KOMMUNEPLANSTRATEGI Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012. Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser"

Transkript

1 KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012 Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser

2 Indhold VISION Nyborg i en globaliseret verden...6 Nyborg by - hovedbyen på Østfyn...8 Forside: Nyborg Slot Udarbejdet af Nyborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Nørevoldgade Nyborg Livet på landet under nye vilkår...10 Et godt og langt liv med aktivt medborgerskab...12 Klima & Agenda Revision af kommuneplanen...17

3 Forord Nyborg Kommune har en central geografisk placering i landet, og vi er omgivet af smukke landskaber, skov og strand. Vi har et sprudlende foreningsliv og velfungerende byer. Nyborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig. Men vi står overfor nogle store udfordringer; globalisering, klimaændringer og økonomisk krise. Det er udfordringer, som kræver handling, men som også kræver at vi tænker langsigtet og bæredygtigt. Kommuneplanstrategi 2012 sætter derfor fokus på udvikling og vækst på et bæredygtigt grundlag. Der udpeges fire centrale kerneområder, som Byrådet mener er en forudsætning for udvikling og vækst i hele kommunen. Vi skal samarbejde bredt og på tværs af kommunegrænserne med alle relevante parter. Vi skal sætte Nyborg by i fokus ud fra en erkendelse af, at vækst og udvikling i hele kommunen kræver, at Nyborg by fastholdes og udvikles som den naturlige hovedby på Østfyn Vi skal sørge for, at vores landsbyer og landområder fortsat er attraktive for bosætning og ramme for et aktivt friluftsliv. Vi skal skabe en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet med en veluddannet befolkning, der deltager aktivt i den demokratiske proces. Nyborg Slot-projektet bliver det centrale omdrejningspunkt for markedsføring af kommunen som et ganske særligt sted med attraktive muligheder, oplevelser og nye arbejdspladser, og som kan skabe synergi for en positiv udvikling i hele kommunen. Kommuneplanstrategien er den overordnede ramme for denne udvikling. En planstrategi med en stærk forankring hos borgerne og erhvervslivet giver byrådet et godt udgangspunkt for at påvirke udviklingen i den rigtige retning i samarbejde med alle relevante aktører. På vegne af Byrådet Erik Christensen Borgmester Vi skal tage udgangspunkt i de særlige styrker og kompetencer, som vi gerne vil kendes på, - den optimale trafikale beliggenhed, Midtpunkt for gode oplevelser, - boligområder og bymiljøer af høj kvalitet, - et aktivt foreningsliv, - smuk natur og ikke mindst en spændende historie. Byrådet er derfor meget optaget af, at

4 Vision Nyborg 2025 Byrådets vision for Nyborg Kommune er et fremtidsbillede, der beskriver, hvordan byrådet ønsker, at Nyborg Kommune ser ud i Visionen er formuleret i nutid, som om byrådet sidder i år 2025 og redegør for den udvikling, kommunen har været igennem. Nyborg Kommune - år 2025 Vi har udnyttet den gode beliggenhed optimalt og er blevet en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig aktør i landet. Det er sket på baggrund af en langsigtet og offensiv vækststrategi i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn. Det er sket ved synligt lederskab og klare politiske prioriteringer sammen med solide investeringer og offentlig-private samarbejder. Nyborg Kommune er kendt som en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet. Kommunen består af trygge, aktive og attraktive byer og lokalsamfund. Vi har opbygget en sund økonomi og har fået skabt en god balance i de sociale -, de kulturelle - og de natur- og miljømæssige forhold i kommunen. Det er lykkedes os at fastholde og styrke serviceniveauet ved at udvide anvendelsen af ny teknologi og skabe nødvendige ændringer i organiseringen af de kommunale aktiviteter - og med hjælp fra mange aktive frivillige og udvidede samarbejder på tværs af sektorer og kommunegrænser. Antallet af frivillige, der påtager sig et ansvar for kommunens ve og vel, er steget markant. Vi har med held satset bredt på nye IT-løsninger, brug af apps og lign i forbindelse med information, borgerinddragelse og markedsføring af kommunen. Vi har satset målrettet på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder af høj kvalitet. Vi har samtidig forbedret pendlermulighederne og fastholdt en stærk markedsføring af kommunen. Det har betydet, at den positive udvikling, vi har set på bosætningsområdet, er blevet efterfulgt af en tilsvarende positiv udvikling på erhvervsområdet. Vi har været i stand til at tiltrække ressourcestærke og veluddannede bosættere. Vi har fastholdt en stigning i indbyggertallet, og aldersmæssigt har vi opnået en mere afbalanceret befolkningssammensætning. Nyborg Slot og by Nyborg Slot blev i 2020 optaget på UNESCOS verdensarvsliste, og ombygningen af slottet til en trestjernet turistattraktion har gjort Nyborg kendt i både ind- og udland. Besøgstallet er mangedoblet, og succesen har haft en afsmittende effekt på aktiviteten i hele bykernen, der understreger og styrker Nyborg naturlige rolle som hovedbyen på Østfyn. Nyborg bys generelle attraktionsværdi er hævet ved gennemførelse af større byomdannelsesprojekter, der har forbedret detailhandelen og bylivet og gjort et besøg i bykernen til en oplevelse for hele familien. Erhverv, beskæftigelse og uddannelse Nyborg er blevet en afgørende aktør i den samlede udviklingsstrategi for Fyn. Det nye supersygehus i Odense og styrkelsen af Syddansk Universitet har medført mange nye tilflyttere og arbejdspladser i kommunen på grund af vores unikke beliggenhed på strækningen mellem Odense og København. Det er lykkedes gennem et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner at øge uddannelsesniveauet. Det gælder både for de voksne, som er i beskæftigelse, og for de unge, der nu er langt mere indstillede på at gennemføre en uddannelse. Det er bl.a. sket ved etablering af et internationalt grundskoleforløb Erhvervslivet har oplevet en meget positiv udvikling, - dels på baggrund af en fælles Fynsk vækststrategi og dels en massiv branding og markedsføring af kommunen. Der er skabt arbejdspladser både i Nyborg by og i Ullerslev og Ørbæk, heraf et stigende antal grønne arbejdspladser. Specielt hotel- og konferenceerhvervene har gennemgået en eksplosiv udvikling, hvor øget kapacitet og nye samarbejder har medvirket til at gøre Nyborg til Danmarks Centrale Mødested.

5 Også i landsbyerne og i det åbne land er det lykkedes at skabe en positiv erhvervsudvikling. Det brede samarbejde på Fyn har medført, at vi nu står i en stærk position med hensyn til blandt andet produktion af fødevarer, og vores område er nu kendt vidt omkring for fødevarer af meget høj kvalitet. Landsbyerne Vi har satset målrettet på lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev, hvor indbyggertallet, den lokale dagligvarehandel og den offentlige service er fastholdt. På landsplan har landområderne oplevet en negativ samfundsudvikling. Trods dette er det lykkedes at fastholde de største landsbyer som attraktive bosætningsbyer. De mest aktive landsbyer har endog oplevet en markant vækst af børnefamilier, der ønsker at bo i landlige omgivelser. Natur, kultur og klima Det har spillet en væsentlig rolle for både bosætningen og turismen, at det er lykkedes at bevare og endda styrke vores store velbevarede natur- og kulturværdier og landskaber. Vi har skabt gode og tidssvarende kulturelle tilbud for alle borgerne i hele kommunen. Det er lykkedes at opnå en god fordeling af tilbuddene i Nyborg by, Ullerslev og Ørbæk samt i landsbyerne. Vi har løbende støttet og styrket de lokale ildsjæle og de forskellige små og store lokale arrangementer. Vi har sammen med de andre fynske kommuner arbejdet målrettet med en sammenhængende grøn friluftsstrategi, der har vist sig at være en vigtig brik i bosætningspolitiken. Vores klimatilpasningsplan har sikret, at de store klimatiske ændringer er blevet håndteret uden store skader for befolkningen og vores fælles værdier. Det er sket på en måde, der har forbedret kvaliteten af de rekreative områder både i de eksisterende byer og i de nye boligområder. Nyborg Kommune er CO 2 - neutral i Vi sætter fokus på Nyborg Slot og by Borgernes sundhed Den generelle sundhedstilstand for vores borgere er blevet væsentligt bedre. Vi har øget antallet af år med god livskvalitet for borgere i alle aldre, og samtidig er middellevetiden steget i forhold til Det er lykkedes os at reducere den sociale, sundhedsmæssige ulighed, og antallet af borgere, der rammes af de otte folkesygdomme, er reduceret. Det er nemt og sjovt at leve sundt i Nyborg Kommune Resultaterne bygger især på en aktiv forebyggende indsats - ikke mindst i forhold til børn og unge i kommunens daginstitutioner og skoler, - men vi har også løbende forbedret vores bynære rekreative områder og friluftsmulighederne i naturen til glæde for folkesundheden. Endelig er der skabt gode og tidssvarende idrætsfaciliteter i de tre store byer.

6 Nyborg i en globaliseret verden Behov for samarbejde over kommunegrænsen De mellemstore provinsbyer er under pres. Vi oplever en centralisering, hvor de største byer vokser stærkt og tiltrækker de videnstunge erhverv og den veluddannede arbejdskraft. Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi må se os selv i et nyt og større perspektiv. Hvis vi vil have del i vækst og udvikling, er vi nødt til at samarbejde med andre aktører uden for kommunegrænsen. Kommunegrænser er kun noget, der findes i den kommunale verden. I den virkelige verden, går virksomheder, infrastruktur, turisme, klima- og miljøproblemer mv. på tværs af disse grænser. med vores særlige styrker og kompetencer i forhold til den fælles vækststrategi. Odense er uden sammenligning den største by på Fyn, der har en naturlig rolle som vækstdynamo for udviklingen. Af særlige styrker og kompetencer, som er kendetegnende for Nyborg Kommune, og som skal profileres i en fælles vækststrategi kunne være: - geografisk velbeliggende, - god infrastruktur/pendling, - Lindholm Havn, - centrum for hotel/konference, - varieret og kvalitativ bosætning, - natur/friluftsliv, - unik kultur/historie, - spændende handel/byliv, - attraktive landsbyer, - internationalt orienteret uddannelsesmiljø. Landsplanlægningen har sat fokus på Hovedstadsområdet og Det Østjyske Bybånd som særlige vækstområder, - en strategi, hvor Fyn forbigås. Derfor vil vi styrke samarbejdet med de øvrige kommuner på Fyn og Region Syddanmark, så vi i fællesskab kan bidrage til, at Fyn bliver en del af en sammenhængende vækstregion langs det såkaldte store H. Vi vil i fællesskab fastlægge strategier for vækst og udvikling ud fra en enighed om, at hvad der er godt for Odense og resten af Fyn også er godt for Nyborg Kommune. Det en en ny virkelighed, hvor vi ikke er i indbyrdes konkurrence, men byder ind Fyn som en del af en sammenhænhende vækstregion der omfatter landets 4 største byer

7 Nyborg skal markedsføre sig som et attraktivt bosætningssted (kultur, sundhed, rekreation og byliv) med optimale pendlerforhold, - med fokus på kvaliteten af den kollektive trafik til/fra Odense. Vi vil styrke den internationale profil i vore uddannelsestilbud på grundskoleog gymnasieniveau, så vi er et attraktivt bosætningssted for personale ved SDU, OUH og andre internationalt orienterede arbejdspladser. Vi vil gøre Nyborg kendt som et nationalt og internationalt møde- og konferencested, - en destination for turister og erhvervsturister ( Midtpunkt for gode oplevelser ). Vi vil arbejde hen imod en fælle Fynsk planstrategi med fokus på infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse og bosætning ( Fynsprojektet ). Udvikling Fyns mission og vision (www.udviklingfyn.dk)... Vi vil samarbejde på Fyn for at få del i vækst og udvikling på alle niveauer og med Udvikling Fyn som omdrejningspunkt. Vi vil arbejde for, at de store offentlige investeringer i Odense (OUH og SDU) får positiv afsmitning på Nyborg. Vi vil udnytte vores optimale geografiske beliggenhed med let adgang til motorvej, jernbane og dybvandshavn i forhold til både erhvervsudvikling og bosætning. Nyborg Slot er kommunens fyrtårn, og slotsprojektet Danmarks Riges Hjerte skal profileres i en samlet fynsk erhvervs- og turiststrategi. Der er etableret er erhvervs- og udviklingssamarbejde på Fyn, der skal skabe en stærk vækstdagsorden for fremtidens Fyn. Samarbejdet har to spor: Udvikling Fyn skal gennem en fælles fynsk strategi og indsats på erhvervs- og turismeområdet skabe øget vækst og velstand på Fyn, og gøre Fyn til et attraktivt sted for turister, virksomheder og investeringer. (www.udviklingfyn.dk). Fynsprojektet skal opstille fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske arbejde - pejlemærker som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil.

8 Nyborg by - hovedbyen på Østfyn Nyborg by er det centrale omdrejningspunkt på Østfyn, - både geografisk og trafikalt. Mere end halvdelen af kommunens indbyggere bor i Nyborg by, og de fleste arbejdspladser, offentlige funktioner, butikker, kulturelle aktiviteter ligger her. Nyborg by er et trafikalt knudepunkt med motorvej, jernbane og dybvandshavn, og mere end personer pendler hver dag fra Nyborg Station. Nyborg by skal derfor være lokomotiv for udviklingen på Østfyn, - en rolle vi vil tage på os og bruge aktivt i udviklingen. Nyborg Slot Slottet og byen var i middelalderen og frem til 1560 kongens foretrukne opholdssted. Her mødtes Danehoffet - datidens parlament, og Nyborg Slot var i sin storhedstid rigets mest centrale sted. Fortællingen om Nyborg Slot og by er enestående, og derfor har Byrådet, Østfyns Museer, Kulturstyrelsen og Slotte og Kulturejendomme en vision om at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste. (se mere om projektet på Vi betragter projektet som en væsentlig faktor for udviklingen og profileringen af Nyborg, og vi giver en gennemførelse af projektet højeste prioritet. Nyborg Slot vil være et fyrtårn, der skal have afmittende effekt på udviklingen i hele kommunen og resten af Fyn. Vi vil udarbejde en kulturarvsmasterplan i samarbejde med de museale institutioner som overordnet ramme for udviklingen af Nyborg by og grundlag for ansøgningen til UNESCO. Vi vil sikre, at planlægning og realisering af øvrige projekter respekterer den historiske ramme for slotsprojektet og kulturarvsmasterplanen, så der sikres en strategisk langtidsplanlægning med en tidshorisont på år. Vi vil markedsføre slotsprojektet bredt og i samarbejde med Udvikling Fyn, som et fyrtårn i den fynske turistpolitik. Vi vil involvere borgere, erhvervsliv og foreninger, så der skabes et bredt medejerskab til projektet. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte Byudvikling / Byomdannelse Et attraktivt og levende bymiljø i Nyborg er afgørende for vækst og udvikling i hele kommunen og en vigtig faktor i bosætningspolitikken. Derfor skal Nyborg bys attraktionsværdi løbende udvikles med nye spændende tiltag og byrum af høj æstetisk kvalitet. Større og komplekse byomdannesprojekter, der kan skabe nye byplanmæssige sammenhænge og helheder, involverer mange lodsejere og interessenter og er ofte vanskelige at organisere og gennemføre. Vi vil derfor gå nye veje og samarbejde med andre aktører. Nødvendige ressourcer, kompetencer og netværk kan ligge uden for kommunens forvaltning, og de skal involveres og have indflydelse. Aktører uden for kommunen kan inspirere og udfordre og bidrage konstruktivt til at realisere projekterne og sikre de bymæssige kvaliteter. Mulige projekter kunne være: - sammenbinding af by og havn, - udvikling af erhverv og detailhandel langs Storebæltsvej, - grønt rekreativt byrum i Svanedamsparken.

9 Organisering, udvikling og gennemførelse af store og komplekse byomdannelsesprojekter kan ske i samarbejde med andre aktører uden for kommunen (OPP). Vi vil i Svanedamsparken skabe et unikt multifunktionelt og rekreativt byrum til ophold og leg for alle aldersgrupper. Et grønt byrum, der styrker borgernes sundhed og den samlede oplevelse af Nyborg by. Vi vil integrere klimatilpasning, bæredygtige løsninger, sundhed og æstetik i byudviklingen. Der skal sættes fokus på en begrænsning af den tunge trafik og den gennemkørende trafik i bymidten. Erhverv i Nyborg: Hele Danmarks Mødested Erhvervsmulighederne er gode i Nyborg by. Dybvandshavn med optimale trafikale forhold, - attraktive arealer langs Storebæltsvej til kontor og administration samt muligheder ved motorvejen ved Hjulby til tungere erhverv. - Vores rolle som hotel- og konferenceby er i god udvikling med fortsatte muligheder i kontakt med station og motorvej. Vi vil i samarbejde med Udvikling Fyn fortsat arbejde for at tiltrække nye virksomheder og nurse iværksættere, hvilket vi gennem de senere år har haft væsentlig succes med. (se erhvervspolitikken på Boliger på Vesterhavnen Vi vil i samarbejde med DSB arbejde for en mere markant og målrettet markedsføring af erhvervs- og detailhandelsmulighederne langs Storebæltsvej. Der bør udarbejdes konkret, langsigtet masterplan, der kan skabe interesse for arealerne, og således at de kan udvikles i etaper, der imødekommer efterspørgslen. Vi vil sammen med ejeren ADP A/S bidrage til, at Lindholm Havn fortsat kan udvikle sine aktiviteter bl.a. med fokus på udskibning af vindmøller. Vi vil forbedre den fysiske sammenhæng mellem konferencehotellerne og byen/ slottet, så vi får større udbytte af de mange gæster (erhvervsturisme). Bo i Nyborg Bosætning er en af hjørnestenene i vores udviklingsstrategi. Vi har inden finanskrisen oplevet et stort løft i boligbyggeriet. Hele Vesterhavnen, - en del af færgelejerne og hele Ravnekærlund er udbygget med ca. 500 boliger. En byudvikling og byomdannelse, der markant har hævet byens attraktionsværdi. Der er stadig god rummelighed til tæt/lav og åben/lav boligbyggeri i Jagtenborg, der er en af landets smukkeste udstykninger. Rummeligheden til etageboliger på de DSB-ejede færgelejer medvirker til et bredt og varieret udbud af bomuligheder. I fremtiden skal der spares på arealer til byformål, og der skal tænkes i nye boformer med hensyn til tætheder, funktionsblanding, klimatilpasning, grønne løsninger og tilpassede kollektive trafikløsninger. Vores målsætning er, at vi løbende udvikler vores samlede vifte af bosætningsmuligheder, så vi kan imødekomme aktuelle boligønsker hos alle aldersgrupper og opnå en mere afbalanceret befolkningssammensætning. En vellykket bosætning kræver samarbejde og koordinering af planlægning, kommunal service, markedsføring mv., hvilket vi vil have fokus på. Vi vil i samarbejde med øvrige kommuner på Fyn markedsføre Fyn som landets bedste bosætningsområde, hvor vi byder ind med Nyborg bys særlige kompetencer på området. Vi vil i samarbejde med DSB arbejde for en mere markant og målrettet markedsføring af byggemulighederne på Færgelejerne. Vi vil sikre, at de store rekreative og landskabelige værdier omkring Strandvænget fastholdes i forbindelse med regionens afvikling af institutionen. Vi vil integrere klimatilpasning, bæredygtige løsninger, sundhed og æstetik i disponeringen af vores nye boligområder og byudviklingen generelt.

10 Livet på landet under nye vilkår Udviklingen i de senere år har medført et markant pres på udkantsområderne i Danmark med fraflytning og tilbagegang for mange landbyer og landdistrikter. Denne generelle tendens har ikke ramt Nyborg Kommune i samme omfang som andre steder i landet. Vi har været i stand t il at opretholde indbyggertallet i langt de fleste af vores landsbyer. Hovedårsagen til denne positive udvikling kan dels tilskrives det lokale engagement og dels ønsket om at fastholde og udvikle vores landsbyer som attraktive bosteder. Fokus på Ørbæk og Ullerslev Vi har et klart og entydigt bymønster, hvor lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev spiller en afgørende rolle som bindeled mellem Nyborg by og kommunens landsbyer og landområder. Derfor skal Ørbæk og Ullerslev forblive aktive lokalcentre, hvor den nødvendige offentlige - og private service er til stede. Der skal være et udbud af kommunalt udstykkede byggegrunde i begge byer, så efterspørgslen til en hver tid kan imødekommes, og der skal være mulighed for etablering og udvidelse af lokale erhverv. I Ørbæk er der fx igangsat et byfornyelseprojekt i samarbejde med Københavns Universitet. Vi vil i en konstruktiv dialog med lokale foreninger løbende drøfte udfordringer, muligheder og konkrete ideer og planer, der kan udvikle de to lokalcentre. I Ørbæk vil vi sætte fokus på planlægning af et område ved Sentvedvej til boligbyggeri, hvor der tages hensyn til de natur- og miljømæssige og arkæologiske interesser. I Ullerslev skal der tages hul på planlægning og realisering af en 1. etape af byudviklingen øst for Kertemindevej, hvor en sikker krydsning af Odensevej har høj prioritet. Vi vil sætte fokus på en forskønnelse af Hovedgaden i Ørbæk og butikscentret i Ullerslev, så byernes attraktionsværdi øges. Nyborg Kommunes bymønster Attraktive landsbyer I bymønstret er udpeget 9 større landsbyer, hvor der er planlagt en egentlig vækst i byzone: Aunslev, Refsvindinge, Herrested, Frørup, Vindinge, Skellerup, Tårup, Ellinge og Langtved. I disse 9 landsbyer er det samlede indbyggertal vokset med 1,1% i perioden En glædelig udvikling, der viser, at vores landsbyer lever og har det godt. De mindste landsbyer i landzone har oplevet en beskeden tilbagegang, der dog ikke kan betegnes som alarmerende. 23 landsbyer har aktive landsbyråd og mange lokale ildsjæle. Landsbyrådene er samlet under Det Fælles Landsbyråd i Nyborg kommune. Vi vil bakke op om det positive engagement i landsbyerne og støtte lokale initiativer. Vi vil fortsat lave landsbyplaner, så borgerne får en ramme for udviklingen og grundlag for lokale handlinger og for ansøgning om fondsmidler mv. Vi er meget bevidste om, at bymiljøet og bygningskvaliteten er meget vigtig for landsbyernes overlevelse og evne til at tiltrække bosættere. Vi vil derfor have fokus på, at bygningsbestanden på landet ikke forfalder og sikre, at tilgængelige støttemuligheder tages i anvendelse. En god kollektiv trafik er afgørende for livet på landet, og den skal som udgangspunkt opretholdes, men vi ønsker at nytænke og udvikle mulighederne i samarbejde med lokalbefolkningen med udgangspunkt i de konkrete behov. Hvis landsbyerne fortsat skal være en attraktiv del af kommunens vifte af bosætningsmuligheder, er det vigtigt at børnefamilierne tilgodeses med hensyn til fx pasning, kollektiv trafik, sikre skoleveje og fritidsmuligheder. Vi vil have fokus på dette i forbindelse med sektorplanlægningen.

11 Landsbyliv i Tårup Vi vil støtte op om lokale initiativer til forbedringer i landsbyerne (hjælp til selvhjælp), - dog skal udstykning af nye boligparceller som udgangspunkt ske i privat regi. Vi vil hjælpe med at afdække og søge eksterne midler til udvikling i landsbyerne (pilotprojekter, private fonde, EU-midler og lign.) i samarbejde med lokalbefolkningen og Det Fælles Landsbyråd. Vi vil fortsat udarbejde landsbyplaner for byvækstlandsbyerne i samarbejde med landsbybeboerne. Vi vil i dialog med lokalbefolkningen sikre en fleksibel og tilpasset kommunal service i landsbyerne. Vi vil sammen med lokalbefolkningen undersøge, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges og optimeres, så vi får mest for pengene og samtidig opfylder de vigtigste behov. Vi vil gennem planlægning og anvendelse af støttemuligheder arbejde for, at forfaldne bygninger i landsbyerne nedrives eller finder ny anvendelse. Erhverv i landzonen Udviklingen i landbruget har medført, at mange landbrugsbygninger står tomme i landzonen, - både stuehuse og driftsbygninger. Bygninger der forfalder og skæmmer naturen. En udvikling, der kan sætte en negativ spiral i gang, som er umulig at stoppe. For at modvirke forfaldet skal der findes nye anvendelser til disse bygninger, der kan have en positiv effekt på udviklingen og livet på landet. Det kan fx være nicheproduktioner som gårdbutikker, landboturisme, håndværksvirksom- hed, mikrobryggerier, hjemsted for små iværksættere og andre erhverv, der kan fastholde og skabe lokale arbejdspladser. Vi vil arbejde for, at det bliver lettere at etablere en bredere vifte af erhverv i landzonen med rimelige udvidelsesmuligheder, uden at natur- og landskabsinteresserne tilsidesættes og med løbende fokus på den generelle udvikling i lokalsamfundet. De små virksomheder i landzonen med kvalitetsfødevarer kunne med fordel indgå i en større turistmæssig satsning i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn, - eller udvikle et koncept i forbindelse med Nyborg Slot projektet. Vi vil arbejde for, at mulighederne for at etablere og drive erhverv i landzonen forbedres, så der kan skabes flere lokale arbejdspladser uden for de store byer. Vi vil gennem planlægning og anvendelse af støttemuligheder arbejde for, at forfaldne bygninger i landzonen nedrives eller finder ny anvendelse. Vi vil pleje og beskytte vores enestående natur og landskabelige værdier, - sikre sammenhængende grønne forløb til glæde for dyr, planter og mennesker. Sammen med Udvikling Fyn og berørte lodsejere vil vi arbejde for, at vores turistmæssige ressourcer i hele kommunen udbygges og indgår i en fælles fynsk strategi.

12 Et langt og godt liv med aktivt medborgerskab Sundhed Sundhed og livsstil har stor betydning for vores almene trivsel og livskvalitet. Vi vil derfor styrke borgernes lyst til at leve et aktivt og sundt liv og ikke mindst gøre det sunde valg til det lette valg. Vi har alle et ansvar for at tage vare på vores egen sundhed. Nogle borgere kan selv, mens andre borgere har et større behov for støtte og hjælp. Det bør være et fælles ansvar at skabe mere lighed i sundhed. Det er i hverdagen, at livsstilen defineres. Sundhed må derfor altid tænkes ind i de forskellige sammenhænge i hverdagen, hvor borgerne møder kommunens medarbejdere. Det aktive foreningsliv i Nyborg udgør ligeledes gode og vigtige samarbejdspartnere til at fremme sundheden, da de også møder borgerne i dagligdagen. Vi har store udfordringer på sundhedsområdet, - fx den voksende andel af kronikere og overvægtige, en større andel af ældre, og en stor andel af borgere med ingen eller kortere uddannelse. Samarbejdet om sundhed på tværs skal styrkes. Indsatsen inden for særlige målgrupper skal intensiveres, og den tidlige forebyggende indsats skal prioriteres. I den forbindelse skal der fokuseres på kost, rygning, alkohol og motion, men også mere bevægelse i hverdagen og mental sundhed er væsentlige områder for et sundt og aktivt liv. (Sundhedspolitikken kan ses på Nyborg skal være en foregangskommune for sundhed, hvor borgerne lever et aktivt og sundt liv, og det sunde valg er det lette valg. Vi vil være blandt de sundeste kommuner i Danmark målt på forbedring af folkesundheden. Flere borgere skal have et bedre fysisk og mentalt helbred, og livsstilssygdomme skal forebygges. Børn og unge Det er børnene og de unge, der skal videreføre vores samfund og vores demokrati. Det er derfor vigtigt, at børnene vokser op under gode kår, så de kan udvikle og udfolde sig til selvstændige individer, der kan indgå i familieliv, arbejdsliv og samfundsliv. Vi skal sikre, at alle børn og unge får lige muligheder, at der tages hånd om sociale problemer i tide, at unge kommer i gang med en uddannelse og bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sundhed, livsmod og glæde er vigtige ressourcer i barnets og den unges evne til at mestre livet. (Børn- og ungepolitikken Gode Kår kan ses på Vi vil skabe gode kår for børn og unge ved tidlige -, tværfaglige - og systematiske indsatser. Vi vil anerkende og inkludere børn og unge i fællesskabet. Vi vil gøre en aktiv indsats for at børn og unge deltager i - og fastholdes i foreningslivet. Vi vil styrke det brede samarbejde på tværs (fx med erhvervsliv, foreningsliv, boligområder, frivillige o.a.) Vi tilstræbe, at 95% af hver ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

13 Skole og uddannelse Gode skole- og uddannelsesmuligheder har stor betydning for, at den enkelte kan udvikle sig optimalt, og for at virksomheder har veluddannet og kompetent arbejdskraft til rådighed. Grundstenen til uddannelse lægges allerede i daginstitutioner og i folkeskolen. Vi kan herudover tilbyde relevante ungdomsuddannelser af høj kvalitet, og der er tilbud om voksenuddannelse. Vi ønsker at sikre disse lokale uddannelsestilbud, og vi vil bidrage til deres fortsatte udvikling. Vi lever i en stadigt mere åben og globaliseret verden. Mange kan se frem til et arbejdsliv, der i perioder betyder bosætning i udlandet, og stadig flere forskere og andre specialister kommer til os udefra. Vi vil med et internationalt orienteret tilbud i folkeskolen bidrage til, at børn af disse borgere kan få et særligt relevant grundskoletilbud, som samtidig er et supplement til det internationale uddannelsestilbud, der gives ved Nyborg Gymnasium. Det vil vi arbejde for... Vi vil sikre læringsmiljøer med kvalitet i både dagtilbud og folkeskole. Vi vil søge at fastholde og udvikle de ungdoms- og voksenuddannelsestilbud, vi har i kommunen. Vi vil etablere et lokalt forankret ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov for støtte til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi vil etablere et internationalt orienteret tilbud på folkeskoleniveau og støtte op om gymnasiets arbejde med internationalisering. Vi vil med gode uddannelsestilbud bidrage til, at Nyborg er et attraktivt sted at bosætte sig. Kultur og fritid Vi har et aktivt og bredt kultur- og fritidsliv. Byrådet vil understøtte en yderligere udvikling af kultur- og fritidslivet, - både i forhold til de organiserede aktiviteter og i forhold til fleksible og individuelle tilbud til borgere og gæster, som ikke er en del af det organiserede kultur- og fritidsliv. Vi vurderer, at der er behov for at stimulere udviklingen af nye kultur- og fritidstilbud i samarbejde med en langt bredere vifte af aktører end tidligere, hvis kommunen skal kunne udvikle et kultur- og fritidsliv, der efterspørges af kommunens borgere. En attraktiv bosætningskommune, der skal kunne tiltrække nye borgere, skal have et godt kultur- og fritidsliv med mange muligheder. Både Nyborg, Ullerslev og Ørbæk har et aktivt og vidtfavnende foreningsliv med mange frivillige ildsjæle, hvilket giver gode forudsætninger for at realisere intentionerne. Vi vil gennem løbende justering af Kultur- og Fritidspolitiken (kan ses på www. nyborg.dk) og gennem løbende opfølgning på politikken sikre de bedst mulige rammevilkår for kulturen og fritidslivet i kommunen. Vi vil sikre, at Nyborg Idæts- og Fritidscenter, Kultur- og Idrætscentret i Ullerslev og Ørbæk Midtpunkt udvikles som rammer for mangfoldige og tværgående kulturog fritidstilbud. Vi vil skabe gode rammer for det frivillige arbejde i kommunen, så et flertal af borgere bidrager frivilligt med engagement, kreativitet og medansvar for fællesskabet.

14 Friluftsliv Vi ligger i et af landets mest naturskønne områder, der indbyder til bevægelse og naturoplevelser, som kan styrke både krop og sjæl. Vi har gennem den fysiske planlægning mulighed for at fremme adgangen til det åbne land, til kysten og til natur- og rekreative områder i nærheden af byerne og sommerhusområderne. God adgang til natur- og friluftsoplevelser er vigtig i konkurrencen om at tiltrække og fastholde nye borgere, virksomheder og turister. Friluftslivet bidrager positivt til folkesundheden og giver øget livskvalitet. Med den lange kyststrækning, de forskellige landskabstyper har vi et stort potentiale, der skal udnyttes optimalt. Der skal være plads til både ro og fordybelse og til oplevelser med puls og adrenalin. Vi vil udarbejde en samlet friluftsstrategi, der konkretiserer, hvordan friluftslivet kan udvikles og forbedres i hele kommunen, og hvilke potentialer der skal prioriteres, fx sammenhængende stiruter, motionspladser, rekreativ udnyttelse af kyst og vand. Nye rekreative aktiviteter skal så vidt muligt søges gennemført af frivillighedens vej og i dialog med berørte lodsejere, de øvrig kommuner på Fyn og andre interessenter. Vi vil forbedre kvaliteten af de bynære rekreative arealer, formidling og adgang til natur, landskab og kysten. Ved realisering af konkrete forslag vil vi udnytte alle lokale ressourcer og muligheder for ekstern medfinansiering... Klar til fremtiden på ældreområdet Antallet af ældre vokser med hastige skridt, mens antallet af hænder, der skal passe på dem i fremtiden, falder. Det er nødvendigt at nytænke den fremtidige struktur på ældreområdet. Det handler om det gode liv, - om velfærdsteknologi, om forebyggelse frem for behandling, - om et seniorliv, der er lidt nemmere, - om selvbestemmelse og om ansvar for eget liv. Det handler om at ændre holdningen hos personalet på ældreområdet, men også hos borgeren selv. Det er vores mål at skabe grundlaget for et mere aktivt seniorliv, så tidspunktet for plejebehov kan udskydes og i bedste fald helt udeblive. at flere ældre bliver selvhjulpne og tidspunktet for plejebehov udskydes. at vi løser opgaverne mere effektivt og udnytter ressourcerne bedre. at der tænkes i tværfaglighed og koordination, så der skabes større nærhed og tryghed for den ældre i hverdagen og i mødet med kommunens medarbejdere. Frivillighed Vi ønsker, at Nyborg Kommune skal være frivillighedens kommune, - kendetegnet ved at vi har: et flertal af borgere, der er frivillige og bidrager med engagement, kreativitet og medansvar for fællesskabet. et unikt samarbejde på tværs af kommune og frivillige foreninger og organisationer, som er synligt og anerkendt både i og udenfor kommunens grænser.

15 Klima & Agenda 21 Klima og klimatilpasning Klodens klima forandrer sig markant i disse år, og det giver mange nye opgaver. Klimaindsatsen har to vinkler. For det første skal energiforbruget og CO 2 -udslippet reduceres mærkbart, og for det andet skal planlægningen tage højde for de forventede virkninger af en øget global opvarmning. Nyborg Kommune skal gøres bedre rustet til de ekstreme vejrhændelser, som vi kommer til at opleve i fremtiden. I Danmark vil det særligt betyde flere kraftige regnskyl, stigende havniveau, flere storme og højere temperaturer. Inden udgangen af 2013 skal kommunerne have udarbejdet handleplaner for klimatilpasning, som redegør for, hvordan vi vil håndtere problemerne. Vedvarende energi Udbygningen med vedvarende energi er et vigtigt redskab for reduktion af udledning af drivhusgasser, fx CO 2. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved vindmøller, solenergi (solceller eller solvarme) og biomasse (fjernvarme og kraftvarme) samt overskudsvarme fra virksomheder. Vi vil fremme etableringen af miljørigtige energianlæg til forsyning af nye og eksisterende fjernvarmeområder samt ved renovering af energianlæg på kommunens institutioner. - Vi udnytter allerede i dag en stor del af virksomheders overskudsvarme til fjernvarme, og der er yderligere potentiale for at øge anvendelsen af overskudsvarme. Det vil vi arbejde for med hensyn til begrænsning af CO 2... Vi vil i vores arbejde med klima og bæredygtighed komme med konkrete løsninger på, hvordan Nyborg Kommune kan blive CO 2 -neutral i Ny og eksisterende bygningsmasse i kommunen skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO 2 -neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant. Gennem formidling vil vi tilskynde boligejere og virksomheder til at nedbringe energiforbruget og etablere vedvarende energiløsninger. Flere arealer skal udlægges til vådområder og skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO 2. Ved lokalplanlægning af nye boligområder skal der fastsættes bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibygning klasse 2015, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant, fx uden for varmeforsyningsområder. Vi har et betydeligt potentiale for udnyttelse af biomasseaffald fra landbruget, fra industrien (f.eks. levnedsmiddelvirksomheder og storkøkkener) og fra husholdninger (grønt affald) i biogasanlæg. Vi kortlægger potentialet for biomasseaffaldet i samarbejde med nabokommunerne, samt vurderer de mest egnede placeringer for biogasanlæg. Der planlægges i øjeblikket for et biogasanlæg i Ørbæk. Vi er tilhængere af vindkraft inden for rammerne af kommunens vindmølleplan, men vi vil tilskynde, at de helt store møller i fremtiden placeres som havvindmøllerparker. Klimatilpasning kan være en win-win situation.

16 Det vil vi arbejde for med hensyn til klimatilpasning... Vi vil i løbet af 2013 udarbejde en Klimatilpasningsplan i samarbejde med borgere, erhvervsliv, NFS A/S, grønne organisationer mv. og via relevante partnerskaber. Ved planlægning af nye områder til byformål vil vi sikre, at afgrænsning og disponering af arealerne tager højde for fremtidige havvandsstigninger samt oversvømmelsesrisici efter kraftige regnskyl. Klimatilpasningen skal fremmes med flere grønne områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet. Klimatilpasningen skal så vidt muligt fremme rekreative og æstetiske værdier i forbindelse med indretning af grønne områder og byrum. Vi vil lave en kortlægning, der kan spotte de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Agenda 21 - Det brede bæredygtighedsbegreb Udviklingen i Nyborg Kommune skal være bæredygtig, så de kommende generationer kan overtage lokalområdet i samme stand, som vi selv har modtaget det - eller endda i endnu bedre stand. Når vi taler om udvikling og bæredygtighed, har vi fokus på det brede bæredygtighedsbegreb. Det er både den økonomiske, sociale- og kulturelle og den miljømæssige udvikling, der tænkes på. Disse begreber dækker igen over flere forhold, - blandt andet borgernes sundhed. Vi vil mindske miljøbelastningen ved at være et godt eksempel for borgere og erhvervsliv. Det betyder blandt andet, at arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens bygninger og anlæg skal fortsætte og styrkes. Der skal tages vidtgående miljøhensyn ved kommunale indkøb. Affaldsmængden skal nedbringes yderligere, og genanvendelsesgraden for affaldet skal øges. Vi vil fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse ved at arbejde helhedsorienteret og inddrage borgerne i den fysiske planlægning. Vi vil anvende Miljøvurderingslovens værktøjer til at forbedre planlægning og planer, inden de realiseres. Vi vil i erhvervspolitikken fokusere på at tiltrække flere grønne arbejdspladser. Vi vil i størst muligt omfang inddrage borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i det lokale Agenda 21-arbejde og i væsentlige planopgaver. Vi vil samtidig fortsætte med at anvende og udvikle dialogformerne. For at arbejdet med bæredygtighed på sigt kan få størst mulig effekt, skal der arbejdes med disse emner på tværs af alle sektorer og afdelinger og i tæt dialog med borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv og via adfærdspåvirkninger af børn og unge i skoler og institutioner. Vi vil bidrage til at fremme den biologiske mangfoldighed ved at sikre væsentlige biologiske spredningskorridorer i forbindelse med planlægningen af det åbne land. Vindinge Å i Vindinge

17 Revision af kommuneplanen Kommuneplanstrategi 2012 skal fungere som det politiske grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen, der skal vedtages endeligt inden udgangen af Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede mål for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen skal give et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv. Det er et krav, at kommuneplanstrategien indeholder en beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres. Byrådet kan vælge at revidere hele kommuneplanen, - revidere planen delvis - fx med fokus på konkrete temaer eller genvedtage kommuneplanen i sin helhed. Ved en delvis revision genvedtages resten af kommuneplanen for en ny 4-årig periode. Det betyder, at en stor del af kommuneplanen videreføres, og at kun en lille del af kommuneplanen ændres. Kommuneplan 2009 Marts 2011 vedtog Byrådet Kommuneplan Der blev udarbejdet en helt ny digital kommuneplan for den nye sammenlagte kommune, og der var en lang række nye krav til kommuneplanen, som en konsekvens af nedlæggelsen af amterne. Kommuneplan 2009 kan ses via dette link: com/ Byrådet har efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 vedtaget 6 kommuneplantillæg og 11 lokalplaner, - herunder Kommuneplantillæg 1: Temaplan for Vindmølleri Nyborg Kommune. Planerne kan ses på Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 er der sket en række lovændringer. Bl.a. skal kommunerne nu planlægge for placering af biogasanlæg og udpege arealer til store husdyrbrug. Kommuneplan Delvis revision Med udgangspunkt i det ovenstående har Byrådet besluttet, at der kun skal gennemføres en temarevision af kommuneplanen. Følgende temaer revideres fuldt og sættes til debat: Arealer til placering af biogasanlæg og store husdyrbrug samt udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Følgende tema revideres i mindre omfang: Kulturarv og bevaring (mål for projektet Danmarks Riges Hjerte ). Justeringer af detailhandelsplanlægningen. Hovedindholdet af de øvrige afsnit i kommuneplanen ændres ikke. Dog med forbehold for konsekvensændringer på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning, fx vand- og Natura 2000-planer, samt opdateringer og ændringer af redaktionel eller sproglig karakter.

18 Hvad er en kommuneplanstrategi? En kommuneplanstrategi er et politisk dokument, hvor Byrådet beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling. Kommuneplanstrategi 2012 for Nyborg kommune er Byrådets bud på, hvad der skal fokuseres på, for at sikre en bæredygtig vækst og udvikling i kommunen i samarbejde og dialog med borgerne og andre interessenter. Kommuneplanstrategien kan downloades på kommunens hjemmeside: Torvet Nyborg Nyborg

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Kommuneplanstrategi Nyborg - Danmarks Riges Hjerte FORSLAG

Kommuneplanstrategi Nyborg - Danmarks Riges Hjerte FORSLAG Kommuneplanstrategi 2016 Nyborg - Danmarks Riges Hjerte FORSLAG Indhold Forord... 3 Vision - Nyborg 2025... 5 Nyborg Kommune - en del af Fyn... 6 Strategi Fyn Fyn på banen Attraktive Fyn Nyborg - Danmarks

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere