Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Den: 7. februar 2014 Ref.: STIM J.nr.: Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: februar 2014; kl Sted: Centre Borchette Indkaldelse: SANCO G ARES (2014)12327, Mødeleder: Deltagelse: Dagsorden: Alberto Laddomada Samtlige medlemslande. Norge og Schweiz og EFSA deltog som observatører. Fra Danmark deltog Stig Mellergaard og John Larsen Se over referatafsnit Kopi: Departementet, Kontor for Veterinær- Fødevare- og Forbrugertilsyn Veterinærdirektør Per Henriksen Fødevaredirektør Hanne Larsen Kunde- og Udviklingsdirektør Annelise Fenger Veterinærchefer Dyresundhed International handel Foder- og Fødevaresikkerhed Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Kemi og Fødevarekvalitet International koordination Veterinærinstituttet 1

2 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section Animal Health Welfare FEBRUAR 2014 AGENDA Section A Information and/or discussion A.01 Desk study on documented procedures for official controls and guides to good practice on Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing. (VA) FVO præsenterede resultatet af et Desk study vedrørende implementeringen af Foorordnng nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr ved slagtning. FVO havde lavet studiet for at få et overblik over situationen inden de begynder at gennemføre inspektioner på området. FVO modtog tilbagemelding fra 14 lande vedrørende procedurer for officiel kontrol og guides for god praksis på området. Rapporten kan hentes på følgende link: circabe.europa.eu. A.02 Reminder of the obligation of the Member States to notify to the Commission their scientific support as provided in Article 20 (2) of Regulation EC 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing. (DS) Alle medlemsstater skal udpege et videnskabeligt kontaktpunkt vedrørende ovennævnte Forordning (no. 1099/2009/EU). Kommissionen mangler tilbagemelding fra 20 lande. Der er lidt tvivl om der er et lovgivningsmæssigt krav eller det blot er et ønske fra Kommissionen, så man let kan finde en person til diskussion af eventuelle problemer. A.03 Council Directive 2008/120/EC on the protection of pigs: state of implementation of the group housing of sows. (BB) BE: 94,97 %; CR: 99,04 %; CY:?; FI: 97 %; FR: 84 %; DE: 99,3 %; GR: 87 %; IT: 99,6 %; NL: 99,7 %; PT: 98 %. A.04 Information from Bulgaria and Greece on the sheep and goat pox situation. (NK) Grækenland Grækenland havde det første tilfælde af fare-gedekopper I midten af august og efterfølgende har der været 83 udbrud. Udbruddene har spredt sig mod vest til Xanthi-Rudopi og til Thessaloniki. Udviklingen har nu gået i retning af etablering af tre clustre, et på grænsen til Tyrkiet og de to 2

3 øvrige omkring de to områder mod vest. Udbruddet synes at være toppet i oktober og er fadet ud siden. Der har været to udbrud på øen Lesbos, men disse er bekæmpet og restriktionerne for dette område er hævet. Bulgarien Bulgarien har haft fire udbrud i tre forskellige regioner. Et nær den tyrkiske grænse - Burgas regionen -, et inde centralt i landet - Plodov regionen og to nær grænsen - Brezovo regionen - til Grækenland. Baggrunden for spredningen i landet fra fokus ved den tyrkiske grænse har været illegale flytninger af dyr. Kommissionen har bedt EFSA om at komme med en vurdering af en række epidemiologiske forhold vedrørende virus overlevelse og spredning. Vurderingen vil komme i maj. A.05 Exchange of views on a working document on the movements of former stray or feral dogs into Member States with particular regard to the risk of rabies. (HK) Udsat A.06 Information on the implemention of protective measures against African swine fever in the Member States (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland ). (SB/FR) Estland Estland har i alt 243 svinebesætninger hvoraf der kun er få svinebesætninger. Der er kun få besætninger nær grænsen til Rusland. Der nedskydes årligt vildsvin. Der gennemføres årligt ca ASF tests primært i besætninger langs grænsen til Rusland. Det testes omkring 280 vildsvin på årsbasis. Der er endnu ikke fundet tegn på ASF. Estland har 5 grænsekontrolposter, hvoraf kun én er vejpost godkendt til import af levende dyr og animalske produkter. Dyretransporter, der kommer til Estland har 48 timers standstill. Der gennemføres yderligere vask og desinfektion af disse biler. Der gennemføres rengøring og desinfektion af dyretransport ved grænsekontrollen, når biler returnerer fra Rusland. Der er udleveret foldere til landbrugere på estisk og russisk. Letland Alle biler, der krydser grænsen fra Rusland og Hviderusland får desinficeret hjul, og gående deres fodtøj. Hvis bilerne ikke er ordentligt rengjorte, bliver de afvist ved grænsen. Der gennemføres nu 100 % tjek af personlig bagage, for at hindre illegal import af madvarer fra Rusland og Hviderusland. Disse ekstra aktiviteter med 24 timers service involverer 24 personer. Der er lagt general information på Youtube. Der er allerede intensiveret overvågning hos tamsvin og vildsvin langs grænsen til Rusland og Hviderusland som følge af en række udbrud af klassisk svinepest i Der er krav om at dyr, der hjemmeslagtes skal synes af myndighederne. I den østlige del af landet er der kun baggårdsbesætninger. Polen Allerede i 2011 efter rygter om ASF udbrud i Kaliningrad regionen iværksatte Polen internsiveret overvågning af tam- og vildsvin i den nordøstlige del af landet på grænsen til Rusland, Litauen og Hviderusland. Overvågningen sker i et område, der strækker sig 40 km ind i Polen. Der er 3

4 produceret informationsfoldere, der beskriver smittebeskyttende tiltag overfor sygdommen. Efter udbruddene af ASF i Hviderusland, intensiverede man kontrollen med både handel med levende dyr og produkter, herunder animalske biprodukter i grænseområdet. Alle vildsvin nedlagt i området skal undersøges for tilstedeværelse af ASF-virus. Denne øgede overvågenhed er udvidet til grænsen op mod Kaliningradregionen fra nytår Der er undersøgt ca vildsvin nedskudt i området og 230 selvdøde tamsvin. Endvidere er ca. 650 tamsvin testet for ASF. I 2014 er der indtil nu undersøgt nedskudte vildsvin med negativt resultat. A.07 Declaration from Slovenia on a surveillance programme for information. (KR) Slovenien har indsendt et forslag til et overvågningsprogram for VHS og IHN, der skal køre to år med henblik på at opnå sygdomsfri status. Medlemsstaterne har 60 dage til at komme med indsigelser. A.08 Information from Lithuania on the African Swine Fever (ASF) situation in the wild boar. (SB/FR) Litauen har påvist to udbrud af ASF hos vildsvin. Udbruddene blev bekræftet 24. januar Det første i Varena-distriktet i et dødfundet vildsvin (3 år gammel so) og det andet i Salcininkaidistriktet i et nedskudt dyr (12 mdr.gammel han). Dyrene blev fundet den 20. januar Afstanden mellem dyrene var 36 km. Der er indført en række restriktioner herunder standstill for transport af svin i området. Det formodes at introduktionen af virus er sket januar Overvågningen af ASF hos vildsvin har omfattet test af 86 dyr med ELISA og 450 med PCR og for tamsvin er tallene henholdsvis 417 og Inden for restriktionsområdet er i alt 369 besætninger med dyr og af disse er placeret på 5 besætninger, dvs. at de 364 besætninger er baggårdsbesætninger med 2-3 dyr. Slagtning af svin fra området kan kun ske efter forudgående laboratorieundersøgelse. Alle dyr fra baggårdsbesætninger, der slagtes til eget konsum skal undersøges for tilstedeværelse af ASF. Der er for et år siden i forbindelse med påvisning af klassisk svinepest hos vildsvin indført en bufferzone på 10 km fra grænsen til Hviderusland, og her har man kompenseret for slagtning af svin med et krav om, at produktionen først genoptages efter et år. Denne ordning vil også blive udbredt til områderne omkring fundene af de ASF ramte vildsvin. I restriktionsområdet er der en bestand på ca dyr, men denne tæthed er mindre end i de nordligere dele af Litauen, hvor skovene er mere udbredte og tættere. I restriktionsområdet må der kun gennemføres jagt, der gennemføres under myndighedernes kontrol. Det er forbudt at benytte vildsvinekød fra restriktionszonen, og der kan ikke fjernes kød fra vildsvin fra Litauen. Alle nedlagte vildsvin i restriktionsområdet skal indsendes til laboratorieundersøgelse. Alt kød fra tamsvin indenfor restriktionszonen må kun handles indenfor Litauen. Der er indført krav om rengøring af rastepladser langs veje i Litauen. Siden 24. januar 2014 er der blevet testet 1165 vildsvin fra området udenfor restriktionszonen og 289 i restriktionszonen, og alle er hidtil fundet negative. 4

5 Smittekilden er ikke 100 % kendt, men kan være kontaminerede vildsvin fra Hviderusland eller madaffald smidt ud på rastepladser. Der synes dog at være indicier på, at sygdommen stammer fra Hviderusland, men kontamineret madaffald kan absolut ikke udelukkes fordi det ene vildsvin blev fundet ca. 40 km inde på litauisk territorium. Kontamineret madaffald kunne enten komme fra biler eller affald fra nedlagte ASF inficerede vildsvin eller illegalt slagtede tamsvin. Hviderusland påstår at have udført mere end 2000 undersøgelser af vildsvin med negativt resultat. Litauen har opbygget midlertidige haller med varmt vand ved grænsekontrolposterne hvor desinfektion af transportkøretøjer gennemføres ved meget lave temperaturer. Ved lidt højere temperaturer tilsættes stoffer til desinfektionsvandet, der nedsætter frysepunktet. Det vides dog ikke, hvordan dette umiddelbart påvirker desinfektionseffektiviteten. De isolerede virus et 100 % identisk med virus fundet ved de hviderussiske udbrud hos tamsvin. Det litauiske referencelaboratoriums diagnostiske resultater blev bekræftet på EU s referencelaboratorium. Kommissionen har gennemført en mission til Litauen med henblik på at opnå et on-site overblik over situationen og om muligt at rådgive vedrørende iværksættelse af bekæmpelsesmæssige tiltag. Kommissionen anbefalede: At der straks blev nedsat en uafhængig ekspertgruppe, der skulle mødes på ugentlig basis og vurdere de iværksatte tiltag. Der skulle iværksættes et endnu tættere samarbejde mellem Litauen og Hviderusland og også Letland og Polen. Der skulle løbende sikres, at diagnostikken altid er i top ved løbende kontakt til EU s referencelaboratorium. Dette samarbejde skulle også udbredes til Hviderusland. Section B Drafts presented for an opinion B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision on the evolution of animal diseases in the Union and in third countries. Intet emne til dette punkt B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Regulation implementing Council Directives 90/427/EEC, 94/28/EC and 2009/156/EC as regards methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) and repealing Regulation (EC) No 504/2008. (AEF) Forslaget er stadig under behandling i juridisk service. Derfor afventes den endelige tekst. Der er indsendt en række forslag til justeringer fra medlemslandene, som Kommissionen endnu ikke har taget endelig stilling til. Zooteknik forslaget præsenteres på tirsdag. 5

6 Kommer formodentlig til afstemning på næste SCOFCAH møde- B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision establishing the financial contribution by the Union towards emergency measures to combat bluetongue in Germany in (NVdB/LV) Forslaget drejer sig om at udbetale 1 mio. i EU medfinansiering til Tysklands bekæmpelse af bluetongue. B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on Union financial contribution towards surveillance and other emergency measures implemented in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Belarus against African swine fever. Udsat B.05 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Lithuania. (FR) Forslaget drejer sig om fastsættelse af regionalisering i relation til ASF udbruddet i Litauen Kommissionen havde udarbejdet forslag til et statement vedrørende ASF situationen hos vildsvin i Litauen. Statementet vil blive publiceret i aften sammen præsentationerne om emnet givet af Litauen og Kommissionen. B.06 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of animal byproducts and derived products as a fuel in combustion plants. (MK) Forslaget drejer sig om krav i relation til Biproduktforordningen i forbindelse med forbrænding af fjerkrægødning. Der er en række krav om løbende kontrol med forbrændingsanlægget vedrørende forbrændingstemperatur og emissionsgrænser. Basalt dækker forslaget kun fjerkrægødning, da DG Environment endnu ikke har data der dækker emissions-forholdene for hestegødning. Forslaget blev vedtaget på SCOFCAH mødet i januar, men der viste sig behov for nogle præcisioner af teksten, som fremlægges nu, så de kan nå at komme med i forslaget vedtaget sidste måned inden den officielle publikation. 6

7 Artikle 2 ændres til: Member States may allow the functioning of combustion plans using rendered fats or poultry manure as fuel that have been allowed under national legislation. Section C Draft(s) presented for discussion C.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Decisions 2010/470/EU and 2010/472/EU as regards the animal health requirements relating to scrapie for trade in and imports into the Union of embryos of animals of the ovine and caprine species. (EC) En EFSA udtalelse angav, at homozygote og heterozygote får med allelerne ARR kan betragtes som have en negligible risiko for scrapie. Tidligere gjaldt dette kun for homozygote dyr. Forslaget er blevet justeret til denne nye viden. C.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission implementing Directive 2006/88/EC as regards requirements for surveillance and diagnostic methods (KR) Forslaget drejer sig om præsentation af en ny diagnostisk manual på akvakulturområdet på ikkeeksotiske akvakultursygdomme. Der er indført mulighed for at diagnosticere VHS ved hjælp af PCR, hvilket fremmer afklaringen af mistanker. DK fremhævede, at der var problemer med at prøveantallet for løbende demonstration af sygdomsfrihed var øget for mollusker og skaldyr, hvilket ikke kunne være baseret på den erfaring, man har indtil nu. UK nævnte, at beskrivelsen af tørlægning af udbrud af visse mollusk sygdomme var urealistisk, idet erfaringen har vist, at udryddelse er umulig, når først sygdommene er blevet introduceret. Kommentarer bedes fremsendt til Kommissionen inden tre uger. C.03 Exchange of views of the Committee on a draft Commission Regulation (EU) amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the processing, use and disposal methods of certain rendered fats and the conditions for the introduction of such rendered fats into the Union. (MK) Der er ikke yderligere kommentarer til forslaget fra Kommissionen. Miscellaneous: COM: Application of Annex II to Decision 97/794/EC to registered horses Der har været et ønske om ændring af blodprøvning i forbindelse med den fysiske kontrol med importerede heste, da prøvetagningen ofte vil blive for ringe på grund af for få importer. Kommissionen har ved sidste SCOFCAH møde fremsendt et statement. 7

8 COM: works on a adjustment of 64/432/EC For at tage hensyn til nyeste tilgang til trikinella situationen arbejder Kommissionen på en justering af certifikaterne vedrørende svin og kvæg i Beslutning 64/432/EC. Hvis medlemslandene har yderligere ønsker må de endelig melde ind hurtigst muligt. AT: List of aquaculture establishments Det var problemer med linket til den østrigske hjemmeside på Kommissionen side med links til medlemslandenes lister over godkendte akvakulturanlæg. CR: Links to aquaculture establishments nor inserted Kroatien havde same problem som Østrig COM: future process all documents accessed via CIRCA Kommissionen introducerede det nye system. IT: outbreak of LPAI Italien rapporterede i 2013 ni udbrud af LPAI og nu endnu et udbrud af LPAI H5N1 påvist 28. januar 2014 i Veneto provinsen nær grænsen til Slovenien. Det drejede sig om en blandet fjerkræbesætning med 1005 dyr. Fundet af virus blev gjort hos ænder, og der blev også fundet en seropositiv perlehøne, men denne var PCR negativ. 8

9 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section Controls and Import FEBRUAR 2014 AGENDA Section A Information and/or discussion A.01 State of play of the discussion with Russia on certifications for export. (CC/LC). Section B Drafts presented for an opinion B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Regulation amending Annex III to Decision 2007/777/EC as regards the importation of meat products, treated stomachs, bladders and intestines prepared from fresh meat of domestic poultry, including meat of farmed and wild game birds (IK) Forslaget ændrer sundhedscertifikatet for kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme, jf. bilag III til Kommissionens beslutning 2007/777/EF. Ændringen er nødvendig, da det eksisterende sundhedscertifikat ikke er i overensstemmelse med kravene til fersk kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt, som fastsat i modelcertifikaterne (POU), (RAT) og (WGM) i del 2 af bilag I i forordning (EF) 798/2008. Endvidere refererer det eksisterende sundhedscertifikat til ophævede EU-retsakter. Forslagets artikel 2 hjemler en overgangsperiode på seks måneder regnet fra forslagets offentliggørelse, hvor kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme fra tredjelande kan importeres til EU på det eksisterende sundhedscertifikat, på betingelse af at sundhedscertifikatet er udstedt inden der er gået fire måneder fra forslagets offentliggørelse. B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 605/2010 as regards animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum and colostrum-based products intended for human consumption into the Union (IK) 9

10 Forslaget har været til udtalelse i SPS, og der var nogle få kommentarer fra to lande. Det drejede sig om mindre justeringer af teksten, som er blevet indsat i forslaget. B.03 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC (GM) Forslaget ophæver alle kommissionsbeslutninger (lister) om tredjelandsvirksomheder, hvorfra EUlandene tillader import af visse produkter af animalsk oprindelse til EU, som var hjemlet i beslutning 95/408/EF, da de er forældede. Godkendelse af tredjelandsvirksomheder sker i dag i henhold til proceduren i artikel 12 i forordning (EF) 854/2004 med offentliggørelse på Kommissionens web site. : B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised. (AEF) Forslaget har tidligere været fremsat i forbindelse med afholdelse af Global Champions Tour i Shanghai i oktober 2013, men konkurrencen blev udsat indtil udgangen af maj-promo juni Forslaget er blot at ændre datoen i det oprindelige forslag. Section C Draft(s) presented for discussion C.01 Exchange of views of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Annex II to Decision 2011/630/EU as regards animal health requirements relating to epizootic haemorrhagic disease (EHD). (EC) Kommissionen fremlagde i januar tre forslag til udformning af tekst vedrørende krav om testregime for epizootic haemorrhagic disease, da der findes tre forskellige metoder, og det er ikke muligt i TRACES at skelne mellem brug af forskellige testregimer. De tre tests er ligeværdige. Det skal overvejes om man har behov for detaljeret testbeskrivelse for hvert dyr, eller der blot kan attesteres, at dyrene er testet. Skal sæden eksporteres til 3. lande kan der være behov for detaljeret information. 10

11 Kommissionen havde nu udarbejdet et forslag, hvor der i certifikatet var mulighed for, for hver enkelt donor, at indføre hvilken test (BT eller EHD), der er blevet gennemført. Der mangler endnu nogle mindre ændringer, før forslaget bringes til afstemning. Beslutningen skal træde i kraft fra 1. juli C.02 Exchange of views of the Committee on a draft Commission implementing Regulation amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the list of countries referred to in Article 9 thereof (TB) Forslaget ændrer listen over tredjelande, hvorfra EU-landene må tillade import af hø og halm, jf. bilag V i Kommissionens forordning (EF) 136/2004. Ændringen er nødvendig, da Kommissionen har godkendt, at Serbien må eksportere hø og halm til EU. Endvidere skal listen renses for en række tidligere kandidatlande, som nu er blevet medlemmer af EU. Endelig har Kommissionen fundet det nyttigt, at tilføje ISO alfa-2 landekoderne for de listede tredjelande. Serbien har ikke sygdomme som mund- og klovesyge, eller andre sygdomme, der kan udgøre nogen smitterisiko for EU, og derfor vil Serbien blive indført på listen over lande hvorfra hø og halm kan importeres til EU. Hviderusland står på listen, hvilket blev udfordret på grund af ASF situationen. Polen har i 2013 haft import af halm fra Hviderusland, men dette var til brug på forbrændingsanlæg. Kommissionen ville overveje deres position i sagen. 11

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. november 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00532 Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3.-4. november 2014; kl.

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 10. september 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00424 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 11.-12. september 2014;

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. november 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-02231 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 27. november 2006; kl. 10.00 Sted: Centre Borchette

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid university of copenhagen Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. juni 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011

Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011 Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011 Af Gerd Battrup, Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg Regeringen indgik

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Internationalt træf i spanske omgivelser

Internationalt træf i spanske omgivelser Internationalt træf i spanske omgivelser Repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening deltog midt i maj i en række internationale møder i Benalmadena i det sydlige Spanien. Referaterne er samlet her Det

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Innovative Fish Counters

Innovative Fish Counters NORDIC INNOVATION REPORT 2012:23 // DECEMBER 2012 Innovative Fish Counters Nordic Marine Innovation, project: P-11074 New common industry standard for the Nordic fishmongers New and innovative tools for

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder

Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder Juli 2012 Forfatter: Silas Dahlgaard-Povlsen Vejleder: Frank Thinggaard Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder - En analyse af de økonomiske konsekvenser for mikro-enhederne, ved en dansk implementering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 267 final 2013/0141 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere {SWD(2013) 168

Læs mere

Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010. Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen

Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010. Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010 Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010 Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen Forsidefoto: Helge Sørensen Fotos: Gert Hansen, Sten Christoffersen,

Læs mere

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE Til Justitsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE SÅRBARE UDLÆNDINGE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter. Forfatter: Christina Meiner. Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård. Økonomisk vejleder: Valdemar Smith

BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter. Forfatter: Christina Meiner. Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård. Økonomisk vejleder: Valdemar Smith BACHELORAFHANDLING HA(JUR.) Softwarepatenter - i et juridisk og økonomisk perspektiv Forfatter: Christina Meiner Juridisk vejleder: Jørgen Lykkegård Økonomisk vejleder: Valdemar Smith Handelshøjskolen,

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere