SikkerhedSStandarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SikkerhedSStandarder"

Transkript

1 SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER

2 ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj Udgvet UDGIVET AF: : claus Claus dahl Dahl peds Peds dahl Dahl gneng Engneng Løvevej 3 dk DK 7700 thsted Thsted danmark Danmark Web page: e-mal: 74/ /96 EØF ef & ECE R17 Om sæds modstandsdygtghed ankrng / /41 EØF ef & ECE R14 Om Skkhedssels ankrng / /41 & 74/ /96 EØF ef & ECE h-punktsudmålng R14 ECE R Om H-punktsudmålng / /40ef 77/ /40EØF skkhedssel & ECE R16 Om fastholdelsesanordnng skkhedssel motorkøretøj...11 fastholdelsesanordnng motorkøretøj...11 ece 44 ECE fastholdelsesanordnng 44 børn (barnestole)...12 Om fastholdelsesanordnng børn (barnestole) ramrektv godkdelse Ramrektv motorkøretøj godkdelse adgang...14 motorkøretøj adgang...14 SO del 1 5 ISO Fastspændngs skkhedsselesystem Fastspændngs- tl...17 skkhedsselesystem tl / /19 72/ /28ef EØF Om køretøjs radontfs (elektragnetsk kpbltet) Nye fokusråd skkhed opdng drektv standard...22 ISO/DI SO/dS S & DI dn N :2004 Om skrng gods varebl BGR BgR 234/ECE 234/eCe 17 Om skrng /test ndretnng varebl...25 FIA fa Standard Om racng sæd Ydlge oplysnng ordklarng Februar Maj V tag os ntet ansvar evtuelle fejl ell mangl malet. copyrght Copyrght dahl Dahl gneng Engneng V/claus v/claus Dahl dahl Peds peds Ggvelse ell reprodukton ndhol dne b kke tlladt, mndre d elgg skrftlg tlladelse fra claus Claus dahl Dahl peds Peds

3 kære Kære læs! dne Dne b målrettet vore kund, hjælpemddelproduct, blbygge pson d arbejd udvklng, specalkøretøj. test salg specalkøretøj. desud Desud b tænkt s ortng støtte tl andre fagpson, d beskæftg sg godkdelse, rådgvnng bevllng støtte bndelse køb udstyr hjælpemdl tl handcap- specalkøretøj. Det prmære mål anskuelggøre, hvad bety- betyd rt rt praktsk, praktsk, når et når produkt et produkt testet testet ell ell testes testes hhold hhold tl konkrete tl konkrete skkhedsstandard, hun- hund hvlke hvlke tests d tests d udføres udføres leve op leve tl gvne op tl skrft. gvne skrft. Ved hjælp fotr korte beskrvels har v beskrevet skkhedsstandardnes væstlgste ndhold, des mål hvordan v hold os tl dem bndelse tests. B ndehold desud fts holdnng, tolknng vurdng skellge problemstllng skkhedsstandard. Det kke bs hsgt beskrve samtlge skkhedsstandardnes mange al paragrf, efts dne vd kun tlegnes ved dybdegåde nærlæsnng de kelte standard drektv. Dmod dmod hsgt, ovskuelg måde besvare nle de spørgsmål, v oftest stlles mø vores kund vores daglge arbejde udvklng skkhedstests. God læsnng. Forskell standard drektv nd Ind jeg bevæg mg ned drektvs stan- standards betydnng betydnng udførsel udførsel skkhedstests, skkhedstests, være vl nærlggde være nærlggde oprdse skell oprdse vl de skell to størrels. de Grundlæggde to størrels. Grundlæggde man sge, man standard, sge, s standard, or så s antyd, or, så sretnng, antyd,, standardsng sretnng, standardsng net, dvs., norm. net, dvs., norm. et Et drektv ldt andledes, d h tale anvsnng, et bud ell regel. et Et EU eu-drektv dne dne sammhæng, d d skrft, s typsk ov td td blv tl tl lov lov nd eu-lemslandde. EU -lemslandede. Når når man dmod tal øvrge norm ell standard, så så dsse net, d d blve tl tl lov lov de de nonale kelte lande, lande, eksempelvs grund manglde fælles regl fra fra eu s EU s sde. Groft sagt, et et drektv net man opfylde. Standard dmod opfyldes, mndre selvfølgelg nonal lovgvnng kræv opfyldt, ell hvs eksempelvs et et købs fra fra kund, standard opfyldes. d D d være undtagels. Mange d d vl vl mdltd udelukkde blve standard, standar- kke td blve tl tl drektv ell ndgå lovgvnng, m blot funge s rettesnore. Dahl Engneng Thsted Claus claus Dahl dahl Peds peds Indehav ndehav - dahl Dahl gneng Engneng 4 5

4 74/408 74/ / /96EF ef& ECE R17 tests m: Stsk trykprøvnng sæds modstandsdygtghed Om ankrng Med stsk trykprøvnng smules, passags ovkrop kastes tlbage ryglænet. tests m: Dynamsk et halvkuglemet målenstrumt slås mod hovedstøtt måle hårdhed. d måles, hvor meget hovedstøtt demes ell skyd sg bagud und sådan belastnng. Forskydnng har stor ndflydelse, hvorvdt d opstår pskesmældsskad så kal whplash. nstrumtet mål hvor stor belastnng passag vl blve uds, når dnes baghoved ramm hovedstøtt. d måles så hvor stor belastnng vl være øjeblk bagvedsddde passags pande ramm bagsd ryglænet hovedstøtt. Sæs bagsde øvrge fremsprng sås askebægre, håndgreb, klapbord ell eksempelvs ndbygget tv skærm udsættes hårdhedstest. ng t må være skarpe d radus 5 anslagsrå. undsøges, hvorvdt malne splntr, ell d ved hårdhedstest fremkm skarpe t, s kunne værre skadne passag ved slag mod hove. 6 tests m: Dynamsk/ crash-test Sæds modstandsdygtghed ankrng prøves konste spærreanordnngne tl eksempelvs justbar hovedstøtte, gldesknn, beslag tl ryglænsjustng, højdejustng gulvsknn udløs sg ell brst und kollson. Sæd prøves retnng både mod kørselsretnng decelon 20g. prøvnng sæds ankrng et køretøj dvde testes ved stsk trækprøvnng. Se und 76/ /41eF 7

5 EØF & ECE R14 76/ /41 ef Om Skkhedssels ankrng Tests m: Stsk trækprøvnng tests Såfremt et sæde skkhedsseleankrng løsrves und kollson, selvsagt få meget alvorlge konsekvs. Både d bebørte passag, m høj grad så kørørte passag, m høj grad så køretøjets tøjets øvrge passag. øvrge passag. Sæds skkhedssels ankrngspunkt trækprøves specfk montngsstuon køretøjets kaross hblk konste, d samlede konstrukton modstå belastnng und kollson. d D trækkes rækkevs samtdgt. Det betyd, skulle man ønske place 3 sæd ved sd hnand, alle 3 sddeplads trækkes 8 samtdgt. Hvs man trækk alletrækkes sddeplads hnand, allekke 3 sddeplads samtdgt, hvs vl vnbund kke blve uds d samtdgt. man kke trækk alle sddepladfaktske belastnng und kollson, uds test vl s samtdgt, vl vnbund kke blve d kke gvebelastnng et realstsk bllede vrkelghe d faktske und kollson, d. For klasse d trækkes test vl køretøj d kke gvem1 et realstsk bllede 2700 danfor (ca.2,7 ton) pr. skkhedssele + vrkelghed. køretøj klasse M1 d20 trækkes gange sæs egvægt, ofte ca. 3, dan (ca.2,7 ton) pr.tons sk- alt bndelse + sddeplads 9,6 tonofte 3 khedssele 20 gange sæs ell egvægt, plads alt. alt bndelse sddeplads ca. 3,2 tons ell 9,6 ton 3 plads alt. Trækprøvnng regl udføres hv kelt blmodel montngsstuon. trækprøvnng regl udføres hv kelt blmodel montngsstuon. Hvlke køretøj et produkt godkdt tl, vl fremgåkøretøj testrapport. hvlke et produkttestrapports godkdt tl,vedhæfvl tede montngsvejlednng beskrve godkdte fremgå testrapport. testrapports vedhæfmontngsstuon gældde køretøj. tede montngsvejlednng beskrve godkdte montngsstuon gældde Det vl lgeledes fremgå testrapports prøvkøretøj. nngsprotokol, hvor tunge sæd ell testede systemet stand tl modstå. Eksempl test ankrngspunkt tl sæd skkhedssel 9

6 76/ /41 & 74/ /96 ef EØF & ECE R14, R17 h-punktsudmålng Om H-punktsudmålng Tests m: udmålng h-punkt d Tests m: Udmålng H-punkt d tredmsonale trap (h-punkt dukke) tredmsonale trap (H-punkt dukke). d tredmsonale dukke anvdes tl fastd tredmsonale dukke anvdes tl fastlægge h-punktet sddeplads, (kaldes så lægge H-punktet sddeplads, (kaldes så r-punkt, refcepunkt ). R-punkt, refcepunkt). h-punktet hofts drejnngspunkt danh-punktet hofts drejnngspunkt n refcepunktet passag. dann refcepunktet passag. te refcepunkt anvdes blandt an tl Dette refcepunkt anvdes blandt an tl defne hoves anslagsråde, hovedstøtts defne hoves anslagsråde, hovedstøtmnmumshøjde samt de korrekte placng ts mnmumshøjde samt de korrekte placnskkhedssels ankrngspunkt. g skkhedssels ankrngspunkt. tlfælde skkhedssels nedre ankirngspunkt tlfælde kke skkhedssels nedre hold ank- tl placet korrekt rngspunkt kke placet korrekt hold tl h-punktet und kollson, vl d være rsko H-punktet und kollson, vl d være rsko passag gld ud und skkheds passag ud und skkhedssel. Sk te, gld vl skkhedssel trykke sel. Sk te, vl skkhedssel trykke passags bløddele ste knlepassags bløddele ste knlestruktur, hvlket føre alvorlge ndre struktur, hvlket føre alvorlge kvæstels, værste fald dødelge. ndre kvæstels, værste fald dødelge. skuldsels ankrngspunkt kke placet Er skuldsels kke placet korrekt, teankrngspunkt føre rsko passagekorrekt, te føre rsko passags ovkrop hoved kastes meget længe rs ovkrop hoved kastes meget hovedlælænge fremad, hvlket årsage alvorlge fremad, hvlket årsage alvorlge hovedlæson. son. hovedstøtte kke stlles tlstrækkelg højt, Kan hovedstøtte kke stlles tlstrækkelg højt, øges rsko skad nakk (pskeøges rsko skad nakk (pskessmældsskad). mældsskad). 77/ /40ef 77/ /40EØF & ECE R16 Om skkhedssel fastholdelsesanordnng motorkøretøj drektvet Drektvet defn lang række konstruktve bl.a. så vedrørde typ skkhedssele. defntonne Defntonne handl eksempelvs, hvorvdt d kræves 3 punktsele ell hofhoftesele bestemt sddeplads, te tesele bestemt sddeplads, te vde være fast sele ell rullesele (tretraktor). (e) Godkdte skkhedssel gnemgå lang række prøvnng, bl.a.: Sldtagetests Støvtests Slagprøvnng und kulde Korrosonsbestandghed korrosonsbestandghed Oprulnngskrt oprulnngskrt Afprøvnng prøvnng låsemesm tretraktor Kondtonng kondtonng lys Kondtonng kondtonng kulde varme Afprøvnng prøvnng brudbelastnng Mkrldeprøvnng Afprøvnng prøvnng lukkebeslagets åbnng Samt nurlgvs dynamsk prøvnng crash-test Crash-test te Dette drektv gæld fastspændng pson normal førlghed. Det vl sge, d kke fndes specelle test ell godkdelsesprocedur skkhedssel tl handcappede pson, ell fastspændngsstopp tl te drektv. Det gør mdltd opdng eu EU ramrektvet, vson tllæg 3, d beskrv procedur godkdelse køretøj adgang. Læs Læsme meh h snttet snttet handlde ramrektv

7 ece 44 fastholdelsesanordnng børn (barnestole) tests m: Såvel dynamske s stske prøvnng kræves. ece 44 består ud d lange række stske dynamske tests så række ftde konstruktonsmæssge, s alt ftde tl, de børes h uddybde vs. de mest velkdte de dynamske crash-tests små mneskelgnde dukk skellge størrels. ece nddel barnestole følgde vægtgrupp: Gruppe 0: fra Gruppe 0+: fra Gruppe 1: fra Gruppe 2: fra Gruppe 3: fra 0-10 kg 0-13 kg 9 18 kg kg kg barnestol godkdes tl bestemte vægtklass, blve godkdt, d udføres crash-test dukk nævnte størrels. und crash-test måles belastnng dukkne. tests m: Såvel dynamske s stske prøvnng kræves. d udov d bl.a. udføres følgde prøvnng: roll ov test Sldtest kpont korrosonsbestandghed kondtonng kulde varme prøvnng brudbelastnng Mkrldeprøvnng kondtonng lys prøvnng lukkebeslagets åbnng de fleste europæske lande oblgorsk anvde ece 44 godkdt barnestol tl fastspændng børn bl. følge reglne børn være spændt fast godkdt barnestol, d pass tl børnes vægt, ndtl de når vægt 36 kg ell mål ov 135 cm højd. et barn d fastspændt almndelg skkhedssele, s konstruet tl voks, rsk blve slynget ud sel drage sg alvorlge kvæstels, /ell alvorlge ndre kvæstels. te ske, hvs sel, ste presse knlestruktur, ste gld op press barnets mave brystregon. Lges ved test sæd tl voksne pson udføres d så h prøvnng et halvkuglemet målenstrumt måle hårdhed råde, barnet vl slå rygg baghove nd ved et evtuelt uheld. undsøges så malne splntr, ell d fremkm skarpe t, s kunne værre evtuelle skad passag bndelse anslag hove. godkdte stole være mærket følgde oplysnng: et ntnonale godkdelsessymbol symbol et D ntnonale godkdelses et e Eplacet placet crkel et godkdelsesnumm et godkdelsesnum crkel m symbolne ece 44/03 ell samtsamt symbolne ece 44/03, 44/04 ell44/04. 44/05 kropsvægte. Godkdte Godkdte kropsvægte 12 13

8 Om fastlæggelse ramme reglne fastlæggelse typegodkdelse motorkøretøj godkdelse motorkøretøj adgang adgang Ramrektv ntroducede nye drektv ntroduc nye skærpede skærpede tl skkhed køretøj. Tllæg tl skkhed køretøj. tllæg 3 hand3 handl nye bndelse typegodl nye bndelse godkdelse kdelse køretøj. køretøj adgang adgang. Det drej sg bl.a. tl skkhedssel tl sbruge, fastholdelsesanordnng drej sg h nye tl skkhedssel tl, skkhedssels ankrng samt tl sbruge, fastholdelsesanordnng fysske plads. Drektv, s tl, skkhedssels ankrng samt meget almndelgt, eftfølgde blevet tlføjet fysske plads. ændret fle gange ved skellge EU ordnng, skrvde stund skulle d g arbejdes ned ctes drektvets væstlgste punk opdng. Drektvet s nævnt et t, W3 tl W9, eftfølgde uddybde ramrektv, kmtar. s fastlægg rammne EU typegodkdelse køretøj adgang. Det vl sge, drektvet gør mulgt W3: søge EU-typegodkdelse, hvlket man kke splads betragtes s sddeplads. tdlge havde mulghed. I lghed tdlge, d være et areal, s mndst 700 mm vl d ts være mulgt opnå nonale bredt mm langt, hv. d kelt-godkdels køretøj adgang stlles behørge oplysnng tl rådghed køresbruge, da så pt. d mest tøjets ej,, d anvdes s almndelge godkdelsesm dsse sæde køretøjet, kunne modstå dekøretøj. kræft, Det skyldes modtlg, typegodkdt d ovføres fastholdelsesmesm und løsnng har sne begrænsnng hsyn de skellge kørehold. køretøjets sæd tl ndvduelle tlpasnng, s tag tlpasses hsgtsmæssgt, uds hsyn des tl kelte sbrugs fysske må ga ankrng, mesm nakkestøtt størrelse. Det nytt andre ord kke net, rant et præstonsnveau, s svar tl, typegodkdt net køretøj fasts blevet drektvet. bestemt udstyr, hvs net an udstyr allgevel W5: montes, d udstyr køretøjet blevet EU kke synet anvdes. Det hvtypegodkdt splads være kunne eksempelvs være hvs sbrug ntegret fastholdelsesanordnng, s består kke betje montede udstyr. Fornd fastholdelsesanordnng tl typegodkdelse opnås, ansøgefastholdelsesanordnng tl sbrug. r desud opfylde række teknske kke mndst melle, s kræv betydelge Forankrng tl fastholdelsesanordnng resurs både før eft godkdels blevet kunne modstå kræft s eskrevet drektv tldelt. På trods, EU typegodkdelse 76/115/eØF standard So : køretøj nu har været mulghed del år, har kkebeslag ført, te net (faststørre Gjorde tl skrng sk fang. Forklarng mtlg fndes holdelsesmesm) opfylde e ovståde. 14 Ramrektvets ekssts har mdltd ht drektv 77/541/eØF de relevante dele stor ndflydelse de al, s myndghestandard So dne stll nonalt ved keltgodkdels køretøj adgang sbruge. Kmtar: I Europa stlles d stgde fang, relevante dele standard So betyd, udstyr være testet hhold tl de drektv et 4 punkts fastholdelses system, testes s nævnes ramrektvet, te hhold tl So del 2. Fastholdelses kunne dokumtes testrapport, når kømesm tl specfkke, kunne retøj fremstlles tl besgtgelse hos de nonalt være et dockng system, eksempelvs bemyndgede kontrolfunkton. testes hhold tl So del 5. I nle lande stlles d tllge udstyr leve op tl de bestemte drektv ISO prøvnngne etages surrkørestandard, hvs de offtlge kass ell sygestol s d, d beskrevet standard So skrng betale gældde udstyr I eftfølgde vl jeg kort kme nd de W6 væstlgste, s stlles tl fastspændngsnår ankrngspunkt tl skkhedssel s udstyr, skkhedssel sæd, skkfølge bygnng må flyttes ud d hedssels ankrng. Det undstreges tolance, d fasts punkt blag e nonal godkdelse sags nur, tl drektv 77/541/eØF, d teknske dnu vare fra land tl land. tjeste kontrolle, ændrng udgør d mest ugunstge stuon. hvs tlfæl, Drektvet stll bl.a. følgde. prøvnng beskrevet blag V tl drektv 77/541/eØF etages. d kke udstedes Vedr. plads tl n udvdelse ef-typegodkdels. En splads betragtes s sddeplads. D være tlstrækkelg plads tl hv kelt W9. d kræves ng ny prøvnng ændrede Det særlge rådes længdeplan være pakøretøj, uds chasssets reste del rallelt køretøjets længdeplan. D placet an førs r-punkt kke børt stlles behørge oplysnng tl rådghed køretøbygnng køretøjet, ng dele jets ej,, d anvdes s supplde fastholdelsessystem (arbags) sæde køretøjet, kunne modstå de kræft, fjnet ell deaktvet. d ovføres fastholdelsesmesm und de skellge kørehold. Køretøjets sæd Kmtar: tlpasses hsgtsmæssgt, uds des eu stll, både psoankrng, mesm nakkestøtt garann, d sdd d, være spændt fast t et præstonsnveau, s svar tl, testet godkdt udstyr. d fasts drektvet. et gæld kke blot skkhedssel Om fastholdelsesudstyr tl skbeslag, m helt ned und bund ell sd khedssel bl, hvor test godkdels så Hv splads være synet gæld fastgørels ankrngspunktet ntegret fastholdelsesanordnng, s består udstyret, s være testet godkdt fastholdelsesanordnng tl tl d kelte blmodel ell mnbus. så fastholdelsesanordnng tl sbrug. placng ankrngspunkt tl skuldseforankrng tl fastholdelsesanordnng kunne kræft eskrevet drektv l modstå være testet s godkdt, både når 76/115/EØF standard ISOstropsystem gæld eksempelvs 4 punkts Gjorde beslag tl skrng (fastholdockng-ston. delsesmesm) opfylde e drektv 77/541/EØF de relevante dele kke eu-e betyd, sbruge standardblv ISO længe betragtet s gods, m s levde pson, d s alle andre har ret tl Kmtar: kunne spænde skkhedssel, når de Dkræves andre ord, ankrngspunkud køre. e øg kke blot skkhed t pson tl fastspændngsudstyr tl, m så debrug, andre, trækprøves gældde køretøj, lge d bl. s kræves sæd skkhedssel almndelghed. et stort fremskrdt, både brug nu spændes fast så de kke umdmed relevante standard ISO delbart flyvedele fremad lande nakk mespson. et 4 punkts fastholdelses system, ell andre M d tng eu-drektvet, f.eks. et dockng system. d kunne være meget bedre. Prøvnngne etages d surr, s beskrevet standard ISO EU bestemmelsne stll andre ord delg, både brug, være fastspændt testet godkdt udstyr. D stlles kke bare, sel beslag, sg selv, være testede, m så dsses ankrngspunkt vnbund, være testet godkdt tl d kelte køretøjsmodel montngsstuon så ankrngspunkt tl skuldsel. Det gæld uanset drej sg eksempelvs 4 punkts stropsystem ell dockng ston. I hold tl tdlge før de nye bestemmels store ændrng e tl dokumton, hvor d stort fang blev dspset opfyldelse drektv, når drejede sg udstyr tl sbruge. D teknolske udvklng har bevst, realstsk stlle bedre skrng sbruge pson andre funktonsnedsættels, d har myndghedne fulgt op skærpede tl dokumton. Det meget glædelgt, e øg kke blot skkhed pson, m så andre pson køretøjet, m desværre d tng EU-drektv ISO standard , s kunne være meget bedre. Test hhold tl drektv 76/115 - Surr anvdes h tl test ankrngspunkt tl Dahl dockng ston tl 3 punkt skkhedssele tl brug. 15

9 d D går v hos Dahl dahl Engneng gneng vde d eu-drektvets EU-drektvets, når v v test egne produkt. eu-drektvet udsætt man test belastnng, EU-drektvet d udsætt, svar tl vægt man test belastnng, kun 85 kg d plus svar vægt tl vægt brug. de kun fleste 85 kg tlfælde plus vægt meget mndre brug. d Det de vej fleste tlfælde vrkelgheds meget mndre vd, d når el drej vej sg vrkelgheds elektrske. vd. V m kke, crash-test 85 kg 85 vl kg gve vl gve et retvsde bllede bllede fast- spændngsudstyret fastspændngsudstyret så så vlle vlle kunne kunne holde holde kastrofestuon, hvs anvdes samm d vej me. hængg Afhængg systemet v v tlbyde produkt, d testet v s vægt vægt mellem mel kg. Dahl dockng-ston eksempel testet tl 200 kg+ brug. Test hhold tl drektv 76/115 - Surr anvdes h tl test ankrngspunkt tl 4 punkt stropsystem tl 3 punkt skkhedssele tl brug 16 For lem 150 skre 200 alle kg. led dahl d dockng-ston samlede konstrukton eksempel holde godkdt und tl kollson udfør 200 kg v + følgde brug. tests: Crash-test dockng-ston samm specfkke smodell. Crash-test unvsale 4 punkt strop system samm vægt op tl 200 kg+ brug. Trækprøvnng, specfkke blmodell montngsstuon, ankrngspunkt tl skkhedssel, dockng ston 4 punkt system tl vægt op tl 200 kg+ brug. SO del 1 5 ISO Second edton teknske system hjælpemdl tl handcappede pson. Fastspændngs- Fastspændngs skkhedsselesystem tl skkhedsselesystem tl bl sbruge bl Tests tests m: m: Dynamsk dynamsk crash-test I udk udk Intnonal ntnonal Standard Standard ISO - So del 1&2 1&2 Techncal techncal systems systems and and ads ads dsabled dsabled or or handcapped psons psons - -Wheelchar Tedown tedown and and Occupant-Restrant Systems Systems - - For- kortet WtorS. WTORS. Se udk så So ISO del del 3, 3, alle I 2012 dsse blev So standard standard, rev fastlægg alle specfkke de nævnte anvsnng dele blev samlet tl undespændngsudstyr betegnels - ISO tl brug , bl, Second hund edton kon- fast struktonsmæssge, testmetod, holdbarhed ISO egskab fastlægg und kollson. specfkke anvsnng tl fastspændngsudstyr tl sbruge Mangel bl, hund ef drektv konstruktonsmæssge rå har sd, bevrket, So holdbarhed blevet egskab del und fælles eu testmetod, kollson. bndelse godkdelse køretøj adgang. Se så snttet Med ramrektv d seste. opdng standard de 3 fastspændngstyp nu være testet to måd, således vl sge så hhold surr tl dsse standard, specfk ndustr smodel. test godkd Det gv fast- følg- ell de spændngsudstyr kbnon: tl sbruge. Fornd 1. So 4 punkt strop del system, 1-5 blev s del begnet eu e, tl alle havde typ mange manuelle lande ndarbej elektrske So des 4 punkt nonale strop system, lovgvnng. s danmark begnet krævede tl eksempelvs, specfkke smodell s første land (SWM) vd, 3. fastspændngsudstyr Dockng ston, s tl sbruge begnet tl alle skulle typ være manuelle testet hhold elektrske tl opfylde So & Dockng 2. ston, s begnet tl specfkke smodell (SWM) 5. Spændestykk (Clamp-type tedowns), s begnet tl alle typ manuelle elektrske 6. Spændestykk (Clamp-type tedowns), s begnet tl specfkke smodell (SWM) Mangel EF-drektv rå har sd bevrket, ISO blevet del fælles EU- fastspændngssystem bndelse godkdelse tl køretøj hhold adgang tl SO del 1-5 Se gæld så snttet : ramrektv. Det Voksne således (fra så 36 kg hhold op) tl dsse standard, ndustr pson test placet godkd ansgtet fastspændngsudstyr kørselsretnng tl sbruge. Fornd ISO passag blev del sddde EU e, manuelle havde ell mange lande elektrske allede ndarbej ISO des nonale chauffør lovgvnng. sddde manuelle ell elektrske ISO Fastspændngssystem begnet So tl: består 5 dele, d dækk hvt Børn st råde. voksne (fra 22 kg op) Pson placet ansgt kørselsretnn g Passag sddde manuelle ell elektrske SO del 1 Chauffør konstruktve sddde manuelle ell elektrske prøvnngsmetod alle system ISO bestod tdlge del 1, 2, 3, 4 5, fælles d hv dækkede produkt sn d type testet fastspændng. hhold tl Med SO opdng 10542, gæld standard bl.a.,.: 2012, de 5 dele nu blevet sttet 1 gel vson, s dækk d alle anvdes typ fastspændng. testdukke vægt ca. 76 kg. Om kollsonshastghed konstruktve km/t prøvnngsmetod testslæd opbremses decelon 20 g = 20 x jords tltræknngskrt. For WTORS d stlles s tl, begnet hvor meget tl alle typ manuelle testdukke elektrske und kollson, må gæld kastes : frem WTORS ell tlbage crash-testes hold tl testslæd. surr te kaldes så vægt d 85 maksmale, kg horsontale testdukke skydnng vægt ca. 77 kg testdukk Kollsonshastghed hold tl testslæd. und test være So km/t tag kke stllng tl holdbarhed fastspændngssystemnes Testslæd opbremses decelon ankrng 20 ndbygnngsstuon g = 20 x jords tltræknngskrt. specfkke køretøj. D stlles gør ramrektv tl, hvor meget d testdukke drektv må 76/ , kastes frem ell tlbage skkhedssels hold tl testslæd. ankrng, drektv 74/ /2006/96, ISO sæds modstandsdygtghed ndehold kke ankrng. test ankrngspunkt specfkke køretøj. For WTORS s begnet tl specfkke smodell (SWM) gæld : D opdng ISO , gves mulghed teste WTORS specfkke kø- 17

10 SkkhedSStandard testprocedur SaFetY StandardS & test& procedures restolsmodell, s 2 vej mndre d 85 kg, SO del testdukk vægt helt ned tl 22,5 kg. Vægt testdukk hæng d hvor tl fastspændngssystem mange kg brugvægt begnet tl. typ 4 punkt fastspændng Kmtar: såkaldt So surr vægt Standard kræve, ca. WTORS specfkke 85 kg bør testdukke 76 kgtlcrash-testes, være synet et mærke, testslæde. Surr 85 kgs ndehold advarsel d maksmale tlladte repræstv alle anvdes vægt brug. Da te mdltd ale tl prøve, et 4 punkt fastspænkke et tl ISO edton dngssystem Second 3 punkt skk , bør man være meget opmærks hedssele tl testdukk modstå belastnng, d fare, man tl und kollson. testslæd kme repræstv anvde fastspændngssystem tl alle køretøjs vnbund. pson, s langt tunge d systemet testet tl kunne So tagmodstå. kke stllng tl holdbarhed fastspændngssystemnes ankrng Om 4 punkt strop-type ndbygnngsstuon specfkke køretøj. gør ramrektv d drektv fastspændngssystem 76/ , skkhedssels ankrng, drektv 74/ /2006/96, sæds 4 punkt strop-type system, s tdlge modstandsdygtghed ankrng. nævnt, være konstruet testet tl specfkke ell være begnet tl alle typ manuelle elektrske. D systemet opfylde bestemte konstruktve, s gør mulgt anvde dem tl et bredt udsnt styp størrels. Fastspændngsstroppne bl.a. kunne juste- ece 44 del res længd samtdg SO anvdes skellge vnkl. fastholdelsesanordnng Af samme grund de konstruktve ISO tl fastspændngs-system børn , handl, blevet typs (barnestole) dockng system stemt ISO Såvel Fastgørelseskre tests m: dynamske s stske f.eks. opfylde kræves. bestemte således prøvnng surr konstruktve vægt, 85 kg fast g øres s opfyld dsse testdukke ca.76, kg crash-testes ISO testslæde. 85 kg ece 44 bestårsurr ud d lange række 4stske punkt WTORS, begnet tl allække typ repræstv s alle anvdes dynamske tests så manuelle elektrske s nævnt ale tl prøve, dockngsystemet 3 ftde konstruktonsmæssge, s testes surr 85 kgh punkt skkhedssele tl de testdukk modstå alt ftde tl, børes testdukke vs. 77 kg. Dne test repræ stv belastnng und kollson. testslæd uddybde alle, har ale tl mål, repræstv alletest køretøjs vnbund. teste styrk stropsystemet. D crash-tests kke de mest velkdte de dynamske, dsse system testes skellge, So tag kke stllng tl holdbarhed små mneskelgnde dukk s tunge d 85 kg, selv systemet fastspændngssystemnes ankrng størrels. anvdes tl tunge. ndbygnngsstuon specfkke køretøj. Standard ndehold hell kked, gør ramrektv drektv ece nddel barnestole følgde vægtgrupp: ankrngspunktne tl0fastspændngssystemet 76/ , skkhedssels ank- Gruppe 0: fra - 10 kg testes de rng, drektv 74/ /2006/96, montes sæds Gruppe 0+:køretøj, fra 0s - 13systemet kg,gruppe m. modstandsdygtghed ankrng. 1: gør fra dmod 9 ramrektv 18 kg Gruppe 2: fra kg Kmtar: Gruppe 3: fra kg Hos Dahl Engneng m v, de styrkemæs sge unvsale 4 punkt strop-type syste barnestol godkdes tl bestemte vægtklasm, alt rnge,godkdt, problemsk. s, blve d udføres Hvad nytt fastspænde crash-test dukk nævntestørrels. vægtcrash-test me d 85 kg, hvs und måles belastnng dukkne. Lges ved test sæd tl voksne pson udføres d så h prøvnng et halvkuglemet målenstrumt måle hårdhed råde, barnet vl slå rygg baghove nd ved et evtuelt uheld. undsøges så malne splntr, ell d fremkm skarpe t, s kunne værre evtuelle skad passag bndelse anslag hove. Crash-test 4 punkt stropsystem hhold tl ISO 10542Crash test hhold ISO del punkt 1 surr tl(surre wheelchar SWC) stropsystem godkdte stole være mærket følgde oplysnng: ntnonale godkdelses symbol et e placet crkel et godkdelsesnumm samt symbolne ece hhold 44/03, tl44/04 ell 44/05 Crash-test dockng ston ISO test hhold tl ISO del 3 surr (surre wheelchar - SWC) Crash Godkdte kropsvægte SkkhedSStandard testprocedur SaFetY StandardS && test procedures SO del 5 kab n, d brug10542 vl blve slynget gnem SO del 41 fastspændngsudstyret flænses, ell ankteknske system kaross hjælpngspunktne køretøjets rves løs, handl tl fastspændngsmdl tl handcappede pson. und kollson? system typ spændestykk På trods me skre Fastspændngsfastspændngssystem skkhedsell donkrte»clamp-type«testede montngssæt tl køretøj, har været selesystem tl bl tlgængelge marke d nylgt (Fastspændng dne fle type år, kke tlladt opdede vson standard desværre danmark.) langt fra m: højde d teknolske udvklng tests dynamsk crash-test rå. SO del udk ntnonal Standard - So Om Dockng Ston del 1&2 techncal systems and ads tl fastspændngssystem dsabled or handcapped psons -Wheelchar Dockng-ston : tedown and Occupant-Restrant Systems - Fortl specfkke, f.eks. V ære udstyret anordnng, s ov kortet WtorS. Se udk så So dockngsystem ton fastspændngssyste mnes ankrng fastspændngssystem tl dukke ca. 76 kg montes et fastspænkøretøj, SO lgeledes ude takt d hhold tl del1-5 :teknodngssystem crash-testes gæld testslæde. lske udvklng. Vedtagels ramrektv (fra d hjælp Voksne 36 tlkgdrektv op) 76/115 test anvdes prøve, hvorvdt orgkun delvs problemet, da ankrngspunkt pson placet ansgtet nal et fastspændngssystem kun kunne modstå vægt fra 85 kørselsretnng 3 punkt skkhedssele tl testdukk modstå kg brug. und + passag sddde manuelle ell belastnng kollson. FastspændngsHvs man have dokumton dockng elektrske system vl vurdes s, et samlet ston, ankrngspunkt køre chauffør manuelle system. dsddde bl.a. tlladt ell monte sktøjet modstå belastnng sn modsætnng helhed, elektrske khedssel selve d være blevet udført tl system hhold tl del 2 &crash-test 3, hvor skkd smodel hhold ISO So specfkke 10542altd består 5 dele, d dækk tl hvt hedssel montes vnbund (SWM Specfc wheelchar mo del) st råde. køretøjets Sotrækprøvnng tag kke stllngankrngspunkt tl holdbarhed hhold tl drektv 76/115 ellankrng ECE R14, hvor fastspændngssystemnes SOførte del 1 d belastnng svar tl 20 køretøj. x s ndbygnngsstuon specfkke faktske vægt. gør ramrektv d drektv køretøjets del 3, 4 før 5.nd allek, dssårso standard, korrekt tl dockng ston, kke når d fastlægg specfkke anvsnng d tl fastved test fastlåst hhold del 5 anvdes konstruktve kke. Dette ved 76/ , skkhedssels ankspændngsudstyr tl brug bl, hund konsurr egå vægt 85hjælp kg, m prøvnngsmetod alle system Se 74/ /2006/96, testede : sæds vsuel ndkon, lysdode holdbarhed et betje rng,lste drektv struktonsmæssge, testmetod, dmod orgnal f.eks. dnes faktske kollson. advarselstone. modstandsdygtghed ankrng. nngspanel, egskab und køreklare vægt.samt orgnal testht produktkal testede I tlfælde strømudfald blve fastlåst ndtl fælles produkt d testet køretøj hhold: tl d frgøres manuelt. rå har sd bemangel ef drektv SO 10542, gæld bl.a.,.: Væreudstyret manuel nødudløs, vrket, So blevet del fælles s eu så kunne betjes tlfældekøretøj elektrsk Om bndelse godkdelse dfastspændngssystem anvdes testdukke vægt udfald. adgang. Se så snttet ca. 76 kg. typ»clamp-type te down«være synet anordnng s hn ramrektv. kollsonshastghed km/t dr utlsgtet frgørelse und kørsel. testslæd opbremses pt. decelon Fastspændng dne type kke tlladt således så hhold tl dsse standar 20 g = 20 x jords tltræknngskrt. Danmark. I hhold tl standard godkd dockng ston d, ndustr test fast d stlles tl, hvor meget så crash-testestl surr spændngsudstyr sbruge. Fornd testdukke und kollson, må kastes frem vægt del 85 1kg- 5 blev testdukke e, ca. 77 kg. So del eu ell tlbage hold tl testslæd. Man har mulghed teste specfkke kørehavde mange landendarbej So te kaldes så d maksmale, horsontale stole, nonale s tunge, m kke krævede, selv des lovgvnng. danmark skydnng testdukk dockng ston anvdes tl tunge eksempelvs, s første land vd, hold tl testslæd. stole. fastspændngsudstyr tl sbruge skulle So tag kke stllng tl holdbarhevære testet hhold tl opfylde So d fastspændngssystemnes ankrng Kmtar: & 2. ndbygnngsstuon specfkke køretølges tlfæl 4 punkt system, j. gør ramrektv d m v, de styrkemæssge dockng drektv 76/ , skkhedssels ston alt rnge, udgør et skkrng, drektv 74/ /2006/96, hedsmæssgt problem, såvel sbrugesæds modstandsdygtghed ankrng. r andre passag, und kollson. D opde rede udgave ISO vson 2012 desværre langt fra være højde d teknolske udvklng. Både når gæld 4 punkt strop-system dockng ston. Crash-test dockng ston hhold tl ISO Crash test hhold tl ISO del 5 - fastspændngssystem tl specfkke. Standards udeladelse dokumtaspecfk s model (specfc wheelchar model - SWM) 17 19

11 Standard 19 ISO 7176 del Om moblt udstyr SO 7176 del 19 hjul tl brug s sæde motorkøretøj moblt udstyr hjul tl brug Tests motorkøretøj m: Dynamsk crash-test Standard blev op kaldes nyeste So handl konstruktve vson ISO Second edton testmetod, hund des hold15. Wheeled moblty devces use as ses n barhed egskab und kollson. motor vehcles. 72/ /19 EØF 72/ /28ef køretøjets køretøjs radontfs radontfs Om (elektragnetsk kpbltet) (elektragnetsk kpbltet) tests m: Målng elektronsk støj prøves skellg vs, udstyret udsd elektronsk støj, s styrre funkton an elektronsk udstyr. de konstruktve udsætt bl.a., test Standard handl konstruktve være udrustet 4 fastspænmetod - hund des egnethed dngspunkt, s være tydelgt mærket, så s blsæde und kollson. man tydelgt se, punktne begnet D være 4 fastspændngspunkt tl fastspændng. krsymbol, så man hurtg se hvor fastspændngsudstyr kre places Fastspændngspunktne, dvde kunne stol. passe tl såkaldt So måleelldesud testkr,være hvor Dsse fastspændngspunkt, dsse være placet, så de vrke nd udmet eft nle nærme angvne retnngs nle uddefnede lnj d såkaldte ISO vnkl. testkr kunne montes. Fastspændng ISO godkdte crash-testes testdukke, d stropp være mulgt nd nle defne har vægt ca. 76 kg kollsonsrede vnkl. hastghed km/t. testslæd opbremses decelon 20g.test slæd Crash-test anvdelse testdukk repræstv alle køretøjs vnbund. vægt ned tl 22,5 kg tlladt. Kollsonshastg hed være km/t testslæd d stlles tl, hvor meget testopbremses decelon 20g. dukke, må kastes frem ell tlbage hold tl testslæd und kollson. D stlles tl, hvor meget testdukke, må kastes frem ell tlbage hold tl testslæso kkeiso stllng tl holdbarhed d und tag kollson ndehold fastspændngssystemnes ankrng kke test ankrngspunk t køretøj. ndbygnngsstuon specfkke køretøj. Dne standard udste oprndelg, d ude gør ramrektv d drektv tl lukke kunne anvdes 4 punkt strop system 76/ , skkhedssels tests, m seste opdng ankstandar rng, drektv 74/ /2006/96, sæds d, så mulgt teste et modstandsdygtghed ankrng. dockng system. Kmtar: Da tlladt anvde testdukk vægt ned tl 22,5 kg, bør man være opmærks vægt d anvdte testdukke svar tl d faktske brugvægt

12 Nye fokusråd fokusråd skkhed skkhed nye opdng opdng drektv drektv standard standard Udvklng nd skkhed autobl står udvklng nd skkhed autobl aldrg stlle, nye teknol tema dukk står stlle,d nye teknol tema hele aldrg td op. altd et ell an man dukk hele td op. d altd et ell an gøre bedre. Gældde drektv standard man gøre bedre. utdssvarde. Gældde drektv blv et tdspunkt D opdastandard blv et tdspunkt utdssvarde. tes drektv standard mellemrum d standard væreopdes up to dedrektv rå. Det vl mdltd mellemrum være up to de rå. oftest være sådan, ndustr først præ vl mdltd oftest løsnng være sådan, man først ste tlgængelg et skkheds blve før opmærks et skkhedsproblem, problem, d standard lovgvnng vl blve hvortl ndustr præste løsnng op. Drektv eksempel te. problemet, blv ajourført. D gør vførosd hosregelværk Dahl Engneng meget drektv eksempel umage fnde løsnng te. konkrete skkhedsproblem, v udarbejd samråd d gørvore v osegne hos testmetod dahl gneng meget TÜV ofte bndelse umage fnde konkrete skk produkt løsnng råd, hvor d kke hedsproblem, efndes v udarbejd samråd eksst lov, teststandard, ell tüv egne testmetod bndelse hvor ofte dssevore mangelfulde. S et eksempel produkt råd, hvor d kke nævnes, skkhedsstandardne lovgvnneksst lov ell efndes teststandard, g fastspændngsudstyr tl sbruge ell mangelfulde. kke hvor dsse højde skkhedse udstyr tl bl øvrgt. S et eksempel nævnes, skkhedsstandardne lovgvnng fastspændngsfastspændngsudstyr, følge d nuværde udstyr tl sbruge kkemodstå højde ISO 10542, maksmalt kunne belastskkhedse udstyr tl bl øvrgt. nng fra 85 kg. Forankrng fastspændngsudstyret køretøjets kaross Fastspændngsudstyr, følge d nuværde kræves kke testet. So del 1, 2&3, maksmalt kunne modstå belastnng fra 85 kg. ForankrnHos Dahl Engneng m v, d mangl g fastspændngsudstyret køretøjets karossamspl mellem EU-love ISO skks kræves kke testet. hos dahl gneng hedsstandardne, dsses tl skrng m v, love skkhedsstandar sbruge desud rnge dne rnge burde opdes. hvad nytt Standardne eksempelvs spænde skkbør opdes. desværre langt hedssel, vej me ds 85 kg, fra være hvs højde d skkhed, når passag allgevel slynges tlgængelge løsnng gv mulghed yde gnem kabn,und d fastspændngsudstyret sbruge et uheld. ankrngspunktne løsrves und kollson? V m, dockngston altd bør testes Hvad nytt eksempelvs fastspænde samm de de vej anvdes brug, hvs me d samm 85 kg,. hvs passag allgevel slynges gnem kabn, d fastspændngsudtl test ankrngspunktne 4 punkt stropfastspændng v styret løsrves har und fremstllet kollson? såkaldt dahl surr, d anvdes tl trækprøve ankrngspunktne køretøjets dved smule D børkaross fastspændngssystem, sbelastnnf.eks. g vnbund beslag und kollson. anvdes offtlge transportmdl være testet Selve trækprøvnng tlnærm sg tl, kunne modstå belastnng frade deprncpp tungeste udregnng belastnng, dalle anvdes,, så man fastspænde, når man trækprøv sæd ud d rsko skkhedssels udstyret fejl, når d ankrng mest brug hhold. tl drektv 76/ /41 drektv 74/ /96. Reglne dockng ston så langt bagfor udvklng. montet dockeftelektrske d teknolske ngston trækprøv montngssæt orgnal, V har pt. et stort antalvtestede udregnhvor belastnng eft s tl køretøj, dockng ston anvdes tl faktske test så tlnærmet drektv skrng vægt. vægt op tl 200 kg 76/ /41 drektv74/ /96. + brug. Mange blevet testet te dockng system. Når e drektv mdltd blv fuld ndført de nonale regl, vl te d hjælpe problemet delvst, da d d vl blve stllet test skkhedssels sæd ankrng hhold tl drektv 76/ /41 drektv 74/ /96 de skellge køretøj. Årsag, drektvet kun stll, d testes belastnng, s svar tl 85 kg+ brug. Trækprøvnng ankrngspunkt tl 4 punkt strop system. Bemærk hvordan gulvbeslage blevet flået op gnem vnbund

13 SO/dS ISO/DI S && dn DI N : :2004 Om skrng gods varebl Tests m:defn Stskekonstruktve tryk- trækprøvnng dn holdbarhedskrt surrngspunktne DIN defn konstruktve holdbndelse fastspændng godset samt barhedskrt surrngspunktne bndelvarumsadskllelss styrke. se fastspændng godset samt varumsadskllelss styrke. norm udsætt, gods fastsurres vnbund. d d efndes et vst Norm udsætt, gods fastsurres antal surrngspunkt hold tl køretøjets totalvnbund. D d efndes et vst vægt, nyttelast las areal. antal surrngspunkt hold tl køretøjets totalvægt, nyttelast las areal. Surrngspunktnes modstandsdygtghed testes ved stsk trækprøvnng skellge vnkl. Surrngspunktnes modstandsdygtghed testes BgR 234/eCe BGR 234/ECE 17 skrng/test skrng/test ndretnng ndretnng Om varebl varebl tests m: dynamsk crash-test Tests m: Dynamsk crash-test ndretnng tl varebl, så s reol, skabe, Indretnng tl varebl, sås reol, skabe, skuff, rumnddelng, holde tl gasflask osv. skuff, rumnddelng, holde tl gasflask osv. crash- testes konste ndretnng crash-testes konste ndretnng ankrngspunktne karosset løsrves ankrngspunktne karosset, løsrves elell and måde vl udgøre fare kørel and måde vl udgøre fare køretøtøjets før ell passag und kollson. jets før ell passag, und kollson. En kplet ndretnng reol produkt kplet ndretnng reol produkt montes et kaross udsættes 50 montes et kaross udsættes 50 km/t / 20g kollson. km/t / 20g kollson. Indretnngs skellge rum belæsses ndretnngs skellge rum belæsses vægt, d svar tl vægt de gstande vægt, d svar tl vægt de gstande rumme begnet tl. rumme begnet tl. ved stsk trækprøvnng skellge vnkl. Selve adskllels, d beskytte passag kabn så ded kke fårbeskytte godset passag nakk und Adskllels, opbremsnng, trykprøves et stort prøvnngskabn så de kke får godset nakk und stempel et llle prøvnngsstempel. opbremsnng, trykprøves et llle et stort prøvnngsstempel. store stempel smule, d samlede Det store stempel smule, d samlede godsmasse trykk adskllels. godsmasse trykk adskllels. llle stempel et areal 50x50 mm Det llle stempel et areal 50x50 mm anvdes tl petronstest, konste anvdes petronstest, konste mndretlgstande vlle kunne presses g mndre gstande vlle kunne presses gnem adskllels. nem adskllels

14 fa Standard FIA Ydlge oplysnng racng sæd Om Færdselsstyrelss alskrft køretøj. Søg alskrft køretøj vejlednng syn køretøj. ntnonale motorsportsbund Tests m: Dynamske prøvnngfedon ntnonale de L autoble har mplemtet sn eg skkhedsstandard racngsæd, d Det ntnonale motorsportsbund Fedbruges racbl.de L Autoble har mplemon Intnonale tet sn eg skkhedsstandard racngsæstandard udsætt bl.a., et racngsæde d, d bruges racbl. udsættes tre eft hnand følgde kollsonstests skellge Standard udsætt bl.a., kollsonsretnng. et racngsæde samme prøvnngseksemplar, d udsættes tre eft hnand følgde udsættes alle treskellge tests. kollsonstests kollsonsretnng. Det samme prøvnngseksemplar, d udsættes alle tre tests. Folketngets EU oplysnng Dansk Standard ORDFORKLARING, STANDARDER ORdfORKlaRNg, StaNdaRdeROG OgDIREKTIVER drektver DS: dansk Dansk Standard ds: EØFeFropæsk ell EF: EU-kmssons rådsdrektv : standard EN: Europæsk Standard So: ntnonal standard(norm) ISO: ell Intnonal Standard Organson eøf ef: ef-kmssons rådsdrektv DIN: deftsche Deutschesndustr Insttut norm für Normung dn: ECE: Skkhedsnorm Econc Cmson (ECE-regulvne vl sgt stte EU-drektvne) ece: und FnEurope. (Forede non) 26 27

15 WHERE SaFetY SAFETY STARTS Whe StartS developmt and crash-test ctre Whe sety starts Løvevej 3 dk-7700 thsted danmark telefon: Fax:

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Pionerserien { Sren M uhlhausen

Pionerserien { Sren M uhlhausen Pons { Sr M uhlhaus Sr M uhlhaus { aktv mdl musktap specalpdagkk Elzabh Schwartz Fysotapeut, musk, lem bestyrels DFMT Kontakt: elzabh.mal@gmal.c Sr M uhlhaus Sør son, Radosymfonorkestr. Mühlhaus 1953 Heft

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield Halvårsrapport 29 Investngsforng Gudme Raaschou Selecton Nordc Alpha Danske Akt Eur. Hgh Yeld US Hgh Yeld Investngsforng Gudme Raaschou Health Care INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - CVR-nr. 25 7

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 8 Elektromotorsk kraft Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere