SikkerhedSStandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SikkerhedSStandarder"

Transkript

1 SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER

2 ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj Udgvet UDGIVET AF: : claus Claus dahl Dahl peds Peds dahl Dahl gneng Engneng Løvevej 3 dk DK 7700 thsted Thsted danmark Danmark Web page: e-mal: 74/ /96 EØF ef & ECE R17 Om sæds modstandsdygtghed ankrng / /41 EØF ef & ECE R14 Om Skkhedssels ankrng / /41 & 74/ /96 EØF ef & ECE h-punktsudmålng R14 ECE R Om H-punktsudmålng / /40ef 77/ /40EØF skkhedssel & ECE R16 Om fastholdelsesanordnng skkhedssel motorkøretøj...11 fastholdelsesanordnng motorkøretøj...11 ece 44 ECE fastholdelsesanordnng 44 børn (barnestole)...12 Om fastholdelsesanordnng børn (barnestole) ramrektv godkdelse Ramrektv motorkøretøj godkdelse adgang...14 motorkøretøj adgang...14 SO del 1 5 ISO Fastspændngs skkhedsselesystem Fastspændngs- tl...17 skkhedsselesystem tl / /19 72/ /28ef EØF Om køretøjs radontfs (elektragnetsk kpbltet) Nye fokusråd skkhed opdng drektv standard...22 ISO/DI SO/dS S & DI dn N :2004 Om skrng gods varebl BGR BgR 234/ECE 234/eCe 17 Om skrng /test ndretnng varebl...25 FIA fa Standard Om racng sæd Ydlge oplysnng ordklarng Februar Maj V tag os ntet ansvar evtuelle fejl ell mangl malet. copyrght Copyrght dahl Dahl gneng Engneng V/claus v/claus Dahl dahl Peds peds Ggvelse ell reprodukton ndhol dne b kke tlladt, mndre d elgg skrftlg tlladelse fra claus Claus dahl Dahl peds Peds

3 kære Kære læs! dne Dne b målrettet vore kund, hjælpemddelproduct, blbygge pson d arbejd udvklng, specalkøretøj. test salg specalkøretøj. desud Desud b tænkt s ortng støtte tl andre fagpson, d beskæftg sg godkdelse, rådgvnng bevllng støtte bndelse køb udstyr hjælpemdl tl handcap- specalkøretøj. Det prmære mål anskuelggøre, hvad bety- betyd rt rt praktsk, praktsk, når et når produkt et produkt testet testet ell ell testes testes hhold hhold tl konkrete tl konkrete skkhedsstandard, hun- hund hvlke hvlke tests d tests d udføres udføres leve op leve tl gvne op tl skrft. gvne skrft. Ved hjælp fotr korte beskrvels har v beskrevet skkhedsstandardnes væstlgste ndhold, des mål hvordan v hold os tl dem bndelse tests. B ndehold desud fts holdnng, tolknng vurdng skellge problemstllng skkhedsstandard. Det kke bs hsgt beskrve samtlge skkhedsstandardnes mange al paragrf, efts dne vd kun tlegnes ved dybdegåde nærlæsnng de kelte standard drektv. Dmod dmod hsgt, ovskuelg måde besvare nle de spørgsmål, v oftest stlles mø vores kund vores daglge arbejde udvklng skkhedstests. God læsnng. Forskell standard drektv nd Ind jeg bevæg mg ned drektvs stan- standards betydnng betydnng udførsel udførsel skkhedstests, skkhedstests, være vl nærlggde være nærlggde oprdse skell oprdse vl de skell to størrels. de Grundlæggde to størrels. Grundlæggde man sge, man standard, sge, s standard, or så s antyd, or, så sretnng, antyd,, standardsng sretnng, standardsng net, dvs., norm. net, dvs., norm. et Et drektv ldt andledes, d h tale anvsnng, et bud ell regel. et Et EU eu-drektv dne dne sammhæng, d d skrft, s typsk ov td td blv tl tl lov lov nd eu-lemslandde. EU -lemslandede. Når når man dmod tal øvrge norm ell standard, så så dsse net, d d blve tl tl lov lov de de nonale kelte lande, lande, eksempelvs grund manglde fælles regl fra fra eu s EU s sde. Groft sagt, et et drektv net man opfylde. Standard dmod opfyldes, mndre selvfølgelg nonal lovgvnng kræv opfyldt, ell hvs eksempelvs et et købs fra fra kund, standard opfyldes. d D d være undtagels. Mange d d vl vl mdltd udelukkde blve standard, standar- kke td blve tl tl drektv ell ndgå lovgvnng, m blot funge s rettesnore. Dahl Engneng Thsted Claus claus Dahl dahl Peds peds Indehav ndehav - dahl Dahl gneng Engneng 4 5

4 74/408 74/ / /96EF ef& ECE R17 tests m: Stsk trykprøvnng sæds modstandsdygtghed Om ankrng Med stsk trykprøvnng smules, passags ovkrop kastes tlbage ryglænet. tests m: Dynamsk et halvkuglemet målenstrumt slås mod hovedstøtt måle hårdhed. d måles, hvor meget hovedstøtt demes ell skyd sg bagud und sådan belastnng. Forskydnng har stor ndflydelse, hvorvdt d opstår pskesmældsskad så kal whplash. nstrumtet mål hvor stor belastnng passag vl blve uds, når dnes baghoved ramm hovedstøtt. d måles så hvor stor belastnng vl være øjeblk bagvedsddde passags pande ramm bagsd ryglænet hovedstøtt. Sæs bagsde øvrge fremsprng sås askebægre, håndgreb, klapbord ell eksempelvs ndbygget tv skærm udsættes hårdhedstest. ng t må være skarpe d radus 5 anslagsrå. undsøges, hvorvdt malne splntr, ell d ved hårdhedstest fremkm skarpe t, s kunne værre skadne passag ved slag mod hove. 6 tests m: Dynamsk/ crash-test Sæds modstandsdygtghed ankrng prøves konste spærreanordnngne tl eksempelvs justbar hovedstøtte, gldesknn, beslag tl ryglænsjustng, højdejustng gulvsknn udløs sg ell brst und kollson. Sæd prøves retnng både mod kørselsretnng decelon 20g. prøvnng sæds ankrng et køretøj dvde testes ved stsk trækprøvnng. Se und 76/ /41eF 7

5 EØF & ECE R14 76/ /41 ef Om Skkhedssels ankrng Tests m: Stsk trækprøvnng tests Såfremt et sæde skkhedsseleankrng løsrves und kollson, selvsagt få meget alvorlge konsekvs. Både d bebørte passag, m høj grad så kørørte passag, m høj grad så køretøjets tøjets øvrge passag. øvrge passag. Sæds skkhedssels ankrngspunkt trækprøves specfk montngsstuon køretøjets kaross hblk konste, d samlede konstrukton modstå belastnng und kollson. d D trækkes rækkevs samtdgt. Det betyd, skulle man ønske place 3 sæd ved sd hnand, alle 3 sddeplads trækkes 8 samtdgt. Hvs man trækk alletrækkes sddeplads hnand, allekke 3 sddeplads samtdgt, hvs vl vnbund kke blve uds d samtdgt. man kke trækk alle sddepladfaktske belastnng und kollson, uds test vl s samtdgt, vl vnbund kke blve d kke gvebelastnng et realstsk bllede vrkelghe d faktske und kollson, d. For klasse d trækkes test vl køretøj d kke gvem1 et realstsk bllede 2700 danfor (ca.2,7 ton) pr. skkhedssele + vrkelghed. køretøj klasse M1 d20 trækkes gange sæs egvægt, ofte ca. 3, dan (ca.2,7 ton) pr.tons sk- alt bndelse + sddeplads 9,6 tonofte 3 khedssele 20 gange sæs ell egvægt, plads alt. alt bndelse sddeplads ca. 3,2 tons ell 9,6 ton 3 plads alt. Trækprøvnng regl udføres hv kelt blmodel montngsstuon. trækprøvnng regl udføres hv kelt blmodel montngsstuon. Hvlke køretøj et produkt godkdt tl, vl fremgåkøretøj testrapport. hvlke et produkttestrapports godkdt tl,vedhæfvl tede montngsvejlednng beskrve godkdte fremgå testrapport. testrapports vedhæfmontngsstuon gældde køretøj. tede montngsvejlednng beskrve godkdte montngsstuon gældde Det vl lgeledes fremgå testrapports prøvkøretøj. nngsprotokol, hvor tunge sæd ell testede systemet stand tl modstå. Eksempl test ankrngspunkt tl sæd skkhedssel 9

6 76/ /41 & 74/ /96 ef EØF & ECE R14, R17 h-punktsudmålng Om H-punktsudmålng Tests m: udmålng h-punkt d Tests m: Udmålng H-punkt d tredmsonale trap (h-punkt dukke) tredmsonale trap (H-punkt dukke). d tredmsonale dukke anvdes tl fastd tredmsonale dukke anvdes tl fastlægge h-punktet sddeplads, (kaldes så lægge H-punktet sddeplads, (kaldes så r-punkt, refcepunkt ). R-punkt, refcepunkt). h-punktet hofts drejnngspunkt danh-punktet hofts drejnngspunkt n refcepunktet passag. dann refcepunktet passag. te refcepunkt anvdes blandt an tl Dette refcepunkt anvdes blandt an tl defne hoves anslagsråde, hovedstøtts defne hoves anslagsråde, hovedstøtmnmumshøjde samt de korrekte placng ts mnmumshøjde samt de korrekte placnskkhedssels ankrngspunkt. g skkhedssels ankrngspunkt. tlfælde skkhedssels nedre ankirngspunkt tlfælde kke skkhedssels nedre hold ank- tl placet korrekt rngspunkt kke placet korrekt hold tl h-punktet und kollson, vl d være rsko H-punktet und kollson, vl d være rsko passag gld ud und skkheds passag ud und skkhedssel. Sk te, gld vl skkhedssel trykke sel. Sk te, vl skkhedssel trykke passags bløddele ste knlepassags bløddele ste knlestruktur, hvlket føre alvorlge ndre struktur, hvlket føre alvorlge kvæstels, værste fald dødelge. ndre kvæstels, værste fald dødelge. skuldsels ankrngspunkt kke placet Er skuldsels kke placet korrekt, teankrngspunkt føre rsko passagekorrekt, te føre rsko passags ovkrop hoved kastes meget længe rs ovkrop hoved kastes meget hovedlælænge fremad, hvlket årsage alvorlge fremad, hvlket årsage alvorlge hovedlæson. son. hovedstøtte kke stlles tlstrækkelg højt, Kan hovedstøtte kke stlles tlstrækkelg højt, øges rsko skad nakk (pskeøges rsko skad nakk (pskessmældsskad). mældsskad). 77/ /40ef 77/ /40EØF & ECE R16 Om skkhedssel fastholdelsesanordnng motorkøretøj drektvet Drektvet defn lang række konstruktve bl.a. så vedrørde typ skkhedssele. defntonne Defntonne handl eksempelvs, hvorvdt d kræves 3 punktsele ell hofhoftesele bestemt sddeplads, te tesele bestemt sddeplads, te vde være fast sele ell rullesele (tretraktor). (e) Godkdte skkhedssel gnemgå lang række prøvnng, bl.a.: Sldtagetests Støvtests Slagprøvnng und kulde Korrosonsbestandghed korrosonsbestandghed Oprulnngskrt oprulnngskrt Afprøvnng prøvnng låsemesm tretraktor Kondtonng kondtonng lys Kondtonng kondtonng kulde varme Afprøvnng prøvnng brudbelastnng Mkrldeprøvnng Afprøvnng prøvnng lukkebeslagets åbnng Samt nurlgvs dynamsk prøvnng crash-test Crash-test te Dette drektv gæld fastspændng pson normal førlghed. Det vl sge, d kke fndes specelle test ell godkdelsesprocedur skkhedssel tl handcappede pson, ell fastspændngsstopp tl te drektv. Det gør mdltd opdng eu EU ramrektvet, vson tllæg 3, d beskrv procedur godkdelse køretøj adgang. Læs Læsme meh h snttet snttet handlde ramrektv

7 ece 44 fastholdelsesanordnng børn (barnestole) tests m: Såvel dynamske s stske prøvnng kræves. ece 44 består ud d lange række stske dynamske tests så række ftde konstruktonsmæssge, s alt ftde tl, de børes h uddybde vs. de mest velkdte de dynamske crash-tests små mneskelgnde dukk skellge størrels. ece nddel barnestole følgde vægtgrupp: Gruppe 0: fra Gruppe 0+: fra Gruppe 1: fra Gruppe 2: fra Gruppe 3: fra 0-10 kg 0-13 kg 9 18 kg kg kg barnestol godkdes tl bestemte vægtklass, blve godkdt, d udføres crash-test dukk nævnte størrels. und crash-test måles belastnng dukkne. tests m: Såvel dynamske s stske prøvnng kræves. d udov d bl.a. udføres følgde prøvnng: roll ov test Sldtest kpont korrosonsbestandghed kondtonng kulde varme prøvnng brudbelastnng Mkrldeprøvnng kondtonng lys prøvnng lukkebeslagets åbnng de fleste europæske lande oblgorsk anvde ece 44 godkdt barnestol tl fastspændng børn bl. følge reglne børn være spændt fast godkdt barnestol, d pass tl børnes vægt, ndtl de når vægt 36 kg ell mål ov 135 cm højd. et barn d fastspændt almndelg skkhedssele, s konstruet tl voks, rsk blve slynget ud sel drage sg alvorlge kvæstels, /ell alvorlge ndre kvæstels. te ske, hvs sel, ste presse knlestruktur, ste gld op press barnets mave brystregon. Lges ved test sæd tl voksne pson udføres d så h prøvnng et halvkuglemet målenstrumt måle hårdhed råde, barnet vl slå rygg baghove nd ved et evtuelt uheld. undsøges så malne splntr, ell d fremkm skarpe t, s kunne værre evtuelle skad passag bndelse anslag hove. godkdte stole være mærket følgde oplysnng: et ntnonale godkdelsessymbol symbol et D ntnonale godkdelses et e Eplacet placet crkel et godkdelsesnumm et godkdelsesnum crkel m symbolne ece 44/03 ell samtsamt symbolne ece 44/03, 44/04 ell44/04. 44/05 kropsvægte. Godkdte Godkdte kropsvægte 12 13

8 Om fastlæggelse ramme reglne fastlæggelse typegodkdelse motorkøretøj godkdelse motorkøretøj adgang adgang Ramrektv ntroducede nye drektv ntroduc nye skærpede skærpede tl skkhed køretøj. Tllæg tl skkhed køretøj. tllæg 3 hand3 handl nye bndelse typegodl nye bndelse godkdelse kdelse køretøj. køretøj adgang adgang. Det drej sg bl.a. tl skkhedssel tl sbruge, fastholdelsesanordnng drej sg h nye tl skkhedssel tl, skkhedssels ankrng samt tl sbruge, fastholdelsesanordnng fysske plads. Drektv, s tl, skkhedssels ankrng samt meget almndelgt, eftfølgde blevet tlføjet fysske plads. ændret fle gange ved skellge EU ordnng, skrvde stund skulle d g arbejdes ned ctes drektvets væstlgste punk opdng. Drektvet s nævnt et t, W3 tl W9, eftfølgde uddybde ramrektv, kmtar. s fastlægg rammne EU typegodkdelse køretøj adgang. Det vl sge, drektvet gør mulgt W3: søge EU-typegodkdelse, hvlket man kke splads betragtes s sddeplads. tdlge havde mulghed. I lghed tdlge, d være et areal, s mndst 700 mm vl d ts være mulgt opnå nonale bredt mm langt, hv. d kelt-godkdels køretøj adgang stlles behørge oplysnng tl rådghed køresbruge, da så pt. d mest tøjets ej,, d anvdes s almndelge godkdelsesm dsse sæde køretøjet, kunne modstå dekøretøj. kræft, Det skyldes modtlg, typegodkdt d ovføres fastholdelsesmesm und løsnng har sne begrænsnng hsyn de skellge kørehold. køretøjets sæd tl ndvduelle tlpasnng, s tag tlpasses hsgtsmæssgt, uds hsyn des tl kelte sbrugs fysske må ga ankrng, mesm nakkestøtt størrelse. Det nytt andre ord kke net, rant et præstonsnveau, s svar tl, typegodkdt net køretøj fasts blevet drektvet. bestemt udstyr, hvs net an udstyr allgevel W5: montes, d udstyr køretøjet blevet EU kke synet anvdes. Det hvtypegodkdt splads være kunne eksempelvs være hvs sbrug ntegret fastholdelsesanordnng, s består kke betje montede udstyr. Fornd fastholdelsesanordnng tl typegodkdelse opnås, ansøgefastholdelsesanordnng tl sbrug. r desud opfylde række teknske kke mndst melle, s kræv betydelge Forankrng tl fastholdelsesanordnng resurs både før eft godkdels blevet kunne modstå kræft s eskrevet drektv tldelt. På trods, EU typegodkdelse 76/115/eØF standard So : køretøj nu har været mulghed del år, har kkebeslag ført, te net (faststørre Gjorde tl skrng sk fang. Forklarng mtlg fndes holdelsesmesm) opfylde e ovståde. 14 Ramrektvets ekssts har mdltd ht drektv 77/541/eØF de relevante dele stor ndflydelse de al, s myndghestandard So dne stll nonalt ved keltgodkdels køretøj adgang sbruge. Kmtar: I Europa stlles d stgde fang, relevante dele standard So betyd, udstyr være testet hhold tl de drektv et 4 punkts fastholdelses system, testes s nævnes ramrektvet, te hhold tl So del 2. Fastholdelses kunne dokumtes testrapport, når kømesm tl specfkke, kunne retøj fremstlles tl besgtgelse hos de nonalt være et dockng system, eksempelvs bemyndgede kontrolfunkton. testes hhold tl So del 5. I nle lande stlles d tllge udstyr leve op tl de bestemte drektv ISO prøvnngne etages surrkørestandard, hvs de offtlge kass ell sygestol s d, d beskrevet standard So skrng betale gældde udstyr I eftfølgde vl jeg kort kme nd de W6 væstlgste, s stlles tl fastspændngsnår ankrngspunkt tl skkhedssel s udstyr, skkhedssel sæd, skkfølge bygnng må flyttes ud d hedssels ankrng. Det undstreges tolance, d fasts punkt blag e nonal godkdelse sags nur, tl drektv 77/541/eØF, d teknske dnu vare fra land tl land. tjeste kontrolle, ændrng udgør d mest ugunstge stuon. hvs tlfæl, Drektvet stll bl.a. følgde. prøvnng beskrevet blag V tl drektv 77/541/eØF etages. d kke udstedes Vedr. plads tl n udvdelse ef-typegodkdels. En splads betragtes s sddeplads. D være tlstrækkelg plads tl hv kelt W9. d kræves ng ny prøvnng ændrede Det særlge rådes længdeplan være pakøretøj, uds chasssets reste del rallelt køretøjets længdeplan. D placet an førs r-punkt kke børt stlles behørge oplysnng tl rådghed køretøbygnng køretøjet, ng dele jets ej,, d anvdes s supplde fastholdelsessystem (arbags) sæde køretøjet, kunne modstå de kræft, fjnet ell deaktvet. d ovføres fastholdelsesmesm und de skellge kørehold. Køretøjets sæd Kmtar: tlpasses hsgtsmæssgt, uds des eu stll, både psoankrng, mesm nakkestøtt garann, d sdd d, være spændt fast t et præstonsnveau, s svar tl, testet godkdt udstyr. d fasts drektvet. et gæld kke blot skkhedssel Om fastholdelsesudstyr tl skbeslag, m helt ned und bund ell sd khedssel bl, hvor test godkdels så Hv splads være synet gæld fastgørels ankrngspunktet ntegret fastholdelsesanordnng, s består udstyret, s være testet godkdt fastholdelsesanordnng tl tl d kelte blmodel ell mnbus. så fastholdelsesanordnng tl sbrug. placng ankrngspunkt tl skuldseforankrng tl fastholdelsesanordnng kunne kræft eskrevet drektv l modstå være testet s godkdt, både når 76/115/EØF standard ISOstropsystem gæld eksempelvs 4 punkts Gjorde beslag tl skrng (fastholdockng-ston. delsesmesm) opfylde e drektv 77/541/EØF de relevante dele kke eu-e betyd, sbruge standardblv ISO længe betragtet s gods, m s levde pson, d s alle andre har ret tl Kmtar: kunne spænde skkhedssel, når de Dkræves andre ord, ankrngspunkud køre. e øg kke blot skkhed t pson tl fastspændngsudstyr tl, m så debrug, andre, trækprøves gældde køretøj, lge d bl. s kræves sæd skkhedssel almndelghed. et stort fremskrdt, både brug nu spændes fast så de kke umdmed relevante standard ISO delbart flyvedele fremad lande nakk mespson. et 4 punkts fastholdelses system, ell andre M d tng eu-drektvet, f.eks. et dockng system. d kunne være meget bedre. Prøvnngne etages d surr, s beskrevet standard ISO EU bestemmelsne stll andre ord delg, både brug, være fastspændt testet godkdt udstyr. D stlles kke bare, sel beslag, sg selv, være testede, m så dsses ankrngspunkt vnbund, være testet godkdt tl d kelte køretøjsmodel montngsstuon så ankrngspunkt tl skuldsel. Det gæld uanset drej sg eksempelvs 4 punkts stropsystem ell dockng ston. I hold tl tdlge før de nye bestemmels store ændrng e tl dokumton, hvor d stort fang blev dspset opfyldelse drektv, når drejede sg udstyr tl sbruge. D teknolske udvklng har bevst, realstsk stlle bedre skrng sbruge pson andre funktonsnedsættels, d har myndghedne fulgt op skærpede tl dokumton. Det meget glædelgt, e øg kke blot skkhed pson, m så andre pson køretøjet, m desværre d tng EU-drektv ISO standard , s kunne være meget bedre. Test hhold tl drektv 76/115 - Surr anvdes h tl test ankrngspunkt tl Dahl dockng ston tl 3 punkt skkhedssele tl brug. 15

9 d D går v hos Dahl dahl Engneng gneng vde d eu-drektvets EU-drektvets, når v v test egne produkt. eu-drektvet udsætt man test belastnng, EU-drektvet d udsætt, svar tl vægt man test belastnng, kun 85 kg d plus svar vægt tl vægt brug. de kun fleste 85 kg tlfælde plus vægt meget mndre brug. d Det de vej fleste tlfælde vrkelgheds meget mndre vd, d når el drej vej sg vrkelgheds elektrske. vd. V m kke, crash-test 85 kg 85 vl kg gve vl gve et retvsde bllede bllede fast- spændngsudstyret fastspændngsudstyret så så vlle vlle kunne kunne holde holde kastrofestuon, hvs anvdes samm d vej me. hængg Afhængg systemet v v tlbyde produkt, d testet v s vægt vægt mellem mel kg. Dahl dockng-ston eksempel testet tl 200 kg+ brug. Test hhold tl drektv 76/115 - Surr anvdes h tl test ankrngspunkt tl 4 punkt stropsystem tl 3 punkt skkhedssele tl brug 16 For lem 150 skre 200 alle kg. led dahl d dockng-ston samlede konstrukton eksempel holde godkdt und tl kollson udfør 200 kg v + følgde brug. tests: Crash-test dockng-ston samm specfkke smodell. Crash-test unvsale 4 punkt strop system samm vægt op tl 200 kg+ brug. Trækprøvnng, specfkke blmodell montngsstuon, ankrngspunkt tl skkhedssel, dockng ston 4 punkt system tl vægt op tl 200 kg+ brug. SO del 1 5 ISO Second edton teknske system hjælpemdl tl handcappede pson. Fastspændngs- Fastspændngs skkhedsselesystem tl skkhedsselesystem tl bl sbruge bl Tests tests m: m: Dynamsk dynamsk crash-test I udk udk Intnonal ntnonal Standard Standard ISO - So del 1&2 1&2 Techncal techncal systems systems and and ads ads dsabled dsabled or or handcapped psons psons - -Wheelchar Tedown tedown and and Occupant-Restrant Systems Systems - - For- kortet WtorS. WTORS. Se udk så So ISO del del 3, 3, alle I 2012 dsse blev So standard standard, rev fastlægg alle specfkke de nævnte anvsnng dele blev samlet tl undespændngsudstyr betegnels - ISO tl brug , bl, Second hund edton kon- fast struktonsmæssge, testmetod, holdbarhed ISO egskab fastlægg und kollson. specfkke anvsnng tl fastspændngsudstyr tl sbruge Mangel bl, hund ef drektv konstruktonsmæssge rå har sd, bevrket, So holdbarhed blevet egskab del und fælles eu testmetod, kollson. bndelse godkdelse køretøj adgang. Se så snttet Med ramrektv d seste. opdng standard de 3 fastspændngstyp nu være testet to måd, således vl sge så hhold surr tl dsse standard, specfk ndustr smodel. test godkd Det gv fast- følg- ell de spændngsudstyr kbnon: tl sbruge. Fornd 1. So 4 punkt strop del system, 1-5 blev s del begnet eu e, tl alle havde typ mange manuelle lande ndarbej elektrske So des 4 punkt nonale strop system, lovgvnng. s danmark begnet krævede tl eksempelvs, specfkke smodell s første land (SWM) vd, 3. fastspændngsudstyr Dockng ston, s tl sbruge begnet tl alle skulle typ være manuelle testet hhold elektrske tl opfylde So & Dockng 2. ston, s begnet tl specfkke smodell (SWM) 5. Spændestykk (Clamp-type tedowns), s begnet tl alle typ manuelle elektrske 6. Spændestykk (Clamp-type tedowns), s begnet tl specfkke smodell (SWM) Mangel EF-drektv rå har sd bevrket, ISO blevet del fælles EU- fastspændngssystem bndelse godkdelse tl køretøj hhold adgang tl SO del 1-5 Se gæld så snttet : ramrektv. Det Voksne således (fra så 36 kg hhold op) tl dsse standard, ndustr pson test placet godkd ansgtet fastspændngsudstyr kørselsretnng tl sbruge. Fornd ISO passag blev del sddde EU e, manuelle havde ell mange lande elektrske allede ndarbej ISO des nonale chauffør lovgvnng. sddde manuelle ell elektrske ISO Fastspændngssystem begnet So tl: består 5 dele, d dækk hvt Børn st råde. voksne (fra 22 kg op) Pson placet ansgt kørselsretnn g Passag sddde manuelle ell elektrske SO del 1 Chauffør konstruktve sddde manuelle ell elektrske prøvnngsmetod alle system ISO bestod tdlge del 1, 2, 3, 4 5, fælles d hv dækkede produkt sn d type testet fastspændng. hhold tl Med SO opdng 10542, gæld standard bl.a.,.: 2012, de 5 dele nu blevet sttet 1 gel vson, s dækk d alle anvdes typ fastspændng. testdukke vægt ca. 76 kg. Om kollsonshastghed konstruktve km/t prøvnngsmetod testslæd opbremses decelon 20 g = 20 x jords tltræknngskrt. For WTORS d stlles s tl, begnet hvor meget tl alle typ manuelle testdukke elektrske und kollson, må gæld kastes : frem WTORS ell tlbage crash-testes hold tl testslæd. surr te kaldes så vægt d 85 maksmale, kg horsontale testdukke skydnng vægt ca. 77 kg testdukk Kollsonshastghed hold tl testslæd. und test være So km/t tag kke stllng tl holdbarhed fastspændngssystemnes Testslæd opbremses decelon ankrng 20 ndbygnngsstuon g = 20 x jords tltræknngskrt. specfkke køretøj. D stlles gør ramrektv tl, hvor meget d testdukke drektv må 76/ , kastes frem ell tlbage skkhedssels hold tl testslæd. ankrng, drektv 74/ /2006/96, ISO sæds modstandsdygtghed ndehold kke ankrng. test ankrngspunkt specfkke køretøj. For WTORS s begnet tl specfkke smodell (SWM) gæld : D opdng ISO , gves mulghed teste WTORS specfkke kø- 17

10 SkkhedSStandard testprocedur SaFetY StandardS & test& procedures restolsmodell, s 2 vej mndre d 85 kg, SO del testdukk vægt helt ned tl 22,5 kg. Vægt testdukk hæng d hvor tl fastspændngssystem mange kg brugvægt begnet tl. typ 4 punkt fastspændng Kmtar: såkaldt So surr vægt Standard kræve, ca. WTORS specfkke 85 kg bør testdukke 76 kgtlcrash-testes, være synet et mærke, testslæde. Surr 85 kgs ndehold advarsel d maksmale tlladte repræstv alle anvdes vægt brug. Da te mdltd ale tl prøve, et 4 punkt fastspænkke et tl ISO edton dngssystem Second 3 punkt skk , bør man være meget opmærks hedssele tl testdukk modstå belastnng, d fare, man tl und kollson. testslæd kme repræstv anvde fastspændngssystem tl alle køretøjs vnbund. pson, s langt tunge d systemet testet tl kunne So tagmodstå. kke stllng tl holdbarhed fastspændngssystemnes ankrng Om 4 punkt strop-type ndbygnngsstuon specfkke køretøj. gør ramrektv d drektv fastspændngssystem 76/ , skkhedssels ankrng, drektv 74/ /2006/96, sæds 4 punkt strop-type system, s tdlge modstandsdygtghed ankrng. nævnt, være konstruet testet tl specfkke ell være begnet tl alle typ manuelle elektrske. D systemet opfylde bestemte konstruktve, s gør mulgt anvde dem tl et bredt udsnt styp størrels. Fastspændngsstroppne bl.a. kunne juste- ece 44 del res længd samtdg SO anvdes skellge vnkl. fastholdelsesanordnng Af samme grund de konstruktve ISO tl fastspændngs-system børn , handl, blevet typs (barnestole) dockng system stemt ISO Såvel Fastgørelseskre tests m: dynamske s stske f.eks. opfylde kræves. bestemte således prøvnng surr konstruktve vægt, 85 kg fast g øres s opfyld dsse testdukke ca.76, kg crash-testes ISO testslæde. 85 kg ece 44 bestårsurr ud d lange række 4stske punkt WTORS, begnet tl allække typ repræstv s alle anvdes dynamske tests så manuelle elektrske s nævnt ale tl prøve, dockngsystemet 3 ftde konstruktonsmæssge, s testes surr 85 kgh punkt skkhedssele tl de testdukk modstå alt ftde tl, børes testdukke vs. 77 kg. Dne test repræ stv belastnng und kollson. testslæd uddybde alle, har ale tl mål, repræstv alletest køretøjs vnbund. teste styrk stropsystemet. D crash-tests kke de mest velkdte de dynamske, dsse system testes skellge, So tag kke stllng tl holdbarhed små mneskelgnde dukk s tunge d 85 kg, selv systemet fastspændngssystemnes ankrng størrels. anvdes tl tunge. ndbygnngsstuon specfkke køretøj. Standard ndehold hell kked, gør ramrektv drektv ece nddel barnestole følgde vægtgrupp: ankrngspunktne tl0fastspændngssystemet 76/ , skkhedssels ank- Gruppe 0: fra - 10 kg testes de rng, drektv 74/ /2006/96, montes sæds Gruppe 0+:køretøj, fra 0s - 13systemet kg,gruppe m. modstandsdygtghed ankrng. 1: gør fra dmod 9 ramrektv 18 kg Gruppe 2: fra kg Kmtar: Gruppe 3: fra kg Hos Dahl Engneng m v, de styrkemæs sge unvsale 4 punkt strop-type syste barnestol godkdes tl bestemte vægtklasm, alt rnge,godkdt, problemsk. s, blve d udføres Hvad nytt fastspænde crash-test dukk nævntestørrels. vægtcrash-test me d 85 kg, hvs und måles belastnng dukkne. Lges ved test sæd tl voksne pson udføres d så h prøvnng et halvkuglemet målenstrumt måle hårdhed råde, barnet vl slå rygg baghove nd ved et evtuelt uheld. undsøges så malne splntr, ell d fremkm skarpe t, s kunne værre evtuelle skad passag bndelse anslag hove. Crash-test 4 punkt stropsystem hhold tl ISO 10542Crash test hhold ISO del punkt 1 surr tl(surre wheelchar SWC) stropsystem godkdte stole være mærket følgde oplysnng: ntnonale godkdelses symbol et e placet crkel et godkdelsesnumm samt symbolne ece hhold 44/03, tl44/04 ell 44/05 Crash-test dockng ston ISO test hhold tl ISO del 3 surr (surre wheelchar - SWC) Crash Godkdte kropsvægte SkkhedSStandard testprocedur SaFetY StandardS && test procedures SO del 5 kab n, d brug10542 vl blve slynget gnem SO del 41 fastspændngsudstyret flænses, ell ankteknske system kaross hjælpngspunktne køretøjets rves løs, handl tl fastspændngsmdl tl handcappede pson. und kollson? system typ spændestykk På trods me skre Fastspændngsfastspændngssystem skkhedsell donkrte»clamp-type«testede montngssæt tl køretøj, har været selesystem tl bl tlgængelge marke d nylgt (Fastspændng dne fle type år, kke tlladt opdede vson standard desværre danmark.) langt fra m: højde d teknolske udvklng tests dynamsk crash-test rå. SO del udk ntnonal Standard - So Om Dockng Ston del 1&2 techncal systems and ads tl fastspændngssystem dsabled or handcapped psons -Wheelchar Dockng-ston : tedown and Occupant-Restrant Systems - Fortl specfkke, f.eks. V ære udstyret anordnng, s ov kortet WtorS. Se udk så So dockngsystem ton fastspændngssyste mnes ankrng fastspændngssystem tl dukke ca. 76 kg montes et fastspænkøretøj, SO lgeledes ude takt d hhold tl del1-5 :teknodngssystem crash-testes gæld testslæde. lske udvklng. Vedtagels ramrektv (fra d hjælp Voksne 36 tlkgdrektv op) 76/115 test anvdes prøve, hvorvdt orgkun delvs problemet, da ankrngspunkt pson placet ansgtet nal et fastspændngssystem kun kunne modstå vægt fra 85 kørselsretnng 3 punkt skkhedssele tl testdukk modstå kg brug. und + passag sddde manuelle ell belastnng kollson. FastspændngsHvs man have dokumton dockng elektrske system vl vurdes s, et samlet ston, ankrngspunkt køre chauffør manuelle system. dsddde bl.a. tlladt ell monte sktøjet modstå belastnng sn modsætnng helhed, elektrske khedssel selve d være blevet udført tl system hhold tl del 2 &crash-test 3, hvor skkd smodel hhold ISO So specfkke 10542altd består 5 dele, d dækk tl hvt hedssel montes vnbund (SWM Specfc wheelchar mo del) st råde. køretøjets Sotrækprøvnng tag kke stllngankrngspunkt tl holdbarhed hhold tl drektv 76/115 ellankrng ECE R14, hvor fastspændngssystemnes SOførte del 1 d belastnng svar tl 20 køretøj. x s ndbygnngsstuon specfkke faktske vægt. gør ramrektv d drektv køretøjets del 3, 4 før 5.nd allek, dssårso standard, korrekt tl dockng ston, kke når d fastlægg specfkke anvsnng d tl fastved test fastlåst hhold del 5 anvdes konstruktve kke. Dette ved 76/ , skkhedssels ankspændngsudstyr tl brug bl, hund konsurr egå vægt 85hjælp kg, m prøvnngsmetod alle system Se 74/ /2006/96, testede : sæds vsuel ndkon, lysdode holdbarhed et betje rng,lste drektv struktonsmæssge, testmetod, dmod orgnal f.eks. dnes faktske kollson. advarselstone. modstandsdygtghed ankrng. nngspanel, egskab und køreklare vægt.samt orgnal testht produktkal testede I tlfælde strømudfald blve fastlåst ndtl fælles produkt d testet køretøj hhold: tl d frgøres manuelt. rå har sd bemangel ef drektv SO 10542, gæld bl.a.,.: Væreudstyret manuel nødudløs, vrket, So blevet del fælles s eu så kunne betjes tlfældekøretøj elektrsk Om bndelse godkdelse dfastspændngssystem anvdes testdukke vægt udfald. adgang. Se så snttet ca. 76 kg. typ»clamp-type te down«være synet anordnng s hn ramrektv. kollsonshastghed km/t dr utlsgtet frgørelse und kørsel. testslæd opbremses pt. decelon Fastspændng dne type kke tlladt således så hhold tl dsse standar 20 g = 20 x jords tltræknngskrt. Danmark. I hhold tl standard godkd dockng ston d, ndustr test fast d stlles tl, hvor meget så crash-testestl surr spændngsudstyr sbruge. Fornd testdukke und kollson, må kastes frem vægt del 85 1kg- 5 blev testdukke e, ca. 77 kg. So del eu ell tlbage hold tl testslæd. Man har mulghed teste specfkke kørehavde mange landendarbej So te kaldes så d maksmale, horsontale stole, nonale s tunge, m kke krævede, selv des lovgvnng. danmark skydnng testdukk dockng ston anvdes tl tunge eksempelvs, s første land vd, hold tl testslæd. stole. fastspændngsudstyr tl sbruge skulle So tag kke stllng tl holdbarhevære testet hhold tl opfylde So d fastspændngssystemnes ankrng Kmtar: & 2. ndbygnngsstuon specfkke køretølges tlfæl 4 punkt system, j. gør ramrektv d m v, de styrkemæssge dockng drektv 76/ , skkhedssels ston alt rnge, udgør et skkrng, drektv 74/ /2006/96, hedsmæssgt problem, såvel sbrugesæds modstandsdygtghed ankrng. r andre passag, und kollson. D opde rede udgave ISO vson 2012 desværre langt fra være højde d teknolske udvklng. Både når gæld 4 punkt strop-system dockng ston. Crash-test dockng ston hhold tl ISO Crash test hhold tl ISO del 5 - fastspændngssystem tl specfkke. Standards udeladelse dokumtaspecfk s model (specfc wheelchar model - SWM) 17 19

11 Standard 19 ISO 7176 del Om moblt udstyr SO 7176 del 19 hjul tl brug s sæde motorkøretøj moblt udstyr hjul tl brug Tests motorkøretøj m: Dynamsk crash-test Standard blev op kaldes nyeste So handl konstruktve vson ISO Second edton testmetod, hund des hold15. Wheeled moblty devces use as ses n barhed egskab und kollson. motor vehcles. 72/ /19 EØF 72/ /28ef køretøjets køretøjs radontfs radontfs Om (elektragnetsk kpbltet) (elektragnetsk kpbltet) tests m: Målng elektronsk støj prøves skellg vs, udstyret udsd elektronsk støj, s styrre funkton an elektronsk udstyr. de konstruktve udsætt bl.a., test Standard handl konstruktve være udrustet 4 fastspænmetod - hund des egnethed dngspunkt, s være tydelgt mærket, så s blsæde und kollson. man tydelgt se, punktne begnet D være 4 fastspændngspunkt tl fastspændng. krsymbol, så man hurtg se hvor fastspændngsudstyr kre places Fastspændngspunktne, dvde kunne stol. passe tl såkaldt So måleelldesud testkr,være hvor Dsse fastspændngspunkt, dsse være placet, så de vrke nd udmet eft nle nærme angvne retnngs nle uddefnede lnj d såkaldte ISO vnkl. testkr kunne montes. Fastspændng ISO godkdte crash-testes testdukke, d stropp være mulgt nd nle defne har vægt ca. 76 kg kollsonsrede vnkl. hastghed km/t. testslæd opbremses decelon 20g.test slæd Crash-test anvdelse testdukk repræstv alle køretøjs vnbund. vægt ned tl 22,5 kg tlladt. Kollsonshastg hed være km/t testslæd d stlles tl, hvor meget testopbremses decelon 20g. dukke, må kastes frem ell tlbage hold tl testslæd und kollson. D stlles tl, hvor meget testdukke, må kastes frem ell tlbage hold tl testslæso kkeiso stllng tl holdbarhed d und tag kollson ndehold fastspændngssystemnes ankrng kke test ankrngspunk t køretøj. ndbygnngsstuon specfkke køretøj. Dne standard udste oprndelg, d ude gør ramrektv d drektv tl lukke kunne anvdes 4 punkt strop system 76/ , skkhedssels tests, m seste opdng ankstandar rng, drektv 74/ /2006/96, sæds d, så mulgt teste et modstandsdygtghed ankrng. dockng system. Kmtar: Da tlladt anvde testdukk vægt ned tl 22,5 kg, bør man være opmærks vægt d anvdte testdukke svar tl d faktske brugvægt

12 Nye fokusråd fokusråd skkhed skkhed nye opdng opdng drektv drektv standard standard Udvklng nd skkhed autobl står udvklng nd skkhed autobl aldrg stlle, nye teknol tema dukk står stlle,d nye teknol tema hele aldrg td op. altd et ell an man dukk hele td op. d altd et ell an gøre bedre. Gældde drektv standard man gøre bedre. utdssvarde. Gældde drektv blv et tdspunkt D opdastandard blv et tdspunkt utdssvarde. tes drektv standard mellemrum d standard væreopdes up to dedrektv rå. Det vl mdltd mellemrum være up to de rå. oftest være sådan, ndustr først præ vl mdltd oftest løsnng være sådan, man først ste tlgængelg et skkheds blve før opmærks et skkhedsproblem, problem, d standard lovgvnng vl blve hvortl ndustr præste løsnng op. Drektv eksempel te. problemet, blv ajourført. D gør vførosd hosregelværk Dahl Engneng meget drektv eksempel umage fnde løsnng te. konkrete skkhedsproblem, v udarbejd samråd d gørvore v osegne hos testmetod dahl gneng meget TÜV ofte bndelse umage fnde konkrete skk produkt løsnng råd, hvor d kke hedsproblem, efndes v udarbejd samråd eksst lov, teststandard, ell tüv egne testmetod bndelse hvor ofte dssevore mangelfulde. S et eksempel produkt råd, hvor d kke nævnes, skkhedsstandardne lovgvnneksst lov ell efndes teststandard, g fastspændngsudstyr tl sbruge ell mangelfulde. kke hvor dsse højde skkhedse udstyr tl bl øvrgt. S et eksempel nævnes, skkhedsstandardne lovgvnng fastspændngsfastspændngsudstyr, følge d nuværde udstyr tl sbruge kkemodstå højde ISO 10542, maksmalt kunne belastskkhedse udstyr tl bl øvrgt. nng fra 85 kg. Forankrng fastspændngsudstyret køretøjets kaross Fastspændngsudstyr, følge d nuværde kræves kke testet. So del 1, 2&3, maksmalt kunne modstå belastnng fra 85 kg. ForankrnHos Dahl Engneng m v, d mangl g fastspændngsudstyret køretøjets karossamspl mellem EU-love ISO skks kræves kke testet. hos dahl gneng hedsstandardne, dsses tl skrng m v, love skkhedsstandar sbruge desud rnge dne rnge burde opdes. hvad nytt Standardne eksempelvs spænde skkbør opdes. desværre langt hedssel, vej me ds 85 kg, fra være hvs højde d skkhed, når passag allgevel slynges tlgængelge løsnng gv mulghed yde gnem kabn,und d fastspændngsudstyret sbruge et uheld. ankrngspunktne løsrves und kollson? V m, dockngston altd bør testes Hvad nytt eksempelvs fastspænde samm de de vej anvdes brug, hvs me d samm 85 kg,. hvs passag allgevel slynges gnem kabn, d fastspændngsudtl test ankrngspunktne 4 punkt stropfastspændng v styret løsrves har und fremstllet kollson? såkaldt dahl surr, d anvdes tl trækprøve ankrngspunktne køretøjets dved smule D børkaross fastspændngssystem, sbelastnnf.eks. g vnbund beslag und kollson. anvdes offtlge transportmdl være testet Selve trækprøvnng tlnærm sg tl, kunne modstå belastnng frade deprncpp tungeste udregnng belastnng, dalle anvdes,, så man fastspænde, når man trækprøv sæd ud d rsko skkhedssels udstyret fejl, når d ankrng mest brug hhold. tl drektv 76/ /41 drektv 74/ /96. Reglne dockng ston så langt bagfor udvklng. montet dockeftelektrske d teknolske ngston trækprøv montngssæt orgnal, V har pt. et stort antalvtestede udregnhvor belastnng eft s tl køretøj, dockng ston anvdes tl faktske test så tlnærmet drektv skrng vægt. vægt op tl 200 kg 76/ /41 drektv74/ /96. + brug. Mange blevet testet te dockng system. Når e drektv mdltd blv fuld ndført de nonale regl, vl te d hjælpe problemet delvst, da d d vl blve stllet test skkhedssels sæd ankrng hhold tl drektv 76/ /41 drektv 74/ /96 de skellge køretøj. Årsag, drektvet kun stll, d testes belastnng, s svar tl 85 kg+ brug. Trækprøvnng ankrngspunkt tl 4 punkt strop system. Bemærk hvordan gulvbeslage blevet flået op gnem vnbund

13 SO/dS ISO/DI S && dn DI N : :2004 Om skrng gods varebl Tests m:defn Stskekonstruktve tryk- trækprøvnng dn holdbarhedskrt surrngspunktne DIN defn konstruktve holdbndelse fastspændng godset samt barhedskrt surrngspunktne bndelvarumsadskllelss styrke. se fastspændng godset samt varumsadskllelss styrke. norm udsætt, gods fastsurres vnbund. d d efndes et vst Norm udsætt, gods fastsurres antal surrngspunkt hold tl køretøjets totalvnbund. D d efndes et vst vægt, nyttelast las areal. antal surrngspunkt hold tl køretøjets totalvægt, nyttelast las areal. Surrngspunktnes modstandsdygtghed testes ved stsk trækprøvnng skellge vnkl. Surrngspunktnes modstandsdygtghed testes BgR 234/eCe BGR 234/ECE 17 skrng/test skrng/test ndretnng ndretnng Om varebl varebl tests m: dynamsk crash-test Tests m: Dynamsk crash-test ndretnng tl varebl, så s reol, skabe, Indretnng tl varebl, sås reol, skabe, skuff, rumnddelng, holde tl gasflask osv. skuff, rumnddelng, holde tl gasflask osv. crash- testes konste ndretnng crash-testes konste ndretnng ankrngspunktne karosset løsrves ankrngspunktne karosset, løsrves elell and måde vl udgøre fare kørel and måde vl udgøre fare køretøtøjets før ell passag und kollson. jets før ell passag, und kollson. En kplet ndretnng reol produkt kplet ndretnng reol produkt montes et kaross udsættes 50 montes et kaross udsættes 50 km/t / 20g kollson. km/t / 20g kollson. Indretnngs skellge rum belæsses ndretnngs skellge rum belæsses vægt, d svar tl vægt de gstande vægt, d svar tl vægt de gstande rumme begnet tl. rumme begnet tl. ved stsk trækprøvnng skellge vnkl. Selve adskllels, d beskytte passag kabn så ded kke fårbeskytte godset passag nakk und Adskllels, opbremsnng, trykprøves et stort prøvnngskabn så de kke får godset nakk und stempel et llle prøvnngsstempel. opbremsnng, trykprøves et llle et stort prøvnngsstempel. store stempel smule, d samlede Det store stempel smule, d samlede godsmasse trykk adskllels. godsmasse trykk adskllels. llle stempel et areal 50x50 mm Det llle stempel et areal 50x50 mm anvdes tl petronstest, konste anvdes petronstest, konste mndretlgstande vlle kunne presses g mndre gstande vlle kunne presses gnem adskllels. nem adskllels

14 fa Standard FIA Ydlge oplysnng racng sæd Om Færdselsstyrelss alskrft køretøj. Søg alskrft køretøj vejlednng syn køretøj. ntnonale motorsportsbund Tests m: Dynamske prøvnngfedon ntnonale de L autoble har mplemtet sn eg skkhedsstandard racngsæd, d Det ntnonale motorsportsbund Fedbruges racbl.de L Autoble har mplemon Intnonale tet sn eg skkhedsstandard racngsæstandard udsætt bl.a., et racngsæde d, d bruges racbl. udsættes tre eft hnand følgde kollsonstests skellge Standard udsætt bl.a., kollsonsretnng. et racngsæde samme prøvnngseksemplar, d udsættes tre eft hnand følgde udsættes alle treskellge tests. kollsonstests kollsonsretnng. Det samme prøvnngseksemplar, d udsættes alle tre tests. Folketngets EU oplysnng Dansk Standard ORDFORKLARING, STANDARDER ORdfORKlaRNg, StaNdaRdeROG OgDIREKTIVER drektver DS: dansk Dansk Standard ds: EØFeFropæsk ell EF: EU-kmssons rådsdrektv : standard EN: Europæsk Standard So: ntnonal standard(norm) ISO: ell Intnonal Standard Organson eøf ef: ef-kmssons rådsdrektv DIN: deftsche Deutschesndustr Insttut norm für Normung dn: ECE: Skkhedsnorm Econc Cmson (ECE-regulvne vl sgt stte EU-drektvne) ece: und FnEurope. (Forede non) 26 27

15 WHERE SaFetY SAFETY STARTS Whe StartS developmt and crash-test ctre Whe sety starts Løvevej 3 dk-7700 thsted danmark telefon: Fax:

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere