Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013"

Transkript

1 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder for valg af kurser og tilvalgsfag på 2. og 3. år af bacheloruddannelsen. Målgruppen er studerende på matematikindgangen, der er ved at afslutte 1. studieår. Vi angiver en række konkrete eksempler på mulige studieforløb, men disse udtømmer slet ikke mulighederne. Desuden omtaler vi Adgang til kandidatuddannelserne i matematik og statistik, og Undervisningskompetence (formelt kaldet faglig kompetence) i matematik i gymnasiet. Valg af studieretning og valgfri kurser Bacheloruddannelsen i matematik har to studieretninger inden for det matematiske program, studieretningen Matematik og studieretningen Matematisk modellering. Du kan vente med at vælge mellem studieretningerne Matematik og Matematisk modellering til efter 1. studieår. Det gælder dog ikke, hvis du har kombineret matematik med fysik eller datalogi allerede på 1. år; i disse tilfælde har du reelt valgt studieretningen Matematik. Endvidere er der mulighed for efter 2. studieår at skifte mellem de to studieretninger. Skift fra Matematisk modellering til Matematik kan foretages uden studieforlængelse, hvis du ikke ønsker sidefag i et andet fag end matematik. Skift den modsatte vej kan foretages uden forlængelse, hvis du vælger statistik som tilvalgsfag og følger kurset Videregående på studieretningen Matematik. Bachelorprojektet skal placeres på bacheloruddannelsens 3. studieår, men der står ingen steder hvornår. Hvis det passer bedst i dit studium, kan du derfor f.eks. starte på bachelorprojektet allerede i 1. eller 2. kvarter på 3. år. Tilvalg og valgfri kurser Vi minder om, at et årsværk har et omfang på 60 ECTS (ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System). Et kursus, der løber over 1 kvarter, er typisk på 5 ECTS. Et tilvalg består af en samling sammenhængende, profilerende elementer inden for et og samme fagområde på i alt 30 ECTS. Et tilvalg kan godt påbegyndes under bachelorstudiet og så først færdiggøres under kandidatstudiet. Ethvert fag (andet end matematik) fra det naturvidenskabelige fakultet kan blive dit tilvalgsfag. Andre muligheder kræver godkendelse af studienævnet. 1

2 Det kan i øvrigt anbefales, at du vælger studieretning, valgfrie kurser og tilvalg i samråd med en lærer. Du kan f.eks. spørge et medlem af instituttets uddannelsesudvalg, se Appendix C. Studieretningen Matematik Kassogrammet for studieretningen Matematik er som følger: III 4 III 3 III 2 III 1 Bachelorprojekt Bachelorprojekt Målteori II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori II 3 Geometri Differentialligninger II 2 Algebra Valgfri Matematik II 1 Algebra Videnskabsteori De blanke felter fyldes ud med valgfri kurser, tilvalg eller sidefagsstudier. I 2. kvarter på 2. år er der et valgfrit matematikkursus på 5 ECTS. Her kan du f.eks. vælge kurset Vektoranalyse, eller et kursus i matematikkens historie. (Sidstnævnte kursus indgår i kravene til faglig kompetence til undervisning i matematik i gymnasiet.) Hvis du følger studieretningen Matematik og indskriver dig til sidefag i et gymnasiefag, skal der ikke indgå tilvalg i din uddannelse, idet det andet fag tæller som tilvalg. Ellers skal du tage mindst ét tilvalg, og du må højst tage to på bacheloruddannelsen. Samlet skal din bachelor- og kandidatuddannelse indeholde mindst to og højst tre tilvalg. Tilvalgsfag må gerne være et fag som fysik, datalogi og statistik, der er beslægtet med matematik. Eksempler gennemgås nedenfor i Appendix A. Det er OK at starte på tilvalg nr. 2 under bacheloruddannelsen og vente med at færdiggøre det til på kandidatuddannelsen. Dine obligatoriske kurser og bachelorprojektet på bacheloruddannelsen fylder ca. 2 årsværk, dvs 120 ECTS. Tilbage er der 60 ECTS, som du kan fylde ud med en af følgende muligheder: (1) 2 tilvalg (2) 1 tilvalg og 30 ECTS kandidatkurser i matematik (f.eks. kurserne Videregående Algebra, Introduktion til Topologi og Videregående Analyse. Det er ikke tilfældigt, at netop disse tre kurser nævnes, for de er nemlig introduktioner til kandidatuddannelsen i tre af matematikkens store områder, henholdsvis Algebra, Geometri og Analyse.) (3) Du kombinerer de to første muligheder og tager 1 tilvalg plus en del af et andet tilvalg, som du derefter afslutter på kandidatuddannelsen. De resterende ECTS kan bruges til kandidatkurser i matematik. De kandidatkurser, som du vælger under punkt (2) eller (3) ovenfor, hører til under din bacheloruddannelse og ikke under kandidatuddannelsen. 2

3 Vælger du kun 1 tilvalg, får du selvfølgelig mere matematik under din bacheloruddannelse, end hvis du vælger 2 tilvalg. Men hvis du tager to tilvalg i et gymnasiefag, beholder du muligheden for at vælge dette fag som sidefag og dermed få undervisningskompetence i det. Hvis du ikke ønsker undervisningskompetence i et andet gymnasiefag, behøver dine to tilvalg ikke komme fra det samme fagområde. For eksempel har vi haft studerende, der har kombineret et tilvalg i datalogi med et tilvalg i fysik eller kemi. Hvis du læser i mindst et semester i udlandet, så bortfalder kravet på om et tilvalg på kandidatuddannelsen. I så fald er der altså kun krav om 1 tilvalg på din bachelor- og kandidatuddannelse. Studieretningen Matematisk modellering Kassogrammet for studieretningen Matematisk modellering er som følger: III 4 Bachelorprojekt Kompleks Funktionsteori Statistisk teori III 3 Bachelorprojekt Variansanalyse Statistisk teori III 2 valgfrit valgfrit Overlevelsesanalyse 1 III 1 valgfrit valgfrit Videnskabsteori II 4 II 3 II 2 Geometri Geometri Algebra Videregående Videregående Statistiske modeller 2 Statistiske modeller 2 Statistiske modeller 1 II 1 Algebra Målteori Statistiske modeller 1 På studieretningen Matematisk modellering tager man ikke tilvalg på bacheloruddannelsen, idet den regnes for en 2-fags-uddannelse. Dog er der på 3. studieår 20 ECTS valgfri kurser. Det er en god ide at vælge de valgfri kurser (samt emnet for bachelorprojektet) i samråd med en lærer. Eksempler på kurser, der kan placeres på de valgfri blokke, er Stokastiske processer (10 ECTS), et kursus i matematikkens historie (5 ECTS) eller et kandidatkursus i statistik (5 eller 10 ECTS). Adgang til kandidatuddannelserne Der er to kandidatstudier, som bygger oven på bacheloruddannelsen i matematik, nemlig kandidatstudiet i matematik og kandidatstudiet i statistik. En bachelorgrad i matematik (fra Aarhus Universitet) giver uanset studieretning uden videre adgang til kandidatstudiet i matematik. En bachelorgrad i matematik med studieretning Matematisk Modellering (fra Aarhus Universitet) giver adgang til kandidatstudiet i statistik. Mindre kan dog gøre det: To tilvalg i et givet fag (f.eks. fysik) kan give adgang til kandidatstudiet i det pågældende fag, hvis tilvalgene er rigtig valgt. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, så søg vejledning hos uddannelsesudvalget i det pågældende fag. 3

4 Undervisningskompetence Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har sammen med Undervisningsministeriet udarbejdet Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav) (Forskriften kan findes på netadressen GETDOCI /ACCN/C REGL.) Her står i brede vendinger for hvert enkelt gymnasiefag beskrevet de faglige mindstekrav, som en kandidat skal opfylde for at opnå faglig kompetence (tidligere kaldet undervisningskompetence) i det pågældende fag. Hvis du bliver bachelor i matematik, opfylder du automatisk de fleste af kravene for faglig kompetence i matematik. På studieretningen Matematik mangler du kun Matematikkens historie og Matematikkens didaktik. På studieretningen Matematisk modellering mangler du derudover Differentialligninger. Ønsker du desuden at opnå undervisningskompetence (= faglig kompetence) i et andet gymnasiefag, som f.eks. fysik, så er det nemmeste, at du indskriver dig til sidefag i dette gymnasiefag. For en uddannelse med sidefag gælder særlige regler; bl.a. bortfalder tilvalgskravet. Et sidefagsstudium har et omfang på 120 ECTS. For dig som matematiker reduceres omfanget dog til dog til ECTS, hvis sidefaget er et naturvidenskabeligt fag. Det skyldes, at der indgår matematiske støttefag i sidefagskravene. Du skal kun tage videnskabsteori og fagdidaktik én gang. Har du således videnskabsteori eller fagdidaktik i matematik, skal du ikke også tage de tilsvarende fag i fysik for at få undervisningskompetence i fysik. Vi beskriver i Appendix B, hvordan du kan opfylde sidefagskravene i fysik, datalogi, kemi og biologi. Vælger du ialt tre tilvalg inden for samme fagområde (fysik, kemi, datalogi eller lignende), kan disse ofte stykkes sammen til et sidefag. Kontakt evt. studievejlederen for det pågældende fagområde (se hjemmesiden: eller formanden for uddannelsesudvalget på det pågældende institut (se side 13). Du kan få mere information om, hvordan du efter endt studium får job som gymnasielærer på webadressen Hvis du, når du kommer til din kandidateksamen, har taget tilvalg, der dækker sidefagskravene, kan Studiekontoret udstede en erklaring om, at dine tilvalg opfylder sidefagskravene. 4

5 Appendix A: Tilvalg/Sidefag I det følgende beskriver vi flere eksempler for, hvordan tilvalg eller dele af et sidefagsstudium kan passes ind i bachelorstudiet for studieretningen Matematik. Tilvalg i statistik Her er et eksempel, hvor du tager et tilvalg i statistik under bacheloruddannelsen. III 4 Bachelorprojekt Kompleks Funktionsteori valgfrit III 3 Bachelorprojekt Differentialligninger Variansanalyse III 2 Valgfri matematik valgfrit Overlevelsesanalyse 1 III 1 valgfrit valgfrit Videnskabsteori II 4 II 3 II 2 Geometri Geometri Algebra Videregående Videregående Statistiske modeller 2 Statistiske modeller 2 Statistiske modeller 1 II 1 Algebra Målteori Statistiske modeller 1 Følger du denne model, må du flytte kurserne Differentialligninger, Kompleks Funktionsteori og Videnskabsteori fra 2. år til 3. år, mens kurserne Målteori og Reel Analyse og flyttes fra 3. år til 2. år. Mulige kurser for de valgfrie blokke på 3. år er Videregående Algebra eller Introduktion til Topologi i 1. og 2. kvarter. I 2. kvarter kan du også tage kurset Vektoranalyse eller et kursus i matematikkens historie. (Dette kursus indgår i kravene til faglig kompetence til undervisning i gymnasiet i matematik.) Men du kan også vælge at benytte de to valgfrie blokke på 3. år til at starte på et nyt tilvalg, som du så afslutter under kandidatuddannelsen. Tilvalg/sidefag i fysik Her er en model for, hvordan du kan placere fysik i et omfang af to tilvalg (60 ECTS) under bachelorstudierne, hvis du starter på fysikken i 1. kvarter på 2. år. Til sidefag i fysik mangler: Faststoffysik (5 ECTS), Statistisk fysik (5 ECTS), Kerneog partikelfysik (5 ECTS) og Eksperimentel Skolefysik (5 ECTS), i alt 20 ECTS. 5

6 III 4 Bachelorprojekt Elektrodynamik Atom/molekylfysik III 3 Bachelorprojekt Elektrodynamik Numerisk fysik III 2 Astrofysik Kvantemekanik III 1 Målteori Relativitetsteori Kvantemekanik II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori Bølger og optik II 3 Geometri Differentialligninger Elektromagnetisme II 2 Algebra Vektoranalyse Mekanik og Termodynamik II 1 Algebra Videnskabsteori Indledende Mekanik Bemærk, at kurset Elektrodynamik forudsætter, at man har fulgt kurset Vektoranalyse. Andet eksempel med fysik Her er en model for, hvordan du kan placere et tilvalg i fysik under bachelorstudierne, hvis du kun vil tage 1 eller 1 1 / 3 tilvalg under bachelorforløbet. III 4 Bachelorprojekt Videregående Analyse Valgfrit III 3 Bachelorprojekt Videregående Analyse Valgfrit III 2 Overbygningskursus i matematik Kvantemekanik III 1 Målteori Overbygningskursus i matematik Kvantemekanik II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori Bølger og optik II 3 Geometri Differentialligninger Elektromagnetisme II 2 Algebra Vektoranalyse Mekanik og Termodynamik II 1 Algebra Videnskabsteori Indledende Mekanik Overbygningskurset i matematik i 1. og 2. kvarter på 3. år kan være et af kurserne Videregående Algebra eller Introduktion til Topologi. De er begge på 10 ECTS. De valgfrie kurser i 3. og 4. kvarter på 3. år kan være et 10 ECTS kandidatkursus i matematik. Du kan også starte her et andet tilvalg i fysik ved at tage kurserne Numerisk fysik eller Videregående mekanik (Q3) og Atom/molekylfysik (Q4) eller kurset Elektrodynamik (Q3+4); dette tilvalg skal du derefter afslutte på kandidatstudiet. 6

7 Tilvalg/sidefag i datalogi Her er en model for, hvordan du kan placere datalogi i et omfang af to tilvalg (60 ECTS) under bachelorstudierne, hvis du starter på datalogien i 1. kvarter på 2. år. Til sidefag i datalogi mangler: Pervasive Computing (5 ECTS), Sikkerhed (5 ECTS) og 20 ECTS blandt: Concurrency (5 ECTS), Optimering (5 ECTS), Kombinatorisk søgning (5 ECTS), Distribuerede systemer (5 ECTS), Oversættelse (10 ECTS), Eksperimentel systemudvikling (10 ECTS). Et af kurserne Oversættelse og Eksperimentel systemudvikling skal indgå. III 4 Bachelorprojekt Kompleks Funktionsteori Programmeringssprog III 3 Bachelorprojekt Interaktionsdesign Webteknologi III 2 Valgfri matematik Computerarkitektur Softwarearkitektur III 1 Valgfri matematik Beregnelighed og Logik Databaser II 4 Geometri Regularitet og automater II 3 Geometri Differentialligninger II 2 Algebra Algoritmer og datastrukturer 2 Algoritmer og datastrukturer 1 Programmering 2 II 1 Algebra Målteori Videnskabsteori Følger du denne model, må du flytte kurserne Målteori og fra 3. år til 2. år og kurset Kompleks Funktionsteori fra 2. år til 3. år. De valgfrie kurser i 1. og 2. kvarter på 3. år kan være et kandidatkursus i matematik, for eksempel Videregående Algebra eller Introduktion til Topologi. Andet eksempel med datalogi Her er en model for, hvordan du kan placere nogle datalogikurser under bachelorstudierne, hvis du kun vil tage 1 eller 1 1 / 3 tilvalg under bachelorforløbet. III 4 Bachelorprojekt Videregående Analyse Valgfrit III 3 Bachelorprojekt Videregående Analyse Valgfrit III 2 III 1 Introduktion til Topologi Videregående Algebra Softwarearkitektur Introduktion til Topologi Videregående Algebra Databaser II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori II 3 Geometri Differentialligninger II 2 Algebra Algoritmer og datastrukturer 2 Algoritmer og datastrukturer 1 Programmering 2 II 1 Algebra Målteori Videnskabsteori 7

8 Følger du denne model, må du flytte kurserne Målteori og fra 3. år til 2. år. De valgfrie kurser i 3. og 4. kvarter på 3. år kan være et kandidatkursus i matematik. Du kan også starte her et andet tilvalg i datalogi ved at tage kurserne Programmeringssprog og Webteknologi; dette tilvalg skal du derefter afslutte på kandidatstudiet. Tilvalg/sidefag i kemi Her er en model for, hvordan du kan placere 50 ECTS kemi samt 10 ECTS støttefag til kemi under bachelorstudierne, hvis du starter på kemien i 1. kvarter på 2. år. Følger du denne plan, må du flytte kurserne Kompleks Funktionsteori, Differentialligninger og Videnskabsteori fra 2. til 3. år, mens Målteori og flyttes fra 3. til 2. år Til sidefag i kemi mangler i alt 30 ECTS: Kurserne Spektroskopi (5 ECTS), Almen biokemi (5 ECTS), Kemiske undervisningsforsøg (5 ECTS) et af kurserne Spektroskopi i organisk kemi (5 ECTS), Biofysisk kemi (5 ECTS), Krystalstrukturbestemmelse med røntgendiffraktion (5 ECTS) samt 10 ECTS dybdestof. III 4 Bachelorprojekt Kompleks Funktionsteori Spektroskopi og struktur III 3 Bachelorprojekt Differentialligninger Kemisk binding III 2 III 1 Valgfri Matematik Videnskabsteori Mikroskopisk fysisk kemi Makroskopisk fysisk kemi Uorganisk analytisk kemi Organisk analytisk kemi II 4 Geometri Moderne fysik K Organisk kemi II 3 Geometri Indledende mekanik Organisk kemi II 2 Algebra Uorganisk kemi II 1 Algebra Målteori Almen kemi Kurserne Uorganisk analytisk kemi og Organisk analytisk kemi kan erstattes med andet dybdestof. Du kan også flytte disse kurser (eller deres erstatning) til kandidatstudiet og i stedet for dem følge Almen biokemi (Q1) og Kemiske undervisningsforsøg på 3. år. Kurset Kemiske undervisningsforsøg ligger i både Q1 og Q2, men er på kun 5 ECTS; kurset udbydes i efteråret 2013, derefter sandsynligvis først i foråret Det valgfri kursus i 2. kvarter på 3. år kan være kurset Vektoranalyse eller et kursus i matematikkens historie. (Sidstnævnte kursus indgår i kravene til faglig kompetence til undervisning i gymnasiet i matematik.) Tilvalg i matematik-økonomi Her er en model for, hvordan du kan placere to tilvalg i matematik-økonomi under bachelorstudierne. 8

9 Hvis du følger modellen, har du forudsætningerne for at kunne blive optaget på kandidatstudiet i matematik-økonomi. III 4 Bachelorprojekt Investering og finansiering Makroøkonomi III 3 Bachelorprojekt Investering og finansiering Makroøkonomi III 2 Valgfri Matematik Matematisk programmering Mikroøkonomi 2 III 1 Videnskabsteori Matematisk programmering Mikroøkonomi 2 II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori Mikroøkonomi 1 II 3 Geometri Differentialligninger Mikroøkonomi 1 II 2 Algebra II 1 Algebra Målteori Omkostninger og regnskab 2 Omkostninger og regnskab 1 Følger du denne model, må du flytte kurserne Målteori og fra 3. år til 2. år. Det valgfri kursus i 2. kvarter på 3. år kan være kurset Vektoranalyse eller et kursus i matematikkens historie. (Sidstnævnte kursus indgår i kravene til faglig kompetence til undervisning i gymnasiet i matematik.) Tilvalg i biologi Her er en model for, hvordan du kan placere biologi i et omfang på næsten 2 tilvalg samt støttefagene i kemi, hvis du starter på biologien i 1.kvarter på 2.år. Følger du denne plan, må du flytte kurset Matematikkens videnskabsteori fra 2.år til 3.år. Til sidefag i biologi mangler i alt 30 ECTS: Plantefysiologi(5 ECTS), Populationsøkologi (5 ECTS), Genetik (5 ECTS), Evolution og diversitet (5 ECTS), Systemøkologi (5 ECTS) og Biologieksperimenter biologiundervisning (5 ECTS). III 4 Bachelorprojekt Zoologi: Invertebrater Mikrobiologi III 3 Bachelorprojekt Zoologi: Vertebrater Almen kemi III 2 Generel fysiologi Almen molekylærbiologi III 1 Målteori Generel fysiologi Almen biokemi II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori II 3 Geometri Differentialligninger II 2 Algebra Valgfri Matematik II 1 Algebra Videnskabsteori Organisk kemi for biologer Organisk kemi for biologer Alger, planter og svampe Alger, planter og svampe 9

10 Det valgfri kursus i 2. kvarter på 2. år kan være kurset Vektoranalyse eller et kursus i matematikkens historie. (Sidstnævnte kursus indgår i kravene til faglig kompetence til undervisning i gymnasiet i matematik.) Matematik kombineret med et andet gymnasiefag Hvis du ønsker sidefag i et andet fag, kan det skemamæssigt være vanskeligt at følge kurser både i matematik og i det andet fag. Derfor kan det være nødvendigt at tage matematikkurser på bacheloruddannelsen som i den følgende model, selvom det ville være bedre, hvis studiet kunne tilrettelægges anderledes. III 4 III 3 III 2 Matematiske modeller Bachelorprojekt III 1 Matematiske modeller Bachelorprojekt II 4 Geometri Kompleks Funktionsteori II 3 Geometri Differentialligninger II 2 Algebra Matematikkens didaktik Matematikkens historie Vektoranalyse II 1 Algebra Målteori Videnskabsteori Bemærk, at kurset Matematiske modeller kun er på 5 ECTS, selvom det strækker sig over et helt semester. Der findes to kurser i Matematikkens historie. Hvis du tager kurset i 3. kvarter (som i kassogrammet), får du kurset Matematikken i antikken. Det andet kursus er Aspekte af matematikkens historie i 2. kvarter. Bemærk, at kurset Vektoranalyse ikke er obligatorisk på bacheloruddannelsen i matematik. Appendix B: Krav til sidefag Sidefag i matematik Sidefaget i matematik ved ST, Aarhus Universitet, kan bestå af nedenstående kurser: Calculus 1 (5 ECTS) Calculus 2 (5 ECTS) Perspektiver i Matematikken (5 ECTS) Lineær Algebra (10 ECTS) Introduktion til Matematisk Analyse (5 ECTS) Matematisk Analyse 1 (5 ECTS) Matematisk Analyse 2 (5 ECTS) Introduktion til Matematisk Modellering (5 ECTS) Matematisk Modellering 1 (5 ECTS) 10

11 Matematisk Modellering 2 (5 ECTS) Introduktion til Programmering (5 ECTS). Algebra (10 ECTS) Geometri (10 ECTS) Differentialligninger (5 ECTS) Kompleks Funktionsteori (5 ECTS) Målteori (5 ECTS) (5 ECTS) Matematikkens videnskabsteori (5 ECTS) Et kursus i matematikkens historie (5 ECTS) Matematikkens og datalogiens didaktik (5 ECTS) Matematiske Modeller (5 ECTS) er ikke relevant for studerende på matematikindgangen, idet kurset kun er obligatorisk for studerende med et ikke-naturvidenskabeligt hovedfag. Sidefag i fysik Sidefaget i fysik ved ST, Aarhus Universitet, kan bestå af nedenstående kurser: Relativitetsteori (5 ECTS) Indledende mekanik (5 ECTS) Mekanik og termodynamik (5 ECTS) Elektromagnetisme (5 ECTS) Bølger og optik (5 ECTS) Kvantemekanik (10 ECTS) Atom- og molekylfysik (5 ECTS) Statistisk fysik (5 ECTS) Faststoffysik (5 ECTS) Elektrodynamik (10 ECTS) Kerne- og partikelfysik (5 ECTS) Astrofysik (5 ECTS) Skolefysik (5 ECTS) Numerisk Fysik (5 ECTS) Her forudsættes, at du opfylder kravene til bachelorgraden i matematik, og at du tager kurset Matematikkens og datalogiens didaktik. Du kan også erstatte kurset Elektrodynamik (10 ECTS) med kurserne Videregående mekanik (5 ECTS) og Øvelser i eksperimentel fysik (5 ECTS). Sidefag i datalogi Sidefaget i datalogi ved ST, Aarhus Universitet, kan bestå af nedenstående kurser: Introduktion til programmering (5 ECTS) Programmering 2 (5 ECTS) Interaktionsdesign (Brugbarhed) (5 ECTS) Webteknologi (5 ECTS) Algoritmer og datastrukturer 1 (5 ECTS) Algoritmer og datastrukturer 2 (5 ECTS) Computerarkitektur (5 ECTS) 11

12 Pervasive Computing (5 ECTS) Regularitet og automater (5 ECTS) Beregnelighed og logik (5 ECTS) Databaser (5 ECTS) Softwarearkitektur (5 ECTS) Programmeringssprog (5 ECTS) Sikkerhed (5 ECTS) samt 20 ECTS valgt blandt Oversættelse (10 ECTS) Eksperimentel systemudvikling (10 ECTS) Concurrency (5 ECTS) Optimering (5 ECTS) Kombinatorisk søgning (5 ECTS) Distribuerede systemer (5 ECTS) Dog skal mindst et af kurserne Oversættelse eller Eksperimentel systemudvikling indgå. Her forudsættes, at du opfylder kravene til bachelorgraden i matematik, og at du tager kurset Matematikkens og datalogiens didaktik. Sidefag i kemi Sidefaget i kemi ved ST, Aarhus Universitet, kan bestå af nedenstående kurser: Almen kemi (5 ECTS) Uorganisk kemi (5 ECTS) Organisk kemi (10 ECTS) Makroskopisk fysisk kemi (5 ECTS) Mikroskopisk fysisk kemi (5 ECTS) Spektroskopi og struktur (Molekylær struktur) (5 ECTS) Kemisk binding (Molekylær dynamik) (5 ECTS) Spektroskopi (5 ECTS) Kemiske undervisningsforsøg (5 ECTS) Almen biokemi (5 ECTS) Indledende Mekanik (5 ECTS) Moderne fysik (5 ECTS) et af kurserne Spektroskopi i organisk kemi (5 ECTS) Biofysisk kemi (5 ECTS) Krystalstrukturbestemmelse med røntgendiffraktion (5 ECTS) samt 20 ECTS dybdestof. (Dybdestoffet vælges under vejledning indenfor de valgfrie studieelementer, der udbydes indenfor det kemiske fagområde.) Her forudsættes, at du opfylder kravene til bachelorgraden i matematik, og at du tager kurset Matematikkens og datalogiens didaktik. Sidefag i biologi Sidefaget i biologi ved ST, Aarhus Universitet, kan bestå af nedenstående kurser: Alger, planter og svampe (10 ECTS) 12

13 Almen biokemi (5 ECTS) Almen molekylærbiologi (5 ECTS) Evolution og diversitet (5 ECTS) Generel fysiologi (10 ECTS) Genetik (5 ECTS) Mikrobiologi (5 ECTS) Plante fysiologi (5 ECTS) Populationsøkologi (5 ECTS) Systemøkologi (5 ECTS) Zoologi: Invertebrater (5 ECTS) Zoologi: Vertebrater (5 ECTS) Biologieksperimenter Biologiundervisning (5 ECTS) Almen kemi (5 ECTS) Organisk kemi for biologer (10 ECTS) Her forudsættes, at du opfylder kravene til bachelorgraden i matematik, og at du tager kurset Matematikkens og datalogiens didaktik. Appendix C: Vejledning Fakultetets studievejledning, der dækker alle fag, har hjemmeside på webadressen Her kan du bl.a. se, hvordan du kan kontakte din studievejleder. Studievejledningen udgiver også et hæfte om alle bacheloruddannelser ved Science and Technology. Studienævnet for Aarhus School of Science dækker alle naturvidenskabelige uddannelserner ved Aarhus Universitet. Det er studienævnet, som giver dispensationer som f.eks. tilla-delse til at udskifte et kursus med et andet. Du er velkommen til at kontakte et medlem af Uddannelsesudvalget på Institut for Matematik; udvalgets sammensætning findes på webadressen Både studerende og lærere er med i udvalget. Dets formand er Jens Carsten Jantzen (kontor , tlf , Spørgsmål om studieretningen Matematik kan f.eks. rettes til Jens Carsten Jantzen (kontor , tlf , Spørgsmål om studieretningen Matematisk modellering kan f.eks. rettes til Jørgen Granfeldt (kontor , tlf , Spørgsmål om indgangen Matematik-økonomi kan f.eks. rettes til Andreas Klose (kontor , tlf , Andre spørgsmål om studier ved Institut for Matematik kan f.eks. rettes til Jens Carsten Jantzen (kontor , tlf , Formand for uddannelsesudvalget på Institut for Fysik og Astronomi er Allan Hvidkjær Sørensen (kontor , tlf , Formand for uddannelsesudvalget på Kemisk Institut er Niels Pind (kontor , tlf , Formand for uddannelsesudvalget på Datalogisk Institut er Gudmund S. Frandsen (kontor Nygaard.275, tlf , 13

14 Formand for uddannelsesudvalget på Institut for Bioscience er Birgit Olesen (kontor , tlf , 14

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2015 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Datamatiker Datalog. For studerende startet 2015

Datamatiker Datalog. For studerende startet 2015 Datamatiker Datalog For studerende startet 2015 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/studiemiljoe/inf ormationsmoeder/studieorientering-f2015/ 14-08-2015 Datamatiker 2015 1 Datamatiker

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Udlandsophold 2 UDDANNELSESANSVARLIGE

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

INFOMØDE NY SEMESTERORDNING AARHUS UNIVERSITET

INFOMØDE NY SEMESTERORDNING AARHUS UNIVERSITET INFOMØDE 23.02.17 NY SEMESTERORDNING 1 KVARTER SEMESTER - E2017 1 Års studier = 60 ECTS Undervisning har siden 2004 været opdelt i 4 kvarter på hver 7 uger De fleste kurser har været 5 ECTS, nogle få har

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Bilag 08B.17. Kassogrammer version 2008

Bilag 08B.17. Kassogrammer version 2008 Bilag 08B.17 Kassogrammer version Bacheloruddannelsen i Biologi Kommetarer fra faget: Kurset Natur og teori er ændret til Biologiens diversitet. Anvendt statistik Evolution og diversitet Systemøkologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Kvarter -> Semester -E2017

Kvarter -> Semester -E2017 Kvarter -> Semester -E2017 Undervisning har siden 2004 været opdelt i 4 kvarter på hver 7 uger De fleste kurser har været 5 ECTS, nogle få har været 10 ECTS og kørt over 2 kvarter Fra E2017 omlægges undervisning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 23. SEPTEMBER 2013 STUDIEVEJLEDNING JAKOB RØRSTED MOSUMGAARD STUDIEVEJLEDER FOR FYSIK & ASTRONOMI FYSIK ASTRONOMI

AARHUS UNIVERSITET 23. SEPTEMBER 2013 STUDIEVEJLEDNING JAKOB RØRSTED MOSUMGAARD STUDIEVEJLEDER FOR FYSIK & ASTRONOMI FYSIK ASTRONOMI STUDIEVEJLEDER FOR FYSIK & ASTRONOMI FYSIK & ASTRONOMI OVERSIGT Introduktion til Studievejledningen ST Uddannelsens opbygning og struktur Førsteårsprøven Hvad du skal huske at gøre Undervisnings-/eksamenstilmelding

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Godkendt af dekanen for den 29. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1 1

Læs mere

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 11. September 2015 Bachelor-Orientering for dataloger Revideret 11. September 2015 Bachelor-orientering Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger Slides: www.cs.au.dk/studieorientering Bachelor-orientering

Læs mere

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Fysikstudiet ved Aarhus Universitet Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Uddannelser på 3 niveauer overordnet struktur Bachelorstudiet ét-fagsindgange, ét-fagsstudier Fysik: 3. år 2. år 1. år

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Godkendt af dekanen for den 28. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1

Læs mere

Bachelor-Orientering for IT-bachelorer. Revideret 10. oktober 2016

Bachelor-Orientering for IT-bachelorer. Revideret 10. oktober 2016 Bachelor-Orientering for IT-bachelorer Revideret 10. oktober 2016 Bachelor-Orientering Slides: www.cs.au.dk/studieorientering NB: ny studieordning fra efteråret 2017 Disse slides beskriver reglerne der

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1. september

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

bacheloruddannelsen I FYSIK Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk

bacheloruddannelsen I FYSIK Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk stu die bacheloruddannelsen I FYSIK Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK Kolofon STUDIEHÅNDBOG FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012/13 Udgiver: Science and Technology Aarhus

Læs mere

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 29. september 2017

Bachelor-Orientering for dataloger. Revideret 29. september 2017 Bachelor-Orientering for dataloger Revideret 29. september 2017 Vigtige valg (efterår 2017) Studiestart i 2017 (side 3) Studiestart i 2016 (side 4) Studiestart i 2015 (side 5-15) Nu: Vælg kurser for foråret

Læs mere

Biologistudiet ved Aarhus Universitet

Biologistudiet ved Aarhus Universitet Biologistudiet ved Aarhus Universitet Biologi er videnskaben om det levende. Om alle de levende organismer og deres indre og ydre funktioner. Med emner fra DNA til biosfære og med tætte bånd til andre

Læs mere

Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2014/F2015

Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2014/F2015 Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2014/F2015 Nedenstående liste er lavet ud fra AU s kursuskatalog som kan findes på http://kursuskatalog.au.dk.

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Kandidatuddannelse den generelle opbygning. Eksperimentelt Speciale 60 ECTS. Tilvalg 30 ECTS

Kandidatuddannelse den generelle opbygning. Eksperimentelt Speciale 60 ECTS. Tilvalg 30 ECTS Kandidatuddannelse den generelle opbygning Tilvalg Kandidatuddannelse med teoretisk speciale Teoretisk Speciale Tilvalg Som hovedregel er specialet i Molekylærbiologi eksperimentelt og svarer til. Man

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Fysik Godkendt af dekanen for den 9. februar 2009 Ændring af 7 stk. 3 og stk. 4 er godkendt af Dekanen for den 25. november 2009.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

bacheloruddannelsen I matematik Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk

bacheloruddannelsen I matematik Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk stu die bacheloruddannelsen I matematik Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATematik Kolofon STUDIEHÅNDBOG FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012/13 Udgiver: Science and Technology

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2016/F2017

Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2016/F2017 Forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen i nanoscience E2016/F2017 Nedenstående lister giver forslag til valgfrie og specialiseringskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen

Læs mere

bachelor BACHELOR ORIENTERING 2012

bachelor BACHELOR ORIENTERING 2012 BACHELOR ORIENTERING 2012 UNDERVISNINGSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR KEMI JACOB SØNDERGAARD RAMSAY STUDIEVEJLEDER I KEMI, KEMI & TEKNOLOGI OG MEDICINALKEMI bachelor UNDERVISNINGSUDVALGET Birgit Schiøtt Medicinalkemi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg

Fysikstudiet. ved Aarhus Universitet. Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Fysikstudiet ved Aarhus Universitet Allan H. Sørensen fmd. IFAs undervisningsudvalg Uddannelser på 3 niveauer overordnet struktur Bachelorstudiet ét-fagsindgange, ét-fagsstudier Fysik: 3. år 2. år Vektoranalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

BACHELORORIENTERING FOR 3. ÅRGANG

BACHELORORIENTERING FOR 3. ÅRGANG BACHELORORIENTERING FOR 3. ÅRGANG Kemi og Medicinalkemi Mette W. Frederiksen 1 AGENDA Præsentation af uddannelsesudvalget (UU) Valg af bachelorprojekt Barchelorprojektet Bachelorkontrakt Udlandsophold

Læs mere

Introduktion til Astronomi

Introduktion til Astronomi Introduktion til Astronomi Hans Kjeldsen Kontor: 1520-230 Email: hans@phys.au.dk Tlf.: 8942 3779 Introduktion til Astronomi 1 Introduktion til Astronomi Studieretning Astronomi 3. år Valgfag Relativistisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

bacheloruddannelsen I medicinalkemi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk

bacheloruddannelsen I medicinalkemi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk stu die bacheloruddannelsen I medicinalkemi Studiehåndbog 2012/2013 Studerende.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I medicinalkemi Kolofon STUDIEHÅNDBOG FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012/13 Udgiver: Science and

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag.

25/ Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelserne i de fysiske fag. 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE YSISKE AG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer Uddannelsernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience

Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience KØBENHAVNS UNIVERSITET Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i escience Hidtil er videnskabelig indsigt fortrinsvis opnået enten gennem opstilling af teorier eller gennem observationer i naturen

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder

Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder Den Naturvidenskabelige bacheloruddannelse The International Bachelor Study Program in Natural Science Strukturen Projektarbejdet Studiemiljøet Karrieremuligheder RUC s uddannelsesstruktur Optagelse Hum-Bas

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Bachelororientering Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It Csaudk Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger valgfrie kurser? kandidat eller ej? slides

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I medicinalkemi medicinalkemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i medicinalkemi.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet DFS debatmøde Niels Bohr Institutet den 21. april 2006 Henrik Bruus på vegne af COM Institut for Kommunikation, Optik og Materialer FYS Institut for

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

STUDIER I MATEMATIK ANNO 2005

STUDIER I MATEMATIK ANNO 2005 STUDIER I MATEMATIK ANNO 2005 Henrik Stetkær 11. marts 2005 1 Indledning Jeg hedder Henrik Stetkær og er lektor her ved Institut for Matematiske Fag. Mange af jer kender mig i forvejen fra jeres studier

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag.

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag. 26/4 2011 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE MATEMATISKE FAG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne Ny fra september 2015 udfasning af 2010/2014 erne I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige er: Studieår 1. år på farmaci 2. år på farmaci 3. år på farmaci Studieår 2015/2016 Studieår

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 20 APRIL, Bachelororientering IT Valgfrihed + info om kandidat.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 20 APRIL, Bachelororientering IT Valgfrihed + info om kandidat. DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET 20 APRIL, 2012 Bachelororientering IT Valgfrihed + info om kandidat csaudk VALGFRIE KURSER Kurser fra andre specialiseringer (alle) Kurser fra Søjlerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Breddeopgaver til Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II nr

Breddeopgaver til Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II nr - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Breddeopgaver til Fysisk problemløsning I og Fysisk problemløsning II Jens Højgaard Jensen august 2013 (2. udgave) nr. 492-2013 Roskilde Universitet, Institut for Natur,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylærbiologi molekylærbiologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylærbiologi.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere