2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 www.fotoklubnegativ.dk"

Transkript

1 december 2013 januar februar marts Foto: Ebbe Eriksen

2 Velkommen til vintersæsonen Kære alle Programmet er denne gang blevet til på en lidt anden måde, end vi plejer. Det skyldes, at både land, rige og fotoklub var ved at blæse væk den mandag aften, hvor vi havde indkaldt til planlægningsmøde. Da det nærmest var livsfarligt at bevæge sig udendørs, aflyste vi planlægningsmødet, og i stedet bad vi medlemmerne af vintergruppen om at sende de forslag, som de havde. Bestyrelsen har så med udgangspunkt i disse forslag stykket vinterprogrammet sammen. Dette fritager dog ikke vintergruppen for de pligter, som påhviler gruppen i forbindelse med afviklingen af klubaftenerne. Dvs. kaffebrygning, oprydning og andet forefaldende arbejde. Husk det nu! Denne vinter byder vi på noget helt nyt, nemlig en workshop i praktisk fremstilling af fotohjemmesider. Så hvis du gerne vil have lavet en fotohjemmeside, kan du få det nu. Det koster ikke ret meget mere end lidt knofedt. Et af vores IT-kyndige medlemmer, Jesper Therkildsen, lavede i efteråret en introduktion til fotohjemmesider, og nu er det så alvor. Det bliver en decideret workshop, hvor du på din egen PC kommer til at sætte tingene op under Jespers kyndige vejledning. Workshoppen kommer i første omgang til at køre over to dage, og den vil senere blive fulgt op. Gå ind og tjæk på og løb ikke skrigende væk, hvis det hele lyder som lægelatin. Jesper skal nok oversætte. Tilmelding skal ske til Jesper senest den 10. januar. Erik Jørgensen

3 Onsdag den 11. december Juletamtam NB start kl !! Traditioner er som bekendt til for at blive vedligeholdt, og ikke mindst de kære gamle juletraditioner, hvor vi med målrettet flid æder og drikker os til godt og vel fordærvet. Vi vil gerne fortsætte i samme gode kulinariske spor som i de tidligere år, og vi har derfor besluttet, at vi også denne gang køber mad hos Gastronetten eller andet sted med tilsvarende høj kvalitet. Vi sætter brugerbetalingen derefter, nemlig til 125 kr. pr. deltager. Det rækker godt nok hverken til buh eller bæh, men resten afholdes af klubkassen. Man er som altid til juletamtam velkommen til at medbringe ægtefælle eller kæreste efter eget valg, men det er enten/eller ikke både/og! Vi er trods alt en pæn klub.. Medlemmerne bedes medbringe drikkelse til eget og evt. medbragte livsledsagers forbrug. Dog sælges danskvand til sædvanlige medlemsvenlige klubpriser. Derudover skal I traditionen tro også medbringe en lille julegave til en værdi af ikke (ret meget) over 4-5 Euro. Tilmelding til Erik J ( ) eller John ( ) senest en uge før. Onsdag den 8. januar besøg af Mona Grundsøe. Vi lægger ud i det nye år med et besøg af Mona Grundsøe, som vi engang kendte som medlem af Næstved Fotoklub, hvor hun lavede nogle fantastiske kreationer. Nu har Mona forladt fotoklubverdenen og har i stedet etableret sig som professionel med bl.a. nyfødte børn som speciale. Man er iflg. Mona nyfødt de første 14 dage af sit liv. Derefter er man for gammel. Mona har også mange andre sjove ting på paletten i sit professionelle virke, men mon ikke også vi får lejlighed til at se nogle af kreativiteterne fra de glade dage i Næstved Fotoklub. I kan se mange rigtigt mange af Monas billeder på Til hjemmesiden ønskes billeder både til forsiden og galleriet, forsiden skal helst fornyes en gang hver måned. På galleriet kan hver autor have 9 stk. billeder Send 10x15cm i 300 dpi til

4 Onsdag den 15. januar Negativt Oplysnings Forbund RAW-konvertering Sidste efterår måtte vi aflyse en aften i Negativt Oplysnings Forbund med RAW-konvertering. Det retter vi op på nu med vores tekniske ekspert Jes Lyngsie ved rorpinden. RAW-filer kan konverteres med anvendelse af forskellige værktøjer. Jes vil tage udgangspunkt i Lightroom, men Photoshop har som bekendt også en converter, og der findes også andre. Det vil Jes underholde om. Skulle det ikke være nok, findes der iflg. Jes en bog på 700 sider om emnet. Onsdag den 22. januar Klubkonkurrence med kollektiv straksbedømmelse + aflevering til Region Nord. Vi skal prøve at lave klubkonkurrence på en anden måde end den sædvanlige. Bedømmelsen kommer til at foregå med det samme, og vi skal alle sammen være dommere. Du medbringer fire stk. digitale billeder på en USB. De indkomne billeder blandes i Johns billedblander og vises så to ad gangen. Forsamlingen bestemmer, hvilket af de to billeder, der går videre til næste runde. I næste runde gør man det samme med de billeder, der har overlevet første runde, og sådan bliver man ved, indtil man har en vinder. Denne aften afleveres der også billeder til Region Nord-konkurrencen i papirbilleder se andetsteds i programmet. Fredag den 24. januar frist for tilmelding til workshop i fremstilling af fotohjemmesider Det er i dag sidste frist for tilmelding til Jesper Therkildsens workshop i fremstilling af fotohjemmesider. Tilmelding sker direkte til Jesper på therkild.dk eller på tlf Man skal på forhånd skaffe sig et domæne og et webhotel. På www. fotoentusiasterne.dk/nof/ kan man finde en vejledning i, hvordan man gør. Ellers spørg Jesper. Der er plads til otte deltagere. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet Lørdag den 1. februar workshop i fremstilling af fotohjemmesider, 1. del Så ruller første del af Jespers hjemmesideworkshop af stabelen. Tid og sted meddeles senere. Du skal medbringe en PC, som kan gå på nettet, og også have klaret det der med domæne og webhotel.

5 Onsdag den 5. februar Fotografisk forfald besøg af Peter Eeg Due. Om fotografen er forfalden, og hvad han i givet fald er forfalden til, får stå hen i det uvisse. Vist er det imidlertid, at Peter Eeg Due dyrker en fascinerende genre, nemlig fotografering af forfald. Det kaldes også URBEX Urban Exploration. Ikke mindst nogle forfaldne steder i og omkring Berlin er blevet gennemfotograferet af Peter, og når det så kommer igennem et HDR-program, kan det give nogle helt fantastiske resultater. Vi skal se nogle rigtigt flotte billeder og høre om, hvordan man finder stederne, og hvad man i øvrigt gør. Bagefter skal vi prøve selv. Ikke nødvendigvis på det steder, hvor Peter har fotograferet, men vi vil forsøge at komme ind på vores egen lokale nedlagte Slagteriskole. I kan se mere af Peter Eeg Dues righoldige billedproduktion på Lørdag den 15. februar workshop i fremstilling af fotohjemmesider, 2. del Så er det blevet tid til anden del af Jespers hjemmesideworkshop af stabelen. Tid og sted meddeles senere. Du skal stadig medbringe en PC, som kan gå på nettet. Onsdag den 19. februar Generalforsamling. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fotoklubben Negativ. Dagsordenen er følgende, jfr. klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Evt. Til bestyrelsen skal der vælges formand (Erik modtager ikke genvalg) og et bestyrelsesmedlem (Gorm modtager genvalg). Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. februar. Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et beskedent traktement. Tilmelding: senest den 12. februar til Erik J ( ) eller til John ( ).

6 Onsdag den 5. marts NØRD-aften besøg af Jørgen Bresson + aflevering til Region Nord Vi laver denne gang en rigtig NØRD-aften, hvor alle nørderne kan få svar på alle deres nørdede spørgsmål om, hvordan det er, og ikke mindst om HVORFOR det er sådan. Til det brug har vi allieret os med Region Nords formand Jørgen Bresson, der har indvilget i at påtage sig rollen som overnørd og universalorakel kort sagt som manden, der ved alt og helst også lidt til. For det gør han. Meningen er, at vi skal se på de forskellige emner ud fra en teoretisk betragtning snarere end ud fra en praktisk. Emnerne kunne f.eks. være farverum, DPI/ PPI, filformater, komprimering, HDR, mærkværdigheder i Fotosjop man kan selv fortsætte listen efter behag. Der bliver kort sagt fri adgang til at få svar på alle de nørdede spørgsmål, som man kan finde på at stille. Så bare kom an! Denne aften afleverer vi også billeder til Region Nord-konkurrencen i serier se andetsteds i programmet. Onsdag den 19. marts billeder med fælles emne TRANSPORT og demonstration af HDR-programmet Photomatix Vi sætter to ting på programmet denne aften. For det første skal vi have en lille ekstra klubkonkurrence, som ikke er en klubkonkurrence i traditionel forstand, men snarere en snak om billeder med et fælles emne. Det fælles emne er TRANSPORT forstået i bred forstand det kan også være transport af en veksel (spørg på Bank- og Sparekassemuseet, hvis I ikke ved, hvad det er). Medbring indtil fire transportbilleder på en USB. Så skal vi se, hvem der er den bedste transportør. Dernæst demonstrerer vi det meget udmærkede HDR-program Photomatix. Photomatix-programmet kan omdanne kedelige og flade billeder til farvestrålende kreationer, om end der også her og måske især her gælder det gamle ord: Alt med måde!! FRA KASSEREREN HUSK at du kan betale klubkontingent for hele året på en gang i stedet for skulle mærke smerten både forår og efterår. Kontakt John Teglmand på fotoklubnegativ.dk, hvis du vil gøre brug af denne mulighed. Medlemskontingent er fastsat for 1 år ad gangen af generalforsamlingen og gælder for disse perioder Halvårlig betaling Betaling 1 gang om året Periode Betalingsfrist Periode Betalingsfrist Betalinger til klubben skal ske på konto

7 REGION NORD Region Nord afvikler i første halvdel af 2014 en papirbilledkonkurrence og en konkurrence med serier. Tilmelding sker via Region Nords hjemmeside www. rnfoto.dk hvor alle billeder skal registreres og uploades. For papirbilledkonkurrencen starter upload den 2. januar. Papirbillederne skal afleveres i klubben på klubaftenen den 22. januar. Bedømmelsen finder sted torsdag den 6. marts. For konkurrencen i serier starter upload den 4. februar. Billederne skal afleveres på klubaftenen den 5. marts. Bedømmelsen finder sted mandag den 28. april. Tid og sted for begge bedømmelser meddeles senere. Man kan deltage med to billeder/serier, som ikke tidligere må have deltaget i en RN-konkurrence. Gebyr 15 kr. pr. billede i enkeltbilledkonkurrencen og 30 kr. pr. serie. Gebyret skal enten betales kontant til kassereren (John) eller billedsekretæren (Peter J) ved afleveringen af billederne eller overføres til klubbens konto så betids, at beløbet er indgået på det tidspunkt, hvor billederne skal afleveres. VÆR MED HELT TÆT PÅ Det er en forunderlig verden, vi lever i og fotomotiverne er uendelige, men sætter du et makro objektiv på dit kamera, har du muligheden for at fordoble det uendelige! Motiver af alt det, vi i hverdagen ikke lige bemærker, fordi det er så småt, er dét, som udstillingsudvalget gerne vil se til en kommende udstilling og alle er inviteret. Vi har endnu ikke en dato for udstillingen, men vi forventer, at den vil løbe af stablen i sidste halvdel af 2014, så der er rigeligt med tid til at eksperimentere med emnet. Har du makrobilleder liggende, er du allerede nu velkommen til at indlevere til udstillingsudvalget i papirformat. Printet skal være mindst 10x15cm, meget gerne større. Vi vil senere komme med en endelig deadline for indlevering. Efter deadline og udvælgelse af billeder vil de udvalgte fotografer blive inviteret til et udstillermøde, hvor resten af forløbet vil blive besluttet. Og husk: Makro fotografi er ikke forbeholdt motiver af blomster og insekter. ALT kan makrofotograferes! Kig dig omkring hvor du sidder lige nu, og der vil med garanti være makromotiver at finde. Det er kun fantasien som sætter grænser, og vi glæder os til at se fantasifulde og anderledes makrofotografier. Mvh Udstillingsudvalget Hvem var det der kom med ideerne til dette PROGRAM? Helmer Schultz Petersen, Henrik Nielsen, Henrik Schledermann, Jack Baltzer, Jes Lyngsie, Jesper Iversen, Jesper Therkildsen, Josephine Ernst, Karsten Agersted Nielsen, Knud Jørgensen, Lars Vangsted, Mary Christoffersen, Mette Kjerbye, Michael Berthelsen, Michael Bade, Michael Bastholm, Mogens Søgaard Hansen, Peder Wentrup og bestyrelsen.

8 Foto: Preben Munter. Titel: Klarer den vinteren Fotoklubben NEGATIV, Vestergade 17, bagest tv. 1.sal Mødedag: Hver anden onsdag kl (lige uger) Formand: Erik Jørgensen Lynghøjen 69, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf:

april maj juni 2011 www.fotoklubnegativ.dk Henrik Schledermann

april maj juni 2011 www.fotoklubnegativ.dk Henrik Schledermann april maj juni 2011 www.fotoklubnegativ.dk Henrik Schledermann Velkommen til forårssæsonen 2011 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg i arbejde, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings

Læs mere

august september oktober november

august september oktober november august september oktober november 2011 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til efterårssæsonen 2011 Same procedure as last year, James! som det lyder i den velbekendte nytårssketch, gælder

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

www.dansknikonklub.dk Program for forår/sommer 2012

www.dansknikonklub.dk Program for forår/sommer 2012 www.dansknikonklub.dk Program for forår/sommer 2012 Formandens ord Vi tager fat i et nyt år. Tiden går hurtigere og hurtigere. Hvad der sidste år var det nyeste af det nyeste inden for fotogrej, er pludseligt

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub Januar Februar Marts 2005 Analog + Digital Fotografi ofa-fotoklub.dk Formanden har ordet Her ved årsskiftet er det tid at skue tilbage på det forgangne år og ind i det nye.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

GARAGE-NYT. Medlemsblad for Tønder Veteran Klub

GARAGE-NYT. Medlemsblad for Tønder Veteran Klub GARAGE-NYT Medlemsblad for Tønder Veteran Klub Nr. 3- december 2006 1. årgang Bestyrelsen: Hjemmeside Tønder Veteran Klub Mågen 4 6270 Tønder Formand: Andreas Callesen, Mågen 8, 6270 Tønder Tlf. 7472 4886

Læs mere