Heelwork To Music færdighedsprøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heelwork To Music færdighedsprøver"

Transkript

1 Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle program. Formålet er at give hund og handler en god oplevelse med at gå i ringen og lave tricks foran et publikum og en dommer samt at give ekvipagen oplevelsen af hvor sjovt det er at træne tricks sammen og gøre handleren til en dygtigere og mere kreativ træner. Formålet er at fremme et stærkt og positivt samarbejde mellem hund og handler. Formålet er at fremme handlerens kreativitet i forhold til selv at finde på nye ideer og tricks, som hunden kan lærer. Færdighedsprøven tilbydes ved alle HTM konkurrencer og kan ikke afholdes uafhængigt af en HTM konkurrence. Færdighedsprøver prøver: Færdighedsprøve er ikke en konkurrence, der opstilles ikke en placeringsrækkefølge og der findes ikke en vinder. Man kan bestå prøven og rykke videre op i klasserne eller man kan blive i klassen og konkurrere mod sig selv om at forbedre sin præstation. Færdighedsprøverne tilgodeser hunde af alle racer og bygning og man kan (men skal ikke) derfor altid vælge 1 øvelse fra, som man vurderer, ikke er gode for ens hund at lave enten pga. dens fysik eller fordi øvelsen af anden grund ikke passer til hunden. Ønskes dette, angives det på pointsedlen inden prøvestart. Man skal have bestået en klasse, før man kan gå videre til klassen et niveau højere. Man kan godt blive på et niveau, som allerede er bestået. Man kan godt rykke et niveau ned i forhold til tidligere beståede klasser. Man kan kun stille op i en klasse pr. konkurrence. Der må belønnes med lydløst legetøj eller godbidder i løbet af prøven, men dette skal ske mellem tricksene/kæderne af tricks og i et tydeligt og på forhånd afmærket hjørne af ringen. Der må ikke bruges klikker i ringen. Hunden må (men skal ikke) føres i line i de første 2 prøver. Det er handlerens ansvar, at linen ikke generer hunden under udførelsen af øvelserne. Det medfører point-fradrag, hvis linen kommer i vejen for hunden. Hunden kan have line på i hele eller dele prøven alt efter behov. Generes hunden ikke af linen, påvirker linen ikke point-givningen hverken i positiv eller negativ retning.

2 I øvelser hvor handleren selv vælger hvad hunden skal gøre, skal handleren altid informere dommeren om, hvordan øvelsen forventes at se ud, inden øvelsesstart. Disse øvelser er markeret med *. I valg af øvelser, skal føreren tage med i sine overvejelser, at øvelsen eller træningens mange gentagelser af øvelsen ikke overbelaster hundens fysik eller psyke og ikke på hverken lang eller kort sigt giver anledning til frygt for skader. En dygtig hundefører kan træne en hund til næsten alt, men i færdighedsprøven ønsker vi at se sunde, glade hunde udføre tricks, der er sunde for dem at udføre. Prøverne er bygget op, således at der i de første prøver er klare instrukser i forhold til hvilken øvelse hunde skal udføre og senere i prøverne er der mere frihed, således at hund og handlere belønnes for kreativitet og fantasifulde ideer. Hunde på 12 måneder eller ældre må stille op. Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Pointseddel: Hundeføreren medbringer sin egen pointseddel til prøven og afleverer den ved check-in. På pointsedlen har hundeføreren noteret i hvilken rækkefølge øvelserne ønskes lavet, hvilke øvelser der kædes sammen, om en øvelse vælges fra samt hvad man ønsker at lave som frie tricks. Der lægges vægt på: Der lægges vægt på, at hunden og handleren udstråler glæde ved arbejdet og at tricksene udføres villigt. Der lægges vægt på samarbejdet mellem hunden og handleren. Der lægges vægt på flow i tricksene og kæderne af tricks. Præcision og teknik er ikke i hovedsædet ved færdighedsprøverne. Bedømmelser: Der gives mellem 0 og 5 point for hver gennemført øvelse og prøven er bestået, hvis man opnår et gennemsnit på mindst 3 når alle points lægges sammen og deles med antal øvelser. Vælges en øvelse fra, tæller disse ikke med i regnskabet. Der kan gives point i hele eller halve tal (0 0,5 1 1,5 etc. ) 0 Øvelsen kan ikke gennemføres på dagen. Handleren bruger fysisk manipulation, for at få hunden til at udføre øvelsen. Dommeren vurderer, at øvelsen er skadelig eller ubehagelig for hunden at udføre.

3 1 Hunden viser nogen forståelse for øvelsen og udføre den til dels. Hunden er ført i line og linen har medført store problemer for hunden. 2 Hunden udfører øvelsen, men med usikkerhed eller behov for ekstra hjælp. Hunden er ført i line og linen har været i vejen for hunden (der trækkes ikke for at hunden føres i line hvis ikke linen kommer i vejen for hunden). 3 Øvelsen udføres acceptabelt i forhold til øvelsesbeskrivelsen. 4 Hunden viser stor sikkerhed i øvelsen. 5 Øvelsen er gennemført med stor villighed og glæde fra hundens side. Hunden arbejder på verbale kommandoer. Enkelte diskrete kropssignaler kan accepteres. Hvis hunden stikker ud af ringen eller i øvrigt er ude af handlerens kontrol mellem to øvelser, vil dommeren trække for det i den efterfølgende øvelse. Diskvalifikation: Som udgangspunkt diskvalificeres man ikke fra færdighedsprøverne. Undtagelserne fra dette er Hvis hunden gør sig ren i ringen. Hvis hunden viser aggressiv adfærd over for dommer eller handler i ringen eller forlader ringen og udviser aggressiv adfærd over for et menneske eller en anden hund på stævneområdet. Oprykning: Man kan, men skal ikke, rykke op i næste klasse, hvis hunden har bestået den aktuelle klasse med et gennemsnit på 3 eller derover. Deltagerne dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Præmier: Man modtager et rødt præmiebånd eller en anden præmie ved bestået prøve og en rosette, når man opnår en titel. Titler: Man kan opnå titler i den 4. prøve titelprøven. Består ekvipagen titelprøven med et gennemsnit på 3 eller derover, opnås titlen HTMF (HTM Færdighedsprøve) Består ekvipagen titelprøven med et gennemsnit på 4,5 eller derover, opnås titlen HTMFx (HTM Færdighedsprøve Ekstra) Opnås titlen HTMFx bortfalder titlen HTMF. En hund kan således kun have en færdighedsprøvetitel.

4 Færdighedsprøve 1: Slalom mellem ben: Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren går 8 skridt forlæns. Hunden bevæger sig forlæns. Bakkeøvelser: Hunden bevæger sig 4 skridt baglæns i en lige linje i retning væk fra handleren. Handleren må gå med hunden, men hunden skal selv bevæge sig baglæns uden pres fra handlerens kropssprog. Det regnes som et skridt, når hunden flytter et bagben baglæns. Dvs. at hunden skal flytte et bagben baglæns 4 gange. Cirkler: I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. Hunden cirkler handleren. Den skal mindst 2 gange rundt om handleren. Handleren står enten stille på stedet eller drejer rundt på stedet i modsat retning af hunden. Twist: Hunden drejer rundt om sig selv mindst 2 gange i samme retning. Spring: Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter. Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. Hunden springer over en stok, som handleren holder i en eller to hænder. Potearbejde: Hunden giver pote dvs. lægger den ene pote i handlerens hånd. Poten skal røre hånden, men behøver ikke ligger der i længere tid. Target-arbejde: Handleren medbringer sin egen target. Hunden løber 2 meter frem foran handleren til en targetplade, der ligger på jorden og bliver stående med en/to forpote/r på eller en del af en pote på pladen i mindst 3 sekunder.

5 Revisit arbejde: Handleren medbringer sine egne rekvisitter. Hunden går forlæns rundt om en stok, som handleren holder i hånden. Handleren bestemmer selv hvilken vej hunden skal bevæge sig rundt om stokken. Den skal mindst 2 gange rundt om stokken. Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: Hunden lægger hovedet fladt ned på jorden eller lægger det på handlerens hånd, knæ eller anden kropsdel og holder positionen i mindst 3 sekunder. Heelwork: I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men retningsangivelse for hunden. Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. Ekvipagen viser flg. heelwork-serie i en valgfri position: 10 skridt frem Højrevending 10 skridt frem Venstrevending 10 skridt frem Afslutning stående eller siddende roligt i positionen indtil dommeren siger ja tak. Den frie øvelse: Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. Hjælp: Handleren må opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøven. Der lægges vægt på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv oplevelse for begge parter.

6 Færdighedsprøve 2: Slalom mellem ben: Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren går 6 skridt forlæns og 6 skridt baglæns. Øvelsen må afbrydes i retningsskiftet og der må roses, men ikke belønnes imellem de to retninger. Hunden bevæger sig forlæns. Bakkeøvelser: Hunden bevæger sig 6 skridt i en lige linje væk fra handleren. Handleren må ikke bevæge sig frem. Det regnes som et skridt, når hunden flytter et bagben baglæns. Dvs. at hunden skal flytte et bagben baglæns 6 gange. Cirkler: I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. Hunden cirkler handleren. Den skal mindst 3 gange rundt om handleren hver vej. Dvs. 3 gange med urets retning og 3 gange mod urets retning. Handleren står enten stille på stedet eller drejer rundt på stedet i modsat retning af hunden. Øvelsen må afbrydes i retningsskiftet og der må roses, men ikke belønnes imellem de to retninger. Twist: Hunden drejer rundt om sig selv mindst 2 gange hver vej. Dvs. to gange med urets retning og to gange mod urets retning. Spring: Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. Hunden må godt sætte af på handlerne i springet. Hunden springer over en af handlerens kropsdele. Potearbejde: Hunden løfter en pote og holder den fri af jorden i mindst 3 sekunder uden at poten har fysisk kontakt til handleren. Target-arbejde:

7 Handleren medbringer sine egne target-genstand. Hunden rører spidsen (inden for de øverste 10 cm. af stokkens ende) af en stok med næsen og bibeholder positionen i 3 sekunder eller hunden markerer tydeligt med næsen mod spidsen af stokken (inden for de øverste 10 cm. af stokkens ende) i en afstand af maks 5 cm. fra stokken. Dvs. at hunden laver en target øvelse med næsen mod stokken uden at have fysisk kontakt med stokken. Hundens markering skal være tydelig og stabil. Revisit arbejde: Handleren medbringer sine egne rekvisitter. Hunden sætter forpoterne op på en rekvisit og går mindst to gange rundt om rekvisitten med bagpoterne. Denne øvelse er kendt som elefanten eller canine elephant. Handleren står enten stille eller går rundt om rekvisitten den modsatte vej i forhold til hunden. Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: Hunden bukker dvs. ligger ned med forparten og står op med bagparten og bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. Heelwork: I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men retningsangivelse for hunden. Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. Ekvipagen viser flg. positioner sammensat til en lille serie: Mindst 2 forskellige positioner. Mindst 1 position skal vises i mindst to retninger (sidelæns, baglæns, forlæns). Mindst 1 position skal vises i to tempi. Handler skal bevæge sig mindst 10 skridt i hver position (retnings- og temposkift er ikke det samme som positionsskift) Afslutning stående eller siddende roligt i positionen indtil dommeren siger ja tak. Hunden arbejder med ryggen til handleren Hunden vender sig om og står med ryggen til handleren. Den bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. For at få 5 i øvelsen, skal hunden se lige frem. Hunden skal være inden for en afstand af 2 meter fra handleren på det sted, hvor hund og handleren er tættest på hinanden (typisk hundens halespids og handlerens tåspidser) Der må ikke bruges targetstick- eller plade til at støtte hunden i øvelsen, men kropssignaler er som altid i orden.

8 Hunden skal vende sig på stedet eller den må gå rundt om handlerens ene ben i vendingen, men når hunden har vendt sig, skal den være kommet fri af handleren (altså ikke stadig stå mellem handlerens ben) og stå helt foran handleren, så der er luft mellem hund og handler. Den frie øvelse: Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. Links: Et link er en øvelse eller en bevægelse, der bruges til at bringe hunden fra en position i forhold til handleren til en anden eller som bruges til at kæde to tricks sammen på en flydende måde. Mindst to af prøvens øvelser, dog ikke heelwork, skal kædes sammen og evt. forbindes med et valgfrit link. Hjælp: Handleren må opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøven. Der lægges vægt på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv oplevelse for begge parter.

9 Færdighedsprøve 3: Slalom mellem ben: Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren bevæger sig 5 skridt sidelæns til højre og 5 skridt sidelæns til venstre. Øvelsen må afbrydes i retningsskiftet og der må roses, men ikke belønnes imellem de to retninger. Hunden bevæger sig forlæns. Bakkeøvelser: Hunden går baglæns slalom mellem handlerens ben 4 skridt, hvilket vil sige, at hunden skal baglæns mellem handlerens ben 2 gange fra højre side og 2 gange fra venstre side. Cirkler: Handleren medbringer sine egne rekvisitter. I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. Hunden cirkler en rekvisit, som ikke er en stok. Hunden skal mindst 3 gange rundt om rekvisitten. Handleren står enten stille på stedet eller går modsat vej rundt om rekvisitten. Twist: Hunden drejer rundt om sig selv mindst to gange bag handlerens ryg. For at få mere end 3 points i øvelsen skal handleren se fremad og ikke vende sig mod hunden, når denne arbejder bag handleren. Spring: Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter. Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. Hunden laver en spring-serie på to spring, der ikke er afbrudt af andre tricks. Det kan være samme spring to gange eller to forskellige spring. Det er tilladt at linke de 2 springe med f.eks. en vending eller cirkel om handler, men det må ikke være et decideret trick i sig selv. Potearbejde: Hunden løfter skiftevis højre og venstre pote i uvilkårlig rækkefølge, men mindst 2 løft med hver pote. Handleren må gerne bruge kropskommandoer - også for at opnå 5 i øvelsen.

10 Target-arbejde: Handleren medbringer sine egne targets. Hunden løber mindst 3 meter frem foran handleren til en rekvisit og markerer på rekvisitten med næsen. Hunden skal enten røre rekvisitten med næsen eller holde en tydelig markering på rekvisitten med næsen maksimum 5 cm fra genstanden. Markeringen skal holdes i mindst 3 sekunder. Revisit arbejde: Handleren medbringer sine egne rekvisitter. Hunden stikker hovedet ned i en spand og bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. Hunden skal have hovedet så langt nede i spanden, at den ikke kan se op over kanten. Spanden skal stå på jorden og handleren på ikke røre ved den. Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: Hunden sidder i en beg dvs med bagdelen i jorden og begge forpoter løftet fra jorden og bibeholder positionen i mindst 3 sekunder. Hunden må ikke have fysisk kontakt til handleren. Heelwork: I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men retningsangivelse for hunden. Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. Ekvipagen viser flg. positioner sammensat til en lille serie: Mindst 3 forskellige positioner. 2 positioner skal vises i mindst to retninger (sidelæns, baglæns, forlæns). 1 position skal vises i mindst 2 forskellige tempi (løb, hurtig gang, almindelig gang, langsom gang) Handler skal bevæge sig mindst 10 skridt i hver position (retnings- og temposkift er ikke det samme som positionsskift) Afslutning stående eller siddende roligt i positionen indtil dommeren siger ja tak. Hunden arbejder med ryggen til handleren Hunden vender sig om og står med ryggen til handleren. Den bibeholder positionen i 3 sekunder, inden den udfører en valgfri statisk øvelse* med ryggen til handleren (dette kan være at sætte sig i en sit, bukke eller andet). Hunden slutter med ryggen til handleren (ikke krav om at den står) og bibeholder positionen i mindst 3 sekunder.

11 Der må ikke bruges target-stick eller plade til at støtte hunden i øvelsen, men kropssignaler er som altid i orden. Den frie øvelse: Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. Links: Et link er en øvelse eller en bevægelse, der bruges til at bringe hunden fra en position i forhold til handleren til en anden eller som bruges til at kæde to tricks sammen på en flydende måde. Mindst tre prøvens øvelser, dog ikke heelwork, skal kædes sammen og evt. forbindes med valgfrie links. Hjælp: Handleren må opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøven. Der lægges vægt på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv oplevelse for begge parter.

12 Titelprøven: Slalom mellem ben: Hunden går forlæns slalom mellem ben, mens handleren bevæger sig i en firkant: Mindst 5 skridt frem. Mindst 5 skridt til højre. Mindst 5 skridt baglæns. Mindst 5 skridt til venstre. Handleren har hele tiden samme retning (drejer eller vender sig ikke) og handleren bevæger sig ikke mere end 7 skridt i samme retning. Øvelsen må ikke afbrydes i retningsskift. Bakkeøvelser: Hunden viser en øvelse, hvor den bakker i forhold til handleren* og som den ikke har vist som obligatorisk øvelse i prøve 1, 2 eller 3. Den kan f.eks. bakke mod handleren, følge efter handleren i baglæns gang eller bakke rundt om handleren. Hunden må ikke være i en heelwork position i denne øvelse. Cirkler: Handleren medbringer sine egne rekvisitter. I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren. Hunden løber i cirkler/ellipser/8 taller rundt om handleren og en rekvisit, som handleren selv medbringer. Hunden skal mindst 2 gange rundt og der skal være mindst 2 meter mellem rekvisit og handler. Handleren bliver på stedet eller drejer rundt på stedet. Twist: Hunden udfører flg. serie: Hunden drejer rundt om sig selv 2 gange foran handleren. Hunden bevæger sig mellem handlerens ben og kommer dermed til at stå bag handleren. Hunden drejer rundt om sig selv mindst to gange i modsat retning i forhold til tidligere i øvelsen og bag handlerens ryg. For at få mere end 3 points i øvelsen skal handleren se fremad og ikke vende sig mod hunden, når denne arbejder bag handleren. Spring: Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter. Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe.

13 Et spring er defineret som, at alle 4 poter løftes fra jorden på en gang. Hunden laver en springserie bestående af to forskellige spring kædet sammen af et andet trick. Potearbejde: Hunden ligger i en dæk og krydser poterne. Target-arbejde: Handleren medbringer sine egne targets. Hunden sætter det ene bagben op på en target-genstand. Om den går forlæns eller baglæns hen mod target er underordnet, men det skal være tydeligt, at hunden indtager positionen med bagbenet på target pladen, fordi den forstår øvelsen og bevist søger finder positionen med poten. Revisit arbejde: Handleren medbringer sine egne rekvisitter. Hunden skubber eller trækker en rekvisit i lige linje mindst 0,5 meter. Den må skubbe med næsten, poterne eller en anden kropsdel*. Den må trække rekvisitten ved at tage fat i den med munden*, men en del af rekvisitten skal hele tiden have kontakt med underlaget det er således ikke en apportøvelse, hvor hunden samler op og bærer. Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: Hunden indtager en statisk position*, som den ikke tidligere har lavet som obligatorisk øvelse (i modsætning til valgfrie øvelser) i prøve 1, 2 eller 3 og bibeholder den i mindst 3 sekunder. Heelwork: I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men retningsangivelse for hunden. Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne. Ekvipagen viser flg. positioner sammensat til en lille serie: Mindst 4 forskellige positioner. Mindst 1 position skal vises mens handleren flytter sine hænder rundt i forskellige stillinger. 2 positioner skal vises i mindst 2 retninger. 2 positioner skal vises i mindst 2 tempi. Handler skal bevæge sig mindst 10 skridt i hver position (retnings- og temposkift er ikke det samme som positionsskift) Positionerne skal linkes sammen, så det bliver et flydende heelwork program.

14 Afslutning stående eller siddende roligt i positionen indtil dommeren siger ja tak. Hunden arbejder med ryggen til handleren Hunden vender sig om og står med ryggen til handleren og står i positionen i 3 sekunder. Derefter viser ekvipagen en valgfri øvelse, hvor hunden bevæger sig i forhold til handleren (i modsætning til en statisk position)*. Hunden skal vise at den kan arbejde med ryggen til handleren (udføre en verbal kommando uden at vende sig og se på handleren), men behøver ikke slutte med ryggen til handleren, men den skal bibeholder slut-positionen i mindst 3 sekunder. Eksempelvis kunne hunden vende ryggen til handleren, bakke mellem handleren ben (reagere på kommandoen mens den stadig har ryggen til handleren) og slutte bag handleren med front mod handlerens ryg og bibeholde slutpositionen i 3 sek. Hunden skal, for at få 5, tydeligt demonstrere, at den tager førerens kommandoer uden at vende sig om og kigge på handleren. Der må ikke bruges target-stick eller plade til at støtte hunden i øvelsen, men kropssignaler er som altid i orden. Den frie øvelse: Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*. Links: Et link er en øvelse eller en bevægelse, der bruges til at bringe hunden fra en position i forhold til handleren til en anden eller som bruges til at kæde to tricks sammen på en flydende måde. Mindst fire prøvens øvelser, dog ikke heelwork, skal kædes sammen og evt. forbindes med valgfrie links. Hjælp: Handleren må opmuntre hunden verbalt og med diskrete kropssignaler. Der lægges både vægt på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem prøven, så det bliver en glad og positiv oplevelse for begge parter og at øvelserne er så vel indlærte, at programmet kan udføres med flow.

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3 Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3 Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vonda og jeg i HTM klasse 1 med Motionsprogrammet Musik: Foot Tapper med The Shadows Dogdance, eller som det rettelig benævnes Heelwork To Music

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music

Konkurrence regler. Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på hundevenlige metoder og teknikker, f.eks. positiv motivation

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser 1.1 Indledning Generelt trin 1-6 Materialet er opdelt i kapitler, hvor kapitel 2 beskriver de generelle fradrag.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Rally Obedience Nordic Championship 2019 Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Dagsorden NM og landsholdsudtagelse Skilte og øvelser Bedømmelser Videre forløb NM og landsholdsudtagelse 1/3

Læs mere

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan?

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? - Laban bruges som didaktisk redskab. Kreativitet og innovation som en del af opvarmning Gang-relationer: 5 meter mellem dig og den du tænker

Læs mere

Skoliose-Øvelser. Sanne Kjeldsteen*

Skoliose-Øvelser. Sanne Kjeldsteen* Skoliose-Øvelser Sanne Kjeldsteen* *Jeg gør opmærksom på, at jeg hverken er fysioterapeut eller decideret fagperson. Øvelserne i denne e-bog er baseret på mine 10+ års erfaring som underviser i yoga- og

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 1 Der konkurreres hvert år på DKK s internationale lydighedsprøver om titlen Årets LP-hund i klasse I, II, III, Championklassen og elite. Finalerne om Årets LP-hunde afholdes

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Core træning af hunde

Core træning af hunde Core træning af hunde Af dyrlæge ph.d. Charlotte Frigast www.charlottefrigast.dk info@charlottefrigast.dk Indledning: Formålet med disse sider er at give et indblik i lidt øvelser, som en sund og rask

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Træningsplan uge Hårlev BK

Træningsplan uge Hårlev BK Træningsplan uge 33 2018 Hårlev BK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Træningsplan Mandag den 13. August... 3 Træningsplan Onsdag den 15. August... 6 Træningsplan Mandag den 13. August Øvelser:

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Regler for lydighedstest forspændt slæde.

Regler for lydighedstest forspændt slæde. Regler for lydighedstest forspændt slæde. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 3

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 3 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 3 Øvelser efter hofteartroskopi uge 6-12 Dette program indeholder progression af tidligere øvelser, som forberedelse til at kunne vende tilbage til fysisk krævende

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere