Rustbeskyttelsesordningen VKO-R Årsberetning 2009 VKO-R sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rustbeskyttelsesordningen VKO-R Årsberetning 2009 VKO-R sekretariatet"

Transkript

1 Rustbeskyttelsesordningen VKO-R Årsberetning 2009 VKO-R sekretariatet Til trods for afmatning i nybilsalget i 2009, er der dog fortsat en væsentlig del af nybilskøbene som fører til, at den nye bil bliver rustbeskyttet i forbindelse med - eller umiddelbart efter - at bilen er blevet leveret.

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisation... 6 Kontrolstatus... 7 Top 10 over fejl ved kontrol af rustbeskyttelse Prisniveau Bilag VKO-R godkendte rustbeskyttelsescentre Produktleverandører og samarbejdspartner Produktliste VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 2

3 Forord Hermed Årsberetningen for VKO-R Status den 10. april 2010 er at i alt 84 rustbeskyttelsescentre er optaget i VKO-R ordningen, repræsenteret ved 4 produktleverandører, med produkter kendt under handelsnavnene DINITROL TEKTROL MERCASOL og TECTYL. To centre har i 2009 været igennem en skærpet kontrol, hvor de påtalte udviklingspunkter efterfølgende har ført til de ønskede forbedringer i kvaliteten af det udførte arbejde på centret. Det er fortsat vigtigt at holde dialogen i gang omkring centrenes interne kvalitetsrutiner, for at undgå fejl eller mangler ved de forebyggende rustbehandlinger. Samtlige VKO-R godkendte centre skal ved gentagende stikprøvekontroller kunne præsentere høj og ensartet kvalitet på færdigbehandlede biler, i henhold til Vedtægter og Teknisk Protokol i kvalitetskonceptet. De 84 VKO-R godkendte centre kan ses i rapporten. I 2009 er der foretaget stikprøvekontrol på i alt 497 køretøjer. Trods godkendelser, og et generelt højt kvalitetsniveau på de i alt 84 VKO-R godkendte centre, forekommer der dog fortsat en del mindre fejl på enkelte centre, hvilket naturligvis er beklageligt. Fejl som ligger i kategorien "mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende" er absolut helt uacceptable. VKO-R stikprøvekontrollen sikrer, at der på centrene straks bliver iværksat handlinger og påbegyndt udviklingspunkter, således at gentagelser i fremtiden undgås. I den vedlagte statistik kan der fortsat i 2009 som helhed, spores forbedringer set i forhold til foregående år på antal fejlfrie biler. I alt 79,7 % mod 76,1 % i 2008 af de kontrollerede biler blev bedømt som værende tilfredsstillende på de stikprøvekontrollerede punkter, og 13,7 % mod 19,0 % i 2008, havde små fejl eller mangler ved det udførte arbejde, som til trods herfor bliver vurderet som værende et tilfredsstillende resultat. I alt 5,4 % mod 4,5 % i 2008, af de gennemgåede biler blev karakteriseret som mindre tilfredsstillende behandlet, og 1,2 % mod 0,4 % i 2008, som utilfredsstillende. Ved bedømmelsen mindre tilfredsstillende, bliver der iværksat handlinger til igen at opnå de ønskede forbedringer. Ved utilfredsstillende behandling bliver centret straks sat på skærpet kontrol. Centret skal inden for ca. 2 måneder have en fornyet stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan opnås en fejlfri gennemgang her, bliver centret straks ekskluderet af VKO-R ordningen. Fejl eller mangler, som konstateres ved den enkelte stikprøvekontrol, bliver straks udbedret af det pågældende center, således kunden ikke skal ulejliges med et nyt besøg på centeret. Det er vigtigt at sprøjtepersonalet selv ser de påtalte fejl eller mangler, og helst selv udbedrer dem igen. Krisen har i hele 2009 været tæt inde på danskerne. Det betyder blandt andet, at mange har udskudt købet af en ny bil, og i stedet for beholdt sin bil lidt længere. Køber man så endelig en ny bil, er det en af de små og noget billigere biler, valget er falder på. Det er meget glædeligt at kunne konstatere, at der en fortsat stigende forståelse for, og tendens til, at helt nye biler gennemgår en grundig rustbeskyttelse på et VKO-R godkendt center i forbindelse med bilhandelens indgåelse eller umiddelbart herefter. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 3

4 De mest udsatte steder i forhold til rustdannelse er under bilen, så hvis bilerne ikke rustbeskyttes fra nye, vil der typisk forekomme fejl og rust på eksempelvis bremserør, styrtøjsdele og hjulophæng, forbro, bagbro samt ved de mange pladeoverlæg, svejsninger og samlinger på vognbunden samt på vangernes indvendige overflader. Den første behandling er den vigtigste og giver mest værdi i hele bilens levetid, og er absolut forebyggende mod at rust dannes. Er der ikke adgang for ilt og fugt ved de blottede metaloverflader vil der ikke opstå rust. Rust starter i biler fra den første dag, den ruller ud af forhandlerens udstillingslokale. Produktleverandørerne har igennem hele året arbejdet med at optimere produkter og behandlingsmetoder, i tæt samarbejde med bilfabrikker og bilimportører. Bilerne er blevet mere og mere komplekse og tidskrævende at behandle. Rustbeskyttelsescentrene giver udtryk for, at der pågår et fortsat større og større forarbejde med afmontering af inderskærme, bundskjolde og dækplader, som er en nødvendighed for at kunne foretage en optimal rustbeskyttelse. Biler er i dag fyldt med skjolde, dækplader, ledninger, elektriske følere, dæmpningsmaterialer, sealinger og skumblokke, hvor den opmærksomme operatør til stadighed skal holdes ajour i form af sprøjteanvisninger og tekniske meddelelser. Flere af de ved den årlige stikprøvekontrol adspurgte centre giver udtryk for at det har været nødvendigt at nedsætte antal behandlede biler/dag/uge, som følge af de mange tidskrævende adskillelser og genmonteringer på bilerne. En grundig afvaskning og efterfølgende tørring tager tid, så sammenholdt med rustinspektion af primært køretøjets bund og hjulkasser, er der et langt behandlingsforløb inden den egentlig behandling kan foretages. Der er i branchen fortsat udskiftninger af personale på centrene. Oplæringen er tidskrævende, og personalet erhverver først de fornødne erfaringer og bliver rutineret ved at arbejde fysisk med de forskellige discipliner inden for behandlingsproceduren, under grundig vejledning og overvågning af centerets kvalitetsansvarlige. Det er centrets ledelse eller kvalitetsansvarlige, som har det daglige ansvar for at kunden får et højt og ensartet kvalitetsprodukt på rustbeskyttelsescenteret. Teknologisk Institut som foretager VKO-R stikprøvekontrollerne på centrene, fornemmer at der generelt bliver lagt omhu og grundighed i det daglige arbejde. Som det også fremgår af statistikmaterialet, er de besigtigede biler i 2009 som helhed behandlet med god kvalitet og i øvrigt effektivt, i henhold til behandlingsanvisninger for det enkelte køretøj. Centrenes behandlinger er foretaget med en absolut god forebyggende effekt mod rust, i henhold til gældende behandlingsanvisninger for det enkelte specifikke køretøj. En nøje fastlagt rutine for gennemførelse af hele rustbeskyttelsesproceduren, giver kunderne god værdi for pengene. Teknologisk Institut udtager biler til anmeldt stikprøvekontrol, ud fra indsendte kvalitetssikringsblanketter, som centrene skal udlevere ved behandling af den enkelte bil, eller ud fra rekvirerede fakturakopier. Enkelte centre har fortsat lidt problemer med systematisk udlevering af blanketter. Dette har medført en skærpelse, hvor det nu er muligt for centrenes kunder at tilmelde sig stikprøvekontrol via VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 4

5 Det skal fremgå centrenes faktura, hvor elektronisk tilmelding til stikprøvekontrol kan foretages. I skrivende stund har i alt 450 kunder været inde og tilmelde sig stikprøvekontrol, hvilket må betragtes som en succes. Hvis en kunde udtages til stikprøvekontrol af Teknologisk Institut vil denne pr. få anvist dato, tidspunkt og sted for stikprøvekontrol. Ved de uanmeldte stikprøvekontroller er det dagsproduktionen, som er genstand for stikprøvekontrol. Vi lægger vægt på at en erkendt fejl eller mangler ved en behandling, bliver vist for den enkelte sprøjteoperatør, og ikke mindst udbedres af samme person, for at undgå systematiske fejl eller gentagelser. I den forbindelse henvises til denne rapports side 8: Top 10 over fejl, og fejltyper som fremtræder hyppigst i forbindelse med stikprøvekontrollerne. Kunderne, som inviteres til stikprøvekontrol, møder op med en hyppighed som ligger over 90 %. Der udvises fra centrenes kunders side generelt stor interesse i gennemgangen og resultatet i helhedsvurderingen for den enkelte bil, hvilket skaber tillid til behandlingens udførelse og tillid til centrenes kvalitetsniveau. Der har i årets løb været løbende korrespondancer og dialog med autobranchen som helhed, samt ikke mindst med diverse bilimportører. Teknologisk Institut finder at samarbejdet og dialogen med den samlede rustbeskyttelsesbranche er god, hvilket er en vigtig forudsætning for et højt kvalitetsmæssigt slutprodukt, og dermed velorienterede og tilfredse kunder. VKO-R ordningen har hen over året været omtalt i flere avisartikler, i landsdækkende aviser samt i den lokale presse og lokale tv-spots - ofte som følge af pressemeddelelser udleveret som anerkendelse for udførelse af kvalitetsarbejde af høj karat. Hjemmesiden har fortsat stor søgning, og viser løbende opdatering af VKO-R ordningen. Jan Helbo VKO-R konsulent og sekretær i kontroludvalget VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 5

6 Organisation Pr. 10. april 2010 består VKO-R af: Kontroludvalg Mogens Vestergaard Hansen, Corrpro A/S Jesper Ohmsen TekTrol Anti Rust Martin Hansen & Knud Mathisen Nitram Oil A/S Jørgen Jørgensen, FDM Kristian Eldam, Teknologisk Institut (formand) Jan Helbo, Teknologisk Institut (sekretær) Leverandørgruppen Bjarne Christensen & Mogens Vestergaard Hansen, Corrpro A/S (Dinitrol) Jesper Ohmsen, Tektrol Mineralolier A/S (TekTrol) Martin Hansen & Knud Mathiesen, Nitram Oil A/S (Mercasol) Michael Ullerup, Eurodeal Autoparts A/S (Tectyl) VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 6

7 Kontrolstatus Statistik 2009 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 7

8 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 8

9 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 9

10 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 10

11 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 11

12 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 12

13 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 13

14 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 14

15 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 15

16 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 16

17 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 17

18 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 18

19 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 19

20 Top 10 over fejl ved kontrol af rustbeskyttelse 2009 Typiske fælder i forbindelse med behandlingerne Undgå gentagelser!! Forparti Tværvange med konsol for køler Behandling at overflader og hulrum i tværvange foran køler. Som udgangspunkt kan man regne med at der i den forreste del af bilerne - ofte foran køleren imellem de to forvanger i motorrummet, eller inde i eller i forbindelse med kofangerens monteringsbefæstigelser til vangerne - er monteret en kraftig tværvange. Det vil ofte være nødvendigt at afmontere eller løsne dækplader ved den øverste låseplade for fronthjelmen, for at skaffe tilstrækkelig adgang til behandling af vangens overflader og hulrum. Den underste del af vangen samt den fremadvendende del kan behandles, når køretøjet er løftet op i øjenhøjde. At denne tværvange forbliver af optimal styrke og derfor uden rust har stor betydning for sikkerheden ved en eventuel frontkollision. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 20

21 Bagparti, karrosseri Bagpanel Behandling af hulrum i bagpanel i bagagerum. Såvel som tværvangen foran på køretøjet har bagpanelet bag på køretøjet, også en vital funktion. Bagpanelet skal kunne modstå påkørsel bagfra. Hulrummet i bagpanelet skal behandles med hulrumslanse, og gennem eksisterende huller. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 21

22 Bagparti, karrosseri Mekaniske komponenter Rustbeskyttelse af bagbro og bærearme. Bagbroen ses i mange udformninger og udførelser, men gældende for disse forskellige typer er at der ofte er tale om støbte eller svejste enheder, som er monterede med diverse ophæng og beslag. Hulrummene i bagbroen er kritiske områder som skal påføres rigeligt med produkt. Vær især opmærksom ved de boltede gennemføringer (ofte er der en rørbøsning indvendigt i hulrummet) samt ved monteringsbeslagene til vognbunde. Bærearmenes befæstigelser i den fremadvendende del (forreste punkter vendende imod kørselsretningen) vil ofte være de første, der tager imod vand og snavs, og er derfor ekstremt modtagelige for rustangreb. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 22

23 Midterparti, karrosseri Bundsektionen Bagvange - over bagbro. Hulrummet i bagvangerne skal ligeledes behandles med hulrumslanser. Bagvangerne før over og efter bagbroen er ofte fremstillet af lidt kraftigere materiale end de øvrige vanger på vognbunden. Bemærk diverse forstærkninger, pladeoverlæg samt boltebefæstigelser. Da bagbroen og diverse forbindelsesstænger monteret på bagvangen har stor betydning for køretøjets sikkerhed og styreegenskaber, skal hulrummene her omgærdes af særlig opmærksomhed. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 23

24 Bagparti, karrosseri Baghjørne Rustbeskyttelse af baghjørner. For at kunne behandle effektivt i begge baghjørner på køretøjet skal der - jf. sprøjteanvisningen for køretøjet - foretages en afmontering af baglygterne. Hulrummet bag baglygterne giver adgang til store overflader i den indvendige hjulkasse og inderskærm i begge sider. Det er her af stor betydning at hulrumsproduktet fordeles effektivt i hele hulrummet, og ikke mindst i den nederste del af inderskærmen, netop der, hvor skærmside og hjulkasse er monteret. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 24

25 Bagparti, karrosseri Bageste hjulkasser Rustbeskyttelse af de bageste hjulkasser. Ved behandling af de bageste hjulkasser er et kritisk punkt ofte hjulkassens deling/samling (mellem den inderste og yderste del af hjulkassen). Det er ofte set at sealingen i samlingen ikke er tæt, hvorfor fugt og snavs kan arbejde sig ind imellem pladedelene. Billede 1. Behandling af denne samling er af største betydning for den samlede behandling af hjulkassen. Billede 2. Der kræves grundig rengøring og efterfølgende tørring af hjulkassen, og her især bag ved de monterede plastdele og ved forstærkninger, støddæmpere og bagfjedre. Vær opmærksom på kvaliteten (sealingen) af de bageste ombukkede skærmkanter. Monter eventuelt kantbånd, hvis pladedelene ikke slutter tæt, og dermed tillader at fugt kan trænge ind imellem pladelagene. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 25

26 Forparti, karrosseri Forkofanger Rustbeskyttelse af kofangerbefæstigelser. Forreste kofangerbefæstigelser (hvor kofangeren er monteret på forvangerne) er oftest nemmere at se og dermed behandle ind igennem forreste gitter. Behandles når køretøjet er på lift og i øjenhøjde. Metaloverflader og forstærkninger i køretøjets front er meget udsat for vand under kørsel. Derfor skal disse blottede overflader behandles. Bemærk gevindstykke for trækkrog samt dele af tværvange kan behandles via plastdæksel i køretøjets front. Rustbeskyttelse af fjederbenstårne i hjulkasser. Den øverste del af fjederbenstårnet (hvor fjederbenet er monteret i inderskærmen) er ofte helt fritlagt, til trods for at der er monteret inderskærme i hjulkasserne. Vær opmærksom på at hele den øverste del af fjederbenstårnet behandles, og henled i den forbindelse speciel opmærksomhed på hulrummet ved pladeoverlægget i den øverste del af fjederbenstårnet får tilstrækkelig hulrumsprodukt imellem overlæggene. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 26

27 Forvanger i motorrummet Behandling af hulrum og overflader på forvanger i motorrummet. Forvangerne i motorrummet er kraftige vanger, som dels skal bære motoren, men også tage imod en del stød og vibrationer fra hjulophæng og styretøjet, samt bære en del af styrken ved en påkørsel. Forvangerne består ofte af mange svejsninger i forbindelse med monterede forstærkninger og boltede påbygninger. Desuden er der et utal af borede eller udstansede huller, hvorigennem der er adgang til behandling af hulrummene. Med hensyn til personbiler, repræsenterer vangerne i motorrummet også en meget væsentlig del af køretøjets deformationselement. Det vil sige at køretøjerne er konstrueret på en sådan måde, at disse deformeres på den for passagererne mest hensigtsmæssige måde hvis uheldet er ude. Denne foldningsproces vurderes ofte ved en såkaldt crash-test. Vigtigheden af at holde disse sikkerhedselementer frie for rust er meget stor, der skal derfor udvises stor omhu ved behandling fra forreste vangespids til bageste del af vangen, bag fjederbenstårnet ved torpedopladen. NB! Brug altid lanser, når hulrummenes samlede længde er over 20 cm. På varevogne og firehjulstrækkere (FWD) skal man henlede særlig opmærksomhed til nævnte vanger, da disse ofte er en del af køretøjets chassisramme, som ofte er gennemgående fra køretøjets front til bagende. Disse ofte noget kraftigere vanger, repræsenterer store kolde pulverlakerede overflader, og er ofte fremstillet af ståltyper, der især ved nævnte samlinger og svejsninger er meget disponible for rust. I hulrummene på de kraftige forvanger og længdevanger under køretøjet, vil vi ofte anbefale en hulrumsbehandling hvert af de første 3 4 år. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 27

28 Forparti, karrosseri Forskærm Behandling af forreste hjulkasser Forudsætningen for at kunne behandle de forreste hjulkasser, er at inderskærmene afmonteres. Der foretages grundig afvaskning og en effektiv tørring af hele hjulkassen. Hjulkassen kan kun behandles med rustforebyggende effekt ved at afmontere inderskærmene. Hjulkassen består af en vange i øverste del af hjulkassen, samt en forstærkning i den bageste del ind imod kabinen. Diverse eksisterende huller i hjulkassen skal anvendes til behandling af hulrum, desuden skal der udvises omhu ved pladeoverlæg, svejsninger og i toppen af fjederbenstårnene. Det er ikke et krav, at der skal påføres et slidlagsprodukt bag en plasticinderskærm (da der ikke er noget væsentlig slid). Det er dog et krav at blottede overflader i hjulkassen behandles med slidlagsprodukt, som kan hindre vand og urenheder i at komme i kontakt med metaloverfladerne. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 28

29 Midterparti, karrosseri Bundsektionen Behandling af tværvanger og hulrum i bundsektionen. Køretøjernes udvendige bundplade, vanger og påbyggede dele som forbro, bagbro, bremserør og meget andet som sidder ubeskyttet på vognbunden er meget sårbart, og altid udsat for fugt, snavs og salt - især i vinterhalvåret. Hulrum og overflader skal udvises særligt omhu og grundighed i forbindelse med behandlingen. Der findes adskillige hulrum og beslag på vognbunden, som fra den dag køretøjet udsættes for fugt straks starter udviklingen af overfladerust. Bemærk på billedet, hvor der er foretaget samling af bundplade til vange med punktsvejsninger, at disse områder nu er helt ubeskyttede, og korrossion er påbegyndt. Der skal tilsættes rigeligt med det tyndtflydende og effektivt penetrerende olievokshulrumsprodukt inden de udvendige overflader beskyttes med et slidlag. Slidlaget har alene til formål at sikre at hulrumsproduktet sætter sig samlinger ved pladeoverlæg og omkring bolte og skruefæstninger til køretøjets vanger eller chassisramme. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 29

30 Midterparti, karrosseri Dørpanel Behandling af hulrummene i dørpanelerne. Dørpanelerne som er placeret imellem for og baghjul i begge sider, består ofte af adskillige hulrum og mellempaneler, som ikke umiddelbart er synlige. For at skaffe sig adgang til hulrummene er det vigtigt at henvise til sprøjteskemaerne og tekniske beskrivelser af behandlingsmetoder. Desuden skal såvel propper, som giver adgang i forreste og bageste del af dørpanelerne afmonteres (i hjulkasserne). Propper, som befinder sig i bunden af panelerne, skal afmonteres. Eventuelt afmonteres indstigningstrin i døråbningen, hvis det er muligt. Ved behandling skal anvendes panellanse og krummemundstykke. Husk at slutte af med lidt ekstra hulrumsprodukt i begge ender af dørpanelerne (i hjulkasserne) inden propperne genmonteres. Dørpanelernes samlinger i bunden skal iagttages for beskadigelser som følge af forkert løft. Der skal anvendes lanser såfremt hulrummene har en samlet længde over 20 cm. Såfremt biler ikke har stænklapper bag forhjulene skal det anbefales til kunden, da vand og snavs slider meget på de yderste 30 cm af vognbunden. Undgå i den forbindelse undervognsvask! VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 30

31 Mekaniske komponenter Forbro - bagbro og bremserør Bærearm Forbro Bundkar Behandling af mekaniske komponenter som forbro/bagbro ol. på køretøjets udvendige bund. De mest sårbare komponenter på køretøjets udvendige bund, er alt, det som er boltet til vangerne, her specielt forbro, bagbro, bærearme, fjederben, traverser, ophæng, samt alle hulrum i de nævnte komponenter. Desuden er komponenter, som holder f.eks. brændstoftanken på plads, områder ved benzinpunmpe og lastafhængig bremsekraftregulator, samt ved monteringspunkter for anhængertræk rustdisponible områder. Desuden er et område omkring holdere for bremse/og hydraulikrør, samt selve bremserørene meget vigtigt sikkerhedsmæssigt. Ved rørholderne presses der ofte snavs og urenheder ind imellem holder og rør, herved der opstår afslidning af rørenes overflader, og kraftige koncentrerede tæringer, omkring disse rørholdere. Anvend lanser, hvis hulrummene har en samlet længde over 20 cm. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 31

32 Prisniveau 2010 Uforbindende informationsmøde på centre, der endnu ikke er tilsluttet kontrolordningen VKO-R ,00 Optagelsesbesøg, inkl. kontrol af 4 behandlede biler ,00 Kontingent, centre, kategori A (0-400 biler/år)(1 besøg/år)(à/3-4 biler) ,00 Kontingent, centre, kategori B ( biler/år)(1 besøg/år) (á/5 biler) ,00 Kontingent, centre, kategori C ( biler/år)(2 besøg/år) (á/5 biler) ,00 Kontingent, centre, kategori D (1.601 og derover/år)(3 besøg/år) (á/5biler) ,00 Skærpet kontrolbesøg, besøgskontingent ,00 Halvårskontingent, leverandører ,00 Halvårskontingent, leverandør (Corrpro A/S) ,00 Leverandør, indmeldelsesgebyr ,00 1-dags teknikkursus, min. 7 og maks. 12 deltagere ,00 VKO-R materiale 1 stk. Godkendelsesskilt nr. 2 til centeret ,00 Kvalitet af rustbeskyttelse 500 stk. Kvalitetssikringsblanket til ilægning i behandlede biler , stk. Kvalitetssikringsblanket til ilægning i behandlede biler , stk. Kvalitetssikringsblanket til ilægning i behandlede biler ,00 1 stk. Akrylholder for pjece: "Rustbeskyttelse"... 35, stk. Pjece: "Rustbeskyttelse Gør det rigtigt første gang - og få mest for pengene". Til anbringelse hos autoværksteder og samarbejdspartnere ,00 1 stk. Plakat A2 "Tid til rustbeskyttelse"... 25,00 10 stk. Miniplakat A4 "Tid til rustbeskyttelse"... 12,00 Ekspeditionsgebyr... 60,00 VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 32

33 Reklamationsbehandling (ekstra undersøgelser ud over normal kontrolrutine/rapportering) foretages efter regning. Priserne er ekskl. moms. I priserne er inkluderet tidsforbrug til sekretariatsfunktion, herunder bl.a. telefon/ tjeneste, udarbejdelse af artikler, notater, blanketter, skilte og årsberetning, kontroludvalgsmøder, medlemsmøder og deltagelse i uddannelsesprojekter. Udarbejdning og afholdelse af kurser foretages efter regning. Tidsforbruget samt rejseomkostninger til kontrolfunktionen er indeholdt i priserne, herunder udvælgelse og skriftlig indkaldelse af biler samt udarbejdelse af rapporter. VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 33

34 VKO-R godkendte rustbeskyttelsescentre DINITROL CENTER KASTRUP (1) Dinitrol Amager Dinitrol Center Egensevej Kastrup Anti Rust Bondovej (3) Tektrol Bondovej Odense SV DINITROL CENTER FR.VÆRK (1) Dinitrol Anti-Rust Frederiksværk Hanehovedvej Frederiksværk DINITROL CENTER HERNING (3) Dinitrol Anti-Rust Herning A/S Neksøvej Herning DINITROL CENTER HOLBÆK (2) Dinitrol Anti-Rust Holbæk Tåstruphøj Holbæk DINITROL CENTER ROSKILDE (3) Dinitrol Anti-Rust Roskilde Darupvang Roskilde DINITROL CENTER IKAST (1) Dinitrol Autogården Ikast A/S Eli Christensensvej Ikast DINITROL CENTER BALLERUP (2) Dinitrol Ballerup Dinitrol Center Metalbuen Ballerup DINITROL CENTER NYKØBING. F (1) Dinitrol Breitenstein Biler A/S Randersvej Nykøbing F DINITROL CENTER VALBY (2) Dinitrol D & C Rustbeskyttelse ApS Gl. Køge Landevej Valby DINITROL CENTER GLOSTRUP (2) Dinitrol Dansk Rustbeskyttelse & Bilpleje ApS Formervangen Glostrup Daugaard Biler A/S (1) Mercasol Vandtårnsvej Søborg DINITROL CENTER HADSTEN (1) Dinitrol Dinitrol Hadsten Over Hadstenvej Hadsten DINITROL CENTER THISTED (1) Dinitrol Præstejorden Thisted DINITROL CENTER ESBJERG (1) Dinitrol Ellegaards Undervognscenter Ingemanns Allé Esbjerg VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 34

35 Esbjerg Undervognscenter (1) Mercasol Håndværkervej 36, Sædding 6710 Esbjerg V DINITOL CENTER FREDERIKSSUND (2) Dinitrol Frederikssund Anti-Rust ApS Holmensvej Frederikssund DINITROL CENTER ODENSE SV (2) Dinitrol Fyns Undervognscenter ApS Holkebjergvej Odense SV DINITROL CENTER FÅREVEJLE (1) Dinitrol Fårevejle Autolakering Ordrupvej Fårevejle DINITROL CENTER BIRKERØD (2) Dinitrol G.T.S. Anti Rust Center Bregnerødvej Birkerød DINITROL CENTER GENTOFTE (2) Dinitrol Gentofte Undervognscenter ApS Mesterlodden Gentofte DINITROL CENTER HADSUND (2) Dinitrol Hadsund Undervognscenter Mestervænget 9560 Hadsund DINITROL CENTER KOLIND (1) Dinitrol HN Autocenter Centervej Kolind DINITROL CENTER HORSENS (1) Dinitrol Horsens Undervogns Service Alrøvej Horsens DINITROL CENTER HVIDOVRE (3) Dinitrol Hvidovre Anti Rust Center ApS H.J. Holstvej Rødovre DINITROL CENTER TORSHAVN (1) Dinitrol Ivan Johansen Bilar (8-10 biler/år) Hoyviksvegur Torshavn DINITROL CENTER VOJENS (1) Dinitrol Allan Madsen ApS Tinglykke Vojens DINITROL CENTER RISSKOV (2) Dinitrol K.B. Thrue & Søn ApS Arresøvej Risskov DINITROL CENTER FREDERICIA (1) Dinitrol K.T. Biler Viaduktvej Fredericia VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 35

36 DINITROL CENTER ÅRS Kjærsgaard Auto Himmerland A/S Markvænget Års DINITROL CENTER THEM Knudlund Antirust Knudlundvej Them DINITROL CENTER HØRNING L.T. Auto Toftegårdsvej Hørning DINITROL CENTER LEMVIG Lemvig Anti-Rust Transportvej Lemvig Lindenskov Auto Puds-Up & Mercasol Center Industrivej Jyderup (1) Dinitrol (1) Dinitrol (1) Dinitrol (2) Dinitrol (1) Mercasol DINITROL CENTER SAKSKØBING (1) Dinitrol M. Skotte Sakskøbing A/S Nykøbingvej Sakskøbing DINITROL CENTER FJERRITSLEV (1) Dinitrol Nissan Fjerritslev Svinkløvvej Fjerritslev DINITROL CENTER NYBORG Nyborg Antirust & Bilpleje Falstervej Nyborg DINITROL CENTER NAKSKOV Opel i Nakskov Rjukanvej Nakskov DINITROL CENTER HASLEV Henrik Olsen Automobiler Finlandsgade Haslev DINITROL CENTER RØDOVRE Rødovre Anti Rust Center Hvidsværmervej Rødovre DINITROL CENTER SKAGEN Skagens Anti-Rust Håndværkervej Skagen DINITROL CENTER ÅLBORG SV Skalborg Undervognsservice Frederikstadvej Aalborg SV DINITROL CENTER SKIVE Skive Antirust Mar. Jensensvej 1 E 7800 Skive (1) Dinitrol (1) Dinitrol (1) Dinitrol (3) Dinitrol (1) Dinitrol (2) Dinitrol (2) Dinitrol VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 36

37 Tektrol Anti Rust Nordre Ringvej Svendborg DINITROL CENTER SVENDBORG Svendborg Motor Co. A/S Odensevej Svendborg DINITROL CENTER KOLDING SYD Sydjydsk Undervognscenter Jernet Kolding DINITROL CENTER ISHØJ Sydkystens Rustbeskyttelses Center Industrigrenen Ishøj Søren Pihl Bakkegårdsvej 202 B 3050 Humlebæk Tektrol Anti Rust Kornbuen Næstved Tektrol Anti Rust Rugvænget Grenå Tektrol Anti Rust Dalumvej Odense SV Tektrol Anti Rust Kristrupvej Randers SØ DINITROL CENTER TØNDER Tønder Antirust & Bilpleje Fabriksvej Tønder DINITROL CENTER VEJLE Vejle Autoglas & Anti-Rust Center Niels Finsensvej 7A 7100 Vejle (2) Tektrol (1) Dinitrol (2) Dinitrol (2) Dinitrol (1) Tektrol (2) Tektrol (1) Tektrol (3) Tektrol (1) Tektrol (1) Dinitrol (1) Dinitrol DINITROL CENTER HOLSTEBRO (1) Dinitrol Vestbyens Auto Banetoften Holstebro DINITROL CENTER UBBY/KALUNDBORG (2) Dinitrol Vestsjællands Anti-Rust Center Hovvej 24 B, Ubby 4490 Jerslev DINTROL CENTER VIBORG Villys Undervognsservice Blytækkervej Viborg (2) Dinitrol DINITROL CENTER RINGE (1) Dinitrol Bilcenter Fyn A/S Odensevej Ringe VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 37

38 DINITROL CENTER ÅBYHØJ (1) Dinitrol Brdr. Elboe ApS Vester Løkken Åbyhøj DINITROL CENTER VORDINGBORG (1 ) Dinitrol Vordingborg Dinitrol Center Stokkedrevet Vordingborg DINITROL CENTER ULSTRUP (1) Dinitrol Ulstrup Anti-Rust Vestergade Ulstrup DINITROL CENTER HJØRRING (1) Dinitrol Dinitrol Center Hjørring Egholmvej 5A 9800 Hjørring DINITROL CENTER RANDERS (1) Dinitrol Randers Dinitrol Center Zinkvej Randers DINITROL CENTER GRINDSTED (2) Dinitrol Bilens Antirust Chr. Lundgaards Vej Grindsted Toyota Horsens (1) Tectyl AT biler A/S Høegh Guldbergsgade Horsens DINITROL CENTER AARUP Vestfyns Undervogns Center Smedevænget Aarup (2) Dinitrol DINITROL CENTER BORNHOLM (1) Dinitrol Bornholms Bremse-& Koblingsservice Rønnevej 111, Nylars 3720 Åkirkeby DINITROL CENTER HOBRO (2) Dinitrol Hobro Undervognscenter Ærøvej Hobro BILENS ANTIRUST SILKEBORG A/S (2) Dinitrol Bilens Antirust Silkeborg A/S Bredhøjvej Silkeborg Støvring Antirust (1) Mercasol Hagensvej Støvring DINITROL CENTER SKÆLSKØR (1) Dinitrol Elmann Biler Industrivej Skælskør DINITROL CENTER RINGSTED (1) Dinitrol Antirust & Bilplejecenter Ringsted ApS Haslevvej Ringsted VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 38

39 DINITROL CENTER NÆSTVED (1) Dinitrol Dinitrol Center Næstved Brolæggervænget Næstved Tektrol Anti Rust (1) Tektrol Diskovej Vejle Hørsholm Rustbehandling (1) Mercasol og Bilpleje ApS Ådalsvej Hørsholm DINITROL CENTER LØGSTØR (1) Dinitrol Aalborgvej Løgstør DINITROL CENTER RIBE (1) Dinitrol Ørstedvej Ribe DINITROL CENTER STRUER (1) Dinitrol Gørtlervej Struer DINITROL CENTER ASAA (1) Dinitrol Asaa Auto- & Karosseriværksted ApS Havblik Asaa DINITROL CENTER SLAGELSE (1) Dinitrol Vestsjællands Bilsyn Trafikcenter Allé Slagelse TekTrol Anti Rust (1) Tektrol Fabriksvej Struer Tåstrup Anti-Rust ApS (1) Mercasol Rugvænget 11A 2630 Tåstrup DINITROL CENTER HILLERØD (1) Dinitrol Antirust Center Hillerød ApS Gefionsvej 11 C 3400 Hillerød DINITROL CENTER KØGE Tangmosevej Køge Dinitrol Dinitrol: Tektrol: Mercasol: Tectyl: Total: 68 centre 9 centre 6 centre 1 center 84 centre VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 39

40 Produktleverandører Corrpro A/S Dinitrol Banemarksvej 50C 2605 Brøndby Tlf Kontaktperson: Bjarne Christensen, Kontaktperson: Mogens V. Hansen, mobil , Nitram Oil A/S Mercasol Plantagen 28, Osted 4000 Roskilde Tlf Kontaktperson: Martin Hansen, Kontaktperson: Knud Mathisen, tlf , Kontaktperson: Mads Hansen, tlf Tektrol Mineralolier A/S Tektrol Bondovej Odense SV Tlf Kontaktperson: Jesper Ohmsen, tlf , Eurodeal Autoparts Tectyl Valvoline Ashland Agerøvej Tilst Tlf Kontaktperson: Michael Ullerup, Samarbejdspartner FDM Firskovvej Kgs. Lyngby Tlf Kontaktperson: Jørgen Jørgensen, Teknisk Service, VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 40

41 Produktliste Gyldig fra 1. december 2009 erstatter liste af 1.januar 2009 VKO-R leverandører leverer de på denne liste opførte produkter til rustbeskyttelse af automobiler. Dokumentation af produkternes egenskaber er forelagt VKO-R sekretariatet på Teknologisk Institut iht. kontrolordningens kvalitetskrav, anført i Teknisk Protokol pkt Leverandør Handelsnavn H SL Bemærkninger Corrpro A/S Tlf Nitram Oil A/S Tlf Tektrol Mineralolier A/S Tlf Valvoline Danmark A/S Tlf Dinitrol 3654 Airmix Dinitrol 1000 Airmix Dinitrol 2000 A Dinitrol 3125 Dinitrol 3641A Dinitrol Gold Dinitrol MLLA Mercasol 831 ML Mercasol Transparent Mercasol 845 Mercasol 845 AL ML ML 3 Oil-Bronze UBC Metallic Tectyl 173 A Tectyl 550 ML Tectyl 163 A Tectyl 120 Tectyl 122 A Tectyl 125 Tectyl 506 Voksbaseret Voksbaseret Voksbaseret Voksbaseret (blød voks) Voksbaseret Voksbaseret Olie/voksbaseret Olie/parafinvax Olie/parafinvax Slidlag/sort Metalic/aluminium Olie/voks Olie/voks Metalpigmenteret Metalpigmenteret Penetrat.evne 70 mm Penetrat.evne 70 mm Penetrat.evne > 70 mm Bronzepigmenteret One-coat, asfaltbaseret One-coat, asfaltbaseret Olie/voksbaseret, one-coat, gennemsigtig lys brun film H: Hulrumsprodukt SL: Slidlagsprodukt VKO-R sekretariatet, Teknologisk Institut 41

SUND VOGN VIND EN UNDERVOGNSBEHANDLING SE SIDE 2

SUND VOGN VIND EN UNDERVOGNSBEHANDLING SE SIDE 2 Annoncetillæg til B.T. 8 oktober 2008 VIND EN UNDERVOGNSBEHANDLING SE SIDE 2 SUND VOGN INDEN VINTER Biler er simpelthen ikke skabt til danske forhold. Salt på vejene, høj luftfugtighed, højt saltindhold

Læs mere

SUVO SUND VOGN VIND EN UNDERVOGNSBEHANDLING SE SIDE 2

SUVO SUND VOGN VIND EN UNDERVOGNSBEHANDLING SE SIDE 2 Annoncetillæg til B.T. 17 maj 2008 SUVO VIND EN UNDERVOGNSBEHANDLING SE SIDE 2 SUND VOGN En sund vogn uden rust lever længere og mere sikkert. SUVO rustbeskyttelse er sund fornuft, både for ældre og helt

Læs mere

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03

Den bedste gave til din bil. DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Den bedste gave til din bil VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE DIN folder 2008.indd 1 14/02/08 11:57:03 Hvorfor skal jeg rustbeskytte...? Så din bil kan klare det danske klima. Undgå rustangreb og få optimal

Læs mere

Rustfri. bil i op til 30 år VIND. flotte præmier. Deltag i vores konkurrence. Se mere på s. 10 eller på www.antirustringen.dk

Rustfri. bil i op til 30 år VIND. flotte præmier. Deltag i vores konkurrence. Se mere på s. 10 eller på www.antirustringen.dk Rustfri bil i op til 30 år flotte præmier Deltag i vores konkurrence. Se mere på s. 10 eller på www.antirustringen.dk VIND Husk porto Rust er en ond cirkel... Velkommen i Anti-Rust Ringen! Rust er bilens

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Skorstensjungle. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oliefyrsafgift Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Oliefyrsafgift Ce-mærkning af stålskorstene Svar fra en ovnsætter Fastgørelse af flowkontrol 2 3 4 7 Skorstensjungle

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 1 april 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Status for Oplysnings- og Kontrolordningen På virksomhedsbesøg hos LM Isolering Isolering af vvs rør efter bestemmelserne i DS 452 Rockwool Universal

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Jacob

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 April 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned 2007 Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn Læs mere på side 12 TEKNISK

Læs mere

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg.

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G DIB's medlemsmøde INDHOLD 02 Formanden har ordet 05 Optimal marineisolering med Isover ULTIMATE 06 Vægekonceptet til kondensisolering af kolde rør

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

OpelMinded. Er du korrekt forsikret? Gratis Rundt om Hjulet Tjek! Oplev Opel Serviceaftale. Til dig og din Opel. Efterår 2009. www.opel.

OpelMinded. Er du korrekt forsikret? Gratis Rundt om Hjulet Tjek! Oplev Opel Serviceaftale. Til dig og din Opel. Efterår 2009. www.opel. OpelMinded Til dig og din Opel. Efterår 2009. Er du korrekt forsikret? Gratis Rundt om Hjulet Tjek! Oplev Opel Serviceaftale www.opel.dk General Motors Danmark, Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund.

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 April 2009 BERETNING OM BILSYN EFTER LIBERALISERINGEN I 2005 i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

CYKELsikkerhedens Dag side 12. DC s generalforsamling. Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13. certifikat er uddelt side 8.

CYKELsikkerhedens Dag side 12. DC s generalforsamling. Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13. certifikat er uddelt side 8. april 2013 www.danskecykelhandlere.dk CYKELsikkerhedens Dag side 12 DC s generalforsamling 2013 side 4 Ny direktør hos Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S side 13 Første ELITE - certifikat er uddelt side 8

Læs mere

Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2007 Danske Kloakmestre. December Side 2007 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. December 2007 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand

Læs mere

Ændring af starttider i AT-lak Side 3

Ændring af starttider i AT-lak Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 32. UDGAVE september 2012 EKSTRA SPRØJTEN Få adgang til endnu flere rabatordninger Side 21 Praktikpladskampagne 2012 Side 24 Ekstrasprøjten tager temperaturen på branchen Side 19 Træningsuge

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 4 December 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Passiv brandtætning i teori og praksis Læs mere på side 8-9 På besøg hos Elin Niclasen, den eneste kvindelige direktør i isoleringsbranchen Mulighed

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere