Taksatorprocesser version 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taksatorprocesser version 4"

Transkript

1 Taksatorprocesser version Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Totalskade Toldsag 3 Totalskade Ej toldsag 3 Afgiftsfri genopbygning 4 Registreringsattest Bortkommet 4 Totalforsvundne køretøjer 5 Afmelding af køretøj 5 Genindhugning af stelnummer ved alm. reparation 6 Erstatningsnummerplade - Ej bortkommet 6 Erstatningsnummerplade Bortkommet 7 Def. af køretøjer og reparationsgrænser jf. Registreringsafgiftsloven (NYT) 8 Udvalgte oplysninger fra Motorregisteret 9 Forord Dette dokument indeholder de processer, som udføres i forbindelse med opgørelse af forsikringsskader og er tiltænkt som arbejdsredskab for forsikringsselskabets taksatorer og sagsbehandlere. Alle processer er i overensstemmelse med gældende Registreringsafgiftslov og efter aftale med SKAT. Opgaverne i de enkelte processer kan løses af enten taksator eller sagsbehandler, men er i det efterfølgende beskrevet som selskabet. (NYT) i teksten betyder, at der er ændringer i forhold til forrige version. NB! Reparationsgrænseregler for personbiler under afsnit Def. af køretøjer og reparationsgrænser jf. Registreringsafgiftsloven 4 stk. 1, nr. 2. Personbil på side 8 er gældende i en begrænset periode fra den 1. januar 2014 og til og med 31. december Hvis man har en personbil, som er skadet før 31. december 2013 vil reparationsgrænsereglerne være på hhv. 55% og 65%. Side 2

3 Totalskade Toldsag Når der er aftalt erstatning foretager selskabet følgende: Køretøjet afmeldes af selskabet i Motorregisteret (se evt. afsnit Afmelding af køretøj ). Køretøjet totalskadeblokeres af selskabet i Motorregisteret. Når rester er solgt sender selskabet følgende: Registreringsattesterne (del 1 og 2) Sendes til køber. OP-rapport (Ophugningserklæring) Sendes til køber. En totalskadeblokering kan kun ophæves af SKAT. OP-rapporten giver køber fuldmagt til, at udfylde og underskrive skrotningsattest for køretøjet. OP-rapporten skal underskrives af taksator og vedlægges skrotningsattesten ved henvendelse til Miljøordning for biler. Kontanterstattede køretøjer skadet under kr. er ikke omfattet af bekendtgørelsen om registreringsafgift. Der ydes ingen skrotningsgodtgørelse på motorcykler, varebiler med en tilladt totalvægt over kg og busser (befordring af mere end 10 personer føreren medregnet). Totalskade Ej toldsag Når der er aftalt erstatning foretager selskabet følgende: Køretøjet afmeldes af selskabet i Motorregisteret (se evt. afsnit Afmelding af køretøj ). Når rester er solgt sender selskabet følgende: Registreringsattesterne (del 1 og 2) Sendes til køber. OP-rapport (Køb/Salgserklæring) Sendes til køber. OP-rapporten giver køber fuldmagt til, at udfylde og underskrive skrotningsattest for køretøjet. OP-rapporten skal underskrives af taksator og vedlægges skrotningsattesten ved henvendelse til Miljøordning for biler. Side 3

4 Afgiftsfri genopbygning Når der er aftalt erstatning foretager selskabet følgende: Køretøjet afmeldes af selskabet i Motorregisteret (se evt. afsnit Afmelding af køretøj ). Køretøjet skadeblokeres af selskabet i Motorregisteret. Når rester er solgt sender selskabet følgende: Registreringsattesterne (del 1 og 2) Sendes til køber. Kopi af taksatorrapport Sendes til køber. Hvis registreringsattesten udleveres til køber kan det markeres på GBrapporten. GB-rapport (Genopbygningsaftale) Sendes til køber. Genopbygningen: Ændringer i forhold til reparationsmetode eller reparationsomfang skal aftales med taksator for udfærdigelse af en ændringsrapport. Når genopbygningen er færdig, men før lakering, tilkaldes taksator, som udfærdiger en genopbygningskontrol (G1-rapport), med angivelse af om stelnummeret forefindes uændret eller er genihugget. Selskabet sætter markering i Motorregisteret, hvis stelnummer er blevet genihugget. Selskabet ophæver skadeblokering i Motorregisteret. Registreringsattesten skal IKKE sendes til SKAT. Hvis ikke genopbygningen er sket i overensstemmelse med skadesopgørelsen, skal skadeblokeringen ikke ophæves og SKAT skal underrettes herom. I opgørelsen kan der fratrækkes et fast beløb på kr., såfremt genopbygningen indbefatter retablering af en eller flere sikkerhedspuder (airbag). Registreringsattest Bortkommet Ejer bestiller en ny via Motorregisteret, eller ved personlig henvendelse på et af SKATs motorkontorer. SKAT sender registreringsattesten til ejer. Side 4

5 Totalforsvundne køretøjer Selskabet udfylder blanketten Blanket til afmelding af køretøj - Forsikringsselskab, som kan findes via linket SKAT på Når fristen for erstatning (28 dage) er udløbet, sender Selskabet en e- mail til som skal indeholde: Blanketten Blanket til afmelding af køretøj - Forsikringsselskab. I emnefeltet på en skal der skrives Afmeld registreringsnummer forsikringsskade, køretøj stjålet eller nummerplade bortkommet. F.eks.: Afmeld - WVWZZZ1GZM*******5 køretøj stjålet. Når SKAT har modtaget en med vedhæftet blanket Blanket til afmelding af køretøj - Forsikringsselskab, bliver køretøjet afmeldt inden for 5 dage. Feltet Angiv journalnummer fra politiet på blanketten Blanket til afmelding af køretøj - Forsikringsselskab er kun nødvendigt, at udfylde i de tilfælde hvor: Køretøjet er forsvundet (hele køretøjet er stjålet, brændt m.v.) Begge alle nummerplader er væk på et køretøj, som skal skadeblokeres Registreringsattesten skal ikke vedlægges. Når der udbetalt erstatning indberetter selskabet tyveriet på Østkontorets hjemmeside som videresender oplysningerne til politiet. Afmelding af køretøj Når alle nummerplader er til stede og køretøjet skal afmeldes: Selskabet afmelder via Afmeld køretøj i venstremenuen i SKAT Motorregister. Hvis der mangler nummerplader og køretøjet skal afmeldes: Selskabet skal følge samme procedure som ved Totalforsvundne køretøjer. Afmelding af køretøjer i Motorregistret forudsætter, at forsikringsselskabet er tilmeldt hos SKAT som nummerpladeoperatør. Side 5

6 Genindhugning af stelnummer ved alm. reparation Taksator markerer følgende i taksatorrapporten: Stelnummer genihugges Genbesigtiges Taksator inddrager registreringsattesterne eller undersøger ejerforhold, køretøj og stelnummer er korrekte i henhold til Motorregistret. Taksator overværer genihugningen af stelnummeret. Taksator udlever registreringsattesterne til ejer, efter genihugning af stelnummer er foretaget. Selskabet sætter markering for genihugning af stelnummer via venstremenuen i SKAT Motorregistret. Hvis selskabet ønsker en elektronisk dokumentation for den udførte genihugning af stelnummeret kan der udfærdiges en G1-rapport, som ikke er nødvendig at udlevere til ejeren, da genihugning af stelnummer er registreret i Motorregistret. Erstatningsnummerplade - Ej bortkommet Ejer/bruger bestiller via Motorregisteret. Ejer/bruger får besked når nummerpladen kan afhentes. Nummerpladen ombyttes på SKATs motorkontor. Ombyttes nummerpladen ikke inden for 3 måneder, destrueres nummerpladen, og SKAT afmelder køretøjet uden forudgående varsel. En erstatningsnummerplade leveres ikke i følgende tilfælde: Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes. Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes. Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet. I ovenstående tilfælde skal køretøjet omregistreres. Side 6

7 Erstatningsnummerplade Bortkommet Ejer/bruger bestiller via Motorregisteret. Ved bestilling vælges der om nummerpladen skal afhentes på et af SKATs motorkontor, eller om den skal sendes til ejer/bruger. Ejer/bruger får besked når nummerpladen kan afhentes, eller får den tilsendt. Afhentes nummerpladen ikke inden for 3 måneder, destrueres nummerpladen, og SKAT afmelder køretøjet uden forudgående varsel. En erstatningsnummerplade leveres ikke i følgende tilfælde: Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes. Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes. Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet. I ovenstående tilfælde skal køretøjet omregistreres. Side 7

8 Def. af køretøjer og reparationsgrænser jf. Registreringsafgiftsloven (NYT) 4 stk. 1, nr, 1. Motorcykel Kan genopbygges afgiftsfrit op til 75% af handelsværdien. 4 stk. 1, nr. 2. Personbil (NYT) På fuld afgift (privat personbefordring, udlejning m.v.). Kan genopbygges afgiftsfrit op til 75% af handelsværdien. Ved skader mellem 65% og 75% af handelsværdien skal kunden have tilbudt en kontanterstatning som alternativ til reparation af køretøjet. 5, stk. 1. Varebil Tilladt totalvægt ikke over 4 t og konstrueret og indrettet til godstransport. Kan genopbygges afgiftsfrit op til 80% af handelsværdien. 5, stk. 2. Varebil Tilladt totalvægt over 2,5 t, men ikke over 4 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side. Kan genopbygges afgiftsfrit op til 90% af handelsværdien. 5a. Bus og Mobilhome Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet. Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse Kan genopbygges afgiftsfrit op til 85% af handelsværdien. 6. Sygetransport Køretøjer, som benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer. Kan genopbygges afgiftsfrit op til 90% af handelsværdien. 6 a. Taxi Køretøjer, som har tilladelse til taxikørsel. Kan genopbygges afgiftsfrit op til 90% af handelsværdien. Side 8

9 7, stk. 1. Afgiftsfri bundgrænse. For alle køretøjskategorier gælder, at de kan genopbygges afgiftsfrit op til kr. inkl. moms og uanset handelsværdi. 7, stk. 2. Handelsværdi. For motorkøretøjer, der er registreret som fabriksnye inden for det sidste år før uheldet, og som på skadetidspunktet har kørt højst km, kan handelsværdien fastsættes til motorkøretøjets værdi som nyt, inklusive afgift. Udvalgte oplysninger fra Motorregisteret Efterlyste køretøjer kan indtil videre kun findes via det gamle CRM3 register, på sigt videregives oplysningen til Motorregisteret. Hvis man under skadesbehandling af et køretøj oplever en klausul 250 ukendt klausul og man ikke kan arbejde videre med sagen, skal man kontakte SKAT, som kan oplyse det videre forløb. Under "Vis køretøj" på fanen "Køretøj" i Motorregisteret fremgår det i klar tekst hvilken "Art" og "Anvendelse" der er tale om. Under "Vis køretøj" på fanen "Dispensationer og tilladelser" i Motorregisteret kan man se om køretøjet er leaset på delvis afgift. Varebiler på 30% afgift (reparationsgrænse 90%) vil være markeret under "Køretøj" i Motorregisteret. Dvs. at hvis ikke der en markering for 30% afgift vil det være en varebil på enten 50% eller 95% afgift (reparationsgrænse 80%). Side 9

Page 1 of 7 BEK nr 879 af 01/07/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 03-07-2013 Skatteministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 350 af 25/03/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Afgiftsfritagelse 1 Afgiftsfritagelse

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010

Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 Vilkår Prøveskilte 6560-3 April 2010 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 24 Indhold Et par ord til indledning

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere