Rustbeskyttelsesordningen VKO-R Årsberetning 2009 VKO-R sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rustbeskyttelsesordningen VKO-R Årsberetning 2009 VKO-R sekretariatet"

Transkript

1 Rustbeskyttelsesordningen VKO-R Årsberetning 2009 VKO-R sekretariatet Til trods for afmatning i nybilsalget i 2009, er der dog fortsat en væsentlig del af nybilskøbene som fører til, at den nye bil bliver rustbeskyttet i forbindelse med - eller umiddelbart efter - at bilen er blevet leveret.

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisation... 6 Kontrolstatus... 7 Top 10 over fejl ved kontrol af rustbeskyttelse Prisniveau Bilag VKO-R godkendte rustbeskyttelsescentre Produktleverandører og samarbejdspartner Produktliste VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 2

3 Forord Hermed Årsberetningen for VKO-R Status den 10. april 2010 er at i alt 84 rustbeskyttelsescentre er optaget i VKO-R ordningen, repræsenteret ved 4 produktleverandører, med produkter kendt under handelsnavnene DINITROL TEKTROL MERCASOL og TECTYL. To centre har i 2009 været igennem en skærpet kontrol, hvor de påtalte udviklingspunkter efterfølgende har ført til de ønskede forbedringer i kvaliteten af det udførte arbejde på centret. Det er fortsat vigtigt at holde dialogen i gang omkring centrenes interne kvalitetsrutiner, for at undgå fejl eller mangler ved de forebyggende rustbehandlinger. Samtlige VKO-R godkendte centre skal ved gentagende stikprøvekontroller kunne præsentere høj og ensartet kvalitet på færdigbehandlede biler, i henhold til Vedtægter og Teknisk Protokol i kvalitetskonceptet. De 84 VKO-R godkendte centre kan ses i rapporten. I 2009 er der foretaget stikprøvekontrol på i alt 497 køretøjer. Trods godkendelser, og et generelt højt kvalitetsniveau på de i alt 84 VKO-R godkendte centre, forekommer der dog fortsat en del mindre fejl på enkelte centre, hvilket naturligvis er beklageligt. Fejl som ligger i kategorien "mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende" er absolut helt uacceptable. VKO-R stikprøvekontrollen sikrer, at der på centrene straks bliver iværksat handlinger og påbegyndt udviklingspunkter, således at gentagelser i fremtiden undgås. I den vedlagte statistik kan der fortsat i 2009 som helhed, spores forbedringer set i forhold til foregående år på antal fejlfrie biler. I alt 79,7 % mod 76,1 % i 2008 af de kontrollerede biler blev bedømt som værende tilfredsstillende på de stikprøvekontrollerede punkter, og 13,7 % mod 19,0 % i 2008, havde små fejl eller mangler ved det udførte arbejde, som til trods herfor bliver vurderet som værende et tilfredsstillende resultat. I alt 5,4 % mod 4,5 % i 2008, af de gennemgåede biler blev karakteriseret som mindre tilfredsstillende behandlet, og 1,2 % mod 0,4 % i 2008, som utilfredsstillende. Ved bedømmelsen mindre tilfredsstillende, bliver der iværksat handlinger til igen at opnå de ønskede forbedringer. Ved utilfredsstillende behandling bliver centret straks sat på skærpet kontrol. Centret skal inden for ca. 2 måneder have en fornyet stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan opnås en fejlfri gennemgang her, bliver centret straks ekskluderet af VKO-R ordningen. Fejl eller mangler, som konstateres ved den enkelte stikprøvekontrol, bliver straks udbedret af det pågældende center, således kunden ikke skal ulejliges med et nyt besøg på centeret. Det er vigtigt at sprøjtepersonalet selv ser de påtalte fejl eller mangler, og helst selv udbedrer dem igen. Krisen har i hele 2009 været tæt inde på danskerne. Det betyder blandt andet, at mange har udskudt købet af en ny bil, og i stedet for beholdt sin bil lidt længere. Køber man så endelig en ny bil, er det en af de små og noget billigere biler, valget er falder på. Det er meget glædeligt at kunne konstatere, at der en fortsat stigende forståelse for, og tendens til, at helt nye biler gennemgår en grundig rustbeskyttelse på et VKO-R godkendt center i forbindelse med bilhandelens indgåelse eller umiddelbart herefter. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 3

4 De mest udsatte steder i forhold til rustdannelse er under bilen, så hvis bilerne ikke rustbeskyttes fra nye, vil der typisk forekomme fejl og rust på eksempelvis bremserør, styrtøjsdele og hjulophæng, forbro, bagbro samt ved de mange pladeoverlæg, svejsninger og samlinger på vognbunden samt på vangernes indvendige overflader. Den første behandling er den vigtigste og giver mest værdi i hele bilens levetid, og er absolut forebyggende mod at rust dannes. Er der ikke adgang for ilt og fugt ved de blottede metaloverflader vil der ikke opstå rust. Rust starter i biler fra den første dag, den ruller ud af forhandlerens udstillingslokale. Produktleverandørerne har igennem hele året arbejdet med at optimere produkter og behandlingsmetoder, i tæt samarbejde med bilfabrikker og bilimportører. Bilerne er blevet mere og mere komplekse og tidskrævende at behandle. Rustbeskyttelsescentrene giver udtryk for, at der pågår et fortsat større og større forarbejde med afmontering af inderskærme, bundskjolde og dækplader, som er en nødvendighed for at kunne foretage en optimal rustbeskyttelse. Biler er i dag fyldt med skjolde, dækplader, ledninger, elektriske følere, dæmpningsmaterialer, sealinger og skumblokke, hvor den opmærksomme operatør til stadighed skal holdes ajour i form af sprøjteanvisninger og tekniske meddelelser. Flere af de ved den årlige stikprøvekontrol adspurgte centre giver udtryk for at det har været nødvendigt at nedsætte antal behandlede biler/dag/uge, som følge af de mange tidskrævende adskillelser og genmonteringer på bilerne. En grundig afvaskning og efterfølgende tørring tager tid, så sammenholdt med rustinspektion af primært køretøjets bund og hjulkasser, er der et langt behandlingsforløb inden den egentlig behandling kan foretages. Der er i branchen fortsat udskiftninger af personale på centrene. Oplæringen er tidskrævende, og personalet erhverver først de fornødne erfaringer og bliver rutineret ved at arbejde fysisk med de forskellige discipliner inden for behandlingsproceduren, under grundig vejledning og overvågning af centerets kvalitetsansvarlige. Det er centrets ledelse eller kvalitetsansvarlige, som har det daglige ansvar for at kunden får et højt og ensartet kvalitetsprodukt på rustbeskyttelsescenteret. Teknologisk Institut som foretager VKO-R stikprøvekontrollerne på centrene, fornemmer at der generelt bliver lagt omhu og grundighed i det daglige arbejde. Som det også fremgår af statistikmaterialet, er de besigtigede biler i 2009 som helhed behandlet med god kvalitet og i øvrigt effektivt, i henhold til behandlingsanvisninger for det enkelte køretøj. Centrenes behandlinger er foretaget med en absolut god forebyggende effekt mod rust, i henhold til gældende behandlingsanvisninger for det enkelte specifikke køretøj. En nøje fastlagt rutine for gennemførelse af hele rustbeskyttelsesproceduren, giver kunderne god værdi for pengene. Teknologisk Institut udtager biler til anmeldt stikprøvekontrol, ud fra indsendte kvalitetssikringsblanketter, som centrene skal udlevere ved behandling af den enkelte bil, eller ud fra rekvirerede fakturakopier. Enkelte centre har fortsat lidt problemer med systematisk udlevering af blanketter. Dette har medført en skærpelse, hvor det nu er muligt for centrenes kunder at tilmelde sig stikprøvekontrol via VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 4

5 Det skal fremgå centrenes faktura, hvor elektronisk tilmelding til stikprøvekontrol kan foretages. I skrivende stund har i alt 450 kunder været inde og tilmelde sig stikprøvekontrol, hvilket må betragtes som en succes. Hvis en kunde udtages til stikprøvekontrol af Teknologisk Institut vil denne pr. få anvist dato, tidspunkt og sted for stikprøvekontrol. Ved de uanmeldte stikprøvekontroller er det dagsproduktionen, som er genstand for stikprøvekontrol. Vi lægger vægt på at en erkendt fejl eller mangler ved en behandling, bliver vist for den enkelte sprøjteoperatør, og ikke mindst udbedres af samme person, for at undgå systematiske fejl eller gentagelser. I den forbindelse henvises til denne rapports side 8: Top 10 over fejl, og fejltyper som fremtræder hyppigst i forbindelse med stikprøvekontrollerne. Kunderne, som inviteres til stikprøvekontrol, møder op med en hyppighed som ligger over 90 %. Der udvises fra centrenes kunders side generelt stor interesse i gennemgangen og resultatet i helhedsvurderingen for den enkelte bil, hvilket skaber tillid til behandlingens udførelse og tillid til centrenes kvalitetsniveau. Der har i årets løb været løbende korrespondancer og dialog med autobranchen som helhed, samt ikke mindst med diverse bilimportører. Teknologisk Institut finder at samarbejdet og dialogen med den samlede rustbeskyttelsesbranche er god, hvilket er en vigtig forudsætning for et højt kvalitetsmæssigt slutprodukt, og dermed velorienterede og tilfredse kunder. VKO-R ordningen har hen over året været omtalt i flere avisartikler, i landsdækkende aviser samt i den lokale presse og lokale tv-spots - ofte som følge af pressemeddelelser udleveret som anerkendelse for udførelse af kvalitetsarbejde af høj karat. Hjemmesiden har fortsat stor søgning, og viser løbende opdatering af VKO-R ordningen. Jan Helbo VKO-R konsulent og sekretær i kontroludvalget VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 5

6 Organisation Pr. 10. april 2010 består VKO-R af: Kontroludvalg Mogens Vestergaard Hansen, Corrpro A/S Jesper Ohmsen TekTrol Anti Rust Martin Hansen & Knud Mathisen Nitram Oil A/S Jørgen Jørgensen, FDM Kristian Eldam, Teknologisk Institut (formand) Jan Helbo, Teknologisk Institut (sekretær) Leverandørgruppen Bjarne Christensen & Mogens Vestergaard Hansen, Corrpro A/S (Dinitrol) Jesper Ohmsen, Tektrol Mineralolier A/S (TekTrol) Martin Hansen & Knud Mathiesen, Nitram Oil A/S (Mercasol) Michael Ullerup, Eurodeal Autoparts A/S (Tectyl) VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 6

7 Kontrolstatus Statistik 2009 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 7

8 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 8

9 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 9

10 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 10

11 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 11

12 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 12

13 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 13

14 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 14

15 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 15

16 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 16

17 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 17

18 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 18

19 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 19

20 Top 10 over fejl ved kontrol af rustbeskyttelse 2009 Typiske fælder i forbindelse med behandlingerne Undgå gentagelser!! Forparti Tværvange med konsol for køler Behandling at overflader og hulrum i tværvange foran køler. Som udgangspunkt kan man regne med at der i den forreste del af bilerne - ofte foran køleren imellem de to forvanger i motorrummet, eller inde i eller i forbindelse med kofangerens monteringsbefæstigelser til vangerne - er monteret en kraftig tværvange. Det vil ofte være nødvendigt at afmontere eller løsne dækplader ved den øverste låseplade for fronthjelmen, for at skaffe tilstrækkelig adgang til behandling af vangens overflader og hulrum. Den underste del af vangen samt den fremadvendende del kan behandles, når køretøjet er løftet op i øjenhøjde. At denne tværvange forbliver af optimal styrke og derfor uden rust har stor betydning for sikkerheden ved en eventuel frontkollision. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 20

21 Bagparti, karrosseri Bagpanel Behandling af hulrum i bagpanel i bagagerum. Såvel som tværvangen foran på køretøjet har bagpanelet bag på køretøjet, også en vital funktion. Bagpanelet skal kunne modstå påkørsel bagfra. Hulrummet i bagpanelet skal behandles med hulrumslanse, og gennem eksisterende huller. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 21

22 Bagparti, karrosseri Mekaniske komponenter Rustbeskyttelse af bagbro og bærearme. Bagbroen ses i mange udformninger og udførelser, men gældende for disse forskellige typer er at der ofte er tale om støbte eller svejste enheder, som er monterede med diverse ophæng og beslag. Hulrummene i bagbroen er kritiske områder som skal påføres rigeligt med produkt. Vær især opmærksom ved de boltede gennemføringer (ofte er der en rørbøsning indvendigt i hulrummet) samt ved monteringsbeslagene til vognbunde. Bærearmenes befæstigelser i den fremadvendende del (forreste punkter vendende imod kørselsretningen) vil ofte være de første, der tager imod vand og snavs, og er derfor ekstremt modtagelige for rustangreb. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 22

23 Midterparti, karrosseri Bundsektionen Bagvange - over bagbro. Hulrummet i bagvangerne skal ligeledes behandles med hulrumslanser. Bagvangerne før over og efter bagbroen er ofte fremstillet af lidt kraftigere materiale end de øvrige vanger på vognbunden. Bemærk diverse forstærkninger, pladeoverlæg samt boltebefæstigelser. Da bagbroen og diverse forbindelsesstænger monteret på bagvangen har stor betydning for køretøjets sikkerhed og styreegenskaber, skal hulrummene her omgærdes af særlig opmærksomhed. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 23

24 Bagparti, karrosseri Baghjørne Rustbeskyttelse af baghjørner. For at kunne behandle effektivt i begge baghjørner på køretøjet skal der - jf. sprøjteanvisningen for køretøjet - foretages en afmontering af baglygterne. Hulrummet bag baglygterne giver adgang til store overflader i den indvendige hjulkasse og inderskærm i begge sider. Det er her af stor betydning at hulrumsproduktet fordeles effektivt i hele hulrummet, og ikke mindst i den nederste del af inderskærmen, netop der, hvor skærmside og hjulkasse er monteret. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 24

25 Bagparti, karrosseri Bageste hjulkasser Rustbeskyttelse af de bageste hjulkasser. Ved behandling af de bageste hjulkasser er et kritisk punkt ofte hjulkassens deling/samling (mellem den inderste og yderste del af hjulkassen). Det er ofte set at sealingen i samlingen ikke er tæt, hvorfor fugt og snavs kan arbejde sig ind imellem pladedelene. Billede 1. Behandling af denne samling er af største betydning for den samlede behandling af hjulkassen. Billede 2. Der kræves grundig rengøring og efterfølgende tørring af hjulkassen, og her især bag ved de monterede plastdele og ved forstærkninger, støddæmpere og bagfjedre. Vær opmærksom på kvaliteten (sealingen) af de bageste ombukkede skærmkanter. Monter eventuelt kantbånd, hvis pladedelene ikke slutter tæt, og dermed tillader at fugt kan trænge ind imellem pladelagene. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 25

26 Forparti, karrosseri Forkofanger Rustbeskyttelse af kofangerbefæstigelser. Forreste kofangerbefæstigelser (hvor kofangeren er monteret på forvangerne) er oftest nemmere at se og dermed behandle ind igennem forreste gitter. Behandles når køretøjet er på lift og i øjenhøjde. Metaloverflader og forstærkninger i køretøjets front er meget udsat for vand under kørsel. Derfor skal disse blottede overflader behandles. Bemærk gevindstykke for trækkrog samt dele af tværvange kan behandles via plastdæksel i køretøjets front. Rustbeskyttelse af fjederbenstårne i hjulkasser. Den øverste del af fjederbenstårnet (hvor fjederbenet er monteret i inderskærmen) er ofte helt fritlagt, til trods for at der er monteret inderskærme i hjulkasserne. Vær opmærksom på at hele den øverste del af fjederbenstårnet behandles, og henled i den forbindelse speciel opmærksomhed på hulrummet ved pladeoverlægget i den øverste del af fjederbenstårnet får tilstrækkelig hulrumsprodukt imellem overlæggene. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 26

27 Forvanger i motorrummet Behandling af hulrum og overflader på forvanger i motorrummet. Forvangerne i motorrummet er kraftige vanger, som dels skal bære motoren, men også tage imod en del stød og vibrationer fra hjulophæng og styretøjet, samt bære en del af styrken ved en påkørsel. Forvangerne består ofte af mange svejsninger i forbindelse med monterede forstærkninger og boltede påbygninger. Desuden er der et utal af borede eller udstansede huller, hvorigennem der er adgang til behandling af hulrummene. Med hensyn til personbiler, repræsenterer vangerne i motorrummet også en meget væsentlig del af køretøjets deformationselement. Det vil sige at køretøjerne er konstrueret på en sådan måde, at disse deformeres på den for passagererne mest hensigtsmæssige måde hvis uheldet er ude. Denne foldningsproces vurderes ofte ved en såkaldt crash-test. Vigtigheden af at holde disse sikkerhedselementer frie for rust er meget stor, der skal derfor udvises stor omhu ved behandling fra forreste vangespids til bageste del af vangen, bag fjederbenstårnet ved torpedopladen. NB! Brug altid lanser, når hulrummenes samlede længde er over 20 cm. På varevogne og firehjulstrækkere (FWD) skal man henlede særlig opmærksomhed til nævnte vanger, da disse ofte er en del af køretøjets chassisramme, som ofte er gennemgående fra køretøjets front til bagende. Disse ofte noget kraftigere vanger, repræsenterer store kolde pulverlakerede overflader, og er ofte fremstillet af ståltyper, der især ved nævnte samlinger og svejsninger er meget disponible for rust. I hulrummene på de kraftige forvanger og længdevanger under køretøjet, vil vi ofte anbefale en hulrumsbehandling hvert af de første 3 4 år. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 27

28 Forparti, karrosseri Forskærm Behandling af forreste hjulkasser Forudsætningen for at kunne behandle de forreste hjulkasser, er at inderskærmene afmonteres. Der foretages grundig afvaskning og en effektiv tørring af hele hjulkassen. Hjulkassen kan kun behandles med rustforebyggende effekt ved at afmontere inderskærmene. Hjulkassen består af en vange i øverste del af hjulkassen, samt en forstærkning i den bageste del ind imod kabinen. Diverse eksisterende huller i hjulkassen skal anvendes til behandling af hulrum, desuden skal der udvises omhu ved pladeoverlæg, svejsninger og i toppen af fjederbenstårnene. Det er ikke et krav, at der skal påføres et slidlagsprodukt bag en plasticinderskærm (da der ikke er noget væsentlig slid). Det er dog et krav at blottede overflader i hjulkassen behandles med slidlagsprodukt, som kan hindre vand og urenheder i at komme i kontakt med metaloverfladerne. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 28

29 Midterparti, karrosseri Bundsektionen Behandling af tværvanger og hulrum i bundsektionen. Køretøjernes udvendige bundplade, vanger og påbyggede dele som forbro, bagbro, bremserør og meget andet som sidder ubeskyttet på vognbunden er meget sårbart, og altid udsat for fugt, snavs og salt - især i vinterhalvåret. Hulrum og overflader skal udvises særligt omhu og grundighed i forbindelse med behandlingen. Der findes adskillige hulrum og beslag på vognbunden, som fra den dag køretøjet udsættes for fugt straks starter udviklingen af overfladerust. Bemærk på billedet, hvor der er foretaget samling af bundplade til vange med punktsvejsninger, at disse områder nu er helt ubeskyttede, og korrossion er påbegyndt. Der skal tilsættes rigeligt med det tyndtflydende og effektivt penetrerende olievokshulrumsprodukt inden de udvendige overflader beskyttes med et slidlag. Slidlaget har alene til formål at sikre at hulrumsproduktet sætter sig samlinger ved pladeoverlæg og omkring bolte og skruefæstninger til køretøjets vanger eller chassisramme. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 29

30 Midterparti, karrosseri Dørpanel Behandling af hulrummene i dørpanelerne. Dørpanelerne som er placeret imellem for og baghjul i begge sider, består ofte af adskillige hulrum og mellempaneler, som ikke umiddelbart er synlige. For at skaffe sig adgang til hulrummene er det vigtigt at henvise til sprøjteskemaerne og tekniske beskrivelser af behandlingsmetoder. Desuden skal såvel propper, som giver adgang i forreste og bageste del af dørpanelerne afmonteres (i hjulkasserne). Propper, som befinder sig i bunden af panelerne, skal afmonteres. Eventuelt afmonteres indstigningstrin i døråbningen, hvis det er muligt. Ved behandling skal anvendes panellanse og krummemundstykke. Husk at slutte af med lidt ekstra hulrumsprodukt i begge ender af dørpanelerne (i hjulkasserne) inden propperne genmonteres. Dørpanelernes samlinger i bunden skal iagttages for beskadigelser som følge af forkert løft. Der skal anvendes lanser såfremt hulrummene har en samlet længde over 20 cm. Såfremt biler ikke har stænklapper bag forhjulene skal det anbefales til kunden, da vand og snavs slider meget på de yderste 30 cm af vognbunden. Undgå i den forbindelse undervognsvask! VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 30

31 Mekaniske komponenter Forbro - bagbro og bremserør Bærearm Forbro Bundkar Behandling af mekaniske komponenter som forbro/bagbro ol. på køretøjets udvendige bund. De mest sårbare komponenter på køretøjets udvendige bund, er alt, det som er boltet til vangerne, her specielt forbro, bagbro, bærearme, fjederben, traverser, ophæng, samt alle hulrum i de nævnte komponenter. Desuden er komponenter, som holder f.eks. brændstoftanken på plads, områder ved benzinpunmpe og lastafhængig bremsekraftregulator, samt ved monteringspunkter for anhængertræk rustdisponible områder. Desuden er et område omkring holdere for bremse/og hydraulikrør, samt selve bremserørene meget vigtigt sikkerhedsmæssigt. Ved rørholderne presses der ofte snavs og urenheder ind imellem holder og rør, herved der opstår afslidning af rørenes overflader, og kraftige koncentrerede tæringer, omkring disse rørholdere. Anvend lanser, hvis hulrummene har en samlet længde over 20 cm. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 31

32 Prisniveau 2010 Uforbindende informationsmøde på centre, der endnu ikke er tilsluttet kontrolordningen VKO-R ,00 Optagelsesbesøg, inkl. kontrol af 4 behandlede biler ,00 Kontingent, centre, kategori A (0-400 biler/år)(1 besøg/år)(à/3-4 biler) ,00 Kontingent, centre, kategori B ( biler/år)(1 besøg/år) (á/5 biler) ,00 Kontingent, centre, kategori C ( biler/år)(2 besøg/år) (á/5 biler) ,00 Kontingent, centre, kategori D (1.601 og derover/år)(3 besøg/år) (á/5biler) ,00 Skærpet kontrolbesøg, besøgskontingent ,00 Halvårskontingent, leverandører ,00 Halvårskontingent, leverandør (Corrpro A/S) ,00 Leverandør, indmeldelsesgebyr ,00 1-dags teknikkursus, min. 7 og maks. 12 deltagere ,00 VKO-R materiale 1 stk. Godkendelsesskilt nr. 2 til centeret ,00 Kvalitet af rustbeskyttelse 500 stk. Kvalitetssikringsblanket til ilægning i behandlede biler , stk. Kvalitetssikringsblanket til ilægning i behandlede biler , stk. Kvalitetssikringsblanket til ilægning i behandlede biler ,00 1 stk. Akrylholder for pjece: "Rustbeskyttelse"... 35, stk. Pjece: "Rustbeskyttelse Gør det rigtigt første gang - og få mest for pengene". Til anbringelse hos autoværksteder og samarbejdspartnere ,00 1 stk. Plakat A2 "Tid til rustbeskyttelse"... 25,00 10 stk. Miniplakat A4 "Tid til rustbeskyttelse"... 12,00 Ekspeditionsgebyr... 60,00 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 32

33 Reklamationsbehandling (ekstra undersøgelser ud over normal kontrolrutine/rapportering) foretages efter regning. Priserne er ekskl. moms. I priserne er inkluderet tidsforbrug til sekretariatsfunktion, herunder bl.a. telefon/ tjeneste, udarbejdelse af artikler, notater, blanketter, skilte og årsberetning, kontroludvalgsmøder, medlemsmøder og deltagelse i uddannelsesprojekter. Udarbejdning og afholdelse af kurser foretages efter regning. Tidsforbruget samt rejseomkostninger til kontrolfunktionen er indeholdt i priserne, herunder udvælgelse og skriftlig indkaldelse af biler samt udarbejdelse af rapporter. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 33

34 VKO-R godkendte rustbeskyttelsescentre DINITROL CENTER KASTRUP (1) Dinitrol Amager Dinitrol Center Egensevej Kastrup Anti Rust Bondovej (3) Tektrol Bondovej Odense SV DINITROL CENTER FR.VÆRK (1) Dinitrol Anti-Rust Frederiksværk Hanehovedvej Frederiksværk DINITROL CENTER HERNING (3) Dinitrol Anti-Rust Herning A/S Neksøvej Herning DINITROL CENTER HOLBÆK (2) Dinitrol Anti-Rust Holbæk Tåstruphøj Holbæk DINITROL CENTER ROSKILDE (3) Dinitrol Anti-Rust Roskilde Darupvang Roskilde DINITROL CENTER IKAST (1) Dinitrol Autogården Ikast A/S Eli Christensensvej Ikast DINITROL CENTER BALLERUP (2) Dinitrol Ballerup Dinitrol Center Metalbuen Ballerup DINITROL CENTER NYKØBING. F (1) Dinitrol Breitenstein Biler A/S Randersvej Nykøbing F DINITROL CENTER VALBY (2) Dinitrol D & C Rustbeskyttelse ApS Gl. Køge Landevej Valby DINITROL CENTER GLOSTRUP (2) Dinitrol Dansk Rustbeskyttelse & Bilpleje ApS Formervangen Glostrup Daugaard Biler A/S (1) Mercasol Vandtårnsvej Søborg DINITROL CENTER HADSTEN (1) Dinitrol Dinitrol Hadsten Over Hadstenvej Hadsten DINITROL CENTER THISTED (1) Dinitrol Præstejorden Thisted DINITROL CENTER ESBJERG (1) Dinitrol Ellegaards Undervognscenter Ingemanns Allé Esbjerg VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 34

35 Esbjerg Undervognscenter (1) Mercasol Håndværkervej 36, Sædding 6710 Esbjerg V DINITOL CENTER FREDERIKSSUND (2) Dinitrol Frederikssund Anti-Rust ApS Holmensvej Frederikssund DINITROL CENTER ODENSE SV (2) Dinitrol Fyns Undervognscenter ApS Holkebjergvej Odense SV DINITROL CENTER FÅREVEJLE (1) Dinitrol Fårevejle Autolakering Ordrupvej Fårevejle DINITROL CENTER BIRKERØD (2) Dinitrol G.T.S. Anti Rust Center Bregnerødvej Birkerød DINITROL CENTER GENTOFTE (2) Dinitrol Gentofte Undervognscenter ApS Mesterlodden Gentofte DINITROL CENTER HADSUND (2) Dinitrol Hadsund Undervognscenter Mestervænget 9560 Hadsund DINITROL CENTER KOLIND (1) Dinitrol HN Autocenter Centervej Kolind DINITROL CENTER HORSENS (1) Dinitrol Horsens Undervogns Service Alrøvej Horsens DINITROL CENTER HVIDOVRE (3) Dinitrol Hvidovre Anti Rust Center ApS H.J. Holstvej Rødovre DINITROL CENTER TORSHAVN (1) Dinitrol Ivan Johansen Bilar (8-10 biler/år) Hoyviksvegur Torshavn DINITROL CENTER VOJENS (1) Dinitrol Allan Madsen ApS Tinglykke Vojens DINITROL CENTER RISSKOV (2) Dinitrol K.B. Thrue & Søn ApS Arresøvej Risskov DINITROL CENTER FREDERICIA (1) Dinitrol K.T. Biler Viaduktvej Fredericia VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 35

36 DINITROL CENTER ÅRS Kjærsgaard Auto Himmerland A/S Markvænget Års DINITROL CENTER THEM Knudlund Antirust Knudlundvej Them DINITROL CENTER HØRNING L.T. Auto Toftegårdsvej Hørning DINITROL CENTER LEMVIG Lemvig Anti-Rust Transportvej Lemvig Lindenskov Auto Puds-Up & Mercasol Center Industrivej Jyderup (1) Dinitrol (1) Dinitrol (1) Dinitrol (2) Dinitrol (1) Mercasol DINITROL CENTER SAKSKØBING (1) Dinitrol M. Skotte Sakskøbing A/S Nykøbingvej Sakskøbing DINITROL CENTER FJERRITSLEV (1) Dinitrol Nissan Fjerritslev Svinkløvvej Fjerritslev DINITROL CENTER NYBORG Nyborg Antirust & Bilpleje Falstervej Nyborg DINITROL CENTER NAKSKOV Opel i Nakskov Rjukanvej Nakskov DINITROL CENTER HASLEV Henrik Olsen Automobiler Finlandsgade Haslev DINITROL CENTER RØDOVRE Rødovre Anti Rust Center Hvidsværmervej Rødovre DINITROL CENTER SKAGEN Skagens Anti-Rust Håndværkervej Skagen DINITROL CENTER ÅLBORG SV Skalborg Undervognsservice Frederikstadvej Aalborg SV DINITROL CENTER SKIVE Skive Antirust Mar. Jensensvej 1 E 7800 Skive (1) Dinitrol (1) Dinitrol (1) Dinitrol (3) Dinitrol (1) Dinitrol (2) Dinitrol (2) Dinitrol VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 36

37 Tektrol Anti Rust Nordre Ringvej Svendborg DINITROL CENTER SVENDBORG Svendborg Motor Co. A/S Odensevej Svendborg DINITROL CENTER KOLDING SYD Sydjydsk Undervognscenter Jernet Kolding DINITROL CENTER ISHØJ Sydkystens Rustbeskyttelses Center Industrigrenen Ishøj Søren Pihl Bakkegårdsvej 202 B 3050 Humlebæk Tektrol Anti Rust Kornbuen Næstved Tektrol Anti Rust Rugvænget Grenå Tektrol Anti Rust Dalumvej Odense SV Tektrol Anti Rust Kristrupvej Randers SØ DINITROL CENTER TØNDER Tønder Antirust & Bilpleje Fabriksvej Tønder DINITROL CENTER VEJLE Vejle Autoglas & Anti-Rust Center Niels Finsensvej 7A 7100 Vejle (2) Tektrol (1) Dinitrol (2) Dinitrol (2) Dinitrol (1) Tektrol (2) Tektrol (1) Tektrol (3) Tektrol (1) Tektrol (1) Dinitrol (1) Dinitrol DINITROL CENTER HOLSTEBRO (1) Dinitrol Vestbyens Auto Banetoften Holstebro DINITROL CENTER UBBY/KALUNDBORG (2) Dinitrol Vestsjællands Anti-Rust Center Hovvej 24 B, Ubby 4490 Jerslev DINTROL CENTER VIBORG Villys Undervognsservice Blytækkervej Viborg (2) Dinitrol DINITROL CENTER RINGE (1) Dinitrol Bilcenter Fyn A/S Odensevej Ringe VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 37

38 DINITROL CENTER ÅBYHØJ (1) Dinitrol Brdr. Elboe ApS Vester Løkken Åbyhøj DINITROL CENTER VORDINGBORG (1 ) Dinitrol Vordingborg Dinitrol Center Stokkedrevet Vordingborg DINITROL CENTER ULSTRUP (1) Dinitrol Ulstrup Anti-Rust Vestergade Ulstrup DINITROL CENTER HJØRRING (1) Dinitrol Dinitrol Center Hjørring Egholmvej 5A 9800 Hjørring DINITROL CENTER RANDERS (1) Dinitrol Randers Dinitrol Center Zinkvej Randers DINITROL CENTER GRINDSTED (2) Dinitrol Bilens Antirust Chr. Lundgaards Vej Grindsted Toyota Horsens (1) Tectyl AT biler A/S Høegh Guldbergsgade Horsens DINITROL CENTER AARUP Vestfyns Undervogns Center Smedevænget Aarup (2) Dinitrol DINITROL CENTER BORNHOLM (1) Dinitrol Bornholms Bremse-& Koblingsservice Rønnevej 111, Nylars 3720 Åkirkeby DINITROL CENTER HOBRO (2) Dinitrol Hobro Undervognscenter Ærøvej Hobro BILENS ANTIRUST SILKEBORG A/S (2) Dinitrol Bilens Antirust Silkeborg A/S Bredhøjvej Silkeborg Støvring Antirust (1) Mercasol Hagensvej Støvring DINITROL CENTER SKÆLSKØR (1) Dinitrol Elmann Biler Industrivej Skælskør DINITROL CENTER RINGSTED (1) Dinitrol Antirust & Bilplejecenter Ringsted ApS Haslevvej Ringsted VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 38

39 DINITROL CENTER NÆSTVED (1) Dinitrol Dinitrol Center Næstved Brolæggervænget Næstved Tektrol Anti Rust (1) Tektrol Diskovej Vejle Hørsholm Rustbehandling (1) Mercasol og Bilpleje ApS Ådalsvej Hørsholm DINITROL CENTER LØGSTØR (1) Dinitrol Aalborgvej Løgstør DINITROL CENTER RIBE (1) Dinitrol Ørstedvej Ribe DINITROL CENTER STRUER (1) Dinitrol Gørtlervej Struer DINITROL CENTER ASAA (1) Dinitrol Asaa Auto- & Karosseriværksted ApS Havblik Asaa DINITROL CENTER SLAGELSE (1) Dinitrol Vestsjællands Bilsyn Trafikcenter Allé Slagelse TekTrol Anti Rust (1) Tektrol Fabriksvej Struer Tåstrup Anti-Rust ApS (1) Mercasol Rugvænget 11A 2630 Tåstrup DINITROL CENTER HILLERØD (1) Dinitrol Antirust Center Hillerød ApS Gefionsvej 11 C 3400 Hillerød DINITROL CENTER KØGE Tangmosevej Køge Dinitrol Dinitrol: Tektrol: Mercasol: Tectyl: Total: 68 centre 9 centre 6 centre 1 center 84 centre VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 39

40 Produktleverandører Corrpro A/S Dinitrol Banemarksvej 50C 2605 Brøndby Tlf Kontaktperson: Bjarne Christensen, Kontaktperson: Mogens V. Hansen, mobil , Nitram Oil A/S Mercasol Plantagen 28, Osted 4000 Roskilde Tlf Kontaktperson: Martin Hansen, Kontaktperson: Knud Mathisen, tlf , Kontaktperson: Mads Hansen, tlf Tektrol Mineralolier A/S Tektrol Bondovej Odense SV Tlf Kontaktperson: Jesper Ohmsen, tlf , Eurodeal Autoparts Tectyl Valvoline Ashland Agerøvej Tilst Tlf Kontaktperson: Michael Ullerup, Samarbejdspartner FDM Firskovvej Kgs. Lyngby Tlf Kontaktperson: Jørgen Jørgensen, Teknisk Service, VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 40

41 Produktliste Gyldig fra 1. december 2009 erstatter liste af 1.januar 2009 VKO-R leverandører leverer de på denne liste opførte produkter til rustbeskyttelse af automobiler. Dokumentation af produkternes egenskaber er forelagt VKO-R sekretariatet på Teknologisk Institut iht. kontrolordningens kvalitetskrav, anført i Teknisk Protokol pkt Leverandør Handelsnavn H SL Bemærkninger Corrpro A/S Tlf Nitram Oil A/S Tlf Tektrol Mineralolier A/S Tlf Valvoline Danmark A/S Tlf Dinitrol 3654 Airmix Dinitrol 1000 Airmix Dinitrol 2000 A Dinitrol 3125 Dinitrol 3641A Dinitrol Gold Dinitrol MLLA Mercasol 831 ML Mercasol Transparent Mercasol 845 Mercasol 845 AL ML ML 3 Oil-Bronze UBC Metallic Tectyl 173 A Tectyl 550 ML Tectyl 163 A Tectyl 120 Tectyl 122 A Tectyl 125 Tectyl 506 Voksbaseret Voksbaseret Voksbaseret Voksbaseret (blød voks) Voksbaseret Voksbaseret Olie/voksbaseret Olie/parafinvax Olie/parafinvax Slidlag/sort Metalic/aluminium Olie/voks Olie/voks Metalpigmenteret Metalpigmenteret Penetrat.evne 70 mm Penetrat.evne 70 mm Penetrat.evne > 70 mm Bronzepigmenteret One-coat, asfaltbaseret One-coat, asfaltbaseret Olie/voksbaseret, one-coat, gennemsigtig lys brun film H: Hulrumsprodukt SL: Slidlagsprodukt VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 41

VKO-R Årsberetning 2008

VKO-R Årsberetning 2008 Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2008 Dinitrol Center Randers. Et kig ind i en velindrettet sprøjtekabine, kendetegnende ved effektivt udsugningsanlæg, tosøjlet lift, godt lys op under bilen samt god

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2010

VKO-R Årsberetning 2010 Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2010 2010 har som helhed været et godt år for rustbeskyttelsesbranchen. Rustbeskyttelsescentrene har set hen over året været booket godt op med behandling af såvel nye

Læs mere

Rustbeskyttelse VKO-R. Årsberetning. Billede: Indehaver. Lars Hansen. Tektrol Anti Rust. Svendborg. VKO-R sekretariatet

Rustbeskyttelse VKO-R. Årsberetning. Billede: Indehaver. Lars Hansen. Tektrol Anti Rust. Svendborg. VKO-R sekretariatet Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2006 Billede: Indehaver. Lars Hansen. Tektrol Anti Rust. Svendborg VKO-R sekretariatet Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisation...6 Kontrolstatus...7 Prisniveau...21

Læs mere

Rustbeskyttelse VKO-R. Årsberetning. VKO-R sekretariatet

Rustbeskyttelse VKO-R. Årsberetning. VKO-R sekretariatet Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2005 VKO-R sekretariatet Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisation...5 Kontrolstatus...6 Prisniveau...14 Bilag VKO-R godkendte rustbeskyttelsescentre...16 Produktliste...25

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2004

VKO-R Årsberetning 2004 Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2004 VKO-R sekretariatet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisation... 5 Kontrolstatus Statistik 2004... 6 Prisniveau 2005... 18 Bilag: VKO-R Rustbeskyttelsecentre

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2011

VKO-R Årsberetning 2011 Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2011 Supplerende rustbeskyttelse udført af firmaet Dinitrol Center Hobro VKO-R sekretariatet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisation... 6 Kontrolstatus... 7 Top

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2012

VKO-R Årsberetning 2012 Rustbeskyttelse VKO-R Årsberetning 2012 Anvendelse af fiberoptik under stikprøvekontrol afslører hulrummenes tilstand. Her vist hulrummet i et dørpanel før behandlingen med rustbeskyttende produkter foretages.

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2013

VKO-R Årsberetning 2013 VKO-R Årsberetning 2013 Titel: Udarbejdet af: Teknologisk Institut Gregersensvej 2 2630 Taastrup VKO-R sekretariatet www.teknologisk.dk/rustbeskyttelse Forsiden: Rustbeskyttelsescentrene har travlt med

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2015

VKO-R Årsberetning 2015 VKO-R Årsberetning 2015 Titel: Udarbejdet af: Teknologisk Institut Gregersensvej 2 2630 Taastrup VKO-R sekretariatet www.teknologisk.dk/rustbeskyttelse Forsiden: Rustbeskyttelsescentrene har i 2015 haft

Læs mere

VKO-R Årsberetning 2014

VKO-R Årsberetning 2014 VKO-R Årsberetning 2014 Titel: Udarbejdet af: Teknologisk Institut Gregersensvej 2 2630 Taastrup VKO-R sekretariatet www.teknologisk.dk/rustbeskyttelse Forsiden: Rustbeskyttelsescentrene har i 2014 haft

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

ŠKODA - autoriserede forhandlere

ŠKODA - autoriserede forhandlere Side 1/2 ŠKODA - autoriserede forhandlere A/S Knud Uggerhøj - 366 Søndergade 250 9900 Frederikshavn 98 42 14 88 Anders Therkildsen ApS - 452 Erhvervsparken 6 9500 Hobro 98 51 18 55 tryk 4 Auto-Centralen

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Medlemsliste per april 2012

Medlemsliste per april 2012 Medlemsliste per april 2012 Firma Adresse Postnr/by Telefon Telefax Web-site/e-mail A/S CHR. BOLDSEN Toldbodgade 88 8930 Randers NØ 8642 2222 8642 2204 www.boldsen.dk info@boldsen.dk A/S CHR. BOLDSEN Teknologivej

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

B R U S E a f s k æ r m n i n g e r [ # DUSCH ]

B R U S E a f s k æ r m n i n g e r [ # DUSCH ] B R U S E a f s k æ r m n i n g e r [ # DUSCH ] # DUSCH SLIDE Brusehjørne, 5-kantet med skydedør # DUSCH SLIDE er et enestående brusehjørne. Den facetformede udførelse er yderst stabil og holdbar. SLIDE

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

VKO-R Vedtægter og Teknisk Protokol Rev. 16 2015.11.26

VKO-R Vedtægter og Teknisk Protokol Rev. 16 2015.11.26 VEDTÆGTER FOR VKO-R KONTROLORDNINGEN... 1 1. Navn, formål og adresse... 1 1.1 Kontrolordningens navn... 1 1.2 VKO-R s formål... 1 1.3 Adresse... 1 2. Kontrolordningens organisation... 1 3. Kontroludvalgets

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

IQ CARD STATIONS. Find our frequently updated list at No. Truck Name Street Postcode Town on map. on map

IQ CARD STATIONS. Find our frequently updated list at  No. Truck Name Street Postcode Town on map. on map No. Truck Name Street Postcode Town on map 01 YX København SV Vasbygade 18 2450 København SV 02 YX Glostrup Fabriksparken 18 2600 Glostrup 03 YX Brøndby Vallensbækvej 34 2605 Brøndby 04 YX Taastrup Letland

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere