2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere."

Transkript

1 2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. LM01 R12 DA

2 -system Brugermanual Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA) lov er salg af dette apparat begrænset til læger eller på ordination af en læge.

3 0086 EC REP Medical Device & QA Services 76, Stockport Road Timperley, Cheshire, WA15 7SN Storbritannien Tlf.:

4 Indholdsfortegnelse 1.0 WalkAide-systemet 2 Indikationer for brug 3 Kontraindikationer 3 Advarsler om FES 4 Specifikke advarsler om WalkAide 5 Forholdsregler 6 Bivirkninger 7 Forsigtighedsregler Symboler og definitioner WalkAide-kontroller og -indikatorer Generelle driftsinstruktioner Sådan sætter man WalkAide på Sådan tager man WalkAide af Hudpleje Instruktioner til træningstilstand Udskiftning af batteriet Udskiftning af elektroderne Vedligeholdelse og rengøring af WalkAide og tilbehør Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Brugsskema WalkAide-brugerens erklæring om forståelse ID-kort for det medicinske apparat Teknisk information 24 1

5 1.0 WalkAide-systemet WalkAide er et batteridrevet, elektrisk stimuleringssystem med én kanal, som anvendes til at forbedre gangevnen. Det stimulerer et fodløft på det korrekte tidspunkt under gangen. Dropfod opstår, når en person ikke selv kan løfte foden. Dette resulterer i, at foden dasker i gulvet, eller at tæerne slæber under gang. WalkAide stimulerer en nerve, når den passerer under knæet, og aktiverer de muskler, der løfter foden. WalkAide-patientsættet inkluderer en WalkAide-kontrolenhed, en WalkAide-manchet og en elektrodeledning. Fodsensoren er valgfri. Figur 1: WalkAide-systemet 2

6 Indikationer for brug WalkAide-systemet er beregnet til at modvirke dropfod hos visse patienter. Disse patienter har skader på rygmarven eller i hjernen. Når det er tid til at tage et skridt under gang, sender WalkAidesystemet en elektrisk stimulans til nerven, som aktiverer de muskler, der løfter foden ved anklen. Dette gør det muligt at tage et skridt uden at slæbe foden. De medicinske fordele ved funktionel, elektrisk stimulering (FES) kan forebygge eller forsinke muskeltab, der kan opstå ved inaktivitet. FES kan også øge lokal blodgennemstrømning, reedukation af muskler og forbedre et leds bevægelsesområde. Kontraindikationer Må ikke anvendes til personer med implanterede regenerationsapparater, såsom pacemakere eller defibrillatorer. Stimulering må ikke foretages over halsen eller munden. Der kan opstå alvorlige kramper i halsmusklerne. De resulterende sammentrækninger kan være så kraftige, at de lukker luftvejene eller gør det vanskeligt at trække vejret. Stimulering må ikke foretages over, eller nær, cancerøse læsioner. Stimulering må ikke foretages over hævede, inficerede eller inflammerede områder eller udslæt, f.eks. flebit, tromboflebit, varicer osv. Anvend ikke til personer med krampeanfald i anamnesen. 3

7 Advarsler om FES Overvågningsudstyr Brugen af FES kan skabe forstyrrelser i overvågningsudstyr, såsom EKG-apparater. FES-apparatets funktion påvirkes dog ikke af disse apparater. MR-billeddannelse WalkAide må ikke bæres under en MR-scanning. Elektroder Brugen af elektroder, som ikke er leveret af Innovative Neurotronics, kan forringe resultaterne eller øge risikoen for brandsår eller ubehag. Placer ikke elektroder over åbne sår eller hudrifter. Placer ikke elektroder over metalgenstande under huden, såsom kirurgiske hæfteklammer, eller når der er tendens til blødning. Graviditet Det er ikke fastlagt, om FES er sikker til brug under graviditet eller over den menstruerende livmoder. Hospitalsudstyr Anvend ikke sammen med højfrekvent hospitalsudstyr (f.eks. diatermiudstyr). Det kan resultere i brandsår på elektrodestedet og mulig skade på apparatet. Hudirritation Forkert eller langvarig brug af elektroder kan resultere i en øget risiko for hudirritation eller brandsår og dårlige resultater. I sjældne tilfælde opstår der allergi over for elektrodeklæbemidlet eller -gelen. Placer ikke elektroder på hud, som i forvejen er irriteret. Det vil øge risikoen for ubehag eller hudirritation. Medicinsk overvågning FES bør kun anvendes under medicinsk overvågning af en læge eller kliniker med erfaring i brugen af WalkAide. Tovejs radioer Der skal udvises forsigtighed ved brug af FES-terapi i nærheden af (dvs. under 1 meter) RF-udstyr. Denne type udstyr inkluderer mobiltelefoner og tovejs radioer. Disse sendere kan give brugeren en uønsket stimulering. 4

8 Defibrillator Ekstern defibrillering af en person, som bærer et FES-apparat, kan beskadige apparatet eller skade patienten, selvom apparatet er slukket. Under nogle omstændigheder kan der være risiko for brandsår under elektrodestederne under defibrillering. For at eliminere eventuelle risici skal FES-elektroderne tages af, inden defibrilleringspladerne anvendes. Kronisk stimulering Virkningerne af langvarig, kronisk stimulering kendes ikke. Specifikke advarsler om WalkAide Gang Der skal udvises forsigtighed ifm. brug af WalkAide til personer, som oplever svimmelhed eller har svært ved at holde balancen. WalkAide er ikke udformet til at forebygge fald. Elektroder Brugeren må ikke ændre elektrodernes placering i manchetten. Anvend ikke WalkAide uden elektroder. Placering Anvend kun WalkAide på benet. Stimulering må ikke foretages transcerebralt. Stimulering må ikke foretages på brystet, halsen eller hovedet. Tilførsel af elektrisk strøm til hjertet kan forårsage hjertearytmi. Stimulering Stop med at bruge WalkAide, hvis stimuleringen ikke kommer på det korrekte tidspunkt under gang. Stop også med at bruge WalkAide, hvis der er en ændring i den modtagne fornemmelse, mens stimuleringen er tændt. Miljø WalkAide er ikke beregnet til brug i brandbare miljøer, såsom ved tilstedeværelse af ilt og anæstesimidler. Stød Udvis forsigtighed for at mindske overdrevne stød på WalkAide. Dette inkluderer at stå eller knæle på enheden eller stød fra andre hårde overflader. 5

9 Forholdsregler Hjertesygdom Udvis forsigtighed ifm. anvendelse af FES til personer, som måske har en hjertesygdom. Der kræves yderligere kliniske data til at vise, at disse personer ikke vil få bivirkninger. Sansetab Udvis forsigtighed ved placering af elektroder på områder af huden, hvor responsen på normale, sensoriske stimuleringer er nedsat. Dette kan øge risikoen for brandsår. Farligt FES-apparater skal opbevares utilgængeligt for børn, kæledyr eller skadedyr. Epilepsi Udvis forsigtighed ved anvendelse af elektrisk stimulering til personer, som kan være epileptikere. Der kræves yderligere kliniske data til at vise, at denne type personer ikke vil få bivirkninger. Nylig operation Anvend ikke FES efter en nylig operation, da muskelsammentrækning kan forstyrre helingsprocessen. Elektroder Anvend ikke lotion eller olie på steder, hvor elektroderne er i kontakt med huden. Udsæt ikke elektroderne for bomuldshår eller støv. Det kan resultere i en ineffektiv stimulering. Korrekt brug Funktionen af FES afhænger af korrekt brug af FESsystemet. Forkert brug af systemet kan resultere i skade på patienten. Kontroller delene regelmæssigt for slid, og udskift dem efter behov. Elektroderne skal sættes helt fast på huden. Anvend aldrig WalkAide, hvis der er tegn på, at systemet er defekt. Anvend ikke WalkAide, og kontakt klinikeren med det samme, hvis der er ændringer i måden, hvorpå WalkAide normalt fungerer. Betjening af udstyr WalkAide må ikke anvendes under betjening af potentielt farligt udstyr. Dette inkluderer biler, eldrevne plæneklippere og store maskiner. Pludselige ændringer i stimuleringsniveauet kan skabe en farlig situation. 6

10 Søvn WalkAide må ikke bæres eller anvendes, mens man sover eller bader. Varme og kulde Brugen af varme- eller kuldeproducerende anordninger, såsom elektriske tæpper, varmepuder eller ispakninger, kan påvirke elektroderne eller personens kredsløb. Dette kan øge risikoen for skader. Konsulter en læge og en kliniker inden brug sammen med FES. Forsigtig Sæt ikke fodsensoren i andre elektriske stik end WalkAide-stikket. Forsigtig Træk ikke fodsensoren ud af WalkAide-stikket, mens sensoren befinder sig i skoen. Forsigtig Brugen af tilbehør, som ikke er leveret af Innovative Neurotronics sammen med udstyret eller anbefalet til brug af Innovative Neurotronics, kan resultere i øgede emissioner fra WalkAide-apparatet eller apparatets nedsatte immunitet. Bivirkninger Der er forekommet hudirritation og brandsår under elektroderne ifm. brug af FES-apparaterne. Lad ikke elektroderne sidde i lang tid uden at kontrollere eller rense huden underneden. Det er normalt at se områder, som er en smule røde, under elektroderne. Rødmen bør dog forsvinde inden for en time. Tegn på irritation er vedvarende rødmen, små knoplignende læsioner eller blærer. Fortsæt IKKE stimuleringen over irriteret hud. Giv lægen besked, hvis disse tilstande varer ved, og anvend ikke WalkAide, førend problemet er løst. 7

11 Forsigtighedsregler Funktionel, elektrisk stimulering (FES) anvender elektrisk stimulering til at aktivere muskler. Grundreglerne for brug af FES inkluderer: 1. Brug ALTID WalkAide iht de specifikke instruktioner fra en erfaren WalkAide-kliniker. 2. Brug ALDRIG WalkAide under badning, kørsel eller betjening af motoriseret udstyr. 3. Brug IKKE WalkAide, hvis enheden ikke fungerer korrekt. 4. Brug ALDRIG WalkAide-enheden med flossede eller ødelagte elektrodeledninger. 5. Behandl ALTID enheden forsigtigt. Udsæt IKKE enheden for vand, overdreven varme eller vibration. 6. Placer IKKE elektroder på andre dele af kroppen end på ét ben under knæet. 7. Tab IKKE WalkAide-enheden. Det kan forårsage skader, som kan resultere i enhedens fejlfunktion. 8. WalkAide må KUN anvendes sammen med godkendt tilbehør og elektroder. 9. Åbn IKKE enheden, medmindre det er for at skifte batteriet. WalkAide kan ikke repareres af klinikeren. 10. SLUK for enheden, hvis du sidder ned i længere tid. 11. OPBEVAR fodsensorens ledning og elektrodeledninger utilgængeligt for spædbørn og små børn for at forhindre, at de bliver kvalt i dem, sluger dem og inhalerer dem. 12. Foretag IKKE nogen form for ændringer på udstyret. Dette kan forstyrre den sikre drift og tilsigtede funktion. 8

12 2.0 Symboler og definitioner Type BF-udstyr Angiver fejlsignal Angiver batteriplacering og -retning Angiver impuls, STIM-knap Angiver stikforbindelsens placering til valgfri patientfodsensor Angiver indgangs-/udgangsstikkets placering til WalkLink Angiver træningsknap Vigtige sikkerhedsanvisninger 9

13 3.0 WalkAide-kontroller og -indikatorer Den røde lampe blinker, når batteristrømmen er lav, eller der er sket en fejl (4) Den gule lampe blinker, når STIM er tændt (5) Træningsknap (3) Den grønne lampe blinker, når der er tændt for strømmen, og batterierne er opladet (2) STIM-knap (6) Figur 2: WalkAide-enheden set fra oven Intensitetsknap (1) Akustiske alarmer: 1. Lavt batteri: En akustisk alarm hvert minut med blinkende, røde og grønne lamper. 2. Fladt batteri: En akustisk alarm hvert 1. til 2. sekund med blinkende, røde og grønne lamper. 3. Hæl-/fodsensor: En akustisk alarm med to bip hvert andet sekund angiver, at hæl-/fodsensoren ikke er tilsluttet, hvis enheden er konfigureret til hæl-/fodsensoren. 4. Apparatfejl: En akustisk alarm med 4 bip hvert 2. sekund. Udgangsstik til elektrodeledning (7) Stikforbindelse til hæl- og fodsensoren [hvis denne er leveret til brugeren] (8) Batterirum til standard, alkalisk AA-batteri (9) WalkLink-stikforbindelse [kun til brug af klinikere] (10) Poleret forsænkning til Velcro-område Bagside Venstre side Forside Højre side 10 Figur 3: WalkAide-enheden set bagfra, fra siden/siderne og forfra

14 4.0 Generelle driftsinstruktioner WalkAide er udformet således, at apparatet kan sættes på og tages af med én hånd (figur 4). Det kan kræve en smule øvelse at udvikle en rutine, som passer bedst til den enkelte. WalkAide sættes direkte på benet og er nem at bære under de fleste former for tøj. Påsætning Stramning Figur 4: Påsætning med én hånd Under det første besøg vil klinikeren afgøre, hvilket sted, der passer bedst til placering af manchetten og elektroderne. De røde og sorte elektrodelokalisatorer anbringes på indersiden af manchetten og skal ikke justeres i manchetten bagefter. Manchetten skal sidde korrekt på benet, for at WalkAide fungerer korrekt. 11

15 4.1 Sådan sætter man WalkAide på 1. Huden i området omkring den øverste del af lægbenet skal være ren og fri for lotioner. Manglende klargøring af huden kan resultere i en stimulering, som ikke er optimal. 2. Sørg altid for, at WalkAide-enheden er SLUKKET, inden den håndteres. Den blå intensitetsknap (figur 2) skal placeres på O. 3. Sæt dig i en stol med benet let udstrakt. 4. Fugt elektroderne med vand, og anbring manchetten i den korrekte position under knæet. Elektroderne vil sidde på ydersiden af benet. WalkAide-enheden vil sidde på indersiden af benet lige under knæet. 5. Manchetten skal placeres korrekt på benet for at opnå en effektiv stimulering. Brug den orange, visuelle indikator som reference til korrekt placering af manchetten. (Figur 5). Figur 5: WalkAide og manchet 12

16 4.1 Sådan sætter man WalkAide på (fortsat) 6. Hvis en fodsensor blev leveret, skal den anbringes i skoen. Tilslut den på siden af WalkAide-enheden mærket med. 7. TÆND for WalkAide-enheden ved at dreje den blå intensitetsknap (figur 2, 1) med uret. En grøn lampe (2) blinker. Du skal også kunne høre et bip. 8. Sæt intensiteten på det niveau, som klinikeren har bestemt. 9. Kontroller intensitetsniveauet og kvaliteten af fodbevægelsen ved at trykke på den store STIM-knap og bevare trykket i 1 til 2 sekunder (figur 6). Figur 6: Testning af stimuleringen og korrekt placering af WalkAide Denne knap er mærket med. Stimuleringens intensitetsniveau eller placeringen af manchetten skal muligvis justeres for at opnå en optimal fodbevægelse. Sæt altid intensiteten på det niveau, som klinikeren har bestemt. Høje stimuleringsniveauer kan resultere i ubehag eller hudirritation. 10. Rejs dig og gå som sædvanligt. WalkAide kan anvendes med eller uden sko, selvom egnet fodtøj anbefales. 13

17 Sådan tager man WalkAide af 1. SLUK for WalkAide-enheden ved at dreje den blå intensitetsknap (figur 2, 1) mod uret, indtil den klikker ved O. 2. Løsn stropspændet bag på benet. 3. Træk langsomt manchetten ned og af benet. Vær især forsigtig med at tage elektroderne af huden. 4. Sæt plastikbeskyttelsen på elektroderne. 5. Undersøg huden for tegn på irritation. 6. Sæt plastikbeskyttelsen på elektroderne mhp. opbevaring. Læg derefter manchetten, med elektroderne, og WalkAideenheden i en plastikpose, der kan lukkes igen. Dette opretholder elektrodernes brugslevetid. Opbevar WalkAide og elektroderne væk fra direkte sollys. WalkAide kan bæres hele dagen men skal tages af om aftenen, inden man går i seng. Sørg for at SLUKKE WalkAide-enheden, for at forebygge uønsket stimulering under håndtering. Dette vil også spare på batteristrømmen, når man ikke bærer enheden. 4.3 Hudpleje Kontroller altid huden for irritation før og efter brug af WalkAide; kontroller også for rødme, der varer mere end én time. Der gives forslag til forebyggelse af hudirritation i det følgende. Fjern elektroderne FORSIGTIGT i nedadgående retning og væk fra kroppen. Brug en dråbe vand til at adskille elektroden fra huden. Anbring IKKE elektroder over områder med irriteret hud. Klinikeren kan måske foreslå alternative steder. Placer IKKE elektroder over hud, som er smurt ind i lotioner eller olier.

18 4.4 Instruktioner til træningstilstand Træningstilstanden må IKKE anvendes under gang. Den er udformet til at give gentagen stimulering til benet under siddende aktivitet som afgjort af en kliniker. 1. Sæt dig i en behagelig stilling, og sæt WalkAide-enheden på. 2. Juster intensitetsknappen (1), og tryk derefter på træningsknappen (3) i mere end 3 sekunder (figur 7). En gul lampe (5) blinker oven på WalkAide-enheden og bipper. Dette starter træningsstimuleringen. Intensitetsknap (1) Træningsknap (3) Gul, blinkende lampe angiver levering af STIM (5) Figur 7: Brug af træningstilstanden 15

19 3. Klinikeren har programmeret denne træningssessions varighed. Klinikeren vil også give instruktioner om den egnede intensitetsindstilling. Denne kan være den samme som eller forskellig fra den intensitet, der anvendes under gang. 4. WalkAide-enheden afbryder stimuleringen, når den programmerede session er slut. 5. SLUK for enheden. 6. Efter 1 2 sekunder kan man tænde for WalkAide igen, og enheden vil vende tilbage til gangtilstanden. Stimuleringsintensiteten kan derefter justeres til det ønskede niveau for gang. 4.5 Udskiftning af batteriet Batteriets normale levetid er på cirka 42 timer ved kontinuerlig brug. Afhængig af brugen kan batterierne holde i 1 til 3 uger. Når batteristrømmen er lav, vil de røde og grønne indikatorlamper blinke. Der vil lyde en akustisk alarm på 2 lange bip hvert minut, som angiver, at batteriet bør udskiftes snarest muligt. Hvis enheden bipper uden pause, er batteriet helt fladt. Sluk for det første for enheden for at skifte batteriet. Tag derefter fat i siderne på det grå batteridæksel, klem og åbn det (figur 8). WalkAide kræver brug af ét alkalisk AA-batteri for at kunne fungere. Anvend IKKE genopladelige batterier eller andre batterityper. Bortskaf batteriet iht. lokale og nationale love. Grøn lampe for tændt (2) Rød lampe for lavt batteri (4) Figur 8: Udskiftning af batteriet 16

20 4.6 Udskiftning af elektroderne For en korrekt hudpleje, komfort og effektivitet skal elektroderne udskiftes hver uge til hver anden. Træk WalkAide-enhedens fastgøringsstrop tilbage for at blotte elektrodeledningerne. Frakobl den sorte og røde elektrodeledning mellem WalkAide og elektroderne. Fjern elektroderne fra elektrodelokalisatorerne. Placer de nye elektroder på elektrodelokalisatorerne. Før elektrodeledningerne gennem hullerne mod manchettens yderside. Kobl den SORTE elektrodeledning til elektroden på den sorte elektrodelokalisator. Kobl den RØDE elektrodeledning til elektroden på den røde elektrodelokalisator. Før den resterende del af ledningerne ind i stropposen som vist på billedet herunder. Figur 9 og 10: Udskiftning af elektroderne (set indefra og udefra) Den SORTE elektrodeledning er koblet til den BAGESTE elektrode. Den RØDE elektrodeledning er koblet til den FORRESTE elektrode. 17

21 5.0 Vedligeholdelse og rengøring af WalkAide og tilbehør Vedligeholdelse af WalkAide WalkAide kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover udskiftning af batteriet efter behov. Al anden service skal henvises til klinikeren og producenten. Rengøring af WalkAide Man kan anvende håndsprit eller en klud fugtet med en mild sæbe til at aftørre ydersiden af WalkAide. Anvend IKKE stærke rengøringsmidler, som indeholder blegemiddel, og læg ikke WalkAide i vand. Opbevaring af WalkAide Tag batteriet ud, hvis WalkAide skal opbevares i længere perioder og ikke vil blive brugt. Vask af WalkAide-manchetten Tag elektroderne og WalkAide af inden vask. Fjern foringen fra manchetten. Fjern IKKE de sorte og røde lokalisatorer. Håndvask manchetten, brug ikke blegemiddel og lad den lufttørre. Bortskaffelse af apparatet Når apparatet ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes iht. lokale og nationale love. 18

22 6.0 Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål 1. Hvorfor virker kontrolenheden og indikatorlamperne ikke? Dette skyldes lav batterispænding. Sæt et nyt batteri i, og tænd for enheden. Hvis den grønne lampe stadig ikke blinker, skal man standse brugen af WalkAide og kontakte klinikeren. 2. Hvorfor blinker den grønne og den røde lampe? Dette er en fejlmeddelelse. Sluk for WalkAide, og vent 2-3 sekunder. Tænd for WalkAide igen, og kontroller, at den grønne lampe blinker, og at den røde lampe er slukket. Stands brugen af WalkAide, og kontakt klinikeren, hvis dette ikke er tilfældet. 3. Hvad hvis foden ikke løfter sig så højt, som den burde? Det kan være nødvendigt at justere intensitetsniveauet eller udskifte eller fugte elektroderne igen. Kontroller, at den gule lampe blinker, samt at elektroderne er i kontakt med huden og er placeret korrekt. Stands brugen, og kontakt klinikeren, hvis fodløftet stadig ikke er tilstrækkeligt. 4. Hvorfor starter stimuleringen ikke på det rette tidspunkt? Dette kan skyldes en ændring i dit gangmønster. Sørg for, at manchetten er placeret korrekt. Stands brugen, og bestil en tid hos klinikeren, hvis dette ikke løser problemet. 5. Er det i orden at smøre benet ind i lotion eller olier? Nej - smør ikke benet ind i lotioner eller olier på elektrodestederne. Rengør områderne under elektroderne hver dag med en mild sæbe og vand. Sørg for, at benet er rent og fugtigt på elektrodestedet inden påsætning af WalkAide. 19

23 6.0 Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål (fortsat) 6. Hvor længe holder elektroderne? Elektroderne skal udskiftes cirka hver uge til hver anden eller med det samme, når de er slidt. 7. Hvor længe holder batteriet? Hvert AA-batteri holder imellem 1 og 3 uger afhængigt af den enkeltes brug af WalkAide. Lav batteristrøm angives af blinkende, røde og grønne lamper og et bip én gang i minuttet. 8. Hvorfor opbevares WalkAide og tilbehør i en plastikpose, der kan lukkes igen? Dette hjælper med at sørge for, at elektroderne ikke udtørrer, når de ikke er i brug. Sørg for at dække elektroderne med plastikbeskyttelsen, når du har taget WalkAide af, og inden enheden lægges i plastikposen, der kan lukkes igen. 9. Hvad angiver, at WalkAide er tændt? En blinkende, grøn lampe nær den blå intensitetsknap angiver, at enheden er tændt, og at batterierne er gode. 10. Hvornår skal man kontakte klinikeren? Kontakt altid klinikeren i følgende tilfælde: yderligere spørgsmål eller betænkeligheder ifm. WalkAide og den korrekte brug; forandringer i helbredstilstanden eller gangmønsteret; slidt WalkAide-tilbehør; WalkAide fungerer ikke korrekt; en fejlmeddelelseslampe observeres; vedvarende hudirritation; og/eller efter lægens anmodning. 20

24 7.0 Brugsskema Tid, apparatet Tid, apparatet sidder PÅ er taget AF Dag minutter 30 minutter Dag timer 30 minutter Dag timer 30 minutter Dag timer 1 time Dag timer 1 time Nyttige tips til startperioden Tag WalkAide-systemet af hver 2. time den første uge for at undersøge huden for irritation. Arbejd dig langsomt frem mod at bære WalkAide-systemet hele dagen. Tag ofte manchetten af, og undersøg huden under elektroderne for misfarvning, ømhed eller irritation. Disse områder vil være røde pga. en øget blodgennemstrømning under elektroderne. Sæt ikke WalkAide på igen, førend de røde områder er forsvundet, og konsulter klinikeren. Anvend IKKE lotioner eller olier til blødgøring af huden. Sørg for, at huden er ren og tør inden påsætning af manchetten. Hvis man ønsker det, skal barbering af benet foretages om aftenen for at forebygge eventuel irritation under den daglige brug af manchetten. Fugt elektroderne med vand, inden manchetten sættes på. Sørg for at skifte elektroderne omtrent hver uge til hver anden, og dæk dem hver nat med plastikbeskyttelsen. 21

25 8.0 WalkAide-brugerens erklæring om forståelse Jeg,, har gennemgået indholdet i brugermanualen til WalkAide-systemet sammen med min læge. Jeg forstår de generelle instruktioner angående drift og vedligeholdelse af WalkAide-systemet. Jeg er blevet rådet til at følge brugsskemaet, og jeg er blevet rådet til straks at kontakte min læge med eventuelle spørgsmål, som jeg måtte have ifm. brugen af WalkAide-systemet. Patientens trykte navn: Dato: Patientens underskrift: Dato: Lægens underskrift: Dato: 22

26 9.0 ID-kort for det medicinske apparat ID for medicinsk apparat Patientens navn: Læge: Telefon: Apparat: WalkAide-system Innovative Neurotronics Austin, TX Dette kort kan klippes ud og lægges i tegnebogen til identificering af det medicinske apparat. 23

27 9.0 ID-kort for det medicinske apparat (fortsat) Innovative Neurotronics, Inc Innovative Neurotronics WalkAide-systemet er et eksternt, funktionelt, neuromuskulært stimuleringssystem. Dette FDA-godkendte medicinske apparat er batteridrevet og bæres under knæet. Det bæres som en hjælp til patienter diagnosticeret med dropfod under gang. FDA-godkendelse K ISO 13485:2003 CE-certificeret 10.0 Teknisk information Delenes referencenumre WalkAide-patientsæt WalkAide-patientsæt, Japan R WalkAide-patientsæt, genforarbejdet WalkAide WalkAide, Japan R WalkAide, genforarbejdet WalkAide-klinikersæt WalkLink-samling 24

28 10.0 Teknisk information Specifikationer Størrelse Vægt Strømkilde Maksimal strømstyrke Maksimal spænding Antal driftstilstande Antal kanaler 1 Impulstype Impulsvarighed 8,2 cm (H) x 6,1 cm (B) x 2,1 cm (T) 87,9 g Ét 1,5 V alkalisk AA-batteri 200 ma ved 500 ohm; 121 ma ved 1 K ohm 121 V ved 1 K ohm; <150 V ved 1 M ohm 2 - Træning, gang Asymmetrisk tofaset Maksimal stimuleringsperiode 3 sekunder Stimuleringsudløser Kontroller og indikatorer Leverings- og opbevaringsforhold: Driftsforhold: IEC normering: Forventet holdbarhed: mikrosekunder (justerbar) Kipnings- eller hælsensor TIL/FRA/intensitet; stimulering, træning Fejl Apparat (lang- eller kortsigtet, i eller uden for emballagen) Temperatur: -20 C til +60 C (-4 F til +140 F) Fugtighed: 0-95 %, ikke-kondenserende Temperatur: 0 C til 40 C (32 F til 104 F) Fugtighed: 0-95 %, ikke-kondenserende Højde: -400 til 2400 m (-1300 til 8000 fod) IP22 Beskyttet mod isætning af fingre. Beskyttet mod vandsprøjt op til 15 vertikalt. 5 år 25

29 LM rev. Teknisk 12 information EMI-tabeller Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner WalkAide-apparatet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres herunder. Kunden eller brugeren af WalkAide skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Overensstemmelse Emissionstest Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 WalkAide-apparatet anvender kun RFenergi til den interne funktion. Derfor er RF-emissionerne fra apparatet meget lave, og sandsynligheden for, at de forårsager forstyrrelser i nærliggende elektronisk udstyr, er ringe. RF-emissioner CISPR 11 Harmoniske emissioner IEC Spændingsfluktuationer/ flimmeremissioner IEC Klasse B Ikke relevant (batteridrevet) Ikke relevant (batteridrevet) WalkAide-apparatet er batteridrevet og egner sig til brug i alle former for bygninger, herunder bygninger anvendt til beboelse. 26

30 Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetisk immunitet WalkAide-apparatet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres herunder. Kunden eller brugeren af WalkAide-apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for indgangs-/ udgangsledninger ±6 kv kontakt ±8 kv luft Ikke relevant (batteridrevet) Gulvene skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være på mindst 30 %. Overspænding ±1 kv differentialtilstand Ikke relevant IEC Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvariationer i strømforsyningens indgangsledninger IEC ±2 kv fællestilstand <5 % U T (>95 % dyk i U T ) i 0,5 cyklus 40 % U T (60 % dyk i U T ) i 5 cykler 70 % U T (30 % dyk i U T ) i 25 cykler (batteridrevet) Ikke relevant (batteridrevet) WalkAide-apparatet er batteridrevet og forbindes ikke til strømforsyningsledningerne <5 % U T (>95 % dyk i U T ) i 5 sekunder Netfrekvensens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Netfrekvensens magnetfelter bør ligge på niveauer, som er kendetegnende for et typisk sted i et typisk forretnings- eller hospitalsmiljø. BEMÆRK: U T er vekselspændingen inden anvendelse af testniveauet. 27

31 Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetisk immunitet WalkAide-apparatet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres herunder. Kunden eller brugeren af WalkAide-apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen af delene i WalkAide-apparatet, herunder kabler, end den anbefalede separationsafstand, som beregnes vha. ligningen, der anvendes til senderens frekvens. Anbefalet separationsafstand Ledet RF IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms d = 1,2 P V 1 = 3 Vrms Udstrålet RF IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 V/m d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz, E 1 = 10 V/m d = 0,7 P 800 MHz til 2,5 GHz, E 1 = 10 V/m hvor P er senderens maksimale, nominelle udgangseffekt i watt (W) iht. producenten af senderen, og d er den anbefalede separationsafstand i meter (m). 28 Tabellen fortsætter på næste side Som fastsat i en elektromagnetisk undersøgelse på stedet bør feltstyrker fra faststående RFsendere a ligge under overensstemmelsesniveauet i hvert enkelt frekvensområde. b

32 d er den anbefalede separationsafstand i meter (m). Som fastsat i en elektromagnetisk undersøgelse på stedet bør feltstyrker fra faststående RFsendere a ligge under overensstemmelsesniveauet i hvert enkelt frekvensområde. b Forstyrrelser kan forekomme i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol: NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. b a Feltstyrker fra faststående sendere, såsom basisstationer til radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og landmobil radioer, AM- og FMradioudsendelse og tv-udsendelse, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Man bør overveje at foretage en elektromagnetisk undersøgelse på stedet mhp. at vurdere det elektromagnetiske miljø pga. faststående RFsendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor WalkAide anvendes, overskrider det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, skal man overvåge WalkAide-apparatet for at kontrollere normal funktion. Hvis anormal funktion observeres, kan det være nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger, såsom at vende WalkAide-apparatet i en anden retning eller flytte det. Over frekvensområdet på 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkerne ikke være under 3 V/m. 29

33 Appendiks 1 EMI-tabeller Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og WalkAide-apparatet WalkAide-apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RFforstyrrelser er under kontrol. Kunden eller brugeren af WalkAide kan hjælpe med at forebygge elektromagnet P iske forstyrrelser ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og WalkAide-apparatet som anbefalet herunder i overensstemmelse med kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens nominelle, maksimale udgangseffekt W 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P Separationsafstand iht. senderens frekvens (meter) 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,12 0,035 0,07 0,1 0,38 0,11 0,22 1 1,2 0,35 0, ,8 1,11 2, ,0 3,5 7,0 For sendere med en nominel, maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand d i meter (m) beregnes vha. ligningen, som anvendes til senderens frekvens, hvor P er senderens nominelle, maksimale udgangseffekt i watt (W) iht. producenten af senderen. NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste frekvensområde. NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. NOTE 3 Alle beregninger blev foretaget iht. tabel 204 og 206 for IEC :2001 (tabel 4 og 6 for IEC :2007) for udstyr, som ikke er livsunderstøttende, ved brug af faktorer på 3,5 ved 0, MHz og 7 ved MHz. Der er ingen krav angående ISM-bånd i disse tabeller. 30

34 Kontakt klinikeren i tilfælde af spørgsmål om sikker drift og brug af dette apparat. Hvis yderligere assistance er nødvendig, bedes man kontakte: Innovative Neurotronics, Inc. Austin, TX

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur Information og vejledning i brug af Elpha II 3000 - i forbindelse med træning af muskulatur Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien, KT El-stimulation kan, i samarbejde

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com

Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com Præsentation af: www.hjemmetest.dk www.hthealth.com Hvad er Circulation Booster? Registreret medicinsk udstyr (Klasse IIa) ingen andre cirkulationsapparater bærer denne klassifikation Bruger Elektrisk

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide Før du begynder: vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder: 1.Undersøg altid spaen og lederhovedet før brug.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 Brugervejledning Rx Only Oplysningerne i dette dokument er præcise på udgivelsestidspunktet. Medtronic forbeholder sig retten til at ændre i produkterne,

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

-brystkompressionssystem Brugervejledning

-brystkompressionssystem Brugervejledning -brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-05 A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright c 2012 Sleeping Well, LLC. Alle rettigheder forbeholdes ZQuiet er et registreret varemærke tilhørende Sleeping

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Smertelindring uden medicin

Smertelindring uden medicin Patientinformation Smertelindring uden medicin - Tens - Transkutan Elektrisk Nervestimulation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Smerteklinikken 1 Information om tens og behandling med tens Tens er en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere