydele. Det er godt, at der i de nordlige områder er indlagt veje på tværs, så det ikke er nødvendigt at afsøge hele P-kælderen. I kælderen i niveau -1 og -2 mangler der dog en mulighed for at vende rundt på tværs i den nordlige ende. Indretningen af den sydlige P-kælder er generelt god. Kælderen er opdelt i en trafikvej i den vestlige side, hvorfra der er adgang til P-søgeveje. De forholdsvise lange P-søgeveje i de nordlige områder giver en dårlig overskuelighed af P-kælderen. Det vurderes ikke muligt at se mere end op til fem-otte P-båse frem, dels pga. holdende biler og del pga. søjler, hvorved overskueligheden er relativ dårlig. I det sydlige område er overskueligheden god, fordi parkanten henvises til en P-søgevej, som er overskuelig. Kræver et P-plads-henvisningssystem. EVALUERINGSRAPPORT 25_40

28 ILLUSTRATIONER FRA TEAM POLYFORM M.FL., IKKE MÅLFAST PLAN OVER PARKERINGSKÆLDER

29 P-anlæg er generelt friholdt af letbanens tracé, hvilket giver mulighed for, at letbanen kan anlægges næsten uafhængigt af P-anlægget. Forslaget redegør kun i ringe grad for, hvorledes de bærende konstruktioner tænkes udformet. Tekst og skitse vedrørende konstruktionsprincip er meget uklar. Procesplan Der arbejdes med et relativt langstrakt forløb, hvor der forventes at være byggeaktiviteter indtil Forslaget til procesplan kan ikke vurderes, idet der er vedlagt to ens sider på s. 100 og 101, som begge beskriver trafik- og parkering samt byrum. Det er derfor ikke muligt at se, hvornår bebyggelse, cykelruter m.v. anlægges. Forslaget tolkes således, at bygningerne oven på P-anlægget frit kan placeres oven på P-anlægget, således at bygningernes søjler og vægge ikke nødvendigvis behøver at stå direkte over søjler og vægge i P-anlægget. Bygningernes belastning overføres til P- anlæggets søjler og vægge via udvekslingsbjælker i laget lige under bygningerne ned mod P-anlægget. Samlet vurdering, helhedsplan Samlet set har teamet leveret en besvarelse, der vurderes som god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter dog kun acceptabelt opfyldt, hvilket giver karakteren 5. Konceptet med fri placering af bygningerne vurderes positivt. En fuldstændig fri placering vurderes dog at have store omkostninger og give store tekniske udfordringer. Den relative lille højde, som udvekslingsbjælkelaget har mellem terræn og P-kælderdæk (~ 1,0 m), sammenholdt med op til ti etagers lodret last vurderes uhensigtsmæssig både teknisk (bæreevne og differensdeformationer) og økonomisk. Det vurderes, at højden bør være højere. Integrerede ruter Der er fin sammenhæng de forskellige ruter imellem, således at byens borgere kan skifte fra den ene til den anden form for transport. Ruterne er fint placeret, og letbanens standsningssteder er godt placeret, og synligheden er god. Det er positivt, at letbanens forløb er blevet varieret, og at det enkelte sted i byen afspejles i den valgte bund, enten som grøn eller stenet. Midlertidige anvendelser Polyform foreslår, at midlertidige funktioner sikrer attraktive og aktive områder gennem hele processen. Der lægges vægt på at skabe rammer, som giver borgerne mulighed for at indtage området. Der ansættes en bykurator til at varetage opgaven med midlertidighed. Der beskrives forslag om at sikre information, forbindelser, byrum og byliv, samt at forstærke potentialet. Der foreslås ansættelse af en koordinator samt etablering af bl.a. en infoboks. Forslaget viser god forståelse for, at midlertidighed kan være et aktiv for byudvikling. Forslaget er godt til at levere et begrebsapparat til at tale om midlertidighed. Dette er prioriteret til fordel for en præsentation af lokalt relevante forslag i hver byggefase. Som helhed viser forslaget god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Teamets forslag formodes at være udtryk for, at der på et senere tidspunkt i processen foretages en overbevisende interessentanalyse med henblik på udvikling af specifikke Odense-relevante midlertidige aktiviteter samt navngivning af relevante samarbejdspartnere. Forslaget forventer at benytte halvdelen af økonomien afsat til midlertidige anvendelser i løbet af byggeprocessens første fase. Forslaget arbejder desuden med at skabe yderligere nødvendig driftsfinansiering via containerudlejning. EVALUERINGSRAPPORT 27_40

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade Projektchef Svend Heegaard PROJEKTORGANISATION Realdanias linieorganisation Jesper Nygaard Adm. direktør, Direktion Hans Peter Svendler Direktør, Direktion Projektorganisation

Læs mere

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade Projektchef Svend Heegaard PROJEKTORGANISATION Realdanias linieorganisation Jesper Nygård Adm. direktør, Direktion Hans Peter Svendler Direktør, Direktion Projektorganisation

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard

Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard Thomas B. Thriges Gade Projektchef Svend Heegaard Thomas B. Thriges Gade Projektområdet er ca. 51.000 m2 1954 2011 VISION Hvorfor Med omdannelsen skal der skabes et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE OMDANNELSE AF THOMAS B. THRIGES GADE DOMMERBETÆNKNING FRA GADE TIL BY

INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE OMDANNELSE AF THOMAS B. THRIGES GADE DOMMERBETÆNKNING FRA GADE TIL BY INDBUDT ROJEKTKONKURRENCE FRA GADE TIL BY OMDANNELSE AF THOMAS B. THRIGES GADE DOMMERBETÆNKNING FRA GADE TIL BY tema 1: rumdannende bebyggelse rumdannende//space-shaping Udadvendte funktioner i stueetagerne//

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II

OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 CAMPUS BORNHOLM UDBUDSVILKÅR FASE II PROJEKTNR.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S Odense Musik- og Teaterhus bliver et levende hus med fremragende scene- og konferencefaciliteter, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole,

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Viggo Olesen) 1. juli 1998 Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue (advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding) K E N D E L S E mod Vestsjællands

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Allerød Kommune Plejeboliger m.m. på Poppelvej KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Konkurrencebetingelser Dato: A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 KONKURRENCE Side: 2 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

Konvertering af Lygten varmeværk

Konvertering af Lygten varmeværk Konvertering af Lygten varmeværk Udbudsbetingelser Teknisk Rådgivning Lygten VV HOFOR A/S 02. Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2 Udbuddets omfang... 3 2.1 Tidsplan for udbuddet...

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008 Konklusion.. Forslag til principbeslutninger februar 2008 Forslag til principbeslutninger INDHOLD Vision og strategier Forslag ved Thomas B. Thriges Gade - Byrum med letbane - Trafik- og mobilitet Letbane

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense Thomas B. Thrigesgade Kommentarer og generelle betragtninger til den videre behandling af de tre udvalgte forslag. Aug. 2011 1) Sønderport - Når trafikken på Albanigade neddrosles

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere