Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Den: 7. februar 2014 Ref.: STIM J.nr.: Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: februar 2014; kl Sted: Centre Borchette Indkaldelse: SANCO G ARES (2014)12327, Mødeleder: Deltagelse: Dagsorden: Alberto Laddomada Samtlige medlemslande. Norge og Schweiz og EFSA deltog som observatører. Fra Danmark deltog Stig Mellergaard og John Larsen Se over referatafsnit Kopi: Departementet, Kontor for Veterinær- Fødevare- og Forbrugertilsyn Veterinærdirektør Per Henriksen Fødevaredirektør Hanne Larsen Kunde- og Udviklingsdirektør Annelise Fenger Veterinærchefer Dyresundhed International handel Foder- og Fødevaresikkerhed Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Kemi og Fødevarekvalitet International koordination Veterinærinstituttet 1

2 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section Animal Health Welfare FEBRUAR 2014 AGENDA Section A Information and/or discussion A.01 Desk study on documented procedures for official controls and guides to good practice on Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing. (VA) FVO præsenterede resultatet af et Desk study vedrørende implementeringen af Foorordnng nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr ved slagtning. FVO havde lavet studiet for at få et overblik over situationen inden de begynder at gennemføre inspektioner på området. FVO modtog tilbagemelding fra 14 lande vedrørende procedurer for officiel kontrol og guides for god praksis på området. Rapporten kan hentes på følgende link: circabe.europa.eu. A.02 Reminder of the obligation of the Member States to notify to the Commission their scientific support as provided in Article 20 (2) of Regulation EC 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing. (DS) Alle medlemsstater skal udpege et videnskabeligt kontaktpunkt vedrørende ovennævnte Forordning (no. 1099/2009/EU). Kommissionen mangler tilbagemelding fra 20 lande. Der er lidt tvivl om der er et lovgivningsmæssigt krav eller det blot er et ønske fra Kommissionen, så man let kan finde en person til diskussion af eventuelle problemer. A.03 Council Directive 2008/120/EC on the protection of pigs: state of implementation of the group housing of sows. (BB) BE: 94,97 %; CR: 99,04 %; CY:?; FI: 97 %; FR: 84 %; DE: 99,3 %; GR: 87 %; IT: 99,6 %; NL: 99,7 %; PT: 98 %. A.04 Information from Bulgaria and Greece on the sheep and goat pox situation. (NK) Grækenland Grækenland havde det første tilfælde af fare-gedekopper I midten af august og efterfølgende har der været 83 udbrud. Udbruddene har spredt sig mod vest til Xanthi-Rudopi og til Thessaloniki. Udviklingen har nu gået i retning af etablering af tre clustre, et på grænsen til Tyrkiet og de to 2

3 øvrige omkring de to områder mod vest. Udbruddet synes at være toppet i oktober og er fadet ud siden. Der har været to udbrud på øen Lesbos, men disse er bekæmpet og restriktionerne for dette område er hævet. Bulgarien Bulgarien har haft fire udbrud i tre forskellige regioner. Et nær den tyrkiske grænse - Burgas regionen -, et inde centralt i landet - Plodov regionen og to nær grænsen - Brezovo regionen - til Grækenland. Baggrunden for spredningen i landet fra fokus ved den tyrkiske grænse har været illegale flytninger af dyr. Kommissionen har bedt EFSA om at komme med en vurdering af en række epidemiologiske forhold vedrørende virus overlevelse og spredning. Vurderingen vil komme i maj. A.05 Exchange of views on a working document on the movements of former stray or feral dogs into Member States with particular regard to the risk of rabies. (HK) Udsat A.06 Information on the implemention of protective measures against African swine fever in the Member States (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland ). (SB/FR) Estland Estland har i alt 243 svinebesætninger hvoraf der kun er få svinebesætninger. Der er kun få besætninger nær grænsen til Rusland. Der nedskydes årligt vildsvin. Der gennemføres årligt ca ASF tests primært i besætninger langs grænsen til Rusland. Det testes omkring 280 vildsvin på årsbasis. Der er endnu ikke fundet tegn på ASF. Estland har 5 grænsekontrolposter, hvoraf kun én er vejpost godkendt til import af levende dyr og animalske produkter. Dyretransporter, der kommer til Estland har 48 timers standstill. Der gennemføres yderligere vask og desinfektion af disse biler. Der gennemføres rengøring og desinfektion af dyretransport ved grænsekontrollen, når biler returnerer fra Rusland. Der er udleveret foldere til landbrugere på estisk og russisk. Letland Alle biler, der krydser grænsen fra Rusland og Hviderusland får desinficeret hjul, og gående deres fodtøj. Hvis bilerne ikke er ordentligt rengjorte, bliver de afvist ved grænsen. Der gennemføres nu 100 % tjek af personlig bagage, for at hindre illegal import af madvarer fra Rusland og Hviderusland. Disse ekstra aktiviteter med 24 timers service involverer 24 personer. Der er lagt general information på Youtube. Der er allerede intensiveret overvågning hos tamsvin og vildsvin langs grænsen til Rusland og Hviderusland som følge af en række udbrud af klassisk svinepest i Der er krav om at dyr, der hjemmeslagtes skal synes af myndighederne. I den østlige del af landet er der kun baggårdsbesætninger. Polen Allerede i 2011 efter rygter om ASF udbrud i Kaliningrad regionen iværksatte Polen internsiveret overvågning af tam- og vildsvin i den nordøstlige del af landet på grænsen til Rusland, Litauen og Hviderusland. Overvågningen sker i et område, der strækker sig 40 km ind i Polen. Der er 3

4 produceret informationsfoldere, der beskriver smittebeskyttende tiltag overfor sygdommen. Efter udbruddene af ASF i Hviderusland, intensiverede man kontrollen med både handel med levende dyr og produkter, herunder animalske biprodukter i grænseområdet. Alle vildsvin nedlagt i området skal undersøges for tilstedeværelse af ASF-virus. Denne øgede overvågenhed er udvidet til grænsen op mod Kaliningradregionen fra nytår Der er undersøgt ca vildsvin nedskudt i området og 230 selvdøde tamsvin. Endvidere er ca. 650 tamsvin testet for ASF. I 2014 er der indtil nu undersøgt nedskudte vildsvin med negativt resultat. A.07 Declaration from Slovenia on a surveillance programme for information. (KR) Slovenien har indsendt et forslag til et overvågningsprogram for VHS og IHN, der skal køre to år med henblik på at opnå sygdomsfri status. Medlemsstaterne har 60 dage til at komme med indsigelser. A.08 Information from Lithuania on the African Swine Fever (ASF) situation in the wild boar. (SB/FR) Litauen har påvist to udbrud af ASF hos vildsvin. Udbruddene blev bekræftet 24. januar Det første i Varena-distriktet i et dødfundet vildsvin (3 år gammel so) og det andet i Salcininkaidistriktet i et nedskudt dyr (12 mdr.gammel han). Dyrene blev fundet den 20. januar Afstanden mellem dyrene var 36 km. Der er indført en række restriktioner herunder standstill for transport af svin i området. Det formodes at introduktionen af virus er sket januar Overvågningen af ASF hos vildsvin har omfattet test af 86 dyr med ELISA og 450 med PCR og for tamsvin er tallene henholdsvis 417 og Inden for restriktionsområdet er i alt 369 besætninger med dyr og af disse er placeret på 5 besætninger, dvs. at de 364 besætninger er baggårdsbesætninger med 2-3 dyr. Slagtning af svin fra området kan kun ske efter forudgående laboratorieundersøgelse. Alle dyr fra baggårdsbesætninger, der slagtes til eget konsum skal undersøges for tilstedeværelse af ASF. Der er for et år siden i forbindelse med påvisning af klassisk svinepest hos vildsvin indført en bufferzone på 10 km fra grænsen til Hviderusland, og her har man kompenseret for slagtning af svin med et krav om, at produktionen først genoptages efter et år. Denne ordning vil også blive udbredt til områderne omkring fundene af de ASF ramte vildsvin. I restriktionsområdet er der en bestand på ca dyr, men denne tæthed er mindre end i de nordligere dele af Litauen, hvor skovene er mere udbredte og tættere. I restriktionsområdet må der kun gennemføres jagt, der gennemføres under myndighedernes kontrol. Det er forbudt at benytte vildsvinekød fra restriktionszonen, og der kan ikke fjernes kød fra vildsvin fra Litauen. Alle nedlagte vildsvin i restriktionsområdet skal indsendes til laboratorieundersøgelse. Alt kød fra tamsvin indenfor restriktionszonen må kun handles indenfor Litauen. Der er indført krav om rengøring af rastepladser langs veje i Litauen. Siden 24. januar 2014 er der blevet testet 1165 vildsvin fra området udenfor restriktionszonen og 289 i restriktionszonen, og alle er hidtil fundet negative. 4

5 Smittekilden er ikke 100 % kendt, men kan være kontaminerede vildsvin fra Hviderusland eller madaffald smidt ud på rastepladser. Der synes dog at være indicier på, at sygdommen stammer fra Hviderusland, men kontamineret madaffald kan absolut ikke udelukkes fordi det ene vildsvin blev fundet ca. 40 km inde på litauisk territorium. Kontamineret madaffald kunne enten komme fra biler eller affald fra nedlagte ASF inficerede vildsvin eller illegalt slagtede tamsvin. Hviderusland påstår at have udført mere end 2000 undersøgelser af vildsvin med negativt resultat. Litauen har opbygget midlertidige haller med varmt vand ved grænsekontrolposterne hvor desinfektion af transportkøretøjer gennemføres ved meget lave temperaturer. Ved lidt højere temperaturer tilsættes stoffer til desinfektionsvandet, der nedsætter frysepunktet. Det vides dog ikke, hvordan dette umiddelbart påvirker desinfektionseffektiviteten. De isolerede virus et 100 % identisk med virus fundet ved de hviderussiske udbrud hos tamsvin. Det litauiske referencelaboratoriums diagnostiske resultater blev bekræftet på EU s referencelaboratorium. Kommissionen har gennemført en mission til Litauen med henblik på at opnå et on-site overblik over situationen og om muligt at rådgive vedrørende iværksættelse af bekæmpelsesmæssige tiltag. Kommissionen anbefalede: At der straks blev nedsat en uafhængig ekspertgruppe, der skulle mødes på ugentlig basis og vurdere de iværksatte tiltag. Der skulle iværksættes et endnu tættere samarbejde mellem Litauen og Hviderusland og også Letland og Polen. Der skulle løbende sikres, at diagnostikken altid er i top ved løbende kontakt til EU s referencelaboratorium. Dette samarbejde skulle også udbredes til Hviderusland. Section B Drafts presented for an opinion B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision on the evolution of animal diseases in the Union and in third countries. Intet emne til dette punkt B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Regulation implementing Council Directives 90/427/EEC, 94/28/EC and 2009/156/EC as regards methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) and repealing Regulation (EC) No 504/2008. (AEF) Forslaget er stadig under behandling i juridisk service. Derfor afventes den endelige tekst. Der er indsendt en række forslag til justeringer fra medlemslandene, som Kommissionen endnu ikke har taget endelig stilling til. Zooteknik forslaget præsenteres på tirsdag. 5

6 Kommer formodentlig til afstemning på næste SCOFCAH møde- B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision establishing the financial contribution by the Union towards emergency measures to combat bluetongue in Germany in (NVdB/LV) Forslaget drejer sig om at udbetale 1 mio. i EU medfinansiering til Tysklands bekæmpelse af bluetongue. B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on Union financial contribution towards surveillance and other emergency measures implemented in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Belarus against African swine fever. Udsat B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Lithuania. (FR) Forslaget drejer sig om fastsættelse af regionalisering i relation til ASF udbruddet i Litauen Kommissionen havde udarbejdet forslag til et statement vedrørende ASF situationen hos vildsvin i Litauen. Statementet vil blive publiceret i aften sammen præsentationerne om emnet givet af Litauen og Kommissionen. B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of animal byproducts and derived products as a fuel in combustion plants. (MK) Forslaget drejer sig om krav i relation til Biproduktforordningen i forbindelse med forbrænding af fjerkrægødning. Der er en række krav om løbende kontrol med forbrændingsanlægget vedrørende forbrændingstemperatur og emissionsgrænser. Basalt dækker forslaget kun fjerkrægødning, da DG Environment endnu ikke har data der dækker emissions-forholdene for hestegødning. Forslaget blev vedtaget på SCOFCAH mødet i januar, men der viste sig behov for nogle præcisioner af teksten, som fremlægges nu, så de kan nå at komme med i forslaget vedtaget sidste måned inden den officielle publikation. 6

7 Artikle 2 ændres til: Member States may allow the functioning of combustion plans using rendered fats or poultry manure as fuel that have been allowed under national legislation. Section C Draft(s) presented for discussion C.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Decisions 2010/470/EU and 2010/472/EU as regards the animal health requirements relating to scrapie for trade in and imports into the Union of embryos of animals of the ovine and caprine species. (EC) En EFSA udtalelse angav, at homozygote og heterozygote får med allelerne ARR kan betragtes som have en negligible risiko for scrapie. Tidligere gjaldt dette kun for homozygote dyr. Forslaget er blevet justeret til denne nye viden. C.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission implementing Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods (KR) Forslaget drejer sig om præsentation af en ny diagnostisk manual på akvakulturområdet på ikkeeksotiske akvakultursygdomme. Der er indført mulighed for at diagnosticere VHS ved hjælp af PCR, hvilket fremmer afklaringen af mistanker. DK fremhævede, at der var problemer med at prøveantallet for løbende demonstration af sygdomsfrihed var øget for mollusker og skaldyr, hvilket ikke kunne være baseret på den erfaring, man har indtil nu. UK nævnte, at beskrivelsen af tørlægning af udbrud af visse mollusk sygdomme var urealistisk, idet erfaringen har vist, at udryddelse er umulig, når først sygdommene er blevet introduceret. Kommentarer bedes fremsendt til Kommissionen inden tre uger. C.03 Exchange of views of the Committee on a draft Commission Regulation (EU) amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the processing, use and disposal methods of certain rendered fats and the conditions for the introduction of such rendered fats into the Union. (MK) Der er ikke yderligere kommentarer til forslaget fra Kommissionen. Miscellaneous: COM: Application of Annex II to Decision 97/794/EC to registered horses Der har været et ønske om ændring af blodprøvning i forbindelse med den fysiske kontrol med importerede heste, da prøvetagningen ofte vil blive for ringe på grund af for få importer. Kommissionen har ved sidste SCOFCAH møde fremsendt et statement. 7

8 COM: works on a adjustment of 64/432/EC For at tage hensyn til nyeste tilgang til trikinella situationen arbejder Kommissionen på en justering af certifikaterne vedrørende svin og kvæg i Beslutning 64/432/EC. Hvis medlemslandene har yderligere ønsker må de endelig melde ind hurtigst muligt. AT: List of aquaculture establishments Det var problemer med linket til den østrigske hjemmeside på Kommissionen side med links til medlemslandenes lister over godkendte akvakulturanlæg. CR: Links to aquaculture establishments nor inserted Kroatien havde same problem som Østrig COM: future process all documents accessed via CIRCA Kommissionen introducerede det nye system. IT: outbreak of LPAI Italien rapporterede i 2013 ni udbrud af LPAI og nu endnu et udbrud af LPAI H5N1 påvist 28. januar 2014 i Veneto provinsen nær grænsen til Slovenien. Det drejede sig om en blandet fjerkræbesætning med 1005 dyr. Fundet af virus blev gjort hos ænder, og der blev også fundet en seropositiv perlehøne, men denne var PCR negativ. 8

9 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section Controls and Import FEBRUAR 2014 AGENDA Section A Information and/or discussion A.01 State of play of the discussion with Russia on certifications for export. (CC/LC). Section B Drafts presented for an opinion B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation amending Annex III to Decision 2007/777/EC as regards the importation of meat products, treated stomachs, bladders and intestines prepared from fresh meat of domestic poultry, including meat of farmed and wild game birds (IK) Forslaget ændrer sundhedscertifikatet for kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme, jf. bilag III til Kommissionens beslutning 2007/777/EF. Ændringen er nødvendig, da det eksisterende sundhedscertifikat ikke er i overensstemmelse med kravene til fersk kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, som fastsat i modelcertifikaterne (POU), (RAT) og (WGM) i del 2 af bilag I i forordning (EF) 798/2008. Endvidere refererer det eksisterende sundhedscertifikat til ophævede EU-retsakter. Forslagets artikel 2 hjemler en overgangsperiode på seks måneder regnet fra forslagets offentliggørelse, hvor kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme fra tredjelande kan importeres til EU på det eksisterende sundhedscertifikat, på betingelse af at sundhedscertifikatet er udstedt inden der er gået fire måneder fra forslagets offentliggørelse. B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 605/2010 as regards animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum and colostrum-based products intended for human consumption into the Union (IK) 9

10 Forslaget har været til udtalelse i SPS, og der var nogle få kommentarer fra to lande. Det drejede sig om mindre justeringer af teksten, som er blevet indsat i forslaget. B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC (GM) Forslaget ophæver alle kommissionsbeslutninger (lister) om tredjelandsvirksomheder, hvorfra EUlandene tillader import af visse produkter af animalsk oprindelse til EU, som var hjemlet i beslutning 95/408/EF, da de er forældede. Godkendelse af tredjelandsvirksomheder sker i dag i henhold til proceduren i artikel 12 i forordning (EF) 854/2004 med offentliggørelse på Kommissionens web site. : B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised. (AEF) Forslaget har tidligere været fremsat i forbindelse med afholdelse af Global Champions Tour i Shanghai i oktober 2013, men konkurrencen blev udsat indtil udgangen af maj-promo juni Forslaget er blot at ændre datoen i det oprindelige forslag. Section C Draft(s) presented for discussion C.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Annex II to Decision 2011/630/EU as regards animal health requirements relating to epizootic haemorrhagic disease (EHD). (EC) Kommissionen fremlagde i januar tre forslag til udformning af tekst vedrørende krav om testregime for epizootic haemorrhagic disease, da der findes tre forskellige metoder, og det er ikke muligt i TRACES at skelne mellem brug af forskellige testregimer. De tre tests er ligeværdige. Det skal overvejes om man har behov for detaljeret testbeskrivelse for hvert dyr, eller der blot kan attesteres, at dyrene er testet. Skal sæden eksporteres til 3. lande kan der være behov for detaljeret information. 10

11 Kommissionen havde nu udarbejdet et forslag, hvor der i certifikatet var mulighed for, for hver enkelt donor, at indføre hvilken test (BT eller EHD), der er blevet gennemført. Der mangler endnu nogle mindre ændringer, før forslaget bringes til afstemning. Beslutningen skal træde i kraft fra 1. juli C.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission implementing Regulation amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the list of countries referred to in Article 9 thereof (TB) Forslaget ændrer listen over tredjelande, hvorfra EU-landene må tillade import af hø og halm, jf. bilag V i Kommissionens forordning (EF) 136/2004. Ændringen er nødvendig, da Kommissionen har godkendt, at Serbien må eksportere hø og halm til EU. Endvidere skal listen renses for en række tidligere kandidatlande, som nu er blevet medlemmer af EU. Endelig har Kommissionen fundet det nyttigt, at tilføje ISO alfa-2 landekoderne for de listede tredjelande. Serbien har ikke sygdomme som mund- og klovesyge, eller andre sygdomme, der kan udgøre nogen smitterisiko for EU, og derfor vil Serbien blive indført på listen over lande hvorfra hø og halm kan importeres til EU. Hviderusland står på listen, hvilket blev udfordret på grund af ASF situationen. Polen har i 2013 haft import af halm fra Hviderusland, men dette var til brug på forbrændingsanlæg. Kommissionen ville overveje deres position i sagen. 11

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 13. november 2012 Ref.: TM J.nr.: 2012-14-221-01502 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 12. november 2012; kl. 11.00

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. marts 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-221-02148 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 4-5. marts 2014; kl. 10.00

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 7. oktober 2013 Ref.: STIM J.nr.: 2013-14-221-01940 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 7. oktober 2013; kl. 10.00

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 9. februar 2012 Ref.: TM/HCHR J.nr.: 2012-20-221-01175 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 7.- 8. februar 2012; kl.

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. april 2012 Ref.: TM/HCHR J.nr.: 2012-20-221-01236 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3. og 4. april 2012; kl.

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den: Ref.: STIM J.nr.: 2009-20-221-03454 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2009-20-221-03347 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Sektion for zooteknik

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Sektion for zooteknik Fødevarestyrelsen Den: 9. maj 2014 Ref.: BRB/KIRT J.nr.: 2014-14-22-00098 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Sektion for zooteknik Tid: 6. maj

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 8. november 2012 Ref.: HCHR/TM J.nr.: 2012-14-221-01479 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 5. og 6. november 2012;

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 10. september 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00424 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 11.-12. september 2014;

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 5. juni 2015 Ref.: STIM J.nr.: 2015-14-22-00945 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 5. juni 2015; kl. 10.00 Sted:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: Ref.: STIM J.nr.: 2010-20-221-00709 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 7-8. september 2010; kl. 10.00 Sted: Centre

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. juli 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00240 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3.-4. juli 2014; kl. 10.00 Sted:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Fødevarestyrelsen Den: Ref.: STIM J.nr.: 2010-20-221-00478 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 4-5. Februar 2010; kl. 10.00 Sted: Centre Borchette Indkaldelse: SANCO

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 18. juli 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-02028 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2008-20-221-03267 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2.-3. december 2008; kl. 10.00 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. februar 2015 Ref.: STIM J.nr.: 2015-14-22-00692 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 4. februar 2014; kl. 10.00

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 6. juni 2012 Ref.: TM/HCHR J.nr.: 2012-14-221-011304 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 4.-5. juni 2012; kl. 10.00

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 7-8. juni 2015 Ref.: STIM J.nr.: 2015-14-22-01019 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 7-8. juli 2015; kl. 10.00 Sted:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. november 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-02231 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 27. november 2006; kl. 10.00 Sted: Centre Borchette

Læs mere

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 11. marts 2015 Ref.: BRB/TM J.nr.: 2015-14-22-00760 Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 5. marts 2015 Sted: Indkaldelse:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 6. maj 2015 Ref.: STIM J.nr.: 2015-14-22-00878 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 6. maj 2015; kl. 10.00 Sted: Indkaldelse:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 17. april 2015 Ref.: STIM J.nr.: 2015-14-22-00836 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 16.-17. april 2015; kl. 10.00

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 8. november 2013 Ref.: STIM J.nr.: 2013-14-221-01968 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 7.-8. november 2013; kl.

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen 3. juni 2008 Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2008-20-221-03021 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2.-3. juni 2008; kl. 14.30 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 6. juni 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00179 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 6. juni 2014; kl. 10.00 Sted:

Læs mere

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. november 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00532 Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3.-4. november 2014; kl.

Læs mere

Legal Basis: Article 3(2) of Regulation (EC) No 853/2004 Procedure: Regulatory procedure with scrutiny Trukket af dagsordenen.

Legal Basis: Article 3(2) of Regulation (EC) No 853/2004 Procedure: Regulatory procedure with scrutiny Trukket af dagsordenen. Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Biological Safety of the Food Chain 15 DECEMBER 2015 Section A Information and/or discussion A.01 Discussion and possible update of the technical

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 6. juli 2007 Ref.: STIM J.nr.: 2007-20-221-02566 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 14. januar 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 13-14. januar 2014; kl. 10.0

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, FØDEVARESTYRELSEN Den:. 3. april 2006 Ref.: HCHR/HKNI J.nr.: 2006-20-221-01850 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 7. - 8. marts 2006, kl. 10.00 Sted: Centre Borschette

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2008-20-221-03118 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2.-3. September 2008; kl. 15.00 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2008-20-221-03190 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2.-3. oktober 2008; kl. 10.00 Sted: Centre Borchette EUROPEAN COMMISSION

Læs mere

Referat af møde i den stående komite toksikologisk sektion 24. januar 2011

Referat af møde i den stående komite toksikologisk sektion 24. januar 2011 Fødevarestyrelsen 25.01.2011 J.nr.: 2011-20-21-00860/DLI Referat af møde i den stående komite toksikologisk sektion 24. januar 2011 Dansk deltagelse: LCHK og DLI AOB: DK beder om at tale om pinje kerner.

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, FØDEVARESTYRELSEN Den:. 23. marts 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-01863 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. marts 2006, kl. 10.00 Sted: Centre Borschette Indkaldelse:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 8. november 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-02185 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 8. november 2006; kl. 10.00 Sted: Centre Borchette Indkaldelse:

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Sektion for zooteknik

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Sektion for zooteknik Fødevarestyrelsen Den: 14. november 2011 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2011-20-221-01091 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Sektion for zooteknik Tid:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. juni 2010 Ref.: TM J.nr.: 2010-20-221-00619 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 1.-2. juni 2010; kl. 10.00 Sted:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2007-20-221-027 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL STANDING

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, FØDEVARESTYRELSEN Den:. 15. maj 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-01923 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 3.-4. maj 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 7. september 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-02083 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 7. september 2006; kl. 10.00 Sted: Centre Charlemagne

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: Ref.: STIM J.nr.: 2011-20-221-01092 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 4.-5. oktober - 2011; kl. 10.00 Sted: Centre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Miljøledelse Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet Principper, krav og vejledning

Miljøledelse Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet Principper, krav og vejledning Dansk standard DS/EN ISO 14045 1. udgave 2012-06-21 Miljøledelse Vurdering af produktsystemers øko-effektivitet Principper, krav og vejledning Environmental management Eco-efficiency assessment of product

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL OMSÆTNING 19-04-2011 J.nr.: 2011-20-35-00739/EEP/AHX/SQUM 19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsy

Alvorligt smitsomme husdyrsy Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

STÅENDE KOMITE TOKSIKOLOGISK SEKTION ONSDAG DEN 23 NOVEMBER 2011. 1. Presentation of the draft annual report on residue monitoring

STÅENDE KOMITE TOKSIKOLOGISK SEKTION ONSDAG DEN 23 NOVEMBER 2011. 1. Presentation of the draft annual report on residue monitoring Fødevarestyrelsen 24.11.2011 J.nr.: /DLI STÅENDE KOMITE TOKSIKOLOGISK SEKTION ONSDAG DEN 23 NOVEMBER 2011 DANSK DELTAGER: DLI SECTION A Information and/or discussion 1. Presentation of the draft annual

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. marts 2003 PE 322.174/21-69 ÆNDRINGSFORSLAG 21-69 Udkast til betænkning (PE 322.174) Wolfgang Kreissl-Dörfler EF-foranstaltninger

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11127-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 11127-2:2012 Dansk standard DS/EN ISO 11127-2 2. udgave 2012-02-03 Klargøring af ståloverflader forud for påføring af maling og lignende produkter Metoder til prøvning af ikke-metalliske slibemidler til sandblæsning

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.6.2015 DA L 148/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/908 af 11. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gå lempeligt til værks i forbindelse med opdateringen af tvreglerne

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gå lempeligt til værks i forbindelse med opdateringen af tvreglerne IP/08/2032 Brussels, den 18. december 2008 Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gå lempeligt til værks i forbindelse med opdateringen af tvreglerne i 2009 EU-medlemsstaterne har kun gjort få fremskridt

Læs mere