Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7, 9, 19. Betavej 4, 6, 9, 12, 13, 14. Gammavej 3. Ved fuldmagt Gammavej 5. Formand Bjarne Nissen, Lenesvej 78 byder velkommen. Generalforsamlingen indledes med 1 minuts stilhed for Birger Steen Hansen, Lenesvej 6. Michael Christensen, Lenesvej 71, vælges enstemmigt som ordstyrer. Ordstyreren meddeler at der er indkaldt til Generalforsamlingen(GF) og dagsordenen er udsendt rettidigt. Der vælges 3 stemmetællere: Esther, Lenesvej 90, Marianne, Lenesvej 111 og Torben, Lenesvej 87. Det meddeles fra ordstyreren, at der er en rettelse til punkt 3 på dagsordenen. Der skal selvfølgelig stå regnskab for 2013 og ikke Det aftales at der vil være rygepause efter 1 time. 1. Referatet for GF 2013 godkendes. 2. Formandens beretning: a. Vandåbning: Vi åbnede for vandet lørdag d. 29. marts Der var en del vandskader, som betød at der måtte lukkes for vandet af flere omgange. Skaderne blev udbedret sammen med vores VVS er Per. Vi kom igennem vinteren uden større skader, hvilket er glædeligt, da vores ledningsnet formentligt er meget nedslidt. Formanden benyttede lejligheden til at minde medlemmerne om, at vedligeholde vandinstallationer, ligeledes at afmærke stophaner og stikledninger før hver vandåbning. I forbindelse med vandåbningen vil det være ønskeligt, at medlemmerne kom herud dagen efter for at tjekke vandinstallationerne, så vi undgår unødigt vandspild, der koster os alle penge. Vores vandforbrug ligger indenfor det normale, ca m3/døgn. Prisen er for nuværende ca. 35,50 kr./m3. b. Stort og småt i 2013: Foreningens hjemmeside er næsten færdig. Vi har fået en varighedserklæring fra Herlev kommune, den gælder indtil år Det betyder at kommunen ikke kan komme med krav om eksempelvis kloakering før efter år I vores deklaration har vi fået øget byggehøjden til 4 meter. Det er desuden blevet indskrevet at det er tilladt at have vand indlagt i husene.

2 Formanden har i et brev til Herlev Kommune, bedt om hjælp til at få afhjulpet de gener foreningen har af vand der løber ned i foreningen fra Gammel Klausdalsbrovej. Vi afventer en tilbagemelding fra Teknisk Forvaltning. Der er blevet solgt 11 haver i 2013, men til lavere priser end tidligere. c. Pligtarbejde og havevandringer: Pligtarbejdet kom godt i gang. Det store arbejde der ydes er med til at forskønne vores forening. Der er mange fælles opgaver der skal udføres. Bestyrelsen havde 2 havevandringer og som vanligt blev der uddelt en del påmindelser, hvoraf nogle resulterede i bøder. (Årets første vandring medførte en opblødning af de standarder der blev vedtaget på GF i 2013, da de tydeligvis ikke var det flertallet af medlemmerne ønskede). (Tilskrevet referatet af sekretæren). Det er dog vigtigt at påpege vigtigheden af at klippe hækkene godt ind, så Falck, lægevagt, handicapservice, taxaer og vi selv kan komme rundt i foreningen på sikker vis. Husk at hække højst må være 1,80 meter høje. Formanden minder alle om at tjekke hvornår de står til pligtarbejde, samt at huske datoerne for havevandringer. Det er trist at få påmindelser og bøder. Bøde for udeblivelse fra pligtarbejde er 750,- kr., bøde for manglende vedligeholdelse af vej og hæk er 500,- kr. Alle skal huske at fylde huller i vejen foran egen parcel med de dertil indkøbte skærver. Og husk at skærverne ikke er til privat brug. Der kan købes Sneglestop mod dræbersnegle hos formanden, pris 90,- kr. d. Hjertesuk: Der bliver stadig kørt alt for stærkt i vores forening. Vi skal passe på hinanden. DER MÅ HØJEST KØRES MED 15 KM/TIME. I henhold til foreningens love må der ikke brændes bål af i foreningen, hverken i tønder eller på bålpladser. Der bliver stadig stillet affald ved containerne udenfor åbningstiderne. Dette må ophøre. Der bliver desværre taget af gruset, uden at der betales. Gruset koster 40,- kr/trillebør. e. Påmindelser: Hvis I påtænker at gå i gang med et byggeprojekt, så husk at få projektet godkendt af bestyrelsen først. Der må max. bebygges med 50 m2 + 2 separate skure af hver max. 10 m2. Hvis der er indhentet tilladelse til at bygge, skal man huske at rive gamle bygninger ned.

3 Hvis du flytter, så husk at melde adresseændringen til vores kasserer og formand. Det blev vedtaget på GF i 2011, at der pålægges en bøde på 150,- kr., hvis det glemmes. Vedrørende betaling af kontingent til foreningen, opfordres alle til at tilmelde sig PBS. Husk at tilmelde jeres mailadresse til webmaster. f. Tak og ros: Formanden retter en stor tak til alle som har udført et stort arbejde for foreningen i Herunder bestyrelsen, Oaseudvalget, pladsformændene, flag m/m Esther, Alice og Karen Margrethe, samt Esther der passer haven ved Oasen. Formanden beretter, at han stopper som formand efter denne sæson. Ny formand skal vælges på GF Formanden ønsker alle en god sommer og en god sæson i Haveforeningen Hjortespring. Til slut: Du skal ikke spørge hvad foreningen kan gøre for dig, du skal spørge hvad du kan gøre for foreningen. 3. Gennemgang af regnskab for foreningen og Oasen 2013 ved kasserer Birthe Heise: Det oplyses at foreningens kassekredit er omdøbt til driftskonto. Herefter udspecificeres punkterne vedligehold og diverse i foreningens regnskab. Regnskabet godkendes uden spørgsmål. Regnskabet for Oasen ligeså. 4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til GF Bestyrelsens forslag til ændringer af Love og Ordensreglement: Ændringerne vedtages enstemmigt. 6. Valg til bestyrelsen, resultat: Næstformand: Jan Grezegorczyk, Lenesvej 12. Kasserer: Marianne Skytte, Lenesvej 111. Valg af bestyrelsesmedlem 1 år: Mogens Christensen, Lenesvej 95. Valg af bestyrelsesmedlem 2 år: Gert Pedersen, Lenesvej 85. Valg af bestyrelsessuppl. 2 år: Gina Jensen, Lenesvej 74. Posten som kasserer blev besat efter 15 minutters pause/ betænkningstid, da der ikke i første omgang var en der havde lyst til at påtage sig opgaven.

4 7. Valg af medlemmer til Oase-udvalget. Lisbeth Nissen, Lenesvej 78 vil godt fortsætte og vælges. Også her må der pause/betænkningstid til for at finde hjælpere. Gitte, Betavej 4 opstiller og vælges, samt Michael Diers, Alfavej 8 opstiller og vælges. 8. Valg af flag M/K: Esther, Alice og Karen Margrethe ønsker at fortsætte og vælges. 9. Valg af 2 revisorer, for 2 år: Else Hansen, Lenesvej 80 opstiller og vælges. Torben Brodthagen, Lenesvej 87 opstiller og vælges. 10. Valg af 1 revisorsuppleant/bilagskonsulent. Her må der ligeledes pause/betænkningstid til. Anne Wessberg, Gammavej 3, opstiller og vælges. 11. Evt.: Webmaster Ulla Weber siger et par ord om hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer som opslagstavle. Her kommer alt relevant ind. Der mangler stadig en del mailadresser på medlemmer. Send gerne en mail til Det er muligt at annoncere salg af haver på hjemmesiden. Så send gerne links fra eks. Den blå avis. Niklas Høøk og Mette Christensen Lenesvej 57, har oprette en Facebook-side, Haveforeningen Hjortespring. Her kan der efterspørges alt fra legeaftaler til lån af havemøbler. Et rigtig godt initiativ. Til slut tager formanden ordet, takker for et GF afholdt i en god og ordentlig tone. Ordstyreren takkes. Mødet hæves, igen med ønsket om en god sommer til alle. Referent Betina Rotbøll Sekretær, Lenesvej 76. Bjarne Nissen Jan Grezegorczyk Marianne Skytte Formand Næstformand Kasserer Betina Rotbøll Mogens Christensen Gert Pedersen Sekretær Best.medlem. Best.medlem.

5

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013.

Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013. Ved generalsforsamlingens start var der 58 stemmeberettigede haver repræsenteret. 1 - valg af dirigent Chresten 43 foreslået og valgt 2 valg af referent Torben

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere