Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt og samvær 7 5. Støtte til behandling 8 6. Støtte til personlig pleje 9 7. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet Støtte til uddannelse og beskæftigelse Støtte til flytning 12 Bilag 1. Grundlag for visitation: Voksenudredningsmetoden 13 Side 2

3 Indledning Her er første udgave af kvalitetsstandarder for Furesø Kommunes tilbud om støtte i eget hjem for voksne med særlige behov. Standarderne indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau for ydelser efter 85 i lov om social service. Formålet med standarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til ydelserne. Hensigten er at skabe overensstemmelse mellem borgernes oplevede behov, den visiterede ydelse og det, der konkret leveres. Standarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelserne og de ledere og medarbejdere, der leverer ydelserne. Standarderne tager udgangspunkt i og bygger på voksenudredningsmetoden, som vi implementerer i disse år. Voksenudredningsmetoden skaber et bedre grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling med borgeren i centrum. Metoden understøtter en systematisk udredning af borgerens behov og sikrer en effektiv og lovmedholdelig sagsbehandlingsproces. For en nærmere beskrivelse af voksenudredningsmetoden henvises til bilag 1. Desuden bygger standarderne på den rehabiliterende tankegang, som er en vigtig del af strategien for Center for Social og Sundhed. Denne tankegang medfører, at borgeren mødes med en aktiverende, involverende og ansvarsgivende tilgang med henblik på at udvikle borgerens kompetencer til at mestre sin egen hverdag. Og dermed ikke af en passiv, kompenserende tilgang. Samtidig er samarbejdet mellem faggrupper med pårørende og med den enkelte borger i fokus. Vi forventer at borgeren, efter en koordinerende og sammenhængende indsats, vil opnå et mere selvstændigt og meningsfyldt hverdagsliv. Standarderne sætter først og fremmest rammen for det arbejde, der udføres af kommunens støttekontaktpersonteams hos visiterede borgere, der bor i selvstændig bolig. Side 3

4 85 Socialpædagogisk støtte 1. Støtte til økonomi Træning i at varetage egen økonomi og kontakt til myndigheder, offentlige breve Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service. ydelse. Hvilket behov At borgeren optrænes til at varetage egen økonomi samt kontakt dækker med offentlige myndigheder. Hvad er formålet At give borgeren forståelse for økonomisk planlægning, samt at med hjælpe med at læse og forstå modtaget post. At støtte borgeren i selv at klare sin økonomi. Hvad indgår i - Støtte og træning i anvendelse af digitale borgerbetjeningsløsninger - Etablering af kontakt mellem borger og pengeinstitut med henblik på budgetlægning og hjælp til administration, herunder betaling af regninger via betalingsservices. - Budgetlægning og hjælp til administration - Gennemgang af post, hjælp til at besvare post og organisere post. - Kontakt til offentlige myndigheder - Ledsagelse til og fra pengeinstitut, kommunalt kontor, som borgerservice, jobcenter m.m. - Samarbejde, hvor borger har værge Hvad indgår ikke i - Udføreren går ikke ærinder, ej heller i banken. - Udføreren administrerer ikke borgerens penge. Hvilke kriterier Ydelsen kan tildeles borgere, som efter indgår for tildeling voksenudredningsmetoden har lette, moderate eller svære af problemer, indenfor temaerne samfundsliv og kommunikation. Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig. Ydelsens Alle ydelser tildeles som hovedregel for 6, 9 eller 12 mdr. ad omfang? gangen. Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i dennes livssituation. Ydelsen kan med fordel tilrettelægges, så tiden fordeles over en kortere periode med mere intensiv træning. Hvor leveres Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som hovedregel i borgers eget hjem. Ingen brugerbetaling. Hvordan følges Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået af op på leverandøren, og endelig opfølgning når ydelsen er ved at være Særlige bemærkninger leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Hvis borgeren ikke kan optrænes til at varetage økonomiske forpligtelser, skal mulighederne for administration og eventuelt værgemål undersøges. Side 4

5 85 Socialpædagogisk støtte 2. Støtte til indkøb Støtte og træning i indkøb Lovgrundlag for ydelse. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Hvilke kriterier indgår for tildeling af Ydelsens omfang? (hyppighed/placer ing på dagen). Hvor leveres 85 i Lov om Social Service. At borgeren støttes eller optrænes til selv at købe ind. At borgeren støttes eller optrænes til at vedligeholde eller opnå et funktionsniveau, der sætter ham/hende i stand til selv at kunne købe de ting, han/hun har behov for, herunder også får fokus på sunde madvaner og dermed køb af sunde madvarer, samt økonomisk fornuftige indkøb - Planlægning og træning i indkøb. - Træning i at bruge visiteret indkøbsordning. - Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse. - Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). - Ledsagelse efter servicelovens 97. Ydelsen kan tildeles borgere, som efter voksenudredningsmetoden har lette, moderate eller svære problemer indenfor temaerne praktiske opgaver i hjemmet. Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig. Alle ydelser tildeles som hovedregel for mdr. ad gangen. Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i borgerens livssituation. Ydelsen kan evt. tilrettelægges, så tiden fordeles over en kortere periode med mere intensiv træning. Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som oftest i eget hjem. Hvordan følges op på Særlige bemærkninger. Borgeren betaler egne indkøb og egen transport. Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren og endelig opfølgning, når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Hvis borgeren ikke kan lære at varetage indkøb, skal mulighederne for støtte i form af indkøbsordning vurderes. Side 5

6 85 Socialpædagogisk støtte 3. Støtte til kost Træning i madlavning Lovgrundlag for ydelse. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Hvilke kriterier indgår for tildeling af Ydelsens omfang? (hyppighed/placer ing på dagen). Hvor leveres Hvordan følges op på Særlige bemærkninger. 85 i Lov om Social Service. At støtte og vejlede borgeren med at tilberede mad. Der skal være særligt fokus på sund mad. At træne borgeren til at vedligeholde eller opnå færdigheder i selv at kunne tilberede mad. Planlægning, tilberedning og oprydning. - Udføreren tilbereder ikke mad uden borgerens deltagelse. - Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86, herunder madordning. - Udfører yder ikke støtte til indkøb. Ydelsen kan tildeles borgere, som efter voksenudredningsmetoden har lette, moderate eller svære problemer, indenfor temaerne praktiske opgaver i hjemmet og /eller sundhed. Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig. Alle ydelser tildeles som hovedregel for 3-6 eller 9 mdr. ad gangen. Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i borgerens livssituation Ydelsen kan evt. tilrettelægges, så tiden fordeles over en kortere periode med mere intensiv træning. Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som oftest i borgerens eget hjem. - Ingen brugerbetaling. - Borgeren betaler egne indkøb. Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren, og endelig opfølgning, når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Hvis borgeren efter et særligt tilrettelagt forløb ikke er i stand til at lave mad selv, skal madordning tilbydes. Side 6

7 85 Socialpædagogisk støtte 4. Støtte til kontakt og samvær Støtte og træning i at opbygge og vedligeholde netværk Lovgrundlaget 85 i Lov om Social Service for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvad indgår i At styrke borgerens muligheder for at opbygge og vedligeholde netværk og være i stand til at indgå i kontakt og samvær med andre. At opbygge og vedligeholde netværk med henblik på en mere aktiv livsudfoldelse og for at undgå isolation i hjemmet. - Støttende socialpædagogiske samtaler med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger for at for at skabe en tilværelse på egne forudsætninger. - Støtte til at etablere og vedligeholde kontakt med familie og øvrigt netværk - Motivering til brug og opretholdelse af aktiviteter for eksempel deltagelse i sportsaktiviteter, cafébesøg, kulturelle arrangementer mv. - Trafiktræning til at opretholde netværk og aktiviteter - Ledsagelse i nærmiljø til netværk Hvad indgår ikke i Hvilke kriterier indgår i tildeling af Ydelsens omfang? Hvor leveres Hvor ofte følges op på Samtaler, behandling eller ydelser, der leveres af det almene behandlingssystem f.eks. i distriktspsykiatrien. Ydelsen kan tildeles borgere, som efter voksenudredningsmetoden har lette, moderate, svære eller fuldstændige problemer indenfor temaerne socialt liv, kommunikation eller samfundsliv Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig. Alle ydelser tildeles som hovedregel for 3-6 eller 9 mdr. ad gangen. Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i dennes livssituation. Ydelsen kan med fordel tilrettelægges, så timeantallet fordeles over en kortere periode med mere intensiv træning. Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som oftest individuelt i borgers eget hjem Der er ingen brugerbetaling Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren, og endelig opfølgning, når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Side 7

8 85 Socialpædagogisk støtte 5. Støtte til behandling Træning i at opretholde/modtage behandlingstilbud Lovgrundlag for ydelse. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier indgår for tildeling af Ydelsens omfang? 85 i Lov om Social Service. At støtte borgeren i at få den nødvendige behandling, samt ved behov sikre at det sker. At borgeren opretholder eller påbegynder behandling i det etablerede behandlingssystem. - Motivering til at påbegynde eller opretholde et behandlingstilbud. - Træning i at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge, retssystem, mv.(f.eks. ved hjælp af teknologiske hjælpemidler) - Motivering til og træning i at tage den ordinerede medicin - Ledsagelse til behandlingstilbud, f.eks. læge, terapeut og psykolog. - Trafiktræning med det formål at gøre borgeren i stand til selv at kunne transportere sig til og fra behandling. - Behandlingstilbud der ikke er inden for det etablerede behandlingssystem. - Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. - Der udføres ikke behandling. Ydelsen kan tildeles borgere, som efter voksenudredningsmetoden har lette til svære problemer indenfor temaet sundhed, samt indenfor mobilitet. Alle ydelser tildeles som hovedregel for 3-6 eller 9 mdr. ad gangen. Der skelnes ved tildeling mellem borgere med lette problemer til svære problemer Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i borgerens livssituation. Ydelsen kan med fordel tilrettelægges, så tiden fordeles over en kortere periode med mere intensiv træning. Hvor leveres Hvordan følges op på Ledsagelse og trafiktræning i forbindelse med behandling tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, således at der tildeles støtte til et konkret behandlingsforløb efter en konkret vurdering Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov. Ingen brugerbetaling. Borger betaler egne transportudgifter og udgifter til behandling. Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren, og endelig opfølgning når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Side 8

9 Særlige bemærkninger. Ydelsen leveres i tæt samarbejde med eksempelvis hjemmesygeplejerske, distriktspsykiatri og egen læge 85 Socialpædagogisk støtte 6. Støtte til personlig pleje Træning i at varetage personlig hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service. ydelse. Hvilket behov At borgeren optrænes i at varetage personlig hygiejne. dækker Hvad er formålet At borgeren optræner et funktionsniveau til at varetage egen med hygiejne. Hvad indgår i - Motivering og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering - Vejledning i hensigtsmæssig påklædning. Hvad indgår ikke i - Ydelser der kan dækkes efter 83, 84 og 86 i lov om social service. Hvilke kriterier Ydelsen kan tildeles borgere, der efter voksenudredningsmetoden indgår for tildeling har lette, moderate eller svære problemer indenfor temaet af egenomsorg. Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig Ydelsens Alle ydelser tildeles som hovedregel for 3-6 eller 9 mdr. ad omfang? gangen. Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i dennes livssituation. Hvor leveres Hvor ofte følges op på Særlige bemærkninger Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som oftest i borgerens eget hjem. - Ingen brugerbetaling. - Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren og endelig opfølgning, når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Denne ydelse tildeles ikke som eneste ydelse til en borger Side 9

10 85 Socialpædagogisk støtte 7. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet Støtte og vejledning til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag for ydelse. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om Social Service. At borgerens bolig (inkl. tøj) holdes ryddelig og ren. At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at holde boligen med henblik på at bevare boligen og opretholde et sundhedsniveau. - Hjælp til forståelse af behovet for vedligeholdelse af hjemmet - Motivering til oprydning og rengøring af hjemmet - Motivering til at klare tøjvask eller vaskeordning - Træning i oprydning, opvask og rengøring af hjemmet - Træning i at klare tøjvask Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier indgår for tildeling af Ydelsens omfang? Hvor leveres Hvor ofte følges op på Særlige bemærkninger. - Udføreren deltager ikke uden borgers deltagelse. - Hovedrengøring. - Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Ydelsen kan tildeles borgere, som efter voksenudredningsmetoden har lette til svære problemer indenfor temaet praktisk opgaver i hjemmet. Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig Alle ydelser tildeles som hovedregel for 3-6 eller 9 mdr. ad gangen. Der skelnes mellem: Borgere med lette, moderate og svære problemer. Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i dennes livssituation. Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov, som oftest individuelt i borgerens eget hjem Der er ikke brugerbetaling Borgeren afholder selv udgifter til rengøringsartikler og udgifter forbundet med vask. Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren, og endelig opfølgning, når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Rengøring af boligen sker ikke, hvis der ifølge en arbejdspladsvurdering (APV) er behov for specialrengøring. Side 10

11 85 Socialpædagogisk støtte 8. Støtte til uddannelse og beskæftigelse Træning og/eller støtte til at deltage i uddannelse, beskæftigelse og samværstilbud. Lovgrundlag for ydelse. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvad indgår i 85 i Lov om Social Service. At borgerens sociale kompetencer trænes, for at støtte borgeren i at kunne indgå i en mere aktiv livsudfoldelse og undgå isolation i hjemmet. At udvikle borgerens sociale kompetencer med henblik på at få eller fastholde tilknytning til uddannelse, arbejde, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, m.m. - Motivation til opstart og opretholdelse af uddannelse, beskæftigelse herunder beskyttet beskæftigelse og samværstilbud - Vækning, evt. telefonisk med henblik på at passe ovennævnte aktiviteter - Ledsagelse til ovennævnte aktiviteter - Trafiktræning til ovennævnte aktiviteter. Hvad indgår ikke i - Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. - Ledsagelse efter servicelovens 97 Hvilke kriterier Ydelsen kan tildeles borgere, som efter indgår for tildeling voksenudredningsmetoden har lette, moderate eller svære af problemer, indenfor temaet socialt liv og eller kommunikation Ydelsen kan som hovedregel kun tildeles borgere, der bor i selvstændig bolig. Ydelsens Alle ydelser tildeles som hovedregel for max. 3-6 eller 9 mdr. ad omfang? gangen. (hyppighed/placer Ydelsens omfang og metode tilrettelægges med hensyntagen til ing på dagen). borgerens rehabilitering og med udgangspunkt i borgerens livssituation Ydelsen kan evt. tilrettelægges, så tiden fordeles over en kortere periode med mere intensiv træning. Hvor leveres Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov. Hvordan følges op på Der er ingen brugerbetaling Borgeren betaler for egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der foretages løbende opfølgning på, om mål er nået hos leverandøren og endelig opfølgning, når ydelsen er ved at være leveret. Herefter kan borgeren søge støtte på ny. Side 11

12 85 Socialpædagogisk støtte 9. Støtte til flytning Støtte til ind- og udflytning Lovgrundlaget 85 i Lov om Social Service for ydelsen Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvad indgår i At borgeren får den nødvendige støtte i forbindelse med etablering i eget hjem. At borgeren i en afgrænset periode får støtte og vejledning til planlægning, opstart og etablering i anden bolig. Ydelser, der er behov for i en afgrænset periode eller indtil andet tilbud iværksættes. For eksempel: - Udfyldelse af diverse papirer forbundet med flytningen. - Støtte til at gøre boligen indflytningsklar/fraflytningsklar - Støtte til at blive etableret i boligen, herunder ind- og udpakning af flyttekasser - Kontakt til relevante netværk (ejendomsfunktionær, naboer, pårørende og omgivelser mv.) f.eks. syn af bolig, hente og aflevere nøgler. - Planlægning af fremtidigt samarbejde med pårørende, behandlingstilbud og øvrige tilbud. - Ledsagelse til behandlingstilbud inden for det etablerede behandlingssystem. - Ledsagelse i nye fysiske rammer (indenfor rimelig afstand fra boligen) i forbindelse med en aktivitet, eksempelvis indkøb af møbler. Hvad indgår ikke i Hvilke kriterier indgår i tildeling af Ydelsens omfang? Hvor leveres Hvor ofte følges op på - Ydelser, der dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 - Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagers tilstedeværelse. - Ledsagelse efter SEL 97 - Rengøring og istandsættelse af den bolig der fraflyttes. Ydelsen kan tildeles borgere, som efter voksenudredningsmetoden har lette, moderate, svære eller fuldstændige problemer indenfor temaet praktiske opgaver i hjemmet. Der udmåles timer som pulje, der kan bruges indenfor 1-3- måneder. I særlige tilfælde 1-6 måneder. Tilrettelægges efter borgerens individuelle behov. Leveres som hovedregel i borgers eget hjem. Der er ikke brugerbetaling. Borgeren afholder udgifter forbundet med flytningen. Der følges ikke op, da ydelsen afsluttes, når flytningen er tilendebragt Side 12

13 Bilag 1. Grundlag for visitation: Voksenudredningsmetoden Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er voksenudredningsmetoden. Sagsbehandleren foretager en samlet vurdering af borgerens behov for støtte på baggrund af en udredning, som foretages sammen med borgeren. Metoden er ny og udviklet til voksenhandicapområdet i samarbejde mellem Socialministeriet, KL og en række pilotkommuner. Metoden er todelt: Først vurderer sagsbehandleren borgernes problem ud fra 11 temaer, som dækker forskellige aspekter af borgernes liv og situation. Herefter vurderes borgerens samlede behov. Borgerens muligheder frem for begrænsninger er omdrejningspunkt for vurderingen. Udredningen indeholder 11 temaer og fem funktionsniveauer: De 11 temaer er: 1. Fysisk funktionsnedsættelse 2. Psykisk funktionsnedsættelse 3. Socialt problem 4. Praktiske opgaver i hjemmet 5. Samfundsliv 6. Socialt liv 7. Sundhed 8. Kommunikation 9. Mobilitet 10. Egenomsorg 11. Omgivelser Side 13

14 De 5 funktionsniveauer er: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydelig) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) I temaerne vurderes graden af borgerens funktionsnedsættelse, og vedkommende får en score fra 0-4; funktionsniveauet. Borgerens funktionsniveau vurderes forskelligt alt efter hvilke temaer, der arbejdes med. For temaerne psykisk funktionsnedsættelse, fysisk funktionsnedsættelse og socialt problem vurderes de objektive forhold/kriterier omkring borgerens funktionsniveau. En borger som eksempelvis er fysisk handicappet men kompenseret med hjælpemidler, vil vurderes uden effekten af disse hjælpemidler. For temaerne praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv, sundhed, kommunikation, mobilitet og egenomsorg beskrives, hvorledes borgerens funktionsnedsættelse påvirker de forskellige temaer. Funktionsniveauet angives inklusiv de hjælpemidler, borgeren råder over i forvejen. Hvis en borger som eksempel har en hørenedsættelse, men er kompenseret med høreapparat og ved at anvende dette høreapparat ikke er begrænset i sin kommunikation med omverdenen, indgår dette i vurderingen. Temaet omgivelser beskriver, hvorvidt der er faktorer i borgerens omgivelser, som påvirker borgerens mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Der angives ikke funktionsniveau for temaet. På baggrund af udredningen foretager sagsbehandleren en samlet funktionsvurdering af borgerens behov for støtte. Den samlede funktionsvurdering angives ud fra fem niveauer: A = Intet problem B = Let problem C = Moderat problem D = Stort problem E = Fuldstændigt problem Den samlede funktionsvurdering er altså udtryk for sagsbehandlerens faglige vurdering af borgerens samlede behov for støtte. Men vurderingen er ikke udtryk for et gennemsnit af funktionsniveauerne i de belyste temaer. Der kan således være sager, hvor borgeren har en lav score på hvert af de afdækkede temaer i udredningen, men får en høj score på den samlede funktionsvurdering på grund af kompleksiteten for problemstillingerne samlet set. Det er sagsbehandlerens ansvar at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Sagsbehandleren skal være opmærksom på ikke at overoplyse sagen. Oplysningerne i sagen skal være relevante for den givne ansøgning og skal kun omfatte de informationer, der er nødvendige for at opnå formålet med udredningen. Side 14

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Center for Social og Sundhed Tiltrådt af Social og Sundhedsudvalget 5. september Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012 Voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder 2012 Voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2012 Voksne med særlige behov J. f nr. 27.00.00P23 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 5 2.1. VISION,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. polf

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. polf Kvalitetsstandarder 2013 Voksne med særlige behov polf 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1 Voksenudredningsmetoden (VUM)... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 For ydelser til voksne borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov 65+ polf

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov 65+ polf Kvalitetsstandarder 2014 Voksne med særlige behov 65+ polf 1 1. 0 INDLEDNING... 3 GRUPPEN AF VOKSNE MED... 3 1.2 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV... 3 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 4 2.1. VISION,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder 2014 voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2014 voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 6 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016 voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder 2016 voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2016 voksne med særlige behov 1 1. INDLEDNING... 4 Borgere på 65 år eller derover... 4 Grundlag for visitation: Voksenudredningsmetoden (VUM)... 4 Tidsafgrænsede forløb og SMARTe mål...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2017 voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder 2017 voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2017 voksne med særlige behov 1. INDLEDNING... 4 Borgere på 65 år eller derover... 4 Grundlag for visitation: Voksenudredningsmetoden (VUM)... 4 Tidsafgrænsede forløb og SMARTe mål...

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. 85 i Lov om Social Service. Tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens 85 Udkast Indhold 1. Indledning... 3 2. Sådan behandler vi din sag.... 4 Hvem kan få et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/ Kvalitetsstandarder 2009 Voksne med særlige behov J. nr. 16.08.00P23 1 J. nr. 16.08.00P23 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 5 2.1. Vision, værdier

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Handicap Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne 3 Socialpædagogisk

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Freyas Kvarter 2 Botræningstilbud - 8 individuelle boliger med fællesareal

Freyas Kvarter 2 Botræningstilbud - 8 individuelle boliger med fællesareal Freyas Kvarter 2 Botræningstilbud - 8 individuelle boliger med fællesareal Formål At støtte borgeren til øget selvstændiggørelse gennem omsorg, støtte og træning med henblik på at udvikle borgerens personlige

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Lovgrundlag 107 i lov om Social Service (SEL) Formålet med Kvalitets-standar den 83 og 85 i lov om Social Service Botilbuddet kan være opført efter

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere