Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24."

Transkript

1 Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012

2 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer: Person og varebiler Euro normer og danske regler Udvikling i teknologi Tunge køretøjer: Lastbiler og Busser Euro normer og Danske regler Udvikling i teknologi Holdbarhed og kontrol OBD systemer Periodisk syn og efterkontrol Udvikling i bestand og emissioner Teknologiske handlemuligheder kort og langt sigt Efterbehandling Retrofit Principgodkendelse Fremtidens teknologi

3 Regler for alle Køretøjsområdet er gennemreguleret i forbindelse med dette oplæg er fokus på lette og tunge køretøjer.

4 Lette køretøjer: Person og varebiler

5 EU og danske regler for køretøjers emissioner Krav om Kulbrinter og CO siden 1970, men først i 1984 kom der egentlige krav ECE = farvel til 2 takst motoren DK = forgangsland Folketinget indførte 1. okt krav, der medførte 3 vejs reguleret katalysator på alle benzinbiler. Euro normerne har siden drevet udvikling på køretøjssiden på et EUharmoniseret plan. Der opereres i den sammenhæng med datoer: Nye typer af køretøjer til typegodkendelse Ny registreringer

6 Også regler for brændstofferne Udover at regulere via køretøjerne, reguleres luftforureningen også via krav til brændstofferne. Blyfri benzin blev obligatorisk i EU i 2000, men i Danmark har benzinen været fri for bly siden midten af januar 2009 blev diesel og benzin uden svovl den eneste valgmulighed i EU (dvs. fra 500 ppm i 1992 til under 10 ppm). Men allerede i 2004 besluttede Folketinget at lempe afgiften for svovlfri benzin og svovlfri diesel. Det betød, at oliebranchen besluttede kun at sælge de svovlfri brændstoffer i Danmark. Miljøstyrelsen beregnede, at de sparede emissioner af NOX, HC, CO, partikler og SO 2 ved at bruge svovlfrit brændstof svarende til en samlet miljøgevinst på ca. 140 mill.kr om året.

7 Hvordan testes de lette køretøjer? Personbiler måles i henhold til EF typegodkendelsessystemet i deres helhed efter NEDC (New European Driving Cycle). Bilen afprøves på rullefeltet, hvor der i belastningen af rullefeltet er taget højde for både bilens luft og rullemodstand samt accelerationsmodstanden. Koldstartsperioden (40 s) blev inkluderet i testen i 2000 dvs. ingen opvarmning før testmåling

8 Hvordan har emissionsgrænserne ændret sig? NOx (g/km) Benzin personbiler OBS: Fra Euro 5 og Euro 6 også krav til partikelantal for benzinbiler med direkte indsprøjtning (FSI). Til sammenligning må en knallert udlede 1,2 g/km svarende til 8 gange mere end en Euro 5 benzinbil.

9 Hvordan har emissionsgrænserne ændret sig? NOx (g/km) 1990 Diesel personbiler Euro 5 er p.t. den gældende Euro 6 fra september 2015 PM (g/km)

10 Hvilke teknologier har kravene ledt til? Indførelse af strenge krav i 1990 medførte, at alle benzinbiler fik 3 vejs reguleret katalysator og med et trylleslag blev mere end 90 procent af luftforureningen fjernet. Euro normerne driver udviklingen via emissionsgrænserne ikke egentlige teknologikrav og dermed står det i princippet fabrikkerne frit for, at finde de bedste løsninger. Mange dieselbiler med Euro 4 har partikelfilter båret dels af den franske bilindustris satsning på dette og dels af EU s afgiftstilladelse relateret til 5 mg/km, hvorefter Tyskland indførte økonomiske incitamenter og lavede en aftale med industrien. Men det er først med Euro 5, hvor partikelfilter blev uundgåeligt på person og varebiler.

11 Tunge køretøjer: Lastbiler og Busser

12 Hvordan testes de tunge køretøjer? World Harmonized Transient Cycle (WHTC) og Steady state test cycle (WHSC) Tunge køretøjer findes I et utal af individuelle opbygninger derfor testes motoren i en testbænk og ikke selve køretøjet.

13 Tunge køretøjer (diesel) NOx g/kwh PM g/kwh Euro V er p.t. den gældende Euro VI fra januar 2014

14 Valg af teknologi tunge køretøjer Motorkonstruktørernes dilemma: Højere forbrændingstemperatur øget NOx udledning fjernes ved enten montering af SCR (Selective Catalytic Reduction) eller EGR (Exhaust Gas Recirculation). Lavere forbrændingstemperatur giver øget partikelmasse (PM = Particulate Mass) kræver derfor efterbehandling med partikelfilter. Dette kombinationssystem kan reducere både partikler og NO x (Euro VI)

15 Del 3: Hvad Kontrol er der sket virker hvad det? er status

16 Regler for holdbarhed ved typegodkendelsen Lette køretøjer km OBD On Board Diagnostics eget diagnosesystem overvåger bilens forureningsbegrænsende udstyr. Kravene udvikles i lighed med Euronormer fra indirekte overvågning, som fx fejltændinger (benzinbiler), til direkte målinger. Fra 2007 måles NOx på tunge køretøjer med vedvarende manglende NOx reduktion begrænses motorens ydelse (humpeprogram) Kravene udvikles løbende.

17 Periodisk syn kontrol Benzinbiler kontrolleres ved syn om motorstyring og katalysator er velfungerende. Dieselbiler kontrolleres ved en røggasmåling. For biler, der er registreret efter 2004, er vi i DK overgået til krav i forhold til bilens typegodkendelse. Kan OBD erstatte målinger? Mange studier forskellige tilgange P.T. kan OBD erstatte en del af kontrollen/målingen for benzinbiler. På længere sigt skal der ved syn kontrolleres, om OBDsystemet virker korrekt og uden fejlmeldinger.

18 Udvikling Del 3: Hvad i er køretøjer der sket hvad og er emissioner status

19

20 Fordelingen af person og varebiler OBS: Alle dieselbiler med Euro 5 har partikelfilter, men ikke alle med Euro 4.

21 Fordelingen af tunge køretøjer

22

23 Fordeling af partikelemissioner landsplan (kilde DCE)

24 Fordeling af NOx emissioner landsplan (kilde DCE)

25 Teknologiske handlemuligheder

26 Hvad kan vi gøre på kort sigt? Biobrændstoffer mulig CO2 fordel ingen forbedring af luftforurening Benzinbiler: Alderskrav (via Euronormer) Dieselbiler: muligheder for eftermontering af partikelfiltre på eksisterende køretøjer (to typer: åbne og lukkede partikelfiltre) Eftermontering af kombinationssystemer, der reducerer partikler og NO x (dansk principgodkendelsesordning 2008 ingen godkendelser udstedt) Introduktion af nye teknologier langsom indfasning i vognparken => økonomiske incitamenter kan øge hastigheden for indfasning

27 Åbne partikelfiltre lette køretøjer Kan i princippet relativt let eftermonteres på alle dieselmotorer Har ikke betydning for motorens øvrige drift og holdbarhed Skal ikke vedligeholdes Tysk godkendte åbne partikelfiltre eller partikelfiltre godkendt efter tilsvarende regler Minimum 30 % reduktion af partikeludledningen

28 Lukkede partikelfiltre tunge køretøjer Lukkede partikelfiltre: Eftermonteres typisk på tunge køretøjer, såsom busser og lastbiler Omkostningstungt og kompliceret at eftermontere på person og varebiler Principgodkendelsesordning for tunge køretøjer 2006 Teknologisk Institut administrerer godkendelserne Foreløbig ca. 35 godkendte partikelfiltersystemer fra ca. 15 fabrikanter

29 Hvorfor vedligeholdelse/servicering? Et eftermonteret partikelfilter er ikke en færdig tilpasset komponent som en drivaksel. Et partikelfilter er en følsom komponent. For sen reaktion, fx når motoren ikke kan trække pga. tilstoppet filter, eller når bilen kasseres ved miljøzonekontrol pga. værdien for røgtæthed er overskredet, hvilket ofte medfører følgeskader. Vedligeholdelse skal være en del af del almindelige drift i virksomheden Meget sod/asker medfører: Højt modtryk og høj temperatur ideelle betingelser for forbrænding

30 Hvad kan vi gøre på langt sigt? Fossilfri transportsektor => biobrændstoffer og elbiler Elbiler er energieffektive nødvendigvis ingen lokal forurening, klima og miljøpåvirkning afhængig af elproduktion Brint i princippet en elbil, dog mindre energieffektiv men på den lange bane et alternativ? 611 km/l

31 Gas Energiforbrug CO 2 udslip Forbrænding af naturgas ca. 20 lavere CO 2 udslip Diesel vs. gas ikke den store forskel CO 2 fortrængningen spises da CO 2 fordelen stort set udlignes af gasmotorens dårligere virkningsgrad 7% biodiesel iblandet Benzin vs. gas en fordel 5% ethanol Nye teknologier på vej dual fuel = længere strækninger Støj

32 Tak for opmærksomheden! Niels Anders Nielsen Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen

TRAFIKKENS FORURENING. - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2. Fremtidens miljø skabes i dag

TRAFIKKENS FORURENING. - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2. Fremtidens miljø skabes i dag TRAFIKKENS FORURENING - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2 Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD Trafikkens største dræber 3 Partikler og kvælstofoxider 5 Tekniske løsninger 10 EU-lovgivning

Læs mere

LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO. - med fokus på partikler og kvælstofoxider. Fremtidens miljø skabes i dag

LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO. - med fokus på partikler og kvælstofoxider. Fremtidens miljø skabes i dag LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO - med fokus på partikler og kvælstofoxider Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD Trafikkens største dræber 3 Partikler og kvælstofoxider 5 Luftforurening på Nørrebro 10 Borgermøde

Læs mere

Miljøzoner i EU Kontrolforanstaltninger i udvalgte lande med særlig fokus på målemetoder for partikler samt godkendelse af eftermonterede filtre

Miljøzoner i EU Kontrolforanstaltninger i udvalgte lande med særlig fokus på målemetoder for partikler samt godkendelse af eftermonterede filtre Miljøzoner i EU Kontrolforanstaltninger i udvalgte lande med særlig fokus på målemetoder for partikler samt godkendelse af eftermonterede filtre Kim Winther Henrik Tarp Teknologisk Institut, Motor- og

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Hidtil er transportsektorens CO 2 -udledning steget i takt med den økonomiske udvikling. Danmark skal reducere CO 2 -udslippet fra den ikke-kvoteomfattede

Læs mere

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Claus Suldrup Nielsen Anders Ivarsson Jesper Schramm Forord Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark Med fokus på vejtransporten Dokumentationsrapport Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum Maj 211 Udarbejdet af: János Hethey, Anders

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport d. 20. marts 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen, COWI

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag RENERE SKIBSFART fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer Fremtidens miljø skabes i dag Indhold Luftforurening fra skibsfart side 3 Miljø- og sundhedseffekter side 5 Tekniske løsninger side 12

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU Overblik over EU s regulering af luftforurening Indhold ISBN: 78-87-92044-62-4 Tekst: Kåre Press-Kristensen, Ulla Skovsbøl

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport

Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Redegørelse om renere brændstoffer og teknologi til transport Københavns Kommune Center for Miljø Grontmij Carl Bro A/S i samarbejde med Maj 2007 Center for Miljø Redegørelse om renere brændstoffer og

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Alternative drivmidler Energistyrelsen

Alternative drivmidler Energistyrelsen COWI Alternative drivmidler Energistyrelsen 28 februar 2012 ISBN www: 978-87-7844-923-8 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Alternative drivmidler

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere