Bilagsdokument til ansøgning om nyt udbud af ny uddannelse akademiuddannelse i automation og drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsdokument til ansøgning om nyt udbud af ny uddannelse akademiuddannelse i automation og drift"

Transkript

1 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bevilling til udvikling... 2 Bilag 2 Referat fra opstartsmøde... 3 Bilag 3 Interview med NNE Pharmaplan... 5 Bilag 4 Interview med DI-TEKNIK... 6 Bilag 5 - Interview med Schneider Electric... 9 Bilag 6 Tilkendegivelser fra DTU og Maskinmesterskolen...12 Bilag 7 - Forbundenes rekrutteringsgrundlag...13 Bilag 8 Aldersfordeling

2 BILAG 1 BEVILLING TIL UDVIKLING Første side af bevillingsbrevet fra ministeriet, hvor af der er ansøgt om kr. til udvikling af akademiuddannelse i automation og drift. 2

3 BILAG 2 REFERAT FRA OPSTARTSMØDE Referat af møde i udvalg til udvikling af AU er til det tekniske område den 21. februar 2014 fra 12 til 15 hos EAMV Gl. Landevej 2, Herning. Deltagere: Afbud: Referent: Lars Thore Jensen, Henrik Bossen, Martin Liebing Madsen, Svend Jensen, Erling Jensen, Christine Bernt Henriksen, Jørn Hedin, Margrethe Børsting og Bertel Pagaard Pia Lindkvist, Mette Greisen, Kent Smidstrup Bertel Pagaard Dagsorden for mødet: 1) Notat vedr. Akademiuddannelse i automation v/ Svend Jensen 2) Diskussion af mulige udviklingsprojekter og igangsætning v/alle 3) Den videre proces og fordeling af opgaver 4) Evt. og næste møde Margrethe blev valgt til at være mødeleder, og Bertel tilbød at skrive referatet. Derefter en kort præsentationsrunde. Mødet blev indledt med et punkt 0, der var en introduktion til MADE af Christine. Se links: Vi blev enige om, at der skal knyttes en kontakt mellem MADE og vores gruppe. Christine sørger for dette. Det blev bemærket, at erhvervs akademierne ikke er tænkt ind i MADE, kun universiteterne og erhvervsskolerne er med. Christine gjorde i øvrigt opmærksom på, at erhvervs uddannelses reformen siger, at erhvervsskole faglærerne skal opkvalificeres med efteruddannelse. Dette kunne gøres gennem akademi uddannelserne. Akademierne kan godt samle en efteruddannelses pakke, som erhvervs akademierne kan tilbyde faglærerne. Punkt 1. Notat vedr. Akademiuddannelse i automation v/ Svend Jensen Derefter gik vi i gang med dagsordenen, hvor Svend gennemgik notatet omkring akademi uddannelsen i automation. Notatet beskriver specifikke adgangs krav, som blev diskuteret. Der var enighed om, at disse krav var korrekte, og at man som faglært kan kvalificere sig til adgangskravene via AMU kurser, som udbydes i dag. Det blev også pointeret, at real kompetence vurderinger skal anvendes i højere grad i fb. m. at man vurderer om adgangskravene er opfyldt. 3

4 Dania har oplyst, at 100 % af deres automationsteknologer er i arbejde, hvilket indikerer, at der er en efterspørgsel efter folk med en automations uddannelse, og at de valgte fag i en akademi uddannelse bør have samme faglige niveau som fagene i fuldtidsuddannelsen. Det skal være muligt at kunne tage enkelt moduler fra akademi uddannelsen, som er relevante for det job man har. Dernæst var der en dialog omkring anbefalingen fra notatet om, at den nuværende AU i innovation, produkt og produktion ikke er egnet til at indeholde automationsmodulerne, og at anbefalingen er, at udvikle en nyt AU i automation. Fra vi starter udviklingen af en ny AU, til vi kan udbyde den, vil der gå et år. Automationsteknolog studieordningen kan bruges som udgangspunkt for udviklingen af en ny AU i automation. Den skal dog revideres og opdateres med nyeste viden. Hvis der specificeres retninger i en ny AU, skal de være meget branche relaterede, så jobmulighederne er meget synlige. Dette vil medføre et væsentlig større ejerskab til uddannelsen både fra virksomhederne og fra de studerende. Det blev nævnt, at innovation og projektledelse ser ud til at mangle i notatet, men Svend understregede, at de var tænkt ind i indholdet af de enkelte moduler, således at det faglige indhold fokuserer på automationsteknologierne. Derved bliver den tekniske uddannelse mere attraktiv, fordi der er tale om teknisk kompetence udvikling og opbygning hos de studerende. Det centrale i det faglige indhold skal være, at man behersker kompleksiteten og system overblikket for automation. Punkt 2. Diskussion af mulige udviklingsprojekter og igangsætning v/alle Alle er enige om, at akademierne skal udvikle en ny AU i automation. Akademierne i gruppen vil tage denne opgave, men skal have et go fra deres ledelse til at gå i gang med opgaven og få ressourcer til dette. Der blev efterlyst detaljer om det faglige indhold af den nye AU. Bertel lovede, at uddrage et koncentrat af studieordningen for automationsteknologen, der beskriver det faglige indhold. Når dette koncentrat er klar, sendes det til review og kommentering hos Svend og Jørn, hvorefter det udsendes til gruppen. Christine vil trække en interesse tilkendegivelse fra virksomhederne i MADE, samt et notat fra bestyrelsen i MADE. Jørn og Svend har tilstrækkelig med dokumentation til en behovs analyse til prækvalifikationen. Derudover kan akademierne arrangere et par workshops med relevante virksomheder for at få beskrevet behovet for uddannelsen i lokalområdet. Punkt 3. Den videre proces og fordeling af opgaver Akademierne skal nu definere, hvordan opgaven skal bemandes og hvilke akademier der har ressourcer til at trække opgaven med at udvikle den nye uddannelse. Markedsføringen af denne nye uddannelse er en meget stor opgave og skal tænkes ind i udviklingsopgaven, for at akademierne kan få tilstrækkelig volumen på uddannelsen. Det blev besluttet at indkalde gruppen igen, når akademierne har brug for sparring med gruppen. Punkt 4. Eventuelt TL har oplevet et stort behov for fagene konstruktion og CAD, beregning, jura især med fokus på maskindirektivet. Kan der udvikles et eller to fag i AU i innovation, produkt og produktion, der kan dække dette behov. Lars, Martin og Bertel vil starte en analyse af denne opgave. Lars indkalder. 4

5 Christine ville gerne vide mere omkring markedsføringen af AU erne, og Margrethe nævnte her, at der er bevilget midler til en opdatering af AU-guiden samt udvikling af en ny site. Den nye site bør være stedet, hvor nyheder fra akademierne kan findes. Smart-learning er tovholder på denne opgave. BILAG 3 INTERVIEW MED NNE PHARMAPLAN Interview med Mette Eiskjær og Christian Dræby, NNE Pharmaplan, med henblik på behovsafdækning af nyt udbud af akademiuddannelse i automation og drift. 1 Hvad er det for kompetencer I efterspørger i forhold til automation? NNE Pharmaplan beskæftiger ca. 75 fuldtidsansatte inden for automationsområdet. Problemstillingen er, at arbejdsmarkedet for automationskompetencer er tømt. Der kan ikke rekrutteres flere. Hos NNE Pharmaplan beskæftiges hovedsageligt ingeniører, men også andre typer af automationsfolk eksempelvis også personer med en akademiuddannelse i automation. Der efterspørges kompetencer inden for programmering, og gerne med en større portefølje. Vi efterspørger: -programmører, - designere (her er den største mangel) -konsulentprofiler (seniorer) De bedste medarbejdere er hybrider mellem ovenstående tilgange til automation 2 Hvad gør I for, at jeres medarbejdere er opdaterede på disse fagområder? 3 Hvilke uddannelser og uddannelsesniveauer efterspørger I hos medarbejdere, som skal beskæftige sig inden for automation? hvad oplever I at der generelt efterspørges i branchen/sektoren? 4 Hvad lægger I vægt på, når/hvis I efteruddanner jeres medarbejdere? f.eks. i forhold til uddannelsesudbyder, afviklingsmuligheder, pris mm.? Frem til nu har NNE mest benyttet sig af kurser hos producenter og af interne kurser. Der har også været en del efterspørgsel efter projektledelse, og det er ikke fordi alle skal være ledere, men det er vigtigt, at man i denne branche forstår den måde hvorpå projekter styres og ledes. Der ansættes ingeniører, elektrikere og andre uddannelser. Branchen kan aftage alle dem KEA kan uddanne og uddannelsen har NNE Pharmaplans interesse. Der lægges vægt på mange forskellige discipliner. Det kommer an på formålet med efteruddannelsen Man skal være opmærksom på, at det absolut er ønskeligt at ansatte behersker engelsk på et rimeligt niveau. 5

6 5 Hvor sender I normalt medarbejdere på videreuddannelse og hvilken type i så fald? Der eksisterer en firmapolitik, som sigter mod at ansatte får deres faglige udvikling efter følgende nøgle: 70 % på projekter som medarbejderen arbejder på 20 % ved supervision i bredeste forstand 10 % på eksterne undervisningsforløb Der lægges vægt på at efter- og videreuddannelse har et højt teknologiindhold. 6 Kender/kendte I den de tekniske akademiuddannelser? (tidligere teknonom) 7 Kunne en automationsuddannelse på akademiniveau have interesse for jer? Eller hvad skulle der til for, at I ville tage på kursus? Ikke så meget de tekniske er slet ikke kendt. Vi er interesseret i at være gæsteundervisere, hvis det kan indpasses i vores øvrige projekter. En færdiguddannet på uddannelsen vil bestemt kunne finde arbejde hos NNE Pharmaplan. I øjeblikket deltager vi en række konferencer, messer og udstillinger. Dette gøres også for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. 8 Hvis ja hvad er særlig relevant for jer? 9 Hvis nej hvad savner I ved uddannelsen? 10 Hvordan ser fremtiden ud I jeres optik i forhold til opkvalificering/videre uddannelse inden for automationsområdet? - - Må hente dem i udlandet, hvis ikke de findes i landet Kina, Indien. Danmark skal vedblive med at være teknologiførende, og det vil kræve en løbende efter- og videreuddannelse. BILAG 4 INTERVIEW MED DI-TEKNIK Interview med Jørgen Bagger, DI-Teknik med henblik på behovsafdækning af nyt udbud af akademiuddannelse i automation og drift. 1 Hvad er det for kompetencer I efterspørger i forhold til automation? DI-Teknik har ca. 170 ansatte i alderen De nuværende ansatte er eksempelvis installatører eller de er uddannet inden for stærkstrøm. En del er autodidakte og denne gruppe af medarbejdere er præget af en stærk motivation. Medarbejderressourcer er knaphed på ressourcer. DI-Teknik kan 6

7 ikke få dem, vi gerne vil have. 2 Hvad gør I for at jeres medarbejdere er opdaterede på disse fagområder? I dag benytter DI-Teknik sig af leverandørkurser og kurser inden for El-faget. Disse sidste er dog plaget af mange aflysninger. DI-Teknik benytter sig derfor også af at indkøbe instruktører, som kan foretage undervisningen i firmaet. Der er mange ansatte, der har spurgt om der er muligheder for at tage en uddannelse inden for automation. Der er dog ikke så mange, der kan leve af SU. Der var - for et par år siden 3 medarbejdere som var glade for et tilbud om en deltidsuddannelse, som blev udbudt i Odense. Dette tilbud samlede dog vidst ikke nok deltagere. Uddannelsen blev derfor ikke gennemført. Tror det er en god model med fjernundervisning og forelæsninger. Vurderer at E-læring bliver en god løsning på mange uddannelsesudfordringer. Menneskers privatøkonomi afholder de fleste fra at starte for en egentlig fuldtidsuddannelse. En deltidsuddannelse, hvor man samtidig kan passe sit arbejde er derfor en rigtig løsning. Det er vigtigt, at der er tale om moduler, og at man ikke nødvendigvis behøver tage en hel uddannelse. 3 Hvilke uddannelser og uddannelsesniveauer efterspørger I hos medarbejdere, som skal beskæftige sig inden for automation? hvad oplever I at der generelt efterspørges i branchen/sektoren? DI-Teknik efterspørger arbejdskraft på alle niveau (elektrikere, ingeniører og installatører og programmører). Herudover har virksomheden et antal autodidakte, som sikkert også vil være interesseret i en ny uddannelse inden for området. DI-Teknik engagerer sig ligeledes aktivt i uddannelse af medarbejdere til branchen. 4 Hvad lægger I vægt på når/hvis I efteruddanner jeres medarbejdere? f.eks. i forhold til uddannelsesudbyder, afviklingsmuligheder, pris mm.? 5 Hvor sender I normalt medarbejdere på videreuddannelse og hvilken type i så fald? Hvis en ny modulopbygget uddannelse skal have succes, så er det vigtigt, at virksomhederne kan se, hvordan og hvor meget de skal undvære deres medarbejdere. Måske er en traditionel undervisningsmodel med undervisning fra kl. 16 til 20 ikke optimal efter en lang da på arbejde er det nemlig tvivlsomt, hvor meget energi der er tilbage efter kl. 18. De helt unge sendes på den jyske håndværkerskole i Hadsten. Dette er et bevidst valg. Skolen investerer i det materiel, som en nødvendigt. 7

8 6 Kender/kendte I den de tekniske akademiuddannelser? (tidligere teknonom) 7 Kunne en automationsuddannelse på akademiniveau have interesse for jer? Eller hvad skulle der til for, at I ville tage på kursus? DI-Teknik kender ikke de tekniske akademiuddannelser. Kunne sagtens være en uddannelse DI-Teknik vi kunne få brug for. Det er svært at få teknikere, som kender området. I branchen findes der desværre også virksomheder, der ansætter fra andre virksomheder uden at de selv uddanner. Når der er noget mere konkret om uddannelsen vil jeg foreslå relevante medarbejdere at se på den nye uddannelse. I Danmark skal vi leve af højtuddannede. Man skal være opmærksom på, at El-faget er et meget bredt fag og automation er kun et af de området, som faget indeholder. 8 Hvis ja hvad er særlig relevant for jer? Der efterspørges kendskab til: Maskindirektivet Atec Industrielle netværk Analog signalbehandling Programmering (PLC, HMI Scada m.m.) Uden for det kernefaglige område kunne man også bruge god uddannelse i kommunikation; til kunden og internt i virksomheden. I sammen forbindelse kunne man bruge en bedre forståelse af service. DI-Teknik kunne ligeledes være interesseret i uddannelse inden for forsyningsteknik, stærkstrømsteknologi og måleteknik. 9 Hvis nej hvad savner I ved uddannelsen? Geografien spiller ikke en så stor rolle. Hvis der er et rimeligt udbud, så kører ansatte gerne efter den rette uddannelse. Måske ville en model med forelæsninger hver 14 dag være velanbragt. Offentlige støtteordninger som SVU og kompetencefonde betyder så mindre. Uddannelsesinstitutionerne bør huske fjernundervisning med case og opgaver. Multiple choice kunne anvendes til at sikre faglig progression. 10 Hvordan ser fremtiden ud I jeres optik i forhold til opkvalificering/videre uddannelse inden for I fremtiden får vi meget mere overvågning. Der kommer mere processikkerhed og maskinsikkerhed. Der findes en organisation på området, DAU (Dansk 8

9 automationsområdet? Automationsselskab) dette kunne måske være en organisation, som man kunne tage kontakt til. BILAG 5 - INTERVIEW MED SCHNEIDER ELECTRIC Interview med Daniel Jørgensen Eldon og Flemming Stordal Hansen, Schneider Electric, med henblik på behovsafdækning af nyt udbud af akademiuddannelse i automation og drift 1 Hvad er det for kompetencer I efterspørger i forhold til automation? Vurderer virksomheder i Danmark som anvender automation i en eller anden facon. Denne gruppe af virksomheder er den egentlige målgruppe for et udbud af AU i Automation og drift hos KEA. Fastansatte voksne kan ikke sige farvel til deres job for at tage en fuldtidsuddannelse. En deltidsuddannelse, hvor man kan bevare sit job er derfor den rigtige måde at sikre uddannelse på området. Det er en stor mangel, at der ikke eksisterer en videreuddannelsesmulighed på automationsområdet. Man skal jo også være opmærksom på, at der i udlandet eksempelvis i Norge - er et stort arbejdsmarked for mennesker der har et godt kendskab til automation. Der eksisterer i dag ufatteligt lidt efteruddannelse på området når man tænker på behovet. Hele området er jo kendetegnet ved, at man løbende skal og bør efteruddanne sig. Tidligere blev det område som to ansatte i en lille industrivirksomhed varetager i dag varetaget af måske 10 forskellige personer. Dette illustrerer hvor bred den faglige viden skal være hos de to tilbageværende. Der er faktisk relativt få ingeniører i automationsbranchen kun måske 15% ingeniører. Kompetencerne stammer fra alle mulige andre uddannelser; elektrikere, installatører, selvlærte m.v. Der bliver akut mangel på arbejdskraft på området og den bliver kun større. Programmører er der mangel på, og der er selvfølgelig lidt forskel på om det er plc, scada eller andet der skal programmeres. Grundlæggende er det sådan, at jo mere komplekse programmeringskompetencer man er i besiddelse af jo mere efterspurgt er man. Det er afgørende vigtigt, at mennesker der arbejder med området 9

10 har en grundlæggende forståelse af automation. Denne grundlæggende forståelse kan vi ikke give dem via de produktkurser, som i dag er udbredt i branchen. Engelsk er et must både i skrift og tale. Al dokumentation er på engelsk. Sproget er lige så vigtigt som matematik. 2 Hvad gør I for at jeres medarbejdere er opdaterede på disse fagområder? Uddanner medarbejdere i egne produkter. Uddanner ikke egne medarbejder i automation. Den grundlæggende viden om automation skal nye ansatte medbringe ved ansættelsen. Herning (EAMV) holdt et kursus som Schneider benyttede sig af i systemintegration. 3 Hvilke uddannelser og uddannelsesniveauer efterspørger I hos medarbejdere, som skal beskæftige sig inden for automation? hvad oplever I at der generelt efterspørges i branchen/sektoren? Det er typisk mennesker med en akademiuddannelse, som ansættes på Schneider. Schneider har en større building-afdeling som på sigt måske også kunne gøre brug af en AU der retter sig mod bygningsanlæg. Eksempelvis er CTS dog noget andet end automation. Efterspørgslen efter automationskompetencer er enorm. Man skal have den grundlæggende automationsforståelse. 4 Hvad lægger I vægt på når/hvis I efteruddanner jeres medarbejdere? f.eks. i forhold til uddannelsesudbyder, afviklingsmuligheder, pris mm.? 5 Hvor sender I normalt medarbejdere på videreuddannelse og hvilken type i så fald? 6 Kender/kendte I den de tekniske akademiuddannelser? (tidligere teknonom) 7 Kunne en automationsuddannelse på akademiniveau have interesse for jer? Eller hvad skulle der til for, at I ville tage på kursus? 8 Hvis ja hvad er særlig relevant for jer? - - Kender AU i Informationsteknologi men har ikke kendskab til de øvrige tekniske AU ere. Ser absolut et behov for en AU i automation og drift. Det vil især være slutbrugerne altså eksempelvis Schneiders kunder, som med fordel vil kunne anvende en AU i automation og drift. Der vil være folk der bare har brug for et eller to moduler. Virksomheder sender i dag folk på kurser hos producenterne af de produkter, som de selv anvender inden for automation. På disse kurser kan de ikke tilegne sig den grundlæggende viden om 10

11 automation. Som det er nu lægger hele branchen op til learning by doing, når det gælder efteruddannelse og det er ikke godt nok i en avanceret branche, der har udsigt til store vækstrater. Læringsmæssigt er det nok bedst er det ligger om dagen. Man er mest motiveret. 9 Hvis nej hvad savner I ved uddannelsen? 10 Hvordan ser fremtiden ud I jeres optik i forhold til opkvalificering/videre uddannelse inden for automationsområdet? - Der er ingen tværgående certificeringer. Enkelte producenter certificerer i deres egne produkter, men der er ikke noget som er gyldigt på tværs af producenter. Et af problemerne er, at gennemsnitsalderen blandt dem der interesserer sig for automation er relativt høj. Området har svært ved at tiltrække unge dette er et truende perspektiv. Der er to relevante interesseorganisationer på området; DAU og SESAM. Der er et stort potentiale for efteruddannelse i generel automation. Der findes nemlig ikke noget i dag Alle kan bruge en brush up på Maskindirektivet. Det skal være med på en sådan uddannelse. Det fortolkes i øvrigt ikke ens hos forskellige der anvender direktivet. Schneider Electric gerne være sparringspartner i forhold til den videre proces. 11

12 BILAG 6 TILKENDEGIVELSER FRA DTU OG MASKINMESTERSKOLEN Fra: Aase Grundtvig Sendt: 12. september :09 Til: Lars Thore Jensen Cc: Connie Lysholt Emne: VS: Undersøgelse af grundlaget for en ny akadedemiuddannelse på deltid inden for automation Kære Lars DTU har pt. Ikke noget efteruddannelse inden for automation ud over de kurser som DTU udbyder under åben uddannelse. Jeg vil ikke umiddelbart forvente at de etablering af en akademiuddannelse hos jer vil få nogen betydning for DTU. Mvh, Aase Grundtvig Aase Grundtvig Kontorchef for ph.d.- og efteruddannelse Afdeling for Uddannelse og studerende Danmarks Tekniske Universitet Bygning 101A Bygning 101A, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Direkte telefon Mobil telefon EAN nr Fra: Erik Andreassen Sendt: 18. september :28 Til: Lars Thore Jensen Cc: Lau Vørs Emne: SV: Undersøgelse af grundlaget for en ny akadedemiuddannelse på deltid inden for automation Kære Lars Thore Jensen Vi har også planer for VEU i forbindelse med at vi bliver omfattet af lovsættet. Vi planlægger VEU inden for det maritime og offshore, så det vil naturligvis være en god ide, at vi koordinerer aktiviteterne og undersøger hvor de bedste faglige miljøer er for uddannelserne. Med venlig hilsen / Best Regards Erik Andreassen Rektor Maskinmesterskolen København, Akademivej 56, bygning 358, 2800 Kongens Lyngby, T: , M: , W: msk.dk 12

13 BILAG 7 - FORBUNDENES REKRUTTERINGSGRUNDLAG Uddannelsesområde Hovedstaden Muligt Sjælland Muligt Automatik & Industri Smede Mekanikere I alt Dansk Metal Dansk El-Forbund Teknisk Landsforbund (skøn 1 ) Uorganiserede og andre (skøn 1 ) Samlet Samlet potentiale for KEA 612 Note 1: Tal for Dansk Metal og Elforbundet, samt vurderingen af, hvor mange der er mulige bygger på oplysninger fra organisa-tionerne. Tal for Teknisk Landsforbund og "uorganiserede" er skøn foretaget af KEA. BILAG 8 ALDERSFORDELING Akademiuddannelse Erhvervsakademiuddannelse Gennemsnitsalder (afrundet til hele tal) AU i energiteknologi 40 år EAK energiteknolog 29 år EAK automationsteknolog 27 år 13

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

DAu s netværksdag om uddannelse

DAu s netværksdag om uddannelse DAu s netværksdag om uddannelse 27. oktober 2016 Hvordan kan erhvervsakademierne hjælpe jer med at rekruttere arbejdskraft? Ved programchef Jette Mølholm, KEA & koordinator Michael Bo Danielsen, KEA Hvordan

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten

Bilagsoversigt. Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI. Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilagsoversigt Bilag A Videreuddannelsesmuligheder for PTI Bilag B Eksterne figurer og tabeller der henvises til i rapporten Bilag C Tabeller med beregninger Bilag D Interviews med lokale virksomheder

Læs mere

DAU s netværksdag om uddannelse Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? Torsdag den 27. oktober 2016 Uddannelseschef Lene Daugaard

DAU s netværksdag om uddannelse Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? Torsdag den 27. oktober 2016 Uddannelseschef Lene Daugaard DAU s netværksdag om uddannelse Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? Torsdag den 27. oktober 2016 Uddannelseschef Lene Daugaard Agenda Maskinmesterskolen København (MSK) Maskinmesteruddannelsen og

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I VVS-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag både Erhvervsakademiuddannelsen til VVS installatør og deltidsuddannelsen

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Behovsanalyse AU VVS installation

Behovsanalyse AU VVS installation Behovsanalyse AU VVS installation Indledning Initiativet til udviklingen af uddannelsen AU VVS - installation er afstedkommen af et betydeligt ønske fra flere forskellige interesseorganisationer, Blik-

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø. Dagsorden. Mødet starter med frokost i kantinen. Side

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø. Dagsorden. Mødet starter med frokost i kantinen. Side REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø Mødetidspunkt: Mandag den 4. april 2016 kl. 11:45-14:45 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Mødelokale 1

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedato 23.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Kristian Hedegaard Charlotte Laurberg Michael Park Nielsen Lotte Møller Larsen Katrine

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel. Ansøgning om udbud af Akademiuddannelsen i Energiteknologi. UCN januar 2015

Dokumentation af efterspørgsel. Ansøgning om udbud af Akademiuddannelsen i Energiteknologi. UCN januar 2015 Dokumentation af efterspørgsel Ansøgning om udbud af Akademiuddannelsen i Energiteknologi UCN januar 2015 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Survey analyse af behovet for et udbud af Akademiuddannelsen i Energiteknologi

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Kort om BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. v/ studieleder Bruno Larsen

Kort om BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. v/ studieleder Bruno Larsen 1 Kort om BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN v/ studieleder Bruno Larsen Baggrund: Teknologiuddannelserne på UCN Bygningskonstruktøruddannelsen (+engelsk udbud) ATCM i Vietnam forventet opstart sep. 2018 Blandt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC

Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC 1 Hvad kan automatikteknikerlærlinge? Opbygger, fejlfinder og reparerer elektromotorer,

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Bekendtgørelse om videregående uddannelser (Akademiuddannelser)

Høringssvar i forbindelse med Bekendtgørelse om videregående uddannelser (Akademiuddannelser) Sagsnr. 11/26 Ref. EKH/avi/nvd Den 12. marts 2012 Høringssvar i forbindelse med Bekendtgørelse om videregående uddannelser (Akademiuddannelser) LO hilser den nye bekendtgørelse om videregående voksenuddannelse

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Bilag til prækvalifikation af akademiuddannelse i EL installation

Bilag til prækvalifikation af akademiuddannelse i EL installation Bilagsoversigt Bilag 1: Regional anbefaling fra Dansk EL-forbund Bilag 2: Behovsanalyse på landsplan Bilag 3: Rekrutterings- og optagsgrundlag NB: Bilag 2 og 3 er identiske med hhv. bilag 2 og 4 i Københavns

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Kasper Kjærsgaard Nielsen, studerende energimanagement Søren Hindsholm, Nørresundby gymnasium

Kasper Kjærsgaard Nielsen, studerende energimanagement Søren Hindsholm, Nørresundby gymnasium DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Energi & Miljø Mødetidspunkt: Torsdag 6. april 2017 kl. 11:45-14:45 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Mødelokale 1 Lene

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til prækvalifikation af akademiuddannelse i EL installation. Bilag 1: Anbefalinger fra erhverv

Bilagsoversigt. Bilag til prækvalifikation af akademiuddannelse i EL installation. Bilag 1: Anbefalinger fra erhverv Bilag til prækvalifikation af akademiuddannelse i EL installation Bilagsoversigt Bilag 1: Anbefalinger fra erhverv Bilag 2: Behovsanalyse på landsplan Bilag 3: Rekrutterings- og optagsgrundlag 1 Bilag

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Behovsanalyse for Akademiuddannelse Automationsteknolog - automation og drift

Erhvervsakademi Sjælland Behovsanalyse for Akademiuddannelse Automationsteknolog - automation og drift Erhvervsakademi Sjælland Behovsanalyse for Akademiuddannelse Automationsteknolog - automation og drift Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil Der kan på baggrund af meldinger fra regionale

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere