1 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation"

Transkript

1 1 Fagklasse Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Arbejdsmiljø Projekt : Malerfirma Timetal 0,5 uge 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Arbejdsmiljø er et gennemgående grundfag til og med 2. fagklasse og med følgende lektionsfordeling: Grundforløb 1,1 uge 1. fagklasse 0,5 uge 1

2 2. fagklasse 0,4 uge I alt 2,0 uge Undervisningsmål Bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader. Anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. Identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljøaktørerne, herunder branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.. Arbejde med sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø, kan arbejde med disses betydning for sundhed og livskvalitet og kan forholde sig til den aktuelle debat herom. Anvende viden om produktionsformernes og de teknologiske ændringers betydning for miljøet relateret til branchen. Identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, det ydre miljø og virkninger heraf samt kan forholde sig til, hvordan miljøproblemer kan løses eller forebygges. Arbejde med ansattes opgaver i arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer. 2

3 Kompetencevurdering og merit Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i Arbejdsmiljø i 1. fagklasse indeholder følgende emner: - Etik og moral. Ud fra hvilke etiske og moralske bevæggrunde skabes det optimale arbejdsmiljø? - Arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Samspillet mellem det interne og det eksterne miljø. - Love og regler. Gældende love og regler indenfor arbejdsmiljø. - Betydningen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. - Ergonomi. Vigtigheden af ergonomi i forbindelse med tilpasning af maskiner, værktøjer og arbejdsstillinger. Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. 3

4 - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: For at sikre en høj grad af differentiering, og for samtidigt at skabe helhed i undervisningen, ide- og målformulerer eleven, ud fra et af lærerne opsat koncept til projektbearbejdelse, selv sine opgaver. Konceptet skal sikre, at eleven opnår undervisningsmålene i faget. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid 37 arbejdstimer Lokaler og Der kræves praktiklokale med optimalt lys samt Udstyrsbehov adgang til værkstedslokale, tørrekabine samt Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Undervisningsmaterialer adgang til PC. Diverse bøger og publikationer. Evt. link 4

5 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Grundfag Arbejdsmiljø. Der gives en standpunktskarakter ved afslutningen af de enkelte skoleforløb. Grundforløb - 1. fagklasse 2. fagklasse Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst karakteren 2,0 ved uddannelsens afslutning, for at skolebevis kan udstedes. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. Summativ evaluering (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slutopgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en 5

6 standpunktskarakter efter 7 - skalaen. Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 6

7 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Projekt : Malerfirma Timetal 0,8 uge 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Stil, form og farve er et gennemgående grundfag til og med 2. fagklasse og med følgende lektionsfordeling: Grundforløb 1,4 uge 1. fagklasse 0,8 uge 2. fagklasse 0,8 uge 7

8 I alt 3,0 uge Undervisningsmål Beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningsprocesser inden for håndværk og industri. Identificere basale faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design. redegøre for forholdet mellem form og funktion med udgangspunkt i konkrete designeksempler. Anvende basale redskaber og metoder til beskrivelse, analyse og vurdering af håndværk, arkitektur og design. Redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangspunkt i brancherelevante eksempler. Identificere og beskrive karakteristiske træk i stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og industriel design. Sætte ændringer i stil, materialer og teknik i relation til den teknologiske udvikling og kultur- og samfundsforhold. Udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans. Foretage en kritisk og begrundet vurdering af visuelle udtryk med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession. Forholde sig til begreber for kvalitet med forståelse og sans for æstetiske udtryk og problemstillinger. Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i Stil, form og farve i 1. fagklasse indeholder følgende emner: 8 - Stillære og stilhistorie. En bred kulturel introduktion til de forhold, der kendetegner og danner

9 baggrund for de enkelte stilarter f.eks. kulturarv, politiske forhold, økonomiske forhold, religiøse forhold m.m. - Håndværkets kulturhistorie. Udviklingen af materialer og teknikker. - Æstetik. Ved anvendelse af værktøjer beskrives og vurderes forskellige former for arkitektur og designs æstetiske kvaliteter. Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: For at sikre en høj grad af differentiering, og for samtidigt at skabe helhed i undervisningen, ide- og målformulerer eleven, ud fra et af lærerne opsat koncept til projektbearbejdelse, selv sine opgaver. Konceptet skal sikre, at eleven opnår undervisningsmålene i faget. Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. 9

10 Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Elevens arbejdstid 37 arbejdstimer Lokaler og Udstyrsbehov Der kræves praktiklokale med optimalt lys samt adgang til værkstedslokale, tørrekabine samt Undervisningsmaterialer adgang til PC. Diverse bøger og publikationer. 10

11 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Grundfag t Stil, form og farve. Der gives en standpunktskarakter ved afslutningen af de enkelte skoleforløb. Grundforløb - 1. fagklasse 2. fagklasse Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst karakteren 2,0 ved uddannelsens afslutning, for at skolebevis kan udstedes. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. Summativ evaluering 11

12 (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slutopgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en standpunktskarakter efter 7 - skalaen. Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 12

13 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik F Projekt : Malerfirma Timetal 1 uge 1. FAGKLASSE Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Matematik F er et Grundfag på F niveau som er gennemgående på grundforløb og første fagklasse. Matematik F afsluttes i første fagklasse. Matematik F har følgende lektionsfordeling: Grundorløb. 1. uge Første fagklasse. 1. uge I alt 2. uger Undervisningsmål Målene beskrives som Kompetencemål, med udgangspunkt i matematiske kompetencer, listet op herunder: 13

14 1). Symbol- og formalismekompetence Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk 2). Tankegangs- og repræsentationskompetence. Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge, samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. 3). Modellerings- og problembehandlings-kompetence. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. 4). Kommunikationskompetence. Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. 5). Hjælpemiddelkompetence. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler., der kendetegner fagets kernefaglighed. Det er endvidere målet at give grundfaget Matematik en erhvervsfaglig toning for derigennem at sikre en faglig integration mellem grundfag og områdefag. Derudover er der fastsat overordnede rammer for udvælgelse af de matematikfaglige stofområder, der skal indgå i undervisningen. En præcis udvælgelse af pensum foretages således i forhold til sikring af 14

15 opnåelse af nævnte kompetencer under hensyn til den faglige relevans. Kompetencevurdering og merit Undervisningsindhold Der kan gives merit. Der gives merit til personer, der via gennemførte kurser, eller på anden vis, har opnået dokumenterede kvalifikationer svarende til Matematik F. De matematikfaglige stofområder, der indgår i undervisningen vil så vidt muligt blive begrundet i et fagligt sammenhæng. Det er derfor vigtigt at der bliver opnået sammenhæng med diverse områdefag. Matematiske emner der behandles er: 1. Tal - og symbolbehandling. 2. Brøker F.eks. i sammenhæng med angivelse af areal og farve, blandingsforhold ved tilberedning af malematerialer farveblanding etc.. 3. Procent og promilleregning. Også her kan sammenhæng med områdefag på samme måde udnyttes. Specielt kan der ses sammenhæng med faget Opmåling og beregning. 4. Materialeopmåling og kalkulation / tilbud. Samme forhold gør sig gældende under dette punkt. 5. Mål og målestoksforhold. Sammenhæng med områdefag kan på samme måde med fordel udnyttes, - specielt i forhold til områdefagene: Tegning og opmåling & beregning. 6. Geometri (areal og rumfang), Pythagoras. 15

16 Sammenhæng med områdefag kan ses i forbindelse med f.eks. beregning af rumindhold i bygninger, materialeemballage. Endvidere i forhold tit fagene: tegning og opmåling /beregning. ect. 7. Sinus og cosinus i retvinklede trekanter 8. Regneark. Ses anvendt i forbindelse med brancherelaterede beregningsmodeller og grundfaget IT. Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende Erhvervsfagligt orienteret. Så vidt muligt relaterende til uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delforløb. I hvert af disse kan indgå: 1. lærerstyret klasseundervisning. 2. individuel vejledning og undervisning. 3. selvstændigt arbejde. 4. gruppearbejde Eleverne arbejder således selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: 1. individuel tilpasning af forløb 2. tilbud om supplerende undervisnings-materiale 3. vejledning af enkeltelever eller grupper) Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. 16

17 Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisnings-metode. Elevens arbejdstid 37 ugtl. Arbejdstimer. Matematik omfatter 1 uge. Timemæssigt fordelt over forløbet i første Lokaler og Udstyrsbehov Undervisningsmaterial er fagklasse. Der kræves lokale med adgang til PC, til hver enkelt elev. Diverse enkeltopgaver og projektbeskrivelser. 17

18 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Grundfag Matematik F. er gennemgående på grundforløb og første fagklasse. Matematik F afsluttes med eksamen i første fagklasse. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. Summativ evaluering (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven Slutevaluering finder sted i første fagklasse. Evalueringen sker gennem skriftlig eksamen. Hvilken i dette tilfælde er den valgte eksamensform. Temaopgave I forløbet på matematik niveau F, der 18

19 således afsluttes med en eksamen, skal eleven udarbejde én temaopgave, der ikke gøres til genstand for eksaminering. Eksamen Eleven kan gå til eksamen, når undervisningen er gennemført, og når temaopgaven er afleveret og godkendt af læreren. Godkendelsen giver ingen garanti for karakteren til eksamen, men er en godkendelse af, at den skriftlige dokumentation har tilstrækkelig kvalitet til at danne udgangspunkt for eksamination. Skriftlig eksamen Skolen kan vælge skriftlig eksamen på niveau F i forløb, hvor faget ikke skal foregå i samarbejde med andre fag. Dette er tilfældet hvorfor denne eksamensform er valgt. Ved eksamen vurderes hvor kompetent eleven er til at matematisere og løse matematiske problemstillinger. D.v.s løse opgaver / enkle problemer primært fra uddannelsesområdet. Opgavesættet forudsættes derfor, at indeholder en række autentiske opgaver fra uddannelsesområdet, som skal løses ved hjælp af matematisering og problemløsning. Der er tale om realistiske opgaver eller dele af realistiske opgaver, og ikke iklædte opgaver.. Ved den skriftlige prøve sendes eksamensopgaverne i til censor i så god tid, at censor og lærer kan nå at drøfte opgaverne inden eksamen. Elevens eksamensløsning vurderes efter 19

20 7- skalaen.. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 20

21 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Materialeforståelse Projekt : Malerfirma Timetal 0,5 uge 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Materialeforståelse er et grundfag på hovedforløbet med følgende lektionsfordeling: 1. fagklasse 0,5 uge 2. fagklasse 0,5 uge I alt 1,0 uge 21

22 Undervisningsmål Overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Søge informationer om materialers tekniske, miljøog arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier. Foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljøog arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer. Redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Kompetencevurdering og merit Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i Materialeforståelse i 1. fagklasse indeholder følgende emner: - Informationssøgning. - Regler og sikkerhedsforskrifter. De forskellige regler og forskrifters anvendelse og status. - Materialeteknologi. Fagudtryk og fagsproglige begreber og forhold i byggebranchen Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. 22

23 I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: For at sikre en høj grad af differentiering, og for samtidigt at skabe helhed i undervisningen, ide- og målformulerer eleven, ud fra et af lærerne opsat koncept til projektbearbejdelse, selv sine opgaver. Konceptet skal sikre, at eleven opnår undervisningsmålene i faget. Elevindflydelse på undervisningen Elevens arbejdstid 37 arbejdstimer Lokaler og Der kræves praktiklokale med optimalt lys samt Udstyrsbehov adgang til værkstedslokale, tørrekabine samt Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Undervisningsmaterialer adgang til PC. Diverse bøger og publikationer. 23

24 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Grundfag Materialeforståelse. Der gives en standpunktskarakter ved afslutningen af de enkelte skoleforløb. 1. fagklasse 2. fagklasse Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst karakteren 2,0 ved uddannelsens afslutning, for at skolebevis kan udstedes. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. Summativ evaluering (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slutopgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en 24

25 standpunktskarakter efter 7 - skalaen. Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 25

26 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa milie Forløb / Fag / Aktivitet / Kundebetjening og Timetal Projekt Arbejdsmarkedesforhold. Projekt : Malerfirma 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Områdefag Anlæg, byggeri og installation 0,4 uge Kundebetjening og Arbejdsmarkedesforhold, er et områdefag, der er gennemgående på første og anden fagklasse, - hvor faget afsluttes. Faget har følgende lektionsfordeling: Første fagklasse. 0,4 uge Anden fagklasse. 0,5 uge I alt 0,9 Uge Undervisningsmål 1. Eleven har kendskab til organisationernes og virksomhedernes struktur. 2. Eleven har kendskab til organisationernes funktionsområder, indflydelse og kommunikationsveje. 3. Eleven har kendskab til aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning. 4. Eleven har forståelse af den personlige kontakts betydning for virksomhedens relationer til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere. 5. Eleven har kendskab til intern virksomhedspolitik og dens formål. 6. Eleven har forståelse af sin egen rolle i virksomhedens kundepolitik. 7. Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer kunder og samarbejdspartnere og deres forventninger til en malervirksomhed. 26

27 . Kompetencevurdering og merit Der kan gives merit. Der gives merit til personer, der via gennemførte kurser, eller på anden vis, har opnået følgende dokumenterede kvalifikationer: 1. Har kendskab til organisationernes og virksomhedernes struktur. 2. Har kendskab til organisationernes funktionsområder, indflydelse og kommunikationsveje. 3. Har kendskab til aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning. 4. Har forståelse af den personlige kontakts betydning for virksomhedens relationer til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere. 5. Har kendskab til intern virksomhedspolitik og dens formål. 6. Har forståelse af sin egen rolle i virksomhedens kundepolitik. 7. Kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer kunder og samarbejdspartnere og deres forventninger til en malervirksomhed. Undervisningsindhold Undervisningen behandler følgende problemstillinger: 1. Kunde, Firma, ansatte. Har kunden altid ret? Hvordan kan man yde en god kundebetjening i forbindelse med det daglige arbejde? Forskellige kundetyper. Hvordan opføre man sig over for forskellige kundetyper? 27

28 Påklædning og personlig hygiejne. Forståelse af egen rolle i forhold til ansættelsesvirksomhed, dennes kultur og egen funktion i denne sammenhæng. Forståelse for at en malervirksomhed både er en produktions og en servicevirksomhed. 2. Organisation samt Love og regler. Det danske arbejdsmarkeds struktur, organisering og historie. Arbejdsmarkedets aktører og den danske aftalemodel Dansk arbejdsmarkedslovgivning. Arbejdets betydning for identitetsdannelsen. Alt samles i slutprojekt. Der anvendes under hele forløbet relevante tekniske hjælpemidler. Eksempelvis.PC med adgang til internet. Vægtning i forløbet på første Fagklasse. Der lægges særlig vægt på følgende stikord: Kunden som begreb. Forskellige kundetyper (Kundesegment) Kan man opdele kunder i kategorier? Fokus på modeller til kategorisering af kunder. F.eks. socialforskningsinstitutte. metoder. Reklamebranchens metoder, - eksempelvis Kompas. Hvad er det der kendetegner en malervirksomhed? Produktionsvirksomhed & eller servicevirksomhed. Forskellige arbejdssteder, og egen fremtræden i forhold til det specifikke arbejdssted. Spørgsmålet: Hvad kendetegner den gode malersvend? 28

29 Undervisningsform(er) Valgmuligheder til afkrydsning? Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relateret til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. I hvert af disse kan indgå: 5. lærerstyret klasseundervisning. 6. individuel vejledning og undervisning. 7. selvstændigt arbejde. 8. gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: 4. tilpasning af projektforløb 5. tilbud om supplerende undervisningsmateriale 6. vejledning af enkeltelever eller grupper) Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Elevens arbejdstid 37 ugtl. Arbejdstimer. Kundebetjening og Arbejdsmarkedesforhold. omfatter 0,4 uge. Timemæssigt fordelt over forløbet i første fagklasse.: Lokaler og Der kræves lokale med adgang til PC. Udstyrsbehov Undervisningsmaterial er Arbejdsmarkedes love/regler. Statistikker og diverse projektbeskrivelser. 29

30 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Områdefag Kundebetjening og Arbejdsmarkedesforhold. Der gives karakter ved afslutning af de enkelte skoleforløb: Første fagklasse. Anden fagklasse.. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. 30

31 Summativ evaluering (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slutopgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en standpunktskarakter efter 7 - skalaen. Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 31

32 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Farvelære Projekt : Malerfirma Timetal 0,5 uge samt valgfag 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Områdefag Valgfag Obligatorisk På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Farvelære er et gennemgående områdefag med følgende lektionsfordeling: Grundforløb - 0,8 uge 1. fagklasse 0,5 uge 2. fagklasse 0,5 uge 3. fagklasse 0,5 uge 32

33 I alt 2,3 uge Undervisningsmål Eleven har kendskab til de æstetiske og kulturelle overvejelser, der ligger til grund for farvesystemers udformning og anvendelse. Eleven har en viden om de begreber, der anvendes indenfor farvelæren. Eleven har viden om farvernes blandingsmæssige egenskaber og forhold. Eleven kan udføre farveefterligning. Eleven har praktisk baseret viden om og færdigheder i farveplanlægning og farvesætning. Eleven har kendskab til farvernes psykologiske virkning og en bevidst holdning til at udtrykke sig med farver. Eleven kan foretage farvesætning af rum og miljøer ud fra givne funktionelle og æstetiske krav ved hjælp af almindeligt anvendte værktøjer og hjælpemidler, herunder kreativ anvendelse af edb. Eleven kan udføre farveefterligning. Eleven har praktisk baseret viden om og færdigheder i farveplanlægning og farvesætning. Eleven har kendskab til farvernes psykologiske virkning og en bevidst holdning til at udtrykke sig med farver. Eleven kan foretage en farvesætning af rum og miljø ud fra givne funktionelle og æstetiske krav ved hjælp af de værktøjer og hjælpemidler, som er til rådighed for farveplanlægning, herunder kreativ anvendelse af edb. Kompetencevurdering og merit Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i farvelære i 1. fagklasse indeholder følgende emner: 33 - Lyslære. Lysets og farvestoffernes optiske

34 egenskaber. Sprektralfarver og lyskvaliteter. Additiv farveblanding. - Farvepsykologi. Farvesansning og farveføling. De enkelte farvers dualistiske udtryk samt forskellige farvekombinationers udtryksmuligheder. - Farvesystematik. NCS- systemets opbygning og struktur samt systemets metodik, herunder akkordik og harmonilære. - Kontrastlære. - Farveefterligning. - Areal, form og farve. Arealstørrelsen og formkarakterens indflydelse på farvens udtrykskraft. Dekorativ anvendelse af farver. - Farveplanlægning. Eksteriør og interiør. - Farvehistorik. - Farveæstetik. Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. 34

35 I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: For at sikre en høj grad af differentiering, og for samtidigt at skabe helhed i undervisningen, ide- og målformulerer eleven, ud fra et af lærerne opsat koncept til projektbearbejdelse, selv sine opgaver. Konceptet skal sikre, at eleven opnår undervisningsmålene i faget. Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Elevens arbejdstid 37 arbejdstimer Lokaler og Der kræves praktiklokale med optimalt lys samt Udstyrsbehov adgang til værkstedslokale, tørrekabine samt Undervisningsmaterial er adgang til PC. Diverse bøger og publikationer. 35

36 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Områdefag Obligatorisk specialefag Farvelære. Der gives en standpunktskarakter ved afslutning af de enkelte skoleforløb: Grundforløb - 1. fagklasse 2. fagklasse 3. fagklasse Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst karakteren 2,0 ved uddannelsens afslutning, for at skolebevis kan udstedes. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. Summativ evaluering (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slut- 36

37 opgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en standpunktskarakter efter 7 - skalaen. Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 37

38 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Tegning. Projekt : Malerfirma Timetal 0,9 uge 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Områdefag På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Tegning er et områdefag på hovedforløbet med følgende lektionsfordeling: 1. fagklasse 0,9 uge 2. fagklasse 0,9 uge I alt 1,8 uge 38

39 Undervisningsmål Eleven kan i frihåndstegning og perspektivtegning skitsere løsningsforslag på givne opgaver. Eleven kan benytte mønstertegning og frihåndstegning til dekorative formål. Eleven kan benytte almindeligt forekommende hjælpemidler til at bringe de skitserede løsningsforslag fra papir til væg. Kompetencevurdering og merit Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i Tegning i 1. fagklasse indeholder følgende emner: - Teknikker og metoder. - Tegnerekvisitter. - Geometri. - Projektionstegning. - Perspektivtegning. De grundlæggende regler for rumlig afbildning såsom synsretning, valg af øjenhøjde, forsvindingspunkter, anlæggelse af distance etc. - Kompositionsprincipper. Delingsprincipper. Mønster og ornamentik. Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. 39

40 I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. Differentiering Differentiering sker gennem: For at sikre en høj grad af differentiering, og for samtidigt at skabe helhed i undervisningen, ide- og målformulerer eleven, ud fra et af lærerne opsat koncept til projektbearbejdelse, selv sine opgaver. Konceptet skal sikre, at eleven opnår undervisningsmålene i faget. Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Elevens arbejdstid 37 arbejdstimer Lokaler og Der kræves praktiklokale med optimalt lys. Udstyrsbehov Undervisningsmaterialer Diverse bøger og publikationer. 40

41 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Områdefag Tegning. Der gives en standpunktskarakter ved afslutningen af de enkelte skoleforløb. 1. fagklasse 2. fagklasse Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst karakteren 2,0 ved uddannelsens afslutning, for at skolebevis kan udstedes. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling.. Summativ evaluering (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slutopgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en standpunktskarakter efter 7-skalaen. 41

42 Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 42

43 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Materialelære Projekt : Malerfirma Timetal 1,0 uge 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Områdefag Obligatorisk specialefag På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Materialelære er et gennemgående områdefag, med følgende lektionsfordeling: Grundforløb 0,8 uge 1. fagklasse 1,0 uge 2. fagklasse 0,6 uge 3. fagklasse 0,5 uge 43

44 I alt 2,9 uge Undervisningsmål Eleven kan analysere underlagets art og tilstand. Eleven har viden om malematerialernes fysiske og kemiske egenskaber. Eleven kan foretage korrekt materialevalg ud fra sit produktkendskab. Eleven kan ud fra udfalds- og funktionskrav foretage en korrekt behandlingsopbygning. Eleven kan anvende MBK (Malefagligt Behandlingskatalog) og anden teknisk litteratur. Eleven kender og kan anvende relevante kontrolmetoder Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde. Eleven kan træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet. Eleven kan ud fra forventede udfalds- og funktionskrav foretage korrekt behandlingsopbygning. Eleven kan anvende MBK og anden relevant teknisk litteratur. Eleven kender og kan anvende relevante kontrolmetoder. Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde. Eleven kan træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet. Kompetencevurdering og merit Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i Materialelære i 1. fagklasse indeholder følgende emner: - Materialernes formål, hovedbestanddele og almene egenskaber. Malematerialernes æstetiske, tekniske og teknisk-økonomiske formål. 44

45 - Maletekniske udtryk og begreber. Filmdannelse og tørremåder. Kvælning og opkogning. Reversibel og ireversibel film. Lagtykkelse og rækkeevne. Konsistens og viskositet. Indtrængnings- og vedhæftningsevne i og på underlag med forskellig porøsitet. Diffusion, vandbestandighed, vejrbestandighed samt alkalitet. - Malematerialernes hovedbestanddele og gruppering. - Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse. - Malebehandling af indvendigt mur- og træværk. - Malebehandling af facader. - MBK Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, selvstændigt og i mindre grupper. 45

46 Differentiering Differentiering sker gennem: For at sikre en høj grad af differentiering, og for samtidigt at skabe helhed i undervisningen, ide- og målformulerer eleven, ud fra et af lærerne opsat koncept til projektbearbejdelse, selv sine opgaver. Konceptet skal sikre, at eleven opnår undervisningsmålene i faget. Elevindflydelse på undervisningen Eleverne har, - under hensyn til at fagets mål overholdes, - indflydelse på indhold, form og metode. Eleverne er medbestemmende i både valg af temaer, undervisningsform og undervisningsmetode. Elevens arbejdstid 37 arbejdstimer Lokaler og Der kræves praktiklokale med optimalt lys samt Udstyrsbehov adgang til værkstedslokale, tørrekabine samt Undervisningsmaterial er adgang til PC. Diverse bøger og publikationer. 46

47 Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Bedømmelsesplan for fag og forløb Læreplansfag mv. Områdefag Obligatorisk specialefag Materialelære. Der gives en standpunktskarakter ved afslutningen af de enkelte skoleforløb. Grundforløb fagklasse 2. fagklasse 3. fagklasse Ved afslutning af 3. fagklasse skal karakteren være mindst 2,0 for at eleven kan indstilles til svendeprøve. Formativ evaluering (Løbende evaluering) 1. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres løbende af elever og lærer ved samtaler. Desuden evalueres undervisningen skriftligt af eleverne ved skoleperiodens afslutning. 2. Evaluering af eleven - herunder udviklingen af de personlige kompetencer: Elevens arbejdsindsats og faglige niveau bedømmes løbende af læreren. Desuden bedømmer læreren løbende elevens personlige og faglige udvikling. Summativ evaluering 47

48 (Afsluttende evaluering) 1. Evaluering af eleven I forbindelse med aflevering af een skriftlig slutopgaver gives dels en mundtlig evaluering, dels en standpunktskarakter efter 7- skalaen. Standpunktskarakten gives ud fra en beskrivelse af hvorledes denne fremkommer, herunder beskrivelse af form og indhold.. Dette for at kunne dokumentere en given karakter. Der gives en skriftlig standpunktskarakter. 7-skalaen anvendes. Der afholdes ikke egentlig eksamen. 2. Evaluering af undervisningen Undervisningen evalueres inden afslutningen af skoleforløbet. Evalueringen foretages fælles med skoleopholdets øvrige fag og forløb. Der anvendes det elektroniske evalueringssystem (ESEV). Eleverne får tilbagemelding på resultatet af denne evaluering inden skoleopholdet afsluttes. 48

49 Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Maleteknik 2. Projekt : Malerfirma Timetal 1,5 uge samt valgfag 1. FAGKLASSE. Læreplansfag mv. i forløbet Områdefag Valgfag Obligatorisk specialefag På hovedforløbet bygges der videre, teoretisk og praktisk, på de erfaringer, som eleven fik på grundforløbet, hvor et malerfirma blev oprettet. Malerfirmaet, der fortsætter og som bærer elevens navn, vil her på hovedforløbet beskæftige sig med specielle discipliner og teknikker indenfor bygningsmalerfaget. Eleven vil komme til at arbejde med både nyt som ældre byggeri, og de forskellige grundfag, områdefag, obligatoriske specialefag samt valgfag vil være integreret i projekt Malerfirma. Fagene danner fundamentet og den faglige baggrund for at eleven (malerfirmaet) kan løse de forskelligartede opgaver, som stilles i løbet af skoleopholdet. Opgaver afleveres løbende ved mundtlige fremlæggelser (på byggemøder, hvor den enkelte elev præsenterer sin opgaveløsning overfor øvrige elever og involverede lærere) og det tilstræbes i videst muligt omfang at simulere et rigtigt malerfirmas virke. Maleteknik er et gennemgående områdefag, med følgende lektionsfordeling: Grundforløb 3,0 uge 1. fagklasse 1,5 uge 2. fagklasse 1,5 uge 3. fagklasse 1,5 uge 49

50 I alt 7,5 uge Undervisningsmål Eleven kan udføre korrekt behandlingsopbygning fra bund til finish på almindeligt forekommende underlag. Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til lakering. Eleven kan rentrække og beskære. Eleven kan anvende de gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Eleven kan udføre maletekniske opgaver med rationel arbejdstilrettelæggelse, akkuratesse og renlighed. Eleven kan udføre korrekt behandlingsopbygning fra bund til finish på almindeligt forekommende underlag. Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til lakering. Eleven kan benytte forskellige materialer og teknikker til opsætning af vægbeklædning. Eleven kan udføre enkle opgaver i forgyldning, imitations-, chabelon- og lasurteknikker. Eleven kan anvende forskellige maleteknikker til dekorative formål. Eleven kan rentrække og beskære. Eleven kan anvende de gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Eleven kan udføre maletekniske opgaver med rationel arbejdstilrettelæggelse, akkuratesse og renlighed. Kompetencevurdering og merit Henvisning til del 2. Undervisningsindhold Undervisningen i maleteknik i 1. fagklasse indeholder følgende emner: 50 - Vedligeholdelse af værktøjer

51 - Rensemetoder - Spartelteknikker - Bundbehandlinger. - Mellembehandlinger. - Færdigbehandlinger. Herunder anvendelse af forskellige beskæringsteknikker (skrivepensel, stregtrækker, børstepensel, direkte og indirekte anvendelse af applikationsfolier etc.) Afprøvning og anvendelse af forskellige metoder, teknikker og materialer til lakering. - Dekorativ og kreativ anvendelse af teknikker og materialer. - Planlægning og kvalitetssikring. - Miljø og sikkerhedsbestemmelser Undervisningsform(er) Undervisningen er grundlæggende projektorienteret. Relaterende til Uddannelsens hovedprojekt: Projekt Malerfirma og derunder liggende delprojekter. Der arbejdes med en række delprojektforløb. I hvert af disse kan indgå: - lærerstyret klasseundervisning. - individuel vejledning og undervisning. - selvstændigt arbejde. - gruppearbejde Eleverne arbejder således med projekter, 51

2 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation

2 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation 2 Fagklasse Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Arbejdsmiljø Projekt : Malerfirma

Læs mere

3 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation

3 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation 3 Fagklasse Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Produktudvikling, produktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / 1. hovedforløb Matematik Timetal 1,0 uge Projekt

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs-montør Vvs- og energimontør Vvs-, tag- og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 1. hovedforløb Miljø

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau F Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Der

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 4. Hovedforløb 5 uger

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 4. Hovedforløb 5 uger SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 4. Hovedforløb 5 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 4.

Læs mere

Grundfag: Informationsteknologi

Grundfag: Informationsteknologi SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 1. Hovedforløb 10 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 1.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Engelsk Timetal 1,2

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for vognmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs-montør Vvs- og energimontør Vvs-, tag- og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 1. hovedforløb Engelsk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløbet. Bygningsmaler. Randers Tekniske Skole

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløbet. Bygningsmaler. Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Hovedforløbet Bygningsmaler Randers Tekniske Skole Marts 003 INDLEDNING...4 KVALITET...4 DEL : MÅL OG RAMMER I HOVEDFORLØBET...5 Formål...5 Mål...5 Faglig kvalificering...5 Personlig

Læs mere

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 3. Hovedforløb 10 uger

SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 3. Hovedforløb 10 uger SNEDKERUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan: 3. Hovedforløb 10 uger Skole Odense Tekniske Skole Afdeling Træafdelingen Uddannelse Indgang Bygge og anlæg Hovedforløb Snedkeruddannelsen Titel på forløb 3.

Læs mere

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre.

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Hvad er praktikum Praktikum er obligatorisk Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Praktikum skal sammenbinde virksomheds praktikken og den

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke.

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Tema: Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Mål: Målet med projektet er at du på en væg får prøvet at udføre en række forskellige malebehandlinger fra bundbehandlinger til slutbehandlinger,

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner)

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for Matematik C

Bedømmelsesplan for Matematik C Bedømmelsesplan for Matematik C Matematik C Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Varighed: Læringselementer: Læringsmiljø: Kontor handel og forretningsservice Detail, Handel,

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på at kunne anvende forskellige

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

område-fag Flakkøretøjer

område-fag Flakkøretøjer Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Renovationschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bygningsmaleruddannelsen

Bygningsmaleruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 3 1. Fagets formål og profil

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Glarmester Glarmester- Speciale glas NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER Stefan Broby Larsen (Stl) GODKENDTE KOMPETENCER

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE Glarmester Glas NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere