UL Demko tænker grønt >> side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UL Demko tænker grønt >> side 2"

Transkript

1 Regnvand til toiletskyl? >> side 4 Autohuset Glostrup har fanget en strømtyv >> side 12 NR. 3 - SEPT. 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE UL Demko tænker grønt >> side 2 Grønne tage holder på regnvandet >> side 9

2 2 3 UL Demko tænker grønt og flytter til nyt og bæredygtigt domicil UL International Demko A/S er netop flyttet ind i et nyt domicil i Ballerup, som de har fået bygget efter de nyeste principper inden for bæredygtighed. Herudover har de lavet flere grønne tiltag. Domicilet er det første LEED certificerede domicil og laboratoriebyggeri i Danmark. Af Christine Thorsen, Kommunikation UL International Demko A/S er en del af den store internationale virksomhed Underwriters Laboratories med 7000 ansatte verden over. Hos UL Demko foretages test og certificering af elektriske produkter. De ansatte tester bl.a. elektriske komponenter, informationsteknologi udstyr, medicinsk udstyr, elektrisk udstyr der anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser m.m. UL Demko tester i konkurrence med andre internationale testvirksomheder. Det stiller høje krav til konkurrenceevnen. Derfor arbejder de bl.a. med energieffektivisering og på at opnå status som bæredygtig og ansvarlig virksomhed. De tænker bæredygtighed ind på mange niveauer. Vi har talt med Lazar Szaff, som er Facilities Operations Manager og Environmental Health og Safety Manager. Han har været med til at sætte mange grønne projekter i gang hos UL Demko og har fulgt byggeriet af det nye domicil tæt. Forankring af den bæredygtige tankegang hos medarbejderne Lazar ser det som vigtigt at inddrage medarbejderne, når en virksomhed skal være bæredygtig. Derfor har han været med til at udarbejde flere medarbejderkampagner. - Vi har bl.a. lavet kampagner om at cykle på arbejde, at køre sammen på arbejde, at indsamle og spare på papir, genanvende metaller, plast og lignende, og vi har deltaget i Earth Day Kampagnen.

3 Herudover kørte vi også en sluk lyset kampagne i vores gamle domicil. For der var rigtig meget lys som skulle slukkes på de store arealer af en vægter, der gik rundt sent om aftenen hver dag. Og med sluk lyset kampagnen gik vægteren fra gennemsnitligt 25 slukninger til 7 slukninger pr. dag, fortæller Lazar Szaff. I den nye bygning er der installeret bevægelsescensorer, og derfor slukker lyset nu automatisk, når der ikke er medarbejdere i et givet rum. Herudover har bygningen også et stort atrium i midten, hvilket giver meget naturligt lys og mindsker behovet for kunstigt lys. Genbrug af vand til tests Et af de mere nytænkende initiativer, der er taget hos UL Demko, er, at de nu er begyndt at genbruge vand til tests. - Vandet bruges i test af produkter, der skal være 100 % vandtætte eller skal kunne klare en tur i regnvejr. Vi recirkulerer vandet til tests og bruger det flere gange. Derved sparer vi alt det vand, som tidligere kom fra vandhanen og løb direkte i afløbet efter en test. Og det var rigtig meget. På nogle test brugte vi op til 260 liter vand i minuttet, fortæller Lazar Szaff. Solceller og grøn strøm fra vindmøller Taget på den nye bygning skal også forsynes med 140 m 2 solceller og den strøm, der herudover bruges kommer udelukkende fra vindmøller. Ventilation og varmegenvinding I UL Demkos nye domicil er der installeret ventilationssystemer, som er baseret på varmegenvinding og varmeveksling. Her bruges de mest effektive ventilationssystemer i forhold til de rum, de skal fungere i. Der anvendes eksempelvis to forskellige systemer i kontorområder og i testområder, fordi luftkvaliteten i de respektive områder kan være forskellig. - Der skal mere til for at genbruge luften fra testområderne end fra kontorområderne. Derfor har vi brug for forskellige systemer alt efter, hvor de skal fungere, pointerer Lazar Szaff. Ambitioner om LEED Gold status Hos UL Demko har de endnu ikke beregninger på, hvor store besparelser de rent faktisk vil opnå, da de først kun lige er flyttet ind i de nye bygninger. Men efter et år kan de regne ud hvor meget energi, der rent faktisk er sparet. - Det er dog et svært regnestykke at gøre op, da antallet af testopgaver påvirker energiforbruget rigtig meget, pointerer Szaff. - Det er jo elektriske produkter, vi tester hos UL Demko, og de bruger strøm. Så jo flere tests vi laver, jo mere strøm bruger vi også. Men vores kunder kan glæde sig over, at det nu er grøn strøm og dermed CO 2 neutral strøm, vi anvender. - Og på baggrund af de mange forbedringer, som følger af flytningen har vi søgt om at få det internationale LEED certifikat for bæredygtige bygninger. Vi vil gerne have et LEED Guld certifikat, som er det næstbedste certifikat ud af fire, nemlig bronze, sølv, guld og platin, slutter Lazar Szaff.

4 4 5 Ny autoværkstedsbekendtgørelse gammel bil på nye plader Den 1. juli 2011 kom der et revideret regelsæt med miljøkrav for etablering og drift af autoværksteder mv. Formålet med den nye bekendtgørelse er at gøre regler og miljøkrav mere klare og forståelige og derved spare landets autoværksteder for besvær og unødigt tidsforbrug. De fleste vil dog kunne genkende mange af reglerne, da ændringerne i reglerne er til at overse. Af Lill Dueholm Størstedelen af de omfattede virksomheder i Ballerup er autoværksteder med mekanisk reparation og service, pladeværksteder, autolakerere og vaskehaller. indendørs lokaliteter er uændret, men nu skal afkastet herfra kun føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Tidligere skulle afkastet være mindst 2 meter over tagryg. Autoværkstedsbekendtgørelsen er gældende for i alt ca. 80 virksomheder i kommunen. Driftsjournal Tidligere var der et krav om, at autoværkstederne skulle udarbejde en omfattende driftsjournal, som på forlangende skulle forevises ved miljøtilsyn. Det er forenklet til, at virksomheden ikke længere skal udarbejde en driftsjournal, men på forlangende skal kunne fremvise dokumentation for følgende: - Indkøb af farve og lak, opløsningsmidler, fortyndingsmidler - Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret - Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. Luftafkast Kravet om, at der skal etableres udsugning af udstødningsgasser, rensemiddeldampe og svejserøg fra Opbevaring af olier og kemikalier Reglerne for opbevaring af olieprodukter, miljøfremmede stoffer og farligt affald er mere enkelt beskrevet i den nye bekendtgørelse. Således hedder det nu, at disse stoffer og blandinger både råvarer og affald - skal opbevares i egnede beholdere beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være med tæt belægning uden afløb og indrettet, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfaldevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Oliefyr og olietanke Der ikke længere krav til fyringsanlæg i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Disse regler findes nu udelukkende i Olietankbekendtgørelsen, som også gælder for alle autoværksteder. For autoværksteder med olietanke er det dog en rigtig god idé at holde øje med tankens alder. Fx må overjordiske olietanke af stål fra før år 2000 maksimalt benyttes i 30 år. Anmeldelse af nyt værksted eller udvidelse Både den nye og den gamle Autoværkstedsbekendtgørelse indeholder krav om, at nye autoværksteder forinden etablering skal give anmeldelse herom til kommunens Plan- og Miljøafdeling. Det samme gælder for eksisterende værksteder, der udvides, så det medfører forøget forurening. Hvis du tænker på at starte et nyt autoværksted, vil udvide dit eksisterende værksted eller i øvrigt har spørgsmål til Autoværkstedsbekendtgørelsen, skal du kontakte Center for Miljø & Teknik på eller

5 PCB i bygninger PCB eller polyklorerede bifenyler er et udbredt forureningsproblem i mange danske bygninger. De centrale myndigheder har på gentagne opfodringer fra blandt andre byggebranchen udarbejdet en handlingsplan for håndteringen af PCB i bygninger. Af Ole Lützen Formålet med planen er, at PCB i bygninger ved renoveringer og nedrivning skal håndteres korrekt, så PCB en ikke giver sundhedsskader eller belaster miljøet. Planen skal også medvirke til at belyse farligheden af at bebo eller arbejde i bygninger med PCB, og pege på mulige løsninger til at afhjælpe eventuelle risici. Problemer med PCB i bygninger og bygningsaffald har været kendt længe, men myndighederne har i Danmark været meget tilbageholdende med at udarbejde specifikke regler og vejledninger for, hvordan PCB en skal håndteres korrekt. Det har blandt andet betydet, at byggebranchen ikke har haft klare regler og vejledninger ved renoveringer og nedrivninger. Manglende regler og klarhed i Danmark har gennem mange år medført, at store mængder PCB-holdigt byggeaffald er blevet bortskaffet ukorrekt eller endog genanvendt med risiko for at PCB en giver skader på personer og på miljøet. Reglerne foreligger i det væsentligste i Danmark, men vejledning og håndhævelse har ikke fulgt med, og også i dag foregår bortskaffelsen af PCB holdigt affald i stor stil i strid med reglerne. Handlingsplanen udkom i slutningen af maj 2011 efter nogle års forsinkende diskussioner om blandt andet, hvem, der skulle finansiere planen og de tiltag, der skulle komme i planens kølvand. Det er de fem ministerier, Økonomi- og erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministereriet, der har været hovedkræfterne bag handlingsplanen. Fremskaffe øget viden om PCB Et gennemgående træk ved handlingsplanen er, at den i vid udstrækning lægger op til indsamling af viden og erfaring. Den viden og de erfaringer, der således opnås i forlængelse af handlingsplanen, skal efterfølgende anvendes til at håndtere de problemer, som PCB i bygninger frembyder. Der ligger dog et meget stort erfaringsmateriale fra andre lande, der umiddelbart kunne være anvendt på de fleste af PCB-problemerne. En mere håndfast handlingsplan baseret på den viden, der allerede findes, kunne sætte hurtig gang i arbejdet, frem for at flere tiltag nu skal afvente videnindsamling og forsøg m.m. Dette skal ses i lyset af, at Danmark allerede er flere år bagefter sine nærmeste nabolande. Fortsættes side 6

6 6 7 PCB i bygninger Fortsat fra side 5 Handlingsplanen med titlen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger og undertitlen Indeklima, arbejdsmiljø og affald er på ca. 20 sider. Planen indeholder i alt 19 initiativer fordelt på områderne PCB og sundhed, Identifikation af PCB i bygninger, Håndtering af PCB, Bortskaffelse af PCB og Vejledning og information om PCB. I det følgende er initiativerne kort gennemgået. PCB og sundhed På sundhedsområdet er der i handlingsplanen initiativer til undersøgelse af sammenhængen mellem boliger med PCB i byggematerialerne og PCB i indeluften. Samtidig er det hensigten, at PCB-indholdet i blodet hos beboere i PCB-holdige huse skal samenlignes med PCB-indholdet i personer, der ikke opholder sig i huse med PCB-holdige byggematerialer. Herved forventes det, at det kan kortlægges, hvilke PCB-niveauer der kan tilskrives indeluften, og hvilke der kan tilskrives kosten. Der er også på dette område et initiativ, der skal vurdere aktionsværdierne for PCB i indeluften. Identifikation af PCB i bygninger Denne del indeholder initiativer til undersøgelse af udbredelsen af PCB i forskellige bygningstyper i landet. Også målinger af indholdet af PCB i indeluften skal indgå. Det forventes ifølge handlingsplanen, at resultaterne vil foreligge i Samtidig skal der udvikles et værktøj til at vurdere risikoen for, at der findes PCB i en given bygning samt til at vurdere, om dette i givet fald udgør et indeklimaproblem. Denne del forventes også at foreligge i Håndtering af PCB Under dette område er der et initiativ til at udarbejde anbefalinger om afhjælpning af PCB i indeluften. Tidsrammen er medio Ligeledes er der initiativer til at gennemmføre forsøg med forskellige PCB-afhjælpningstiltag. Forsøgene skal munde ud i en række vejledninger (tidsramme: medio ). Endelig er der et initiativ under dette område, der vedrører udarbejdelse af en SBI anvisning om PCB renovering. Afsluttes Der er under dette område tillige initiativer på arbejdsmiljøområdet. Bortskaffelse af PCB-holdigt affald Under dette område er der et initiativ, der skal fastlægge, hvilke grænseværdier, der skal gælde for indholdet af PCB i bygningsmaterialer, for at de kan genanvendes Afsluttes Desuden er der initiativer for opdatering af vejledning om frasortering af PCB-holdigt affald. Afsluttes Et særligt initiativ går ud på, at der skal foretages en miljøkortlægning og anmeldelse ved renovering og nedrivning af visse bygninger. Et system for kortlægning og anmeldelse forventes etableret i Formålet med et anmeldesystem er, at bygherrer og entreprenører tvinges til at identificere forekomsten af PCB i bygninger, og samtidig lettes myndighedstilsynet både med hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Der er også et initiativ vedrørende selektiv nedrivning ved større bygninger.

7 Initiativet er ikke præciseret, men foreslår uddannelse og certificering for at sikre kvaliteten ved nedrivningsarbejde. Afsluttes i Der er endelig under dette område også et initiativ om en faglig udredning af farlige stoffer i byggeaffald ud over PCB. Initiativet, skal på samme måde, som det er hensigten med hensyn til udredningen af PCB i bygninger, kunne danne grundlaget for fastlæggelse af krav til håndteringen af sådant affald. Vejledning og information om PCB i bygninger Det er en intention i handlingsplanen at gøre information om PCB i bygninger let tilgængelig og til stadighed opdateret. Til det formål er der etableret en hjemmeside hvor bl.a. virksomheder kan indhente information om PCB og bygninger. Der er desuden udarbejdet en trin for trin vejledning om håndtering af PCB i bygninger. Oprettelse af tværministeriel PCB helpdesk På hjemmesiden, kan der stilles enkle spørgsmål angående PCB. Spørgsmålene kan enten stilles pr. eller pr. telefon. Følgegruppe En følgegruppe skal ledsage indsatsen. Den vil bestå af repræsentanter fra de større bygningsejere, byggeriets parter, videninstitutioner og myndigheder. Formålet er løbende at sørge for koordination og videndeling, og at initiativerne i handlingsplanen gennemføres, så der opnås størst effekt. Der vil i foråret 2012 blive gjort status over initiativerne i handlingsplanen. Ansvar og pligter ved håndtering m.m. af PCB i bygninger Bygningsejeren er ansvarlig for, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger og til at reagere, hvis der er begrundet mistanke om sundhedsfare, fx på grund af PCB. Bygherren har ansvar for, at PCB-holdigt affald frasorteres på nedrivningsstedet, og at affaldet efterfølgende håndteres korrekt. Det er kommunens ansvar at føre tilsyn med, at affaldet håndteres korrekt samt at rådgive borgere og virksomheder om korrekt affaldshåndtering. Ved renovering eller nedrivning af bygninger skal bygherren og rådgiveren allerede i planlægningsfasen tage stilling til eventuelle problemer med PCB. Arbejdsgiveren i det byggefirma, hvor håndværkerne er ansat, har ligeledes en pligt til at sørge for, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er også arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dette indebærer blandt andet, at fx PCB-holdige fuger i bygningen ikke må afgive dampe eller støv til arbejdsrummet i sundhedsskadelige mængder. Blandt de statslige myndigheder er: - Arbejdstilsynet er ansvarlig for at føre kontrol med, om reglerne for PCB i arbejdsmiljø overholdes. - Erhvervs- og Byggestyrelsen er ansvarlig for at vejlede om PCB i byggematerialer og indeluft. - Miljøstyrelsen er ansvarlig for vejledning om håndtering af byggeaffald med PCB. - Socialministeriet har ansvar for regler om kommunernes tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum. - Sundhedsstyrelsen vejleder om PCB og sundhed. Kilde: Økonomi- og erhvervsministeriet, Faktaark, fakta-pcb.ashx

8 8 9 Regnvand en værdifuld ressource Der er penge at spare ved at anvende regnvand til toiletskyl fremfor drikkevand. Dette er med til at sikre rent drikkevand af god kvalitet, aflastning af kloakkerne og samtidig mindske risikoen for oversvømmelse. Af Anja Theilgaard, forhenværende medarbejder Glostrup Kommune Der er i Danmark en voksende interesser for at spare på drikkevandet. Dette kan gøres på mange måder: Ved hjælp af tekniske installationer, som eksempelvis vandperlatorer og to-skyl toiletter samt ændret forbruger adfærd. 20 % af det samlede drikkevandsforbrug i dag bruges til toiletskyl. Dertil kommer at der bruges mange penge på at lede regnvand væk som spildevand. Men regnvand er en ressource, der ved lokal opsamling kan anvendes til både toiletskyl, tøjvask eller som spædevand til svømmehaller. Det er også derfor, at kommunerne i øget grad inddrager LAR, lokal afledning af regnvand, og fastlægger bæredygtigheds principper for regnvandshåndtering fx i nye lokalplaner. For at kunne anvende regnvandet, kræver det for det første et velegnet tag. Altså et tag med den rette hældning og materiale, som tegl, skifer eller beton og en bygningshøjde, så katte ikke kan gå på taget. For det andet bør der vælges en bygning med et passende stort tagareal. For det tredje bør der vælges en bygning, hvor der er en fast brugerkreds, det kunne fx være en virksomheds personaletoiletter. Du må ikke anvende regnvand til toiletskyl i bygninger, hvor der er adgang for offentligheden. Ved at opsamle og genbruge regnvand kan din virksomhed være med til at: - Bidrage til at vi i fremtiden også har drikkevand af god kvalitet - Aflaste kloakkerne og nedsætte risikoen for oversvømmelse - Spare på udgifterne til vand & el. Vigtige grundbetingelser inden du går i gang Ønsker din virksomhed at etablere et anlæg, skal du ifølge byggeloven sende en ansøgning til kommunen og få en byggetilladelse. Det er kun autoriserede VVS-firmaer, som må udføre arbejdet med vandinstallationer i jorden, bygninger samt afløbsinstallationer i bygninger. Vand- og afløbsinstallation skal anmeldes til kommunen og regnvandsanlæg skal være VA- godkendt. Hvis du er blevet mere nysgerrig omkring brug af regnvand til toiletskyl, kan du se det i praksis hos IDA kontorhus og i Mercedes- Benz Danmark hovedkvarter i København. Eller du kan finde inspiration på samt i Rørcenter Anvisningen 009 af juni 2005.

9 Grønne tage holder på regnvandet Er det muligt på en gang at aflaste kloakkerne, så store regnskyl ikke oversvømmer veje og kældre, spare energi i bygninger sommer og vinter, og skabe et mere grønt bymiljø? Ja, svaret er et grønt tag. Af Jesper Toft, Herlev Kommune Erhvervskvarterets udvikling har medført, at grønne arealer er blevet erstattet med overflader af sten- og asfalt såsom hustage, veje og parkeringspladser. Sammen med stadigt hyppigere tilfælde af intensiv regn har det betydet en stadigt større regnvandsafstrømning til regnvandskloakken. Derfor er det en oplagt idé at genskabe den grønne overflade ved at løfte det bevoksede areal op på taget og etablere et grønt tag. Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter, men især stenurter er med sine tykke blade rigtig gode til at holde på vandet. Et grønt tag optager mere end halvdelen af den regn, der falder enten fordi vandet bliver optaget af planterne eller fordamper, inden det når til nedløbsrøret. Det betyder, at et grønt tag mindsker og forsinker regnvandet og dermed afstrømningen til regnvandskloakken. Det aflaster regnvandskloakken, som undgår store mængder vand på kort tid ved voldsomme regnskyl og dermed risikoen for at den løber over og afstedkommer oversvømmelse af huse og kældre. Et grønt tag kan faktisk tilbageholde op til 85 % af den maksimale regnvandsafstrømning i de første par timer med intensiv regn, og kan reducere den samlede afstrømning med ca. 60 %. Alle nye flade tage med op til en 30 graders hældning kan blive til grønne tage. Et grønt tag består af først et lag filt og en gummimembran, der skal holde taget tæt. Ovenpå lægges et drænlag af tagjord, som stenurterne kan vokse i. Et grønt tag med stenurter kan laves i flere forskellige farver og kan den måde omdanne en kedelig grå og øde tagflade til en grøn flade, som giver liv og er smuk at se på. God totaløkonomi Et grønt tag koster noget mere at etablere, men på den anden side fordobler et grønt tag tagets levetid, da tagmembranen er beskyttet mod UV-strålernes nedbrydende effekt. Set over et grønt tags levetid vil det grønne tag være en billigere løsning, idet de almindelige tage inden for denne periode vil have gennemgået en større renovering eller udskiftning. Et grønt tag isolerer, idet det sikrer mod overophedning om sommeren og afkøling om vinteren og mindsker dermed CO 2 -udslippet. Et grønt tag giver et behageligt og stabilt indeklima. Et grønt tag er i dag en helt gennemtestet teknik, der bruges en del i udlandet. Københavns Kommune har lige vedtaget, at flade tage med en hældning på 0-30 grader så vidt muligt skal være grønne tage. Læs mere om grønne tage her: og

10 10 11 Leo Pharma har sparet energi svarende til 240 enfamiliehuse i 2010 Hos medicinalvirksomheden Leo Pharma i Ballerup tager man klimaforandringerne alvorligt og er i gang med en større energioptimering sammen med en fornyelse af hele virksomhedens kultur og brand inden for bl.a. miljø og klima. Af Christine Thorsen, Kommunikation Svend Thygesen, som er energiingeniør og ansat som energikonsulent hos Leo Pharma, fortæller, at han har været med til at udføre flere energioptimeringsprojekter med store energibesparelser til følge. - I 2010 har vi gennemført besparelser på MWh svarende til energiforbruget i ca. 240 enfamiliehuse. Besparelserne er bl.a. opnået på ventilation, luftskifte og opvarmning i kontorer, laboratorier og pakkeri, fastslår Svend Thygesen og har flere konkrete eksempler på, hvordan de har gjort det. Stinkskabe - Vi har bl.a. reduceret luftskiftet på mange af vores stinkskabe. Et stinkskab bruges til opbevaring af kemikalier, som anvendes i medicinalproduktionen. Disse skabe skal være afdækket med en glasrude, når de ikke bruges, og luften foran skal udskiftes, så kemikalierne hverken er til gene eller sundhedsfare for medarbejderne. Vi har nu opsat bevægelsescensorer foran skabene, så der starter en alarm, hvis personalet glemmer at trække glaslågen ned foran skabene. Herudover bliver lufthastigheden reduceret, når glaslågerne er trukket ned, og der ikke er personer i nærheden af skabene. Vi har flere hundrede stinkskabe, og derfor er disse tiltag med til at skabe væsentlige besparelser i energiforbruget, fortæller Thygesen. Ventilation Herudover fortæller energiingeniøren om reduktionen af ventilation i pakkeri, kontorer og møderum sådan, at den er tilpasset arbejdstiden og dermed medarbejdernes behov for frisk luft. De står altså ikke og kører, når folk er gået hjem. Dampcentral - I dampcentralen har vi energioptimeret en ud af to store dampkedler via varmegenvinding på røggassen fra den naturgas, som bruges til opvarmning af vandet til damp. Det fungerer sådan, at varmen fra røgen bruges til at opvarme det kolde vand inden, det bliver sendt ind i kedlen og lavet til damp. På den måde er den ene kedel faktisk blevet så effektiv, at vi kan nøjes med kun at bruge den til at lave damp til alle processerne i vores produktion og forskning, fortæller Thygesen. Mål for fremtiden skal hænge sammen med vækst og økonomi Hos Leo Pharma har ledelsen sat sig et mål om at reducere energiforbruget fra 2007 med 10 % inden udgangen af Men da virksomheden er i vækst og bl.a. har en stigende produktion, som gør, at man eksempelvis nu bruger pakkeriet døgnet rundt i stedet for kun i dagog aftentimerne vil energiforbruget også stige. Derfor har man i stedet sat mål om Svend Thygesen, Energikonsulent hos Leo Pharma står ved virksomhedens ene kedel at reducere energiforbruget på givne projekter. Arbejdet med energioptimering kommer til at løbe over en årrække med løbende forbedringer.

11 De bedste ben sidder stadig på LEO Endnu en gang viste medarbejderne hos LEO Pharma topform, da de kørte flere kilometer i årets VCTA-kampagne end nogen andre i Ballerup. ryttere og P-dal Yderne. På de næste pladser kom Siemens Power med Gas inden holdet Tabletter på hjul, som også var et LEO-hold. fra Baisikeli. Det andet vinderhold var Leo s Landvejsryttere fra LEO Pharma, der vandt en Firmacykel også fra Baisikeli. Af Rasmus Lindharth, Kommunikation Nogle deltagere får cyklet et par ture og samler nogle få kilometer i løbet af maj. Andre tager Vi Cykler Til Arbejde-kampagnen meget seriøst og cykler tusindvis af kilometer. Det viser tallene fra årets cykelkampagne, hvor vinderne nu er trukket, og tallene gjort op. I Ballerup slog de 3600 deltagere igen i år flere rekorder. Der var flere med end nogen sinde før, og de trampede sig frem til en ny rekord på km. Dermed indtager Ballerup igen en 4. plads på landsplan lige efter Århus, Odense og København. Kilometer per deltager Nogle af de mest inkarnerede cyklister arbejder på LEO Pharma - det viste flere af virksomhedens hold igen i 2011, hvor top 3 med flest kilometer per deltager i Ballerup Kommune alle kom fra LEO, nemlig holdene API sprinters, Leos landevejs- Flest kilometer Når det gælder flest kørte kilometer, er det også P-dal Yderne fra LEO, der fører feltet an med ikke mindre end km tilbagelagt af de 15 deltagere. På andenpladsen kommer holdet The death lords fra NeuroSearch A/S med km efterfulgt af A+ fra KMD med LEO-ryttere får bæredygtig firmacykel To hold fra Ballerup var i år så heldige at vinde en af præmierne. Det ene var Team Gentofte 3 cykelklemmerne fra Psykiatrisk Center Ballerup, der vandt T-shirts Danmarks største motionskampagne Formålet med Vi Cykler Til Arbejde-kampagnen er helt enkelt at få flere til at cykle. Bag kampagnen står Dansk Cyklist Forbund og Dansk Firmaidrætsforbund. Dansk Cyklist Forbund hentede idéen i Norge, og kampagnen kørte første gang i Danmark i 1997 som et pilotprojekt i København og Holstebro. Året efter blev Vi cykler til arbejde-kampagnen landsdækkende, og den er i dag Danmarks største motionskampagne.

12 B Autohuset Glostrup har fanget en strømtyv Opsætning af tænd-sluk-ur på kaffe- og sodavandsautomaten har sparet Autohuset Glostrup for kr. på den årlige elregning. Af Michael Seifert, Glostrup Kommune Mange virksomheder har opstillet sodavands- og kaffeautomater til glæde for kunder og de ansatte. Men disse automater er store energisyndere, som tegner sig for en større del af energiforbruget, end man umiddelbart skulle tro. Automaternes konstante køling eller opvarmning sluger sammen med lys og lamper en masse strøm. Kaffeautomaten behøver ikke at stå bryggeklar hele natten eller i weekenden, og sodavandsautomaten behøver heller ikke, at holde sodavand kolde om natten og i weekenden. Med et helt almindeligt tænd-sluk-ur kan halvdelen af elforbruget spares. Direktør Christian Nielsen fra Autohuset Glostrup fortæller, at et sådant simpelt tiltag har givet virksomheden en årlig el-besparelse på kr. Vi monterede bare tænd-sluk-ure på to kaffeog to sodavandsautomater og slukkede lyset i automaterne. Det er altid en god ide at holde øje med sit forbrug. Elforbruget kan findes ved hjælp af en måler eksempelvis et sparometer, som kan anskaffes for under 400 kr. Der vil stort set altid være mange penge at spare ved et systematisk energitjek, som evt. kan udføres af en ildsjæl i virksomheden eller ved ekstern hjælp fra eksempelvis dit energiselskab. Ballerup Kommunes Miljøavis Miljøavisen udgives 4 gange årligt - Redaktion: Ballerup Kommune, Miljø og Teknik, - Ansvarshavende redaktør: Lill Dueholm - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Tryk: Kailow Graphic, miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Opsætning: Mette Holm. Oplag: 500 stk.

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

Boom af grønne butikker >> side 2

Boom af grønne butikker >> side 2 Brøndby Genbrugsstation center for genanvendelse >> side 10 Har din virksomhed grønt diplom? >> side 4 NR. 3 I SEPTEMBER 2011 TIL VIRKSOMHEDER I brøndby KOMMUNE Boom af grønne butikker >> side 2 Regn,

Læs mere

Er din virksomhed klimabevidst? >> side 2 Ny køreplan for letbane >> side 4 Plads til regnvandet >> side 10

Er din virksomhed klimabevidst? >> side 2 Ny køreplan for letbane >> side 4 Plads til regnvandet >> side 10 Oliefyr skal energimåles efter nye regler >> side 12 Jordhåndtering ved anlægsog byggearbejder >> side 9 NR. 3 I årgang 13 I SEPTEMBER 2011 TIL VIRKSOMHEDER I HERLEV KOMMUNE Er din virksomhed klimabevidst?

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger. Lars Gunnarsen, SBi

Introduktion til PCB i bygninger. Lars Gunnarsen, SBi Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling

Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling Inge Faldager,, 1 BEK nr. 1449 af 11/12/2007 Gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere