Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union"

Transkript

1 Fodboldloven 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union 1

2 2

3 Forord DBU udsender hermed sin 54. udgave af Fodboldloven. Heller ikke i 2003 har The Board s årlige møde betydet væsentlige regelændringer. Til gengæld er der varslet en ny revideret udgave af FIFAs Questions and Answers til efteråret, og i det omfang den vil give anledning til ændringer i de danske afgørelser og fortolkninger, vil disse blive offentliggjort særskilt til ikrafttrædelse pr. 1. januar Det samme gælder, hvis drøftelserne på Nordisk dommer- og regelkonference senere i 2003 skulle resultere i fortolkningsændringer. Som tidligere år er væsentlige konklusioner fra UEFAs seminarer for topdommere og liniedommere indarbejdet i de danske afgørelser. Det forløbne turneringsår gav en hel del debat om brugen af videooptagelser. Det er værd at minde om, at fodboldlovens 5 fastslår, at dommerens skønsmæssige afgørelser under spillet er endelige. Af samme grund er der helt klare retningslinier fra FIFA for, hvad man må bruge videooptagelser til nemlig alene i disciplinært øjemed og ikke til at afsige eller ændre dommerkendelser. Det er således indiskutabelt menneskelige faktorer, både hos spillere, trænere og dommere, som er afgørende for udfaldet af en fodboldkamp. Til gengæld kan videooptagelser med fordel bruges (og bliver det!) i uddannelse og videreuddannelse af dommere med henblik på at skabe en så ensartet dommerlinie som muligt. Som sædvanlig er rettelser og ændringer i lovtekst og afgørelser markeret med lodret streg i margenen, mens rent redaktionelle ændringer og sproglige justeringer uden indflydelse på fortolkningen ikke er markeret. Eftertryk af lovbogen - helt eller delvis - må kun ske med DBUs tilladelse, ligesom alle henvendelser om loven og dens fortolkning bedes rettet til DBUs kontor. DBUs dommerudvalg August Forord 3

4 4 Forord

5 Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for spillere under 16 år, kvindelige spillere, spillere over 35 år og handicappede spillere. banens størrelse boldens størrelse, vægt og materiale afstanden mellem målstængerne og overliggerens afstand fra jorden halvlegenes varighed udskiftninger. Tilpasninger Andre tilpasninger er kun tilladt med The Board's tilladelse. Mænd og kvinder Af praktiske grunde henvises i lovbogen til dommere, liniedommere, spillere og officials som»han«. Bestemmelserne gælder dog både for mænd og kvinder. Tilpasninger 5

6 6 Tilpasninger

7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tilpasninger... 5 Indholdsfortegnelse Banen Bolden Spillernes antal Spillernes udstyr Dommeren Liniedommere Spilletid Spillets igangsættelse Bolden i og ude af spil Betingelser for scoring af mål Offside Utilladelig spillemåde Frispark Straffespark Indkast Målspark Hjørnespark Afgørelse af uafgjorte kampe Det tekniske område dommerens opgaver Danske afgørelser Retningslinier 2003/ Samarbejdet Dommer/Liniedommer 55 Egne notater Indholdsfortegnelse 7

8 1 Banen Dimensioner Banen skal være rektangulær. Længden skal være større end bredden. Længde: Bredde: Minimum 90 m Maksimum 120 m Minimum 45 m Maksimum 90 m Internationale kampe: Længde: Bredde: Minimum 100 m Maksimum 110 m Minimum 64 m Maksimum 75 m Afmærkning Banen skal afmærkes med linier. Disse linier hører med til de felter, de afgrænser. De lange grænselinier kaldes sidelinier. De korte grænselinier kaldes mållinier. Ingen linier må være mere end 12 cm brede. Banen deles i to halvdele af en midterlinie. Midt på denne linie markeres banens centrum. Fra dette afsættes en cirkel med radius 9,15 m. Målfeltet Et målfelt afmærkes i hver ende af banen på følgende måde: Straffesparksfeltet Et straffesparksfelt afmærkes i hver ende af banen på følgende måde: To linier afsættes vinkelret på mållinien 16,5 m fra indersiden af hver målstang. Disse linier er 16,5 m lange og forbindes med en linie parallel med mållinien. Området, som afgrænses af disse linier og mållinien, kaldes straffesparksfeltet. I hvert straffesparksfelt afsættes et straffesparksmærke ud for midten af målet og 11 m fra mållinien. Fra hvert straffesparksmærke afsættes en cirkelbue med radius 9,15 m uden for straffesparksfeltet. Hjørneflag I hvert hjørne placeres et hjørneflag, bestående af en mindst 1,5 m høj stang med et flag på. Toppen af flagstangen må ikke være tilspidset. Lignende flag kan placeres ud for hver ende af midterlinien, mindst 1 m fra sidelinien. Hjørnefeltet Fra hvert hjørneflag afsættes på banen en kvartcirkel med radius 1 m. To linier afmærkes vinkelret på mållinien 5,5 m fra indersiden af hver målstang. Disse linier er 5,5 m lange og forbindes med en linie parallel med mållinien. Området, som afgrænses af disse linier og mållinien, kaldes målfeltet. 8 1 Banen

9 Målene Målene placeres midt på hver mållinie. De består af to lodrette stænger placeret lige langt fra hvert hjørneflag og forbundet med en vandret overligger. Sikkerhed Målene skal være fast forankrede til jorden.transportable mål må kun bruges, hvis de overholder denne regel. Afstanden mellem stængerne er 7,32 m og afstanden fra underkanten af overliggeren til jorden er 2,44 m. Begge målstænger og overligger skal have samme bredde og dybde, som ikke må overskride 12 cm. Mållinierne skal have samme bredde som dybden af målstænger og overligger. Eventuelle net skal fastgøres til målene og jorden på en sådan måde, at de ikke begrænser målmandens bevægelsesfrihed. Målstænger og overligger skal være hvide. 1 Banen 9

10 Mållinie Banen Straffesparksmærke Hjørneflag Sidelinie Midtercirkel Midterlinie Sidelinie Straffesparksfelt Målfelt Mållinie Hjørnefelt Hjørneflag Flagstangen skal være min. 1,5 m høj og ikke tilspidset foroven Linierne må max. være 12 cm brede Hjørnefelt Hjørneflaget er obligatorisk 10 1 Banen

11 Mål i meter Bredde: max. 90 m - min. 45 m Længde: max. 120 m - min. 90 m Radius: 9,15 m 9,15 m 11 m 5,5 m 9,15 m 16,5 m 7,32 m 5,5 m 16,5 m 1 m radius 1 Banen 11

12 Internationale afgørelser 1. Hvis overliggeren kommer ud af sit leje eller knækker, skal spillet standses, indtil den er blevet repareret eller sat på plads. Hvis det ikke er muligt at reparere den, afbrydes kampen. Det er ikke tilladt at erstatte overliggeren med et reb. Hvis overliggeren repareres, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde, hvor den var, da spillet blev standset, jfr. dog Målstænger og overliggere skal være lavet af træ, metal eller andre godkendte materialer. Deres form kan være kvadratisk, rektangulær, rund eller elliptisk, og de må ikke være til fare for spillerne. 3. Enhver form for reklamer på banen og på dens rekvisitter er forbudt. Dette gælder også for målnettene og området i målet mellem mållinie og målnettet fra det øjeblik, holdene kommer på banen før kampens begyndelse, til de har forladt den ved pausen, og igen fra 2. halvlegs begyndelse til kampens afslutning. Således må der ikke være reklamer af nogen art på mål, målnet eller hjørneflag. Kameraer, mikrofoner m.v. må heller ikke fastgøres til ovennævnte. 4. Enhver form for reklamer på banen, i det tekniske område, eller på jorden inden for 1 meter fra sidelinien uden for banen, er forbudt. Dette gælder også området mellem mållinie og målnet. 5. Enhver form for logo på banen og dens rekvisitter er forbudt i spilletiden, uanset om logoet hører til FIFA, kontinentalforbund, nationale forbund, turnering, klub eller anden organisation (jfr. afgørelse 3). 6. For at sikre, at afstandsreglen overholdes, når et hjørnespark udføres, kan der afsættes et mærke uden for banen, vinkelret på mållinien, 9,15 m fra hjørnefeltet Banen

13 2 - Bolden Egenskaber og mål Bolden skal: være kugleformet være lavet af læder eller andet godkendt materiale have en omkreds mellem 68 og 70 cm ved kampens start veje mellem 410 og 450 g have et tryk mellem 0,6 og 1,1 atmosfæres overtryk ved havets overflade, svarende til g/cm 2. Udskiftning af en defekt bold Hvis bolden punkterer eller bliver defekt under en kamp: standses spillet genoptages spillet ved, at dommeren lader den ny bold falde, hvor den første bold blev defekt, jfr. dog 8. Hvis bolden punkterer eller bliver defekt, mens den er ude af spil ved et begyndelsesspark, målspark, hjørnespark, frispark, straffespark eller indkast: genoptages spillet i henhold hertil. Under kampen må bolden kun skiftes med dommerens tilladelse. 2 - Bolden 13

14 Internationale afgørelser: 1. Godkendelse af bolde. I turneringskampe må kun anvendes bolde, der som minimum opfylder 2. Bolde, der anvendes i FIFA-turneringer og turneringer arrangeret af kontinentalforbundene, skal være forsynet med ét af følgende mærker som tegn på, at lovens krav er opfyldt: det officielle 'FIFA APPROVED'-logo det officielle 'FIFA INSPECTED'-logo betegnelsen 'International Matchball Standards'. Dette mærke angiver, at bolden er officielt kontrolleret og fundet i overensstemmelse med de respektive tekniske krav til hver kategori,som ligger ud over kravene i 2. Disse yderligere krav i forbindelse med hver enkelt kategori skal godkendes af The Board. FIFA skal godkende de instanser, som foretager kontrollen. Nationale forbund kan kræve, at der ved nationale turneringskampe kun anvendes bolde, som opfylder én af ovenstående 3 betegnelser. I alle andre kampe skal bolden opfylde kravene i I internationale kampe og kampe under det nationale forbund er enhver form for reklame på bolden forbudt. Undtaget er dog logoer for turneringen, forbundet, samt fabrikantens registrerede varemærke. Turneringsreglementet kan begrænse størrelsen og antallet af disse logoer Bolden

15 3 - Spillernes antal Spillerne En kamp spilles af to hold, som hvert består af højst 11 spillere. En af disse skal være målmand. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere. Turneringskampe Der kan indsættes op til 3 reserver i en kamp, som spilles efter turneringsregler. Turneringsreglerne skal angive, hvor mange reserver der må opgives, fra 3 til højst 7. Andre kampe I andre kampe kan der indsættes reserver, hvis: de to hold er enige om et maksimumantal dommeren er underrettet før kampen. Hvis dommeren ikke er underrettet, eller holdene ikke kan blive enige, kan der højst tillades 3 reserver. Alle kampe I alle kampe skal navnene på reserverne opgives til dommeren før kampens begyndelse. Reserver, hvis navne ikke er opgivet, må ikke deltage. Procedure ved udskiftning Når en spiller skal udskiftes med en reserve, skal følgende betingelser være opfyldt: enhver ønsket udskiftning skal meddeles dommeren, før den finder sted en reserve må træde ind på banen, efter at den udskiftede spiller har forladt den, og efter at dommeren har givet ham tegn en reserve må kun træde ind på banen under en standsning i spillet og kun ved midterlinien en udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen fra det øjeblik er reserven at betragte som en spiller og den udskiftede som spillet uvedkommende en udskiftet spiller må ikke mere deltage i kampen alle reserver er underkastet dommerens myndighed, hvad enten de deltager i kampen eller ej. Udskiftning af målmanden Enhver anden spiller kan skifte plads med målmanden, hvis: dommeren er underrettet, før skiftet finder sted skiftet sker under en standsning i spillet. 3 - Spillernes antal 15

16 Overtrædelser / straffebestemmelser Hvis en reserve træder ind på banen uden dommerens tilladelse, skal: spillet standses reserven advares, vises det gule kort og forlade banen spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde, hvor den var, da spillet blev standset, jfr. dog 8. Hvis en spiller skifter plads med målmanden, uden at dommeren har fået besked om skiftet, før det foretages, skal: spillet fortsætte de involverede spillere advares og vises det gule kort, næste gang bolden er ude af spil. For enhver anden overtrædelse af denne paragraf: skal de involverede spillere advares og vises det gule kort. Genoptagelse af spillet Hvis dommeren standser spillet for at advare: skal spillet genoptages med indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, jfr. dog 8. Udviste spillere og reserver En spiller, som er udvist inden kampens begyndelse, kan kun erstattes af en af de navngivne reserver. En navngiven reserve, som bliver udvist før eller efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes. Internationale afgørelser 1. Selv om minimumantallet af spillere i en påbegyndt kamp er overladt til det enkelte nationale forbund, er The Board dog af den opfattelse, at en kamp ikke bør fortsætte, hvis der er færre end 7 spillere på et af holdene. 2. Det er tilladt en official fra holdet at give taktiske anvisninger under kampen, men han skal genindtage sin plads efter at have givet vejledningen. Alle holdets officials skal forblive inden for det tekniske område, hvor et sådant er markeret. De skal udvise sportslig opførsel Spillernes antal

17 4 - Spillernes udstyr Sikkerhed En spiller må ikke bære noget, som er farligt for ham selv eller andre spillere. (Dette gælder såvel udstyr som andet, f.eks. smykker.) Grundlæggende udstyr. En spillers grundlæggende obligatoriske udstyr består af: en trøje eller skjorte korte bukser; hvis spilleren bærer såkaldte»cykelshorts«, skal de have samme grundfarve som bukserne strømper benskinner fodbeklædning. Benskinner skal være helt dækket af strømperne skal være lavet af passende materiale (gummi, plastic eller lignende materiale) skal yde en rimelig grad af beskyttelse. Målmanden Farven på målmandens trøje skal adskille sig fra de andre spilleres, dommerens og liniedommernes. Overtrædelser / straffebestemmelser For enhver overtrædelse af denne paragraf skal: spillet ikke nødvendigvis standses den spiller, som forser sig, midlertidigt bortvises af dommeren for at bringe sit udstyr i orden spilleren forlade banen ved næste standsning i spillet, medmindre han allerede har bragt sit udstyr i orden en spiller, som har forladt banen for at bringe sit udstyr i orden ikke genindtræde uden tilladelse af dommeren dommeren kontrollere, at spillerens udstyr er i orden, før han kan tillade ham at genindtræde i spillet, og spilleren må først genindtræde, når bolden er ude af spil. En spiller, som har forladt banen p.g.a. en overtrædelse af denne paragraf, og som uden dommerens tilladelse indtræder (eller genindtræder) på banen for at deltage i spillet, skal advares og vises det gule kort. Genoptagelse af spillet: Hvis dommeren standser spillet for at advare: skal spillet genoptages med indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset, jfr. dog 8. International afgørelse 1. Spillerne må ikke fremvise undertrøjer, som indeholder slagord eller reklamer. En spiller, som tager sin trøje af for at fremvise slagord eller reklamer, vil blive straffet af den relevante turneringsmyndighed. En spillertrøje skal være forsynet med ærmer. 4 - Spillernes udstyr 17

18 5 - Dommeren Dommerens straffemyndighed Alle kampe skal ledes af en dommer, der har fuld myndighed til at administrere lovene i forbindelse med den kamp, han er udpeget til. Rettigheder og pligter Dommeren skal: håndhæve spillets love lede kampen i samarbejde med liniedommerne og en evt. 4. dommer sikre sig, at samtlige anvendte bolde er i overensstemmelse med kravene i 2 sikre sig, at spillernes udstyr er i overensstemmelse med kravene i 4 tage tiden og holde regnskab med scoringen efter sit skøn standse, udsætte eller afbryde kampen for enhver overtrædelse af loven efter sit skøn standse, udsætte eller afbryde kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding standse spillet, hvis en spiller efter hans skøn er alvorligt skadet, og sørge for, at han bliver fjernet fra banen. En skadet spiller må først genindtræde på banen, når spillet er genoptaget lade spillet fortsætte, indtil bolden er ude af spil, hvis en spiller efter hans skøn kun er lettere skadet sikre sig, at enhver spiller, der bløder fra et sår, forlader banen. Spilleren må først genindtræde ved et tegn fra dommeren, som skal sikre sig, at blødningen er standset lade spillet fortsætte, hvis det hold, som en forseelse er begået imod, har fordel derved, og straffe den oprindelige forseelse, hvis den forventede fordel ikke umiddelbart bliver en realitet straffe den alvorligste forseelse, hvis en spiller begår to forseelser samtidig uddele følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning. Han er ikke forpligtet til at straffe med det samme, men kan vente til næste gang, bolden er ude af spil skride ind over for officials, som ikke udviser sportslig opførsel og efter sit skøn eventuelt bortvise dem fra banen og dens umiddelbare nærhed handle efter råd fra neutrale liniedommere angående hændelser, han ikke selv har set sikre sig, at ingen uvedkommende kommer ind på banen lade spillet genoptage, efter at det har været standset til rette vedkommende indsende en kamprapport med oplysning om enhver indberetning af spillere og officials og andre uregelmæssigheder før, under eller efter kampen. Dommerens afgørelser Dommerens afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, er endelige. Dommeren kan kun ændre sin kendelse, hvis han selv opdager, at han har begået en fejl eller vælger at rette sig efter råd fra en neutral liniedommer og da kun, så længe spillet ikke er genoptaget Dommeren

19 Internationale afgørelser: 1. En dommer, liniedommer eller 4. dommer kan ikke gøres ansvarlig for: nogen som helst form for skade på en spiller, official eller tilskuer nogen som helst tingskade noget som helst tab for nogen enkeltperson, klub, selskab, forbund eller tilsvarende som følge eller mulig følge af en afgørelse, som han træffer ud fra Fodboldloven eller ifølge de normale procedurer i forbindelse med arrangement af, afvikling af eller kontrol over en kamp. Eksempler på sådanne afgørelser: om banens eller dens omgivelsers tilstand eller vejrforholdene gør det muligt eller ikke muligt at afvikle en kamp aflysning af en kamp, uanset grunden vedrørende tilstanden af de rekvisitter og det udstyr, som anvendes under en kamp, herunder målstænger, overligger, hjørneflag og bold afbrydelse eller fortsættelse af en kamp under hensyntagen til indblanding fra tilskuere eller noget som helst problem i tilskuerområdet afbrydelse eller fortsættelse af en kamp for at tillade behandling af en skadet spiller anmodning eller krav om, at en skadet spiller fjernes fra banen for at blive behandlet tilladelse til eller forbud mod, at en spiller bærer bestemt udstyr eller bestemte beklædningsgenstande for så vidt dette er inden for dommerens ansvarsområde, om en hvilken som helst person (herunder også officials fra holdene eller stadion, sikkerhedsfolk, fotografer eller andre repræsentanter for medierne) må befinde sig i nærheden af banen enhver anden afgørelse, som dommeren træffer ifølge Fodboldloven eller i overensstemmelse med sine beføjelser ifølge de turneringsregler, hvorunder kampen spilles. 2. I turneringer, hvor der udpeges en 4. dommer, skal hans funktion og opgaver være i overensstemmelse med de retningslinier, som er godkendt af The Board. 3. Dommerens afgørelse af, om et mål er scoret eller ej samt vedrørende kampens resultat, er endelig. 5 - Dommeren 19

20 6 - Liniedommere Pligter Der udpeges to liniedommere, hvis pligt det er (under dommerens afgørelse) at markere: når hele bolden har forladt banen hvilket hold, der er berettiget til hjørnespark, målspark eller indkast når en spiller kan straffes for at være i en offside-position når en udskiftning ønskes når en overtrædelse af reglerne er sket uden for dommerens synsfelt når forseelser er begået, og liniedommeren har bedre udsyn til situationen end dommeren (dette omfatter i særlige tilfælde også forseelser begået i straffesparksfeltet) om målmanden ved udførelse af straffespark har bevæget sig fremad mod bolden, før sparket blev taget, samt om bolden har passeret mållinien. Assistance Liniedommerne skal hjælpe dommeren med at afvikle kampen i henhold til loven. I særdeleshed kan de gå ind på banen for at hjælpe med overholdelse af afstandsreglen. Hvis en liniedommer gør sig skyldig i uretmæssig indblanding eller upassende opførsel, skal dommeren bortvise ham og indberette sagen til rette vedkommende Liniedommere

21 7 - Spilletid 7 - Spilletid Kampen deles i to halvlege på hver 45 minutter, med mindre andet er aftalt mellem dommeren og de to hold. Hvis spilletiden skal ændres (f.eks. til to gange 40 minutter på grund af mørke), skal det aftales før kampens start og være i overensstemmelse med turneringsreglementet. Halvlegspause Spillerne har ret til en pause mellem halvlegene. Halvlegspausen må ikke overstige 15 minutter. Turneringsreglementet skal tydeligt angive halvlegspausens varighed. Straffespark Der lægges tid til, for at et straffespark kan blive taget, såvel i begge halvlege som i begge halvlege i en evt. forlænget spilletid. Forlænget spilletid Et turneringsreglement kan foreskrive, at der skal spilles yderligere to lige lange halvlege. Disse omfattes også af bestemmelserne i 8. Afbrudt kamp En kamp, som dommeren har afbrudt før spilletidens udløb, skal spilles om, medmindre turneringsreglementet foreskriver andet. Pausens varighed må kun ændres med dommerens tilladelse. Tidstillæg I begge halvlege skal der kompenseres for al tid, som mistes på grund af udskiftning(er) vurdering af skader fjernelse af skadede spillere fra banen forhaling af tiden anden årsag. Tillæg af tid sker efter dommerens skøn. 7 - Spilletid 21

22 8 - Spillets igangsættelse Før kampen Dommeren trækker lod ved at kaste en mønt i vejret. Holdet, som vinder lodtrækningen, bestemmer, hvilket mål det vil angribe i 1. halvleg. Holdet, som taber lodtrækningen, giver bolden op. Holdet, som vinder lodtrækningen, giver bolden op ved begyndelsen af 2. halvleg. Efter pausen skifter holdene banehalvdel. Begyndelsesspark Et begyndelsespark er en igangsættelse, som foretages ved kampens begyndelse efter at et mål er scoret ved begyndelsen af 2. halvleg ved begyndelsen af begge halvlege i en eventuel forlænget spilletid. Der kan scores direkte på begyndelsesspark. Udførelse alle spillere skal være på egen banehalvdel modspillerne til det hold, der giver bolden op, skal være mindst 9,15 m fra bolden, indtil den er i spil Overtrædelser / straffebestemmelser Hvis sparkeren rører bolden igen, før den er rørt af en anden spiller, dømmes indirekte frispark til modspillerne, fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. For enhver anden overtrædelse af proceduren ved begyndelsesspark skal sparket tages om. Dommeren lader bolden falde Hvis det af en årsag, som ikke er beskrevet andre steder i loven, bliver nødvendigt midlertidigt at afbryde spillet, mens bolden er i spil, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde. Udførelse Dommeren lader bolden falde på det sted, hvor den var, da spillet blev standset, jfr. dog 8. Bolden er i spil, når den rammer jorden. bolden skal ligge stille på banens midte dommeren skal give tegn bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig fremad sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er blevet rørt af en anden spiller efter at et mål er scoret, gives bolden op af det hold, der er scoret imod Spillets igangsættelse

23 Overtrædelser/ straffebestemmelser Dommeren skal lade bolden falde igen, hvis: en spiller rører den, før den rammer jorden, bolden forlader banen efter at have ramt jorden, men uden at være rørt af en spiller. Særlige tilfælde Et frispark til det forsvarende hold i eget målfelt kan tages fra et hvilket som helst sted i målfeltet. Et indirekte frispark til det angribende hold i modspillernes målfelt skal tages på den af målfeltets linier, der er parallel med mållinien og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået. I tilfælde, hvor spillet er blevet standset, mens bolden var i målfeltet, og det skal genoptages ved, at dommeren lader bolden falde, skal dette ske på den af målfeltets linier, der er parallel med mållinien og på det punkt, som er nærmest det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset. 8 - Spillets igangsættelse 23

24 9 - Bolden i og ude af spil Bolden ude af spil Bolden er ude af spil, når: den fuldstændigt har passeret sidelinien eller mållinien, hvad enten det sker på jorden eller i luften dommeren har standset spillet. Bolden i spil Bolden er i spil i alle andre situationer, også når: den springer tilbage fra en målstang, overligger eller et hjørneflag og forbliver på banen den springer tilbage fra dommeren eller en liniedommer, når de er på banen. Bolden er i spil, når den springer tilbage fra en målstang, overligger eller et hjørneflag og forbliver på banen Bolden i spil Bolden i spil Bolden i spil Bolden ude af spil Bolden i og ude af spil

25 10 - Betingelser for scoring af mål Scoring Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinien mellem målstængerne og under overliggeren, forudsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret. Turneringsreglement Et turneringsreglement kan foreskrive, at en kamp, som er endt uafgjort, skal afgøres ved hjælp af forlænget spilletid eller anden procedure, godkendt af The Board. Kampens afgørelse Det hold, der har scoret flest mål hos modspillerne, har vundet kampen. Hvis begge hold scorer lige mange mål, eller der ingen mål scores, er kampen uafgjort. Mål Ikke mål Ikke mål Ikke mål 10 - Betingelser for scoring af mål 25

26 11 - Offside Offside-position Det er ikke strafbart i sig selv at være i offside-position. En spiller er i offside-position, hvis: han er nærmere modspillernes mållinie end både bolden og næstsidste modspiller. En spiller er ikke i offside-position, hvis: han er på egen banehalvdel, eller han er på linie med næstsidste modspiller, eller han er på linie med de to sidste modspillere. Ikke-strafbar offside Der foreligger ingen offside-forseelse, hvis spilleren modtager bolden direkte fra målspark, eller indkast, eller hjørnespark. Straf / igangsættelse For enhver strafbar offside skal dommeren dømme indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Strafbar offside En spiller i offside-position skal kun straffes for offside, hvis han, i det øjeblik bolden røres af en medspiller, efter dommerens skøn deltager aktivt i spillet ved at indvirke på spillet, eller genere en modspiller, eller opnå en fordel af sin offside-position Offside

27 12 - Utilladelig spillemåde Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel straffes således: Direkte frispark Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommerens skøn begår én af følgende 6 forseelser på en måde, som er hasarderet, hensynsløs eller med unødig stor kraft: sparker eller forsøger at sparke en modspiller spænder ben eller forsøger at spænde ben for en modspiller springer på en modspiller angriber en modspiller med skulderen slår eller forsøger at slå en modspiller puffer en modspiller. Der dømmes også direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende 4 forseelser: under udførelsen af en tackling rammer modspilleren før bolden holder en modspiller spytter efter en modspiller forsætligt spiller bolden med hånd eller arm (dette gælder ikke målmanden inden for eget straffesparksfelt). Det direkte frispark skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Straffespark Hvis en spiller på det forsvarende hold begår én af ovennævnte 10 forseelser inden for sit eget straffesparksfelt, dømmes straffespark. Straffespark kan dømmes, uanset hvor bolden befinder sig, blot den er i spil. Indirekte frispark Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand inden for eget straffesparksfelt begår én af følgende 4 forseelser: har kontrol over bolden med hænderne i mere end 6 sekunder, før han frigør den til spil efter at have haft kontrol over bolden med hænderne og frigjort den til spil, rører bolden igen med hænderne, før den er rørt af en anden spiller rører bolden med hænderne, efter at den forsætligt er sparket til ham af en medspiller rører bolden med hænderne efter at have modtaget bolden direkte fra et indkast, udført af en medspiller Det indirekte frispark skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommerens skøn begår én af følgende 4 forseelser: spiller på en måde, som er farlig spærrer vejen for en modspiller forhindrer målmanden i at frigøre bolden til spil fra hænderne. begår nogen anden forseelse, som ikke er nævnt et andet sted i 12, og for hvilken dommeren standser spillet for at advare eller udvise en spiller Utilladelig spillemåde 27

28 Personlig straf Kun spillere, reserver og udskiftede spillere kan vises det røde eller gule kort. Forseelser, der medfører advarsel En spiller skal advares og vises det gule kort, hvis han begår én af følgende 7 forseelser: 1. gør sig skyldig i usportslig opførsel 2. ved ord eller handling protesterer 3. gentagne gange overtræder spillets love 4. forhaler en igangsættelse 5. overtræder en afstandsregel, når spillet genoptages ved frispark eller hjørnespark 6. indtræder eller genindtræder i spillet uden dommerens tilladelse 7. forsætligt forlader banen uden dommerens tilladelse. Forseelser, der medfører udvisning En spiller skal udvises og vises det røde kort, hvis han begår én af følgende 7 forseelser: 1. gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt 2. gør sig skyldig i voldsom adfærd 3. spytter efter en modspiller eller enhver anden person 4 berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved forsætligt at spille bolden med hånden (dette gælder ikke målmanden i eget straffesparksfelt) 5. berøver en modspiller, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse, der skal straffes med frispark eller straffespark 6. bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn 7. modtager sin anden advarsel i samme kamp. En udvist spiller skal forlade banen, det tekniske område og disses umiddelbare nærhed Utilladelig spillemåde

29 Internationale afgørelser 1. Hvis en spiller gør sig skyldig i en forseelse til advarsel eller udvisning på eller uden for banen mod en modspiller, medspiller, dommer, liniedommer eller en hvilken som helst anden person straffes han i henhold til den forseelse, han har begået. 2. Målmanden anses for at have bolden under kontrol, når han berører den med nogen del af hånd eller arm. At have bolden under kontrol omfatter, at målmanden forsætligt parerer bolden, men ikke de tilfælde, hvor bolden efter dommerens skøn tilfældigt springer tilbage fra målmanden, f.eks. efter at han har foretaget en redning. 3. Ifølge 12 må en spiller aflevere bolden til sin målmand ved at spille den med hovedet, brystet, knæet etc.. Men hvis en spiller efter dommerens skøn indlader sig på en spillemåde, der kun tilsigter at omgå loven, gør han sig skyldig i usportslig opførsel. Han advares og vises det gule kort, og modspillerne tilkendes et indirekte frispark fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. En spiller som forsøger at omgå loven under udførelsen af et frispark, skal advares og vises det gule kort. Frisparket tages om. I disse tilfælde er det ligegyldigt om målmanden efterfølgende spiller bolden med hånden eller ej. Forseelsen bliver begået af den spiller, som søger at omgå både teksten og ånden i En tackling bagfra, som bringer modspillerens sikkerhed i fare, skal straffes med udvisning for spil, som i alvorlig grad er utilladeligt. 5. Hvis en spiller - uanset hvor på banen - forsøger at opnå en uberettiget fordel ved at simulere, skal han straffes med advarsel for usportslig opførsel Utilladelig spillemåde 29

30 13 - Frispark Former for frispark Frispark er enten direkte eller indirekte. Ved både direkte og indirekte frispark skal bolden ligge stille, når sparket tages, og sparkeren må ikke røre den igen, før den er rørt af en anden spiller. Direkte hvis bolden på et direkte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes mål hvis et direkte frispark sparkes direkte i eget mål, og bolden er sat korrekt i spil, dømmes hjørnespark til modspillerne. Indirekte Dommeren signalerer et indirekte frispark ved at strække en arm i vejret. Han skal holde armen i denne stilling, indtil sparket er taget, og bolden er rørt af en anden spiller eller er gået ud af spil. Bold i mål Der kan kun scores, hvis bolden efter sparket røres af en anden spiller, før den går i mål. hvis et indirekte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes målspark hvis et indirekte frispark sparkes direkte i eget mål, og bolden er sat korrekt i spil, dømmes hjørnespark til modspillerne. Udførelse Frispark inden for straffesparksfeltet Direkte eller indirekte frispark til det forsvarende hold: alle modspillere skal være mindst 9,15 m fra bolden alle modspillere skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil bolden er i spil, når den er sparket direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen et frispark i eget målfelt kan tages hvor som helst i målfeltet. Indirekte frispark til det angribende hold: alle modspillere skal være mindst 9,15 m fra bolden, indtil den er i spil, medmindre de står på deres egen mållinie mellem målstængerne bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig et indirekte frispark i målfeltet tages på den af målfeltets linier, der er parallel med mållinien, og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået. Frispark uden for straffesparksfeltet alle modspillere skal være mindst 9,15 m fra bolden, indtil den er i spil bolden er i spil når sparket er taget, og den bevæger sig frisparket skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået Frispark

31 Overtrædelser / straffebestemmelser Hvis en modspiller når et frispark tages er nærmere bolden end foreskrevet: tages sparket om. Hvis det forsvarende hold tager et frispark i eget straffesparksfelt, og bolden ikke sparkes direkte i spil: tages sparket om. Frispark taget af en anden spiller end målmanden: Hvis sparkeren efter at bolden er i spil rører bolden igen (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne, taget fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis sparkeren efter at bolden er i spil spiller bolden forsætligt med hånd/ arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne, taget fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes straffespark, hvis forseelsen begås i eget straffesparksfelt. Frispark taget af målmanden Hvis målmanden efter at bolden er i spil rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis målmanden efter at bolden er i spil rører bolden forsætligt med hånd/ arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået uden for eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog Frispark 31

32 14 - Straffespark Et straffespark er en igangsættelse, dømt mod et hold, som har begået én af de 10 forseelser, som medfører direkte frispark til modspillerne. Forseelsen skal være begået i eget straffesparksfelt, og bolden skal være i spil. Der kan scores direkte på straffespark. Der lægges tid til for at et dømt straffespark kan blive taget, såvel i begge halvlege som i begge halvlege i en evt. forlænget spilletid. Boldens og spillernes placering Bolden: straffesparket skal tages fra straffesparksmærket. Sparkeren: det skal tydeligt tilkendegives, hvem der skal sparke. Dommeren må ikke give tegn til straffesparkets udførelse, før spillernes opstilling er i overensstemmelse med loven afgør, hvornår straffesparket er fuldført. Udførelse sparkeren skal sparke bolden fremad han må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig fremad. Hvad enten et straffespark udføres inden for ordinær spilletid, eller en halvleg er blevet forlænget, for at sparket kan tages eller tages om, skal et mål anerkendes, selv om bolden inden den går i mål har: rørt en eller begge målstænger og/eller overliggeren og/eller målmanden. Den forsvarende målmand: skal forblive på mållinien mellem målstængerne med front mod sparkeren, indtil sparket er taget. Øvrige spillere skal befinde sig på banen uden for straffesparksfeltet bag straffesparksmærket mindst 9,15 m fra straffesparksmærket Straffespark

33 Overtrædelser / straffebestemmelser Når dommeren har givet signal til, at straffesparket kan tages, og en af følgende situationer opstår, inden bolden er i spil: Sparkeren overtræder spillets love: tillader dommeren, at sparket tages hvis bolden går i mål, tages sparket om hvis bolden ikke går i mål, tages sparket ikke om. Målmanden overtræder spillets love: tillader dommeren, at sparket tages hvis bolden går i mål, anerkendes målet hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om. En medspiller til sparkeren træder for tidligt ind i feltet eller kommer foran straffesparksmærket eller nærmere end 9,15 m fra dette: tillader dommeren, at sparket tages hvis bolden går i mål, tages sparket om hvis bolden ikke går i mål, tages sparket ikke om hvis bolden springer tilbage fra målmanden, overliggeren eller målstangen og bliver rørt af medspilleren, standser dommeren spillet, som genoptages med indirekte frispark til det forsvarende hold. En spiller fra både det forsvarende og det angribende hold overtræder spillets love: tages sparket om. Hvis, efter at et straffespark er taget: Sparkeren rører bolden igen (undtagen med hænderne), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til det forsvarende hold. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Sparkeren forsætligt rører bolden med hånden, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til det forsvarende hold. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Bolden på sin vej mod målet bliver rørt af noget spillet uvedkommende: tages straffesparket om. Bolden kommer tilbage fra målmanden, overliggeren eller målstangen og bliver rørt af noget spillet uvedkommende: standser dommeren spillet genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde på det sted, hvor den kom i berøring med det uvedkommende, jfr. dog 8. En medspiller til målmanden træder for tidligt ind i feltet eller kommer foran straffesparksmærket eller nærmere end 9,15 m fra dette: tillader dommeren, at sparket tages hvis bolden går i mål, anerkendes målet hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om Straffespark 33

34 15 - Indkast Et indkast er en igangsættelse. Der kan ikke scores direkte på indkast. Et indkast dømmes: når hele bolden har passeret sidelinien, enten i luften eller på jorden, og tages fra det sted, hvor den passerede sidelinien af en spiller fra det hold, som ikke sidst har rørt bolden. Udførelse For kasteren gælder, at han ved indkastet skal have front mod banen skal have en del af hver fod enten på sidelinien eller på jorden uden for linien skal bruge begge hænder skal kaste bolden bagfra over hovedet. Kasteren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller. Bolden er i spil, når den er kommet ind på banen Indkast

35 Overtrædelser / straffebestemmelser Indkast taget af en anden spiller end målmanden Hvis kasteren efter at bolden er i spil rører bolden igen, (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis kasteren efter at bolden er i spil forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Indkast taget af målmanden Hvis målmanden efter at bolden er i spil rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis målmanden efter at bolden er sat i spil forsætligt rører bolden med hånd/ arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen er begået uden for eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis en modspiller usportsligt distraherer eller generer kasteren: skal han advares og vises det gule kort for usportslig opførsel. For enhver anden overtrædelse: tages kastet om af en modspiller Indkast 35

36 16 - Målspark Et målspark er en igangsættelse. Der kan scores direkte på målspark, men kun i modspillernes mål. Det dømmes: når hele bolden har passeret mållinien enten i luften eller på jorden, sidst rørt af en spiller fra det angribende hold, og der ikke er scoret, jfr. 10. Udførelse bolden skal sparkes fra et sted i målfeltet af en spiller fra det forsvarende hold modspillerne skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er blevet rørt af en anden spiller bolden er i spil, når den er sparket direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen. Overtrædelser / straffebestemmelser Hvis bolden ikke sparkes direkte i spil: skal sparket tages om. Målspark taget af en anden spiller end målmanden: Hvis sparkeren efter at bolden er i spil rører bolden (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne, fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis sparkeren efter at bolden er i spil rører bolden forsætligt med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Målspark taget af målmanden Hvis målmanden efter at bolden er i spil rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis målmanden efter at bolden er i spil forsætligt rører bolden med hånd/ arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået uden for eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået inden for eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. For enhver anden overtrædelse: tages sparket om Målspark

37 17 Hjørnespark Et hjørnespark er en igangsættelse. Der kan scores direkte på hjørnespark, men kun i modspillernes mål. Det dømmes: når hele bolden har passeret mållinien enten i luften eller på jorden, sidst rørt af en spiller fra det forsvarende hold, og der ikke er scoret, jfr. 10. Udførelse bolden skal placeres i hjørnefeltet ved det nærmeste hjørneflag hjørneflaget må ikke fjernes modspillerne må ikke komme bolden nærmere end 9,15 m, før den er i spil bolden skal sparkes af en spiller fra det angribende hold sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig. Overtrædelser / straffebestemmelser Hjørnespark taget af en anden spiller end målmanden Hvis sparkeren efter at bolden er i spil rører bolden igen (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis sparkeren efter at bolden er i spil forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Hjørnespark taget af målmanden Hvis målmanden efter at bolden er i spil rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller: dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. Hvis målmanden efter at bolden er i spil forsætligt rører bolden med hånd/ arm, før den har rørt en anden spiller: dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået uden for eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8 dømmes indirekte frispark, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jfr. dog 8. For enhver anden overtrædelse: tages hjørnesparket om. 17 Hjørnespark 37

38 Afgørelse af uafgjorte kampe Golden Goal og straffesparkskonkurrence er måder at finde vinderen på, når turneringsreglerne fastsætter, at der skal findes en vinder efter en kamp, som er endt uafgjort. Golden Goal Fremgangsmåde Det hold, som scorer først i den forlængede spilletid, som afvikles efter den ordinære kamp, har vundet. Scores der ikke i den forlængede spilletid, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence. Straffesparkskonkurrence Fremgangsmåde Dommeren vælger det mål, mod hvilket sparkene skal tages. Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren for det hold, der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst. Dommeren holder regnskab med de udførte spark. I henhold til nedennævnte regler tager begge hold 5 spark. Sparkene tages skiftevis af det ene og det andet holds spillere. Hvis det ene hold, før begge har taget 5 spark, har scoret flere mål, end det andet kan opnå, selv om det tog alle 5 spark, skal konkurrencen ophøre. Hvis begge hold, efter at have taget 5 spark, har scoret lige mange mål eller slet ingen skal de fortsætte med at sparke i den samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark. En målmand, som bliver skadet under en 38 Afgørelse af uafgjorte kampe straffesparkskonkurrence, og som ikke er i stand til at fortsætte som målmand, kan erstattes af en af de navngivne reserver, hvis holdet ikke har brugt alle reserver i henhold til turneringsreglementet. Med undtagelse af ovenstående tilfælde må kun spillere, der er på banen ved kampens slutning eller forlænget spilletids slutning, deltage i straffesparkskonkurrencen. Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark. Alle spillere, der er berettigede til deltagelse i konkurrencen, kan skifte plads med målmanden under konkurrencen. Kun spillere, som er berettigede til deltagelse i konkurrencen, samt dommer, liniedommere og 4. dommer må forblive på banen under konkurrencen. Alle spillere, undtagen sparkeren og de to målmænd, skal forblive i midtercirklen. Målmanden, der er medspiller til sparkeren, skal være på banen uden for det straffesparksfelt, hvor sparkene tages, og på mållinien, hvor den skærer straffesparksfeltets grænselinie. Hvis et hold slutter kampen med flere spillere end det andet hold, skal det reducere antallet af spillere, så begge hold har lige mange, og underrette dommeren om navn og nummer på de fravalgte spillere. Dette er anførerens ansvar. Før straffesparkskonkurrencens start skal dommeren sikre sig, at der er lige mange spillere fra begge hold tilbage i midtercirklen som deltagere i afviklingen. Medmindre andet er nævnt, gælder spillets love under afvikling af en straffesparkskonkurrence.

39 Straffesparkskonkurrence Alle øvrige spillere skal være i midtercirklen Liniedommer Holdledere, trænere etc. må ikke være på banen Sparker Dommer Liniedommer 39 Afgørelse af uafgjorte kampe Målmanden fra sparkerens hold

40 Det tekniske område Det tekniske område, som det er omtalt i 3, int. afg. nr. 2, er specielt relevant i forbindelse med kampe, som spilles på et stadion med en udskiftningsboks eller -bænk til officials og reserver som vist nedenfor. Det tekniske område kan variere fra stadion til stadion, f.eks. i størrelse og placering, men de følgende punkter kan betragtes som vejledende: Det tekniske område defineres som området, der strækker sig 1 meter fra hver side af udskiftningsboksen/bænken og frem mod sidelinien, dog højst op til 1 meter fra denne. Det anbefales, at det afmærkes fysisk. Turneringsreglementet fastsætter, hvor mange personer, der må opholde sig i det tekniske område. Personerne med adgang til det tekniske område skal udpeges inden kampen i overensstemmelse med turneringsreglementet. Kun én person ad gangen har ret til at give taktisk vejledning under kampen, og vedkommende skal genindtage sin plads efter at have givet vejledningen. Træneren og de øvrige officials skal forblive inden for det tekniske område undtagen i specielle tilfælde, f.eks. i forbindelse med tilsyn og behandling af en skadet spiller. Træneren og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel. 40 Det tekniske område

41 4. dommerens opgaver Et turneringsreglement kan foreskrive, at der udpeges en 4. dommer, som skal indtræde, hvis en af de tre officials ikke er i stand til at fortsætte. Han skal til enhver tid hjælpe dommeren. Arrangøren skal før turneringens start klart foreskrive, om 4. dommeren, i det tilfælde, at dommeren ikke kan fortsætte, skal overtage opgaven som dommer eller om 1. liniedommeren skal overtage opgaven som dommer og 4. dommeren indtræde som liniedommer. 4. dommeren skal efter dommerens ønske hjælpe med alle administrative opgaver før, under og efter kampen. Han skal hjælpe med proceduren ved udskiftning af spillere under kampen. Han skal kontrollere reserveboldene. Hvis kampbolden skal udskiftes under kampen, skal han efter dommerens instruktion fremskaffe en reservebold og derved sikre, at så kort tid som muligt går tabt. Han skal kontrollere reservespillernes udstyr, før de træder ind på banen. Hvis deres udstyr ikke er i overensstemmelse med loven, skal han underrette dommeren. Han skal underrette dommeren, hvis en forkert spiller bliver advaret på grund af forveksling, eller hvis en spiller tildeles sin anden advarsel uden at blive udvist, eller hvis der forekommer voldsom adfærd uden for dommerens eller liniedommernes synsfelt. Dommeren har til enhver tid den endelige afgørelse. Efter kampen skal 4. dommeren til rette vedkommende indberette tilfælde af usportslig opførsel eller tilsvarende episoder, som har fundet sted uden for dommernes og liniedommernes synsfelt. 4. dommeren skal underrette dommer og liniedommere om indberetningen. Han skal underrette dommeren om enhver form for usportslig opførsel i det tekniske område. 4. dommerens opgaver 41

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Forord DBU udsender hermed sin 56. udgave af Fodboldloven. 2005 har været et relativt stille år, hvad lovændringer angår. Den ændring

Læs mere

Fodboldloven 2007/2008

Fodboldloven 2007/2008 Fodboldloven 2007/2008 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 58. udgave 2007/2008 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 8000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Henrik Vick/vick@dbu.dk

Læs mere

Fodboldloven 2009/2010

Fodboldloven 2009/2010 Fodboldloven 2009/2010 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 2009/2010 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 60. udgave 2009/2010 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 5000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk,

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2013/2014

Fodboldloven 2013/2014 Fodboldloven 2013/2014 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 64. udgave 2013/2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar

Læs mere

Fodboldloven 2015/2016

Fodboldloven 2015/2016 Fodboldloven 2015/2016 Dansk Boldspil-Union 1 Kolofon Fodboldloven 2015/2016 66. udgave 2015/2016 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Redaktion: DBU s Fodboldlovgruppe Layout/Dtp: Formegon Aps Foto: Per og

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union FUTSALLOVEN 2014-2015 4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: DBU Grafisk Bettina Emcken/Lise Fabricius/Carl Herup Høgnesen/Jacob Roar Hansen Redaktion: DBUs Dommerudvalgs lovgruppe

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

FODBOLDLOVEN 2016/2017

FODBOLDLOVEN 2016/2017 FODBOLDLOVEN 2016/2017 WWW.DBU.DK/ FODBOLDLOVEN EN DEL AF NOGET STØRRE FODBOLDLOVEN 2016/2017 Fodboldloven 67. udgave 2016/2017 Udgivet af Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1 2605 Brøndby Redaktion: DBU s

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

FODBOLDLOVEN 2017/2018

FODBOLDLOVEN 2017/2018 FODBOLDLOVEN 2017/2018 WWW.DBU.DK/ FODBOLDLOVEN EN DEL AF NOGET STØRRE FODBOLDLOVEN 2017/2018 Fodboldloven 68. udgave 2017/2018 Udgivet af Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1 2605 Brøndby Redaktion: DBU s

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Prak9ske lovændringer 2016/2017

Prak9ske lovændringer 2016/2017 Prak9ske lovændringer 2016/2017 Ny lovbog 2016 / 2017 Referat fra The Board s årlige møde 28. februar 2015: Formålet med revisionen er at gøre fodboldloven mere 9lgængelig og leqere at forstå for alle

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk. 7.3. Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR TURNERINGSREGLEMENT 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Banen er uden for målstængerne omgivet

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Fodboldloven 2012/2013

Fodboldloven 2012/2013 Fodboldloven 2012/2013 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 63. udgave 2012/2013 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI HALLEN 5. Januar 11. 12. Januar 18. 19. Januar PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Rødovre Trælast Cup 2011

Rødovre Trælast Cup 2011 VALLENSBÆK IDRÆTSFORENING FODBOLDAFDELINGEN Program Rødovre Trælast Cup 2011 4. - 5. - 6. marts 2 Velkommen til Rødovre Trælast Cup 2011 Vallensbæk IF byder både spillere, trænerer, forældre og øvrige

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs.

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs. Viborgvej V 9 (Superliga-bane) 8 3-mandsmål 8 4 5-mandsmål 7 4 5-mandsmål V 5 Kunstgræs 4 5-mandsmål 4 3-mandsmål 6 Kunstgræs/græs 2 Græs 3 Græs 1 (kampbane) 4 Græs Måloptælling/-behov Optalt 20.5.2014

Læs mere

Udviklervejledning. Udvikleren skal passe på ikke at være for flink, men udfordre dommeren.

Udviklervejledning. Udvikleren skal passe på ikke at være for flink, men udfordre dommeren. Udviklervejledning 1. Formål. Formålet med udviklervejledningen er at give udvikleren nogle værktøjer til at udvikle og rådgive dommeren. Det er vigtigt for dommergruppen at pointere, at samtalen som udgangspunkt

Læs mere

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football.

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football. FUTSAL Derfor skal du spille futsal dbu.dk Cristiano Ronaldo The small pitch helped me improve my footwork. If it weren t for futsal, I wouldn t be the player I am today. Pelé In futsal, you have to be

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB

Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB Række 1 (8x8) Række 2 (8x8) Række 3 (5x5 Dalum IF 1 (Rød) Allerød FK (Blå) Harte G&IF (Grøn) Hornslet IF (Hvid) Kerteminde (Blå) Allerød FK 1 (Blå)

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere