Mandatory Assignment 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandatory Assignment 1"

Transkript

1 Mandatory Assignment 1 Morten Franck Peter Hansen 9. oktober 2003 Gruppe 4, Parallelle Systemer (02220)

2 Indhold 1 Trin 1 Petri Net Model af pass() Model af close() Model af open() Undgåelse af race conditions Trin Undgåelse af unødig venten Beskyttelse af tælle-variable Udsultning Trin Beskrivelse af semaforløsning Implementering af barriere Bil nr Trin Trin 2a Skitsering af monitorløsning Trin 2b Skitsering af monitorløsning Trin 3 Vurdering Barriere implementeret vha. Java-monitor Afprøvning Trin 2a Trin 2b Trin 2b Trin Trin Konklusion 12 A Trin 2b Skitse af monitorløsning 13 B CarControl2a.java 13 C CarTest2a.java 16 D CarControl2b.java 17 E CarTest2b.java 20 F CarControl3.java 21 G CarTest3.java 26 H CarControl4.java 27 I CarTest4.java 32

3 Introduktion Denne rapport svarer på trin 1-4 i opgaven Mandatory Assignment 1 stillet i kurset Concurrent Systems (02220) på DTU efterår Rapporten er inddelt i fem dele. Trin 1 er en Petri Net-model af samspillet mellem en port og en bil. Trin 2 er en semaforløsning af problemet med kritiske sektioner, hvis tre egenskaber er: ingen sammenstød mellem biler, ingen baglås (deadlock) og ingen unødig venten. Trin 3 implementerer en barriere, der skal sørge for at ingen biler kører mere end én omgang mere end nogen anden bil. Trin 4 implementerer denne barriere vha. en Javamonitor. Afsnit 5 afprøver implementeringerne af trin 2-4. Koden til implementeringerne kan findes i bilag B til I. 1 Trin 1 Petri Net I det følgende modelleres gennem brug af Petri Net, hvordan en port (gate) fungerer, samt hvordan en en bil passerer gennem en port. Modellen af dette system ses i figur Model af pass() Modellen viser, hvorledes bilen kun kan passere porten, når der er en token tilgængelig i g-semaforen. Når g-semaforen bruges til at lukke systemet, er den ikke tilgængelig for pass(), og dermed kan bilen ikke passere porten. Når open() kaldes, lægges en token i g- semaforen, pass() kan dermed køres og bilen passere porten. I figur 2 og 3 ses detaljerne i hvordan close- og open-transitionerne fungerer. For både close() og open() gælder det, at de kan kaldes uanset hvilken tilstand systemet er i, dvs. uanset om porten er åben eller lukket. 1.2 Model af close() Denne model viser de tilstande og transitioner systemet gennemgår ved kald til close(). Når close()-transitionen bliver fyret, går systemet over i en tilstand, hvor én af to ting kan ske, afhængigt af om porten på det pågældende tidspunkt er åben eller lukket: Hvis den allerede er lukket, vil der ikke være en isopen token, og den venstre transition i figuren vil blive fyret. Systemet går da over i den lukkede tilstand. Hvis porten er åben, vil der være en isopen token, og systemet vil gå over i en tilstand, hvor det venter på en token i g-semaforen. Derefter vil systemet gå over i en lukket tilstand. Det ses ud fra Figur 3, at denne token kun vil være tilgængelig, når systemet går fra en lukket til en åben tilstand. 1.3 Model af open() Denne model viser de transitioner og tilstande systemet gennemgår, når open() kaldes. Ligesom i modellen for close, går systemet først over i en tilstand hvor én af to ting kan ske, afhængigt af om porten er åben eller lukket. 1

4 Hvis porten allerede er åben, er der en isopen-token tilgængelig, og venstre transition kan fyres. Systemet går derefter over i en åben tilstand. Hvis porten er lukket, vil der ikke være en isopen-token, og højre transition vil blive fyret. Dette resulterer i, at der forgrenes ud, således at der lægges en token i g til rådighed og systemet går over i åben tilstand. 1.4 Undgåelse af race conditions Det er vigtigt, at open() og close() vist nedenfor kaldes af kun én kontroltråd. public void open() if (!isopen) g.v(); isopen = true; public void close() if (isopen) try g.p(); catch (InterruptedException e) isopen = false; Hvis der eksempelvis er to tråde, der kalder open() og den første tråd læser værdien af isopen og bliver afbrudt, hvorefter den anden tråd læser isopen men desuden når at lægge en token i g-semaforen og sætte isopen til true, vil den første tråd, når den får lov at køre igen, se isopen som værende false og derefter lægge endnu en token i g, hvilket er en race condition. Når close()-metoden kaldes er det meningen, at kontroltråden skal tage tokenen i g, således, at en bil, der kalder pass og dermed forsøger at snuppe tokenen i g, vil blive tvunget til at vente på g. Men, da der i ovenstående eksempel er blevet lagt to tokener i g, er resultatet, at når bilen passerer porten, tæller den antallet af tokener ned til én (og ikke nul), og denne vil derfor få lov at fortsætte forbi porten. Fordi pass()-metoden også selv lægger en token i g, vil antallet af tokener altid variere mellem et og to (og ikke et og nul), og bilen vil derfor aldrig holde ved porten. Hvis der er to eller flere kontroltråde, der skal kalde open() og close(), skal man sørge for at gøre kaldet til disse til en kritisk sektion. Dette kan eksempelvis gøres vha. enten semaforer eller monitorer og vil sørge for, at man undgår race conditions. 2 Trin 2 På dette stadium er situationen som beskrevet i opgaveteksten: bilerne er blevet opgraderet til batteridrevne biler. Deres høje pris gør, at det skal sikres, at to eller flere biler ikke støder sammen noget sted på banen. Dette resulterer i følgende invariant: I 1 : To forskellige biler optager ikke det samme felt på banen samtidig. 2

5 I det følgende vil det blive beskrevet, hvorledes denne invariant sikres i nærværende implementering. Invarianten I 1 sikres ved hjælp af semaforer. Det gøres ved at lave hver af de felter, banen består af, til en kritisk sektion, således at kun én bil ad gangen får adgang til et givet felt 1. Specifikt implementeres en binær semafor for hvert felt, således at når en bil ønsker adgang til det næste felt på sin rute, kaldes P()-operationen på dette felts semafor, og når en bil har forladt et felt og opnået adgang til et nyt felt, kalder den V()-operationen på det felt den tidligere stod på. Det antages, at den udleverede semafor-klasse fungerer efter hensigten og dermed er i stand til at sikre eksklusiv adgang til en ressource (et felt). I det følgende kodeuddrag er cfs af typen Semaphore[][], således at hvert felt på banen har sin egen semafor, som beskrevet ovenfor. Det ses dermed ud af koden, at hver bil venter på adgang til den kritiske sektion (det næste felt på ruten) og derefter forlader sit nuværende felt og optager det næste felt før semaforen på det nuværende felt opgives: cfs[newpos.row][newpos.col].p(); cd.leave(curpos); cd.occupy(newpos,col,no); cfs[curpos.row][curpos.col].v(); På denne måde sikres det, at en bil er flyttet til sit næste felt før en eventuelt efterfølgende bil får adgang til feltet, og de to biler kan dermed ikke støde sammen. Dermed er I 1 sikret. Ydermere skal det gælde, at der ikke må opstå baglås (deadlock) noget sted på banen. Det bemærkes, at hvis to biler kører i modsat retning af hinanden samtidig i den kritiske sektion, vil der i dette (og kun dette) tilfælde opstå baglås i systemet. Dette er en uheldig bivirkning ved indførelsen af semaforer til forhindring af sammenstød. Der er kun én bane til rådighed, og da to biler, der kører i hver sin retning bag huset, ikke kan støde sammen, men heller ikke passere hinanden, venter de begge for evigt på adgang til det næste felt. 1 Det bemærkes, at felterne, der udgør huset samt felterne til højre for huset, hvor bilerne har deres egen bane, ikke behøves at gøres til kritiske sektioner, men alligvel er blevet det for nemheds skyld. åben tilstand g pass() close() lukket tilstand open() Figur 1: Petri Net-model af pass(), hvor open() og close() indgår som dele af systemet. I dette tilfælde er der en token tilgængelig i g-semaforen, og bilen kan derfor passere porten. 3

6 close()!isopen open() isopen P() g isopen!isopen isopen lukket tilstand g åben tilstand Figur 2: Petri Net-model af close() i det tilfælde hvor porten er i åben tilstand. Fordi der i dette tilfælde er en token i både isopen og g, vil porten gå fra en åben til en lukket tilstand. Figur 3: Petri Net-model af open() i det tilfælde hvor porten allerede er åben. 4

7 Dette fører frem til en sikkerhedsegenskab (safety property) udtrykt ved følgende invariant: I 2 : Der opstår ikke baglås i systemet. Til at sikre I 2, indføres en ny semafor, kaldet BehindHouse, som styrer adgangen til felterne bag huset, som dermed bliver endnu en kritisk sektion på banen. Når en af bilernes næste felt (givet ved newpos()) er lig med koordinaterne for et af de første felter i den kritiske sektion, kaldes P()-operationen på den BehindHouse, som giver adgang til sektionen bag huset. Dette sikrer, at to biler der kører i modsat retning af hinanden ikke mødes bag huset. Da BehindHouse er initialiseret til værdien 1, vil kun den første bil få adgang til den kritiske sektion og efterfølgende biler vil derfor vente på BehindHouse. Dette sikrer I 2, men indfører unødig venten. 2.1 Undgåelse af unødig venten Det bør være sådan, at hvis en eller flere biler venter på adgang til den kritiske sektion bag huset, og der allerede kører en eller flere biler i samme retning som dem der venter, skal de ventende biler have adgang med det samme, således at der ikke opstår unødig venten. Til at muliggøre dette, indføres to tællere, der holder styr på hvor mange biler der kører i hver retning. Lad disse tællere være kaldet InnerCounter for biler der kører mod uret, og OuterCounter for de biler, der kører med uret. Indgangsprotokollen (entry protocol) til den kritiske sektion kan skitseres således: < OuterCounter++; if (OuterCounter == 1) BehindHouse.P(); > hvor < og > omkranser en atomar operation implementeret med en semafor, Outer- CounterLock og InnerCounterLock, for hver af de to tælle-variable. Ovenstående kode udføres af alle biler som kører med uret, og tilsvarende udfører alle biler, der kører mod uret det samme, hvor OuterCounter erstattes med InnerCounter. Protokollen sikrer, at en bil atomart (vha. de to semaforer beskrevet ovenfor) tæller sin retnings tælle-variabel én op. Hvis denne variabel efter optællingen har værdien 1, betyder det, at den pågældende bil er den første i den retning, der ønsker adgang til den kritiske sektion bag huset; den skal derfor kalde P()-operationen på BehindHouse og dermed evt. vente på at få adgang til den kritiske sektion, fordi der kan være modkørende biler. Hvis dette ikke er tilfældet, kører bilen ind i den kritiske sektion. Ifald der er flere biler i samme retning, der prøver at få adgang til den kritiske sektion, tæller disse også tælle-variablen én op, men kalder ikke P()-operationen på BehindHouse, fordi der allerede er en der venter på den (eller allerede har fået den). I kraft af I 1 er det sikret, at alle biler, der kommer efter den bil der kalder P()-operationen, ikke støder ind i hinanden, men venter i kø indtil der gives den kritiske sektion bag huset. Tilsvarende følger alle biler følgende udgangsprotokol (exit protocol), når de forlader den kritiske sektion: < OuterCounter--; if (OuterCounter == 0) BehindHouse.V(); > Der opnås således først adgang til den kritiske sektion for modsatkørende biler (ved frigivelse af BehindHouse-semaforen), når den sidste bil i den anden retning kører ud af den kritiske sektion. På dette tidspunkt er den pågældende tælle-variabel 0, og den første 5

8 held-by CounterLock CounterLock.P() (waits-for) Bil Y Bil X BehindHouse.P() (waits-for) BehindHouse held-by Figur 4: Illustration af baglås som kan opstå, hvis der kun bruges en enkelt semafor til atomar op- og nedtælling af tælle-variable. bil i modsat retning den som har kaldt P()-operationen på BehindHouse får nu adgang til den kritiske sektion. Under forudsætning af, at der ikke må opstå baglås, er der altså ingen unødige ventetider. 2.2 Beskyttelse af tælle-variable Det bemærkes, at der skal bruges to semaforer til at styre tilgang til de to tælle-variable (InnerCounter og OuterCounter). Hvis der kun var én semafor (CounterLock) til at styre tilgang til disse variable, kunne man komme i en situation, hvor BehindHouse-semaforen var i brug af en bil i den kritiske sektion. Når denne bil skulle forlade den kritiske sektion og derfor tælle antallet af biler én ned, ville den komme til at vente på CounterLock. Denne semafor kunne være i brug af en bil på vej ind i den kritiske sektion, og bilen på vej ind ville komme til at vente på BehindHouse-semaforen. Dermed ville der være opstået en baglås (se figur 4). For at undgå baglås i forbindelse med opdatering af tælle-variable, skal følgende invariant holde: I 3 : To biler der kører i hver sin retning vil ikke forsøge at kalde P()-operationen på samme semafor. Invariant I 3 sikres ved at indføre en semafor for hver tælle-variabel, der dermed sikrer, at en bil i én retning ikke kan holde en semafor, som en bil i den anden retning kan komme til at vente på. 2.3 Udsultning I nærværende implementering eksisterer der en (teoretisk) mulighed for, at bilerne der kører i den ene retning vil blive udsultet når de prøver at køre om bag huset. Dette sker 6

9 i det tilfælde, hvor der på alle tidspunkter er mindst én bil bag huset som kører i modsat retning af dem der står og venter på at få lov til at køre. Disse betragtninger reflekteres i koden af, at den bil der kalder P()-operationen på semaforen BehindHouse (den første bil i køen) aldrig kommer videre; med andre ord, at V()-operationen aldrig bliver kaldt af nogen af bilerne, fordi der altid vil være mindst én bil bag huset (tælleren InnerCounter eller OuterCounter bliver aldrig 0). En mulig løsning er at indføre to tællere, som tæller hvor mange biler, der holder i kø i hver retning. Når en bil forsøger at køre om bag huset, undersøger den værdien af den anden retnings tæller. Hvis denne er tilstrækkeligt stor, skal bilen vente og lade den anden retnings biler køre. Denne teknik minder om måden Andrews 2 beskriver en fair løsning på Readers and Writers -problemet. 3 Trin 3 For at sikre, at alle børn kører det samme antal omgange på legepladsen, indføres en barriere. Først når alle biler er nået til barrieren, får de biler, der stod og ventede ved barrieren, lov at fortsætte. Dette kan udtrykkes ved følgende invariant: I 4 : 0 x 1, hvor x er forskellen i antallet af omgange mellem et hvilket som helst par af biler. Barrieren kan slås til og fra som ønsket. Hvis der er biler, der venter ved barrieren, og denne deaktiveres, får disse biler lov at fortsætte. 3.1 Beskrivelse af semaforløsning Til at implementere denne form for betingelsessynkronisering (condition synchronization) bruges semaforer. Teknikken, der bruges, minder om passing the baton-teknikken, hvor processer, når de er færdige med at eksekvere i den kritiske sektion, signalerer (rækker stafetten til) en anden proces, der dermed bliver vækket på den betingelse, som denne ventede på og herefter får lov at eksekvere eksklusivt i den kritiske sektion. I dette tilfælde er der to kritiske sektioner og en barriere, der skal sikre betingelsessynkronisering: 1. At tælle antallet af biler én op eller ned skal ske atomart og er derfor en kritisk sektion for at sikre imod race conditions hvor der går en opdatering af tælleren tabt. 2. Ligeledes er dét at give stafetten videre til den næste bil en kritisk sektion, da man derved kan sikre, at alle biler får stafetten, før nogen bil får lov at køre videre. Til at styre adgang til disse to kritiske sektioner knyttes semaforen mutex. Semaforen er binær og initialiseres til værdien 1 for at angive, at der er én ressource til rådighed som udgangspunkt. For at få bilerne til at vente ved barrieren, laves semaforen barrier. Da bilerne som udgangspunkt skal vente ved barrieren, hvis denne er slået til, initialiseres denne til værdien 0. Når alle biler er ankommet ved barrieren skal de én efter én frigive hinanden (give stafetten videre) for til sidst at forlade barrieren samtidigt. 2 Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming, s

10 3.2 Implementering af barriere Når en bil ankommer ved barrieren, det vil sige, når bilens newpos-koordinater svarer til barrierens position, tælles først tælleren DelayedCars atomart (vha mutex) én op. Herefter undersøges det, hvilken type bil, der lige er ankommet. Der findes to typer: den sidste bil og de otte første. Hvis bilen er en af de otte første, udfører den en P()-operation på barriersemaforen, hvilket får bilen til at vente på denne semafor (og dermed vente ved barrieren). Ovenstående sker for de første otte biler. Når den niende bil ankommer og værdien af DelayedCars er 9, skal alle bilerne have lov at køre. Først skal det dog sikres, at ingen biler når at køre mere end én omgang mere end nogen anden bil. Dette gælder specielt for bil nr. 0, som er så hurtig og hvis bane er så lille, at den, hvis man ikke sikrede sig mod dette, ville køre to omgange og dermed fejlagtigt ville nå barrieren igen, vente ved denne og blive frigivet endnu engang, før en af de sidste almindelige biler ville have nået at blive frigivet bare én gang. Måden ovenstående undgåes på er, at gøre dét at give kontrollen (stafetten) videre til den næste bil til en kritisk sektion. Dette betyder altså, at så længe der er en bil i gang med at give stafetten videre til en anden bil, er der ingen biler, der får lov at køre, før den sidste har fået stafetten. Bil nr. 9 udfører en P()-operation på mutex, tæller antallet af ventende biler én ned og udfører endelig en V()-operation på barrier, hvilket svarer til at give stafetten videre til en af de ventende biler. Dermed vil der være én ressource til rådighed i barrier-semaforen, og næste gang en af de ventende bil-processer skeduleres til at køre, vil denne kunne bruge ressourcen og dermed få lov at fortsætte. Denne bil tæller nu DelayedCars én ned og giver selv stafetten videre til en anden ventende bil ved at udføre en V()-operation på barrier. Den sidste bil, der frigives, ser at der ikke er flere biler, der venter, og frigiver dermed låsen på mutex-semaforen, hvilket indikerer at alle biler er færdige ved barrieren, og næste runde kan begynde Bil nr. 0 Fordi den samme semafor, mutex, bruges til at beskytte begge kritiske sektioner (op-/nedtælling samt videregivning af stafetten), vil bil nr. 0, når den er nået barrieren anden gang, ikke kunne opnå eksklusiv adgang til at tælle antallet af ventende biler én op. Bil nr. 9 sørgede netop for at ressourcen i mutex er i brug så længe at bilerne er i gang med at give stafetten videre. Dermed vil bil nr. 0 vente, når den forsøger at udføre sin anden P()-operation på mutex, hvilket giver den ønskede effekt af, at ingen bil kører mere end én omgang mere end nogen anden. Dermed er I 4 sikret. Hvis barrieren deaktiveres, undersøges om der er nogle ventende biler. Så længe dette er tilfældet tælles antallet af ventende biler én ned og der udføres en V()-operation på barrier-semaforen. Dette vil sørge for, at eventuelle ventende biler får lov at køre. 4 Trin 4 Først vil vi for hver af opgaverne 2a, 2b og 3, analysere og vurdere, hvorvidt disse kunne have været løst nemmere vha. monitorer. Derefter beskrives og analyseres hvorledes barrieren er implementeret vha. en monitor. 8

11 4.1 Trin 2a Skitsering af monitorløsning For at løse Trin 2a vha. monitorer kan man ligesom med semaforer tilknytte en monitor til hvert felt. occupy()- og leave()-metoderne gøres til monitor-metoder, og disse sikrer derfor (pr. definition) eksklusiv adgang til et felt. Metoderne inkorporerer virkemåden af en semafor, idet der ventes, hvis ressourcen er i brug og der gives besked, når ressourcen igen er tilgængelig. Følgende pseudo-kode illustrerer dette: monitor CS bool isoccupied = false; occupy() if (isoccupied) wait(); isoccupied = true; leave() isoccupied = false; notify(); Man behøver kun kalde notify() og ikke notifyall(), da man ved, at der maksimalt kan være én bil, der venter på at få adgang til et felt. Vurdering Gruppens medlemmer mener ikke, at monitorer løser Trin 2.a. på en nemmere ( convenient ) måde end vha. semaforer, da løsningen fylder mere. 4.2 Trin 2b Skitsering af monitorløsning Logikken i at løse Trin 2.b. vha. monitorer er overordnet den samme som ved at løse det vha. semaforer. I stedet for at vente på BehindHouse-semaforen indføres en BehindHousemonitor. Denne har to metoder: entercs() og leavecs(). Pseudo-kode til denne kan ses i bilag A. I entercs() undersøges det om den pågældende bil er den første i den retning, og om der aktuelt er modkørende biler i den kritiske sektion. Hvis dette er tilfældet, kaldes wait(). OuterCounter++; if (OuterCounter==1 && InnerCounter > 0) wait(); Når en bil vha. leavecs() skal forlade den kritiske sektion, undersøges det, om den er den sidste i sin retning, der forlader den sektionen, og hvis dette er tilfældet, vækker den 9

12 vha. af notfify() den først ventende bil. De øvrige biler venter, da de ikke må støde sammen (løst i Trin 2.a.). OuterCounter--; if (OuterCounter==0) notify(); Vurdering Igen foretrækkes en semafor-løsning, da gruppens medlemmer mener, at en sådan giver en klarere kode. 4.3 Trin 3 Vurdering Barrieren implementeres nemmere vha. en monitor end vha. af semaforer. Som vi skal se i det følgende afsnit skyldes dette, at Javas monitorbegreb sørger for, at kun de biler, der venter ved barrieren, når notifyall() bliver kaldt, bliver vækket, og derfor kræves der ikke nogen eksplicit håndtering af den hurtige bil nr. 0, som i Trin 3 krævede, at man gjorde dét at give stafetten videre til den næste ventende bil til en kritisk sektion. 4.4 Barriere implementeret vha. Java-monitor Den største forskel mellem trin 3 og trin 4 kodemæssigt er fraværet af semaforer, fordi nøgleordet synchronized sørger for, at hele objektet er låst så længe en proces er i gang med at arbejde på objektet (i dette tilfælde klassen Barrier). Vi har således en metode: public synchronized void sync() som bliver kaldt i de tilfælde hvor en bil befinder sig på det felt, hvor den står lige foran barrieren og derfor skal stoppe, hvis denne er sat til. Det er med monitorer sikret, at alle biler har eksklusiv adgang til denne metode, og det er derfor ikke længere nødvendigt med semaforer til sikring af at f.eks. opdatering af variable sker atomart. Metoden fungerer således, at for hver gang den kaldes, tælles en variabel, DelayedCars én op, hvorefter en case på denne variabel afgør, hvilken af to følgende muligheder for videre programudførsel der udføres: 1. Bilen der lige har talt DelayedCars én op er den sidste bil (bil nr. 9) der er ankommet til barrieren, og alle biler der holder og venter på det tidspunkt skal derfor have lov at køre. I dette tilfælde tælles variablen DelayedCars én ned og alle biler der holder og venter signaleres med kald til notifyall(). 2. I alle andre tilfælde sættes den pågældende bil til at vente med wait() og når bilen bliver vækket ved kaldet til notifyall(), tæller den variablen DelayedCars én ned og kører videre (dvs. i koden derfra hvor sync() kaldes). Det skal bemærkes, at den superhurtige bil nr. 0 ikke kan snyde sig til en ekstra omgang på denne måde i kraft af dens hurtighed, idet kaldet til notifyall() alene vækker de processer (biler) der venter i køen på nøjagtig det tidspunkt, hvor metoden bliver kaldt. Det betyder, at uanset hvor hurtig bil nr. 0 er, vil den ikke få lov til at køre en omgang mere før næste kald til notifyall(). Der kan således ikke opstå race conditions i denne udgave af programmet. 10

13 5 Afprøvning Der er udført minimum én afprøvning pr. trin. Hver afprøvning skal bekræfte, at det pågældende trin er implementeret korrekt. Afprøvningerne, der er udført, er derfor funktionelle (black box) afprøvninger. Fælles for alle afprøvninger er, at bilerne startes og brugeren skal verificere visuelt, om programopførslen er som ønsket. 5.1 Trin 2a Ingen sammenstød Hvis hvert felt gøres til en kritisk sektion, vil det ikke være muligt for to biler at få adgang til det samme felt samtidigt. De steder, hvor der er mulighed for dette, undgås sammenstød vha. semaforer som beskrevet i 2. Ved kørsel af afprøvningen i bilag C bekræftes det, at der ikke forekommer sammenstød. 5.2 Trin 2b.1 Ingen baglåse Da alle felter nu kan betragtes som ressourcer, som bilerne kæmper om, kan der opstå baglås. Ved hjælp af semaforen BehindHouse gøres gyden bag huset til en kritisk sektion. Ved kørsel af afprøvningen i bilag E bekræftes det, at bilerne, når der er en modsatkørende bil i den kritiske sektion, venter udenfor gyden og først når den sidste bil har forladt den kritiske sektion, fortsætter de ventende biler. 5.3 Trin 2b.2 Ingen unødig ventetid Det skal være muligt for flere biler, der kører i samme retning, at være i den kritiske sektion på samme tid, da dette ikke kan føre til baglås. Der indføres en tæller for hver retning af biler og kun den første bil låser den kritiske sektion og kun den sidste låser den op igen. Ved kørsel af afprøvningen i bilag E bekræftes det, at der kan være flere biler, der kører i samme retning, i den kritiske sektion ad gangen. 5.4 Trin 3 Barriere Hvis barrieren er aktiveret, skal alle bilerne stoppe ved denne og først fortsætte, når den sidste bil er ankommet. Ved kørsel af afprøvningen i bilag G bekræftes det, at alle ni biler stopper ved barrieren, hvis denne er aktiveret. Ud fra uddata skrevet direkte til prompten, bekræftes det, at bil nr. 0 ikke når at køre ekstra omgange. Endeligt bekræftes det, at hvis barrieren er aktiveret, og der holder biler og venter ved den, vil disse fortsætte, hvis barrieren deaktiveres. 5.5 Trin 4 Barriere vha. Monitor Barrieren implementeret vha. Javas monitor-begreb. Ved kørsel af afprøvningen i bilag I bekræftes det, at barrieren stadig har samme ønskede virkning som i afsnit

14 6 Konklusion Vi har besvaret trin 1-4 i opgaven, og der er foretaget afprøvninger af trin 2-4. Alle afprøvninger viser, at implementeringen af de tre trin, tilsyneladende er korrekt. Desuden er der udarbejdet tre Petri Net-modeller, som viser samspillet mellem en port og en bil. Endelig er monitor-løsninger for trin 2a og 2b er skitseret. Det konkluderes, at disse to trin implementeres nemmere vha. semaforer, men at trin 3 implementeres nemmere vha. en monitor. 12

15 A Trin 2b Skitse af monitorløsning //NOTE: Pseudo code monitor BehindHouse int InnerCounter=0, OuterCounter=0; entercs(bool isouter) if (isouter) OuterCounter++; if (OuterCounter==1 && InnerCounter > 0) wait(); // Car moves in CS else InnerCounter++; if (InnerCounter==1 && OuterCounter > 0) wait(); // Car moves in CS leavecs(bool isouter) if (isouter) OuterCounter--; if (OuterCounter==0) notify(); else InnerCounter--; if (InnerCounter==0) notify(); B CarControl2a.java // Prototype implementation of Car Control // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 import java.awt.color; class Gate Semaphore g = new Semaphore(0); boolean isopen = false; public void pass() throws InterruptedException g.p(); g.v(); 13

16 // open and close assumed to be called from a single thread public void open() if (!isopen) g.v(); isopen = true; public void close() if (isopen) try g.p(); catch (InterruptedException e) isopen = false; class Car extends Thread int basespeed = 200; int variation = 100; CarDisplayI cd; int no; Pos startpos; Pos barpos; Color col; int speed; Gate mygate; // Rather: degree of slowness // GUI part // Car number // Startpositon (provided by GUI) // Barrierpositon (provided by GUI) // Car colour // Current car speed // Gate at startposition Semaphore[][] cfs; public Car(int no, CarDisplayI cd, Gate g, Semaphore[][] cfs) this.no = no; this.cd = cd; mygate = g; startpos = cd.getstartpos(no); barpos = cd.getbarrierpos(no); // For later use col = choosecolor(); this.cfs = cfs; // do not change the special settings for car no. 0 if (no==0) basespeed=0; variation = 0; setpriority(thread.norm_priority + 2); int choosespeed() return basespeed-variation/2+(int)math.round(math.random()*variation); Color choosecolor() return Color.blue; // You can get any color, as longs as it s blue Pos nextpos(pos pos) // Fixed tracks --- not to be modified. int mycol = 3+no; Pos nxt = pos.copy(); if (no==0) // No. 0 is special, running its own tiny track if (pos.row==4 && pos.col > 2) nxt.col--; if (pos.col==2 && pos.row < 5) nxt.row++; if (pos.row==5 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 4) nxt.row--; 14

17 else if (no < 5) // Car going around anti-clockwise (to the left) if (pos.row==1 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row < 8) nxt.row++; if (pos.row==8 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 1) nxt.row--; else if (no >= 5) // Car going around clockwise (to the right) if (pos.row==9 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row > 0) nxt.row--; if (pos.row==0 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row < 9) nxt.row++; return nxt; public void run() try Pos curpos, // Current position newpos; // New position to go to speed = choosespeed(); curpos = startpos; cd.occupy(curpos,col,no); while (true) sleep(speed); if (Pos.equal(curpos,startpos)) mygate.pass(); speed = choosespeed(); newpos = nextpos(curpos); cfs[newpos.row][newpos.col].p(); cd.leave(curpos); cd.occupy(newpos,col,no); cfs[curpos.row][curpos.col].v(); curpos = newpos; catch (Exception e) cd.println("exception in Car no. "+no); System.out.println("Exception in Car no. "+no+":"+e); public class CarControl implements CarControlI CarDisplayI cd; Car[] car; Gate[] gate; // Reference to GUI // Cars // Gates Semaphore[][] CarFieldSemaphore = new Semaphore[10][12]; public CarControl(CarDisplayI cd) this.cd = cd; car = new Car[9]; gate = new Gate[9]; for (int i=0; i<10; i++) for (int j=0; j<12; j++) 15

18 CarFieldSemaphore[i][j] = new Semaphore(1); for (int no = 0; no < 9; no++) gate[no] = new Gate(); car[no] = new Car(no,cd,gate[no], CarFieldSemaphore); car[no].start(); public void startcar(int no) gate[no].open(); public void stopcar(int no) gate[no].close(); public void barrieron() cd.println("barrier On not implemented in this version"); public void barrieroff() cd.println("barrier Off not implemented in this version"); public void removecar(int no) cd.println("remove Car not implemented in this version"); public void restorecar(int no) cd.println("restore Car not implemented in this version"); C CarTest2a.java // Prototype implementation of Car Test class // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 public class CarTest extends Thread CarTestingI cars; int testno; public CarTest(CarTestingI ct, int i) cars = ct; testno = i; public void run() try // Test that cars don t crash into each other switch (testno) // This test should start the cars (all 9) and the // user should see all cars running without ever // crashing into each other. case 0: cars.startall(); cars.startcar(0); 16

19 break; default: cars.println("test " + testno + " not available"); cars.println("test ended"); catch (Exception e) cars.println("exception in test: "+e); D CarControl2b.java // Prototype implementation of Car Control // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 import java.awt.color; class Gate Semaphore g = new Semaphore(0); boolean isopen = false; public void pass() throws InterruptedException g.p(); g.v(); // open and close assumed to be called from a single thread public void open() if (!isopen) g.v(); isopen = true; public void close() if (isopen) try g.p(); catch (InterruptedException e) isopen = false; class Car extends Thread int basespeed = 200; int variation = 100; CarDisplayI cd; int no; Pos startpos; Pos barpos; Color col; int speed; Gate mygate; // Rather: degree of slowness // GUI part // Car number // Startpositon (provided by GUI) // Barrierpositon (provided by GUI) // Car colour // Current car speed // Gate at startposition static Semaphore BehindHouse = new Semaphore(1); static Semaphore[][] cfs = new Semaphore[10][12]; //CarFieldSemaphore: Every field is a cs 17

20 static Semaphore InnerCounterLock = new Semaphore(1); static Semaphore OuterCounterLock = new Semaphore(1); static int InnerCounter = 0; static int OuterCounter = 0; public Car(int no, CarDisplayI cd, Gate g) this.no = no; this.cd = cd; mygate = g; startpos = cd.getstartpos(no); barpos = cd.getbarrierpos(no); // For later use col = choosecolor(); //All fields are initially free for (int i=0; i<10; i++) for (int j=0; j<12; j++) cfs[i][j] = new Semaphore(1); // do not change the special settings for car no. 0 if (no==0) basespeed=0; variation = 0; setpriority(thread.norm_priority + 2); int choosespeed() return basespeed-variation/2+(int)math.round(math.random()*variation); Color choosecolor() return Color.blue; // You can get any color, as longs as it s blue Pos nextpos(pos pos) // Fixed tracks --- not to be modified. int mycol = 3+no; Pos nxt = pos.copy(); if (no==0) // No. 0 is special, running its own tiny track if (pos.row==4 && pos.col > 2) nxt.col--; if (pos.col==2 && pos.row < 5) nxt.row++; if (pos.row==5 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 4) nxt.row--; else if (no < 5) // Car going around anti-clockwise (to the left) if (pos.row==1 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row < 8) nxt.row++; if (pos.row==8 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 1) nxt.row--; else if (no >= 5) // Car going around clockwise (to the right) if (pos.row==9 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row > 0) nxt.row--; if (pos.row==0 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row < 9) nxt.row++; return nxt; public void run() try Pos curpos, // Current position newpos; // New position to go to 18

21 speed = choosespeed(); curpos = startpos; cd.occupy(curpos,col,no); while (true) sleep(speed); if (Pos.equal(curpos,startpos)) mygate.pass(); speed = choosespeed(); newpos = nextpos(curpos); // Behind the house // Outer rim //Entering cs... if ((newpos.row == 8 && newpos.col == 0) && (curpos.row == 9 && curpos.col == 0)) OuterCounterLock.P(); OuterCounter++; if (OuterCounter == 1) BehindHouse.P(); OuterCounterLock.V(); //Leaving cs else if (newpos.row == 0 && newpos.col == 0) OuterCounterLock.P(); OuterCounter--; if (OuterCounter == 0) //Last car behind house in this direction, release lock BehindHouse.V(); OuterCounterLock.V(); // Inner rim //Entering cs... else if ((newpos.row == 1 && newpos.col == 0) && (curpos.row == 1 && curpos.col == 1)) InnerCounterLock.P(); InnerCounter++; if (InnerCounter == 1) BehindHouse.P(); InnerCounterLock.V(); //Leaving cs else if (newpos.row == 8 && newpos.col == 1) InnerCounterLock.P(); InnerCounter--; if (InnerCounter == 0) //Last car behind house in this direction, release lock BehindHouse.V(); InnerCounterLock.V(); // cfs[newpos.row][newpos.col].p(); //Try to get the lock cd.leave(curpos); cd.occupy(newpos,col,no); cfs[curpos.row][curpos.col].v(); //Release the lock curpos = newpos; 19

22 catch (Exception e) cd.println("exception in Car no. "+no); System.out.println("Exception in Car no. "+no+":"+e); public class CarControl implements CarControlI CarDisplayI cd; Car[] car; Gate[] gate; // Reference to GUI // Cars // Gates public CarControl(CarDisplayI cd) this.cd = cd; car = new Car[9]; gate = new Gate[9]; for (int no = 0; no < 9; no++) gate[no] = new Gate(); car[no] = new Car(no,cd,gate[no]); car[no].start(); public void startcar(int no) gate[no].open(); public void stopcar(int no) gate[no].close(); public void barrieron() cd.println("barrier On not implemented in this version"); public void barrieroff() cd.println("barrier Off not implemented in this version"); public void removecar(int no) cd.println("remove Car not implemented in this version"); public void restorecar(int no) cd.println("restore Car not implemented in this version"); E CarTest2b.java // Prototype implementation of Car Test class // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 public class CarTest extends Thread CarTestingI cars; int testno; public CarTest(CarTestingI ct, int i) 20

23 cars = ct; testno = i; public void run() try // Test that no deadlocks can occur. switch (testno) // This test should start the cars (all 9) and the // user should see all cars running without // deadlock ever occuring. case 0: cars.startall(); cars.startcar(0); break; default: cars.println("test " + testno + " not available"); cars.println("test ended"); catch (Exception e) cars.println("exception in test: "+e); F CarControl3.java // Prototype implementation of Car Control // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 import java.awt.color; class Gate Semaphore g = new Semaphore(0); boolean isopen = false; public void pass() throws InterruptedException g.p(); g.v(); // open and close assumed to be called from a single thread public void open() if (!isopen) g.v(); isopen = true; public void close() if (isopen) try g.p(); catch (InterruptedException e) isopen = false; 21

24 class Car extends Thread int basespeed = 200; int variation = 100; CarDisplayI cd; int no; Pos startpos; Pos barpos; Color col; int speed; Gate mygate; // Rather: degree of slowness // GUI part // Car number // Startpositon (provided by GUI) // Barrierpositon (provided by GUI) // Car colour // Current car speed // Gate at startposition static Semaphore BehindHouse = new Semaphore(1); static Semaphore[][] cfs = new Semaphore[10][12]; //CarFieldSemaphore: Every field is a cs static Semaphore InnerCounterLock = new Semaphore(1); static Semaphore OuterCounterLock = new Semaphore(1); static int InnerCounter = 0; static int OuterCounter = 0; static Barrier b; public Car(int no, CarDisplayI cd, Gate g, Barrier b) this.no = no; this.cd = cd; mygate = g; startpos = cd.getstartpos(no); barpos = cd.getbarrierpos(no); // For later use col = choosecolor(); this.b = b; //All fields are initially free for (int i=0; i<10; i++) for (int j=0; j<12; j++) cfs[i][j] = new Semaphore(1); // do not change the special settings for car no. 0 if (no==0) basespeed=0; variation = 0; setpriority(thread.norm_priority + 2); int choosespeed() return basespeed-variation/2+(int)math.round(math.random()*variation); Color choosecolor() return Color.blue; // You can get any color, as longs as it s blue Pos nextpos(pos pos) // Fixed tracks --- not to be modified. int mycol = 3+no; Pos nxt = pos.copy(); if (no==0) // No. 0 is special, running its own tiny track if (pos.row==4 && pos.col > 2) nxt.col--; if (pos.col==2 && pos.row < 5) nxt.row++; if (pos.row==5 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 4) nxt.row--; else if (no < 5) // Car going around anti-clockwise (to the left) 22

25 if (pos.row==1 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row < 8) nxt.row++; if (pos.row==8 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 1) nxt.row--; else if (no >= 5) // Car going around clockwise (to the right) if (pos.row==9 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row > 0) nxt.row--; if (pos.row==0 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row < 9) nxt.row++; return nxt; public void run() try Pos curpos, // Current position newpos; // New position to go to speed = choosespeed(); curpos = startpos; cd.occupy(curpos,col,no); while (true) sleep(speed); if (Pos.equal(curpos,startpos)) mygate.pass(); speed = choosespeed(); newpos = nextpos(curpos); if ( (curpos.row == 5 && curpos.col == 3 && newpos.row == 4) //Car 0 (curpos.row == 5 && curpos.col == 4 && newpos.row == 4) //Car 1 (curpos.row == 5 && curpos.col == 5 && newpos.row == 4) //Car 2 (curpos.row == 5 && curpos.col == 6 && newpos.row == 4) //Car 3 (curpos.row == 5 && curpos.col == 7 && newpos.row == 4) //Car 4 ) (curpos.row == 4 && curpos.col == 8 && newpos.row == 5) //Car 5 (curpos.row == 4 && curpos.col == 9 && newpos.row == 5) //Car 6 (curpos.row == 4 && curpos.col == 10 && newpos.row == 5) //Car 7 (curpos.row == 4 && curpos.col == 11 && newpos.row == 5) //Car 8 System.out.println("Car no: "+no); b.sync(); // Behind the house // Outer rim //Entering cs... if ((newpos.row == 8 && newpos.col == 0) && (curpos.row == 9 && curpos.col == 0)) OuterCounterLock.P(); OuterCounter++; if (OuterCounter == 1) BehindHouse.P(); OuterCounterLock.V(); //Leaving cs 23

26 else if (newpos.row == 0 && newpos.col == 0) OuterCounterLock.P(); OuterCounter--; if (OuterCounter == 0) //Last car behind //house in this //direction, release //lock BehindHouse.V(); OuterCounterLock.V(); // Inner rim //Entering cs... else if ((newpos.row == 1 && newpos.col == 0) && (curpos.row == 1 && curpos.col == 1)) InnerCounterLock.P(); InnerCounter++; if (InnerCounter == 1) BehindHouse.P(); InnerCounterLock.V(); //Leaving cs else if (newpos.row == 8 && newpos.col == 1) InnerCounterLock.P(); InnerCounter--; if (InnerCounter == 0) //Last car behind //house in this //direction, release //lock BehindHouse.V(); InnerCounterLock.V(); // cfs[newpos.row][newpos.col].p(); //Try to get the lock cd.leave(curpos); cd.occupy(newpos,col,no); cfs[curpos.row][curpos.col].v(); //Release the lock curpos = newpos; catch (Exception e) cd.println("exception in Car no. "+no); System.out.println("Exception in Car no. "+no+":"+e); public class CarControl implements CarControlI CarDisplayI cd; Car[] car; Gate[] gate; // Reference to GUI // Cars // Gates static Barrier b = new Barrier(); public CarControl(CarDisplayI cd) this.cd = cd; car = new Car[9]; gate = new Gate[9]; for (int no = 0; no < 9; no++) gate[no] = new Gate(); 24

27 car[no] = new Car(no,cd,gate[no],b); car[no].start(); public void startcar(int no) gate[no].open(); public void stopcar(int no) gate[no].close(); public void barrieron() //cd.println("barrier On not implemented in this version"); b.on(); public void barrieroff() //cd.println("barrier Off not implemented in this version"); b.off(); public void removecar(int no) cd.println("remove Car not implemented in this version"); public void restorecar(int no) cd.println("restore Car not implemented in this version"); class Barrier static boolean isbarrieron = false; static int DelayedCars = 0; Semaphore mutex = new Semaphore(1); Semaphore barrier = new Semaphore(0); public void on() isbarrieron = true; public void off() isbarrieron = false; while(delayedcars>0) DelayedCars--; barrier.v(); public void sync() throws InterruptedException if (isbarrieron) mutex.p(); DelayedCars++; mutex.v(); switch(delayedcars) //The last incoming car case 9: 25

28 mutex.p(); //Lock while passing //the baton, so that //the fast Car0 can t //grab it several //times DelayedCars--; barrier.v(); //Pass the baton to //one of the waiting //cars break; default: barrier.p(); DelayedCars--; if (DelayedCars == 0) mutex.v(); //Last car releases baton lock else barrier.v(); //Pass the //baton to one //of the //waiting cars break; G CarTest3.java // Prototype implementation of Car Test class // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 public class CarTest extends Thread CarTestingI cars; int testno; public CarTest(CarTestingI ct, int i) cars = ct; testno = i; public void run() try // Test of barrier functionality. switch (testno) // This test should start the cars (all 9) and // activate the barrier. The user should see all // cars stopping at the barrier before going // another round. case 0: cars.startall(); sleep(3000); // Make sure the cars get past // the barrier on the first // round. cars.barrieron(); 26

29 cars.startcar(0); break; // This test should start the first three cars and // activate the barrier. When all three cars have // arrived at the barrier, the barrier is // deactivated and the user should see all cars // being released. case 1: cars.startcar(1); cars.startcar(2); cars.startcar(3); sleep(3000); cars.barrieron(); sleep(5000); // Make sure all cars have // arrived before deactivating // the barrier. cars.barrieroff(); break; default: cars.println("test " + testno + " not available"); cars.println("test ended"); catch (Exception e) cars.println("exception in test: "+e); H CarControl4.java // Prototype implementation of Car Control // Mandatory assignment 1 // Course Concurrent Systems, DTU Fall 2003 // // Hans Henrik ølvengreen Sep 17, 2003 import java.awt.color; class Gate Semaphore g = new Semaphore(0); boolean isopen = false; public void pass() throws InterruptedException g.p(); g.v(); // open and close assumed to be called from a single thread public void open() if (!isopen) g.v(); isopen = true; public void close() if (isopen) try g.p(); catch (InterruptedException e) isopen = false; 27

30 class Car extends Thread int basespeed = 200; int variation = 100; CarDisplayI cd; int no; Pos startpos; Pos barpos; Color col; int speed; Gate mygate; // Rather: degree of slowness // GUI part // Car number // Startpositon (provided by GUI) // Barrierpositon (provided by GUI) // Car colour // Current car speed // Gate at startposition static Semaphore BehindHouse = new Semaphore(1); static Semaphore[][] cfs = new Semaphore[10][12]; //CarFieldSemaphore: Every field is a cs static Semaphore InnerCounterLock = new Semaphore(1); static Semaphore OuterCounterLock = new Semaphore(1); static int InnerCounter = 0; static int OuterCounter = 0; static Barrier b; public Car(int no, CarDisplayI cd, Gate g, Barrier b) this.no = no; this.cd = cd; mygate = g; startpos = cd.getstartpos(no); barpos = cd.getbarrierpos(no); // For later use col = choosecolor(); this.b = b; //All fields are initially free for (int i=0; i<10; i++) for (int j=0; j<12; j++) cfs[i][j] = new Semaphore(1); // do not change the special settings for car no. 0 if (no==0) basespeed=0; variation = 0; setpriority(thread.norm_priority + 2); int choosespeed() return basespeed-variation/2+(int)math.round(math.random()*variation); Color choosecolor() return Color.blue; // You can get any color, as longs as it s blue Pos nextpos(pos pos) // Fixed tracks --- not to be modified. int mycol = 3+no; Pos nxt = pos.copy(); if (no==0) // No. 0 is special, running its own tiny track if (pos.row==4 && pos.col > 2) nxt.col--; if (pos.col==2 && pos.row < 5) nxt.row++; if (pos.row==5 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 4) nxt.row--; 28

31 else if (no < 5) // Car going around anti-clockwise (to the left) if (pos.row==1 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row < 8) nxt.row++; if (pos.row==8 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row > 1) nxt.row--; else if (no >= 5) // Car going around clockwise (to the right) if (pos.row==9 && pos.col > 0) nxt.col--; if (pos.col==0 && pos.row > 0) nxt.row--; if (pos.row==0 && pos.col < mycol) nxt.col++; if (pos.col==mycol && pos.row < 9) nxt.row++; return nxt; public void run() try Pos curpos, // Current position newpos; // New position to go to speed = choosespeed(); curpos = startpos; cd.occupy(curpos,col,no); while (true) sleep(speed); if (Pos.equal(curpos,startpos)) mygate.pass(); speed = choosespeed(); newpos = nextpos(curpos); if ( (curpos.row == 5 && curpos.col == 3 && newpos.row == 4) //Car 0 (curpos.row == 5 && curpos.col == 4 && newpos.row == 4) //Car 1 (curpos.row == 5 && curpos.col == 5 && newpos.row == 4) //Car 2 (curpos.row == 5 && curpos.col == 6 && newpos.row == 4) //Car 3 (curpos.row == 5 && curpos.col == 7 && newpos.row == 4) //Car 4 ) (curpos.row == 4 && curpos.col == 8 && newpos.row == 5) //Car 5 (curpos.row == 4 && curpos.col == 9 && newpos.row == 5) //Car 6 (curpos.row == 4 && curpos.col == 10 && newpos.row == 5) //Car 7 (curpos.row == 4 && curpos.col == 11 && newpos.row == 5) //Car 8 //System.out.println("Car no: "+no+" passed barrier."); b.sync(); // Behind the house // Outer rim //Entering cs... if ((newpos.row == 8 && newpos.col == 0) && (curpos.row == 9 && curpos.col == 0)) OuterCounterLock.P(); OuterCounter++; if (OuterCounter == 1) BehindHouse.P(); OuterCounterLock.V(); 29

32 //Leaving cs else if (newpos.row == 0 && newpos.col == 0) OuterCounterLock.P(); OuterCounter--; if (OuterCounter == 0) //Last car behind house in this direction, release lock BehindHouse.V(); OuterCounterLock.V(); // Inner rim //Entering cs... else if ((newpos.row == 1 && newpos.col == 0) && (curpos.row == 1 && curpos.col == 1)) InnerCounterLock.P(); InnerCounter++; if (InnerCounter == 1) BehindHouse.P(); InnerCounterLock.V(); //Leaving cs else if (newpos.row == 8 && newpos.col == 1) InnerCounterLock.P(); InnerCounter--; if (InnerCounter == 0) //Last car behind house in this direction, release lock BehindHouse.V(); InnerCounterLock.V(); // cfs[newpos.row][newpos.col].p(); //Try to get the lock cd.leave(curpos); cd.occupy(newpos,col,no); cfs[curpos.row][curpos.col].v(); //Release the lock curpos = newpos; catch (Exception e) cd.println("exception in Car no. "+no); System.out.println("Exception in Car no. "+no+":"+e); public class CarControl implements CarControlI CarDisplayI cd; Car[] car; Gate[] gate; // Reference to GUI // Cars // Gates static Barrier b = new Barrier(); public CarControl(CarDisplayI cd) this.cd = cd; car = new Car[9]; gate = new Gate[9]; for (int no = 0; no < 9; no++) gate[no] = new Gate(); car[no] = new Car(no,cd,gate[no],b); car[no].start(); 30

Real-time programming safety in Java and Ada

Real-time programming safety in Java and Ada Real-time programming safety in Java and Ada Bo Sandén Presenter: Thomas Bøgholm 25. oktober 2007 Forfatteren Artiklen Synkroniserings Begreber Bo Sandén Professor på Colorado Technical University Beskæftiger

Læs mere

Koordinering. dopsys

Koordinering. dopsys Koordinering At indføre flertrådethed (1) når tråde tages i brug opstår typisk konflikter (et velkendt eksempel er errno ) 2 At indføre flertrådethed (2) en del konflikter kan afhjælpes med thread-local

Læs mere

Common Language Runtime. Multithreading

Common Language Runtime. Multithreading Common Language Runtime Multithreading Multithreading i.net Dedicated threads Programmøren kontrollerer starttidspunkt, levetid m.m. for den enkelte thread. Pooled threads Threads lånes fra en pulje af

Læs mere

Dag 10 Flertrådet programmering

Dag 10 Flertrådet programmering Videregående programmering i Java Dag 10 Flertrådet programmering Fremlæggelse af programmering/status for projekter Dokumentation med javadoc Flertrådede designmønstre: Arbejdstråd, Producent Konsument,

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Planen for idag. Synkroniseringsmekanismer. Krav til løsning. Kritiske regioner. Bagerens algoritme. Kritisk region via delt lager.

Planen for idag. Synkroniseringsmekanismer. Krav til løsning. Kritiske regioner. Bagerens algoritme. Kritisk region via delt lager. Planen for idag Synkroniseringsmekanismer Kritiske regioner Semaforer: Binære semaforer Tællesemaforer Beskedsemaforer Prioritetsinvertering Låse (spinlocks) sikrer udelelig adgang Barrierer synkroniseringspunkt

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Løsning af møntproblemet

Løsning af møntproblemet Løsning af møntproblemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Antag at tilstandene i problemet (stillingerne) er repræsenteret ved objekter af klassen State. Vi kan da finde en kortest mulig løsning af problemet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 9 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1999/2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 5% Opgave 2

Læs mere

Dag 10 Flertrådet programmering

Dag 10 Flertrådet programmering Videregående programmering i Java Dag 10 Flertrådet programmering Fremlæggelse af programmering/status for projekter Dokumentation med javadoc Flertrådede designmønstre: Arbejdstråd, Producent Konsument,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

OOP e uge kursusgang: Samtidighed (II) Safety = sikkerhed. Safety

OOP e uge kursusgang: Samtidighed (II) Safety = sikkerhed. Safety = sikkerhed I denne sammenhæng: = "trådsikkerhed" " conditions.. stipulate that nothing bad will ever happen" (XP s. 377) Trådsikkerhed betyder sikkerhed mod inkonsistens pga. flertrådning ikke f.eks.

Læs mere

A Profile for Safety Critical Java

A Profile for Safety Critical Java A Profile for Safety Critical Java Martin Schoeberl Hans Søndergaard Bent Thomsen Anders P. Ravn Præsenteret af: Henrik Kragh-Hansen November 8, 2007 Forfatterne Martin Schoeberl Udvikler af JOP processoren

Læs mere

Implementation af Koordinering. dopsys 1

Implementation af Koordinering. dopsys 1 Implementation af Koordinering dopsys 1 Oversigt: Impl. af koordinering Begreber: Kritiske regioner Gensidig udelukkelse Synkroniseringsprimitiver: Binære semaforer / mutexes Tællesemaforer Betingelsesvariabler

Læs mere

Modern Concurrency Abstractions for C#

Modern Concurrency Abstractions for C# Modern Concurrency Abstractions for C# Nick Benton Luca Cardelli Cédric Fournet Presenter: Henrik Kragh-Hansen September 27, 2007 Motivation for concurrency Forbedring af concurrency Baggrundsinformation

Læs mere

Specifikation Abstrakt OO OS-API Rev. 1.7. Specifikation. Abstrakt, objektorienteret operativsystem-api

Specifikation Abstrakt OO OS-API Rev. 1.7. Specifikation. Abstrakt, objektorienteret operativsystem-api Specifikation Abstrakt, objektorienteret operativsystem-api Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Overordnede krav... 3 2 Ressourcer i OS-API et... 4 2.1 Tråde... 4 2.2 Timere...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Principper for Samtidighed og Styresystemer

Principper for Samtidighed og Styresystemer Principper for Samtidighed og Styresystemer Synkronisering og Deadlocks René Rydhof Hansen Februar 2008 PSS 08 (Forelæsning 03) Synkronisering og Deadlocks Februar 2008 1 / 33 Skemaændringer Forelæsning

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Threads i Java. Denne artikel giver en introduktion til threads i Java. Den beskriver hvad tråde er og forklarer hvordan de bruges i Java

Threads i Java. Denne artikel giver en introduktion til threads i Java. Den beskriver hvad tråde er og forklarer hvordan de bruges i Java Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Threads i Java Denne artikel giver en introduktion til threads i Java. Den beskriver hvad tråde er og forklarer hvordan de bruges i Java Den forudsætter

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004 Overvågningssystem Beskrivelse Bagagesorteringssystemet består af et antal skranker (check-in) til modtagelse og registrering af bagage, et automatiseret sorteringsanlæg samt et antal terminaler (gates),

Læs mere

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Design and Programming by Contract Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design by Contract er en teknik til at specificere

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

Speciale. Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor (JOP)

Speciale. Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor (JOP) Speciale Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor (JOP) Speciale efterår 2005 Teknisk Informationsteknologi Jan Lauritzen & Mads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11 DM503 Forelæsning 11 Generics Pakker Exceptions Indhold Generics Nedarvning og Generics Generics Nedarvning og Generics Husk Box fra sidst Generics public class Box {! private T object;! public void

Læs mere

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt SWC eksamens-spørgsmål Oversigt #1 Typer og variable #2 Aritmetik og logik #3 Klasser (definition, objekter) #4 Klasser (metoder) #5 Klasser (nedarvning, polymorfi) #6 Conditional statements #7 Repetition

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Elektro- og IKT-afdelingen. I3PRG3 + I3DTM3 + I3ISY1-3. semester

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Elektro- og IKT-afdelingen. I3PRG3 + I3DTM3 + I3ISY1-3. semester INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Elektro- og IKT-afdelingen Side 1 af 7 Eksamenstermin: DECEMBER 2003 / JANUAR 2004 Varighed: 4 timer - fra kl. 9.00 til kl. 13.00 Ingeniørhøjskolen udleverer: 3 omslag samt papir

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Kursusgang 12. Oversigt: Sidste kursusgang Layout-manager Event-håndtering. Design af brugerflader 12.1

Kursusgang 12. Oversigt: Sidste kursusgang Layout-manager Event-håndtering. Design af brugerflader 12.1 Kursusgang 12 Oversigt: Sidste kursusgang Layout-manager Event-håndtering Design af brugerflader 12.1 Sidste kursusgang Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Objekter #1 Giv en kort præsentation af begrebet objekt, samt hvorledes du erklærer(declare), opretter(create) og bruger objekter Du kan beskrive o Datatyper o Variable / Instans variable /

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

Tree klassen fra sidste forelæsning

Tree klassen fra sidste forelæsning Programmering 1999 Forelæsning 12, fredag 8. oktober 1999 Oversigt Abstrakte klasser. Grænseflader. Programmering 1999 KVL Side 12-1 Tree klassen fra sidste forelæsning class Tree { int age; // in years

Læs mere

Processer og koordinering. dopsys 1

Processer og koordinering. dopsys 1 Processer og koordinering dopsys 1 Motivation.. parallelle processer udnytter hardwaren bedre: Batch operativsystemer (50 erne): Multiprogrammering og time-sharing (60 erne): dopsys 2 Motivation.. parallelle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering ITU, 20. januar 2000 Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke datamat. Eksamen er skriftlig, fire timer, og bedømmes efter 13-skalaen. Opgavesættet består af

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4 DM502 Forelæsning 4 Flere kontrolstrukturer for-løkke switch-case Metoder Indhold Arrays og sortering af arrays String-funktioner for-løkke Ofte har man brug for at udføre det samme kode, for en sekvens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Sommer 1999 Opgavesættet består af 5 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 15% Opgave 2 15% Opgave 3 8% Opgave

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Ghostbusters. Introduktion. Scratch. Du skal lave et fangelegsspil med spøgelser! Arbejdsliste. Test dit Projekt. Gem dit Projekt

Ghostbusters. Introduktion. Scratch. Du skal lave et fangelegsspil med spøgelser! Arbejdsliste. Test dit Projekt. Gem dit Projekt Scratch 1 Ghostbusters All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can register

Læs mere

Parallelle algoritmer

Parallelle algoritmer Parallelle algoritmer Von Neumann s model John von Neumann 1903-57 Von Neumanns model: Instruktioner og data er lagret i samme lager, og én processor henter instruktioner fra lageret og udfører dem én

Læs mere

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Kursusnavn: Programmering. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Opgavesættet består af fire opgaver, der har følgende vægtning: Opgave

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

dmasark Aflevering - Uge 50

dmasark Aflevering - Uge 50 dmasark Aflevering - Uge 50 Michael Lind Mortensen, 20071202, DAT4 Michael Dahl, 20073943, DAT4 Katalog: http://www.daimi.au.dk/ u073943/dmasark/uge6/ 13. december 2007 Indhold 1 PingClient implementation

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Concurrency Forår 2005, Q3

Concurrency Forår 2005, Q3 Concurrency Forår 2005, Q3 Mini Project Railroad Crossing Gruppe 10 20030335 Klaus Leth Pedersen 20034439 Jan Egberg Lauritzen 20034440 Mads Pedersen Klaus Leth Pedersen, Jan Egberg Lauritzen, Mads Pedersen

Læs mere

Synkronisering af sekventielle processer

Synkronisering af sekventielle processer Synkronisering af sekventielle processer Klaus Hansen, Niels Elgaard Larsen, Maz Spork, Jørgen Sværke Hansen 15. februar 2005 1 Introduktion Ved en multiprogram forstår vi et program, hvori vi kan specificere,

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kursus navn: Indledende programmering Kursus nr. 02101

Kursus navn: Indledende programmering Kursus nr. 02101 Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 8 sider Skriftlig prøve, den 15. december 2007 Kursus navn: Indledende programmering Kursus nr. 02101 Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Vægtning

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

RMI introduktion. Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation).

RMI introduktion. Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation). Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk RMI introduktion Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation). Den beskriver teorien bag RMI, viser et simpelt kode eksempel og forklarer

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Deadlocks dopsys 1 onsdag den 8. december 2010

Deadlocks dopsys 1 onsdag den 8. december 2010 Deadlocks dopsys 1 En deadlock! When two trains approach each other at a crossing, both shall come to a full stop and neither shall start up again until the other has gone. Lov - the Kansas Legislature

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere