Avlsmål og kåringsregler 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avlsmål og kåringsregler 2016"

Transkript

1 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der vil indtil en godkendelse gives udstedes lysegrønne pas på afkom der optages i denne stambog. 1: Avlsmål Avlsmål og kåringsregler 2016 Racebeskrivelse Barok-Pinto En storrammet harmonisk let til mellemsvær broget brugshest, med Frieser præg. Passende dybde og bredde. Kraftig pandelok, man, hale, og hovskæg. Hovedet ønskes af medium længde, gerne ædelt, med lige eller konkav næseryg samt god ganachefrihed. Øjnene er store og udtryksfulde. Ørerne er forholdsvis små, med ørespidser der bøjer lidt imod hinanden. Velrejst front med muskuløs og hvælvet hals. Bagparten ønskes muskuløs, og let hældende. Et stærkt og korrekt fundament, med stærke hove. Bevægelsen skal være elastisk og fremgribende, med gode knæ og haseaktioner, og særdeles god indundergriben. Størrelser: Hingste med et stangmål på minimum 160 cm Hopper med et stangmål på minimum 155 cm Farve: Broget 2: Stambogsføring Seges, Heste, der er Landsudvalgets sekretariat varetager registrering, stambogsføring, identifikation og obligatorisk chipmærkning m.m. efter gældende regler. Mærkning med mikrochip foretages af Seges, Hestes autoriserede identitetsmærkere eller dyrlæger. Der kræves tre led i stamtavlen som forudsætning for, at en hest kan indføres i stambogen. Heste med mangler i afstamningen kan indføres i et bilag til stambogen, kaldet forregister. Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne. I hestepasset skal der stå, at det er en barokpinto, hvor mange % frieser blod der er i hesten, og hvilken klasse den er placeret i. For at en hest kan registreres som barokpinto i klasse 1, skal den opfylde kravet om, at den skal være af mindst 50 % dokumenteret frieser blod, og være broget. Ensfarvede heste, som opfylder kravet om mindst 50 % frieser blod, registreres i klasse 2. Denne klasse gør sig kun gældende for heste med mindst én broget forælder og dokumenteret Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 1 af 8

2 3 leddet Barokpinto afstamning Klasse 1: minimum 50 % frieserblod og broget Klasse 2: minimum 50 % frieserblod og minimum en broget forælder Med dokumenteret frieserblod menes der, alle frieserhingste og hopper som er registreret i et EU godkendt forbund, med minimum 3 led i afstamningen. Hopper, hingste, samt føl kan optages. Definitionen af, hvornår en hest er broget: Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget. Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter. En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm. i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis medregnes ikke. En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet på min. 45 mm i diameter på kropsstykkerne, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis. 3: Struktur Barokpinto køres under Dansk Pinto Forening. Dansk Pinto Forening modtager kontingent for medlemmer, og står derved også for den øvrige økonomi. Barokpinto er en underafdeling af Dansk Pinto Forening. Barokpinto afdelingen forpligter sig til at overholde hovedforeningens fastlagte principper og regler for kåring og EU godkendelse, samt forpligter sig til at ville samarbejde. Der laves et barokpinto udvalg, som står for at arrangere kåringer osv. Der afsættes plads i klubbladet til barokpinto sektionen. Barokpinto kåringer kan afholdes særskilt eller sammen med de øvrige aktiviteter i Dansk Pinto Forening. Der vælges dommere der af Dansk Pinto Forenings bestyrelse, i samråd med Barokpinto udvalget findes velegnet til bedømmelse Der afholdes mindst én kåring årligt. At en hest er godkendt til avl i Barokpinto sektionen er ikke ensbetydende med, at den er godkendt i Dansk Pinto Forenings andre sektioner. Det er op til ejer at undersøge, hvad regler der er gældende, hvis der ønsket at avle anden type Pinto end Barokpinto Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 2 af 8

3 Hingstekåringsregler 1: Selektion Selektion af hingste til Barokpinto sektionen består af en eksteriør bedømmelse til Barokpinto kåring, samt materialeprøve. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Barokpinto sektionen. Bedækningstilladelsen tildeles i afgrænsede tidsrum med angivelse af startdato og slutdato, hvis der hvert år af hingste ejer indbetales et af generalforsamlingen fastsat beløb (hingstelicens) til Dansk Pinto Forening. 2: Afstamningskrav Kun brogede hingste kan avlsgodkendes. Der kræves tre led i stamtavlen, for at en hingst kan fremstilles til kåring. Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og registreringsnummer. Barokpinto hingste skal som min. have 50 % dokumenteret frieser blod. Med dokumenteret frieserblod menes der, alle frieserhingste og hopper er registreret i et EU-anerkendt Frieseravlsforbund, med minimum 3 led i afstamningen. Frieser hingste registreret og kåret i EU-anerkendte Frieseravlsforbund, med minimum 3 led i afstamningen, er godkendt til indkrydsning i Barokpinto afdelingen. Pinto hingste og hopper avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, er godkendt til indkrydsning i Barokpinto afdelingen. Barokpinto hingste, som har opnået en helhedskarakter på min. 7 ved kåring i Dansk Barokpinto sektion er godkendt til avl.. Afkom fra avlsgodkendte hingste i andre EU godkendte Barokpinto forbund, kan fremstilles til kåring, hvis kravet om mindst 3 led af registreret Frieser-, barokpinto-, pinto afstamning er opfyldt, og ovenstående krav om kåring/avlsgodkendelse i de EU-anerkendte avlsforbund der bruges til indkrydsning er opfyldt. For hingste født i Barokpinto sektionen gælder følgende: Mindst 3 led af registreret Frieser-, barokpinto-, pinto afstamning. 3: Holdopdeling Alle 2-års hingste, der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 3-års. Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson. Alle 3-års hingste, der opfylder afstamningskravene kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 4-års. Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson. Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 3 af 8

4 Alle 4-års og ældre hingste, der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå at få adgang til materialprøve, som skal være bestået/godkendt for at opnå avlsgodkendelse. Hingsten betegnes som kåret. Færdigkårede hingste kan genfremstilles til kåring på ejers egen foranledning. Den bedste bedømmelse benyttes videre hen. 4: Eksteriørbedømmelse Hingstene måles ved stangmål over manke, gjordmål og pibemål. Hingstene fremvises på fast bundt i skridt og trav med trense. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter kåringskommissionens anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen gives karakter for egenskaberne, type og kropsform, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og helhedsindtryk. Der udarbejdes en beskrivelse af hestens eksteriør og bevægelse. Oprangering sker efter helhedskarakter. Hingsten bedømmes efter 10 trins skala og skal min. opnå 7 i helhedskarakter for at opnå avlsgodkendelse 5: Materialeprøve Materialprøven følger Landsudvalget for Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. Landsudvalget for heste har ansvar for beregning af resultatet. 6: Veterinære undersøgelser Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå veterinære undersøgelser af hjerte- og lungefunktion, kønsorganer og halthed. 7: Blodtypekontrol (DNA-bestemmelse) Alle avlsgodkendte hingste skal være dna-bestemte, og på denne måde have deres afstamning verificeret (kontrolleret). Udgifterne til dna-bestemmelse betales af hingste ejeren. 8: Specielle krav Ved tvivlstilfælde af om hesten er bærer af det brogede gen, kræves DNA test af dette, på hesteejers regning og foranstaltning. 9: Dispensation I særlige tilfælde kan gives dispensation for hingste i selektionsforløbet, som ikke er i stand til at opfylde ovenstående. Der kan dog højest gives 1 dispensation i hele selektionsforløbet. Der kan ikke gives dispensation vedr. antal led i afstamningen. Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 4 af 8

5 Hoppekåringsregler 1: Selektion Selektionen af hopper til Barokpinto sektionen foretages via en godkendt eksteriørbedømmelse ved Barokpinto kåringen. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriørbedømmelse, til hoppen afgår. 2: Afstamningskrav Barokpinto hopperne skal som min. have 50 % dokumenteret frieser blod. Med dokumenteret frieserblod menes der, alle frieserhingste og hopper som er registreret i et EU godkendt forbund, med minimum 3 led i afstamningen. Frieser hopper registreret i et EU godkendt forbund, med minimum 3 led i afstamningen, er automatisk godkendt til indkrydsning i Barokpinto afdelingen. Pinto hopper avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, er automatisk godkendt til avl. Hopper, født i Barokpinto sektionen, skal fremstilles til kåring i Barokpinto foreningen for at blive avlsgodkendt i dansk Barokpinto. Ensfarvede barokpinto hopper, skal opfylde kravet om minimum 50% dokumenteret frieser, have mindst 1 broget forældre, og have minimum 2 led i afstamningen. Det samme er gældende for vallakker. Barokpinto hopper skal have en godkendt registreringsattest eller afstamningsoplysning. 3: Holdopdeling. Alle 3-års og ældre hopper, der opfylder kravene til kåring i stambogens hovedafsnit eller bilag hertil, kan fremstilles. 3-års hopper med føl ved siden kan ikke fremstilles. Hopperne eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå avlsgodkendelse. Avlsgodkendelsen er gældende til hoppen afgår. Avlsgodkendelse for hopper giver adgang til materialprøve. Ved tildeling af avlsgodkendelse betegnes hoppen som kåret. De enkelte hold opdeles i klasser efter alder: 3-års + 4-års og ældre. I klasser med under 3 tilmeldte, kan holdene sammenlægges. Hoppen bedømmes efter 10 trins skala og skal min. opnå 5 i helhedskarakter for kåring. 4: Eksteriørkåring. Hopper måles ved stangmål over manke. Hopper fremvises på fast bundt i skridt og trav med trense. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter kåringskommissionens anvisning. ved eksteriørbedømmelsen gives karakter for egenskaberne, type og kropsform, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og helhedsindtryk. Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 5 af 8

6 Der udarbejdes en beskrivelse af hestens eksteriør og bevægelse. Oprangering sker efter helhedskarakter. 4a: Kåring Hoppen kan kåres i stambogens hovedafsnit eller bilag hertil, eller den kan afvises. Oprettelse af data følger Seges, Heste almindelige regler for stambogsføring. Hovedafsnittet er opdelt i to klasser: Klasse 1: Hovedstambog: Godkendt med minimum 8 i helhed - Moderen er godkendt i minimum Forregister 3. Klasse 2: Stambog: Godkendt med 6 eller 7 i helhed - Moderen er godkendt i minimum Forregister 3. Der etableres et bilag til hovedafsnittet indeholdende tre grupper: F1, F2 og F3. Kun afkom efter min. bilagets F3 kan optages i stambogens hovedafsnit. 4b: Kåring til forregister Bilag til hovedafsnittet (forregister) For optagelse i bilagene F1, F2 og F3 kræves følgende: Hoppen anses for anvendelig i Barokpintoavlen, men opfylder ikke kravene til kåring i hovedafsnittet. Hoppen har en helhedskarakter på minimum 5 Bilag F3 Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste Moderen er optaget i min. bilag F2, og kan dokumenterer min. 50 % frieserblod. Bilag F2 Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste Moderen er optaget i min. bilag F1, og kan dokumenterer min. 50 % frieserblod. Bilag F1 I F1 optages hopper, der er bedømt på eksteriørkåring, og godkendt af Barokpinto sektionen. Hoppen skal være broget. 5: Materialeprøve Hopper skal være avlsgodkendte for at stille til materialeprøve. Materialeprøven følger Landsudvalget for Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. Landsudvalget for heste, har ansvar for beregning af resultatet. 6: Veterinære undersøgelser. Hopper skal ikke gennemgå veterinære undersøgelser for at opnå avlsgodkendelse. 7: Blodtypekontrol (DNA-bestemmelse) Hopper skal ikke gennemgå Blodtypekontrol eller DNA-bestemmelse for at opnå avlsgodkendelse Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 6 af 8

7 8: Specielle krav. Ved tvivlstilfælde af om hesten er bærer af det brogede gen, kræves DNA test af dette, på hesteejers regning og foranstaltning. Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 7 af 8

8 Vallak kåringsregler 1: Afstamningskrav Vallakker kan stilles til eksteriørkåring. Eksteriørkåringer følger hoppekåringsreglernes Mindst en af forældrene skal være godkendt i Barok-pinto. Afstamning for vallakker følger kravene i hoppekåringsreglerne. Vallakken bedømmes efter 10 trins skala, og skal opnå min. 7 i helhedskarakter for at stille til materialeprøve. 2: Materialeprøve Dansk Pinto Forening er tilsluttet Landsudvalget for Hestes årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer. Dansk Pinto Forenings bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til vallak-ejer om tidspunkt for afholdelse af prøven. Landskontoret har ansvar for beregning af resultatet. Dansk Pinto Forening; Barokpinto, Avlsmål og kåringsregler 2016 side 8 af 8

Hoppekåringsregler 2016

Hoppekåringsregler 2016 Hoppekåringsregler 2016 1 Selektion Selektion af hopper består af eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hopper opnå avlsgodkendelse i Dansk Pinto

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

Hingstekåringsregler

Hingstekåringsregler Hingstekåringsregler 19.03.2017 1 Selektion Selektionen af hingste består af afstamningsvurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. 2 Afstamningskrav m.m. Stk. 1 Hingsten skal opfylde

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Avlsprogram for Frederiksborgracen

Avlsprogram for Frederiksborgracen Avlsprogram for Frederiksborgracen Frederiksborgracen er en af verdens ældste stambogsførte hesteracer. Frederiksborg Hesteavlsforeningen er stiftet den 1. januar 1977 og er EU-godkendt som moderforbund

Læs mere

Palomino Sportsheste Avlsforbundet 5-årige avlsplan

Palomino Sportsheste Avlsforbundet 5-årige avlsplan Palomino Sportsheste Avlsforbundet 5-årige avlsplan 2018-2022 Indhold Sektion 1... 3 Retningslinjer for udstedelse af pas... 3 Pas typer... 3 Rødt pas - Registreringsattest... 3 Blåt pas - Afstamningsoplysning...

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Pinto Forening 2017

Regler for kåring i Dansk Pinto Forening 2017 Regler for kåring i Dansk Pinto Forening 2017 Generelt 1 Formål Formålet med kåringsregler er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Pinto Forening, så selektionen resulterer i en realiseret

Læs mere

Hingstekåringsregler 2016

Hingstekåringsregler 2016 Hingstekåringsregler 2016 1 Selektion Selektion af hingste består af eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering/følbedømmelde. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB Stambogsregler for DCPS 1. Målsætning: DCPS formål er at fremme avlen samt forbedre konkurrenceegenskaberne og kvaliteten af racen ved at: Føre en stambog med oplysninger om afstamning, status og resultater

Læs mere

Hingstekåringsregler 2019

Hingstekåringsregler 2019 10.01.2019 Hingstekåringsregler 2019 Tekst markeret med rød skrift udgår. Tekst markeret med grøn skrift er ny. Tekst markeret med lilla skrift er forklaringer til medlemmerne om de opdateringer, som AU

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

O P D A T E R E T 2 0 1 5

O P D A T E R E T 2 0 1 5 O P D A T E R E T 2 0 1 5 S T A N D A R D E R O G A F S T A M N INGSKRAV INDHOLDSFORTEGNELSE 1 S T A N D A R D E N F O R S P O R T S R I D E H E S T E N 3 2 S T A N D A R D E N F O R D E N K L A S S I

Læs mere

Alle farver, undtagen brogede. Lille, udtryksfuldt og tørt. Bred, flad pande; spidsende ned mod mulen.

Alle farver, undtagen brogede. Lille, udtryksfuldt og tørt. Bred, flad pande; spidsende ned mod mulen. Standardbeskrivelse Welsh Mountain pony, section A. Må ikke overstige 122 cm i stangmål. Alm. karakteregenskaber: Farve: Hoved: Nakke og hals: Krop: Forben: Bagparti: Bagben: Bevægelse: Hårdfør, livlig

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011

O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011 O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011 K N A B S T RU P P E R H E S T EN INDHOLDSFORTEGNE LSE 1 S T AN D A R D E N F O R SPO R TS R ID EH ES TEN 3 2 S T AN D A R D E N F O R D E N KL A SSISKE KNAB ST R UP P

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2015

VEDTÆGTER OG REGLER 2015 VEDTÆGTER OG REGLER 2015 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET Hingste kåret i HAD Opdateret i august 2014 HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01- 1983:

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

Stambogs & Kårings Reglement for DFF

Stambogs & Kårings Reglement for DFF Stambogs & Kårings Reglement for DFF 1. Avlsmål 2 2. Registre / Stamtavle registrering 2 2.1 Hovedstambog 2 Register a; Stambog for hingste 3 Register b; Stambog for hopper 3 Register c; Følbog 3 Register

Læs mere

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2018

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2018 Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2018 Juli og hoppe-/vallakkåring hører sammen, der er i år planlagt tre regionale pladser. Torsdag den 12. juli er der kåring i Aalestrup (på rideskolen). Fredag

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer.

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. For at opnå en ensartet fremvisning og dermed vurdering fra plads til plads og fra år til år er efterfølgende

Læs mere

Værd at vide om regionalkåring af hopper og vallakker 2019

Værd at vide om regionalkåring af hopper og vallakker 2019 Værd at vide om regionalkåring af hopper og vallakker 2019 Ingen regel uden undtagelser siger man, og det kan vi sige om dette års hoppe- og vallakkåring. Kåringen er nemlig flyttet til slutningen af juni.

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Avlspolitik udarbejdet 2018

Avlspolitik udarbejdet 2018 Avlspolitik udarbejdet 2018 Dette dokument beskriver den avlspolitik, som DKQHA tilbyder sine medlemmer, og hvor hovedpunktet er et moderne evalueringssystem baseret på Linear Description, og hvor der

Læs mere

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017 Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017 Juli og hoppe-/vallakkåring hører sammen, der er i år planlagt tre regionale pladser. Fredag den 14. juli er der eftermiddagskåring på Sjælland (nærmere bestemt

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Version: 20171213.

Læs mere

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Love, vedtægter og Regler for TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Stiftet 8. oktober 1971. Februar 2012 1 Indeks Vedtægter 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemskab...3 4 Anmodning om medlemskab...3

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) 07. marts 2011 1. Foreningens navn er avlsforeningen Europæiske og Amerikanske Miniatureheste, og dens hjemsted bestemmes af den

Læs mere

Kåring Jylland Stald Tougaard. Lørdag den 7. Oktober 2018

Kåring Jylland Stald Tougaard. Lørdag den 7. Oktober 2018 Kåring Jylland Stald Tougaard Lørdag den 7. Oktober 2018 Dagens Bedste Tinker: Wicklow Silver Dagens Bedste Fremvisning: Kilgabriel Molly med 10 Point Dagens Bedste Samarbejdsvilje: Skovlunds Sharin -

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK : KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK : KÅRET Hingste kåret i HA Opdateret i Februar 2017 Reg. HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 Reg. HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01-

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE

REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE Afstamningskrav ' 1 For at en afstamning kan godkendes kræves mindst 4 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller araberafstamning. Stk. 2: Stk. 3: Ved araberafstamning

Læs mere

1. februar 2011 Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD I 2011

1. februar 2011 Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD I 2011 1. februar 2011 Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD I 2011 Afslutning af stationsafprøvning hold 1 Vilhelmsborg 2011 Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10.00-12.00 på Vilhelmsborg Tidsplan 10.00 Måling og

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Kåring Jylland - Vejle Rideklub. Lørdag den 7. Oktober 2017

Kåring Jylland - Vejle Rideklub. Lørdag den 7. Oktober 2017 Kåring Jylland - Vejle Rideklub Lørdag den 7. Oktober 2017 Dagens Bedste Tinker: Lionheart Stud Flint Dagens Bedste Fremvisning: Nydal s Sir Malcom med 9,5 Point Dagens Bedste Samarbejdsvilje: Fogderups

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2019

VEDTÆGTER OG REGLER 2019 VEDTÆGTER OG REGLER 2019 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet SEGES, Heste

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2017

VEDTÆGTER OG REGLER 2017 VEDTÆGTER OG REGLER 2017 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet SEGES, Heste

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2008

VEDTÆGTER OG REGLER 2008 VEDTÆGTER OG REGLER 2008 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Landscentret

Læs mere

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Landscentret Heste Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 Bemærk: I nedenstående forslag -Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten -Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges

Læs mere

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012 31. januar 2012 på Vilhelmsborg Tidsplan 09.00 Måling og signalement i stalden 09.15 Fast bund 09.30 Løsspringning gul hal 09.45 Gangarter blå hal 11.30 Oprangering 12.00

Læs mere

O P D A T E R E T

O P D A T E R E T O P D A T E R E T 2 0 1 2 K N A B ST R U PPE R H E ST E N INDHOLDSFOR TEGN ELS E 1 S T A N D A R D E N F O R S P O R T S R I D E H E S T E N 3 2 S T A N D A R D E N F O R D E N K L A S S I S K E K N A

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK) Forslag til sammenlægning 02/10-2016 1. Foreningens navn er Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark (forkortet MHDK), og dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2011

VEDTÆGTER OG REGLER 2011 Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark VEDTÆGTER OG REGLER 2011 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret for landbrug, Heste og ICCPS. Foreningens

Læs mere

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive AVL Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard Fra i år indfører Dansk Varmblod en ny bedømmelsesmetode, lineær registrering. Indførelse af det lineære system kræver en tilpasning af tidsplanerne. Der

Læs mere

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972 1 Kåringsregler. Side 1

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972 1 Kåringsregler. Side 1 1 Side 1 Der afholdes samlet hoppe- og hingstekåring i perioden 15. juli -15. oktober, og der skiftes mellem landsdelene, så der det ene år holdes kåring på Sjælland og det næste år holdes kåring i Jylland/Fyn.

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013 og 2014. Indholdsfortegnelse... 1 Regler om registrering

Læs mere

Avlsplanen for Dansk Sports Ponyavl

Avlsplanen for Dansk Sports Ponyavl Avlsplanen for Dansk Sports Ponyavl Revideret: 1/2015. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. FORRETNINGSORDEN FOR AVLSLEDELSEN... 3 1.1 Avlsledelse og kåringskommission... 3 2. MÅL OG STRATEGI...

Læs mere

O P D A T E R E T 2019

O P D A T E R E T 2019 O P D A T E R E T INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 Hansenberg Organia Vranderupvej 113, 6000 Kolding Fjordhesten Danmark indkalder hermed

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK SPORTS PONYAVL. Et Forbund For Ponyer & Fremtiden

VEDTÆGTER DANSK SPORTS PONYAVL. Et Forbund For Ponyer & Fremtiden VEDTÆGTER 2019 DANSK SPORTS PONYAVL Et Forbund For Ponyer & Fremtiden Forord Tankerne med DSP er i korte træk, at avle en dansk ridepony. Der findes ikke i Danmark noget Avlsforbund for en ridehest i en

Læs mere

FRIVILLIG KÅRING Paint Horse Club Denmark

FRIVILLIG KÅRING Paint Horse Club Denmark FRIVILLIG KÅRING Paint Horse Club Denmark PHCDK frivillig kåring er et tilbud til American Paint Horse-ejere, om at få deres heste bedømt under det i andre forbund vanligt benyttede kåringssystem. Dommerpanelet

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

stambogsreglement Dette stambogsreglement er gældende for

stambogsreglement Dette stambogsreglement er gældende for Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Værd at vide om Hingstekåringen 2019

Værd at vide om Hingstekåringen 2019 Værd at vide om Hingstekåringen 2019 Fjordhesten Danmark har i mange år haft hingstekåring i august-september. For år tilbage var det i september, i de senere år har det været i august. 2019-kåringen finder

Læs mere

Sadelkåring, eksteriørkåring, 2-års hoppe samt føl til bedømmelse. Midtbornholms Ridecenter den 2. august 2015

Sadelkåring, eksteriørkåring, 2-års hoppe samt føl til bedømmelse. Midtbornholms Ridecenter den 2. august 2015 Sadelkåring, eksteriørkåring, 2-års hoppe samt føl til bedømmelse Midtbornholms Ridecenter den 2. august 2015 1 2 Hoppekåring 2015 Så står hoppekåringerne igen for døren, og resultatet af vort avlsarbejde

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Forslag til revision af stambogsreglement

Forslag til revision af stambogsreglement Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 28 marts 2015 På Landbrugsskolen Hansenberg, Vranderupvej 111, 6000 Kolding Program 10.00 Morgenkaffe m. rundstykke Fjordhesten Danmark er vært 10.30

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2009

VEDTÆGTER OG REGLER 2009 Bestyrelsen 2009 Formand: Lene Nielsen Højbjergvej 4 4250 Fuglebjerg tlf.: 55 45 36 40 formand@connemarapony.dk VEDTÆGTER OG REGLER 2009 Sekretær: Susanne Buhl Straushedevejen 27 6621 Gesten tlf.: 75 55

Læs mere

Værd at vide om Hingstekåring

Værd at vide om Hingstekåring Værd at vide om Hingstekåring Fjordhesten Danmark har i mange år haft hingstekåring i august-september. For år tilbage var det i september, i de senere år har det været i august. 2018-kåringen finder sted

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015

Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse. 15. september 2015 Efterårskåring og følskue medhingste annerkendelse 15. september 2015 Miss Godina Højgård DE422.220002614, far: Golfino DE422.220105509, mor: Mistery Ut Deuten DE422.220002614. Føllet er avlet af Stutteri

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1-

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- DAGSAFPRØVNING AF HOPPER Formål ' 1 DANSK VARMBLODS formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én bedømmelse for at få

Læs mere

Dagsorden til Generalforsamlingen 2019

Dagsorden til Generalforsamlingen 2019 Dagsorden til Generalforsamlingen 2019 1. Indvielse af den nye fane Preben Kosiara Fra Danmarks samfundet var inviteret. Niels I slog 1. søm i for Dronningen. Niels Bech slog 2. søm i for fædrelandet Preben

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 18 november 2017 På Landbrugsskolen Hansenberg, Vranderupvej 111, 6000 Kolding Program 10.00 Morgenkaffe m. rundstykke Fjordhesten Danmark er vært 10.30

Læs mere

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1)

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1) BEK nr 16 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber.

Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber. Abc for købere Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber. Uanset hvem der sælger hvad, så vil nogle sælgere

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2012

VEDTÆGTER OG REGLER 2012 VEDTÆGTER OG REGLER 2012 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

Formanden orienterer, november 2005

Formanden orienterer, november 2005 Formanden orienterer, november 2005 Indledende nogle korte informationer og gode råd, som alle bør læse: Hingsteejernes kontingent skal betales inden 15. januar. Det er betingelsen for at vi kan udarbejde

Læs mere

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016

Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Invitation til Welsh kåring den 6-7. august 2016 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 6-7. august 2016. Ved arrangementet vil der være mulighed for

Læs mere

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 16. november 2013 På adressen: Transportcenteret, DTC Torvet 20-22, Hornstrup, 7100 Vejle Med følgende dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Hvor skal vi hen du Her og nu På sigt Bestyrelsens idé grundlag til et fælles afsæt for fremtiden i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark Det handler altsammen

Læs mere

Roskilde Dyrskue 2009

Roskilde Dyrskue 2009 Roskilde Dyrskue 2009 I dagene 5-6-7 juni var det meste af New Forest folket på sjælland og øerne til Roskilde dyrskue. Vejret viste sig fra den mere kolde side end det ellers plejer når vi holder dyrskue

Læs mere

Hoppekåringen startede som sædvanligt hos Team Cape i Ringsted, hvor 8 hopper var tilmeldt 7 stillede til kåring.

Hoppekåringen startede som sædvanligt hos Team Cape i Ringsted, hvor 8 hopper var tilmeldt 7 stillede til kåring. Hoppekåring 2017 Så er årets hoppekåring overstået og det var ikke mange 3 års hopper der stillede til kåring, 6 stk. i alt. Vi ved, at der kommer flere ved årets følbedømmelsestur hopper, som af en eller

Læs mere