Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet."

Transkript

1 Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2015 Dato: Tid: Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet. Følgende klubber var repræsenteret: Atletklubben Heros Frederica, Bredstrup Pjedsted Idrætsforening, Bredstrup Pjedsted Jagtforening, Budokan Fredericia, Dykkerklubben BLOP, Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening, Fredericia Basketballklub, Fredericia Bowling Team, Fredericia Cricketklub, Fredericia Fag - og Firmaidrætsforbund, Fredericia Golf Club, Fredericia Handicap Idrætsforening, Fredericia Kajakklub, Fredericia Pistolklub, Fredericia Roklub, Fredericia Skakforening, Fredericia Triathlon Team, Gymnastikforeningen 94, KFUMs Boldklub Fredericia, Kvindelig Idrætsforening, Taulov KFUM Idrætsforening, Taulov Modelflyveklub Desuden deltog: Forretningsudvalget, Æresmedlemmet Hugo Ernst, Dirigent Torben Møller, Revisor Mogens Petersen, Fra Byrådet og forvaltningen: Lars Ejby Pedersen og Ole Steen Hansen, fra Fredericia Idrætscenter: Bent Jørgensen (FIC), fra DGI Sydøstjylland: Rita Pedersen, fra Projekt Fritidspas: Min Hansen og Gitte Kring, og fra DIF: Troels Mensa. Punkt: Dagsorden/Referat: 1 Valg af dirigent og optælling af stemmeberettigede Forretningsudvalget opstillede Torben Møller som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Herefter var der optælling af stemmeberettigede, hvoraf der var mødt 35 stemmeberettigede op fra 22 klubber. 2 Forretningsudvalgets beretning Formand Christoffer Riis Svendsen gennemgik Forretningsudvalgets beretning Denne kan læses i sin helhed nedenfor dette referat eller som download på Torben Møller lagde herefter op til at repræsentantskabet kunne komme med bemærkninger eller spørgsmål. Flemming Nielsen, EGIF Fodbold: Kommentar til : Godt med nye tiltag, men husk også at fokusere på de tiltag, der allerede er i gang. Kommentar til kommunens serviceniveau ang. græsbaner: Oplevede at serviceniveauet fra kommunen var forringet, når det kom til vedligehold af græsbaner. Der var stadig hjælp at hente, men som nævnt mindre end tidligere. Der var ingen yderligere kommentarer og herefter blev beretningen godkendt. 3 Uddeling af SIFs lederpris 2013 Christoffer uddelte SIFs lederpris 2014, der gik til Arne Hedegaard, Budokan Indstillingen kan læses herunder. 4 Regnskab Kasserer Gert Due Jørgensen præsenterede regnskabet for 2014, der viste et underskud på kr. og en egenkapital på kr. Bemærkninger og spørgsmål fra forsamlingen: Kurt Hansen, EGIF: Hvad dækkede de kr. som var hensat til Conventus over? Christoffer kunne fortælle, at de kr. var SIFs bidrag til etableringen af Conventus. Ole Steen Hansen fra forvaltningen kunne supplere med, at de kr. var halvdelen af beløbet, som

2 systemet kostede at få etableret. Herudover betalte Fredericia Kommune for licenser og uddannelser til klubberne frem til og med Der var endnu ikke foretaget beslutning om, hvad der ville ske efterfølgende i forhold til om denne ordning skulle fortsættes for klubberne. Regnskabet blev herefter godkendt. 5 Fastsættelse af kontingent Forretningsudvalget foreslog at fastholde de nuværende kontingentsatser på 300 kr. for foreninger med færre end 300 medlemmer og 600 kr. for foreninger med 300 eller flere medlemmer. Der var ingen indvendinger, så det blev besluttet at kontingentbeløbene fortsætter. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkommende forslag 7 Valg 7.a valg til formand: Christoffer Riis Svendsen (Frømandsklubben BLOP) var villig til genvalg. Ingen modkandidater, og herefter var der genvalg til formanden 7.b valg af ordinære FU-medlemmer De 2 ordinære FU-medlemmer Karina Wærnskjold-Thiesen (G94) og Carsten Andersen (Fredericia Triathlon Team) var også på valg, og begge var villige til genvalg. Ingen modkandidater, og dermed også genvalg til begge FU-medlemmer. 7.c valg af bilagskontrollanter og bilagskontrolsuppleanter De to bilagskontrollanter Hans Clausen (TGI) og Steen Andersen (Fredericia Bowling Team) var villige til genvalg. Ingen modkandidater, og dermed genvalg til begge. 7.d valg af bilagskontrolsuppleanter Marianne Pedersen (KIF) og Kurt Hansen (EGIF) var villige til genvalg. Ingen modkandidater, og dermed genvalg til begge. 8 Evt. Ole Steen Hansen havde medbragt informationer fra Kultur, Idræt og Turisme: 1. Fremover vil der være en fælles digital indgang, når foreninger skal søge om tilladelser og til stævner eller arrangementer, hvor man skal bruge offentlige lokaler, veje mm. Der er tale om Net Forvaltning Offentlige Arrangement (NFOA). Dette foregår via hvor du finder selvbetjeningsløsningen under Menuen Foreninger og Lån/leje af arealer, pladser og udstyr, Yderligere info kan fås ved at kontakte Kultur, Idræt og Turisme. 2. Ole fortalte også om Feriesjov, som kommunen i samarbejde med idrætsforeningerne afholder for kommunens børn og unge i sommerferien. Alle klubber var meget velkomne til være en del af Feriesjov, hvor forvaltningen står til rådighed med hjælp og informationer. Der sendes invitationer ud til klubber om ca. 14 dage. 3. Hvis nogle klubber har kommentarer til idrætsfesten, var man meget velkommen til at tage fat i Kultur, Idræt og Turisme. 4. Forvaltningen har udsendt en mail omkring kontakt s på klubberne, og havde allerede modtaget en del kvitteringer på dette. Hvis ens klub ikke har modtaget denne mail, måtte man meget gerne henvende sig til Kultur, Idræt og Turisme med klubbens korrekte kontakt . Troels Mensa fra DIF fortalte om en ny træneruddannelse, man ville tilbyde i Fredericia Kommune. Kurset skulle være til at klæde unge trænere på til at kunne varetage trænergerningen i foreningen kurset er primært for unge mellem 15 og 20 år. Kurset har ikke fokus på specifikke idrætsgrene, men er et kursus hvor deltagerne kommer igennem emner som fx konflikthåndtering, at snakke med unge mennesker mm. Der var materialer som tilhørerne kunne tage med hjem. Materialet bliver også sendt ud til alle klubber elektronisk. Herefter var der ingen yderligere kommentarer og dirigenten kunne takke for god ro og orden.

3 Forretningsudvalgets beretning Endnu et travlt idræts-år er gået, og selv om der er løbet rigtigt meget vand gennem åen siden sidste Repræsentantskabsmøde, syntes jeg alligevel at det kun er kort tid siden jeg holdte min første beretning for forretningsudvalget i SIF. Og jeg vil starte med at tage et par punkter op fra sidste års repræsentant skabsmøde. Der stod vi nemlig uden et fuldt besat forretningsudvalg. Vi fik mandat til at finde en egnet person til at indtræde i, og med et ønske fra forsamlingen om at få en kvinde ind i forretningsudvalget. Det tog vi selvfølgelig seriøst og handlede hurtigt. Og med charme, selvtillid og lækkert hår fik vi Karina Wærnskjold-Thiesen fra G94 til at sige Ja til at indgå i SIF s Forretningsudvalg. Jeg vil derfor med stolthed i stemmen præsentere det samlede forretningsudvalg som vi ser ud til i dag. Eftersom at vi senere har valghandlinger på dagsordenen, kan jeg ikke love at det fortsat ser sådan ud efter i aften. Det får vi at se. Christoffer Riis Svendsen Dykkerklubben BLOP, Formand Karina Wærnskjold-Thiesen G94 Næstformand Gert Due Jørgensen Boldklub Fredericia Kasserer Karl-Gustav Sørensen Fredericia Fag & Firma Idrætsforbund FU-Medlem Poul-Erik Rundhovde Fredericia forenede Fodboldklubber FU-Medlem Carsten Andersen Fredericia Triathlon Team FU-Medlem Brian Nikolajsen Fredericia Basketball Klub FU-Medlem Lars Ejby Pedersen Fredericia Byråd FU-Medlem Og så har vi jo stadig vores idrætskonsulent på godt halv tid, og som I sikkert alle sammen kender. Om ikke personligt, så fra mailboksen. - Casper Due Nielsen. Ikke nok med at vi har fået en dygtig ung kvinde med i forretningsudvalget, men faktisk er hun også næstformand. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med denne flok og jeg syntes vi får holdt gode FU-møder sammen hvor vi har mange gode, og ofte lange debatter. Nogen vil måske sige at formanden har ordet meget af tiden, men jeg har også meget på hjertet. Økonomi Et andet væsentligt punkt fra sidste år var økonomien. Ikke at vi kom ud med et stort underskud for det var forventet. Men at vi med en ny kassere skulle få styr på regnskabet. Hvordan økonomien ser ud nu et år efter vil blive præsenteret senere, men jeg har haft den klare opfattelse fra Gert at det liiige tog noget tid at hitte rede i. Og i forbindelse med overtagelsen skulle vi have nye godkendelser fra Danske Bank. Og uha det var en meget lang og besværlig proces. Jeg kan da godt forstå at man kan blive administrativt træt ude i foreningerne med den slags bureaukrati. Økonomisk var der flere hængepartier. Nemlig manglende kontingentopkrævninger til jer medlemmer. Det er jo nok så vigtigt, og jeg håber at I alle har fået betalt kontingent for 2013 og 2014, for der kommer jo også en 2015 opkrævning inden længe.

4 Fast tilskud til SIF igen Og nu når vi er ved økonomien. SÅ er det mig en stor glæde at fortælle, at SIF igen får fast tilskud fra Fredericia Kommune ,- årligt gældende fra SIF har ikke modtaget fast tilskud siden budgetnedskæringen i 2011 har i perioden kun modtaget overskuddet fra Fredericia Ordningen (beløbstal varierende fra ). Det skal i sammenhængen nævnes at beløbet tages fra Fredericia Ordningen og at vi med dette nye tilskud ikke længere vil modtage det eventuelle overskud der var i Fredericia Ordningen. Det er en god model for SIF da vi så har et tal at budgettere med fremadrettet. Og ikke bagudrettet som overskudende var. Desuden er beløbet væsentligt højere end det overskud SIF plejer at få udbetalt. Det er Lars Ejby som skal have stor tak for at bære dette ind i Kultur & Idrætsudvalget og få det gennemført og vedtaget. Tak Lars bliv ved med det! AT komme tilbage og få et fast tilskud var en af de helt store målsætninger i vores Strategi Og det er fordi at Fredericia Kommune ser stor værdi af samarbejdet med SIF og det arbejde der udføres i Forretningsudvalget og Casper. Derfor skal der også lyde en tak for Jeres indsats! Fredericia Ordningen Fredericia Ordningen har eksisteret i sin form i mange år. Modellen er besværlig at gennemskue især når man skal se på tværs af hele folkeoplysningsområdet hvor den har sin oprindelse. Ingen kan rigtigt længere huske hvorfor der er sammensat som den er. Og når man snakker med de personer der mener at huske det, så husker de altså ikke ens. I min sidste beretning nævnte jeg Folkeoplysningsrådet netop havde nedsat en arbejdsgruppe der skulle se på, evaluere og udvikle Fredericia Ordningen. Arbejdsgruppen kom aldrig rigtigt i gang før at vi faktisk kom til at sidde i et næsten helt nyt Folkeoplysningsråd. Det er Gert Due og jeg som kom ind i Folkeoplysningsrådet og ved konstitueringen blev der enstemmigt peget på mig. Jo tak, siger jeg bare. Havde ikke lige tænkt den temmelig store frivillige og nu honorarfrie arbejdsopgave ind i min, eller familiens, årsplanlægning. Men man skal jo gribe muligheden for indflydelse når den er til stede! Det nye Folkeoplysningsråd, der var kun én overlevende fra det forrige havde et år til at løse den lille opgave med at definere sig selv, sine opgaver, sætte handling og så lige blive evalueret om det skulle fortsætte. Det var en uacceptabel situation, og ud over at vi alle skulle sættes ind i området og finde hinanden, fik vi fortalt Kultur & Idrætsudvalget at perioden skulle forlænges og tilpasses kommunalvalgsperioden igen. Hvorefter vi så kunne evaluere på formen. Det godkendte K&I-udvalget og vi kan nu se frem til flere års arbejde. Men det gav os muligheden og lysten til at tage opgaver der kræver lange seje træk. Som fx arbejdet med Fredericia Ordningen er. Og det er vi startet op på i det sene efterår. I vil i løbet af foråret blive indkaldt til et debatmøde om Fredericia Ordningen og der vil selvfølgelig være en høringsperiode når en ny model bliver præsenteret. Stadig fokus på idrætsfaciliteter I over et år nu har SIF været med i en udviklingsproces med de selvejende haller og Fredericia Kommune. Udviklingsprocessen er en pind i den Masteplan for Idrætsfaciliteter som Keld Vestergaard og jeg er tovholdere på.

5 Det har været en lang en spændende dialog om samarbejde og udvikling, og der er udarbejdet tre opstillede mål: At øge mængden af aktiviteter i og omkring hallerne Fælles markedsføring af hallerne under et tag At udvikle en fælles platform, der skal gøre det lettere at synliggøre idrætstilbud til borgerne Det har udviklet sig til et fælles projekt et motionskoncept som vi i fællesskab har ansøgt noget økonomi og underskudsdækning fra Kultur & Idrætsudvalget. Udvalget har netop vendt positivt tilbage og i morgen aften mødes arbejdsgruppen for at planlægge et stormøde hvor konceptet præsenteres. Og I kan være helt rolige Idrætsforeningerne er tænkt med som aktører i motionskonceptet. Og det skal være med til at både genere lidt økonomi og forhåbentligt medlemmer til de foreninger som ønsker at være med. I skal selvfølgelig nok få meget mere at vide når vi er klar til det! Netop ønsket om et motionsprojekt nævnte jeg også i beretningen sidste år. Vi har tidlige afsat midler til et motionsprojekt. Og jeg mener virkeligt at dette kan være til gavn for breddeidrætten i byen. SIF, og især Casper og jeg, har været i dialog med flere af jer klubber omkring klublokaler. Vi arbejde fortsat og konstant på og for at idrætslivet i Fredericia har gode idræts- og klubfaciliteter. Og hjælper hvor vi kan med dialog og samarbejde med jer og forvaltningen. Nye faciliteter i 2015 Der kommer nye idrætsfaciliteter i Fredericia i Det er den nye skole-hal på Kirstinebjerg Skolen, Afd. Havepladsvej (eller Treldevejens Skole som vi kender den) som forventes klar i november i år. Det bliver en full-size 20x40 hal med stor springgrav. Byens gymnastikforeninger er gået sammen i en arbejdsgruppe med SIF og Idrætssekretariatet om at skaffe midler til selve indholdet i springgraven. Det er en bekostelig investering med hul, mekanik så gulvet kan køres til side, trampoliner og skum til at lande i. Det bliver rigtigt godt for gymnastikforeningerne men også godt for de øvrige klubber som kan ønske at bruge hallen. Desuden bygges der en udendørs CrossFit facilitet ved FIC. Det er FIC s udviklingsråd FICUR- hvor Carsten og Brian sidder med fra SIF, som har udarbejdet ideen. Og sammen med Firmaidrætten, Fredericia Løbeklub og Fredericia Triathlon Team har de ansøgt og samlet midler til banen, som kommer til at ligge på græsarealet mellem indgangen til Monjasa og Hal 1. Sif har støttet projektet med midler fra aktivitetspuljen. Uddannelse er stadig en mærkesag Fredericia Idrætslederakademi har i øjeblikket et kursusforløb kørende. Det er ligesom sidste forløb udbudt på tværs af hele foreningsområdet. Det er fyldt op med 30 deltagere og det er en meget blandet skare af kulturelle, uniformerede, musik- og idrætsforeninger der har sendt frivillige ledere afsted. Det lader til at vi i FIA har ramt noget rigtigt og jeg er spændt på at se om evalueringen bliver lige så positiv som sidste forløb. Og med hensyn til kurser og uddannelse, så har vi inviteret Troels Mansa fra DIF til at fortælle om et kursusforløb vi gerne vil udbyde her i kommunen. Troels er konsulent i DIF bl.a. indenfor udsatte-området og han har været i dialog med Fritidspas netop dette kursusforløb. Troels har fået 10 minutter under eventuelt.

6 Eliteidrætten udemærker sig De sportslige resultater i 2014 var fantastiske og for et par uger siden hyldede Fredericia Kommune og SIF de flotte resultater og de frivillige kræfter bag. Jeg syntes det var en super Idrætsfest og kan kun ærgre mig over at jeg ikke kan nå at snakke med jer alle sammen. Formatet var skuet op og jeg håber, at det er ny standard for Idrætsfesten. Vi modtager gerne feedback fra jer om jeres oplevelse og ideer til udvikling, Fredericia Eliteidræt er med til at understøtte talenterne til at opnå gode resultater. Og Fredericia Eliteidræt har udviklet sine arbejdsopgaver og områder kolossalt gennem de seneste år. For at følge med som organisation og for at kunne tackle udfordringer er der sat fokus på organisationsudvikling internt. Jeg har påtaget mig den opgave, at stille de trælse spørgsmål og presse på for at udvikle og skærpe organisationsstrukturen samt de funktioner og opgaver der ligger i styregruppen. Arbejdet pågår i disse måneder og skal snart være på plads så Fredericia Eliteidræt er klar til at forhandle en ny aftale med Team Danmark. Digitalisering lettere administration eller et nødvendigt onde I kommunens digitaliseringsstrategi for foreningslivet snakker vi om bølger og jeg må erkende, at jeg til tider er ved at blive søsyg af bølgegang. For nogle år siden valgte vi sammen med kommunen at investere i Conventus som den digitale platform at foreningerne skulle indberette samt videregive stamoplysninger i. Valget faldt på Conventus af flere årsager, og en af dem var at det skulle blive administrativt nemmere for foreningerne. Vi ved at Conventus ikke kommer til at blive brugt til klubadministration og regnskab af alle. Det var heller ikke intentionen. Intentionen var, at når der under alle omstændigheder skulle være en fælles model, var denne model den der gav de fleste og bedste muligheder. Jeg tvivler på at alle foreninger indberetter digitalt via Conventus i dag. Det hænger måske også sammen med at forvaltningen ikke har været klar til at modtage digitalt på alle områder endnu. Vi ser altså frem til at indberetninger bliver nemmere. Og det vil være fantastisk hvis I også gav lov til at SIF kan få indberetningsdata. Så vil vores administration også blive lettere. Skolereform Et af de helt store emner sidste år, og faktisk list endnu, var Ny Skolereform. En skolereform som betød længere skoledage og andet indhold. Vi oplevede frustrerede foreninger som ikke kunne få at vide, hvornår de kunne komme ind i skolehaller og gymnastiksal. Eller hvornår eleverne fik fri for de skulle jo både bruge hjælpetrænere og medlemmer til holdene. Det var en frustrerende periode for mange parter og jeg tror og håber på at det vil gå nemmere i år. Jeg har ikke overblik over hvilken betydning indførelsen af skolereformen har haft på medlemstallet i klubberne. Det kunne være interessant at vide her lokalt. Ud fra nogle undersøgelser har det vist sig at der hvor frafaldet har været størst, er i klubber som ikke har et samarbejde med skolerne. Og i foreninger der har et samarbejde er der oplevet svag stigning i medlemstal. Opfordringen kan derfor kun være at indgå i samarbejde med skolerne! Vi har med Casper i spidsen etableret Projekt Brobygger som I alle sikkert er bekendt med. Og mange foreninger er allerede med i aktivitetskataloget som kommer ud på skolerne. Men vi skal gerne have mange flere klubber og idrætter med. Hvis I mangler ideer til hvad det kunne indeholde eller hvordan det kan lade sig gøre så tag en sank med Casper om det. Eller få inspiration i jeres Specialforbund eller DGI som har inspirationsmateriale til netop skolesamarbejdet. Vi har i SIF afsat en pulje penge, som skal være med til, at gøre det muligt for jer at udføre opgaven.

7 Projekt Brobygger har fået økonomisk støtte fra hhv. Børn & Unge med ,- kr. og Kultur, Idræt & Turisme med ,- kr. Det er en stor hjælp til projektet, Tak for det! Men vi har et lille stykke vej endnu med finansieringen. Casper har sendt adskillige fondsansøgninger men der har kun været positiv respons fra få (TREFOR s Værdipulje + Hede Nielsens Familiefond). Der er også ansøgninger ude som endnu ikke er meldt tilbage på. Projektet løber til sommer 2016 og vi skal inden længe kigge på Caspers ansættelse og tale om forlængelse af hans kontrakt, da den udløber til september. Jeg håber at I alle oplever at Casper og hans arbejdsindsats kan ses og mærkes når I henvender jer. Ellers må I lige henvende jer til formanden ;-) Idrætsklubberne skal åbne op I min tale til Idrætsfesten kom jeg ind på VISION I 2025 skal mindst 75 % af danskerne dyrke idræt og mindst 50 % af dem i en idrætsforening. Det er DIF og DGI s fælles drøm: En drøm om at alle danskere oplever glæden ved idræt og motion som en del af hverdagen En drøm om et foreningsliv der engagerer danskerne i levende fællesskaber En drøm om et landskab med masser af motionister En drøm om åbne idrætshaller og boldbaner som fyldes af danskerne på tværs af alder, køn, uddannelse og etnisk baggrund En drøm om et levende Danmark i bevægelse en nation der har sat idrætten i højsædet og taget førertrøjen på, når det gælder børn og voksnes lyst til at være aktive Med den drøm og vision peges der på at idrætsorganisationerne og klubberne skal åbne sig op. Åbne sig op for omverdenen og invitere indenfor. Åbne op og lave aktiviteter på tværs af organiserede og selvorganiserede. Der skal skabes nye fællesskaber på tværs af samfundet og med aktivitet som fællesnævner. Man skal møde hinanden og inspirere hinanden og udvikle aktiviteter der kan trække flere nye til. Det bliver den helt store dagsorden i vores to store idrætsorganisationer og en lang række specialforbund i de næste mange år. Fredericia Legene Vi har allerede muligheden for at drømme med, og gøre drømmen helt konkret. For boligprojektet omkring Sønderparken / Korskærparken og Motionsforeningen SønderKorskær planlægger at afholde en aktivitetsdag lørdag d. 5. september. Det er en idrætsaktivitetsdag hvor alle byens borgere inviteres til at dyste med hinanden eller udfordre sig selv. SønderKorskær stiller med frivillige og står for nogle aktiviteter som fx Høvdingebold og Hockey. Men beder om hjælp til at afvikle forskellige idrætsworkshops. Enten hele dagen eller en del af dagen. Der er allerede lavet aftaler med et par klubber men det vil være godt med mange forskellige. Fx kampsport, bueskydning, petanque, bordtennis, gymnastik, yoga, og meget mere. I vil få mere at vide i en nyhedsmail fra SIF og ellers er I velkommen til at tage fat i mig. Takkerunden Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til alle jer der bidrager til at vi sammen kan skabe god idræt i kommunen. Tak for fantastisk samarbejde til de mange forskellige samarbejdspartnere. Tak til Kultur & Idrætsudvalget. En tak til Keld, Ole, Birgitte og Bodil på Kultur, Idræt og Turisme. Tak til Jakob og Lars ved Pædagogisk

8 Udviklingscenter. En stor tak til Casper vores dygtige og arbejdsomme idrætskonsulent. Og en særlig tak til forretningsudvalget for samarbejdet i det forgangne år. Og allersidst men ikke mindst en stor tak til alle jer klubber og frivillige som bare leverer en kæmpe indsats hver eneste dag! Mikrosponsorater Men inden jeg giver ordet tilbage til dirigenten vil jeg invitere til snigpremiere på en lille film. I får et lille indblik i en kampagne som bliver lanceret i løbet af de nærmeste måneder Og ALLE foreninger vil få muligheden for at være med Filmen findes desværre endnu ikke online, men der kan læses mere om ovenstående på nedenstående link: Det var hvad vi havde valgt at bringe i aften. Tilbage til dirigenten. På vegne af forretningsudvalget Christoffer Riis Svendsen Formand Samvirkende Idrætsklubber Fredericia

9 Indstilling af Arne Hedegaard til SIF lederpris (indsendt af Budokan) Vi ønsker at indstille Formand og Cheftræner i Budokan: Arne Hedegaard Arne Hedegaard har siden 80 erne drevet Budokan i Fredericia. Med op til 18 undervisninger om ugen efter sit arbejde. Han driver Budokan ud fra den noble holdning, at alle skal have råd til at kunne lære at forsvare sig selv. Deraf har vi stadig en meget lav og yderst attraktiv kontingent, for som han siger: Familier med 2-3 børn skal også have råd til alle kan deltage. Klubben skal ikke give det flotte overskud, som han skal tjene på den skal kunne løbe rundt. Men i bund og grund har han startet klubben for at dele ud af sin store viden og mange års erfaring om kampsporten. Arne har igennem de mange år på måtten hjulpet mange unge mennesker igennem svære og misforståede tider i deres liv ved hjælp af undervisning og forståelse af kampsportens værdier. Unge med; kriminel fortid, ADHD, svære motoriske vanskeligheder, psykiske problemer, selv døvstumme (uden at selv kunne tegnsprog), har igennem årene fået og modtager stadig hans undervisning i Budokan. Kampsporten er ikke kun at have farvet bælte på og vinde mesterskaber, men lige så meget med at bruge den til at skabe et roligt sind og godt helbred for sig selv. Arne har igennem årene stiftet venskabsklubber startende i Tyskland under Hans Meier, men senere også i Norge, Sverige, England og på Malta. Her kommer han 1-2 x årligt og underviser en lokal Karate klub i sit eget sammensatte system, Budo Jutsu. Arne selv bærer tydeligt præg af at kampsport er godt for krop og sjæl. Da han i en alder af 71 stadig underviser 8x om ugen, og som det seneste startet et Jiu jitsu Kursus op tilegnet Pensionister ved at samarbejde med Ældresagen.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: SIF Repræsentantskabsmøde 2014 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due

Læs mere

SIF Formandsmøde 2015

SIF Formandsmøde 2015 SIF Formandsmøde 2015 Idrætspolitik på vej Torsdag d. 12. november 2015 13-11-2015 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis Svendsen 19.05 Uddeling af midler fra TUBORGFONDET v.

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2017 Dato: 23.2.2017 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 41 deltagere

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Dato: 22.02.2016 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 55 deltagere

Læs mere

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt Nyt om Fredericia-Ordningen Ny fremgangsmåde Efter SIF i mange har administreret Fredericia Ordningen er dette arbejde fra 2013 overgået til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Alle idrætsforeninger vil modtage

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

SIF Formandsmøde 2014

SIF Formandsmøde 2014 SIF Formandsmøde 2014 Den gode foreningshistorie Hvordan får vi den frem, og hvad kan det være? Onsdag d. 12. november 2014 14-11-2014 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis

Læs mere

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Endnu er travlt år er gået. Og jeg vil nu trætte jer med en minutiøs gennemgang af det seneste års aktiviteter Nej, så galt skal det ikke gå, men jeg vil komme

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Fredericia d. 21. februar 2013 SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Jeg vil gerne på forretningsudvalgets vegne byde velkommen til repræsentantskabsmødet her i TreFor Loungen. - Velkommen til: -

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt Fredericia Ordningen 2015 tal - samlet ramme Tilskudstype Fordeling Pulje afsat Beregning/ forventet Foreningstilskud 279.000 Medlemstilskud 1.817.955 Samlet Forenings- og medlemstilskud 70% 2.128.000

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Tilstede: Poul Erik og Lars fra støtten, Louise, Ernst, Peder og Rie fra hovedbestyrelsen, Bendt fra Senior, Peter, Jens fra håndbold,

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere