Generelt oplæg om forsøg til demonstration af vaskeeffekter af enzymer samt et par konkrete forsøgsvejledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt oplæg om forsøg til demonstration af vaskeeffekter af enzymer samt et par konkrete forsøgsvejledninger"

Transkript

1 Generelt oplæg om forsøg til demonstration af vaskeeffekter af enzymer samt et par konkrete forsøgsvejledninger Af Ture Damhus og Svend Kaasgaard Detergent Applications II, Novozymes A/S. Barbara Lykke Lind medvirkede som studerende ved mange af de tilgrundliggende laboratorieforsøg og er hovedforfatter til vejledningen til antiredepositionsforsøgene. Oktober 2006 Skriftet er ment som oplæg til især lærere i forbindelse med skoleklassers studier af aspekter af emnet Enzymer til vaskemidler, specielt hvor der er et ønske om eksperimentelle indslag. Det er ikke et blåstemplet undervisningsmateriale til elever. Man er velkommen til at kontakte forfatterne via for en nærmere diskussion af emnet. Den generelle indledning blev først udarbejdet til brug ved kursus på Erhvervsakademi Roskilde august 2004 og figurerede i den version som reference [18] i artikel nr. 8 i artikelserien nævnt nedenfor under Litteratur. Indledning 1. Generelt om enzymatiske vaskeeffekter Vaskemidler (til tøjvask og maskinopvask) udgør en volumenmæssigt meget stor industrielle anvendelse af enzymer. og den største Forsøg med enzymatiske vaskeeffekter giver mulighed for diskussion af ikke bare enzymeffekterne selv, men relateret information som ingredienser i (op)vaskemidler, hårdhed af postevand, energisparemærkning af vaskemaskiner, tekstiltyper, tekstilfarver, besmudsninger på service og tøj (blod, hudfedt, fødemidler, snavs fra omgivelserne mv.), spildevandsbehandling osv. Der er en masse kemi og biologi og teknik involveret her! I dette oplæg forudsættes denne baggrund i det væsentlige introduceret og diskuteret andetsteds. Det er ikke nødvendigvis let at udarbejde reproducérbare og hurtige forsøg, der på overbevisende måde demonstrerer enzymatiske vaskeeffekter. Det hænger sammen med flere forhold: (1) Vaskeprocesser beror i høj grad på et samspil mellem mekanisk bearbejdning og kemiske processer. Forsøg udført i bægerglas eller andre simplificerede laboratorieopstillinger med ringe mekanisk effekt og med lettilgængelige kemikalier afspejler ikke altid betingelserne i en vaskemaskine eller opvaskemaskine særlig godt. (2) Nogle enzymeffekter er under alle omstændigheder små og vil først kunne registreres efter gentagne vaske (fx farveklarende effekt af cellulaser), hvad enten man bruger sine sanser eller kvantitative målemetoder. (I industrien analyserer man ofte sine vaskeforsøg ved brug af avancerede metoder som lysreflektion, billedanalyse, elektronmikroskopi, restprotein-/restfedt-/reststivelses-osv.- bestemmelse ved diverse metoder, analyse af flygtige komponenter ved gaschromatografi, trækstyrkemålinger mv. for at supplere menneskets sanser med kvantitative data.)

2 (3) Andre enzymeffekter er vanskelige overhovedet at måle kvantitativt og meget subjektive, fx når det drejer sig om forhindring af dårlig lugt eller påvirkning af bomuldstekstilers overfladeegenskaber ved brug af cellulaser. I industrien benytter man sig ofte af testpaneler, dvs. grupper af trænede medarbejdere eller forbrugere, der bedømmer effekter af fx vaskemidler. Hvor det normalt vil være umuligt at gennemføre kvantitative undersøgelser som de under pkt. (2) ovenfor nævnte på en skole, kan man principielt godt forestille sig at lade eleverne indgå i testpaneler, fx ved vurdering af udfaldet af forsøg som dem, der skitseres nedenfor. I det følgende gives oplæg til nogle generelle forsøgstyper og skitseres nogle enkelte konkrete forsøg, som forhåbentlig vil kunne give dels umiddelbart registrérbare resultater med en vis sikkerhed, dels anledning til diskussion af noget interessant kemi eller biologi. Først diskuteres, hvorledes egnede materialer og udstyr tilvejebringes. (I den resterende del af dette skrift fokuseres på forsøg, der eksemplificerer enzymatiske effekter under tøjvask.) Med symbolet tilkendegives, at der her er mulighed for at "klippe til" et andet emne og mulighed for at inddrage forsøg, der illustrerer andre kemiske og biologiske problemstillinger. Det er ikke emner, der er behandlet i nærværende skrift! 2. Testmaterialer Vi er alle omgivet af tekstiler, som trænger til at vaskes, og som principielt kunne fungere som testmaterialer for vaskeforsøg. Det kan dog med henblik på reproducérbarhed og repetérbarhed anbefales, at man anvender passende standardiserede materialer. I industrien spenderes store summer på at indkøbe tekstiler med testbesmudsninger fra særlige firmaer, der fremstiller sådanne enten efter egne forskrifter eller på kontrakt efter rekvirenters forskrifter (det drejer sig om bomuld, polyester mv., der er påført blod, læbestift, fødeemner, tekstilfarver, sod, ler osv.). Har man råd til det, kan det være en god idé at købe sådanne materialer, men vi vil her gå ud fra, at det ligger uden for de budgetmæssige muligheder på en skole. Altså må man selv tilvirke sine testmaterialer. Tekstiler. Umiddelbart virker det logisk at underlaget for en testbesmudsning optimalt vælges hvidt, så det er let at se, hvad der sker med besmudsningen, navnlig hvis det, man vil studere, er redeposition af smuds (se forsøgsvejledning B nedenfor). Gode emner er hvide viskestykker eller hvide T-shirts (undertrøjer). Imidlertid kan det være lettere at følge fjernelse af visse besmudsninger, fx spiseolier, fra farvede tekstiler. Problemet er bare, at farvede tekstiler i praksis ikke er standardiserede og i øvrigt ofte indholder overskudsfarve, som kan udgøre en komplikation. En ambitiøs vinkel på dette er at man selv indkøber hvidt tekstil og farver det. tekstilfarver indfarvningsprocesser Tekstiler med besmudsninger. De ovennævnte tekstiler kan påføres en hel række fødevarer; her sætter kun fantasien grænser: færdige saucer, ketchup, kakaomælk, fløde, gelatine, svinefedt, spiseolier, æg (NB: interessant besmudsning, fordi der er proteaseinhibitorer i æg!), stivelse (NB: bør forklistres overvej), læbestift og anden kosmetik (NB: kun angribeligt af lipase, hvis baseret

3 på vegetabilsk fedt!), spinat, græs, blod (hvis det er muligt under overholdelse af sikkerheds- eller hygiejneforskrifter; evt. fås fra slagter). Nogle af disse kræver nok særligt udstyr, fx vil en blender el. lign. være hensigtsmæssig til brug ved findeling af spinat eller græs. Det er ikke nødvendigvis let at lave ensartede besmudsninger! Man skal være opmærksom på, at hvis man finder på at farve en besmudsning for at følge fjernelse af den det gøres i stor stil ved kommercielle testmaterialer af den ovennævnte art, fx kan man købe æg- og blodbesmudninger med tusch så er det en ekstra komplikation både at påføre farve og besmudsning samtidigt og ensartet, og at de måske ikke fjernes fra det besmudsede tekstil i samme takt. Bemærk, at nogle besmudsninger er følsomme over for flere enzymtyper (kakaomælk: proteaser og lipaser, evt. amylaser; fløde: proteaser og lipaser). fødevarekemi, fx kemi af triacylglycerolbaseret fedt hudpleje og kosmetika stivelseskemi blod hvorfor er der protein i græs og spinat (fotosyntesesystemer) 3. Vaskemidler og vaskemiddelingredienser Kommercielle vaskemidler er naturligvis lettilgængelige i detailhandelen. Problemet med et kommercielt vaskemiddel er, at man ikke særlig detaljeret kender sammensætningen, som kan være temmelig kompleks, og desuden, at der typisk er enzymer i det, så det kan være vanskeligt at studere enzymeffekter separat (det ville kræve et referenceprodukt uden enzymer). For pulvervaskemidler er der desuden det problem, at de kan være stærkt inhomogene, så man skal have en god prøveudtagningsteknik. Et godt tip er at uldvaskemidler normalt ikke indeholder enzymer, da proteaser, som er de mest almindelige vaskemiddelenzymer, potentielt kan skade uld og silke (det afhænger godt nok af, hvilke proteaser, der er tale om), og cellulaser, der virker ved at påvirke bomuldsoverflader, i sagens natur er irrelevante. Der er dog ikke noget principielt i vejen for, at der kunne være fx amylaser og lipaser i sådanne vaskemidler. uld- og silkeproteiner, deres biologiske funktion Iblødsætningsmidler og "pletløsnere" af forskellig slags indeholder til gengæld ofte adskillige enzymer og meget af dem og kan være en kilde til enzymer, hvis man ikke har dem fra anden side. (Se videre nedenfor.) Det er under alle omstændigheder en god idé at tage på en indkøbstur og bruge lidt tid på at studere vaskemidlernes indholdsdeklarationer og brugsanvisninger og gerne indkøbe nogle produkter og prøve at fremstille brugsopløsninger af dem. Man kan undersøge ph i disse og evt. underkaste dem mere avancerede undersøgelser som bestemmelse af phosphatindhold, enzymaktivitet osv. Man skal i hvert fald have en forestilling om typiske doseringer og ph-værdier af vaskemiddelopløsninger for at kunne tilrettelægge fornuftige forsøg med egne ingrediensblandinger. [Opløsninger af pulvervaskemidler har typisk ph i området , og flydende vaskemidler giver typisk brugsopløsninger med ph fra ca. 7.5 til 9.]

4 Vil man helst arbejde med vaskemiddelopløsninger af kendt sammensætning, må man nemlig nøjes med at bruge ingredienser, som kan skaffes særskilt, dvs. som kan købes for en rimelig penge i almindelig handel eller hos et kemikaliefirma. Mange vaskemiddelingredienser leveres imidlertid direkte fra råvareproducenterne til vaskemiddelproducenterne og sælges ikke som sådanne på det fri marked. Vi har på Novozymes været på en hurtig indkøbstur og fundet følgende materialer, som alle indgår i et vist omfang i vaskemidler: Matas Superbrugsen Irma Natriumtriphosphat (NB: fejlagtigt etiketteret som 'Trinatriumfosfat'; Matas har lovet at rette det, men det var endnu i 2006 ikke sket!) Natriumcarbonat ('Kalcineret soda'; må formodes at være vandfrit Na 2 CO 3 ) Natriumhydrogencarbonat ('Tvekulsurt natron') Citronsyre (med krystalvand?) Natriumperborat (højst sandsynligt NaBO 3 4H 2 O) Natriumsulfat (der står 'Glaubersalt', så det er muligvis Na 2 SO 4 10 H 2 O) Natriumsilicat ('vandglas' '36-38 BE' betyder, så vidt det har kunnet undersøges, 'grader Baumé' og er et mål for massefylden; er opløsningen fx 37 Bé [sådan skrives det], er massefylden 145/(145 37) = 1.34 kg dm 3 ) Sæbe (Bluecare sæbespåner, blanding af diverse C 12 -C 18 -sæber) Natriumcarbonat (der står 'soda', men deklarationen taler også om vand) Natriumtriphosphat (Minus kalk) Sæbe (Tusindfryd sæbespåner, garanteret det samme produkt som Bluecare ovenfor) Den væsentligste mangel her er, at det eneste tensid (eller overfladeaktive stof skal vi ikke prøve at bekæmpe det omsiggribende "surfaktant"?) er sæbe. Der er ikke lineært alkylbenzensulfonat, alkoholethoxylat eller andre af de syntetiske tensider, som er så vigtige for moderne vaskemidler. Men for simpelheds skyld er de efterfølgende forsøg holdt inden for denne ingrediensliste. uorganisk kemi af de anførte salte hårdt og blødt vand binding af vandhårdheden vha. kompleksdannere som triphosphat og citronsyre overfladeaktive stoffer og ders virkemåde sæbe, forsæbning af fedtstoffer 4. Enzymer Som det er bekendt, hjælper Erhvervsakademi Roskilde med at distribuere gratisprøver af industrielle enzymer, som med fordel kan bruges til mange forsøg. [Link: DK(711)/Akademiuddannelser/For%20gymnasier%20og%20skoler/Enzymer] Andre kilder til enzymer er som nævnt ovenfor vaskemidler, herunder pletløsnere og lignende koncentrerede produkter; og enzymholdige fødevarer som fx ananas, ingefær, kiwi, papaya (proteaser); lever (katalase); spyt (amylase).

5 5. Udstyr Den nemmeste måde at modellere vaskeprocesser på er at omrøre vaskeopløsninger med små testlapper i bægerglas eller kolber. Bedst er det at kunne termostatere, selvfølgelig navnlig hvis man ønsker at studere processernes temperaturafhængighed. Er der en elev eller en lærer, der vil lægge faciliteter til derhjemme, kan man jo evt. følge et forsøg op med et real life-forsøg i vaskemaskine. 6. Variable Der er mange muligheder for praksisrelevante variationer af vaskeforsøg, fx Tekstilernes art og mængde Besmudsningernes art Besmudsningsmængder på testlapperne Tørring/ældning af besmudsninger (se fx vejledning A nedenfor) Hårdt/blødt vand Vaskemiddeldosering eller dosering af enkeltingredienser, fx Sæbekoncentration Natriumsulfatkoncentration ph Temperatur (vil man arbejde ved én bestemt temperatur, er 40 C ofte et godt valg) Omrøringshastighed Vaskens varighed Enzymets art Enzymdosering *) *) Enzymer doseres i kommercielle vaskemidler typisk til et indhold på ca % til 0.01 % rent enzymprotein efter vægt i vaskemidlet. Anderledes udtrykt og her indgår der en beregning, der kan baseres på doseringsanvisningen på vaskemiddelpakningen og en kendt eller antaget vandmængde i vaskemaskinen gode opgaver til elever! vil doseringen af enzym i vaskevæsken typisk ligge i nm-området (mellem 1 og mol dm 3 ). Enzymer tilsættes ved vaskeforsøg ofte via mellemfortynding i betragtning af den lave slutkoncentration.

6 Litteratur Der findes en omfattende faglitteratur om vaskemidler og vaskeprocesser i almindelighed og om enzymer til vaskemidler i særdeleshed, men ikke meget er på dansk. Nedenanførte artikelserie i Dansk Kemi søgte at råde bod på dette. I artikel 2 i serien er der talrige henvisninger til den internationale litteratur på området. [1] T.Damhus: Vaskemidler anno 2005 dagligprodukter hvor stofkemi mødes med overfladevidenskab og bioteknologi. I. Hvordan ser vaskemidler ud rundt om i verden, og hvordan bruges de? Dansk Kemi 86 # 8 (2005), midtersektionen side 1-4. [2] T. Damhus: Vaskemidler anno 2005 dagligprodukter hvor stofkemi mødes med overfladevidenskab og bioteknologi. II. Hvordan udvikles og afprøves vaskemidler, og hvordan ser markedet for fremtidens vaskemidler mon ud? Dansk Kemi 86 # 9 (2005), midtersektionen side 5-8. [3] T. Damhus: Blegesystemer i vaskemidler. Dansk Kemi 86 # 10 (2005), midtersektionen side [4] P. Skagerlind, T. Damhus: Builderne vaskemidlernes basisingredienser. Dansk Kemi 86 # 12 (2005), midtersektionen side [5] T. Callisen, T. Damhus: Frustrerede molekyler i centrum af vaskeprocessen. Dansk Kemi 87 # 1 (2006), midtersektionen side [6] T. Damhus: Øvrige ingredienser er også vigtige for vaskeoplevelsen og vaskeresultatet. Dansk Kemi 87 # 2 (2006), midtersektionen side [7] T. Callisen, T. Damhus, V.S. Nielsen, P. Skagerlind: Enzymer til vaskemidler fra bugspytkirtler til gensplejsede mikroorganismer. I. Tre klassiske enzymgrupper: proteaser, amylaser og lipaser. Dansk Kemi 87 # 3 (2006), midtersektionen side [8] T. Damhus, K.S. Johansen, M. Mikkelsen, J.D. Nielsen, M. Simonsen: Enzymer til vaskemidler. II. De nyeste udviklinger: carbohydraser af mange slags, helt andre enzymtyper, enzymatiske maskinopvaskemidler. og det hele set i forbruger- og miljøperspektiv. Dansk Kemi 87 # 4 (2006), midtersektionen side

7 Vejledninger til konkrete forsøg A. Vaskeforsøg med demonstration af enzymers effekt på kakaomælk- (og evt. ketchup-) pletter A1. Indledende bemærkninger Vi har på Novozymes gode erfaringer med at demonstrere enzymeffekter ved hjælp af hjemmelavede pletter af Cocio kakaomælk. Effekter ses også med de to typer Matilde kakaomælk, vi har testet, men de er mindre udtalte. Vaskemidlet kan fx være det simplest mulige, som vor oldemor brugte det: postevand blødgjort med soda og tilsat sæbespåner, efter at calciumcarbonat er bundfældet. Dosering som anført på produkterne. Natriumsulfat tilsættes eventuelt fremmer ofte vaskevirkningen (diskutér evt. hvorfor!). Et typisk niveau af natriumsulfat kunne være 10 mm. Eventuelt justeres ph ud fra erfaringer med kommercielle vaskemidler eller ph tages, som den nu bliver af sig selv. Se også diskussionen i afsnit 3 ovenfor. Forskellige proteaser har forskellige ph-profiler for deres vaskevirkning. I nærværende forsøg kunne testes de tre kommercielle proteaser Savinase, Alcalase og Neutrase samt evt. proteaser fra diverse frugter. Det sidste har vi dog ingen erfaring med, og doseringen bliver jo helt ubestemt, med mindre der er foretaget en aktivitetsanalyse af den pågældende proteasekilde. Tilgængelige kommercielle amylaser har ret forskellig vaskeeffekt under de her foreslåede betingelser. Ud over Stainzyme anført nedenfor kan fra Erhvervsakademi Roskilde rekvireres vaskemiddelamylasen Termamyl Ultra. Potentielt kan der ved kombination af flere enzymer som foreslået her ses additive eller ligefrem synergistiske effekter. Sådanne finesser er dog som oftest vanskelige at eftervise uden kvantitative evalueringsmetoder. A2. Materialer Cocio kakaomælk Tomatketchup Hvidt bomuldsstof (fx T-shirt eller hvidt viskestykke) Vaskemiddel (se indledende bemærkninger lige ovenfor) Savinase 16 L (protease) Stainzyme 12 L (amylase) Lipex 100 L (lipase) Blue cap-flasker 40 C-vandbad

8 A3. Procedure 1) Lav pletter af samme størrelse på et stykke hvidt bomuldsstof. Pletterne skal være ca. 1-2 cm i diameter, hvilket svarer til 200 µl Cocio per plet. Husk at ryste Cocio-flasken grundigt før den bruges, så kakaomælken er homogen. Det er lidt vanskeligere at påføre tomatketchuppen jævnt. 2) Pletterne tørres i ovn ved ca. 100 C i 1-2 h eller ved brug af en føntørrer eller evt. et strygejern. I mangel af alle disse remedier bør pletterne minimum lufttørres natten over. Dette punkt er vigtigt for at kunne se forskel på referencepletter (pletter behandlet uden enzym) og pletter behandlet med enzym (diskuter evt. hvorfor!). 3) Klip pletterne ud, således at tøjstykket omkring dem er ca. 5 5 cm. 4) Fremstil 1 L vaskevæske. Ved brug af et kommercielt enzymfrit vaskemiddel anbefales 5 g vaskemiddel + 1 L koldt postevand. (Diskutér: hvorfor koldt?). 5) Vaskevæsken fordeles i blue cap-flasker med 100 ml i hver. 6) Læg en magnetomrørerpind og et tøjstykke i hver flaske. Magneter med en trekantsprofil er mest effektive. 7) Flaskerne placeres på 40 C- eller 60 C-vandbad med omrøring. Efter ca. 5 min, hvor indholdet er varmet op til den ønskede temperatur (kontrollér for en sikkerheds skyld!), tilsættes 5 µl enzympræparat fx efter følgende skema: Glas 1: Glas 2: Glas 3: Glas 4: Glas 5: Glas 6: Glas 7: Glas 8: minus enzym (referencen) 5 µl Savinase 16 L 5 µl Stainzyme 12 L 5 µl Lipex 100 L 5 µl Savinase + 5 µl Stainzyme 5 µl Savinase + 5 µl Lipex 5 µl Lipex + 5 µl Stainzyme 5 µl Savinase + 5 µl Lipex + 5 µl Stainzyme 8) Tøjstykkerne vaskes med god omrøring i 10 min, hvorefter de tages op og skylles grundigt under hanen. Efter skylning lægges de til tørre, og resultatet vurderes i forhold til referencen. Der kan også laves forsøg med vask med forskellige Savinasedoseringer (fx 1, 2, 5 og 10 µl Savinase 16 L), samt vask ved forskellige temperaturer (koldt hanevand, stuetemperatur, 40 C og 60 C) og forskellige vasketider. Man kan også vente med at lægge lapperne ned i flaskerne, til indholdet har nået den ønskede temperatur (diskutér, hvad der sker i en europæisk vaskemaskine!).

9 Vaskeopstilling: B. Vaskeforsøg med demonstration af enzymatisk anti-redepositionsvirkning. B1. Indledende bemærkninger Det generelle koncept er her som følger: Lapper (tekstiler, se afsnit 2 ovenfor) besmudses med stivelse, protein eller fedt, vaskes med hhv. en amylase, en protease og en lipase til stede i vaskevæsken og tørres. Derefter vaskes én gang til, nu uden enzym, men med tilsætning af jern(iii)oxid til vaskevæsken. Det man ser, er, at de lapper, der er vasket med enzym, opsamler mindre jern(iii)oxid. Det svarer til, at tøj, der er vasket med enzym og derfor ikke bærer på (normalt usynlige!) spor af stivelse, fedt osv., i efterfølgende vaske er mindre sårbart over for deponering eller deposition (afsætning) af rust fra hanevand eller redeposition (genafsætning) af partikler i al almindelighed, som afgives fra snavset tøj i vasken. Ved vask med jern(iii)oxid har vi på Novozymes i både første og anden vask anvendt en opløsning af natriumcarbonat og natriumsulfat, men ingen overfladeaktive stoffer; dette giver nok tydeligst resultat, men man kan sætte sig for at undersøge indflydelsen af yderligere komponenter, fx sæbe. Jern(III)oxid blev tilsat til et niveau på 0.5 g/l vaskevæske. Hvis man inkluderer sporingslapper (rene lapper af fx bomuld eller polyester) i den første vask, kan man være heldig også at se enzymeffekt på disse i den anden vask, hvilket kan tages som udtryk for, at enzymerne formindsker redeposition af stivelse, hhv. fedt i det første vaskeforsøg. Som i forsøg A kunne man inkludere andre enzymer. Vi har på Novozymes kun testet proceduren med de nedenfor anførte enzympræparater. B2. Materialer Hvidt bomuldsstof, gerne fx viskestykker uden for meget mønster, eller hvide T-shirts. Majsmel (Maizena) eller kartoffelmel Olie eller svinefedt Husblas Termamyl Ultra 300 L (amylase)

10 Lipex 100 L (lipase) Savinase 16 L (protease) natriumcarbonat natriumhydrogencarbonat natriumsulfat sæbespåner jern(iii)oxid B3. Procedurer (i)fremstilling af besmudsede lapper Fedtbesmudsninger Svinefedtet opvarmes under omrøring til 70 C. Olivenolien bruges som den er. Stivelsesbesmudsninger Til kartoffelmel- og majsstivelsesopløsninger afvejes 1.0 g stivelse, som tilsættes til 400 ml lunkent postevand i et 1 L-bæger. Bringes i kog under kraftig omrøring. Koger 2-3 min, så stivelsen gelatiniseres. Afkøles under fortsat omrøring til mellem 30 og 40 C. Gelatinebesmudsning 1 g husblas afvejes og lægges i blød i et lille bæger med milli-q-vand (eller demineraliseret vand) i 5 min. Imens bringes 100 ml milli-q-vand (eller demineraliseret vand) i kog. Husblassen vrides og tilsættes til det kogende vand. Der omrøres kraftigt, til gelatinen er opløst. De 100 ml opløsning tages af varmen, hældes i et større bægerglas og nedkøles til stuetemperatur under kraftig omrøring. Opløsningen tilsættes yderligere 300 ml milli-q-vand (eller demineraliseret vand) og omrøres fortsat. Fremgangsmåde 1. Da besmudsningerne er meget svære at se, når de er tørre, tegnes der først med blyant 3 cm 3 cm på stoffet. 2. Dernæst sættes stoffet fast med klemmer langs kanterne, så det hænger vandret i luften. 3. Der dryppes 200 L fra den ønskede besmudsningsopløsning lige i midten af hver kvadratisk felt. 4. Når stoffet er helt tørt, gemmes det i køleskab. 5. Lapperne klippes ud, så der ikke er blyant på dem (vigtigt ved kvantitativ farvemåling). Ved vores forsøg gik der i hvert fald et døgn fra lapperne blev fremstillet, til de blev vasket. Man kan normalt benytte lapperne til forsøget flere måneder efter, når de opbevares på køl eller frys. (ii) Vaskeprocedurer Vasken udføres (fx) i 150 ml bægerglas, hvori en magnetomrørerpind holder vandet i bevægelse og derved sørger for mekanisk bearbejdning af de besmudsede tekstiler. (Alternativt må arrangeres manuel omrøring v/ eleverne.) Samtidig skal vandet i bægeret holdes på en temperatur på 40 C (bedst i et termostateret vandbad), eller den temperatur, man har besluttet at vaske ved. Når vandet er varmet op, tilsættes først natriumcarbonat og natriumhydrogencarbonat. Derved udfældes kalk i

11 vandet i løbet af de 10 min, der går før vasken påbegyndes. Denne procedure til blødgøring af vaskevandet blev indført i et andet forsøg med et vaskemiddel, der også indeholdt 0,03 g sæbespåner pr 100 ml vaskevand. I nærværende forsøg har vi kun haft sæbespåner med i forsøget med gelatine, men det bør afprøves for de andre besmudningers vedkommende også, da det er mere realistisk at have et overfladeaktivt stof med i vaskemidlet. I hvert bæger vaskes 4 lapper. (Dertil eventuelt også 2 hvide rene lapper, der kan undersøges for hvor meget smuds der overføres fra snavset tøj til rent i løbet af en vask. Se fotoet nedenfor.) Når lapperne er vasket i 15 min, skylles de under rindende koldt vand og lægges til tørre på filtrérpapir. Det sidste bør udføres med handsker på, da enzymer og vaskemiddel kan irritere huden. Det er svært tage mere end to bægre fra på en gang, hvis vasketiden skal være den samme for alle bægrene. Undersøger man derfor mere end én besmudsning, kan man i så fald starte processen i bægrene tidsforskudt. Før og under vasken bør ph måles i vaskevandet, således at man har styr på processen og ved gentagelser kan sikre sig, at lapperne er vasket under ens forhold. Vaskemiddelingrediens Navn Natriumcarbonat (Na 2 CO 3 ) (kalcineret soda) Natriumhydrogencarbonat (NaHCO 3 ) (tvekulsurt natron) Natriumsulfat (Na 2 SO 4 ) (glaubersalt) Koncentration i vaskevand Forslag til koncentration i stamopløsning Dosering fra stamopløsning til vaskevandet 0.95 g/l 9.5 g/100ml 1 ml/100ml g/l g/100ml 2 ml/100ml 2 g/l g/100ml 3 ml/100ml Vaskemidlet er med vilje meget simpelt sammensat. Alle ingredienserne er typiske for kommercielle pulvervaskemidler og udmærker sig ved, at de kan købes hos Matas (under de betegnelser, der står med kursiv ovenfor) og i supermarkeder. Enzymopløsninger Type Produktnavn Foreslået koncentration i vaskevandet Amylase Termamyl Ultra 300 L 1) 1.25 KNU(T)/L Lipase Lipex 100 L 2) 3.0 KLU/L Protease Savinase 16 L 3) 0.15 KNPU(S)/L 1) Har en deklareret aktivitet på 300 KNU(T)/g. 2) Har en deklareret aktivitet på 100 KLU/g. 3) Har en deklareret aktivitet på 16 KNPU(S)/g. Betegnelserne KNU(T), KLU og KNPU(S) står for aktivitetsenheder defineret ved og målt i standardaktivitetsassays, altså analysemetoder, hvori hastigheden af en bestemt reaktion katalyseret af enzymet registreres. Lav først passende fortyndinger af enzympræparaterne i milli-q-vand (eller demineraliseret vand). Herfra kan der overføres små volumener (helst under 1 ml) til hvert vaskebæger. For en ordens skyld bemærkes, at enzymaktiviteterne i de koncentrerede produkter er fx 100 KLU/g for Lipex, mens aktiviteten under selve vasken foreslås at være 3.0 KLU/L, dvs. produktet skal fortyndes gange! Enzymopløsningerne skal holdes på is eller i køleskab, hvis der arbejdes med dem over en halv eller hel dag.

12 Første vask 1. I hvert bæger varmes 100 ml postevand op til 40 C. 2. ph måles. 3. Na 2 CO 3 og NaHCO 3 tilsættes. 4. Efter 5 min måles ph. 5. Efter 10 min tilsættes Na 2 SO 4 (og eventuelt sæbe) til vaskevandet. 6. Dernæst tilsættes enzym til det ene af de to bægre, der indeholder lapper med samme besmudsning. 7. Lapperne tilsættes og vasker 15 min; 4 lapper med den samme besmudsning i hver bæger. 8. Efter 5-10 min vask måles ph. 9. Lapperne skylles kort under vandhanen og lægges til tørre. Anden vask Her benyttes samme fremgangsmåde, blot tilføres ikke enzym til nogen af vaskene, men i stedet 0.05 g jern(iii)oxid pr 100 ml vaskevand. 1. I hvert bæger opvarmes 100 ml postevand til 40 C. 2. ph måles. 3. Na 2 CO 3 og NaHCO 3 tilsættes. 4. Efter 5 min måles ph. 5. Efter 10 min. tilføres Na 2 SO 4 og jern(iii)oxid (og eventuelt sæbe) til vaskevandet. 6. Lapper fra ét bestemt bæger i første vask, eller besmudsede lapper, der ikke har været gennem første vask, tilsættes i hvert bæger og vasker i 15 min. 7. Efter 5-10 min vask måles ph igen. 8. Lapperne skylles kort under vandhanen og lægges til tørre. Enzymeffekten vurderes ud fra i hvor høj grad jern(iii)oxid har farvet stofstykkerne (ved visuel bedømmelse eller farve/lysreflektionsmålinger, hvis man har adgang til det).

13 Et typisk resultat af et forsøg med svinefedt og olivenolie er vist her (lapperne er her cirkulære, fordi vi på Novozymes har adgang til en udstansemaskine, der laver dem sådan): De tre øverste rækker lapper er fra forsøg med svinefedt, de tre nederste fra forsøg med olivenolie. Den nederste række i hver gruppe af tre er oprindeligt uvaskede, men besmudsede lapper (dvs. de har ikke været gennem første vask) efter at de har været gennem anden vask; den næste række har været gennem første vask uden enzym og så anden vask, og den øverste række gennem første vask med enzym og derpå anden vask. De to søjler ude til venstre er i hver gruppe ubesmudsede (oprindeligt hvide) sporingslapper. B4. Diskussion, variationsmuligheder Ud over de generelle variationsmuligheder omtalt i afsnit 6 ovenfor, kan man for at sætte forsøgene i perspektiv eventuelt regne lidt på besmudsningsmængderne. Eksempel: Hvor lang tid tager det Lipex i doseringen ovenfor at omsætte den mængde olie, der i forsøget indgår i hvert bæger, hvis man antager, at olien består udelukkende af tri-o-oleylglycerol, at der skal brydes tre bindinger per triacylglycerolmolekyle, og at en enzymaktivitet på 1 KLU under vasken katalyserer nedbrydningen af 1 mmol bindinger per minut? (Enheden er egentlig LU, som svarer til frigivelse af 1 mol fedtsyre per minut under nogle bestemte analytiske betingelser.) Svarer oliemængden i disse forsøg til en realistisk oliemængde i en husholdningsvask?

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Fremstilling af bioethanol

Fremstilling af bioethanol Bioteknologi 3, Tema 6 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Fremstilling af bioethanol Nedenstående fermenteringsforsøg

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Opgave 1. Inden hæftet Materialelære: Fibre og fiberidentifikation udleveres! Gruppeopgave.

Opgave 1. Inden hæftet Materialelære: Fibre og fiberidentifikation udleveres! Gruppeopgave. December 2008 Opgaver Opgave 1 Inden hæftet Materialelære: Fibre og fiberidentifikation udleveres! Gruppeopgave. Boligtekstiler Hvilke materialer anvendes til fremstilling af tæpper, møbelstoffer og forhæng?

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. Hvad hedder den proces der foregår i planternes blade når energi fra solen omdannes til glukose? Fotosyntese 2. Hvorfor er cellemembranen afgørende for

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk Hyppige pletter Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Hyppige pletter Indhold: 1. Fedt og olie pletter 2. Fugleklatter 3. Insekter på loftet 4. Jord og græs pletter

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Algedråber og fotosyntese lærervejledning

Algedråber og fotosyntese lærervejledning Algedråber og fotosyntese lærervejledning Kære lærer Først og fremmest tak fordi du har tænkt dig at bruge dette forsøg som en del af din undervisning. Dette dokument er en komplet vejledning til dig,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Vaskemidler. H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium i samarbejde med

Vaskemidler. H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium i samarbejde med Vaskemidler H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium i samarbejde med Februar 2005 2 Vaskemidler FORMÅL...2 BAGGRUND...3 PRAKTISK OMKRING ØVELSEN...3 OVERFLADEAKTIVE STOFFER...5 Formål...5 Teori...5 Forsøg 1...5

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Tinsø Luksus vaskepulver

Tinsø Luksus vaskepulver Tinsø Luksus vaskepulver Anvendelse : Hvidt og lyst tøj, ved 30-90. Undtaget uld og silke. Egenskaber : Velegnet til såvel hårdt som blødt vand, giver blændende hvidvask. Dosering pr. kg tørt tøj: Deklaration:

Læs mere

Hjemmelavet ost. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så...

Hjemmelavet ost. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så... Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så... Her er lidt hjælp En skridt for skridt opskrift til en af de nemmeste

Læs mere

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode 99-1 September 1998 Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring Tøjpleje Her vil vi gerne dele vores viden om tøjpleje med dig. Hvad de forskellige vaskesymboler betyder, tips til, hvordan man fjerner forskellige typer pletter samt lidt generelle råd om, hvordan man

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP PLETFJERNING Pletfjerning Pletter opstår som regel enten ved spild eller ved afsmitning fra fodsåler. Pletterne bør fjernes omgående. Uanset hvilken type tæppe De har valgt, er den følgende førstehjælp

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Fordøjelse af brødprodukter

Fordøjelse af brødprodukter Frdøjelse af brødprdukter Brød består vervejende af kulhydrat, samt prtein. Kulhydrat i brød er vervejende stivelse, resten er kstfibre. Nedbrydningen af stivelse katalyseres af enzymer sm amylaser, så

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Eller Kampen mod Bacillus cereus sporer på Syddanske Vaskerier i Vejle Bakteriologisk kontrol

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

PLEJEPRODUKTER. Til sport og fitness

PLEJEPRODUKTER. Til sport og fitness PLEJEPRODUKTER Til sport og fitness SPORTSVASK Få rent og friskt tøj med Zebla Sportsvask Hvorfor begynder det nyvaskede trænings- og arbejdstøj at lugte grimt så hurtigt? Det gør det, fordi lugtmolekylerne

Læs mere

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper)

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper) MODUL 7: INTRODUKTION TIL INNOVATION SMART GELE OPSKRIFT Opskrift på Smart gele (6-0 klumper) Du skal bruge: liter vand 80 g polyvinylalkohol (PVA) 5-30 ml 4 % borax vægt gryde Termometer Sølvfolie Bægerglas

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Skive Tekniske Gymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Projekt Vandløb 1p uge 43 og 44, 2012. Projekt Vandløb

Projekt Vandløb 1p uge 43 og 44, 2012. Projekt Vandløb Projekt Vandløb Denne projektopgave markerer afslutningen på det fællesfaglige emne Vand. I skal enten individuelt eller i mindre grupper (max fire personer pr gruppe) skrive en rapport, som sammenfatter

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel Multifunktionelt rengøringsmiddel Sammensætning: indeholder under 5 % anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, duftstof. Øvrige ingredienser: kompleksdanner, ammoniak, farvestof. ph-værdi ca. 11. Effekt:

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

12 Mad til kræsne ganer

12 Mad til kræsne ganer 12 Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer 12 indeholder opskrifter på 8 af vores populære desserter Blommeclafoutis 2 tærteforme a 23 cm Mørdej: 300 g mel 150 g blødt smør 100 g flormelis 1 æg ¼ tsk.

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Fysikken bag hverdagens materialer.

Fysikken bag hverdagens materialer. Fysikken bag hverdagens materialer. Carsten Svaneborg, Lektor Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitetet Campusvej 55, 5320 Odense M zqex@sdu.dk Http://www.zqex.dk Oversigt Intro hverdagens

Læs mere

Svanemærkede produkter 2014

Svanemærkede produkter 2014 Svanemærkede produkter 2014 Svane Håndopvask 100-500 Anvendelse: Til manuel opvask og lettere rengøring. Egenskaber: Opløser fedt og snavs. ph: ca. 7,0 i koncentrat Vægtfylde: ca. 1,02 g/ml Varenr.: 4000...12x1

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

Banankage med lys cremeux og nibs

Banankage med lys cremeux og nibs Banankage med lys cremeux og nibs Glem alt om de banankager, du hidtil har smagt! Denne kage har den lækreste fugtige konsistens, der står rigtig godt til den lyse cremeux og den sprøde tekstur, som kakaonibsene

Læs mere

Fælles mål 1 : Tværfaglighed:

Fælles mål 1 : Tværfaglighed: Vands hårdhed Introduktion / Baggrund: Kalk og kridt i Danmarks undergrund har i årtusinder haft vekslende betydning for samfundsøkonomien. I stenalderen var flinten i kridtet et vigtigt råstof til fremstilling

Læs mere

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE ANALYSE AF FEDTINDOLD I MADOLIE Ved denne øvelse bestemmes det gennemsnitlige antal dobbeltbindinger pr. fedtsyre og fedtstoffets middelmolmasse for en madolie. Supplerende baggrundsinformation om lipider

Læs mere

$P\ORVH ,QWURGXNWLRQ 0DWHULDOHU. )UHPJDQJVð PnGH 3ODQWHI\VLRORJL

$P\ORVH ,QWURGXNWLRQ 0DWHULDOHU. )UHPJDQJVð PnGH 3ODQWHI\VLRORJL 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ $P\ORVH Amylose (stivelse) er et kulhydrat, der har vid udbredelse i plante-riget. Amylose kan påvises ved hjælp af jod-jodkalium (J-JK). Når amylose (hvidt) udsættes for J-JK

Læs mere

Atomic force mikroskopi på blodceller

Atomic force mikroskopi på blodceller 1 Atomic force mikroskopi på blodceller Problemstilling: Problemstillingen eleven bliver sat overfor er: Hvad er atomic force mikroskopi, og hvordan kan det bruges til at studere blodceller på nanometerskala?

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Mikrofiber. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Mikrofiber. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Vibeke Bang Olsen December 2013 Undervisningsministeriet. (December 2013). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi A Anne-Sofie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed PR.nr.: 1441685 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

JKS MASKINOPVASK. det ideelle valg til professionel maskinopvask. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger

JKS MASKINOPVASK. det ideelle valg til professionel maskinopvask. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger JKS MASKINOPVASK Onlineshop Koncept Service Totalløsninger det ideelle valg til professionel maskinopvask CITRO NO. 1 maskinopvask et miljøvenligt produkt Citro No. 1 er baseret på kalkbinder, der er 100%

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

Dokumentation til Kemi for dummies Mike, Mark, Ida, Daniel og Max

Dokumentation til Kemi for dummies Mike, Mark, Ida, Daniel og Max Dokumentation til Kemi for dummies Mike, Mark, Ida, Daniel og Max 1 Indskanning af vores krav til posterne, skrevet på papir: Første udkast til et design af vores poster: Det første udkast er en hurtig

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

UNIVERSALRENGØRINGSPRODUKTER, GULVVASK OG GRAFFITIRENS

UNIVERSALRENGØRINGSPRODUKTER, GULVVASK OG GRAFFITIRENS UNIVERSALRENGØRINGSPRODUKTER, GULVVASK OG GRAFFITIRENS Promild universalrengøring, Universalrengøring til rengøring af alle overflader, der tåler vand. Opløser fedt og snavs. ph: 10,2 1 l - uparfumeret

Læs mere