Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0"

Transkript

1 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt værdi 0 H 0 : 0 Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

2 Teststørrelse (eng.: test statistic): en stokastisk variabel Z, som måler hvor dårligt H 0 passer med data (evt. regnet med fortegn). Normalt benytter vi Z 0 SE Kritisk område K: Værdier af Z som understøtter H a. Acceptområde A K: Værdier af Z som understøtter H 0. Signifikansniveau, defineret ved P H0 Z K. Ofte vælges K så 0. 01, eller Tabelopslag: Ofte slås op i N(0,1) eller t n 1, svarende til fordelingen for Z under H 0.

3 Testens konklusion: Hvis den observerede værdi af Z ligger i A vil vi acceptere H 0. Vi siger at testen ikke viser signifikans. Hvis den observerede værdi af Z ligger i K vil vi forkaste H 0. Vi siger at testen viser signifikans. Sprogbrug:Er signifikant forskellig fra 0 på niveau? Filosofi: H 0 er under anklage, men tvivl kommer H 0 til gode. H 0 dømmes kun hvis beviserne er stærke (signifikans).

4 Test for når 2 er kendt Eksempel Benzinforbrug for bil Benzinforbruget (i km/l) ved 20 uafhængige kørsler med bilen: x 1 x 2 x 3 x 19 x Gennemsnit: x Det vides at Bilforhandlerens påstand: bilen kører 19 km/liter. Vi opstiller hypotesen: H 0 : 19, hvor er bilens gennemsnitlige benzinforbrug i km/liter. Tror vi på bilforhandleren? Kan vi acceptere H 0? Lav en test.

5 Statistisk model: Antag at X 1, X 2,,X n er uafhængige og X i N, 2 for alle i 1,, n. Det antages kendt, at Parameter med estimat x. Nulhypotese: H 0 : 19. Bilforhandlerens påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese H a : 19 Det som gælder, hvis bilforhandleren tager fejl. Teststørrelse:medSE / n fås Z X 19 /SE med observeret værdi z / Kritisk område K: De værdier af z hvor z z crit.bådestore

6 positive og store negtive værdier er kritiske (tosidet test). Acceptområde A: De værdier af z hvor z z crit. Signifikansniveau, defineret ved P H0 Z z crit. Vi vælger og finder den tilsvarende værdi af z crit. Tabelopslag: Da fordelingen for Z under H 0 er N 0,1 slår vi op i normalfordelingstabellen. Med fås z crit Konklusion:Da z z crit må vi forkaste H 0. Vi konkluderer derfor at bilforhandleren ikke har ret.

7 Test for når 2 er ukendt Statistisk model: Antag at X 1, X 2,,X n er uafhængige og X i N, 2 for alle i 1,, n. Parameter med estimat x. Empirisk varians s 2. Nulhypotese: H 0 : 0 Alternative hypotese: H a : 0 Teststørrelse:medSE s/ n bruges og dermed t x 0 SE T X 0 S/ n. Kritisk område K: de værdier af t hvor t t crit. Acceptområde A: de værdier af t hvor t t crit.

8 Signifikansniveau, defineret ved P H0 T t crit. Tabelopslag: Da fordelingen for T under H 0 er t n 1 slår vi op i t-tabellen. t crit t /2 n 1 Testens konklusion: Hvis den observerede værdi af T ligger i A vil vi acceptere H 0. Hvis den observerede værdi af T ligger i K vil vi forkaste H 0

9 Eksempel (fortsat) Benzinforbrug for bil Benzinforbruget (i km/l) ved n 20 uafhængige kørsler. Model: X i N, 2 uafhængige. Nulhypotese og alternativ hypotese: H 0 : 19 mod H a : 19. Teststørrelse: T X 19 t S/ 20

10 Gennemsnit og varians: x og s Observeret teststørrelse: t /20 Kritisk område K: de værdier af t hvor t t crit. Acceptområde A: de værdier af t hvor t t crit. Signifikansniveau, P H0 T t crit. Vi vælger Tabelopslag: Da fordelingen for T under H 0 er t n 1 slår vi op i t-tabellen t crit t

11 Konklusion:Da t er mindre end t crit vil vi acceptere H 0. Vi kan altså ikke afvise forhandlerens påstand. Hvorfor når vi til den modsatte konklusion som før: 1. Vores kendte værdi viste sig at være for optimistisk. 2. Når 2 er ukendt har vi mindre information om end hvis 2 er kendt, hvilket gør signifikansen mindre.

12 Eksempel Karakterer for 11 studerende Model: X i N, 2 uafhængige. Vi ønsker at teste H 0 : 50 mod H a : 50. Vi har n 11 og Teststørrelse: x , s t x 0 s 2 /n /

13 Tabelopslag t Da t er mindre end t accepterer vi H 0. Vi kan ikke afvise, at den gennemsnitlige karakter er 50.

14 Test for variansen 2 Model: X 1,, X n uafhængige N, 2, hvor både og 2 er ukendte. Data: x 1,, x n, svarende til X 1,, X n. Parameter 2 med estimat 2 s 2 (empirisk varians). Nulhypotese: H 0 : Alternative hypotese: H a : Teststørrelse: U n S 2 H 0 2 n 1, som er en 2 -fordeling med n 1 frihedsgrader. Kritisk område K: de værdier af u hvor u /2 eller u 1 /2 Acceptområde A: de værdier af u hvor 1 /2 u /2 Signifikansniveau,

15 P H0 U 1 /2 P H0 U /2. Vi vælger Tabelopslag: Vi finder /2 og 1 /2 i tabel D.6 under n 1 frihedsgrader. Testens konklusion: Hvis den observerede værdi af U ligger i A vil vi acceptere H 0 Hvis den observerede værdi af U ligger i K vil vi forkaste H 0

16 Test for sandsynligheden p Antagelse: Antag at X er binomialfordelt: X b n,p. Estimat for p: Estimator for p: p x n. X X n. Den centrale grænseværdisætning giver X N np, np 1 p. Kræver np 1 p 5

17 For estimatoren gælder X n N p, p 1 p n Standard error for p er derfor Test for H 0 : p p 0 baseres på SE p 1 p /n. (approximativt). Z p p 0 SE H 0 N 0,1

18 Eksempel Internet shopping Gallupundersøgelse af 1025 tilfældige personer: 297 købte på internettet i sidste måned. Estimat for p: p Internetudbyder postulerer at 30% køber på internettet hver måned. Kan påstanden afvises? Test for H 0 : p Alternativ hypotese H a : p 0. 30, at internetudbyderen ikke har ret.

19 Standard error SE / Teststørrelse z Tabelopslag: Da fordelingen for Z under H 0 er approximativt N 0, 1 slår vi op i normalfordelingstabellen. Med 0.05 fås z crit Konklusion:Da z z crit må vi acceptere H 0. Vi konkluderer derfor at internetudbyderen har ret.

20 Test for raten Model: X antal hændelser i tidsrum t, medx Poisson t. Data: Antal observerede hændelser x svarende til X. Estimat for : x t Estimator for : X X t. Den centrale grænseværdisætning giver X N t, t. Kræver t 10

21 For estimatoren gælder X X t N, n Standard error for er derfor SE /t. Test for H 0 : 0 baseres på Z 0 SE H 0 N 0,1 (approximativt). Tabelopslag:Findz /2 i normalfordelingstabellen. Konklusion: Forkast H 0 (tosidet test) hvis z z /2, ellers accepteres H a : 0

22 Hypotesetest, mere teori Styrke for en test Der er fire muligheder for en test med niveau : H 0 accepteres H 0 forkastes H 0 er sand OK Fejl af type I H 0 er falsk Fejl af type II OK Fejl af type I, at forkaste en sand nulhypotese. Sandsynlighed. Fejl af type II betyder at acceptere en falsk nulhypotese. Sandsynligheden kaldes for. 1 kaldes også for testens styrke, som afhænger af fordelingen for Z under H a.

23 Både og bør være små, men tvinges ned går op, og omvendt. Kompromis: 1. vælges til en fast, lille værdi, f.eks eller For givet vælges den test som er stærkest (har mindst ). z- ogt-test diskuteret ovenfor er optimale, så de har den størst mulige styrke blandt alle mulige test.

24 Signifikansniveau og p-værdi Klassisk test: Er resultatet signifikant på niveau? Vi ønsker et ja/nej svar. skal vælges på forhånd. 1. Fordel: Vi får et klart svar, som kan bruges til f.eks. at tage en beslutning. 2. Ulempe: Svaret afhænger af valget af. Pragmatisk test: Vi ønsker svar på spørgsmålet: hvor stærk er signifikansen? 1. Fordel: Hvis signifikansen er meget stærk, eller meget svag, får vi stadig et klart svar. 2. Ulempe: Der er en grå zone, hvor svaret ikke er klart, hvilket giver mulighed for misbrug.

25 Lad model, test, nulhypotese H 0 og alternativ hypotese H a være givet. Vi definerer p-værdien, eller det observerede signifikansniveau som den værdi af signifikansniveauet hvor resultatet er lige på grænsen til at være signifikant. For 2 kendt findes p ved at løse følgende ligning (z observeret værdi af teststørrelse): z z p/2 Fremgangsmåden er tilsvarende hvis 2 er ukendt, idet z erstattes af t, ogz p/2 af t p/2 n 1 osv. Bemærk: Bogens tabeller giver kun en grov vurdering af p. Nøjagtig udregning kræver computer.

26 Vurdering af p-værdi: p-værdi Signifikans af H svag 0.05 ret stærk stærk 0.01 meget stærk Bemærk: Ønskes et klassisk test kan p også benyttes: Hvis p accepteres H 0 på niveau. Hvis p forkastes H 0 på niveau.

27 Eksempel (fortsat) Benzinforbrug for bil Benzinforbruget (i km/l) ved 20 uafhængige kørsler med samme bil med X i N,0.4. Hypotese: H 0 : 19 mod H a : 19. Teststørrelse z p-værdi findes ved at løse / Løsning z p/2

28 p Konklusion: H 0 er ret signifikant, og H 0 bør forkastes. Bilforhandleren har ikke ret.

29 Eksempel (fortsat) Karakterer for 11 studerende Model: X i N, 2. Hypotese: Teststørrelse: H 0 : 50 mod H a : 50. t x 0 s 2 /n Tabelopslag t Da t er mindre end t er p Faktisk er t mindre end t så p Udregning med computer giver p

30 H 0 er altså ikke signifikant, og bør derfor accepteres. Som før: H 0 kan ikke forkastes på niveau 5%. Vi kan ikke afvise, at den gennemsnitlige karakter er 50.

31 Test og konfidensintervaller Model: X i N, 2 for i 1,,n, indbyrdes uafhængige. Givne data: x 1,, x n. Test for hypotesen: H 0 : 0 mod H a : 0 med signifikansniveau. Konfidensinterval C. I. med konfidensgrad 1. Følgende to ting er ækvivalente 1. H 0 : 0 accepteres ved en test på niveau 2. 0 tilhører C. I. Begge betingelser er nemlig ækvivalente med x 0 z SE /2 (hvis SE / n med kendt), eller med

32 (hvis SE s/ n ). x 0 SE t /2 n 1

33 Overvejelser om den alternative hypotese Den fornuftige bilkøber Analyse: I benzineksemplet ovenfor forkaster vi H 0 hvis enten 1. z z crit, det vil sige når bilen kører kortere per liter end 19 km/liter. 2. z z crit, det vil sige når bilen kører længere per liter end 19 km/liter. Under2.erbilenbedre end påstået, så køberen snyder sig selv. Nulhypotesen bør stadig være: H 0 : 19 Bilforhandlerens påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese skiftes nu ud med et ensidet alternativ: H a : 19

34 Hvis bilen er dårligere end bilforhandleren påstår.

35 Teststørrelse: Vi bruger stadig kendt og Z X SE 19 Den observerede værdi af Z er stadig z /20 Kritisk område K:Nuvælgervideværdierafz hvor z z crit. Acceptområde A: De værdier af z hvor z z crit. Signifikansniveau, defineret ved P H0 Z z crit. Vi holder fast ved

36 Tabelopslag: Da fordelingen for Z under H 0 stadig er N 0,1 slår vi op i tabellen. Med fås z crit Konklusion:Daz er mindre end z crit må vi forkaste H 0. Vi konkluderer derfor at bilforhandleren ikke har ret, og at bilen kører kortere på literen end han påstår.

37 Den kyniske bilfabrik Fra intern rapport på bilfabrikken: Nulhypotesen er stadig: H 0 : 19 Bilfabrikkens påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese skiftes nu ud med det andet ensidede alternativ: H a : 19 Hvis bilen er bedre end fabrikken påstår. Teststørrelse: Vi bruger stadig Z X 19 /SE med observeret værdi z Kritisk område K:Nuvælgervideværdierafz hvor z z crit. Acceptområde A: De værdier af z hvor z z crit. Signifikansniveau, defineret ved

38 P H0 Z z crit. Vi holder fast ved Tabelopslag: Z N 0, 1 under H 0, så fra tabellen med 0.05 fås z crit Konklusion:Daz er mindre end z crit må vi acceptere H 0. Altså holder bilfabrikkens påstand om benzinøkonomien! Begrundelse: Bilfabrikken vil undgå, at bilen er bedre end påstået, så man ikke sælger den for billigt! En moderne bilfabrik tænker naturligvis ikke sådan, men eksemplet illustrerer mulighederne for misbrug.

39 Énsidede test Lad nulhypotesen være H 0 : 0 Eksemplet ovenfor illustrerer, at der er mulighed for tre forskellige alternative hypoteser. Den tosidede test er med for overskuelighedens skyld. 1. Tosidet test svarer til tosidet alternativ: H a : 0 2. Énsidet test med alternativer til højre: H a : 0 3. Énsidet test med alternativer til venstre: H a : 0.

40 Teststørrelse:medSE / n bruges i alle tre tilfælde Z X 0 SE Kritisk område K: 1. For H a : de værdier af z hvor z z crit. 2. For H a : de værdier af z hvor z z crit. 3. For H a : de værdier af z hvor z z crit. Acceptområde A: 1. For H a : de værdier af z hvor z z crit. 2. For H a : de værdier af z hvor z z crit. 3. For H a : de værdier af z hvor z z crit.

41 Signifikansniveau, defineret ved 1. For H a : P H0 Z z crit. 2. For H a : P H0 Z z crit. 3. For H a : P H0 Z z crit. Tabelopslag:DaZ N 0, 1 under H 0, slår vi op i tabel A For H a : 2. For H a : 3. For H a : z crit z /2 z crit z

42 z crit z Konklusion: Hvis den observerede værdi af Z ligger i A vil vi acceptere H 0. Hvis den observerede værdi af Z ligger i K vil vi forkaste H 0

43 Generelle statistiske test Givet: Data x (vektor) svarende til vektor X af stokastiske variable fra en passende model. Nulhypotese H 0 skal betyde at modellen er korrekt. Find passende teststørrelse t x, som måler afvigelser fra H 0 generelt: jo større værdi af t x, jo mindre tror vi på H 0. Bemærk: Den alternative hypotese H a angives ikke specifikt, men indeholder alt hvad der kan være galt med H 0, f.eks. at fordelingen ikke er normal, men stammer fra en anden fordeling.

44 Find fordelingsfunktionen for t X under H 0 : F x P H0 t X x Udregn p-værdi: p 1 F t x. p måler sandsynligheden for at få en endnu mere ekstrem værdi af t X end den observerede værdi t x. Forkast H 0 hvis p er lille (f.eks. p 0. 05) Accepter H 0 hvis p er stor (f.eks. p 0.05).

45 Fortolkning: Hvis H 0 er sand forventer vi at få en sædvanlig værdi af t x. Vi måler hvor usædvanlig t x er ved at udregne p-værdien. En sædvanlig p-værdi er en værdi, som er passende stor. Hvis p er lille, må én af to følgende ting gælde: 1. En hændelse med lille sandsynlighed er hændt, eller 2. H 0 er falsk. Vi hælder derfor til den sidste forklaring (at H 0 er falsk), snarere end at en sjælden hændelse er sket. 2 -test

46 Eksempel: Betragt et histogram med k klasser, og lad X 1,,X k være antallet af data i hver af de k klasser ved en stikprøve på n. Lad H 0 være hypotesen, at data kommer fra en bestemt fordeling, og lad E 1,, E k være de tilsvarende forventede værdier, dvs. E j np j, hvor p j er sandsynligheden for den j te klasse, udregnet under H 0. Som teststørrelse bruges 2 -størrelsen: k t X j 1 X j E j 2 E j. Det vides at fordelingen for t X under H 0 kan approximeres ved den såkaldte 2 -fordeling med k 1 frihedsgrader (tabel). Kravet er at n skal være stor (bygger på CLT). En test med signifikansniveau 5% (approximativt) fås hvis vi

47 forkaster H 0 når t x 0.05 k 1.

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10a 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

Statistik for ankomstprocesser

Statistik for ankomstprocesser Statistik for ankomstprocesser Anders Gorst-Rasmussen 20. september 2006 Resumé Denne note er en kortfattet gennemgang af grundlæggende statistiske værktøjer, man kunne tænke sig brugt til at vurdere rimeligheden

Læs mere

VIDEREGÅENDE STATISTIK

VIDEREGÅENDE STATISTIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN VIDEREGÅENDE STATISTIK herunder kvalitetskontrol Udgave 10.b 015 FORORD Denne lærebog kan læses på baggrund af en statistisk viden svarende til lærebogen M. Oddershede Larsen :

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple binomialfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple binomialfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple binomialfordelingsmodeller Jørgen Larsen IMFUFA Roskilde Universitetscenter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Universitetscenter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørgen Larsen: STATISTIKNOTER:

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER BASISSTATISTIK. Jørgen Larsen 2004, 2005

IMFUFA TEKST NR 435 2004. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER BASISSTATISTIK. Jørgen Larsen 2004, 2005 TEKST NR 435 2004 BASISSTATISTIK Jørgen Larsen 2004, 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG FYSIK SAMT DERES FUNKTIONER I UNDERVISNING, FORSKNING OG ANVENDELSER

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse

Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse 1 Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Uge, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Generelt om statistik Dataanalysen - Deskriptiv statistik - Statistisk inferens Sammenligning af to grupper med kontinuerte

Læs mere

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression Statistik II 4. Lektion Logistisk regression Logistisk regression: Motivation Generelt setup: Dikotom(binær) afhængig variabel Kontinuerte og kategoriske forklarende variable (som i lineær reg.) Eksempel:

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Sandsynlighedregning

Sandsynlighedregning MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sandsynlighedregning + = - P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). 1. udgave 2007 FORORD Dette notat giver en kort gennemgang af de grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning. Det forudsættes,

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Normalfordelingen. Erik Vestergaard

Normalfordelingen. Erik Vestergaard Normalfordelingen Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 008. Billeder: Forside: jakobkramer.dk/jakob Kramer Side 7: istock.com/elenathewise Side 8: istock.com/jaroon

Læs mere