Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10:00-13:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København (AAU) A. C. Meyers Vænge København SV Lokale: Seminarrum på 4. sal over receptionen BVU*net Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner 28. august 2013 Niels Haldor Bertelsen Daniel Tissot Skafte Fil: Bstm3_Kbh REFERAT Sider: 5. Vært: Niels Haldor Bertelsen, SBi, tlf: , mail: Deltagere: Per Kortegaard (PK) Lars Klint (LK) Anders Hermund (AH) - Afbud Kaj A. Jørgensen (KAJ) Jan Karlshøj (JK) Gunnar Eriksen (GE) Tom Frostgaard (TF) Kim Knudsen (KK) - Udeblevet Jan Ejlerskov Petersen (JEP) - Afbud Asbjørn Levring (ALE) Niels Haldor Bertelsen (NHB) Flemming Vestergaard (FV) - Afbud Daniel Tissot Skafte (DTS) 1. Indledning, dagsorden og referat Indledning og deltagere velkomst til Daniel og afsked med Christian Der blev budt velkommen til DTS der varetager foreningens sekretariat fremover. Det blev besluttet at Christian Bolding (CB) får en erkendtlighed som tak for sit arbejde for foreningen. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Referat af koordineringsrådsmøde 8 den 27/2 2012, dateret 4/ Referat af bestyrelsesmøde 2 den 27/2 2013, dateret 4/ Referat af bestyrelsesmøde-elektronisk 2b dateret 26/ ifm. sekretærskifte

2 Referat af medlemsmøde 4 den 7/5 2013, dateret 14/ Side 2 af 5 sider. Meddelelser fra deltagerne. Ingen medd. 2. Sekretariat, administration og hjemmeside Skift af sekretær og Daniels bankadgang status ved Daniel Sekretariatet er overdraget. DTS er blevet orienteret om arbejdet af CB, og har fået overdraget papirarkiv samt digitalt arkiv. DTS har netop fået adgang til foreningens konto i Nordea og betalt udestående regninger. s udbygning og redigering status ved Daniel Hjemmesiden er udbygget med et gruppesystem, hvor hvert uddannelsesområde kan oprette og dele information. Der mangler en person/institution, der vil testkøre systemet med hjælp fra Peter Scheutz (Scheutz Design, der står bag hjemmesiden). Det foreslået og vedtaget at Peter Christensen (VIA UC Horsens) vil afprøve systemet. Derefter kan bestyrelsen endeligt beslutte, hvordan systemet skal anvendes. Hjemmesiden mangler opdatering. Der skal bl.a. oprettes punkter for bestyrelsesmøder med adgang til dagsorden og referater, samt et punkt for cuneco projekt Af hensyn til ophavsret kan det være nødvendigt at linke til projekter og materiale på de enkelte institutioners hjemmesider frem for at publicere direkte på bvunet.dk. Dette bør være en del af afprøvningen af gruppesystemet. Efterhånden som hjemmesiden er blevet udbygget er den blevet langsommere. Det skyldes den nuværende hosting hos Surftown. Det blev besluttet at flytte siden til i123.dk, der er anbefalet af Peter Scheutz. Logoet på forsiden har fået links til de forskellige uddannelsers gruppesider. Det blev besluttet at fjerne disse links, der gør siden rodet at se på. Regnskab for 2012 status ved Daniel Regnskabet er rundsendt til bestyrelsen og underskrevet af alle. Regnskabet samt halvårsregnskab for 2013 er vedhæftet som bilag til dette referat. Budget for 2013 status ved Daniel Der eksisterer kun et udkast til budget for Vedhæftet referatet Opkrævning af kontingent for 2013 status ved Daniel Kontingent for 2014 kr ,- opkræves normalt okt/nov. På opfordring fra LK opkræves kontingentet for 2014 midt i november 2013, så institutionerne selv kan vælge om det skal bogføres i 2013 eller 2014 i deres regnskaber.

3 3. Medlemmer og medlemsmøde Side 3 af 5 sider. Medlemsmøde 5 den 27/ om cuneco projekter Mødet fandt sted i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet. Se selvstændigt referat herfor. Medlemsmøde 6 forslag til sted og indhold? Medlemsmøde 6 i form af workshop 2 for cuneco projekt finder sted på SBi den 27/11/2013 fra Efterfølgende workshop forsøges placeret hhv. Fyn/Østjylland og Aalborg/Nordjylland Hvordan får vi nye medlemmer? Vi skal forsøge at tiltrække flere medlemmer som en del af cunecoprojektet. LK understreger at vi skal huske at være klare om hvad, man får ud af at deltage. KAJ: vi skal også prøve at skaffe flere medlemmer fra de deltagende institutioner. JK: Det kan være en idé at have en klarer profil i samfundsdebatten og ved høringer. Man kan forsøge at udvikle BVU net til af fordre samarbejde mellem uddannelserne, og skabe klarere linjer omkring fagenes kompetencer og ansvarsområder, og dermed løfte uddannelserne. Vi kan udnytte samarbejdet til at give studerende/elever bedre overblik over vejen igennem byggeriets uddannelser (den vertikale sammenhæng ). Dette kan evt. ske som et udspring af temagruppe 3. PK og andre interesserede går videre med idéen. 4. Uddannelserne Arkitekt- og designskoler - status ved Lars/Per Holder kurser, men der er mest forståelse for behovet fra de studerende, ikke meget fra kollegaer. Universiteter og ingeniørskoler status ved Kaj/Jan Siden sidst er tiden mest gået til at udforme cuneco projektet. Erhvervsakademier status ved Gunnar/Tom Erhvervsakademierne er godt med ift. BIM, der er blevet en naturlig del af undervisningen. Erhvervsuddannelser - status ved Jan/Kim Intet nyt Vidensinstitutioner status ved Asbjørn/Niels Intet nyt Hvordan fortsætter vi formidlingen fra uddannelserne? KAJ - Hjemmesiden skal synliggøre uddannelsernes indsats. Konstruktøruddannelserne som frontløbere med Per Christensen som ankermand (se pkt. 2) ALE - vi kan lave et uddannelsesforløb eller temadag, hvor undervisere kan komme og lære hvordan TI og virksomhede gør tingene. ALE vender tilbage med mere herom.

4 KAJ vil aktuelt gerne have information om et Phd. Forsvar på hjemmesiden. Han sender information til DTS, der lægger det ind under nyheder. Side 4 af 5 sider. 5. Temagrupper TG1: Informationsniveauer status ved Jan Der er pt. ikke så meget nyt. Tiden har været fokuseret på at udvikle cuneco projektet. TG2: Bygningsdelsinformationer status ved Kaj KAJ vil samle sammen på afholdte aktiviteter og lave en afrapportering. TG3: Uddannelse: a) Uddannelse-vest status ved Per Snarligt møde med arkitekttegnestuer om udvikling af projekt. Senere skal kredsen udvides og gøres tværfaglig. Møderne vil afklare behov og ramme for projektet. TG3: Uddannelse: b) Uddannelse-øst status ved Lars Del af cunecoprojekterne TG4: Regional forankring status ved Asbjørn TG4 hviler indtil videre grundet tidspres. Hvordan fortsætter vi arbejdet i temagrupperne? Arbejdet fortsætter som del af cuneco-projekterne. 6. Udvalg Udv1: Softwareindkøb med UCN status ved Per Udv1 er lukket Udv3: DOB-kursus for konstruktører status ved Christian Bolding Udv3 er lukket Udv4: Tænketank for Bygningsrenovering status ved Niels Udv4 er lukket og overgået til projekt Udv5: BUNK - Byggeriets udviklingsnetværk status ved Niels Niels holder kontakten hvis noget skulle dukke op. Udv6: IKT-samarbejde med ministerier status ved Niels Projekt lukket ved udgivelsen af SBi rapport 2013:21 Udv7: Ophavsret for udvikling herunder rapporter, specialer og afhandlinger forslag fra BIM Aarhus ved Christian Bolding Lukket. På hjemmesiden oprettes link til de enkelte institutioner, der selv håndterer ophavsretsspørgsmål. Hvordan fortsætter vi arbejdet i udvalgene? Kun udvalg 5 fortsættes.

5 Side 5 af 5 sider. 7. Projekter Pro1a: cuneco Strategi, metode og mål status ved Niels, se også Projektet er afsluttet med SBi rapport 2013:18 Pro1b: cuneco Implementering i uddannelse status ved Niels Spørgsmål ang. projektet afklares ved workshop umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Økonomi og budget er endelig afklaret med cuneco, og det godkendes når revisionen efter mødet fremsendes til godkendelse i cuneco. Bestyrelsen godkendte projektet med de bemærkning det efterfølgende møde evt. ville give. Pro2: Energiuddannelse Build Up Skills 2 DK status ved Jan NHB refererer til SBi rapport 2013:19 Pro3: Tænketank - 5. Uddannelse og 6. Innovation status ved Niels Der er afholdt møde den 26/ i gruppe 5-6 om uddannelse og innovation med BVU*net som tovholder, og forhåbentlig munder tænketankens arbejde ud i en række projekter. Alle opfordres til at invitere kollegaer, der kan komme på listen over interessenter. Pro4: cuneco Forankring i Region Hovedstaden status ved Lars/Jan Projekt er bevilget. Minder om implementering i uddannelser men er bredere forankret. JK er med men håber at FV også kommer til at indgå. Hvordan sætter vi flere projekter i gang? NHB har muligvis et fremtidigt projekt om byggelogistik. Nærmere herom senere. 8. Møder og eventuelt Næste møder Næste bestyrelsesmøde finder på SBi sted 27. november 2013 fra 10-13, umiddelbart før medlemsmøde 6. Eventuelt. Ingen ting til eventuelt. Med venlig hilsen Niels Haldor Bertelsen Daniel Tissot Skafte Bilag: Regnskab 2012, Halvårsregnskab 2013, Budgetudkast 2013

Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012

Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012 Koordineringsrådet møde 7 København 28/8 2012 REFERAT: Tidspunkt: 28. august 2012, kl. 10:00-14:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København Frederikskaj 12, 2. sal, lokale

Læs mere

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Deltagere: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 på Fjelsted Skov Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense 2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense SIND Ungdoms bestyrelse: Formand Torben Hansen, Næstformand Daniella Damkjær Schmidt, Kasserer Camilla

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere