1A Valg af stemmeudvalg: Jeanne have 31, Karsten have 119, Lone have 128 og Linda have 204

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1A Valg af stemmeudvalg: Jeanne have 31, Karsten have 119, Lone have 128 og Linda have 204"

Transkript

1 Generalforsamling lørdag d. 13. april 2013 Formand Torben Villestoft bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Tom Atkins som erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Orienterede om, at der var 93 stemmeberettigede og 125 deltagere. 1A Valg af stemmeudvalg: Jeanne have 31, Karsten have 119, Lone have 128 og Linda have Beretning. Torben Villestoft: Man behøver ikke at være enige i en forening. Det ville vel også være lidt for rosenrødt, hvis jeg påstod, at det er vi i H/F Klausdalsbro. Jeg mindes ikke, i den tid jeg har været i foreningen, en stemning som er her lige nu. Men hvor demokrati er, har alle jo ret til at have en mening og ytrer denne. Det har bevirket, at medlemmer herude har oprettet facebook profil. Men pas på med disse indlæg, at dette ikke går over og bliver et personligt angreb. Man skal huske at bruge en pæn omgangstone og måske lige tænke to gange, inden ideer bliver sluppet løs. Jeg prøver ikke at lægge facebook for had. Tværtimod. Men jeg er ikke tilhænger af den. Foreningen har jo en hjemmeside, hvor man kan kontakte bestyrelsen hele året rundt, og stille de spørgsmål, man har. Vi skal nok svare. Byggeudvalget har i årets løb lavet et kæmpe stykke arbejde. De har udarbejdet et projekt som i dag bliver fremlagt til debat og afstemning under dagsordnens punkt 4. En stor tak til alle dem, der fra start af var med i dette arbejde og har lagt mange, mange timer i det. I skal huske, at alt byggeri- det være sig nyt eller blot lidt mere under tag, skal være godkendt af bestyrelsen inden byggeriet påbegyndes. I skal indsende tegninger med mål. Det vil da være ærgerligt, hvis I får besked på, at det I har bygget, skal ned igen. I vintersæsonen har vi haft en del ubudne gæster, som heldigvis ikke har taget ret meget, men ødelagt og lavet hærværk, hvor de er kommet frem. Den sidste

2 melding går ud på, at politiet har fået fat i de formodentlige gerningsmænd. Den sidste ubudne gæst var en mand, som fandt på at parkere sin BMV gennem to af vores haver. Politiet interesserer sig en del for denne sag, og forsikringsselskabet har været ude og besigtige skaderne. I maj måned går bestyrelsen hvert år en runde i foreningen for at se, hvordan den egentlig ser ud. Ikke alt finder vi tilfredsstillende, hvilket har medført lidt påtaler. Vi er blevet gjort opmærksom på, at fremgangsmåden ifølge vores vedtægter var forkert. Hvis vi havde noget, skulle der først gives en mundtlig påtale. Det vil vi naturligvis rette os efter fremover. Angående kloakering af foreningen har det pt. lange udsigter. Herlev kommune har ikke midlerne til at lægge den store ledning på Klausdalsbrovejen. Til sidst vil jeg lige meddele, at Herlev kommune igen har sat containere op til metal, pap og plastik. Det gjorde de i starten af ugen, og allerede efter få dage, står der poser med affald ved disse containere. Det må vi kunne gøre bedre. Lad os nu få en god og saglig generalforsamling. Annette have 102: Facebook var en måde at få påvirket os, der ikke går ind for et nyt hus. Debatten har bidraget til, at jeg kigger mere på forslaget til nyt hus. Udvikling af hjemmesiden vil give mere debat der. Formandens beretning blev herefter enstemmig godkendt. 3. Regnskab Kasserer Henning Scheuer fremlagde årets regnskab: Årets resultat er ,47. Note 1: Jordleje. I det forgange år har vi reguleret, og folk har fået det tilbage som de har betalt for meget. Note 2: Ventelisten med 66 kommende havelejere. Det giver en rimelig indtægt. Note 3: Renovation: Vi har købt affaldsbeholdere for kr ,- Note 4: Kontorhold i alt kr ,-. Kopimaskine har været lidt dyrere end forventet. Desuden er frimærker blevet en stor post. Det koster kr. 16 for at sende ud til jer.

3 Note 6: VVS: ,- er indkøb af nye vandmålere. Øvrige materialer: Vejbump udgør 8.600,- Palle og Inge har sørget for blomster til pladsen for kun 555,-.Indtægt på Børneskovturen: 3.865,- Vi kommer ud med en balance på , : Hensættelser i alt Siri have 95: Hensættelser til vej og VVS de ,- er det ikke både til jubilæum og til huset som vi startede på sidste år? Inge have 19: Hvorfor betaler vi så meget for en kopimaskine. Henning: Det er korrekt, at der blev afsat kr. 25,- til huset sidste år. Nu står det bare samlet. Kopimaskinen koster så meget for en kopimaskine til vores behov. Siri have 95 : Bad om en præcisering af hensættelserne. Henning : Hensættelserne er: Jubilæum og huset , ,- til Huset og ,- til Vej og vvs i alt kr ,- Regnskabet godkendt ved akklamation 4. Indkomne forslag: Torben Villestoft: Alle dem, som ikke på opfordring af Facebook havde smidt deres stemmesedler væk, afgav sin mening om, hvor et nyt hus skulle ligge, og til hvilken pris. Her var 12 valgmuligheder og resultatet er jo blevet sendt ud. Årsagen til denne afstemning var, at dels holdt bestyrelsens håb om et hus til under 1 mill. ikke, og dels at have noget håndgribeligt at arbejde videre med. Have 231 havde vi fået lov til at inddrage til fællesarealer af Københavns kommune og Kolonihaveforbundet. Byggeriet er tænkt - at en entreprenør kommer til at stå for- næsten- det hele. Vores håb er, at det nye hus vil stå færdigt til foreningens 60 års dag.og alt imens byggeriet står på, kan det gamle hus bruges. Det vi skal stemme om nu, er det samlede projekt, som ligger fremme nu. Det er en betingelse: At det udføres af overenskomstansatte.jeg vil da også lige komme med et opstød fra sidste møde, når jeg på fjæsbook bliver refereret at der ikke er forurening, hvor vores hus ligger nu. Jeg oplyste, at der

4 er konstateret tjære/asfalt, da der blev gravet op til pergolaen. Det har jeg fået at vide- og jeg er vel ikke den eneste, som har fået den viden. Men det er ikke anmeldt, fordi jeg ikke ved det. Afstemningen er om der skal bygges et hus på jorden have 231. Henning Scheuer: Flere gav udtryk for, om vi nu har råd til det tilbage når huset er betalt. Vi skal bare have ,- resten af året til driften for at få det til at løbe rundt resten af året. Vi har forsat penge på hensættelser. Annette have 102: Undrer sig over at man kan få nedlagt have 231 uden Københavns kommune undersøger det nærmere om der er tale om miljøforurening. Det er flot arbejde der er lavet i øvrigt. Siri have 95: Flot arbejde. Vi skal vel have en afstemning om placeringen her på generalforsamlingen? Det er et ønske at stemme om beliggenheden. Kim have 130: Forslaget er kun fremlagt på foreningens hjemmeside. Alle har ikke en computer. Der er ikke fremstillet et forslag som alle kan læse. Så vi har intet at stemme om i dag. Henning Scheuer: Der har været afholdt høringsmøde flere gange. Høringen har vist flest ønsker om have 231. Derfor forslår bestyrelsen den placering. Per Have 32: Jeg er ikke bekendt med de der tegninger. Kim have 130: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke alle sammen har fået fremsendt et forslag. Vi kan ikke stemme om det i dag. 10% af jer har nok heller ikke en computer. Ca. 10 % bestemmer. Det kan ikke være rigtigt. Jeanne have 31: Hvis du læser sedlen rigtigt, er det det helt andet tal man kommer frem til. Niels Henrik have 205: Jeg opfatter det her som et forslag. Demokrati er vanskeligt. Men det er flertallet der bestemmer. 22 er et tal der er større end 20. Laura have 62: Stemmeprocenten i høringen var måske højere hvis Kim ikke havde opfordret til at stemmesedlerne blev smidt ud. Mange oplysninger er forkerte på Facebook. Bestyrelsen har ikke på noget tidspunkt sagt, at vi her på generalforsamlingen ville foreslå en afstemning om beliggenheden.

5 Palle have 164: Der er afgivet 107 stemmer deraf er der 67, der har stemt på 231. Det svarer til 62,61%.Du forvrænger tallene Kim. Inge have 172: Vi er proceduremæssigt inde på noget der ikke passer. Der er udsendt en dagsorden. Der skulle komme en indsigelse 14 dage før. Du skulle have kommet med en indsigelse før generalforsamlingen, Kim. Torben til replik: Annette: Der er tilladelse fra Københavns kommune: Inden huset bliver bygget tager vi jordprøver ellers kan der ikke gives en pris. Per: Du var velkommen til vores informationsmøder. Alle har fået tilsendt en tegning. Alle har fået forslaget. Forslaget er forsat have 231 Annette have 102: Har vi taget stilling til om vi vil have et nyt hus. Jeg kan ikke se det i nogen referater. Måske har båndene været løbet ud. Kim have 130: Palle vandmand kom med nogle procenter, der ikke holder. Det er stadigvæk 10%, der får lov til at bestemme hvor vores hus skal ligge og bygge. Tage have 62: Den 7. juni 2012 på den ekstraordinære generalforsamling har vi besluttet at opføre et nyt hus. Citat: Foreningen opfører et nyt foreningshus. Der afsættes et rammebeløb på kr ,-. Vi nedsætter et udvalg, der skal stå for forberedelserne af husplanen. Herunder: Diverse ansøgninger om tilladelse. Forberedelse af mulig placering. Der gennemføres en høring om placering, hvor hele haveforeningen har mulighed for at deltage. Kim: Jeg betragtede din Facebookprofil som et forfriskende pust. Men jeg er blevet overrasket over den voldsomme vrede og aggression, du udtrykker. Dit mål har hele tiden været at få forpurret beslutningen. Det giver du til kende nu. Det er ufint. Du har ikke engang fremsendt forslag. Du er gennemført utroværdig. Kim have 130: Der har hele tiden været en god tone i Facebook. Men der var ingen tvivl om, at jeg ønskede en afstemning om beliggenheden. Der er stadigvæk ikke indsendt et forslag. Siri have 95: Jeg tog høringen som en vejledning. Jeg tror et stort flertal ønsker på nuværende plads. Det synes jeg vi skal stemme om.

6 Karsten have119: Vi er i gang med en stor investering på 2 mill. Der er nu henvist til et referat fra 7. juni. Der var husprisen ,- Hvorfor kan vi ikke få lov til at stemme om beliggenheden. Det er den mest trafikerede plads i haven. Kim have 130: Jeg regnede med at bestyrelsen sendte forslag frem. Karsten have 119: Den vejledende afstemning burde have været sendt ud med post til hjemadressen og ikke omdelt i haveforeningen. Herefter afstemning 93 stemmer: 3 blanke 38 ja 52 nejstemmer. Forslaget derfor nedstemt. Forslag 1 fra Kim have 130: Forslag om bortkørsel af byggeaffald samt håndtering af tilbud på bygning af nyt foreningshus (udsendt med materiale) Annette have 102: Råder til at trække forslaget grundet nedstemning af byggeplanen. Karsten have 119: Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan bestyrelsen vil arbejde videre med dette. Kom med en tilkendegivelse. Forslaget er faldet på grund af beliggenheden. Formand Torben Villestoft: Jeg ved ikke om udvalget vil fortsætte med at arbejde. Det må vi have afklaret. Vi vil i hvert fald gerne have et nyt hus. Kim have 130: Trækker sit 1. forslag. Forslag 2 fra Kim have 130 : Vedr. forslag om ny legeplads(udsendt) Den nuværende legeplads er pladsen forurenet. Det kan ikke være rigtigt at der skal være en trampolin og et havebassin i alle haverne. Vi skal have frem i lyset hvad det kræver med en ny legeplads. Bestyrelsen skal indhente informationer. Torben Villestoft: Alle oplysninger omkring legepladsen er i orden. Byggeudvalget har indhentet oplysninger. Vi har hele tiden ment at legepladsen skal flyttes. Kim have 130: Hvis man har indhentet disse oplysninger ved indkaldelsen, hvorfor har man så ikke oplyst om det Jeg vil gerne have forslag 2 til afstemning. Jeg trækker forslag 3.

7 Annette have 102: Træk forslaget. Kim have 130: Ønsker det til afstemning Afstemning: Håndsoprækning: Dirigenten konstaterede et ja til forslaget Forslag 3: Trukket af forslagsstiller Kim have 130 Torben Villestoft: Da byggeudvalgets projekt er faldet vil jeg gerne forslå at der tilføjes byggeudvalg under udvalg, så vi kan komme videre. 5. Budget: Kasserer Henning Scheuer fremlagde: Ligner sig selv. Renovationen er steget kr. 250 pr. have. Derfor er vi steget i driftsomkostninger. Øvrige poster stiger 2-3%. Byggeprojektet er jo røget nu. Karsten have 119: Da det ikke er budgetteret penge til 60 års jubilæum næste år. Foreslås dette. Siri have 95: Mener der er stemning for et nyt hus blot en anden placering. Behold husfonden med kr. 25,- halvårligt. Håber at byggeudvalget vil fortsætte. Henning Scheuer: Ja, lad os beholde husfonden. Jubilæum har vi ikke fået tænkt så meget over. Lad os nu få vores sommerfest over først. Vi har penge på en konto. Dog ikke så meget. Budgettet godkendt ved håndsoprækning. 6. Valg af kasserer. Henning Scheuer- villig til genvalg Henning Scheuer valgt ved akklamation. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Alle villig til genvalg: Annette Friis- Sten Bang-Christensen- Mejnert Nielsen. Genvalgt ved akklamation. Valg af 2 suppleanter :Karin Jørgensen have 179, 59 stemmer. Susanne Krukow have 59, 69 stemmer. Jette have 132, 8 stemmer. 2 blanke og 4 ugyldige Valgt: Karin og Susanne. 8. Valg af 1 revisor for 2 år:

8 Jytte have 103 valgt for 2 år. Ved akklamation Valg af 2 suppleanter for 1 år: Ruth have 220 valgt ved akklamation 9. Valg af 3 vurderingsfolk for 2 år.- villig til genvalg: Kim Tribler- Palle Brask- Knud Larsen. Valgt ved akklamation 10. Valg til udvalg: Hus- orden og festudvalg Husudvalg: Anne M have 211, Liv have 149, Jette have 132 valgt ved akklamation Ordensudvalg: Jette have 132, Lone have 128, Carina have 196 valgt ved akklamation Torben fortalte hvad ordensudvalget laver. Rundtur 3 gange årligt. Festudvalg: Ingen meldte sig. Byggeudvalg: Hele byggeudvalget har trukket sig. Udvalget trækkes tilbage til bestyrelsen. Lotte have 33: Det vil være rigtigt ærgerligt at byggeudvalget trækker sig., de har lavet et rigtig godt arbejde. Er det ikke bare placeringen der skal ændres? Karsten have 119: Mener også det er beliggenheden. Opfordre til at byggeudvalget genvælges. Undskyldning: Talte usandt: Bestyrelsen har gjort det som de skulle: Sendt høringen ud pr. post til bopælsadressen. Kim have 130. Det har ikke været min mening at skabe dårlig stemning. Jeg har hele tiden bakket bestyrelsen og byggeudvalget op. Jette have 46 : Støtter Byggeudvalget Per have 74: Hvorfor skal vi lægge legeplads på det mest trafikerede grund? Byggeudvalget fastholdt, at de ikke ønsker at fortsætte. Bestyrelsen meddelte, at de trækker projektet ind i bestyrelsen. Torben Villestoft: Slutreplik. Stor tak til byggeudvalget. Men det bliver ikke nogen dans på roser for bestyrelsen med det videre arbejde. Tak for i dag! Torben Villestoft Tom Atkins Laura Lauritsen Formand dirigent referent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere