Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne"

Transkript

1 Bilag 3 Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002

2 2 Et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder Indhold 3 Udformning 3 Vejledende scorefordeling ved trinplacering 5 Testtagers instruktion 6 Basal staveprøve - testtagers oplæsningstekst 7 Basal staveprøve - testtagers tekstversion 8 Basal staveprøve, retteark 9 Ortografisk staveprøve - testtagers oplæsningsark 10 Ortografisk staveprøve - testtagers tekstversion 11 Ortografisk staveprøve, retteark 12 Deltagers skriveark 13

3 3 Skriveopgaver på job, under (efter-)uddannelse og i fritiden kræver, at den voksne hurtigt og korrekt kan nedskrive alle ord i kortere tekster som beskeder eller s og i længere tekster som breve eller rapporter. Hvis man skal vurdere den voksnes funktionelle stavefærdighed, skal skriveopgaven (dvs. den sammenhæng ordene skrives i) være realistisk. Det betyder, at ordene i staveprøven skal afdække relevante retstavningsproblemer i hverdagsord, og at selve retskrivningsopgaven skal løses under vilkår, der svarer til, hvordan tilsvarende opgaver løses i hverdagen. Derfor er retstavningsprøven udformet som en traditionel diktat, hvor alle ord i diktaten skal skrives. Prøven afdækker voksnes funktionelle stavefærdigheder, dvs. færdighed i at stave ord, der indgår i en funktionel helhed. Den voksne deltager skal således skrive hele diktaten i sin fulde udstrækning, men underviseren benytter kun udvalgte målord i diktaten til trinplacering eller i den diagnostiske udredning af deltagerens stavefærdigheder. Underviseren kan tillige benytte den voksnes resultat på den fulde diktat i en bred vurdering af den voksnes retstavning i kommunikative situationer, hvor retstavningsfærdighederne er sat under pres. Udformning er et diagnostisk materiale til afdækning af voksnes færdigheder i retstavning. indeholder to delprøver: Basal staveprøve Ortografisk staveprøve Basal staveprøve, Basal staveprøve er beregnet til at afdække, om deltageren kan udnytte en lydligt baseret stavestrategi (stave lydret). Den basale staveprøve er udformet som en traditionel diktat, hvor den voksne skal skrive alle ord i diktaten, og vurderingen af deltagerens udnyttelse af lydligt baserede stavemønstre sker på basis af 20 målord fra teksten. De 20 målord er lydrette ord af varierende længde og sværhedsgrad.

4 4 Ortografisk staveprøve, Ortografisk staveprøve er beregnet til at afdække den voksnes funktionelle retstavning og kan anvendes i forbindelse med trinplacering af deltagerens stavefærdighed. Den ortografiske staveprøve er udformet som en traditionel diktat, hvor den voksne skal skrive alle ord i diktaten. Den ortografiske stavetest er designet til at afdække deltagerens retstavningsfærdigheder inden for tre forskellige færdighedsområder: kontekstbetinget stavning (afdækkes med 20 ord), morfologisk stavning (afdækkes med 20 ord) og etymologisk stavning (afdækkes med 20 ord). Vurderingen af deltagerens retstavning sker på basis af i alt 60 målord, der indgår i den diktat, som deltageren skriver i sin helhed. Diktatens opbygning i forhold til trinplacering Trinplaceringen foretages på basis af deltagerens færdigheder i at stave de 60 målord. De tre ordgrupper med 20 ord i hver rummer retstavningselementer, der indgår som undervisningselementer på de tre øverste FVU-trin: kontekstbetingede stavemønstre er et undervisningselement på trin 2, morfologisk betingede stavemønstre er et undervisningselement på trin 3 og etymologisk betingede stavemønstre er et undervisningselement på trin 4. Målordene på hvert trin svarer således til de færdighedsområder i retstavning, der er beskrevet i fagbilaget til FVU-bekendtgørelsen samt i kursistprofilerne for hvert trin (se vejledning til trinplacering).

5 5 Vejledende scorefordeling ved trinplacering Der er udarbejdet vejledende scorefordelinger på til brug ved trinplacering under FVU. Hverdagsstavning *) Tilrettelagt for ordblinde Trin 1 Tilrettelagt for tosprogede Øvrige Trin 2 Trin 3 Trin 4 Basal staveprøve (20 ord) Ortografisk staveprøve (60 ord) Op til 12 Op til Op til * ) Ringe afkodning (trin 1) medfører, at deltageren udelukkende testes med den basale staveprøve. God afkodning (trin 2, 3 eller 4) medfører, at deltageren udelukkende testes med den ortografiske staveprøve.

6 6 Testtagers instruktion Til hver prøvedeltager udleveres Basal staveprøve eller Ortografisk staveprøve (vær opmærksom på, at de to staveprøver ikke kan gennemføres simultant) Instruktion til testdeltageren Testtageren siger: I skal nu skrive en kort tekst, der handler om et trafikuheld. Teksten bliver læst højt i mindre tekststykker, som læses to gange efter hinanden. Alle tegn i teksten dikteres. Instruktion til oplæsningen Teksten er inddelt i oplæsningsenheder. // markerer en oplæsningsenhed.

7 7 Basal staveprøve - testtagers oplæsningstekst //Jeg var sent på den.// Der var isglat,// så alle kørte langsomt.// Jeg havde grønt lys, // da jeg så en lastbil // komme mod mig.// Jeg ville prøve // at undgå bilen, // men cyklen gled,// og jeg ramte asfalten.// Jeg var helt væk,// for det næste, // jeg husker, // er to mænd,// der stod og talte sammen.// Jeg havde næseblod, // og jeg kunne ikke stå // på mit ene ben.// Jeg blev kørt // til et hospital.// På skadestuen så man// et brud på foden.// Jeg var hjemme i en måned,// og det er stadig // et problem at gå.//

8 8 Basal staveprøve- testtagers tekstversion Jeg var sent på den. Der var isglat, så alle kørte langsomt. Jeg havde grønt lys, da jeg så en lastbil komme mod mig. Jeg ville prøve at undgå bilen, men cyklen gled, og jeg ramte asfalten. Jeg var helt væk, for det næste, jeg husker, er to mænd, der stod og talte sammen. Jeg havde næseblod, og jeg kunne ikke stå på mit ene ben. Jeg blev kørt til et hospital. På skadestuen så man et brud på foden. Jeg var hjemme i en måned, og det er stadig et problem at gå.

9 9 Basal staveprøve, retteark Ord med lydrette stavemønstre 1. sent 2. isglat 3. kørte 4. lys 5. lastbil 6. prøve 7. gled 8. asfalten 9. væk 10. næste 11. husker 12. stod 13. talte 14. næseblod 15. ben 16. hospital 17. skadestuen 18. brud 19. måned 20. problem Sæt aved korrekt stavede ord Sumscore

10 10 Ortografisk staveprøve - testtagers oplæsningstekst //Jeg cyklede på job // klokken syv.// Det havde sneet om natten,// og kørebanen var fedtet.// Selv taxaerne kørte forsigtigt.// Jeg kørte over krydset // ved Møllegade.// Pludselig så jeg // ud af øjenkrogen // en orange bil // begynde at køre.// Jeg bremsede // og prøvede at svinge væk // for at undgå kollision.// Jeg mistede balancen,// og cyklen forsvandt under mig.// Jeg slog hovedet // og var bevidstløs // et par sekunder.// Jeg erindrer, // at en masse folk // prøvede at hjælpe mig.// Jeg kunne ikke støtte på benet,// der blødte kraftigt.// Man forklarede mig,// at der ville gå et øjeblik,// før ambulancen kom.// Jeg blev transporteret til hospitalet,// hvor jeg skulle til observation // for hjernerystelse.// Røntgenbillederne viste // et brud på venstre ben.// Jeg var sengeliggende // med kompliceret benbrud // på kirurgisk afdeling // i tre uger.// Jeg er sygemeldt endnu,// men går til genoptræning // hos en fysioterapeut.// Der skete intet med chaufføren;// men hans passager blev slemt chokeret,// og hans bil blev beskadiget ved uheldet, // da den torpederede // en modkørende stationcar // med bagenden.// Bilisten sagde,// at jeg var kørt // lige ud foran ham.// Sandheden er,// at han drejede // uden at kontrollere,// om der var fri bane.//

11 11 Ortografisk staveprøve - testtagers tekstversion Jeg cyklede på job klokken syv. Det havde sneet om natten, og kørebanen var fedtet. Selv taxaerne kørte forsigtigt. Jeg kørte over krydset ved Møllegade. Pludselig så jeg ud af øjenkrogen en orange bil begynde at køre. Jeg bremsede og prøvede at svinge væk for at undgå kollision. Jeg mistede balancen, og cyklen forsvandt under mig. Jeg slog hovedet og var bevidstløs et par sekunder. Jeg erindrer, at en masse folk prøvede at hjælpe mig. Jeg kunne ikke støtte på benet, der blødte kraftigt. Man forklarede mig, at der ville gå et øjeblik, før ambulancen kom. Jeg blev transporteret til hospitalet, hvor jeg skulle til observation for hjernerystelse. Røntgenbillederne viste et brud på venstre ben. Jeg var sengeliggende med kompliceret benbrud på kirurgisk afdeling i tre uger. Jeg er sygemeldt endnu, men går til genoptræning hos en fysioterapeut. Der skete intet med chaufføren; men hans passager blev slemt chokeret, og hans bil blev beskadiget ved uheldet, da den torpederede en modkørende stationcar med bagenden. Bilisten sagde, at jeg var kørt lige ud foran ham. Sandheden er, at han drejede uden at kontrollere, om der var fri bane. Kursiv = kontekstbetingede stavemønstre (undervisningselement på trin 2) understreg = morfologisk betingede stavemønstre (undervisningselement på trin 3) fed = etymologisk betingede stavemønstre (undervisningselement på trin 4)

12 12 Ortografisk staveprøve, retteark Kontekstbetingede stavemønstre Sæt aved korrekt stavede ord Morfologiske stavemønstre Sæt aved korrekt stavede ord 1. klokken 1. cyklede 1. job 2. natten 2. sneet 2. taxaerne 3. krydset 3. kørebanen 3. orange 4. Møllegade 4. fedtet 4. kollision 5. pludselig 5. forsigtigt 5. balancen 6. begynde 6. øjenkrogen 6. sekunder 7. svinge 7. bremsede 7. erindrer Etymologiske stavemønstre Sæt aved korrekt stavede ord 8. under 8. forsvandt 8. ambulancen 9. masse 9. hovedet 9. transporteret 10. hjælpe 10. bevidstløs 10. observation 11. støtte 11. blødte 11. røntgenbilleder 12. øjeblik 12. forklarede 12. kompliceret 13. skulle 13. hjernerystelse 13. kirurgisk 14. venstre 14. sengeliggende 14. fysioterapeut 15. endnu 15. sygemeldt 15. chaufføren 16. slemt 16. genoptræning 16. passager 17. uheldet 17. beskadiget 17. chokeret 18. bagenden 18. modkørende 18. torpederede 19. lige 19. bilisten 19. stationcar 20. sandheden 20. drejede 20. kontrollere Sumscore: Sumscore: Sumscore: Samlet score på ortografisk staveprøve:

13 Deltagerens navn Dato Undervisningssted

14 2 Skriveark

15 3 Skriveark

16 4 Skriveark

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne Bilag 4 Hverdagsskrivning for voksne Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Hverdagsskrivning for voksne Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Vejledning om brug af. Vejledende Læsetest for Voksne. - til anvendelse i FVU og AMU

Vejledning om brug af. Vejledende Læsetest for Voksne. - til anvendelse i FVU og AMU Vejledning om brug af Vejledende Læsetest for Voksne - til anvendelse i FVU og AMU Undervisningsministeriet januar 2008 Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2. Testens formål...5 3. Vejledning om læseundervisning...6

Læs mere

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Når skaden er sket Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Læs mere

Bilag 9. Tosprogede voksnes ordkendskab

Bilag 9. Tosprogede voksnes ordkendskab Bilag 9 Tosprogede voksnes ordkendskab Udviklet til FVU af Anna Gellert Undervisningsministeriet 2003 Find det rigtige ord! Et materiale til afdækning af tosprogede voksnes ordkendskab 2 Indhold Find det

Læs mere

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2007 Udvikling og afprøvning

Læs mere

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Projekt Læsevenner asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsetræning uden for

Læs mere

Bilag 10. Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering

Bilag 10. Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering Bilag 10 Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering Udarbejdet til FVU af Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2004 Ali Ali var officer i sit hjemland og er flygtet til Danmark efter at have boet i

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Når hjernerystelsen bliver ved

Når hjernerystelsen bliver ved 8 Hjernesagen nr. 1 2015 TEMA: Når hjernerystelsen bliver ved De fleste har prøvet at slå hovedet, måske som børn. Så skulle man holde sig i ro en dags tid eller to, og så var alt godt igen. Sådan er det

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere