CCS Tilbudsliste og Måleregler. Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCS Tilbudsliste og Måleregler. Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev"

Transkript

1 CCS Tilbudsliste og Måleregler Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev 1

2 Løbende bidrag,l en samlet løsning Rum Bygværker Dagens høring InformaHonsstruktur 4/ Bygningsdele Ressourcer InformaHonsniveauer Opmåling 30/ Egenskaber Kodestruktur 2

3 Poten,alet ved udbud med mængder... vil udbudsmængder alene medføre en produk5vitetsgevinst hos de udførende virksomheder på næsten 2,5 mia. kr. årligt. De udførende virksomheders poten5ale, udfordringer og krav 5l digitalt udbud, juni

4 Agenda 1. Velkomst v/torben Klitgaard, cuneco 2. CCS Tilbudsliste og Måleregler v/michael Blom Søefeldt, ALECTIA 3. Implementering af Hlbudsliste i IT- systemer v/ Magnus Therkildsen, CodeGroup 4. Spørgsmål og åben diskussion 5. Afslutning v/torben Klitgaard, cuneco 4

5 CCS Tilbudsliste og Måleregler 5

6 Branchens behov Der er behov for en standard for indhold og opbygning af Hlbudslister Der er behov for en standard for digital format af Hlbudslister Der er behov for fagspecifikke måleregler for bygningsdele Der er behov for regler for omfang og detaljering af mængder i forbindelse med prisfastsæyelse 6

7 cuneco opmålingsprojekter Standardiserede og digitale Hlbudslister SpecifikaHon af data Hl Hlbudsgivning Måleregler for bygningsdele 7

8 Standardiserede og digitale,lbudslister Formål: At leye Hlbudsprocessen ved at skabe en standard for, hvordan en Hlbudsliste er opbygget samt grundlag for udveksling mellem it- systemer Resultat: En fælles struktur for opbygningen af en Hlbudsliste samt et standardiseret format for digital udveksling Projektleder: Flemming Vind (F.V. Bygherrerådgivning) Projektgruppe: Kim ChrisHansen (Arkitek_irmaet Kim ChrisHansen), Flemming Grangaard (Dansk Byggeri), Advokat Erik Hørlyck (MAQS Law Firm), Ejgil Lynge Madsen (Ejgil Lynge Madsen) Slide 8

9 Specifika,on af data,l,lbudsgivning Formål: At definere relevante prisbærende poster på Hlbudslisten Resultat: Anvisning for opdeling af bygningsdele i forhold Hl typer med hensyntagen Hl hvad der er afgørende for prissætning Projektleder: Morten Alsdorf (Rambøll) Projektgruppe: Thomas Hejnfelt (Grontmij), Casper Illum (Niras), Kåre Meyer Nilsson (COWI), Flemming Vind (F.V. Bygherrerådgivning), Mogens Rasmussen (MT Højgaard), Carsten Cramer (Henriksen & Jørgensen), Anders Kaas (Pihl), Kenneth Zollfrank Gustavsen (Pihl), Per Clausen (NCC), Gert Reimer Hansen (Bravida) Slide 9

10 Måleregler for bygningsdele Formål: At etablere en fælles standard, der specificerer regler for, hvorledes geometri for bygningsdele måles Resultat: En publikahon med CCS Måleregler for de mest anvendte bygningsdele i byggeriet Projektleder: Michael Blom Søefeldt (ALECTIA) Projektgruppe: Tore Hvidegaard (3dbyggeri), Lars Kjems (GoYlieb- Paludan), Claus Erik Nielsen (NCC), Margit Christensen (ALECTIA) Slide 10

11 Udbuds- og,lbudsmodel Bygningsdelsbeskrivelse Tilbudsliste CCS Måleregler Bygningsmodel 11

12 Projekt Udbyder Byder Poster Slide 12

13 13

14 14

15 15

16 Poster Slide 16

17 Udbud- og,lbudsproces Bydende 1 Bydende/udbyder Bydende 2 Bydende 3 Udbyder Tilbudsliste med mængder 17

18 Udbud- og,lbudsproces Tilbudslisten kan udveksles med CCS standard XML format kr Bydende 1 Bydende/udbyder Bydende 2 Samlet pris Bydende 3 Udbyder Udfyldt Hlbudsliste 18

19 Opsamling Tilbudslisten kan anvendes Hl alle typer af arbejder indenfor byggeri og anlæg Tilbudslisten er defineret i et fast layout og opbygning, og er derved genkendelig fra projekt Hl projekt Tilbudslisten kan indeholde mængder for at skabe et ensartet konkurrencegrundlag Tilbudslisten er defineret i et XML- format Hl digital informahonsudveksling og overholder derved IKT- bekendtgørelsens krav Hl digitalt udbud 19

20 Udbuds- og,lbudsmodel Bygningsdelsbeskrivelse Tilbudsliste CCS Måleregler Bygningsmodel 20

21 CCS,lbudsliste med mængder Slide 21

22 bips bygningsdelsbeskrivelse Slide 22

23 Bygningsdelsspecifika,on baseret på egenskaber Slide 23

24 Bygningsdelsspecifika,on baseret på egenskaber Slide 24

25 Udbuds- og,lbudsmodel Bygningsdelsbeskrivelse Tilbudsliste CCS Måleregler Bygningsmodel 25

26 CCS Måleregler Måleregler der specificerer geometri for en bygningsdel Målemetoder Hl opmåling af længde, areal, volumen mv. Figurer der præciserer hvor der måles fra og Hl på en bygningsdel 26

27 CCS Måleregler Fagspecifikke Enkle Entydige Anvendelige => Der er truffet nogle valg 27

28 Hvad er en længde? Indbygningslængde Elementlængde 28

29 Målemetode for længde (L) Længde måles som afstanden mellem to punkter af bygningsdelen i en given måleretning og i et givent plan Andre udtryk for længde er bredde, højde, dybde, tykkelse, diameter etc. Af den fagspecifikke målereglen fremgår hvor på bygningsdelen længden opmåles 29

30 Målemetode for areal (A) Arealet måles ud fra den afgrænsende kontur af bygningsdelen Uden fradrag for arealet af huller, der er indeholdt i bygningsdelen Uden fradrag for arealet af udsparinger, der er indeholdt i bygningsdelen Uden fradrag for arealet (fodalrykket) af bygningsdele, der er placeret indenfor det opmålte areal 30

31 Målemetode for areal (A- h) Arealet måles ud fra den afgrænsende kontur af bygningsdelen Med fradrag for arealet af huller, der er indeholdt i bygningsdelen Uden fradrag for arealet af udsparinger, der er indeholdt i bygningsdelen Uden fradrag for arealet (fodalrykket) af bygningsdele, der er placeret indenfor det opmålte areal 31

32 Målemetode for areal (A- r) Arealet måles ud fra den afgrænsende kontur af bygningsdelen Uden fradrag for arealet af huller, der er indeholdt i bygningsdelen Med fradrag for arealet af udsparinger, der er indeholdt i bygningsdelen Uden fradrag for arealet (fodalrykket) af bygningsdele, der er placeret indenfor det opmålte areal 32

33 Målemetode for areal (A- f) Arealet måles ud fra den afgrænsende kontur af bygningsdelen Uden fradrag for arealet af huller, der er indeholdt i bygningsdelen Uden fradrag for arealet af udsparinger, der er indeholdt i bygningsdelen Med fradrag for arealet (fodalrykket) af bygningsdele, der er placeret indenfor det opmålte areal 33

34 Kombina,on af målemetoder for areal (A- h,- r,- f) Med fradrag for arealet af huller, der er indeholdt i bygningsdelen Med fradrag for arealet af udsparinger, der er indeholdt i bygningsdelen Med fradrag for arealet (fodalrykket) af bygningsdele, der er placeret indenfor det opmålte areal Det er muligt at definere at det fx kun er huller over en vis størrelse som fratrækkes arealet (A- hx), hvor X er defineret 34

35 Præciserende målepunkter Målepunkterne angiver grænsepunktet, grænselinjen eller grænsefladen: Mellem to sammenbyggede bygningsdele Mellem to Hlstødende bygningsdele I geometriafgrænsningen af bygningsdelen 35

36 Eksempler på CCS måleregler 36

37 Måleregel [QTG] Gulve 37

38 Måleregel [QTG] Gulve Slide 38

39 Måleregel [ULE] søjle 39

40 Måleregel [ULE] søjle 40

41 Måleregel [HF] Ven,la,onsanlæg, kanalsystem 41

42 Måleregel [HF] Ven,la,onsanlæg, kanalsystem 42

43 Projektspecifikke måleregler cuneco en del af bips Slide 43

44 Kommende CCS Måleregler K01 Arkitektur [AB] Lece vægge [AC] Dæk, skeletkonstrukhon [BA] Vinduespar, [BB] Dørpar, [QTG] Gulvkonstruk,on [BD] Vægbeklædning [BF] Lol [BH] Trapper [BJ] Ramper [NCE] Tagdækning [QQE] Porte [RB] Fast inventar [RQA] Isolering [???] Overflader cuneco en del af bips K07 Elektronik og IT [UBA] Kabelføringsveje [XMC] Føringsvejefisngs [???] El- komponenter generelt K08 Mekaniske installa,oner [H?] Rørsystemer [WPA] Rør [XMC] Fisngs, rør [???] VVS- komponenter [HF] Ven,la,onsanlæg, kanalsystemer [WBP] Luhkanaler [XMC] Fiings, luhkanal [???] Ven,la,onskomponenter [RUA] Teknisk isolering K09 Konstruk,on og materialer K09.1 Beton [ULC] Fundamenter [ULK] Terrændæk [ULE] [ULF] Bjælke [ULL] Undergulv (overbeton) [ULK] Dækplade [ULM] Vægplade K09.2 Stål [ULE] [ULF] Bjælke K09.3 Træværk [ULE] [ULF] Bjælke K09.4 Murværk [BF] Bærende vægge 44

45 Udbuds- og,lbudsmodel Bygningsdelsbeskrivelse CCS Prissætningsregler Tilbudsliste CCS Måleregler Bygningsmodel 45

46 CCS Prissætningsregler Projektet har påvist et behov for udarbejdelse af prissætningsregler Der er lavet et eksempel for struktur og indhold for prissætningsregler gældende for betonkonstrukhoner Prissætningsregler udvikles i et senere projekt eler cuneco cuneco en del af bips 46

47 CCS Prissætningsregler Definerer regler for beregning af mængder for bygningsdele og de HlknyYede arbejder og ydelser Definerer hvordan bygningsdele som minimum opdeles i typer Definerer hvordan mængder opgøres i forhold Hl informahonsniveauerne cuneco en del af bips 47

48 CCS Prissætningsregel [ULE] Betonsøjle cuneco en del af bips 48

49 CCS Prissætningsregel [ULE] Betonsøjle 49

50 CCS Prissætningsregel [ULE] Betonsøjle 50

51 CCS Prissætningsregel [ULE] Betonsøjle 51

52 Udbuds- og,lbudsmodel Bygningsdelsbeskrivelse CCS Prissætningsregler Tilbudsliste CCS Måleregler Bygningsmodel 52

53 Eksempel for typer af søjler nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 type 1 type 2 type 3 %ULE1 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 600 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 %ULE2 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 400 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 %ULE3 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 400 Miljøklasse P Betontrykstyrke 40 53

54 Opdeling i typer nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 Typer udvælges fra egenskabsværdier, idet typer udgøres af bygningsdele der har en række (ikke alle) egenskabsværdier Hl fælles. cuneco en del af bips 54

55 Opdeling i typer nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 Eksempel: Typer udvælges ud fra tværsnit og betontrykstyrke Tværsnit: D=400 mm, D=600 mm, 480x480 mm Betontrykstyrke: 30 MPa, 40 MPa Mulighed for 6 typer cuneco en del af bips 55

56 Eksempel for typer af søjler nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr

57 Eksempel for typer af søjler nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 type 1 %ULE1 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 600 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 57

58 Eksempel for typer af søjler nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 type 1 type 2 %ULE1 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 600 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 %ULE2 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 400 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 58

59 Eksempel for typer af søjler nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9 nr. 10 nr. 11 nr. 12 nr. 13 nr. 14 type 1 type 2 type 3 %ULE1 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 600 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 %ULE2 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 400 Miljøklasse P Betontrykstyrke 30 %ULE3 Egenskabsdatasæt Egenskabsnavn Egenskabsværdi Diameter 400 Miljøklasse P Betontrykstyrke 40 59

60 Prisbærende poster 60

61 Prisbærende poster for ven,la,on Bygningsdele under emnet Aggregater, kanalsystem, lulindtag og avast, venhlahonsarmaturer, rumstyring, brand og røgspjæld (inkl. automahk) Tilbudsliste Mængdeliste Bygningsdelsbeskrivelse Tegning Detailed design Conceptual design Pr. system med Informa,onsniveau hovedføringer 3 Lulmængde Pr. system Lulmængde Hulboringer som oplysning Informa,onsniveau 4 Lukninger bygningsdel brand/lyd AutomaHk inkl. Teknisk elarbejder Brand og røg isolering spjæld (inkl. automahk) Informa,onsniveau 3 Indblæsningsa Dimension rmaturer kanaler/rør Informa,onsniveau Udsugningsar maturer 4 Bøjninger/rør selvstændig post Målere Rumbeskrivels Informa,onsniveau er Normkrav 3 Gennemføring Bæringer Normkrav er Informa,onsniveau Materialer Krav Hl lukninger 4 Kvalitet Lyddæmpning ArkitekYegnin Informa,onsniveau ger 3 61 Ophængsover Spjæld flader Informa,onsniveau Lyddæmpning Placering 4 Montage- højde

62 Prisbærende poster for pladsstøbt beton Bygningsdele under emnet Fundament, bjælke, søjle, væg, dæk Tilbudsliste Bygningsdelsbeskrivelse Tegning Detailed design Conceptual design Mængde iht. - Dimension Informa,onsniveau Forskalling 3 Mængde Konsol- Armering - % selvstændig post Dimension Mængde iht. Informa,onsniveau Forskalling Betonkvalitet Konsol- 4 selvstændig post Armering Forspænding Hulboring/ selvstændig skæring stk post selvstændig post Informa,onsniveau Overflade Forspænding 3 Betonkvalitet Indstøbnings- dele Informa,onsniveau Overflade 4 Indstøbnings- Dæklag dele Informa,onsniveau Hul 3 Placering Informa,onsniveau Hul 4 Placering

63 Udbuds- og,lbudsmodel Bygningsdelsbeskrivelse CCS Prissætningsregler Tilbudsliste CCS Måleregler Bygningsmodel 63

64 Pause 15 minuyer 64

65 Agenda 1. Velkomst v/torben Klitgaard, cuneco 2. CCS Tilbudsliste og Måleregler v/michael Blom Søefeldt, ALECTIA 3. Implementering af Hlbudsliste i IT- systemer v/ Magnus Therkildsen, CodeGroup 4. Spørgsmål og åben diskussion 5. Afslutning v/torben Klitgaard, cuneco 65

66 Alle kommentarer er velkomne! Høringsfrist fredag den 14. februar 2014 Brug høringsskabelonen (find den på cuneco.dk) Alle kommentarer offentliggøres på cuneco.dk cuneco bearbejder og besvarer alle kommentarer 66

67 cunecos,dsplan 2014 Udvikling Gældende tabeller Gældende regelsæt og eksempler CCS- services (cunecoclassificahon.dk) CCS- services (CCS- serveren) STARTakHviteter Support, vedligehold og videreudvikling 1/1 1/2 1/4 1/6 1/9 31/12 67

68 Tak for i dag 68

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014 Forord Dette er version 1.2 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv respons

Læs mere

Metode og struktur for informationsniveauer

Metode og struktur for informationsniveauer November 2012 Metode og struktur for informationsniveauer Foreløbig udgave til offentlig høring cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapport Metode og struktur for informationsniveauer Redaktion

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

September 2015. 14. september på Nyborg Strand

September 2015. 14. september på Nyborg Strand September 2015 14. september på Nyborg Strand Program for bips konferencen 2015: BIM baglæns Programmet er med forbehold for ændringer. Tid Plenum (Sal A+B) Spor 1: Bygningsdrift (Auditorium) Spor 2: Udbud/tilbud

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering what s in it for me? indhold leder bips nyt 3 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt Kolofon 20121219 Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT

RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT cuneco har behandlet høringskommentarerne til cunecos oplæg til en CCS-kodestruktur for bygningsdele og rum, der blev fremlagt på en høringsworkshop

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Resultater fra en rundspørge

Resultater fra en rundspørge En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Egenskabsdata i byggeriet Kasper Bernt Hansen Specialerapport

Egenskabsdata i byggeriet Kasper Bernt Hansen Specialerapport Egenskabsdata i byggeriet Kasper Bernt Hansen Specialerapport Københavns Erhvervsakademi TITELBLAD Navn - Kasper Bernt Hansen Datering - September 2012 Institution - Københavns Erhvervsakademi KEA Linje

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere