Særlig service vejvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig service vejvisning"

Transkript

1 Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Baggrund og kommissorium Kommissorium for domæne-komitéen for Vejsektoren samt kommusorium for arbejdsgruppen under domæne-komitéen kan læses i deres fulde udstrækning i bilag 1 og bilag 2. Særligt skal fremhæves fra kommissorium for domæne-komitéen at det forestående standardiseringsarbejde i vejsektoren i første omgang har som mål at udarbejde: et forslag til en eller flere udvekslingsstandarder, der vil lette og effektivisere vejbestyrelsernes opgaver med at varetage det samlede offentlige vejnet og et forslag til en eller flere udvekslingsstandarder, der er aktuelle og forretningsmæssigt interessante for institutioner og forvaltninger i vejsektoren. For arbejdsgruppen under domæne-komitéen skal det særligt fremhæves at Udviklingsgruppen under Vejportal har opstillet en liste over aktiviteter og services til realisering i 2004, herunder en række webservices. Arbejdsgruppens standardiseringsarbejde har taget sit udgangspunkt i den højest prioriterede webservice Særlig serviceskiltning. Formålet har været at gøre arbejdet anvendelsesorienteret og mere overskueligt. Bilag 5 beskriver den anvendte proces og metode. Formål Formålet har været at bibringe overblik over det nødvendige data- og informationsindhold til at tilfredsstille den use case at en ekstern interessent (en borger, en borgerservice-løsning, et vejadministrationssystem) igangsætter en ansøgning om etablering af særlig service vejvisning. Det er endvidere formålet at de her dokumenterede klasser bringes igennem OIOXML standardiseringsprocessen på NDR-niveau. Der henvises til bilag 3 omkring Vejregler for vejvisning og specifikt for Servicevejvisning på almindelige veje. Sagsbehandlingen for en given ansøgning er dokumenteret og diagrammeret i bilag 4. For at skabe fokus har arbejdsgruppen valgt at fokusere på følgende use case: 1

2 Særlig servicevejvisning Udfyld ansøgning Vejbestyrelse Validér ansøgning Skiltefabrik Ansøger Økonomiafdeling Ansøg Entreprenør Figur 1: Use case der beskriver det scenarium at en ansøger interagerer med servicen Særlig servicevejvisning : Der sker 3 aktioner. En ansøgning skal udfyldes med informationer. Ansøgningen skal valideres har vi informationer nok, er de korrekte og fyldestgørende? Endelig skal igangsættes en sagsbehandling af ansøgningen (Ansøg). Oversigt over de definerede data-klasser Arbejdsgruppens arbejde mundede ud i at: Fra ansøger er det nødvendigt at modtage 1) kontakt-informationer omkring ansøgeren, 2) et skiltegrundlag (hvilket skilt ønskes samt angivelse af kategori) og endelig 3) punkt-på-vej dvs. en angivelse af hvorfra ansøgeren ønsker service vejvisningen skal begynde fra. 1 Det blev dokumenteret at 1) kontakt-informationer kunne arves fra WebGT (http://rep.oio.dk/vd.dk/xml/schemas/2004/02/16/vd_addressee.xsd) og at indholdet af 2) dækkes af især et generelt bemærkningsfelt (SærligBemærkning / SpecialRemarksText) men afhænger i høj grad af den applikationskontekst den er et resultat af. Den er derfor ikke i fokus her. 3) er interessant fordi a) punkt-på-vej kan udtrykkes på mange forskellige måder alt efter use casen og hvem aktøren er og b) der er indtil nu ingen fælles, sektor-tværgående måde at udtrykke dette. Arbejdsgruppen så det derfor som arbejdsfokus at udtrykke et punkt-på-vej der kan tilfredsstille alle aktører rundt om use casen. 1 En endelige, fysiske placering af skiltene til særlig service-vejvisning kan og skal ansøgeren ikke udpege. Dette er en vurdering og afgørelse for den lokale vejbestyrer-myndighed. Endvidere er det arbejdsgruppens konklusion at det i forbindelse med særlig servicevejvisning kun giver mening af tale om punkt på vej i betydningen af et kryds, da vejvisning og skiltning altid tager sit udgangspunkt fra et kryds. 2

3 kryds krydsvejid +vejid1[1] : vejid +vejid2[1] : vejid +særligbemærkning[0..1] : særligebemærkningtype krydsvejnavn +StreetName[1] : StreetNameType +StreetName[1] : StreetNameType +KommuneKode[1] : KommuneKodeType +særligbemærkning[0..1] : særligebemærkningtype «oio_kandidat» AddressPostal XKOM_AddressPostal..xkom.dk/.../2004/10/03/} PointGML punkt i overensstemmelse med GML} -srsname[0..1] : String -coordinates[1] : String krydsfotid Er under planlægning} -knudepunktid[1] AdresseVejPunkt -kommunenavn[1] : KommuneKodeType -særligbemærkning[0..1] : særligebemærkningtype srsname er referencesystem se tabel. Fx srsname="epsg:25832" Coordinates er en streng indeholdende koordinaterne. Fx " , ". Koordinaterne adskilles af komma og har dimension lig antallet af koordinater. vejid Vejbestyrer VejNr VejDel Kilometrering} +Vejbestyrer[1] : vejbestyrer +VejNr[1] : vejnrtype +VejDel[1] : vejdeltype -meter[1] : metertype «simpletype» vejbestyrertype pattern=\d(3)} «simpletype» vejnrtype pattern=\d(4)} «simpletype» vejdeltype type=string} «simpletype» metertype type=long} «simpletype» særligebemærkningtype type=string[255]} MatrikelVejPunkt -LandownerAssociationIdentifier[1] : LandownerAssociationIdentifierType -LandRegisterIdentifier[1] : LandRegisterIdentifierType -særligbemærkning[0..1] : særligebemærkningtype «oio_not_standard» KommuneKodeType../oes.dk/../2003/08/01/ type=integer} «oio_cc» LandRegisterIdentifierType..kms.dk/../2003/02/24/ dvs. matrikelnr. type = String} «oio_cc» LandownerAssociationIdentifierType..kms.dk/../2003/02/24/ dvs. ejerlavskode type=nonnegativinteger} «oio_cc» StreetNameType DKCC_StreetName../ebxml/../dkcc/2003/02/13/ type=string[40]} Figur 2: Overordnet konceptuel UML-model (dansk udgave) over identificerede klasser, deres overordnede sammenhæng. Samtidig er basale entiteter og typer udsøgt i ISB en og angivet i modellen med namespace og navn på XML Schema. Det er med grå baggrundsfarve angivet hvilke klasser denne NDR-standardisering retter sig imod. 3

4 Dokumentationsguide Særlig Servicevejvisning KontaktPerson Privatperson:PersonType Adressat Virksomhed Adresse -Vejnavn -Husnummer -Etage -Dørnummer -Postnummer -Distrikt Telefonnummer -Beskrivelse -Landekode -Områdekode -Nummer -Lokal adresser -Navn -Attentionperson : PersonType -Afdeling PersonType -Fornavne -Mellemnavne -Efternavn Figur 3: KontaktPerson som den er defineret i WebGT (http://rep.oio.dk/vd.dk/xml/schemas/2004/02/16/vd_addressee.xsd) 4

5 Tabel 1: Oversigt over anvendte OIO-komponenter Anvendte OIO komponenter Navn på schema KMS CadastralDistrictIdentifier KMS LandParcelIdentifier DKCC StreetName CPR AuthorityCode CPR StreetCode CPR MunicipalityName CPR MunicipalityCode Namespace../kms.dk/../2005/03/11/ do.../ebxml/../2005/03/15/../cpr.dk/../2005/03/18/ do. do. do. Tabel 2: Oversættelse af entiteter til brug i logisk model Oversættelse af entiteter fra dansk til engelsk til logisk model Dansk Engelsk Bemærkninger Kryds JunctionStructure MatrikelVejPunkt AdresseVejPunkt KrydsVejId KrydsVejNavn VejID VejID1 VejID2 VejNavn1 VejNavn2 SærligBemærkning VejDel Meter StreetPointByParcelStructure StreetPointByAddressStructure JunctionByStreetIdentifierStructure JunctionByStreetNameStructure StreetIdentifierStructure JunctionStreet1IdentifierStructure JunctionStreet2IdentifierStructiure JunctionStreet1Name JunctionStreet2Name SpecialRemarksText StreetSectionIdentifier StreetMeterMeasure Anvendelsesområdet som det er beskrevet og afdækket i use casen (Figur 1) stiller en række krav til de forskellige måder aktøren Ansøger kan og skal kunne udtrykke punkt på vej. Alle udtryksmåder er beskrevet i nedenstående tabel sammen med deres formål og tænkte anvendelse. 5

6 Tabel 3: Oversigt over de forskellige måder at udtrykke punkt på vej Punkt på vej aggregater Klasse Formål Anvendelse JunctionByStreet- IdentifierStructure KrydsVejId JunctionByStreet- NameStructure KrydsVejNavn Simple typer Ved at angive 2 unikke, kodebaserede vejid er kan man udpege et kryds. En særligbemærkning er tilladt. Dels kan det være nødvendigt at angive hvilket vejbestyrersystem VejID en kommer fra pga. forskelle i implementation og dermed syntaks og dels kan der være tilfælde, hvor VejId(1) krydser VejId(2) 2 gange og dermed danner 2 vejkryds med samme ID fx hvis VejId(1) danner en hestesko på VejId(2) Ved angivelse af 2 vejnavne samt KommuneKode kan vejkryds udpeges. Klasse Formål Anvendelse StreetIdentifierStructure VejID StreetSectionIdentifier VejDel StreetMeterMeasure Meter Identifikation af en vej. En kode bestående af koderne for: Vejbestyrer VejNr VejDel Kilometrering (i meter) Se ovenfor Se ovenfor Struktureret, kodebaseret udveksling fra system til system typisk fra vejbestyrersystemer og typisk i de use cases hvor aktøreren er sagsbehandler hos en vejmyndighed og igangsætter en sagsbehandling. Typisk output af use casen, hvor aktøren er borger og betjener en borgerløsning med tekstinput eller pr. telefon. Denne anvendelse er nok den der er tættest på borgeren som aktør, men også behæftet med usikkerhed. Med kommunesammenlægningerne vil man i en periode flere steder arbejde med flere forekomster af Nygade indenfor samme kommunekode. Derfor brug for særligbemærkning. Typisk anvendelse system til sagsbehandler Maskine til maskine i use casen hvor aktøreren er sagsbehandler hos en vejmyndighed og igangsætter en sagsbehandling. Bemærk: Vejbestyrer og VejNr optræder i visse vejadministrationssystemer samlet som VejCPR Det reelt nye bidrag til OIOXML Arbejdet med den konceptuelle model afslørede at der er 3 nye aggregater, som kan bidrage til OIOXML paradigmet. Alle kredser de omkring konceptet: punkt på vej som der i øjeblikket ikke findes et fælles, nationalt udtryk for der går på tværs af sektorer. 6

7 kryds vejid Vejbestyrer VejNr VejDel Kilometrering} +Vejbestyrer[1] : vejbestyrer +VejNr[1] : vejnrtype +VejDel[1] : vejdeltype -meter[1] : metertype krydsvejid +vejid1[1] : vejid +vejid2[1] : vejid +særligbemærkning[0..1] : særligebemærkningtype krydsvejnavn +StreetName[1] : StreetNameType +StreetName[1] : StreetNameType +KommuneKode[1] : KommuneKodeType +særligbemærkning[0..1] : særligebemærkningtype krydsfotid Er under planlægning} -knudepunktid[1] Figur 4: Konceptuel UML-model for de reelle nye klasser. De med gråt markerede klasser er de klasser der søges optaget i ISB en. Kandidaten krydsfotid er udeladt dels fordi arbejdet stadig pågår i projekt Danmarks Veje og dels fordi man må forvente et ejerskab og standardisering herfra. Den konceptuelle model beskriver et generaliseringsforhold mellem klassen kryds og klasserne krydsvejid, krydsvejnavn og krydsfotid i betydningen kryds kan være én og kun én af de tre. Når vi overfører det til en logisk model, som kan udtrykkes i XML Schema ser det således ud: Figur 5: Logisk UML-model. Generaliseringsforholdet er blevet erstattet af et simpelt 1..1 forhold mellem klasserne JunctionStructure og JunctionByStreetIdentifierStructure og mellem klasserne JunctionStructure og JunctionByStreetNameStructure. 7

8 Tabel 4: Oversigt over elementer som indgår i klasserne Element navn StreetIdentifier- Structure StreetSection- Identifier StreetMeterMeasure Meter MunicipalityCode Dansk label og definition VejID: Entyding identifikation af en vej. En konstruktion bestående af VejBestyrer, VejKode, VejDel og kilometrering udtrykt i Meter VejDel: Entydig identitifikation af vejdel indenfor den pågældende kommune. Kommunekode: Kode for en kommune. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i CPRs myndighedsdata. Koden vil altid være unique. SpecialRemarksText SærligeBemærkninger: Kort bemærkning i klartekst. StreetName Vejnavn: Vejnavn i klartekst Domæne Eksempel Bemærkning <restriction base="string"><minlen gth value="1"/></restriction > <element name="meter" type="long"> Anvender CPR AuthorityCode Type: <restriction base="string"> <pattern value="[0-9]{4}" /> </restriction> <restriction base="string"> <minlength value="1"/> <maxlength value="256"/> </restriction> <StreetIdentifierStruct ure><cpr:authorityco de>0000</cpr:authori tycode><cpr:streetco de>0000</cpr:streetc ode><streetsectionide ntifier>string</streets ectionidentifier> <StreetMeterMeasure > </Street MeterMeasure> </StreetIdentifierStruc ture> 3 Vejdels angivelse kan variere alt efter valg af notation hos den lokale vejmyndighed samt vejadministrationssystem (Aalborg Kommune) Mange systemer anvender i dag kun en 3-cifret kode. Da første ciffer i alle CPR s kommunekoder er 0 (nul) er det simpelt at kompensere for det manglende ciffer. 8

9 Dansk label og Element navn Domæne Eksempel Bemærkning definition JunctionStructure JunctionByStreet- IdentifierStructure JunctionByStreet NameStructure Kryds: Se nedenfor KrydsVejId: Se nedenfor Bliver en complextype med en choice mellem Junc- tionby- Street- Identifier- Structure og JunctionBy- StreetName- Structure Bliver en complextype med en sequence med Street- Identifier- (1), Street- Identifier- (2) og Special- Remarks Bliver en complextype med en sequence med StreetName- (1), StreetName- (2), Municipality Code og Special- Remarks 9

10 StreetIdentifierStructure / VejID Min Max Dansk Label Eksempel AuthorityCode 1 1 VejBestyrer 0010 StreetCode 1 1 VejKode 0179 StreetSectionIdentifier 1 1 VejDel 11a StreetMeterMeasure 1 1 Meter 2100 XML-Schema <schema xmlns:vejsektoren="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" elementformdefault="qualified attributeformdefault="unqualified"> <include schemalocation="vejsektoren_streetmetermeasure.xsd"/> <include schemalocation="vejsektoren_streetsectionidentifier.xsd"/> <import namespace="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" schemalocation="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/cpr_streetcode.xsd"/> <import namespace="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" schemalocation="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/cpr_authoritycode.xsd"/> <element name="streetidentifierstructure" type="vejsektoren:streetidentifierstructuretype"/ <complextype name="streetidentifierstructuretype"> <sequence> <element ref="cpr:authoritycode"/> <element ref="cpr:streetcode"/> <element ref="vejsektoren:streetsectionidentifier"/> <element ref="vejsektoren:streetmetermeasure"/> </sequence> </complextype> </schema> Eksempel på XML-struktur (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <StreetIdentifierStructure> <cpr:authoritycode>0010</cpr:authoritycode> <cpr:streetcode>0179</cpr:streetcode> <StreetSectionIdentifier>11a</StreetSectionIdentifier> <StreetMeterMeasure>2100</StreetMeterMeasure> </StreetIdentifierStructure> 10

11 JunctionStructure / Kryds Min Max Dansk Label Eksempel JunctionByStreetNameStructure 1 1 KrydsVejNavn JunctionByStreetIdentifierStructure 1 1 KrydsVejID XML-Schema <schema xmlns:vejsektoren="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema" targetnamespace="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" elementformdefault="qualified attributeformdefault="unqualified"> <include schemalocation="vejsektoren_junctionbystreetidentifierstructure.xsd"/> <include schemalocation="vejsektoren_junctionbystreetnamestructure.xsd"/> <element name="junctionstructure" type="vejsektoren:junctionstructuretype"/> <complextype name="junctionstructuretype"> <choice> <element ref="vejsektoren:junctionbystreetidentifierstructure"/> <element ref="vejsektoren:junctionbystreetnamestructure"/> </choice> </complextype> </schema> Eksempel på XML-struktur (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <JunctionStructure> <JunctionByStreetIdentifierStructure> <JunctionStreet1IdentifierStructure> <cpr:authoritycode>0010</cpr:authoritycode> <cpr:streetcode>0179</cpr:streetcode> <StreetSectionIdentifier>11a</StreetSectionIdentifier> <StreetMeterMeasure>2100</StreetMeterMeasure> </JunctionStreet1IdentifierStructure> <JunctionStreet2IdentifierStructure> <cpr:authoritycode>0010</cpr:authoritycode> <cpr:streetcode>0180</cpr:streetcode> <StreetSectionIdentifier>10b</StreetSectionIdentifier> <StreetMeterMeasure>990</StreetMeterMeasure> </JunctionStreet2IdentifierStructure> <SpecialRemarksText>Bemærkning her</specialremarkstext> </JunctionByStreetIdentifierStructure> </JunctionStructure> 11

12 JunctionByStreetIdentifier- Structure / KrydsVejId Min Max Dansk Label Eksempel JunctionStreet1IdentifierStructure 1 1 Kommunekode 0851 JunctionStreet2IdentifierStructure 1 1 SpecialRemarksText 0 1 SærligBemærkning Klartekst XML-Schema <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:vejsektoren="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" elementformdefault="qualifie attributeformdefault="unqualified"> <include schemalocation="vejsektoren_junctionstreet1identifierstructure.xsd"/> <include schemalocation=" VEJSEKTOREN_JunctionStreet2IdentifierStructure.xsd"/> <include schemalocation=" VEJSEKTOREN_SpecialRemarksText.xsd"/> <element name="junctionbystreetidentifierstructure" type="vejsektoren:junctionbystreetidentifierstructuretype"/> <complextype name="junctionbystreetidentifierstructuretype"> <sequence> <element ref="vejsektoren:junctionstreet1identifierstructure"/> <element ref="vejsektoren:junctionstreet2identifierstructure"/> <element ref="vejsektoren:specialremarkstext" minoccurs="0"/> </sequence> </complextype> </schema> Eksempel på XML-struktur (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <JunctionByStreetIdentifierStructure> <JunctionStreet1IdentifierStructure> <cpr:authoritycode>0010</cpr:authoritycode> <cpr:streetcode>0179</cpr:streetcode> <StreetSectionIdentifier>11a</StreetSectionIdentifier> <StreetMeterMeasure>2100</StreetMeterMeasure> </JunctionStreet1IdentifierStructure> <JunctionStreet2IdentifierStructure> <cpr:authoritycode>0010</cpr:authoritycode> <cpr:streetcode>0199</cpr:streetcode> <StreetSectionIdentifier>2b</StreetSectionIdentifier> <StreetMeterMeasure>12</StreetMeterMeasure> </JunctionStreet2IdentifierStructure> <SpecialRemarksText>Bemærkning her</specialremarkstext> </JunctionByStreetIdentifierStructure> 12

13 JunctionByStreetNameStructure / KrydsVejNavn Min Max Dansk Label Eksempel JunctionStreet1Name 1 1 VejNavn1 Hans Broges Gade JunctionStreet2Name 1 1 VejNavn2 Odensegade MunicipalityCode 1 1 Kommunekode 0851 SpecialRemarksText 0 1 SærligBemærkning Ved Kirkepladsen XML-Schema <schema xmlns:vejsektoren="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" xmlns="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/vejsektoren.dk/xml/schemas/2004/11/17/" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <import namespace="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" schemalocation= "http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/cpr_municipalitycode.xsd"/> <include schemalocation="vejsektoren_specialremarkstext.xsd"/> <include schemalocation="vejsektoren_junctionstreet1name.xsd"/> <include schemalocation="vejsektoren_junctionstreet2name.xsd"/> <element name="junctionbystreetnamestructure" type="vejsektoren:junctionbystreetnamestructuretype"/> <complextype name="junctionbystreetnamestructuretype"> <sequence> <element ref="vejsektoren:junctionstreet1name"/> <element ref="vejsektoren:junctionstreet2name"/> <element ref="cpr:municipalitycode"/> <element ref="vejsektoren:specialremarkstext" minoccurs="0"/> </sequence> </complextype> </schema> Eksempel på XML-struktur (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <JunctionByStreetNameStructure> <JunctionStreet1Name>Hans Broges Gade</JunctionStreet1Name> <JunctionStreet2Name>Odensegade</JunctionStreet2Name> <cpr:municipalitycode>0851</cpr:municipalitycode> <SpecialRemarksText>Ved Kirkepladsen</SpecialRemarksText> </JunctionByStreetNameStructure> 13

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide for Tid

OIOXML dokumentationsguide for Tid OIOXML dokumentationsguide for Tid 1. Ejerskab OIOXML Kernekomponentarbejdsgruppen under IT- og Telestyrelsen. 1.1 Interessenter og høringsparter Tidsbegreber såsom tidspunkt, tidsinterval, måneder, uger,

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00)

Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00) OIOXML dokumentationsguide Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00) Administrativt Vejnummer 1. Ejerskab 2. Relevans 3. Oversigt over de relevante klasser 4. De strukturerede OIOXML typer 5. Brug

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

OIOXML NDR. Navngivnings- og Design Regler. Version 3.0. Dato: 2004-12-15. Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen

OIOXML NDR. Navngivnings- og Design Regler. Version 3.0. Dato: 2004-12-15. Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen OIOXML NDR Navngivnings- og Design Regler Version 3.0 Dato: 2004-12-15 Publikation: OIO 6 [3:2004] IT- og Telestyrelsen Indholdsfortegnelse Forord...v 1. OIOXML grundlaget...v 2. Denne publikation...v

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

OIOXML Adresseguiden 1

OIOXML Adresseguiden 1 OIOXML Adresseguiden 1 Dato Forfatter Bemærkninger 2004 Flere 16-9-2005 Mette kurland Ny model 7-10-2005 Mette kurland Flere rettelser 13-10-2005 Mette Kurland Indsættelse er mere tekst 10-11-2005 Mette

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOXML skema regelsamlingen

OIOXML skema regelsamlingen OIOXML skema regelsamlingen Navngivnings- og Design Regler (NDR) Høringsversion Høringen forløber fra onsdag den 7. april 2004 indtil til fredag den. 7 maj 2004 kl. 12.00. Høringssvar sendes til XML-komitéens

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Schema SagStatusDetalje.xsd

Schema SagStatusDetalje.xsd Schema SagStatusDetalje.xsd schema location: attributeformdefault: elementformdefault: targetnamespace: SagStatusDetalje.xsd unqualified qualified urn:oio:kombit:bygogmiljoe:statistik:sagstatus:2.0.0 Elements

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015 Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen? The missing link i datasammenhængen mellem vejene, geografien

Læs mere

WebGT bliver til Råden over vejareal, og Vejdirektoratet fremstår som en myndighed

WebGT bliver til Råden over vejareal, og Vejdirektoratet fremstår som en myndighed WebGT bliver til Råden over vejareal, og Vejdirektoratet fremstår som en myndighed Når vejman.dk opdateres torsdag den 27. november om formiddagen, sker der en ændring i, hvordan Vejdirektoratet optræder

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator

Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator Jour. Nr. A01-E1540-3 HEN/ILS Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator April 2013, ajourført november 2004 og maj 2006 Ver.: 1,20 Jour. Nr. A01-E1540-3 HEN/ILS Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Identifikation

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

OIOXML, XML-komitéens arbejde og igangsatte projekter

OIOXML, XML-komitéens arbejde og igangsatte projekter OIOXML, XML-komitéens arbejde og igangsatte projekter Præsentation ved EPJ-Observatoriets konference d. 28. oktober 2003 Ved René Løhde rel@itst.dk Min dagsorden XML-komitéen På vej ind i en ny fase Status

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.3

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.3 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.3 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Annonceimport på GulogGratis.dk

Annonceimport på GulogGratis.dk Annonceimport på GulogGratis.dk Indhold Annonceimport på GulogGratis.dk...1 Hvad er det?...2 Hvordan foregår det?...2 Hvad er arbejdsprocessen?...2 Hvor skal feedet ligge?...2 Hvordan skal feedet udformes?...2

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Arbejdsdokument - 18 ansøgning

Arbejdsdokument - 18 ansøgning Arbejdsdokument - 18 ansøgning Ansøgning om 18 midler i Esbjerg Kommune skal ske via det elektroniske ansøgningsskema på kommunens hjemmeside: Klik her Dette skema er udelukkende til brug for foreninger/organisationers

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Februar 2007

IT- og Telestyrelsen Februar 2007 OIO-datastandardisering OIO-datastandardisering i sektorerne IT- og Telestyrelsen Februar 2007 Indhold Om denne publikation 5 Introduktion 7 Formål med denne publikation 7 Baggrund 7 Arbejdsmodellen for

Læs mere

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF)

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. oktober 2012 CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) FORMAT FOR DATAINDLÆSNING 5. oktober 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Systemarkitektur... 5 3. Use cases - diagram... 7 4. Use cases - primære aktører... 8 4.1 Indberetningsklient... 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import Indhold Indledning... 4 Kontakt Webservicen... 4 Webservicens Get-metoder... 5 GetXmlSchemaNames()... 5 GetXmlSchema(string schemaname)...

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1 Aktør-adresse Konceptuel model Fællesoffentligt modeludkast 7. december 2005 Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 ARBEJDSMETODE... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.3 AFGRÆNSNINGER... 4 1.4

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere