Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget."

Transkript

1 Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen var den 8. oktober og alle udvalg har indsendt deres høringssvar. Udvalgene har tiltrådt indstillingen om at kommunen ved alle nyanskaffelser vælger en A-energimærket personbil, med mindre der er væsentlige tekniske eller arbejdsmiljømæssige argumenter for at vælge en B-energimærket bil. Bilerne skal desuden have påmonteret partikelfilter, hvis bilen kører på diesel. Ligeledes skal kommunen ved næste udbud til kommunens taxikørsel arbejde hen imod, at der kan stilles krav om, at taxier omfattet af taxiaftalen lever op til betingelserne for A- eller B- energimærkede biler samt har påmonteret partikelfilter, hvis bilen kører på diesel. Resume Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er bekymret for, om miljøkravene er for ambitiøse for at taxibranchen kan/vil leve op til dem. Økonomiudvalget foreslår, at Københavns Kommune i stedet for miljøkrav opstiller miljøkriterier der indgår i en vægtning på samme niveau som Arbejdsmiljø. Ved at lade miljø indgå som et miljøkriterium, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det vil blive sværere at få leverandørerne til at leve op til kommunens ønsker. Der vil derfor fortsat blive arbejdet for, at en skærpet miljøprofil stilles som minimumskrav. Ligeledes skriver Kultur- og Fritidsudvalget at Teknik- og Miljøforvaltningens forslag er meget ambitiøse og at inddragelse af Taxinævnets sekretariat skal være medvirkende til at skabe realistiske miljøkrav i kommunens næste taxiaftale. Teknik- og Miljøforvaltningen medgiver at forslaget er ambitiøst men vurderer, at det samtidigt er realistisk at gennemføre. Forslagets gennemførelse afhænger dog af, om branchen (eller enkelte taxivirksomheder) kan se (økonomiske og konkurrencemæssige) incitamenterne til at byde på opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen vil sammen med andre taxikunder (bl.a. forskellige ministerier) gå i dialog med taxibranchen og vurdere hvordan de enkelte krav/kriterier skal udformes. Teknik- og Miljøforvaltningen har afholdt møde med Taxinævnets sekretariat og vil også inddrage disse i fremtidige samarbejder. Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Kultur- og Fritidsforvaltningen, er generelt meget positiv overfor en skærpet miljøprofil både i forhold til kommunens taxikørsel og i forhold til kommunens nyerhvervelser af egne/leasede personbiler. Kultur- og Fritidsforvaltningen mener, at Københavns Kommune sender et vigtigt signal om, at kommunen tager sine miljømålsætninger seriøst og ønsker at gå foran med det gode eksempel.

2 Børne- og Ungdomsudvalget skriver, at med den nye Agenda 21 plan og klimakonferencen i 2009 er Børne- og Ungdomsudvalget indstillet på at søge løsninger på luftforureningen fra egen kørsel i personbiler. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil således på alle tænkelige måder bidrage til, at Københavns Kommune kan fremstå som en miljømetropol i 2015, herunder at have reduceret CO2-udledningen med 20 % i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget ser meget positivt på forslaget, da de mener, at forslaget vil bidrage positivt til at afhjælpe klimaforandringerne, nedbringe luftforureningen i Københavns Kommune og bidrage positivt til københavnernes sundhed. Bemærkninger i forhold til miljøkravene i Københavns Kommunes taxiaftaler: Økonomiudvalget forudsætter, at der i det videre arbejde foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en skærpet miljøprofil ved næste udbud af Københavns Kommunens taxikørsel. Det præciseres, at den skærpede miljøprofil kan implementeres ved at lade miljø og arbejdsmiljø indgå som en vægtning i tilbudsberegningen ved et udbud. Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at de økonomiske konsekvenser vil blive vurderet. Ved at lade miljø indgå som en vægtning er der risiko for at leverandørerne ikke lever op til kommunens ønsker. Der vil derfor fortsat blive arbejdet for at en skærpet miljøprofil stilles som minimumskrav. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at de foreslåede krav er meget ambitiøse og foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen udover taxibranchen også inddrager Taxinævnets Sekretariat i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet til kommunens taxikørsel. Inddragelsen af taxibranchen og Taxinævnets Sekretariat skal sikre, at de stillede krav i udbudsmaterialet er så ambitiøse som muligt, men samtidig realistiske. Det bemærkes hertil, at en gennemsnitlig taxi i Storkøbenhavn i dag er energimærket D eller E, og at der i forbindelse med udbudet af kommunens nuværende taxiaftale alene var ét firma som bød på opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at forvaltningens mål har været at lave et ambitiøst forslag og mener, at det er lykkedes, uden at forslaget dermed er blevet urealistisk at gennemføre. Teknik- og Miljøforvaltningen er samtidig opmærksom på, at forslagets gennemførelse afhænger af, om branchen (eller enkelte taxivirksomheder) kan se en økonomisk fordel i at byde på opgaven og kan se en konkurrenceparameter i at være de første selskaber i byen med en grøn profil. I april oplyste Storkøbenhavns taxinævn, at der allerede kører ca. 28 biler, som lever op til kriterierne i forslaget.

3 Københavns Kommune er den største taxikunde, som vil efterspørge taxier, der lever op til så ambitiøse miljøkrav. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at mange andre virksomheder og offentlige institutioner i allernærmeste fremtid vil efterspørge samme type taxier, ikke mindst i forbindelse med Klimatopmødet i Dette vil medføre et endnu større kundesegment. Ligeledes mener Teknik- og Miljøforvaltningen, at det kun er et spørgsmål om tid, inden der i Taxilovgivningen gives hjemmel til at stille krav om taxiernes miljøprofil. Overborgmesteren har rettet henvendelse til Trafik- og Energiministeren om dette. Derudover arbejdes der også i EU for, at der kan stilles CO 2 -krav til nye biler. Teknik- og Miljøforvaltningen afgav i foråret høringssvar på et EU-direktiv, der vil stille krav om, at den gennemsnitlige maksimale CO 2 -udledning for alle nye biler må være 120g. CO2/km. (grænsen for A-energimærkede biler ligger i dag på 130g. CO 2 /km) Informationer vedr. energimærkningen for en gennemsnitlig taxa og antallet af udbydere ved sidste taxaaftale er Teknik- og Miljøforvaltningen bekendt med, som det også fremgår i høringsforslagets bilag 3 og 7. Taxanævnets Sekretariat er velkommen til at deltage i det fremtidige arbejde. Bemærkninger i forhold til fremtidige miljøkrav til Københavns Kommunes køretøjer: Kultur- og Fritidsforvaltningen skriver, at der i forbindelse med undersøgelsen af, om der kan stilles en tilsvarende skærpet miljøprofil i forhold til kommunens andre køretøjer under 3,5 ton, som ikke er indregistreret som personbiler, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at alle forvaltninger inddrages med henblik på at få afdækket de enkelte forvaltningers eventuelle særlige behov. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan og hvornår målet om A- og B-energimærkede minibusser både ved køb og ved leasing nås. Da det eksisterende datagrundlag vedrørende de økonomiske besparelser baserer sig på gennemsnitskørsel for alle former for kørsel og ikke kun bykørsel, ser Børne- og Ungdomsudvalget gerne, at der skabes et forbedret datagrundlag for besparelser ved anvendelse af A- eller B- energimærkede personbiler og foreslår derfor, at der gennemføres praktiske test af biltyperne i bykørsel. Teknik- og Miljøforvaltningen, er glade for udvalgenes interesse for at finde en mulighed for at stille miljøkrav i forbindelse med indkøb af minibusser og andre køretøjer under 3,5 ton. Energimærket gives kun til personbiler, men i nogle forvaltninger er minibusserne o.l. indregistreret som personbiler. Det kan blive svært at finde minibusser, der lever op til A- energimærkekravet. Derfor havde Teknik- og Miljøforvaltningen heller ikke umiddelbart indtænkt fx minibusser i høringsforslaget. Minibusserne fx Fiat Scudo

4 eller Ducato er F- eller G-energimærket. Her kan det dog pointeres, at hvis alle passagersæderne fyldes ud, formodes en minibus at udlede mindre CO 2 pr. person end ved en A-energimærket personbil. For at minibusserne kan leve op til kravet, er det derfor nødvendigt at der udstedes anbefalinger for hvor mange passagerer en bus skal transportere, for at de kan leve op til miljøkravet. Energimærkningerne kan også omregnes til CO 2 -udledningstal, som kan benyttes i forhold til andre køretøjer end personbiler. Teknik- og Miljøforvaltningen indbyder gerne de øvrige forvaltninger til et samarbejde om at udvide forslaget til kommunens øvrige bilpark. I et samarbejde kan det sikres, at fremtidige forslag får en høj miljøprofil, uden at det kompromitterer de enkeltes forvaltningers transport- og arbejdsfunktionsbehov. Teknik- og Miljøforvaltningen hjælper gerne de øvrige forvaltninger med at forbedre miljøprofilen for køretøjer, der ikke er omfattet af denne indstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har i sine undersøgelser taget udgangspunkt i EU-tests af bilernes CO 2 -udledning, som bygger på 20 minutters samlet test af bilernes kørsel. Testen omfatter 13 minutters bykørsel og 7 minutters kørsel uden for by. Ønsker forvaltningerne selv at skabe et forbedret datagrundlag for CO 2 -besparelser ved at gennemføre praktiske test af deres biltyper i bykørsel, så vil Teknik- og Miljøforvaltningen da gerne høre om forvaltningernes resultater. Generelle bemærkninger: Socialudvalget skriver, at Teknik og Miljøforvaltningen har oplyst, at den økonomiske besparelse der ligger til grund for besparelsespotentialet bl.a. er afhængig af, at der vælges en bil med mindre motor, da de koster mindre. Socialudvalget skriver ligeledes, at det skal undersøges, hvilke præcise muligheder der er for løbende udskiftning af den aktuelle bilpark i Socialforvaltningen til A-mærkede biler. Socialforvaltningen vil indgå aktivt i denne undersøgelse. I forbindelse med dokumentation på området fra de forskellige forvaltninger er Socialudvalget interesseret i en uddybelse af, hvilke overvejelser Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort sig. Teknik- og Miljøforvaltningen præciserer, at besparelsespotentialet er udregnet bl.a. i forhold til, at A-energimærkede biler har et mindre brændstofforbrug og mindre ejerafgifter. Bilens motorstørrelse er medvirkende til driftsbesparelser, men vælger forvaltningerne at købe fx Toyota Prius der har en forholdsvis lille motor (57 kw), er anskaffelsesprisen forholdsvis høj. Det samlede besparelsespotentiale er derfor afhængigt af, hvilke biler forvaltningerne vælger at købe. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at den mindste bil vælges til hvert formål. Vælges der en mindre bil, vurderes forsikringsudgifterne og reparations- og vedligeholdelsesudgifterne generelt at falde.

5 Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at afprøve og udvikle en metode for, hvordan miljøprofilen mest effektivt kan kortlægges for kommunens bilpark. Så snart metoden er klar, vil Teknik- og Miljøforvaltningen kontakte de øvrige forvaltninger for at overføre erfaringerne. Teknik- og Miljøforvaltningens første kortlægning forventes at være klar forud for denne indstillings fremlæggelse for TMU. Sundheds- og Omsorgsudvalget skriver, at det ifølge Arbejdsmiljø København kan blive vanskeligt at finde A-energimærkede personbilmodeller, der overholder de arbejdsmiljøkrav Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller for at sikre de ansatte i hjemmeplejen et forsvarligt arbejdsmiljø. Som Teknik- og Miljøforvaltningen påpeger i indstillingen til Teknikog Miljøudvalget skal kravet altså kunne fraviges i sådanne tilfælde. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig derfor Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan præcisere undtagelser fra kravet. Teknik- og Miljøforvaltningen kan henvise til, at Arbejdstilsynet er blevet hørt om indholdet i indstillingen. I mail pr. 30. juli har de bl.a. svaret at: Arbejdsmiljømæssigt vil nogle af disse biler (A-energimærkede biler), muligvis kunne leve op til arbejdsmiljølovgivnings krav i forhold til chaufførens arbejdsforhold og derfor fx være egnede til hjemmeplejen o.l. Teknikog Miljøforvaltningen henviser til indstillingens bilag, hvori øvrige høringssvar findes. Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke forklare de forskellige udmeldinger der er kommet fra Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljø København. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ser frem til at deltage i arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra kommunens forvaltninger, der har til formål at sikre, at den mest energirigtige bil vælges til hvert arbejdsformål.

6 Høringssvar fra de enkelte udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar

7 Socialudvalgets høringssvar Socialudvalgets høringssvar på forslag om skærpet miljøprofil for Københavns Kommunes nyerhvervelser af egne/leasede køretøjer indregistreret som personbiler Socialudvalget har behandlet henvendelsen vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag om skærpet miljøprofil for Københavns Kommunes nyerhvervelser af egne/leasede køretøjer indregistreret som personbiler på mødet den 26. september Socialudvalget har følgende kommentarer til det fremsendte høringsmateriale vedr. forslag om skærpet miljøprofil for Københavns Kommunes nyerhvervelser af egne/leasede køretøjer indregistreret som personbiler. Socialudvalget ser meget positivt på forslagets konsekvenser i forhold til, at de negative konsekvenser for klimaet og borgernes sundhed kan begrænses. I Teknik- og Miljøforvaltningens forslag skrives der under punktet økonomi: at besparelsespotentialet gennemsnitligt er på 35 % af udgifterne til brændstof og grøn ejerafgift og anskaffelsespriserne vil desuden falde betydeligt som følge af vedtagelse af dette forslag. I forhold til den del, der omhandler anskaffelsesprisen har Teknik og Miljøforvaltningen telefonisk oplyst, at den vurdering, der ligger til grund for den mindre anskaffelsespris, er, at en bil med mindre motor koster mindre. Socialudvalget ser positivt på forslaget og støtter, at der indkøbes A-mærkede personbiler frem for den nuværende biltype i tilfælde, hvor dette er uden konsekvenser for det daglige arbejde. I forhold til at kunne vurdere ovenstående er det nødvendigt, at det undersøges, hvilke præcise muligheder der er for løbende udskiftning af den aktuelle bilpark i Socialforvaltningen til A-mærkede biler. Socialforvaltningen vil indgå aktivt i denne undersøgelse. I forbindelse med dokumentation på området fra de forskellige forvaltninger er Socialudvalget interesseret i en uddybelse af, hvilke overvejelser Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort sig. Venlig hilsen Mikkel Warming

8 Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar

9 Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar Høring om skærpet miljøprofil for kommunens taxi- og personvognskørsel Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ovennævnte høring på udvalgsmødet den 3. oktober Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler forslaget om, at kommunen ved nyanskaffelser af egne/leasede personbiler vælger en A- eller B-energimærket personbil. Med den nye Agenda 21 plan og klimakonferencen i 2009 er Børne- og Ungdomsudvalget indstillet på at søge løsninger på luftforureningen fra egen kørsel i personbil. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil således på alle tænkelige måder bidrage til, at Københavns Kommune kan fremstå som en miljømetropol i 2015, herunder at have reduceret CO2- udledningen med 20 % i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget mener, at forslaget om en skærpet miljøprofil, hvor der er udsigt til en miljøgevinst svarende til ca. 500 tons mindre CO2 udledning pr. år, vil bidrage positivt til nedbringelse af luftforureningen i Københavns Kommune. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ca. 120 personbiler på under 3500 kg, hvoraf ca. 75 % består af minibusser med plads til 8 passagerer samt fører. Hovedparten af minibusserne er brugte biler, som er købt og betalt af den enkelte institution/skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt markedet for minibusser og kan desværre konstatere, at det er vanskeligt at anskaffe A- eller B-energimærkede minibusser. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan og hvornår målet om A- og B-energimærkede minibusser både ved køb og ved leasing nås. Da det eksisterende datagrundlag vedrørende de økonomiske besparelser baserer sig på gennemsnitskørsel for alle former for kørsel og ikke kun bykørsel, ser udvalget gerne, at der skabes et forbedret datagrundlag for besparelser ved anvendelse af A- eller B- energimærkede personbiler og foreslår derfor, at der gennemføres praktiske test af biltyperne i bykørsel../. Uddrag af beslutningsprotokol vedlagt Venlig hilsen Bo Asmus Kjeldgaard

10 Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar Høring om skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel(kfu 453/2007) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til udvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel. INDSTILLING OG BESLUTNING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 15. august 2007, at indstilling om skærpet miljøprofil ved næste udbud af kommunens taxikørsel samt skærpet miljøprofil ved kommunens nyerhvervelser af personbiler sendes i høring (bilag 1). Indstillingen er en opfølgning på et udvalgshenvist medlemsforslag (BR 640/06). Denne indstilling er Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget om skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel. LØSNING Kultur- og Fritidsforvaltningen er generelt meget positiv overfor en skærpet miljøprofil både i forhold til kommunens taxikørsel og i forhold til kommunens nyerhvervelser af egne/leasede personbiler. Efter forvaltningens opfattelse sender Københavns Kommune ved den foreslåede skærpelse af miljøprofilen et vigtigt signal både i forhold til kommunens taxikørsel og i forhold til kommunens egne biler om, at kommunen tager kommunens egne miljømålsætninger seriøst og ønsker at gå foran med det gode eksempel med henblik på at begrænse udledningen af CO2 og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ved kommunens næste udbud til kommunens taxikørsel arbejdes hen imod, at der stilles krav om at taxier omfattet af taxiaftalen lever op til betingelserne for A- og B-energimærkede biler samt har påmonteret partikelfiltre, hvis bilen kører på diesel. 50 % af taxierne omfattet af

11 rammeaftalen skal leve op til det foreslåede krav efter 2 år og 100 % af taxierne efter 4 år. De foreslåede krav vedrørende kommunens taxikørsel er efter Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse meget ambitiøse, og forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen udover taxibranchen også inddrager Taxinævnets Sekretariat i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet til kommunens taxikørsel. Inddragelsen af taxibranchen og Taxinævnets Sekretariat skal sikre, at de stillede krav i udbudsmaterialet er så ambitiøse som muligt, men samtidig realistiske. Det bemærkes hertil, at en gennemsnitlig taxi i Storkøbenhavn i dag er energimærket D eller E, og at der i forbindelse med udbudet af kommunens nuværende taxiaftale alene var ét firma som bød på opgaven. I forbindelse med undersøgelsen af, om der kan stilles en tilsvarende skærpet miljøprofil i forhold til kommunens andre køretøjer under 3,5 ton som ikke er indregistreret som personbiler, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at alle forvaltninger inddrages med henblik på at få afdækket de enkelte forvaltningers eventuelle særlige behov. Afslutningsvis bemærkes det, at Kultur- og Fritidsforvaltningen finder det unødvendigt, at de enkelte fagudvalg høres om planlagte tiltag, der ligger klart indenfor Københavns Kommunes Indkøbspolitiks rammer, som fx i dette tilfælde en skærpet miljøprofil ved kommunens indkøb af biler. ØKONOMI Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der på sigt er en potentiel besparelse på mindst 2 mio. kr. årligt for kommunen som helhed. Heri indgår forventede besparelser på udgifter til brændstof, grønne afgifter, forsikring samt anskaffelsespris ved køb af nye biler. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at konkretisere besparelsespotentialet på Kultur- og Fritidsudvalgets område. VIDERE PROCES Høringssvaret sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. Afhængig af indholdet i fagudvalgenes høringssvar forelægger Teknik- og Miljøforvaltningen eventuelt en revideret indstilling for Teknik- og Miljøudvalget. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse. Carsten Haurum /Thomas Jakobsen

12 Økonomiudvalgets høringssvar Der gøres opmærksom på, at ved Økonomiudvalgets behandling af indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltning, havde Økonomiudvalgets endnu ikke set de øvrige fagudvalgs høringssvar. Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 1. at Økonomiudvalget ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at der i det videre arbejde foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en skærpet miljøprofil ved næste udbud af Københavns Kommunens taxikørsel. Det præciseres, at den skærpede miljøprofil kan implementeres ved at lade miljø og arbejdsmiljø indgå som en vægtning i tilbudsberegningen ved et udbud."

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening

Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening Journalnr. Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening På TMUs behandling af indstilling vedrørende Skærpet miljøprofil for kommunens taxiog personvognskørsel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Jesper Skou Hansen, Jesper Christensen, Bjarne Nielsen og Lars Rasmussen. Allan Mylius Thomsen forlod mødet kl. 10.45 under behandlingen af sag nr. 6 og vendte tilbage kl.

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Den Grønne Taxikommission

Den Grønne Taxikommission Den Grønne Taxikommission Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori som optakt til COP15 Pres på alle brancher for at udvise handling

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27.

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Taxinævnet Teknik og Miljø Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation Forslag om forhøjelse af takster for

Læs mere

Taxinævnet har på møde den 24. februar 2015 vedtaget følgende forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver.

Taxinævnet har på møde den 24. februar 2015 vedtaget følgende forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver. Møde: Byrådet Mødetid: 20. april 2015kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 101. Forslag til rammeaftale for taxinævnets fremtidige opgaver Sagsnr: 22.11.38-P19-1-15 Resumé Taxinævnet

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2007 Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 2014-2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes på

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene 20. oktober Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene - 2017 I det følgende oplistes udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen. Dagsordener og referater kan findes

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Bilag 5: Samling af forvaltningernes høringssvar

Bilag 5: Samling af forvaltningernes høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 11-05-2015 Bilag 5: Samling af forvaltningernes høringssvar Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Godkendt på møde d. 18.05.15) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget takker

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Energiledelse i hverdagen

Energiledelse i hverdagen Energiledelse i hverdagen Hvad skal vi gøre i dagligdagen for at have fokus på energiarbejdet? Løbende sammenligning af det faktiske forbrug med det forventede Kender nu forbruget gennem kortlægning og

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet

Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet , Økonomiske instrumenter på affalds- og miljøområdet Dakofa, 11.12.08 Grundlæggende principper Mere skat på det vi vil begrænse (forurening) mindre skat på det vi vil have mere af (arbejde) Grønne skatter

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Status for miljøzoneprojektet

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Status for miljøzoneprojektet Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Miljø- og Forsyningsforvaltningen NOTAT Til Miljø- og Forsyningsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget 28. september 2005 Journalnr. 05.13.00G01-0577 Status

Læs mere

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. november 2008 Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003

DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003 Page 1 of 10 Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003 BR 617/03 Medlemsforslag om aftale på fritidshjemsområdet Medlemsforslag

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10. september 2004 via Magistraten J.nr. VEJ/04/00256 Ref.: Tlf.nr. Erik Cederstöm

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler...

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Agenda - vi har 3 budskaber i dag Miljølovkrav 2015 - vi har investeret et stort beløb

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Referat. Dato: Tid: Sted: 5. september :00-16:00 Rådhuset, værelse 398

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Referat. Dato: Tid: Sted: 5. september :00-16:00 Rådhuset, værelse 398 Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse Referat Taxinævnet 05-09-2016 14:00 05-09-2016 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 5. september 2016 14:00-16:00 Rådhuset, værelse 398 Joshua Krogager Kristian

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere